Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 5121 он. 55. 10 2012бет1/4
Дата14.08.2018
өлшемі0.8 Mb.
түріДержавний стандарт
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт


професійно-технічної освіти

ДСПТО 5121 ОН. 55.10 – 2012

(позначення стандарту)


Професія: Портьє
Код: 5121
Кваліфікація: Портьє

Видання офіційне


Київ 2012

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

від 24.10.2012 № 1186
ДСПТО 5121 ОН. 55.10 – 2012

(позначення стандарту)


Професія: Портьє
Код: 5121
Кваліфікація: портьє

Видання офіційне


Київ 2012

Аркуш погодження

Державного стандарту професійно-технічної освіти
Професія : 5121 Портьє


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Міністерство соціальної політики України


ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
_____________________ В. Супрун
«______» ______________ 2012 р.


ПОГОДЖЕНО

Директор департаменту ринку праці та зайнятості

____________________ М. Лазебна
«______» ______________ 2012 р.ПОГОДЖЕНО

Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
_______________________О. Удод
«______» ______________ 2012 р.


ПОГОДЖЕНО

Начальник відділу професійного розвитку трудового потенціалу та альтернативної служби

____________________О. Вакуленко
«______» ______________ 2012 р.


ПОГОДЖЕНО

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
__________________ В. Паржницький

«______» ______________ 2012 р.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт


професійно-технічної освіти
ДСПТО 5121 ОН. 55.10 – 2012

(позначення стандарту)


Професія: Портьє
Код: 5121
Кваліфікація: Портьє

Видання офіційне


Київ 2012

Авторський колектив

Розробники:


Васильчук В.А.

-

директор навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області, керівник проекту;

Бліндер З.М.

-

старший майстер ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

Бондарчук О.І.

-

викладач ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

Глубока І.О.

-

методист навчально-методичного кабінету ПТО у Житомирській області;

Загацька А.М.

-

начальник відділу організації професійного навчання Обласного центру зайнятості;

Коверзюк В.С.

-

майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

Куровська М.Ю.

-

майстер виробничого навчання ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

Кучеренко Н.В.

-

провідний методист Житомирського обласного науково-методичного центру культурно-інформаційного забезпечення, туризму та екскурсійної діяльності;

Мосейчук С.О.

-

директор ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

Рожнова Т.Є.

-

заступник директора ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну»;

Стрілець К.В.

-

викладач ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну».

Науковий консультант
Сахневич І.Д.

-

кандидат педагогічних наук, головний спеціаліст відділу професійно-технічної та вищої освіти управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

Рецензенти:
Іщенко І.Г.

-

директор Обласного центру зайнятості;


Пєшкова І.С.

-

директор готельного комплексу «Україна».


Літературний редактор:
Бондарчук О.І.

-

викладач ДПТНЗ «Житомирське вище професійне училище сервісу і дизайну».

Технічний редактор:
Глубока І.О.

-

методист навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області.


Керівники проекту:
Супрун В’ячеслав Васильович – директор департаменту професійно-технічної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

Паржницький Віктор Валентинович – начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України


Васильчук В.А.

-

директор навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти у Житомирській області;

Орлата О.О.

-

науковий співробітник сектору науково-методичного забезпечення дослідно-експериментальної роботи та розробки державних стандартів професійно-технічної освіти науково-методичного відділу впровадження інноваційних технологій та забезпечення професійно-технічної освіти засобами навчання Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Зауваження та пропозиції щодо змісту державного стандарту з професії «Портьє», замовлення на його придбання просимо надсилати за адресою:

03035, м. Київ, вул. Урицького, 36.

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Телефони: (044) 248-91-16

Начальник відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти Паржницький Віктор Валентинович.


*Примітка. Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований та розповсюджений без дозволу Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Загальні положення

Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки робітників з професії 5121 «Портьє» розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1135 та ст. 32 Закону України «Про професійно-технічну освіту» (103/98-ВР) і є обов’язковим для виконання усіма професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що здійснюють (або забезпечують) підготовку кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Державний стандарт професійно-технічної освіти містить:


 • освітньо-кваліфікаційну характеристику випускника професійно-технічного навчального закладу;

 • типовий навчальний план;

 • типові навчальні програми з навчальних предметів, виробничого навчання, передбачених типовим навчальним планом;

 • критерії кваліфікаційної атестації випускників;

 • перелік основних обов’язкових засобів навчання.

У професійно-технічних навчальних закладах першого атестаційного рівня тривалість професійно-технічного навчання складає 795 годин. У професійно-технічних навчальних закладах другого та третього атестаційних рівнів тривалість первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня кваліфікації, яку набуває учень, що визначається робочим навчальним планом.

При організації перепідготовки за робітничими професіями термін професійного навчання встановлюється на основі термінів, передбачених для первинної професійної підготовки робітників з відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу, за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.

У разі необхідності зазначений термін навчання може бути подовжений за рахунок включення додаткового навчального матеріалу відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця, замовників робітничих кадрів тощо.

Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для вивчення предметів за потребою ринку праці («Техніка пошуку роботи», «Ділова етика і культура спілкування» та ін.).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника складена на основі кваліфікаційної характеристики професії «Портьє» (Випуск 87 «Житлово-комунальне господарство». Розділ «Інші професії працівників житлового та комунального господарства» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 17.06.1999 р. №144), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних технологічних процесів, передових методів праці, врахування регіональних особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань, умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок, до кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені п.7 «Загальних положень» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336.

Професійно-практична підготовка здійснюється у готельних комплексах, навчально-тренувальних готелях, майстернях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих місцях підприємств.

Професійно-технічний навчальний заклад, підприємство, установа, організація мають право, відповідно до змін у техніці, технологіях, організації праці тощо, самостійно визначати варіативний компонент змісту професійно-технічної освіти у робочих навчальних планах (до 20 відсотків у межах загального часу) та робочих навчальних програмах (до 20 відсотків навчального предмета і виробничого навчання). Зміни затверджуються згідно діючої нормативної бази.

Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійно-технічної освіти.

Обліковими одиницями навчального часу є:

- академічна година тривалістю 45 хвилин;

- урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6 академічних годин;

- навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних годин;

- навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних годин;

- навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних тижнів.

Навчальний (робочий) час учня (слухача) в період проходження виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з законодавством.

Після завершення навчання кожний учень (слухач) повинен уміти самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у відповідній галузі.

До самостійного виконання робіт учні (слухачі) допускаються лише після навчання і перевірки знань з охорони праці.

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників визначаються за 12-ти бальною системою оцінювання навчальних досягнень учнів (слухачів). Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» можливе за умови отримання учнем (слухачем) не менше чотирьох балів за критеріями кваліфікаційної атестації.

Особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник», видається диплом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної атестації їм присвоюється відповідна робітнича кваліфікація, видається свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації державного зразка.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство соціальної політики України


Державний стандарт


професійно-технічної освіти
ДСПТО 5121 ОН. 55.10 – 2012

(позначення стандарту)


Професія: Портьє
Код: 5121
Кваліфікація: Портьє

Видання офіційне


Київ 2012
Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника

професійно-технічного навчального закладу

(підприємства, установи та організації, що здійснюють підготовку кваліфікованих робітників)


 1. Професія: 5121 Портьє
 1. Кваліфікація: Портьє
 1. Кваліфікаційні вимоги:


Повинен знати: правила користування і внутрішнього розпорядку у готелі; прейскуранти цін на номери, місця та платні послуги у готелі; правила прийому та обслуговування громадян України та іноземців; правила реєстрації та паспортно-візового режиму в готелях; розміщення і час роботи всіх служб готелю; порядок ведення журналів обліку осіб, які проживають у готелі, бронювання номерів (місць), складання відомості обліку руху номерів і місць, реєстрації національних документів іноземних громадян; порядок розрахунків з особами, які проживають у готелі; правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та правила протипожежного захисту.

Повинен уміти: забезпечувати збереження, видачу та одержання особами, які проживають у готелі, ключів від номерів. Приймати і своєчасно вручати кореспонденцію, направлену на адресу осіб, які проживають у готелі. Інформувати про послуги, що надаються у готелі, приймати замовлення на ці послуги, контролювати своєчасність і якість їх виконання. За дорученням адміністратора вести журнал обліку громадян України та іноземців, реєструвати заявки на бронювання номерів (місць); оформляти дозвіл на поселення громадян за пред’явленням паспорта або іншого документа, що посвідчує особу. Повідомляти адміністратору оперативні дані про номери (місця), що звільняються. Наглядати за порядком у вестибюлі. Вживати заходів щодо вирішення конфліктів, що виникають при обслуговуванні проживаючих. Забезпечувати виконання діючих правил проживання і внутрішнього розпорядку у готелі. Надавати інформацію особам, які проживають у готелі з різних питань. Виконувати у разі відсутності адміністратора його функції.


 1. Загальнопрофесійні вимоги:

Повинен:

а) раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;

б) додержуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку в роботі;

г) знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);є) знати основи інформаційних технологій.

 1. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі професійно-технічної освіти:

Повна загальна середня освіта. Без вимог до стажу роботи.


 1. Сфера професійного використання випускника:

Готельне господарство.


 1. Специфічні вимоги:

  1. Вік: по закінченню терміну навчання не менше 18 років.

  2. Стать: жіноча, чоловіча.

  3. Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 5121 Портьє

Кваліфікація: портьє

Загальний фонд навчального часу - 845 год.

з/п

Зміст професійної освіти

Кількість годин

Всього годин

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Загальнопрофесійна підготовка

671.1.

Інформаційні технології

17

4

1.2.

Основи галузевої економіки і підприємництва

17
1.3.

Основи правових знань

17
1.4.

Правила дорожнього руху

8

 

1.5.

Резерв часу

8

 

2.

Професійно-теоретична підготовка

253

74

2.1.

Організація роботи портьє

70

14

2.2.

Організація обслуговування відвідувачів у готелях

24

8

2.3.

Інформаційно-комп’ютерне забезпечення готельного сервісу

46

30

2.4.

Іноземна мова за професійним спрямуванням

30
2.5.

Основи професійної етики в готельному господарстві

24

10

2.6.

Ділова українська мова

30

5

2.7.

Психологія ділових відносин

14

7

2.8.

Охорона праці

15
3.

Професійно-практична підготовка

468

 

3.1.

Виробниче навчання

180

 

3.2.

Виробнича практика

288

 

4.

Консультації

50

 

5.

Державна кваліфікаційна атестація

7

 

6.

Загальний обсяг навчального часу (без п. 4)

795

78


Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки кваліфікованих робітників за професією «Портьє»


 1. Кабінети:

  • охорони праці та ПДР;

  • інформаційно-комп’ютерного забезпечення готельного сервісу;

  • основи галузевої економіки і підприємництва;

  • основ правових знань;

  • організації обслуговування відвідувачів у готелях;

  • українського ділового мовлення;

  • іноземної мови за професійним спрямуванням.
 1. Лабораторія:

- інформаційних технологій.

 1. Майстерні:

 • навчально-тренувальний готель;

 • майстерня служби прийому та розміщення відвідувачів готелю.


Примітка: для підприємств, організацій, установ, що здійснюють професійне навчання кваліфікованих робітників:

 • допускається зменшення кількості кабінетів, лабораторій за рахунок їх об’єднання;

 • індивідуальне професійне навчання кваліфікованих робітників може здійснюватись при наявності обладнаного навчального робочого місця;

 • предмети «Інформаційні технології», «Правила дорожнього руху» вивчаються за згодою підприємств - замовників кадрів.


Типова навчальна програма

з предмета «Інформаційні технології»
теми

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1

Інформація та інформаційні технології

5
2

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

5

2

3

Мережні системи та сервіси

7

2

Всього годин:


17

4

Тема 1. Інформація та інформаційні технології

Поняття про інформацію та інформаційні технології.


Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології

Програми створення текстових і графічних документів. Стилі оформлення та подання інформації.

Розробка фірмового стилю.

Мультимедійні технології.

Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення презентацій.

PowerPoint.


Лабораторно-практичні роботи:

 1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».

 2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».


Тема 3. Мережні системи та сервіси

Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні, корпоративні і глобальні мережі.

Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та телеконференції.

Основні мережні сервіси. Браузери.Лабораторно-практичні роботи:

1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом професії). 2. Створення публікації «Інновації в професії».Типова навчальна програма з предмета

«Основи галузевої економіки і підприємництва»


з/п

Тема

Кількість годин

Всього

З них на лабораторно-практичні роботи

1.

Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва»

1
2.

Галузева структура промисловості України

2
3.

Науково-технічний прогрес і економічне зростання на підприємствах готельного господарства

2
4.

Організація виробництва на підприємствах готельного господарства

3
5.

Підприємство як суб’єкт господарювання

3
6.

Кадри підприємства готельного господарства

2
7.

Продуктивність праці

1
8.

Організація і оплата праці

3Всього:

17
Каталог: storage -> app -> media
media -> Уменьшение численности животных давно беспокоит страну. Ежегодно с лица Земли исчезают десятки животных
media -> PhD, профессор Рыбиньски К
media -> «Приспособленность организмов как результат действия естественного отбора»
media -> БАҒдарламасы І. «Халықаралық қатынастардың жаңа заман тарихы»
media -> Работа с текстом
media -> Программа вступительных экзаменов для поступающих в научно-педагогическую магистратуру по специальности «6М060800- экология»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет