Биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушіден арзандатылған құны бойынша сатып алған кезде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге тиесілі субсидияларды төлеу туралы мақұлданған өтінімдер тізімібет1/2
Дата03.12.2017
өлшемі396.65 Kb.
  1   2
«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл   
шаруашылығы дақылдарын өңдеуге     
арналған гербицидтердің,        
биоагенттердің (энтомофагтардың)    
және биопрепараттардың құнын субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
1-қосымша               

Нысан


Биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды
биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды
жеткізушіден арзандатылған құны бойынша сатып алған кезде ауыл
шаруашылығы тауарын өндірушілерге тиесілі субсидияларды төлеу
туралы мақұлданған өтінімдер тізіміАудандар атауы

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің атауы

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің жеке сәйкестендіру нөмірі / бизнес сәйкестендіру нөмірі

Сатып алу-сату шартының күні, №

ӨҚҚ түрі

Өлшем бірлігі
(литр, килограмм, грамм, дана)

Сатып алынатын ӨҚҚ көлемі (литр, килограмм, грамм, дана)

Межелі пункті (жөнелтілім)

1 литрге, килограммға, граммға, данаға субсидиялар нормасы(теңге)

Тиесілі субсидиялар сомасы (теңге)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл   


шаруашылығы дақылдарын өңдеуге     
арналған гербицидтердің,        
биоагенттердің (энтомофагтардың)    
және биопрепараттардың құнын субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
2-қосымша               

Нысан


____________________________________________________________________,
         (ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, облыстың,
_____________________________________________________________________
   республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы
                    органының толық атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
                     (бар болған жағдайда))

Сатып алынған гербицидтерге субсидиялар алуға арналған өтінімМаған ___________________________________ литр (килограмм) көлемінде,
             (гербицидтердің түрі)
_________________________________________ литр (килограмм) көлемінде,
             (гербицидтердің түрі)
_________________________________________ литр (килограмм) көлемінде,
             (гербицидтердің түрі)
гербицидтерді жеткізушіден толық құны бойынша сатып алынған
гербицидтер үшін субсидия төлеуді сұраймын.Деректер көзі*

Қажетті мәліметтер

Деректер

1

2

3

4

1.

Заңды тұлға үшін – мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік немесе анықтама

бизнес сәйкестендіру нөмірітіркеу нөмірітіркеу күніатауыорналасқан жерімемлекеттік тіркеу күнікім берді2.

Жеке тұлға үшін – жеке басын куәландыратын құжат

жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірікім бердіберілген күніжеке сәйкестендіру нөміріЖеке тұлға үшін – дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

орналасқан жерітіркеу күнікім берді3.

Ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін – мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiк немесе анықтама**

бизнес сәйкестендіру нөмірітіркеу нөмірітіркеу күніатауыорналасқан жерімемлекеттік тіркеу күнікім бердісубсидия тиесілі ауыл шаруашылығы кооперативі мүшесінің атауысубсидия тиесілі ауыл шаруашылығы кооперативі мүшесінің жеке сәйкестендіру нөмірі / бизнес сәйкестендіру нөмірі4.

Жер учаскесіне сәйкестендіру және (немесе) құқық белгілейтін құжат

актінің нөмірікадастрлық нөмірібарлық алаң, гектароның ішінде егістікнысаналы мақсатысәйкестендіру құжатының нөмірі мен берілген күні, кім бердіжер учаскесі иесінің немесе жер пайдаланушының атауы5.

Ағымдағы шоттың бар-жоғы туралы екінші деңгейдегі банктің немесе ұлттық почта операторының анықтамасы

жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірібенефициар кодыбанктің немесе почта операторының деректемелері:

банктің немесе почта операторының атауы:

бизнес сәйкестендіру кодыжеке сәйкестендіру кодыбизнес сәйкестендіру нөмірібенефициар коды6.

Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші мен гербицидтерді жеткізуші арасындағы сатып алу-сату шарты***

шарт нөмірішарт жасалған күнгербицидтерді жеткізушінің атауыгербицидтерді жеткізушінің орналасқан жерінің мекенжайыгербицидтің атауыгербицидтің көлемі, литр (килограмм)төлеу мерзімі7.

Гербицидтерді сатып алуға жұмсалған шығындарды растайтын (өтінім берген сәтке) төлем құжаттары (шот-фактуралар, кіріс және шығыс кассалық ордерлер және (немесе) төлем тапсырмалары)***

шот-фактура нөміріберілген күнігербицидтерді жеткізушінің атауыгербицидтерді жеткізушінің орналасқан жерінің мекенжайыгербицидтерді жеткізушінің жеке сәйкестендіру кодытауар-көлік жүкқұжатының нөмірігербицидтің атауыөлшем бірлігімөлшері (көлемі)1 литрдің (килограммның) қосылған құн салығымен қоса есептегендегі бағасы (теңге)барлық өткізу құны8.

Кедендік жүк декларациясы (Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден гербицидтерді шетелдік гербицидтер өндірушілерінен тікелей сатып алатын ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші үшін)***

нөміріберілген күнігербицидтерді жеткізушінің атауыгербицидтерді жеткізушінің орналасқан жерінің мекенжайы9.

Салық органы берген, тауардың Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінгенін растайтын құжат***

нөміріберілген күнігербицидтерді жеткізушінің атауыгербицидтерді жеткізушінің орналасқан жерінің мекенжайы10.

Сәйкестік сертификаты (сатып алынған, Қазақстан Республикасында өндірілген гербицидтерге)***

сертификаттың қолданылу мерзімісертификаттың нөмірісәйкестендірілген өнім (атауы, шыққан елі)өтінім беруші (атауы, мекенжайы)кім берді11.

Шығу тегі сертификаты / талдау сертификаты (гербицидтерді өндірушінің шетелдік гербицидтерге)***

экспорттаушы/жүк жөнелтушіимпорттаушы/жүк алушытауардың атауысертификаттың қолданылу мерзімісертификаттың нөміріберілген күні мен орны12.

Гербицидтерді жеткізушілердің мемлекеттік лицензиясы (пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау) және (немесе) өткізу жөніндегі қызметпен айналысуға)***

лицензияның нөмірітолық атауы

орналасқан жерілицензияның түрікіші қызмет (әрекет) түрінің атауыкім бердіберілген күні13.

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің мәліметтері***

аудан атауысебудақылдақылды себу алаңысүдігер алаңы14.

Тұқымның сорттық және себу сапасын растайтын құжат.

Өндіруші берген тұқымның аттестаты немесе тұқымның куәлігі (тұқым сатып алынған жағдайда), ал себу үшін өзі өндірген тұқымды пайдаланған жағдайда – тұқымның кондициялығы туралы куәлік не байқаудан өткiзу aктici мен тұқымдарды талдау нәтижесi ****құжаттың атауыберілген күнітұқымды өндірушісортрепродукциятұқым көлемі, тонна (килогамм)      Ескертпе:
      *Өтінім берушіден көрсетілген құжаттардың түпнұсқасын және көшірмесін талап етуге жол берілмейді.
      **Жоғарыда баяндалған кестенің 3-жолында көрсетілген мәліметтер ауыл шаруашылығы кооперативінің субсидия тиесілі әр мүшесіне толтырылады.
      ***Көрсетілген құжаттардағы мәліметтер гербицидтің әрбір түріне толтырылады.
      ****Жоғарыда баяндалған кестенің 13-жолында көрсетілген мәліметтер гербицидтерді сүрі танапта қолданылған кезде толтырылмайды.

Гербицидтерге тиесілі субсидияларды есептеу

Ауыл шаруашылығы дақылының немесе сүдігердің атауы

Алаңы, (гектар)

Гербицидтің саудадағы атауы

Гербицидтің өндірушісі (отандық / шет елдік)

Гербицидті 1 гектарға қолдану нормасы (литр / гектар, килограмм / гектар)

Гербицидті қолдану алаңы (гектар)

1

2

3

4

5

6

7

ЖИЫНЫ:      кестенің жалғасы

Гербицидтің мөлшері (литр, килограмм)

1 литр, килограмм гербицидті сатып алу бағасы (теңге)

Гербицидтің құны (теңге)

Субсидиялау нормасы (%)

Тиесілі субсидиялар сомасы (теңге)

8=6*7

9

10=8*9

11

12=10*11

      Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын, дұрыс емес
мәліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес жауапкершілік туралы хабардармын және заңмен қорғалатын
құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Басшы _________ _____________________________________________________


       (қолы)    (тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын
                           құжатта бар болған жағдайда))

Бас бухгалтер (бар болған жағдайда) _______ _________________________


                                     (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты
                                             (бар болған жағдайда))

Мөр орны (бар болған жағдайда)


20__жылғы «___»______________

Өтінім 20__жылғы «___»_____ ___ сағат ___ минутта қарауға қабылданды.


_____________________________________________________________ _______
        (өтінімді қабылдаған жауапты адамның                   (қолы)
       тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл   


шаруашылығы дақылдарын өңдеуге     
арналған гербицидтердің,        
биоагенттердің (энтомофагтардың)    
және биопрепараттардың құнын субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
3-қосымша               

Нысан


____________________________________________________________________,
         (ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, облыстың,
_____________________________________________________________________
   республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы
                       органының толық атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
                       (бар болған жағдайда))

Толық құны бойынша сатып алынған биоагенттерге (энтомофагтарға)


және биопрепараттарға субсидияларды алуға арналған өтінім

Маған _____________________ (дана, грамм, килограмм, литр) көлемінде,


   (биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың түрлері)
___________________________ (дана, грамм, килограмм, литр) көлемінде,
   (биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың түрлері)
___________________________ (дана, грамм, килограмм, литр) көлемінде,
   (биоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың түрлері)
биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушіден
толық құны бойынша сатып алынған биоагенттер (энтомофагтар) және
биопрепараттар үшін субсидия төлеуді сұраймын.Деректер көзі*

Қажетті мәліметтер

Деректер

1

2

3

4

1.

Заңды тұлға үшін –мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік немесе анықтама

бизнес сәйкестендіру нөмірітіркеу нөмірітіркеу күніатауыорналасқан жерімемлекеттік тіркеу күнікім бердіактінің нөмірі2.

Жеке тұлға үшін – жеке басын куәландыратын құжат

жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірікім бердіберілген күніжеке сәйкестендіру нөміріЖеке тұлға үшін – дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәлік

орналасқан жерітіркеу күнікім берді3.

Ауыл шаруашылығы кооперативтері үшін – мемлекеттiк тiркеу (қайта тiркеу) туралы куәлiк немесе анықтама**

бизнес сәйкестендіру нөмірітіркеу нөмірітіркеу күніатауыорналасқан жерімемлекеттік тіркеу күнікім бердіауыл шаруашылығы кооперативінің субсидия тиесілі мүшесінің атауыауыл шаруашылығы кооперативінің субсидия тиесілі мүшесінің жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі4.

Жер учаскесіне сәйкестендіру және (немесе) құқық белгілейтін құжат

актінің нөмірікадастрлық нөмірібарлық алаң, гектароның ішінде егістікнысаналы мақсатысәйкестендіру құжатының нөмірі мен берілген күні, кім бердіжер учаскесі иесінің немесе жер пайдаланушының атауы5.

Биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің ағымдағы шотының бар-жоғы туралы екінші деңгейдегі банктің немесе ұлттық почта операторының анықтамасы

жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірібенефициар кодыбанктің немесе почта операторының деректемелері: банктің немесе почта операторының атауы:бизнес сәйкестендіру кодыжеке сәйкестендіру кодыбизнес сәйкестендіру нөмірібенефициар коды6.

Ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші мен биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізуші арасындағы сатып алу-сату шарты***

шарт нөмірішарт жасалған күнбиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің атауыбиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің орналасқан жерінің мекенжайыбиоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың атауыбиоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың көлемі, грамм (дана)төлеу мерзімі7.

Биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды сатып алуға жұмсалған шығындарды растайтын (өтінім берген сәтке) төлем құжаттары (шот-фактуралар, кіріс және шығыс кассалық ордерлер және (немесе) төлем тапсырмалары)***

шот-фактура нөміріберілген күнібиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің атауыбиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің орналасқан жерінің мекенжайыбиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткі-зушінің жеке сәйкестендіру кодытауар-көлік жүкқұжатының нөмірібиоагенттердің (энтомофагтардың) және биопрепараттардың атауыөлшем бірлігімөлшері (көлемі)1 литрдің (килограммның) қосылған құн салығымен қоса есептегендегі бағасы (теңге)барлық өткізу бағасы8.

Кедендік жүк декларациясы (Еуразиялық экономикалық одаққа кірмейтін елдерден биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды шетелдік өндірушілерден биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды тікелей сатып алған ауыл шаруашылығы тауарын өндіруші үшін)***

нөміріберілген күнібиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің атауыбиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің орналасқан жерінің мекенжайы9.

Салық органы берген, тауардың Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен әкелінгенін растайтын құжат***

нөміріберілген күнібиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің атауыбиоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушінің орналасқан жерінің мекенжайы10.

Сәйкестік сертификаты (Қазақстан Республикасында өндірілген, сатып алынған биопрепараттарға)***

сертификаттың қолданылу мерзімісертификаттың нөмірісәйкестендірілген өнім (атауы, шыққан елі)өтінім беруші (атауы, мекенжайы)кім берді11.
 

Шығу тегі сертификаты / талдау сертификаты (биопрепараттарды өндірушінің шетелдік биопрепараттарға)***

экспорттаушы/жүк жөнелтушіимпорттаушы/жүк алушытауардың атауысертификаттың қолданылу мерзімісертификаттың нөміріберілген күні мен орны12.

Биопрепараттарды жеткізушілердің мемлекеттік лицензиясы (пестицидтерді (улы химикаттарды) өндіру (формуляциялау) және (немесе) өткізу жөніндегі қызметпен айналысуға)***

лицензияның нөмірітолық атауы

орналасқан жерілицензияның түрікіші қызмет түрінің (әрекет) атауыкім берді13.

Ауыл шаруашылығы тауарын өндірушінің мәліметтері***

себу ауданының атауыдақылдақылды себу алаңысүдігер алаңы14.

Тұқымның сорттық және себу сапасын растайтын құжат.
Өндірушілер берген тұқымның аттестаты немесе тұқымның куәлігі (тұқым сатып алынған жағдайда), ал себу үшін өзі өндірген тұқымды пайдаланған жағдайда – тұқымның кондициялығы туралы куәлік не байқаудан өткiзу aктici мен тұқымдарды талдау нәтижесi****

құжаттың атауыберілген күнітұқымды өндірушісортрепродукциятұқым көлемі, тонна (килограмм)      Ескертпе:
      *Өтінім берушіден көрсетілген құжаттардың түпнұсқасын және көшірмесін талап етуге жол берілмейді.
      **Жоғарыда баяндалған кестенің 3-жолында көрсетілген мәліметтер ауыл шаруашылығы кооперативінің субсидия тиесілі әр мүшесіне толтырылады.
      ***Көрсетілген құжаттардағы мәліметтер биопрепараттың әрбір түріне толтырылады.
      ****Жоғарыда баяндалған кестенің 13-жолында көрсетілген мәліметтер гербицидтерді сүрі танапта қолданылған кезде толтырылмайды.

Биоагенттерге (энтомофагтарға) тиесілі субсидияларды есептеу

Ауыл шаруашылығы дақылының атауы

Алаңы (гектар)

Биоагенттердің (энтомофагтардың) түрлері

Биоагентті (энтомофагты) 1 гектарға қолдану нормасы
(грамм / гектар, дана / гектар)

Биоагентті (энтомофагты) қолдану алаңы (гектар)

1

2

3

4

5

6

ЖИЫНЫ:

      кестенің жалғасы

Биоагенттің (энтомофагтың) мөлшері (дана, грамм)

1 литр, килограмм биоагентті (энтомофагты)сатып алу бағасы (теңге)

Биоагенттің (энтомофагтың) құны (теңге)

Субсидиялау нормасы (%)

Тиесілі субсидиялар сомасы (теңге)

7=5*6

8

9=7*8

10

11=9*10

Биопрепараттарға тиесілі субсидияларды есептеуАуыл шаруашылығы дақылының атауы

Алаңы (гектар)

Биопрепараттың саудадағы атауы

Биопрепаратты 1 гектарға қолдану нормасы
(литр / гектар, килограмм / гектар)

Биопрепаратты қолдану алаңы (гектар)

1

2

3

4

5

6

ЖИЫНЫ:

      кестенің жалғасы

Биопрепараттың мөлшері (литр, килограмм)

1 литр, килограмм биопрепаратты сатып алу бағасы (теңге)

Биопрепараттың құны (теңге)

Субсидиялау нормасы (%)

Тиесілі субсидиялар сомасы (теңге)

7=5*6

8

9=7*8

10

11=9*10      Ұсынылған ақпараттың дұрыстығын растаймын, дұрыс емес мәліметтер ұсынғаным үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік туралы хабардармын және заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісім беремін.

Басшы _________ _____________________________________________________


       (қолы)    (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда))

Бас бухгалтер (бар болған жағдайда) _______ _________________________


                                     (қолы) (тегі, аты, әкесінің аты
                                             (бар болған жағдайда))

Мөр орны (бар болған жағдайда)


20__жылғы «___»______________

Өтінім 20__жылғы «___»_____ ___ сағат ___ минутта қарауға қабылданды.


_____________________________________________________________ _______
        (өтінімді қабылдаған жауапты адамның                  (қолы)
       тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)

«Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауыл   


шаруашылығы дақылдарын өңдеуге     
арналған гербицидтердің,        
биоагенттердің (энтомофагтардың)    
және биопрепараттардың құнын субсидиялау»
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына
4-қосымша               

Нысан


____________________________________________________________________,
         (ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, облыстың,
_____________________________________________________________________
   республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы
                       органының толық атауы)
_____________________________________________________________________
(заңды тұлғаның толық атауы, жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты
                        (бар болған жағдайда))

Биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды


Каталог: services -> attached files
services -> «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясында Бірыңғай гербарий қоры құрылды Бүгінде «Азаматтарға арналған үкімет»
services -> Неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен
attached files -> Субсидия алуға өтінімді қарастыру нәтижелері туралы хабарлама
attached files -> Инвестициялық субсидиялауға өтінім
attached files -> «Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын субсидиялау»
attached files -> Некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы
attached files -> Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз
attached files -> «ІІ, ІІІ және IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет