Дәрілік заттарды таңбалау кезінде және Қазақстан Республикасында дәрілік заттарды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда қолданылатын терминдерДата22.12.2017
өлшемі310.83 Kb.


Дәрілік заттарды таңбалау кезінде және Қазақстан Республикасында дәрілік заттарды қолдану жөніндегі нұсқаулықтарда қолданылатын терминдер


р/с №

Мемлекеттік тілде

Орыс тілінде
ДӘРІЛІК НЫСАНДАР


Ішу үшін ерітінді (суспензия) дайындауға арналған ұнтақ (түйіршіктер)

Порошок (гранулы)

для приготовления орального раствора (суспензии)Ішу үшін тамшы дәрі дайындауға арналған ұнтақ

Порошок

для приготовления оральных капельІшке қабылдау үшін ( немесе ішке қабылданатын) тамшы дәрі дайындауға арналған ұнтақ

Порошок

для приготовления капель для приема внутрь (или для внутреннего применения)Инъекцияға арналған ерітінді

Раствор для инъекций
Ампулаларда инъекцияға арналған____% ____ мл ерітінді №____


Раствор для инъекций ... % ... мл в ампулах №...Ерітінді

РастворҰнтақ

ПорошокҚұтыдағы жөтелді басатын ____

мл шәрбатСироп от кашля ... мл во флаконе


Шәрбат дайындауға арналған ұнтақ (түйіршіктер)


Порошок (гранулы)

для приготовления сиропа
Ішуге арналған ерітінді (эмульсия, суспензия)


Оральный раствор (эмульсия, суспензия)


Ішуге арналған (ішке қабылдайтын) ерітінді

(эмульсия, суспензия)


Раствор (эмульсия, суспензия) для приема внутрь (для внутреннего применения)


Ішуге арналған тамшылар


Оральные капли


Ішуге арналған (немесе ішке қабылдайтын) тамшылар)


Капли для приема внутрь (или для внутреннего применения)


Тұндырма (тұндырмалар)


Настойка (настойки)


Экстракт (экстрактілер)


Экстракт (экстракты)


Көзге тамызатын дәрі


Глазные каплиТамшылатқыш-құтыдағы ____% ____мл көзге тамызатын дәрі

Капли глазные … % … мл во флаконе-капельнице


Көзге арналған дәрілі дымқыл дәке


Глазные примочки


Көзге арналған ендірме


Глазные вставкиГель

Гель


Көзге арналған жақпамай (крем, гель)


Глазная мазь (крем, гель)


Түйіршіктер


Гранулы


«Көпіршитін» түйіршіктер


Гранулы «шипучие»Ерітінді дайындауға арналған түйіршік (гранулят)

Гранулят для приготовления раствора


Қабықпен қапталған түйіршіктер


Гранулы, покрытые оболочкой


Ішекте еритін түйіршіктер


Гранулы кишечнорастворимые


Модификацияланып босап шығатын түйіршіктер


Гранулы с модифицированным высвобождениемКапсулалар

КапсулыІшекте еритін қабықпен қапталған капсулалар

Капсулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой


Желатин капсулалар


Капсулы желатиновые


Қатты капсулалар


Капсулы твердые


Жұмсақ капсулалар


Капсулы мягкие


Ішекте еритін капсулалар


Капсулы кишечнорастворимые;


Модификацияланып босап шығатын капсулалар


Капсулы с модифицированным высвобождениемӘсер етуі ұзаққа созылатын капсулалар

Капсулы пролонгированного действияБосап шығуы модификацияланған капсулалар

Капсулы модифицированного высвобожденияБаяу әсер ететін капсулалар

Капсулы замедленного действия


Пессарийлер ( қынаптық суппозиторийлер)


Пессарии (вагинальные суппозитории)____ мг қынаптық суппозиторийлер

Суппозитории вагинальные ... мгҚынаптық суппозиторийлер

Суппозитории вагинальные


Қынаптық таблеткалар


Вагинальные таблетки


Қынаптық капсулалар


Вагинальные капсулы


Қынаптық көбік


Вагинальные пены


Қынаптық тампондар


Вагинальные тампоны


Қынаптық ерітінді (эмульсия, суспензия)


Вагинальный раствор (эмульсия, суспензия)


Қынаптық ерітінді және суспензия дайындауға арналған таблеткалар


Таблетки для приготовления вагинальных растворов и суспензий


Инъекциялық дәрілік заттар


Инъекционные лекарственные средстваИнъекцияға арналған суспензия

Суспензия для инъекций


Вена ішіне арналған инфузиялық ерітінді


Внутривенный инфузионный раствор


Инъекциялық (вена ішіне арналған инфузиялық) дәрілік заттарға (ерітінділерге) арналған концентрат


Концентрат для инъекционных (внутривенных инфузионных) лекар­ственных средств (растворов)


Инъекциялық немесе вена ішіне арналған инфузиялық дәрілік заттарды дайындауға арналған ұнтақ


Порошок для приготовления инъекционных или внутривенных инфузионных лекарственных средств


Инъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ (вена ішіне арналған инфузиялық ерітіндіні, инфузияға арналған ерітіндіні)


Порошок для приготовления раствора для инъекций (внутривенного инфузионного раствора, раствора для инфузий)Лиофилизацияланған ұнтақ

Порошок лиофилизированныйИнфузия үшін ерітінді дайындауға арналған құтылардағы лиофилизацияланған ____ мг ұнтақ

Порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий ... мг во флаконахЕрітінді дайындауға арналған лиофилизат

Лиофилизат для приготовления раствораБұлшық ет ішіне және тері астына енгізілетін ерітінді дайындауға арналған лиофилизат ( ұнтақ)

Лиофилизат (порошок) для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введенияИнъекция үшін ерітінді

дайындауға арналған____г ұнтақПорошок для приготовления раствора для инъекций … гИнъекция үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ

Порошок для приготовления раствора для инъекцийИнъекцияға арналған ерітінді

Раствор для инъекцийВена ішіне (бұлшық ет ішіне, тері астына) енгізуге арналған ерітінді

Раствор для для внутривенного (внутримышечного, подкожного) введенияСтоматологияда қолданылатын өткізгіштік және инфильтрациялық анестезияға арналған ерітінді

Раствор для проводниковой и инфильтрационной анестезии в стоматологииТері астына енгізуге арналған ерітінді

Раствор для внутрикожного введенияБұлшық ет ішіне инъекция жасау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ

Порошок для приготовления раствора для внутримышечных инъекцийВена ішіне инъекция жасау үшін ерітінді дайындауға арналған ұнтақ

Порошок для приготовления раствора для внутривенных инъекций


Имплантат


ИмплантатРектальді суппозиторийлер

Суппозитории ректальные


Ректальді капсулалар


Ректальные капсулы


Ректальді ерітінді

(эмульсия, суспензия)


Ректальный раствор (эмульсия, суспензия)


Ректальді ерітінді (суспензия) дайындауға арналған ұнтақ (таблеткалар)


Порошок (таблетки) для приготовления ректального раствора (суспензии)


Ректальді қолдануға арналған крем (гель немесе жақпамай)


Крем (гель или мазь) для ректального применения


Ректальді көбіктер


Ректальные пены


Ректальді тампондар


Ректальные тампоны


Жақпамай (крем, гель, паста)


Мазь (крем, гель, паста)Жақпамай

МазьЖарақаттанған жерге қолдануға арналған (сыртқа қолдануға арналған) жақпамай (крем, гель, паста)

Мазь (крем, гель, паста) для местного применения (для наружного применения)Линимент

ЛиниментСыртқа қолдануға арналған жақпамай

Мазь для наружного примененияСықпада

В тубе


Медициналық бұласыр


Медицинский пластырь


Қыздырғыштар


Припарки


Аэрозоль


АэрозольИнгаляцияға арналған аэрозоль

Аэрозоль для ингаляцийДозаланған

Дозированный


Спрей


Спрей


Ингаляцияға арналған спрей


Спрей для ингаляций


Мұрынға тамызатын дәрі


Назальные капли


Мұрынға тамызатын дәрі


Капли в нос


Мұрынға арналған спрей


Назальный спрейМұрынға арналған дозаланған спрей

Спрей назальный дозированный


Мұрынға арналған аэрозоль


Назальный аэрозоль


Мұрынға арналған ұнтақ


Назальный порошок


Мұрынға арналған жақпамай

(крем, гель)


Назальная мазь (крем, гель)


Мұрынды шаюға арналған


Назальные промывки


Мұрын тазалайтын таяқшалар


Назальные палочки


Медициналық көбік


Пена медицинская


Сыртқа қолдануға арналған ұнтақ


Порошок для наружного применения


Ішке қабылдауға арналған ұнтақ (ішілетін)


Порошок для орального применения (для внутреннего применения)Суспензия дайындауға арналған ұнтақ

Порошок для приготовления суспензии


Көпіршитін ұнтақ


Порошок «шипучий»Таблеткалар

ТаблеткиҚабықпен қапталған таблеткалар

Таблетки, покрытые оболочкойҮлбірлі қабықпен қапталған мг таблеткалар

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой ... мгҮлбірлі қабықпен қапталған таблеткалар

Таблетки, покрытые пленочной оболочкойІшекте еритін таблеткалар

Таблетки кишечнорастворимыеМодификацияланып босап шығатын таблеткалар

Таблетки с модифицированным высвобождениемҰзақ әсер ететін таблеткалар

Таблетки пролонгированного действияСоруға арналған таблеткалар

Таблетки для рассасыванияАуыз қуысына қолдануға арналған таблеткалар

Таблетки для применения в полости ртаШайнайтын таблеткалар

Таблетки жевательныеТіл астына салатын таблеткалар

Таблетки сублингвальные«Көпіршитін» таблеткалар

Таблетки «шипучие»Ұсақталатын таблеткалар

Таблетки диспергируемыеАуыз қуысында ұнтақталатын таблеткалар

Таблетки диспергируемые в полости ртаЕритін таблеткалар

Таблетки растворимыеҚұлаққа тамызатын дәрі

Ушные каплиҚұлаққа арналған аэрозоль

Ушной аэрозольҚұлаққа арналған ұнтақ

Ушные порошкиҚұлақты шаюға арналған

Ушные промывкиҚұлаққа арналған жақпамай

Ушная мазь


Субстанция


Субстанция
ӨНДІРУШІ (КІМ ҮШІН ӨНДІРІЛГЕН)Өндіруші

ПроизводительЕмделуші, пациент

ПациентПрофилактика

ПрофилактикаӨндірілген

ПроизведеноДайындалған

Изготовлено... үшін дайындалған

Изготовлено для .......Қапталған

УпакованоҮндістанда дайындалған

Изготовлено в ИндииДайындаушы кәсіпорын:

Предприятие-изготовитель:Дайындаушы фирма

Фирма-изготовительӨндіруші ұйым

Организация -производительҚазақстан Республикасы үшін

(Қазақстан үшін)Для Республики Казахстан (для Казахстана)Қазақстан Республикасында өндірілген

Произведено в Республике Казахстан
ҚҰРАМЫ, ҚАПТАМАДАҒЫ САНЫҚұрамы

СоставӘсер етуші заттар немесе зат

Действующие вещества или веществоБелсенді әсер ететін заттар немесе зат

Активные вещества или веществоҚосымша заттар немесе зат

Вспомогательные вещества или веществоБір таблетканың құрамында

Одна таблетка содержит:Бір таблетканың құрамында

В одной таблетке содержитсяБір пакеттің (құтының) ішінде

Один пакет (флакон) содержит:Бір пакеттің (құтының) ішінде

В одном пакете (флаконе) содержитсяТаблетканың құрамында

Таблетка содержитКапсуланың құрамында

Капсула содержитҚұтының ішінде

Флакон содержитАмпуланың ішінде

Ампула содержитБаламалы

ЭквивалентноҚосымша заттар: қолдану жөніндегі нұсқаулықты қараңыз

Вспомогательные вещества: см. Инструкцию по применению...таблетка

... таблеток... капсула

... капсул... доза

... доз... грамдық ...саше

... саше по ... гҮлбірлі қабықпен қапталған ____таблетка, ____мг-ден

... таблеток, покрытых пленочной оболочкой, по ... мг... грамдық ... құты

... флаконов по ... г...миллилитрлік ...дозалы ... құты

… флаконов по … доз по … мл____суппозиторий

... суппозиториевҚабықпен қапталған____таблетка

…таблеток, покрытых оболочкойІшекте еритін қабықпен қапталған____таблетка

… таблеток, покрытых кишечнорастворимой оболочкойҚынаптық __ таблетка

… вагинальных таблеток____ дана

... штукҚұты

ФлаконСықпа

ТубаТуба (таблетка үшін)

Туба (для таблеток)Бүктелген жерінде

В сгибеДоза

ДозаТотық

ОксидҚостотық

ДиоксидГидрооксид

ГидрооксидТемір (ІІІ) тотығы

Железа(III) оксидТитанның қостотығы

Титана диоксидБояғыштар

Красители
САҚТАУ ШАРТТАРЫ ЖӘНЕ САҚТАУ МЕРЗІМІЖарықтан қорғалған жерде, ____ ºС -ден ____ ºС-ге дейінгі температурада сақтау керек.

Хранить в защищенном от света месте при температуре от ... ºС до ... ºС.Құрғақ, жарықтан қорғалған жерде, ____С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше ... ºС.Түпнұсқалық қаптамасында, ылғалдан қорғалған жерде, ... С-ден аспайтын температурада сақтау керек.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше … °C, в защищенном от влаги месте____С-ден аспайтын температурада сақтау керек

Хранить при температуре не выше … °СДайындалған ерітіндіні ... °С-ден аспайтын температурада сақтау керек

Приготовленный раствор хранить при температуре не выше ... °С.____°С-ден – 30С-ге дейінгі температурада сақтау керек.

При температуре от … °С до ... °СМұздатып қатыруға болмайды

Не замораживатьҚыздыруға болмайды

Не нагреватьҚатаң түрде тік қалыпта, … C-ден аспайтын температурада сақтау керек

Хранить в строго вертикальном положении при температуре не выше ... °С____ сағат ішінде пайдалану керек

Использовать в течение ... часовДайындалғаннан кейін ____

тәуліктен асырмай пайдалану керек.Использовать в течение не более … суток после приготовленияСақталуы

ХранениеБаллонды оттан және күн сәулесінің тікелей түсуінен қорғау керек

Баллон беречь от огня и попадания прямого солнечного света
ҚОЛДАНУ ТӘСІЛІ (ЕНГІЗУ)Вена ішіне

ВнутривенноВена ішіне (тамшылатып)

Внутривенно (капельно)Бұлшық ет ішіне

ВнутримышечноТері астына

ПодкожноСыртқа қолданылатын

НаружноеІшуге арналған

ВнутреннееТек сыртқа қолдануға арналған

Только для наружного примененияҚолдану тәсілі: ауыз арқылы


Способ применения: пероральноІшуге арналған (егер сұйық болса) Ішке қабылдауға арналған (егер басқа түрде болса)

Для приема внутрь
Мұрын ішіне енгізуге арналған

Для интраназального введенияҚолдану тәсілі

Способ примененияТіл астына

СублингвальноІшуге болмайды

Не применять внутрь (Не для приема внутрь)
БОСАТУ ШАРТТАРЫБосату шарттары

Условия отпускаРецептісіз

Без рецептаДәрігердің рецептісінсіз босатылады.

Отпускается без рецепта врачаДәрігердің рецептісі арқылы босатылады

Отпускается по рецепту врачаРецепт арқылы

По рецептуДәрігердің рецептісі арқылы

По рецепту врачаТек дәрігердің рецептісі арқылы босатылады

Отпускается строго по рецепту врачаСтационар үшін

Для стационара
ЕСКЕРТУ ЖАЗБАЛАРЫ ЖӘНЕ БАСҚА ДА ЖАЗБАЛАРҚолданар алдында шайқау керек

Перед употреблением взбалтыватьБалалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек.

Хранить в недоступном для детей местеБалалардан сақтаңыз

Беречь от детейБалалар үшін

Для детейБалалар мен ересектер үшін

Для детей и взрослыхЖаңа туған нәрестелер үшін

Для новорожденных детейСәбилерге арналған

Для младенцевАбайлап қолданыңыз!

Обращаться с осторожностью!Өнім радиациялық тексеруден өткен

Продукция прошла радиационный контрольДәрігердің тағайындауы бойынша қолдану керек

Применять по назначению врачаЖарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды

Не использовать по истечении срока годностиҚаптамасында көрсетілген жарамдылық мерзімі өткеннен кейін препаратты қолдануға болмайды

Препарат нельзя применять после истечения срока годности, указанного на упаковкеСтерильді

СтерильноАпирогенді

АпирогенноБактериялық эндотоксиндерден тазартылған

Свободен от бактериальных эндотоксиновЭндотоксиндерден тазартылған

Свободен от эндотоксиновҚұтының (ампуланың) ішіндегісі лайланған кезде препаратты пайдалануға болмайды.

При помутнении содержимого флакона (ампулы), препарат не использоватьҚолдану тәсілін және дозаларын, қолдануға болмайтын жағдайларын, сақтық шараларын және жағымсыз әсерлерін: медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтан қараңыз

Способ применения и дозы, противопоказания, меры предосторожности и побочные действия: смотри инструкцию по медицинскому применению.Қолданылуын, дозасын және қолдану тәсілін: қолдану жөніндегі нұсқаулықтан мұқият оқып шығыңыз.

Показания, дозировка и способ применения: внимательно прочитайте инструкцию по применениюҚолданар алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.

Перед применением внимательно прочтите инструкцию по медицинскому применениюҚоса берілген нұсқаулыққа сәйкес қолданылады және дозаланады

Применение и дозировка согласно прилагаемой инструкции
ДАЙЫНДАУ ТӘСІЛІСуспензияны дайындау тәсілі

Способ приготовления суспензииҚұтыны төңкеріп, ұнтақты сілку керек.

Перевернуть флакон и встряхнуть порошокҚайнатылған салқын суды көрсетілген белгіге жеткенше екі бөліп қосып, біркелкі суспензия пайда болғанша шайқау керек

В два приема добавить охлажденную кипяченую воду до метки и взболтать до образования гомогенной суспензии
ӨЗГЕ ДЕ ЖАЗУЛАРТК ҚР-ДЗ-5

РУ РК–ЛС-5Серия нөмірі

Номер серии______дейін жарамды

Годен доДейін

ДоӨндірістік лицензияның №____


№ ____

производственной лицензии

Партия нөмірі

Номер партииДайындалған күні

Дата изготовленияЖарамдылық мерзімі

Срок годностиТауар белгісіне берілген куәлік №____


Свидетельство на товарный знак №Тауар белгісінің тіркеу нөмірі

Номер регистрации товарного знака
ФАРМАКОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМВена ішіне енгізу баяу жүргізілуге тиіс (3-5 минут бойы)

Внутривенное введение должно быть медленным (в течение 3-5 минут)Медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық

Инструкция по медицинскому применениюБірінші қаптама

Первичная упаковкаЕкінші қаптама

Вторичная упаковкаЖайылған

ДиффузныйКонцентрация

КонцентрацияКең ауқымды әсер ететін бактерияға қарсы препарат

Антибактериальный препарат широкого спектра действияПрепараттың кейбіреуге жақпауы

Индивидуальная непереносимость препаратаТағамға биологиялық белсенді қоспа

Биологически активная добавка к пищеДәрілік зат емес

Не является лекарственным средствомТабиғи тағам өнімі

Натуральный пищевой продуктТағамның құндылығы

Пищевая ценностьЭнергиялық құндылығы

Энергетическая ценностьАңдатпа

АннотацияҚосымша парақ

Листок-вкладышТестілер

ТестыГомеопатиялық (дәрілік зат)

Гомеопатическое (средство)Гомеопатиялық препарат

Гомеопатический препаратАюрведалық дәрілік зат

Аюрведическое средствоДостарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет