Бекітемін келісемін әБ отырысындаДата22.02.2018
өлшемі95.21 Kb.
#58310
БЕКІТЕМІН    КЕЛІСЕМІН                       ӘБ отырысында   

мектеп директоры              ДОТІЖО                          қаралды: Хаттама №

_________Ж.Р.Садуова    ________Н.Н.Чумбасова  _______Ж.С.Мухитова

«__»________2015ж  «__»_______2015ж                «__»_______2015ж

 

                     Сынып 5

Пәні: Информатика

 Анхан Ақжол Алтайұлы

«Макинск №4 ОМ» КММ


«Мәтіндік редактормен жұмыс» факультативтік сабақ жоспарлары

Аталған оқу-әдістемелік жұмыс информатика пәні бойынша мәтіндік редактордың жалпы мағлұматтарымен таныстыруға арналған; факультативті меңгеру барысында ақпаратты түрлендіру үрдісімен және олардың қолданылу ортасымен, мәтіндік редатордың оқу бағдарламасы оқытылады.  Пәнді оқытудың мақсаты кез келген ақпараттық жүйелер туралы жалпы білім беру, заңдылықтарын қарастыру және олардың құрылуы мен қолданылуын меңгерту; қазіргі уақыттағы ақпаратты өңдеудің жаңа технологиялары мен ақпараттық технологияларды құру және жасау туралы білімді қалыптастыру, мәтіндік редактормен жұмыс жасау дағдысын қалыптастыру..Факультативтің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыған кезде студенттерді педагогикалық информатиканын теориялық негіздерімен, мектептегі ақпараттану процессінің негізгі әдістерімен және бағыттарымен таныстыру. Пәнді оқыған нәтижесінде оқушыны білімді ақпараттану кезінде мектепте жұмыс істеуге дайындау. Ол үшін:

• мектептегі информатиканын үш аспектегі оқыту мақсатын білу - білім, даму, тәрбиелеу;


• информатиканы оқытудын негізгі концепцияларын білу;

• әр деңгейдегі мектептегі информатиканы оқытудын мазмұны және әдістемелік аспектерін білу;

• информатика сабағын үйымдастыру, жоспарлау және қамтама етудің мұғалімнін жұмысынын мазмұнын білу,

• оқытудын дәстүрлі және инновациялық әдістерін, оқушынын ой әрекетін, оқытудын әр ұйымдастыру түрлерін білу.Пәннің мақсаты

«Информатика бойынша арнайы факультатив» пәні ақпараттық технологиялар саласында оқушының білімін кенейтіп тереңдету, болашақ кәсіптік қызметінде компьютерлік техниканы белсенді пайдалану үшін қажетті негізгі дағдыларды қалыптастыру мақсатын алға қояды.

 

Пәннің міндеттері

Пән міндеттері келесідей:

Оқушыларға бағдарламалау және компьютерлік графика негіздерін түсіндіру, материалдар, машиналар және технологиялық процестердің автоматтандырылған жобалау жүйелері (АЖЖ) саласы жөнінде білім беру, материалдар мен технологиялардың автоматтандырылған жобалаудың негізгі даму бағыттарымен және қазіргі заман даярларымен таныстыру болып табылады.

 Берілген пәнді зерделеу нәтижесінде оқушылардың:

– замануи ақпараттық технологиялар туралы,

– материалтанудағы материалдар мен технологиялық процестерді автоматтандырылған жобалаудың принциптері туралы түсінігі болу керек; 

– жаңа материалдар мен кәзіргі заман бұйымдары алудың технологиялық процестерінің АЖЖ құрылысы мен мүмкіншіліктерін білуі керек;

– конструкторлық және технологиялық есептер шешкенде автоматтандырылған жобалау жүйелерін элементтерін пайдалана алуы керек;– материалдар мен технологиялық процестердің автоматтандырылған жобалау жүйелерін калыптастыратын деректер базаларымен және қолданбалы бағдарламалар пакеттерімен, дерек базаларымен, компьютерлік графикамен жұмыс істеу практикалық дағдыларын иеленуі керек.

Тақырып аттары

 • Ақпарат және оның түрлері, ақпараттық объектілер, сілтемелер. Ақпарат көздері.

 • Мемлекеттік стандартқа талдау. Информатика бойынша оқу әдістемелік кешеннің әдістемелік сипаттамасы және рөлі, мәні.

 • Бастауыш мектептегі информатиканы оқытудың мақсаты мен міндеттері. Информатика курсының жалпыбілімдік және жалпымәдени мағынасы.

 • Ақпаратпен жұмыс жасау: іздеу, таңдау, түрлендіру, сақтау ұсыну, қолдану.

 • Бастауыш мектеп оқушыларының біліміне, білігіне және дағдысына қойылатын бағдарламалық талаптарға талдау. Бастауыш мектеп информатика курсында бағалау нормасы.

 • Бастауыш мектеп оқушыларына информатиканы оқытудың жас мөлшерлік психофизиологиялық ерекшеліктері.

 • Ақпараттық технология құралдары және оларды басқару.

 • Бастауыш мектеп информатика сабақтарының ерекшеліктері. Бастауыш мектептегі информатика сабағының конспектісі, сабақты талдау.

 • Компьютерлік класста жұмыс істеуде балалардың әрекетін ұйымдастыру

 • Бастауыш мектептегі информатиканың басқа пәндермен байланысы. Бастауыш мектеп оқушыларына информатиканы оқытудағы пәнаралық байланыс. Бастауыш мектеп оқушыларына информатиканы оқытудың келешегі мен қажеттілігі.

 • WordPad мәтіндік редактормен жұмыс.

 • Бастауыш сыныптарда информатика пәнін жоспарлау.

 • Paint графикалық редакторы және калькулятормен жұмыс

 • Жаңа материалды оқытуды дайындауда оқушылардың әрекетін ұйымдастыру.

 • Информатика бойынша бастауыш курстың бағдарламалық жабдықталу мазмұны мен сипаттамасы.

 • Курсты оқытудың жалпы әдістемелік сұрақтары.

 • 2 сыныпта информатика сабағын өткізудің жоспары мен әдістемелік құрылуы.

 • Жаңа түсініктермен әрекет ету әдістерімен танысуда оқушылардың іскерлігін ұйымдастыру. Тақырып бойынша сабақ кезеңін әзірлеу, дайындау, өткізу және талдау.

 • Бастауыш сыныптарда информатиканы оқыту әдістері.

 • 3 сыныпта информатика сабағын өткізудің жоспары мен әдістемелік құрылуы.

 • 4 сыныпта информатика сабағын өткізудің жоспары мен әдістемелік құрылуы.

 • Оқыту нәтижелерін тексеруде оқушылардың әрекетін ұйымдастыру. Тақырып бойынша сабақ кезеңін әзірлеу, дайындау, өткізу және талдау.

 • Бастауыш мектепте информатиканы оқытудың түрлі жолдары. Дамудың негізгі бағыттары мен болашағы.

 • Бастауыш сынып оқушыларына информатиканы оқытудың қазіргі педагогикалық технологиялары.

 • Оқушылардың ойлау, таным, шығармашылық қабілеттерін дамыту бойынша әрекеттерін ұйымдастыру.
    

Әдебиеттер тізімі: 
Негізгі әдебиет:
1. ГОСО среднего общего образования.- Астана, 2006
2. Программы 1-5 классы 12-летней школы.- Алматы, 2006г.
3. Балафанов Е.К., Кабулова Г.С. и др. Основы информационной культуры. Методическое руководство для 1-4 классов. ТОО «Аруна LTD», 2004. 
4. Ермеков Н.Т., Ногайбаланов С.Ж. Информатика. Учебники для 2-4 класса 12-летней школы, Алматы «Алматыкитап» 2004-2006.
5. Методика преподавания информатики во 2-4 классе 12летней школы. Ермеков Н.Т., Ногайбаланов С.Ж. Алматы «Алматыкитап» 2004-2006.
6. Т.Б. Аштаева, Е.А. Вьюшкова. Информатика. Учебники для 2-4 класса 12-летней школы, Алматы «Атамура» 2004-2006.
7. Т.Б. Аштаева, Е.А. Вьюшкова. Алматы «Атамура» 2004. 
8. Информатика в играх и задачах. 1,2,3 класс Учебник-тетрадь в 2(3) частях. Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И.- Изд-во М. «БАЛАСС», 2002 г.
9. Основы информационной культуры в 4 тетрадях для 1-4 класса Рабочие тетради. Е.Балофанов, Г.Кабулова, С.Мухамеджанова, Б.Айтбакина , Г.Мамырбек. Издательство ТОО «Аруна» ЛТД, 2004г.
10. Информатика в играх и задачах под редакцией Горячева А.В. МЭСИ, 2000. 
11. Челак Е., Конопатова Н. Развивающая информатика, лаборатория базовых знаний. 2001.
12. Электронные приложения к учебнику Информатика для 2-4кл. Издательств Алматыкитап, Атамура, Аруна 2004- 
2005г
13. Мир информатики 1-2 год обучении. Учебная книга CD «Кирилл и Мефодий» 2003.г.
14. Мир информатики 3-4 год обучении. Учебная книга CD «Кирилл и Мефодий» 2003.г.
15. Информатика для детей от 5 до 10 лет CD «Гуру Софт» 2002г.
Интернет көздері:
37. www. obrasovanie.ru
38. www. znanie.ksu.kz
39. www. znanie.kz

 

Информатика пәні бойынша факультативтіңжоспары
Тақырыбы

Сағат саны

Мерзімі

Ақпарат

8
1

ЭЕТ кабинетінде жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік техникасының ережелері. Көзге арналған жаттығулар

12

Қоршаған әлемдегі және табиғаттағы ақпарат. Дыбыстық және көру ақпарат түрлері.

13

Қоршаған әлемдегі және табиғаттағы ақпарат. Дәмдік, иіс сезу және сипап сезу  ақпарат түрлері.

14

Ақпарат көзі мен оны қабылдаушы.

15

Ақпарат алмасу. Ақпаратты алу арналары.

16-7

Ақпаратты түрлендіру

28

Қайталау. Тест.

1Компьютер

4
9-10

ЭЕМ дамуы. Компьютер деген не? Дербес компьютер

211

Пернетақтамен жұмыс

112

Практикалық жұмыс

1Операциялық жүйе

4
13

Windows опреациялық жүйесі

114

Терезелер. Файлдар мен қапшықтар

115

Операциялық жүйе объектілерімен жұмыс

116

Практикалық жұмыс

1Paint графикалық редакторы

6
17

Paint графикалық редакторында жұмыс істеу.

118

Қарандаш, Қылқалам, Өшіргіш, Сызық, Доға, Эллипс құралдары.

119

Тіктөртбұрыш, Шашыратқыш, Жазу құралдары. Шығармашылық жұмыс

120

Көшіру және қою командалары. Фигураларды бұру.

121

Қиып алу және қою командалары. Симетрия

122

Қайталау «Paint еліне саяхат»

1WordPad бағдарламасы

5
23-24

WordPad бағдарламасы

225

WordPad бағдарламасының қосымша мүмкіндіктері

126-27

Шығармашылық жұмыс

228-29

Калькулятор бағдарламасы

230-31

Интернет

232

Электронды оқулықпен жұмыс. Қайталау

133

Ойын сабақ «Үздік информатик»

134

Сынақ

1


Барлығы

34  
Каталог: uploads -> doc -> 08b8
doc -> Сабақтың тақырыбы Ішкі, сыртқы және аралас бездер Жалпы мақсаттары
doc -> Сабақ жоспары Мұғалім: Сабыргалиева Гулсім Сәлімқызы Сынып: 8 " а "
doc -> 1. Хлоропластары көп ұлпа a фотосинтездеуші ұлпа
doc -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
08b8 -> Сабақтың атауы Сейітқұл Оспанов. Шыбын мен Көбелек Мақсаты Түрі
08b8 -> Сабақтың тақырыбы: Жер бедерінің дамуы мен қалыптасуы. Сабақ негізделген оқу мақсат (мақсаттары)
08b8 -> Біржасушалылардың көптүрлілігін, солардың ішіндегі саркодиналар немесе тамыраяқтылар типінің негізгі ерешеліктерін ұғыну, тіршілігі
08b8 -> Жалпы білім берудегі жеке пәндердің бағдарламасын тереңдетіп, оқыту жалпы білім берудегі жеке пәндердің бағдарламасын тереңдетіп, оқыту
08b8 -> Сыныбы – 10 Тақырыбы: 1 Химикалық элементтер, олардың периодтық жүйедегі орны. Сабақтың мақсаты: Білімділік


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет