Біологія Листопад 2013 11 класДата27.10.2018
өлшемі45.61 Kb.
#96059
Біологія

Листопад 2013

11 клас

Відкрите запитання

Чому генетико-селекційне удосконалення фотосинтезуючого апарату рослин є дуже складним завданням?

Тестові завдання

1.Мікрофіламенти. Вірно все, крім:

а) утворюють скупчення по периферії клітини

б) зв’язані з плазма лемою проміжними білками

в) складаються з двох ниток F-актину

г) забезпечують активність хромосом

д) забезпечують рухливість нем’язових клітин

2. У якій фазі клітинного циклу відбувається матричний синтез ДНК? Варіанти:

а) G0 б) G1 в) G2 г) M д) S

3. На якій стадії мейозу утворюється синаптонемальний комплекс, який забезпечує кон’югацію хромосом? Варіанти:

а) лептонема б) зигонема в) пахитена г) диплотена д) діакінез4. З рецепторами плазмалеми специфічно взаємодіють:

 1. пептидні гормони

 2. нейромедіатори

 3. фактори росту

 4. стероїдні гормони

 5. амінокислоти

5. Мітохондрії:

 1. мають власний генетичний апарат

 2. розмножуються шляхом поділу

 3. беруть участь в синтезі АТФ

 4. у клітинах бурого жиру виділяють тепло

 5. мають гідролітичні ферменти

6. В еукаріотичній клітині рибосоми відсутні в

 1. мітохондріях

 2. ендоплазматичній сітці

 3. ядрі

 4. пластидах

 5. клітинному центрі

7.Проникність якої з мембран гарантує можливість плазмолізу клітин? Варіанти:

 1. плазма леми

 2. мембрани будь-якого компартмента

 3. тонопласта

 4. гліоксісоми

 5. тільки тонопласта

8. До якого року належить Lepus timidus? Варіанти:

 1. Кролі

 2. Зайці

 3. Сіно ставки

 4. Летяги

 5. Білки

9.Лімітуючими факторами для організмів поверхневих шарів світового океану є:

 1. світло

 2. нестача кисню

 3. кількість поживних речовин

 4. нестача прісної води

 5. зміна температури

10. Які з наведених пар організмів є прикладом конвергентної еволюції:

 1. дуб і клен

 2. вовк і австралійський сумчастий вовк

 3. кактусові та деякі молочайні

 4. білий ведмідь і панда

 5. кенгуру і коала

11. До якої родини належить чина посівна? Варіанти:

 1. Rutaceae

 2. Rosaceae

 3. Fobaceae

 4. Solanaceae

 5. Convolvulaceae

12. Продуктивність коралового рифу вища від продуктивності розташованої недалеко глибинної зони тому, що риф краще забезпечений:

 1. сонячним світлом

 2. елементами живлення

 3. вищою температурою

 4. перемішуванням води

 5. опадами (прісною водою)

13. Здатність популяції до експоненціального росту зумовлюється:

 1. необмеженістю харчових ресурсів

 2. сприятливим вільним місцем існування

 3. повною відсутністю хижаків

 4. тільки в лабораторних умовах

 5. оптимальною температурою

14. Переваги статевого способу розмноження над нестатевим в тому, що:

 1. утворюється більше потомства

 2. зростає генетична мінливість популяції

 3. збільшується частота мутацій

 4. зменшується ймовірність загибелі молодих особин

 5. багато тварин турбуються про потомство

15. Із збільшенням складності екологічних систем їхня стійкість та надійність:

 1. зростає

 2. зменшується

 3. залишається незмінною

 4. залежить від біотичних чинників

 5. не залежить від біотичних чинників

16. Гетерополімерами є:

 1. крохмаль

 2. білки

 3. целюлоза

 4. лігнін

 5. хітин

17. До якого роду належить Malus domestica? Варіанти:

 1. спірея

 2. ожина

 3. полуниці

 4. груша

 5. яблуня

18. В експерименті на ембріоні помітили усі клітини внутрішньої клітинної маси. Пізніше мітку виявили у всіх структурах, крім:

 1. первинної смужки

 2. трофобласту

 3. первинної ектодерми

 4. жовткового мішка

 5. первинної ентодери

19. Вкажіть вірне чергування основних стадій розвитку:

 1. морула-бластула-органогенез-гаструла

 2. дроблення – гаструла – бластоциста - органогенез

 3. зигота - гаструла – бластоциста - органогенез

 4. зигота - морула – бластоциста – гаструла – органогенез

 5. бластоциста - морула - гаструла – органогенез

20. В результаті нейруляції в ембріоні утворюється:

 1. нервовий гребінь

 2. первинна смужка

 3. нервова трубка

 4. вентральна ентодерма

 5. мезодерма

21. Похідними ентодерми є:

 1. епітелій слизової оболонки кишки

 2. епітелій бронхів

 3. епітелій печінки

 4. емаль зуба

 5. епітелій ротової порожнини

22.Коли ембріон людини знаходиться на стадії морули, між клітинами виникають специфічні хімічні контакти. Яка органела в цей час починає швидко розвиватися?

 1. рибосоми

 2. гладенька ендоплазматична сітка

 3. шорстка ендоплазматична сітка

 4. лізосоми

 5. пероксисоми

23.Чи можна за допомогою електронного мікроскопа вивчати живі клітини?

 1. так, бо в ньому створено вакуум

 2. ні, бо в ньому створено вакуум

 3. так, бо потік електронів вільно проходить крізь живі клітини

 4. ні, бо потік електронів не проходить крізь живі клітини

 5. ні, бо потік електронів пошкоджує живі клітини

24. Від білка, який може проходити у ядро, відрізали невелику кінцеву послідовність амінокислот. Цю послідовність приєднали до іншого білка, і він дістав можливість проникати у ядро. Чим це зумовлено? Варіанти:

 1. наявністю пор у ядерній оболонці, які пропускають молекули певного діаметра

 2. наявність відповідного до вказаної послідовності амінокислот рецептора

 3. білок став розчинним

 4. білок став нерозчинним

 5. змінилась структура пори

25. Розвиток другої сигнальної системи властивий тільки для:

 1. вищих приматів

 2. людини

 3. ссавців

 4. воронових

 5. гуртових комах

Практичний тур

Задача


Рецесивний ген гемофілії h міститься в Х-хромосомі. Батько дівчини – гемофілік, а мати здорова і походить з родини , в роду якої цієї хвороби не було.

Дівчина виходить заміж за здорового хлопця. Що можна сказати про їхніх дітей – ­­синів і дочок, а також про онуків обох статей (за умови ,що сини і дочки не будуть одружуватись з носіями гена гемофілії)?

Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет