arm/upload/umk
  Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности
  Бағдарламасының (Syllabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 1/02 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасы ф со пгу 18. 3/30
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/08 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Клеткалық биологияның теориялық негіздері Прокариотар мен эукариотар геномикасының жетістіктері және болашағы. Протеомика – белоктық инженерияның негізі
  Бағдарламасы Нысан пму ұС 18. 3/31
  СабақҚа арналған тапсырмалардың орындалу мазмұны мен графигі
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы пму ұс н 18. 3/33
  Генетика және биометрия пәні бойынша
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Пму ұС 18. 2/05 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Оқытушы туралы мәліметтер
  Рабочая учебная программа по дисциплине Генетика и селекция растений для студентов специальностей
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 08. 263 және роәК-ң 2006 жылғы 22 маусымындағы хаттамасымен бекітілген оқу типтік бағдарламасы негізінде әзірленді
  Методические рекомендации по изучению дисциплины «Биотехнология растений»
  Лабораторияда жұмыс iстеудi техника. Қоректендiргiш орталар үшiн жатырлық ерiтiндiлердiң даярлауы. Қоректік орта дайындау
  3 ПӘннің мазмұны 1 ПӘннің тақырыптық жоспары
  Жұмыс бағдарламасына келесі өзгертулер енгізіледі *: 1 Өзгеріс енгізілген жоқ
  Жұмыс бағдарламасы жұмыс оқу жоспары мен 6М073000 «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру»
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты Қр мжмбс 08. 258-2006 және 09. 01. 2006г. №779 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен бекітілеген типтік бағдарлама негізінде
  Жұмыс бағдарламасы «Тұлға психологиясы»
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
  Дәріс. Аналитикалық химия пәні. Сапалық және сандық талдау әдістері
  Сабақ Тапсырма Зертханадағы жұмыс және қауіпсіздік ережелерімен танысу. Тапсырма Дәптерге сиыр сүтінің орташа химиялық құрамын жазу
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының 050801- агрономия және Өсімдік шаруашылығы Қр мжмбс №779 23. 12. 2005ж типтік бағдарламасының негізінде әзірленді. Кафедра отырысында ұсынылған 20 ж
  Мақсаты: Қылқанды – ұсақжапырақты ормандар дәрілік өсімдіктерін оқу. Міндеттері
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/07 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министірлігі
  Сабақ мақсаты: Микроскоп құрылысын біліп, іске қосып, онымен жұмыс істеудің негізгі ережелерімен танысу
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
  Бағдарламасы «Дендрология»
  Жұмыс бағдарламасы ф со пгу 18. 3/30 Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы 5В080100 Агрономия мамандығының Қр мжмбс 08. 359-3006 ж және типтік бағдарламасы роәК секциясының кенесі баспаға ұсынған 2005 ж. 23 желтоқсаның №779 хаттама
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Методические рекомендации и указания По изучению дисциплины: «Валеология» для студентов специальности 5В010801 Физическая культура и спорт
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  АҒымдағы бақылауға арналған материалдар
  Лист изменений и дополнений к рабочей программе дисциплины
  1 «Цели и задачи учебной дисциплины, ее место в учебном процессе». Цель преподавания дисциплины
  Тақырыбы: Иттердің шығу тегі және оларды. Кинология ғылымының тарихы. Мақсаты
  Жұмыс бағдарламасы 2011 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарының және
  Құрастырушы: а/ш.ғ. к., доцент Темиржанова А. А
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Құрастырушы: а/ш.ғ. к., доцент Темиржанова А. А
  Ш. М. Жумадина Химиялық технологиялар және жаратылыстану факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2012 ж., № хаттамасы
  Әдiстемелiк нұсқаулықтар титулдік парағы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар
  1. лабораториялық жұмыс Сүректің басты техникалық зиянкестерін анықтау және пайдалы бунақденелілерді көрсету
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 360 2006 және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20 ж. , № Хаттамамен бекітілді
  Биотехнология Цитология пәні бойынша
  Ш. М. Жумадина Химиялық технологиялар және жаратылыстану оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2012 ж., № хаттамасы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мжмбс 08. 327 2006 және БжҒМ 2005ж. 23 желтоқсанда №779 бұйрығымен бекітілген «050701- биотехнология мамандығы пәндерінің типтік бағдарламалары»
  1. Пәннің оқу үрдісіндегі мақсаттары мен міндеттері. Пәннің мақсаты
  Бағдарламасы нысан пму ұС 18. 2/07
  C өсімдіктану
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Әдістемелік ұсыныстар титул парвға
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы пму ұс н 01. 2/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Бағдарламасы «Орман шаруашылығын құру»
  Программа дисциплины для студентов Лист утверждения к программе дисциплины для студентов
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Қоршаған орта және биологиялық әртүрлілікті сақтау
  Вопросы дисциплины Ведение в специальности для студентов бт-100 и 101 Тема 1: Определение термина «биотехнология»
  ЖҰмыстық бағдарлама «Экономика және өңдірісті ұйымдастыру»
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30
  Пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Әдістемелік ұсыныстар
  ЖҰмыс бағдарламасы микробиология пәні бойынша 5В080100 Агрономия мамандығы бойынша оқитын студенттерге арналған
  5В070100 Биотехнология мамандық (тарының) студенттеріне арналған Жануарлар биотехнологиясы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Сабақтарға арналған әдістемелік нұСҚау павлодар Әдістемелік нұсқауды бекіту парағы
  НҰСҚаулар 5В050200 «с аясаттану» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
  Жұмыс бағдарламасы 5В050200 «Саясаттану»
  Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы «Педагогика және психология»
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  5В010300-педагогика және психология бакалавр
  БАҒдарламасы 050503 «психология»
  Жұмыс бағдарламасы Нысан пму ұсн 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
  Пму ұс н 18. 3/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы (Syllabus) Нысан пму ұс н 18. 8/37
  «Педагогикалық психология» ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  5В010300-педагогика және психология бакалавр
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және (бекіту күні) мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді. Кафедра отырысында ұсынылды 20 ж. № хаттама. Кафедра меңгерушісі Мастобаев Ю. А. 20 ж
  1. Пәннің мақсаты мен міндеттері
  Пәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы
  Сабаққа дайындалу тапсырмалары Павлодар
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму
  Пәннің жүмыс бағдарламасына өзгертулер және толықтырулар енгізу парағы
  5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандық (тарының) студенттеріне арналған «Жаңа тұқым шығару және оны жетілдіру әдістері»
  Тақырып. Ірі қара малының экстерьері және конституциясы 1 сабақ. Ірі қараның дене мүшелері Сабақтың мақсаты
  Студентердің өздік жұмыстарының тақырыптары 1 тақырып. Сиырдың сүт өнімін есептеу және бағалау тәсілдері
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
  ПӘні бойынша оқыту бағдарламасы
  Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың
  Сабақтарға дайындалуға арналған тапсырмалар Кафедра мәжілісінде ұсынылды 200 ж., № хаттамасы
  ПӘнді оқУҒА Әдістемелік нұСҚаулар
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар Лист утверждения к рабочей Форма
  5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандық
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  1Химиялық термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы және оның қолданылуы. Гесс заңы және оның салдары. Кирхгоф теңдеуі
  Термодинамикалық түсініктер мен анықтамалар
  Құрастырушы: аға оқытушы Г. Г
  Клеткалық биологияның теориялық негіздері
  Құрастырушы: аға оқытушы Г. Г
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 2/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Ғылыми кеңесінің отырысында 20 ж
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Программа дисциплины для студентов по дисциплине «Историко-этнографическое наследие М. Шорманова»
  Әдістеме ғылым және оқу пәні ретінде оқытылатын пәнмен және дидактикамен тығыз байланысты
  Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)
  Құрастырушы: аға оқытушы Саденова С. Н
  Н. Э. Пфейфер (қолы) (аты-жөні)
  Жұмыс Бағдарламасы Этика пәні бойынша 050204 «Мәдениеттану»
  Құрастырушы: аға оқытушы А. Р
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Жұмыс бағдарламасы 20 ж бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді
  Методические указания форма ф со пгу 18. 2/05
  Қорытынды бақылау материалдары
  Агротехнологиялық факультеті Агротехнология кафедрасы топырақтану зертханалық жұмыстарды орындау және жүргізу бойынша әдістемелік нұсқаулар Павлодар Кереку 2011
  БАҒдарламасы (Sillabus) бекіту парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Әдістемелік нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05
  1 «Инженерлік геология» пәні туралы жалпы мағлұматтар
  Пәннің қысқаша сипаттамасы
  Методические указания Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Лабораториялық жұмыс №2 Термодинамика бірінші заңы
  Бағдарламасы Форма ф со пгу 18. 2/06
  Ф. 4-63 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Павлодар мемлекеттік педагогикалық институты Кәсіптік оқыту теориясы және әдістемесі кафедрасы «Киімді көркем сәндеу және моделдеу» пәні бойынша 050120 «Кәсіптік оқыту»
  ПӘнді оқУҒа арналған әН
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  НҰСҚаулар 5В050200 «с аясаттану» мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  ЖҰмыс бағдарламасы павлодар 2009 Пәннің оқу үрдісінде алатын орны, мақсаты мен міндеті
  Құрастырушы: т. ғ. к., доцент Л. М
  ПӘн бойынша әдістемелік ұсыныстар
  Сабақтың міндеттері жол қозғалысының қауіпсіздігі мен ұйымның теориялық негіздерін оқып үйрену
  ЖҰмыс бағдарламасы «Жол қозғалысын ұйымдастыру»
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Бағдарламасының (Syllabus) пму ұс н 18. 3/37 титулдық парағы
  БАҒдарламасы «Қайтымсыз процестер термодинамикасы»
  Бағдарламасы Өндірістік үрдістері автоматандыру негіздері бойынша 050708, 5B070800 «Мұнай газ ісі»
  Бағдарламасы Нысан пму ұн с 18. 3/30 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Бағдарламасы пму ұс н 18. 3/30 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  ЖҰмыс бағдарламасы «Мамандыққа кіріспе»
  Пәнді оқу үшін әдістемелік ұсыныстарға арналған титул парағы
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Нұсқаулар мен әдістемелердің, ф со пгу 18. 2/05 ұсынымдардың титулдық парағы
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 08. 341-2006 және типтік бағдарламасы бойынша құрылған, Республикалық оқу-әдістемелік кеңесінің 2006 ж. 22 маусымдағы шешімімен бекітілген және іске қосылған бойынша
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Бағдарламасы ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігі
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) ф со пгу 183/37
  Пәнін оқып игеру үшін әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары тақырып кіріспе
  Пәнді оқыту бағдарламасының (Syllabus) Титул парағы
  ЖҰмыс бағдарламасы химия пәнінен 050718- электрэнергетика мамандығының студенттеріне арналған. Павлодар
  Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік уиверситеті
  Әдiстемелiк ұсыныстар титулдік парағы
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұсқаулықтары тақырып кіріспе
  Студенттерге арналған пәннің оқыту бағдарламасының
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 1/06
  Жұмыс бағдарламасы титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/30
  Пән бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) ф со пгу 183/37
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Жұмыс бағдарламасы кафедрасың отырысында өзгеріссіз қарастырылған Жұмыс бағдарламасы 2011 ж. , № хаттамамен
  Пән бойынша оқу бағдарламасының Нысан титул парағы пмұ Ұс н 18. 3/37
  Жұмыс бағдарламасы жұмыстың оқу жоспары мен мамандықтың элективті пәндер каталогы негізде 2011 ж
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/07
  Пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  «Қазақ халқының рухани мәдениетінің тарихы»
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 2/06 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Сабақ №1 Молекулалық және жалпы генетиканың пәні және міндеттері. Генетиканың дамуының негізгі кезеңдері
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 08. 323 2006 және роәК-ң 22. 06. 2006ж бекітілген типтік бағдарламасы негізінде әзірленген
  Көкөніс маталарының механикалық беріктілігінің қасиеттеріне температураның және жылулық өңдеу ұзақтығының, рН ортаның әсер етуі
  Пәннің мақсаты – автомобиль көліктерін қолдынуда табиғи ортаға теріс әсер ететін факторладың деңгейін анықтайтын және оны төмендететін жолдарының білім жүйелерін студенттерде қалыптастыру және тереңдету. Пәннің міндеттері
  Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының Қр мбс 08. 329-2006 және типтік оқу бағдарламасының негізінде әзірленді, Қр білім және Ғылым министрлігінің 23. 12. 05 ж
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  ПӘнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚаулар
  Бағдарламасы Нысан пму ұс н 18. 3/37 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
  Әдістемелік нұсқаулықты беттік парағы
  Т. К. Бексеитов 2009ж
  Зертханалық ЖҰмыстарына әдістемелік нұскаулары
  «Жалпы және мұнай геологиясы» пәні бойынша оқыту бағдарламасы
  Әдістемелік нұсқаулардың Нысан бекіту парағы пму ұс н 18. 3/40
  Нұсқаулар ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы
  Құрастырушы: аға оқытушы Г. Г
  Рабочая учебная программа по дисциплине Клеточная биология для магистрантов специальности 6М060700 Биология
  Бағдарламасы 201 ж бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленді
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  Оқу жұмыс бағдарламасының титул парағы ф со пгу 18. 3/30
  Әдістемелік ұсыныстарға және нұсқауларға, әдістемелік ұсыныстарға, әдістемелік нұсқауларға арналған титул парағы
  ПӘнді оқытуға арналған әдістемелік ұсыныстар мен нұСҚауар
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Қазақстан Республикасы 08. 013-2009 Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты негізінде әзірленген және С. Торайғыров атындағы пму ғылыми кеңес отырысында 20 ж
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  «Педагогика және психология» мамандығы
  ОҚУ-Әдістемелік нұСҚау кафедра отырысында ұсынылған
  Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтың элективті пәндер каталогының негiзінде әзірленді
  Нұсқаулар пму ұс н 18. 2/05 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  Құрастырушы: аға оқытушы А. Р
  Программа Форма ф со пгу 18. 2/06 Қазақстан Республикасының ғылым және білім миністірлігі
  Құрастырушы: педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент Б. Х
  Жұмыс бағдарламасы Студенттерге арналған пән бағдарламасы
  Пму ұС 01. 2/02 таныстыру парағЫ
  Әдістемелік нұсқаулардың титулдық парағы
  Пән бойынша оқыту бағдарла Нысан пму ұс н 18 3/37 масының (Syllabus) титулдық парағы
  Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтары
  Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының негізінде әзірленді және С. Торайғыров атындағы пму-дың Кафедра отырысында ұсынылды 2012 ж. , № Хаттама
  5В080200 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы мамандық (тарының) студенттеріне арналған Тоғандық балық шаруашылығы пәнінен пәнді оқытуға арналған тапсырмалары Тақырып Кіріспе
directory arm upload  
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет