Черкаської обласної ради сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклубет1/21
Дата01.04.2019
өлшемі3.29 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ


ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

Сучасні форми контролю знань

з предметів природничо-математичного циклу

(збірник матеріалів інтернет-семінару)Черкаси
ББК 74.202.04

О - 64


Упорядник:

Замулко О.І., методист лабораторії природничо-математичних дисциплін ЧОІПОПП

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Волошенко О.В., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри психології та педагогіки ЧОІПОПП;

Смаглюк Ю.І., учитель Черкаської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17 Черкаської міської ради


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………...…………………

5

I

Тестовий контроль: за і проти.…………………………………………………

6Бурлуцька І. І. Види тестового контролю………………………………………..

6Воропай С. В. Ефективність тестового контролю……………………………….

9Бондаренко Т. В. Використання тестового контролю знань на уроках математики…………………………………………………………………………


10Корольова Н. А. Проблеми тестового контролю………………………………..

14Люлько С. В. Переваги та недоліки тестового контролю……………………….

15Малий І. В. Використання тестового контролю при викладанні предметів природничо-математичного циклу……………………………………………….


17Стеценко Н. І. Використання у школі контрольно-діагностичних систем для тестування………………………………………………………………………….


21Новакова В. П. Використання тестових завдань при тематичному контролі знань…………………………………………………………………………………


25Остапенко Л.А. Тести як засіб для діагностування навчальних досягнень учнів………………................................................................................................


26Падагуц О. Д. Використання контрольно-діагностичної системи „Test-W” при викладанні математики……………………………………………………….


28Петриченко Т. М. Використання середовища «Конструктор тестів»………….

30Хроменко З. В. Історія розвитку тестології………………………………………

32Янчук Л.І. Недоліки тестів як форми контролю знань…………………………

36Шандра В. І., Шандра М. В. Позитивний погляд на тести……………………

37Тринченко О. Л. Позитивні та негативні аспекти запровадження тестової перевірки знань……………………………………………………………………


40Бондаренко А. В. Програмований контроль знань учнів………………………

44

II

Класифікація тестів…………………………………….………………………..

49Морозова А. В. Класифікація тестів та тестових завдань………………………

49Бондаренко О. С. Тестові завдання США, Канади та європейських країн……

53Ярошенко Т. В. Класифікація педагогічних тестів………………………………

55Матросов В. М. Класифікація форм тестових завдань на прикладі фізики………………………………………...........................................................


60Олефіренко Н. М. Тестування шкільної успішності як педагогічна проблема……………………………………………………………………………


64Павленко Л. І. Використання тестових завдань на уроках географії…………..

74Дорошенко Т. М. Тестовий контроль знань та вмінь учнів…………………….

79Куля Т. М. Тестовий контроль на уроках фізики……………………………….

82Кожушний М. П. Вимоги до тестового контролю знань………………………

86Дробот І. М. Використання програм для тестування при викладанні фізики та астрономії…………………………………………………………………….........


90

III

Моніторинг навчальних досягнень учнів……………………………………..

95Бузько В. Д. Застосування тестових технологій моніторингу рівня знань учнів на уроках математики………………………………………………………


95Олефіренко Н. М. Дослідження рівня сформованості у випускників загальноосвітніх навчальних закладів навичок використання ІКТ у практичній діяльності……………………………………………………………..97Валюк Л. В. Моніторинг навчальних досягнень учнів як умова підвищення якості географічної освіти…………………………………………………………


107Падагуц О. Д. Моніторинг навчальних досягнень учнів з математики………

114Оношко О. М. Моніторинг навчальних досягнень учнів при викладанні природничих дисциплін……………….................................................................


121Павленко Т. П. Педагогічний моніторинг навчальних досягнень учнів……..

123Савісько Т. І. Моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів……..

126Харченко А. М. Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів - дієвий механізм корекції освітнього процесу………………………………………..


128Осадча В. П. Тестова технологія моніторингу рівня знань з хімії……………

130

IV

Особливості та специфіка практичних, лабораторних робіт з предметів природничо-математичного циклу……….…………………………………..


137Демиденко Н. В. Методичні основи формування вмінь і навичок учнів на уроках біології………………………………………………………………….


137Скічко Т. М. Особливості та специфіка практичних, лабораторних робіт з математики………………………………………………………………………….


141Гречин О. П. Особливості та специфіка лабораторних робіт з хімії……………

144Криворучко М. В. Особливості та специфіка практичних, лабораторних робіт з біології та географії………………………………………………………………


148Подрушняк Л. І. Практичні роботи з географії як засіб творчого розвитку учнів………………………………………………………………………………..


153Салтикова О. В. Практичні, лабораторні роботи як засіб забезпечення практичного спрямування теоретичного змісту шкільних предметів………….


156Цапенко А. І. Особливості та специфіка лабораторних робіт з біології……….

159Вступ
З 1 лютого 2011 року лабораторія природничо-математичних дисциплін проводила інтернет-семінар для вчителів та методистів природничо-математичних дисциплін «Сучасні форми контролю знань з предметів природничо-математичного циклу».

Мета семінару: розглянути види та форми контролю знань та вмінь учнів, їх використання у навчальному процесі.

Для розгляду було запропоновано такі питання: 1. Види та форми контролю знань та вмінь учнів.

 2. Тестовий контроль: за і проти.

 3. Класифікація тестів.

 4. Моніторинг навчальних досягнень учнів.

 5. Особливості та специфіка практичних, лабораторних робіт з предметів природничо-математичного циклу.

Протягом лютого було надіслано понад 96 листів із запропонованої тематики.

З 5 по 19 березня пройшло обговорення на форумі сайту ЧОІПОПП наступних питань: • Дайте оцінку альтернативним формам контролю знань учнів.

 • Які види тестових завдань є найбільш доцільними для учнів профільної школи?

 • Чи можна уникнути вгадування правильної відповіді при тестуванні учнів? Які тестові завдання, на Вашу думку, дають найменший відсоток вгадування?

 • Які умови ефективного використання тестових завдань?

Матеріали, що надійшли на інтернет-семінар, дозволяють поглянути на питання контролю знань та вмінь учнів з різних точок зору. Оскільки педагогічне тестування є актуальною, масовою освітньою технологією, яка активно використовується у навчальних закладах, більшість робіт присвячено саме цьому питанню.

Головне, що саме ефективний контроль знань та вмінь учнів може бути рушійною силою вдосконалення навчального процесу, самокритичного ставлення педагога до свого рівня професіоналізму. Завдання вчителя — вміти використовувати різні види і форми контролю для поліпшення якості знань учнів і вдосконалення особистої наукової, методичної, організаційної складових професіоналізму. Тільки якісні матеріали для контролю можуть забезпечити потрібну ефективність педагогічної діяльності вчителя.І. ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ: ЗА І ПРОТИ

І.І. Бурлуцька,

учитель математики Смілянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10 Смілянської міської ради


Анотація

Сьогодні великого поширення набуло використання тестів у різних галузях наукового знання. Застосування зазначеного методу бачиться цікавим та ефективним і має перспективу. Та, незважаючи на широке впровадження тестів у практику перевірки знань учнів, необхідно наголосити на їхній специфічності й обмеженості.


ВИДИ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ
У педагогіці важливе місце належить контролю за результатами навчання.

Традиційна система контролю орієнтована в цілому на виявлення здатності утримувати в пам’яті знання та відтворювати їх на вимогу учителям. Таким чином, перевіркою встановлюється лише те, що запитує педагог. Це породжує формалізм та суб’єктивізм в оцінці підготовленості учнів.

Найактивніша, на сьогодні проблема – об’єктивізація і стандартизація контролю в освіті. Традиційні форми і методи контролю серйозно критикуються і починає складатися інша система діагностики рівня сформованості знань та вмінь учнів – тестування. Як і інші методи дослідницької та практичної роботи тест має свої переваги і недоліки. Метою статті є визначення сутності тестового контролю у навчальному процесі.

Головним принципом діагностики рівня сформованості знань та вмінь учнів методом тестового контролю можна назвати принцип науковості. В основу діагностики покладено систему тестового контролю як сукупність взаємопов’язаних елементів, яка містить пропедевтичний, тематичний підсумковий, резидуальний тестовий контроль.Пропедевтичний контроль. Попереднє виявлення рівня знань і навченості є необхідною ланкою педагогіки. Виявлення обсягу початкових знань учнів, оцінка цих знань у кількісному та якісному відношеннях, визначення їхньої частки від усієї навчальної програми забезпечує пропедевтичну діагностику за допомогою спеціально розроблених тестів. Такі тести містять завдання, що дозволяють виявити як учні орієнтуються в основних термінах, поняттях, рівень їх «побутових» знань на ерудицію.

При тематичному контролі тести використовують в режимі контролю та в режимі навчання. У цьому випадку тестування дозволяє реалізувати наступні функції: здійснення зворотного зв’язку, діагностування розвитку дидактичного процесу, визначення особистого рейтингу учня, оцінка результатів навчального процесу.Підсумковий тестовий контроль після завершення навчання з усього курсу виконує роль елемента загальної діагностики рівня засвоєння знань та вмінь, який дозволяє систематизувати та узагальнювати навчальний матеріал. Він організовується як особистісно-орієнтовний процес на основі пропедевтичного діагностування та прогнозування діяльності учнів і передбачає свободу вибору у визначенні степеню складності тестів.

Резидуальний (залишковий) контроль дозволяє виявити сформований та закріплений рівень знань та вмінь учнів через певний термін після завершення вивчення дисципліни.

Одним із суттєвих обмежень застосування тестування є обмеження на відповіді. Через цю обставину аналіз способів вирішення завдань та мисленнєвих операцій, які використовує учень, у більшості випадків є ускладненим або взагалі неможливим. Ця обставина свідчить про те, що тестування не можна розглядати як ідеальний та єдиний метод об’єктивного діагностування знань та вмінь. Під час навчання тестування обов’язково повинно поєднуватися з іншими формами і методами контролю.

Ось дві групи найбільш суттєвих недоліків тестів:


 1. вони не виключають випадкового вибору відповідей навздогад або методом виключення;

 2. при тестовому контролі не задіяний мовленнєвий апарат, що унеможливлює дослідження логіки міркування учня.

Однак і в межах існуючих обмежень діагностування рівня сформованості знань та вмінь учнів методом тестування є найбільш ґрунтовним, надійним та об’єктивним.

Зусилля учителя направлені на надання якомога більш міцних знань, умінь учнів, напрацювання ним відповідних навичок та вміння їх застосовувати на практиці.

Вирішення цього соціального завдання пов’язано із вдосконаленням форм, методів, засобів навчання. Суттєву роль у досягненні вимог до результатів навчання учнів і до вдосконалення навчально-виховного процесу відіграє перевірка знань та вмінь. Найголовніша функція при цьому - контролююча, яка полягає в контролі знань та вмінь, визначенні базового рівня підготовки, засвоєнні обов'язкового мінімуму змісту дисципліни.

Крім контролюючої функції, перевірка знань передбачає також навчальну, розвивальну, виховну функції і окремо - завдання управління навчальним процесом. Традиційно виділяють поточну, тематичну, підсумкову перевірку знань учнів, яку здійснюють за допомогою різних форм, методів, прийомів.

Тестова перевірка мас ряд переваг порівняно з традиційними формами і методами, вона природно вмонтована у сучасні педагогічні концепції, дозволяє більш раціонально використовувати зворотний зв'язок з учнями і визначати результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу на прогалинах у знаннях та внести відповідні корективи. Тестовий контроль забезпечує одночасну перевірку знань учнів усього класу та формує в них мотивацію для підготовки до кожного уроку. Термін «тест» визначається як система завдань специфічної форми, визначеного змісту, зростаючої важкості, яка дозволяє об'єктивно оцінити структуру та якісно виміряти рівень підготовленості учнів.

Основні вимоги до завдань тестів школи:


 1. повинні належати до однієї теми;

 2. бути взаємопов'язаними між собою,

 3. бути взаємодоповнюючими та упорядкованими за труднощами або за логікою;

 4. форма тесту повинна бути уніфікованою, звичною, зручною;

 5. терміни та поняття у тестах повинні бути загальновідомі і відповідати вимогам навчальної програми;

 6. послідовність тестових завдань повинна визначатися за принципом «від простого до складного»;

 7. завдання повинні бути стислими.

За кількістю завдань існують стислі (до 20 завдань), середні (від 20 до 300 завдань), довгі (більше 300 завдань) тести.

За рівнем засвоєння знань, умінь, навичок тести класифікують на 3 рівні.Тести першого рівня розподіляють на тести пізнання, тести розрізнення, тести співвіднесення, тести-завдання з вибірковими відповідями.

У тесті пізнання учень дає одну з альтернативних відповідей («так — ні», «є — не є» тощо). У завданні обов'язково фігурує об'єкт, про властивості або характеристики якого учень повинен мати уявлення. Тести розрізнення разом із завданням містять відповіді, з яких учень повинен обрати одну чи кілька. Тести співвіднесення пропонують знайти подібність чи розбіжність у вивчених об'єктах і при цьому порівнювані властивості або параметри обов'язково наявні у завданні. Оформлені таким чином тести мають назву вибіркові.

Тести-завдання з вибірковими відповідями. У завданні формулюється умова завдання та всі необхідні вихідні дані, а у відповідях представлено кілька варіантів результату рішення у числовому або буквеному вигляді. Учень повинен розв'язати завдання і показати, яку відповідь із запропонованих він одержав.

Застосування тестів першого рівня доцільне для проміжного контролю знань учнів.

Перевірку засвоєння на другому рівні можна здійснювати за допомогою наступних тестів – відтворення інформації, розв'язання типових задач.

За оформленням тести відтворення інформації поділяють на тести-підстановки та конструктивні тести.Тести-підстановки можуть містити у завданнях різноманітну інформацію (словесний текст, креслення або схему, графік тощо), в яких пропущено певні складові (наприклад, суттєву частину слова або фрази, умовні позначення, лінії чи елементи зображення тощо). Для розв'язання завдання учень повинен відтворити в пам'яті і заповнити «пропуски».

Завдання конструктивних тестів вимагають від учнів самостійного конструювання відповіді (наприклад, відтворити формулювання, дати характеристику, виконати побудову графіка, тощо). Таким чином, тести другого рівня доцільно використовувати на проміжному контролі знань учнів з основних розділів, без знання яких загальне засвоєння дисципліни ускладнене чи взагалі неможливе.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет