Бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы Нысан пму ұс н 18. 3/37Pdf көрінісі
Дата22.02.2019
өлшемі129.32 Kb.
түріБағдарламасы

Пәні бойынша оқыту

бағдарламасының (Syllabus)

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/37

  

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігіС. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Қаржы


 

 -  экономикалық  факультеті

Салалық экономика кафедрасы

5В080100 «Агрономия» мамандығының студенттеріне арналған

«Ауыл шаруашылығының экономикасы»  

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

                                                 

 

Павлодар           Пәні бойынша оқыту

бағдарламасын (

Syllabus)

бекіту парағы

                Нысан

                ПМУ ҰС Н 7.18.3/38БЕКIТЕМIН          

                                                                                          Қаржы-экономика 

факультетінің деканы  

                                                                                          ____________ Т.Я.Эрназаров  

                                                                                          2012ж. __________ «___»  

 

Құрастырушы: доцент  А. А. Нұрғалиева __________                             

                                         Салалық экономика  кафедрасы

5В080100 «Агрономия» мамандығының студенттеріне арналған

«Ауыл шаруашылығының экономикасы»    пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама   «___»   _________20__ж.   бекітілген   жұмыс   оқу   бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

20112ж. «__» __________ кафедра отырысында ұсынылған № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі ___________   С.К. Кунязова  2012ж. «____»__________

Қаржы – экономикалық факультетінің  әдістемелік кеңесімен құпталған

2012ж. «__» __________  №   хаттама

ОӘК төрайымы ___________  А.Б. Темиргалиева 2012ж. «____»______________КЕЛІСІЛГЕН

«Агротехнология»кафедрасының

 меңгерушісі  __________ д.с.н., проф. У. Х. Альмишев 2012ж. «____»__________

2


1. Оқытушы туралы мәліметтер

Нұрғалиева   Айнаш   Амангелдіқызы   –   Салалық   экономика   кафедрасының

доцент (дәріс, тәжрибелік сабақтар, СОӨЖ)

Кеңес беру кестеге сәйкес  (ауд. 523) қабылданады. тел. 67-36-56 (1193)2. Пән туралы мәліметтер 

«Ауыл   шаруашылығының   экономикасы»   және   Мемлекеттік   жалпыға

міндетті   3.08.360-2006   стандарты   бойынша   Қазақ   үлттық   аргарлық

университетімен   2006ж.   «22»   маусымда   типтік   бағдарламаның   негізінде

әзірленген. Сабақ өткізу орны – кестеге сай жүргізіледі. Пән бойынша бақылау

нысаны – емтихан.3. Пәннің еңбек сыйымдылығы

С

емес

тр

Кре

ди

ттар

 с

аны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-

қатынас сағаттарының саны 

Студенттің өздік

жұмысының

сағат саны 

Бақылау

нысаны


барлы

-ғы


Дәріс тәжрибе

Зертха-


налық

студия-


лық

жеке барлығы СОӨЖ

5

3

4515

30

6030

емтихан


4 Пәннің мақсаты және міндеттері

  «Ауыл   шаруашылығы   экономикасы»   пәнін   оқыту   мақсаты   –   ауыл

шаруашылығы   және   қайта   өңдеу   кәсіпорындарында   менеджмент,   маркетинг,

өндірісті   тиімді   және   үтымды   ұйымдастыру   мәселелері   бойынша   студенттерге

теориялық білім беру және оны іс жүзінде қолдануды үйрету.

  Пәннің   міндеттері   келесі   сұрақтарды   игеріп   білуі   болады.   ҚР-ның

экономикасындағы аграрлық сектордың орны мен мазмұны және өндірістің басқа

салаларымен байланысы.

Аграрлық өндірістің және оның салаларының ерекшеліктері.

5 Білімге, икемділікке және дағды-машықтарға қойылатын талаптар:

Келесі сұрақтарды меңгеру:

− агроөнеркәсіптік кешен;

− АӨК-гі   нарық.   Шаруашылықты   жүргізудегі   нарықтық   механизмнің

экономикалық негіздері;

аграрлық   өндірістің   жер   ресурстары   және   оларды   пайдалану   тиімділігін

арттыру жолдары мінез-құлықтың теория негіздері;

− экономикалық   тиімділік   және   ауылшаруашылығының     ұдайы   өндіріс

жүргізу жолдары;

− нарықтық   экономикаға   өту   жағдайындағы   экономикалық

қалыптастырудың негізгі бағыттары;

− ауылшаруашылық салаларының экономикасы

− нарықтың механизмдерін пайдалану негізін;

− шаруашылықпен   айналысу   тәжірибесіндегі   объективті   экономикалық

заңдардың әрекетін;

− сұраныс пен ұсыныстың қалыптасуын;

3


− өндірістегі   ғылыми-техникалық   прогрестің   жетістіктерін   кеңінен

қолдану нәтижелерін.6. Пререквизиттер

«Ауыл шаруашылығының экономикасы» курсын оқып білу экономикалық

теория,   жоғары   математика,   статистика   және   бірқатар   технологиялық   пәндер

курсынан алған білімдеріне негізделген.7. Постреквизиттер 

Пәнді   оқғаннан   кейін   әртүрлі   меншіктегі   агроөнеркәсіптік   кешен

кәсіпорындарының   ұйымдастырушылық-экономикалық   негіздеріне   толық

икемделеді,   және   одан   әрі   келесі   пәндерді   қарастырады   «Кәсіпорын

экономикасы»,   «Өндірістік   менеджмент»,   «Ауылшаруашылығында   кәсіпкерлік

қызметінің негіздері», «Персоналды басқару» «Жобаны жасау».8. Пәннің тақырыптық жоспары

р/сТақырыптардың атауы

Сағаттар саны

Дәр. Тәж. СӨЖ+

ОСӨЖ

1 Агроөнеркәсіптік кешен

3

4

102 АӨК-гі нарық. Шаруашылықты жүргізудегі нарықтық

механизмнің экономикалық негіздері

2

10

3 Аграрлық өндірістің жер ресурстары және оларды пайдалану тиімділігін арттыру жолдары

3

104 Экономикалық тиімділік және 

ауылшаруашылығының  ұдайы өндіріс жүргізу 

жолдары

2

410

5 Нарықтық экономикаға өту жағдайындағы 

экономикалық қалыптастырудың негізгі бағыттары

3

410

6 Ауылшаруашылық салаларының экономикасы

2

3

10Қорытынды:

15

15

60

9. Пәннің қысқаша сипаттамасы

  «Ауыл   шаруашылығы   экономикасы»   пәнін   оқыту   мақсаты   –   ауыл

шаруашылығы   және   қайта   өңдеу   кәсіпорындарында   менеджмент,   маркетинг,

өндірісті   тиімді   және   үтымды   ұйымдастыру   мәселелері   бойынша   студенттерге

теориялық білім беру және оны іс жүзінде қолдануды үйрету.

Пәнді игеріп білу міндеттері:

− агроөнеркәсіптік кешен;

− АӨК-гі   нарық.   Шаруашылықты   жүргізудегі   нарықтық   механизмнің

экономикалық негіздері;

− аграрлық өндірістің жер ресурстары және оларды пайдалану тиімділігін

арттыру жолдары;

− экономикалық   тиімділік   және   ауылшаруашылығының     ұдайы   өндіріс

жүргізу жолдары;

4


− нарықтық   экономикаға   өту   жағдайындағы   экономикалық

қалыптастырудың негізгі бағыттары;

− ауылшаруашылық салаларының экономикасы

Курстың компоненттері

 

Дәріс сабақтардың мазмуны

Тақырып 1 Агроөнеркәсіптік кешен

ҚР-ның экономикасындағы  аграрлық сектордың орны мен мазмұны және

өндірістің басқа салаларымен байланысы.

Аграрлық өндірістің және оның салаларының ерекшеліктері.

Ғылымның   мәні   мен   мағынасы,   оның   ауылшаруашылығы   және

экономикалық ғылымдар жүйесіндегі орны.

Агроөнеркәсіптік   кешен   және   оның   құрылымы.  АӨК   түсінігі   мен

мағынасы.   Ауыл   шаруашылығы   –   агроөнеркәсіптік   кешенінің   негізгі

байланыстырушы  буына.  Көлденең және тікелей интеграция.  Соңғы  өнім және

оның құрамы. АӨК таза өнімі және оны ұлғайтудың негізгі бағыттары.Тақырып   2  АӨК-гі   нарық.   Шаруашылықты   жүргізудегі   нарықтық

механизмнің экономикалық негіздері

Нарық   түсінігі   мен   атқаратын   қызметтері.   Экономиканы   нарықтық

басқарудың әкімшілік басқару тәсілдерін артықшылығы. Нарықтар жүйесі. АӨК,

ауыл шаруашылығындағы нарықтың жіктелуі.

Шаруашылықты   жүргізудің   нарықтық   механизмі   түсінігі   және   оның

элементтері.

Шаруашылық жүргізудің нарықтық механизмінің негізгі элементтері: баға,

сұраныс, ұсыныс, бәсекелестік.

Сұраныс және ұсыныс түсініктері, олардың атқаратын қызметтері. Сұраныс

пен   ұсыныс   заңдарының   аграрлық   өндірісте   көрінуі.   Ауыл   шаруашылығы

өнімдерінің сұранысы мен ұсынысыны тепе-тең болу жағдайлары. Икемді және

икемсіз сұраныс (ұсыныс), бәсекелестік және оның түрлері, сатушы мен сатып

алушы нарықтары.

Тақырып   3  Аграрлық   өндірістің   жер   ресурстары   және   оларды

пайдалану тиімділігін арттыру жолдары

Жер – ауыл шаруашылығының басты өндіріс құралы. Жер еңбек заты мен

құралы ретінде. Топырақ құнарлығы түрлері, топырақ құнарлығын арттырудың

экономикалық негіздері мен факторлары.

Жер   ресурстарының   құрамы,   жер   ресурстарының   жер   иелері   мен   жер

пайдаланушыларға бөлінуі. Ауыл шарушылық жерлерінің құрылымы.

ҚР-ң «Жер туралы» заң мен жер кодексінің негіздері. Республикадағы жер

қатынастарының реттелуі. Жер реформасының негізгі бағыттары.

5


Мемлекеттік   жер   кадастры:   түсінігі,   оны   құрайтындар.   Жер   мониторингі

түсінігі және оны шешетін мәселелері. Жердің экономикалық бағалануы, ақылы

жер пайдалануға өту.

Жерді   пайдаланудың   экономикалық   тиімділігін   арттырудың   негізгі

бағыттары.   Көпқырлы   ауыл   шаруашылығы   қалыптасуы   жағдайындағы   жер

ресурстарын тиімді пайдаланудың экономикалық көрсеткіштері. Жердің бағасын

тұтыну құнына және экономикалық құндылығына, ауыл шаруашылық өнімдерді

өндірудегі   пайдалылығына   байланысты   белгілеу   мүмкіндіктері.   Топырақты

бонитеттеу   мәліметтерін,   жер   нарығындағы   сұраныс   пен   ұсынысты   қалыптасу

деңгейін, банктік несие пайызын, шет елдегі мен жақын мемлекеттердегі жердің

бағасын белгілеуді, пайдалана отыра жердің жеке меншікте болуындағы тұтыну

бағасын белгілеу. Жер рентасы түсінігі және оның түрлері.Тақырып   4  Экономикалық   тиімділік   және   ауылшаруашылығының

ұдайы өндіріс жүргізу жолдары

Негізгі   және   айналым   капиталдың   құрамы   мен   құрылымы.   Табиғи   және

моральдық   тозу,   негізгі   капиталдың   амортизациясы.   Негізгі   және   айналым

капиталмен   пайдаланудың   экономикалық   тиімділік  көрсеткіштері,  оны  анықтау

тәсілдері.

өндіріс құрамдарының нарығы мен олардың Республикада атқарар қызметі.

Негізгі  және айналым құралдарын пайдалануды жақсарту жолдары.

Аграрлық өндірістегі материалдық ресурстар түсінігі.

Энергетикалық   ресурстарының   мөлшері   және   құрылымы.   Аграрлық

өндірістегі еңбектің энергетикалық және электрмен қамтамасыз етілуі және ауыл

шарушылығының электрлендіруі.

өнімдердің   энергетикалық   тиімділігі   төмендету   және   энергоресурстарды

пайдалануды   жақсарту   жолдары.   Аграрлық   өндірісті   механикаландыру   және

автоматтандыру. Ауыл шаруашылығы техникаларын экономикалық тиімділігінің

көрсеткіштері және оның есептеу әдістемесі.

Ауыл   шаруашылығының   химияландыру   және   суландыру,   олардың

дамытудың негізгі бағыттары мен болашағы.

Жалпы және тауарлы өнім. Ауыл шаруашылығының тауарлық деңгейі және

оны ұлғайту жолдары. Тауарлы өнімнің сапасы, бәсекелік қабілеті және олардың

көрсеткіштері.

өндірісті орналастыру түсінігі, принциптері және экономикалық тиімділігі.

Ауыл   шаруашылығын   мамандандыру   түсінігі,   формалары,   принциптері,

көрсеткіштері.

Аграрлық өндірісті шоғырландыру түсінігі, принциптері, формалары және

бағыттары,   шаруашылықаралық   кооперация   мен   агроөнеркәсіптік   интеграция.

Ауыл шаруашылығындағы интеграция түрлері.

өндіріс   шығындары   түсінігі.   өндіріс   шығындары   түрлері.   Нарықтық

қатынастар   жағдайындағы   өндіріс   шығындарының   қалыптасуы.   өндіріс

шығындарын есептеу методикасы.

Уақытша   өндіріс   шығындары   және   экономикалық   пайда,   инфляция,   баға

және өндіріс шығындары.

6


Баға   түсінігі,   атқаратын   қызметтері   және   бағалар   жүйесі.   Нарықтық

бағалардың қалыптасу ұстанымдары.

                                    

Тақырып 5 Нарықтық экономикаға өту жағдайындағы экономикалық

қалыптастырудың негізгі бағыттары

АӨК   инвестициялар   түсінігі,   маңызы   және   ерекшеліктері.   ҚР

инвестициялар туралы қабылданған заңдар. Күрделі салымдар түсінігі, маңызы,

олардың қайта өндірілу, салалық, технологиялық және әлеуметтік құрылымдары.

Ауыл   шаруашылығындағы   күрделі   салымдарды   негізгі   бағытары.   Олардың

кеңейтілген ұдайы өндірістегі атқаратын рөлі. Күрделі салымдардың динамикасы

мен   құрылымы,   көздері.   Күрделі   салымдарды   пайдаланудың   салыстырмалы

тиімділігі   көрсеткіштері.   Күрделі   салымдарды   дұрыс   пайдалану.   Дисконттау:

түсінігі және көрсеткіштері.

өндірістің   экономикалық   тиімділігі   мен   рентабельділігі   мағынасы.   АӨК

экономикалық жағдайлары. Тиімділіктің жалпы және интегралдық көрсеткіштері.

Жеке шаралардың экономикалық тиімділігін анықтау методикасы.

Аграрлық өндірістің экономикалық тиімділігін көтеру проблемалары. Жер,

материалдық,   қаржы   және   еңбек   бағытының   бірі   –   нарықтық   қатынастырды

жетілдіру. Тиімділіктің өндірістік және нарықтық факторлары.

Аграрлық өндірістің еңбек ресурстары түсінігі. ҚР «Еңбек туралы» заңы

және   республикадағы   еңбек   қатынастырдың   реттелеуі.   Аграрлық   еңбек

ерекшеліктері.   Еңбек   нарығы:   түсінігі   және   құрамы.   Аграрлық   өндірістегі

жұмыссыздық   және   оның   түрлері.   Еңбек   өнімділігі   және   өнімдер   өндірісінің

еңбек   сиымдылығы.   Еңбек   ресурстарын   пайдалану   көрсеткіштері.   Еңбек

өнімділігінің   тікелей,   кері   және   жанама   көрсеткіштері.   Аграрлық   еңбектің

өнімділігін ұлғайту жолдары.Тақырып 6 Ауылшаруашылық салаларының экономикасы

Өсімдік   шаруашылығының   халық   шаруашылығындағы   орны.   өсімдік

шаруашылығының   дамуындағы   салалық   құрылымы   және   оның   құрылымдық

өзгерістері.   Республика   өсімдік   шаруашылығы   салаларының   орналасуы   және

ерекшеліктері.

Астық   өндірісі,   көкөніс   өндірісі,   мал   азығы   өндірісі   экономикасы.

Салалардың   экономикалық   және   технологиялық   ерекшеліктері.   өсімдік

шаруашылығы салаларының экономикалық тиімділігі көрсеткіштері.

Мал   шаруашылығының   халық   шаруашылығындағы   орны.   Мал

шаруашылығыны   дамуындағы   салалық   құрылымы   және   оның   құрылымдық

өзгерістері.   Саланың   экономикалық   тиімділігіне   әсер   ететін   факторлар.   өндіріс

ресурстары.

Салалардың экономикалық және технологиялық ерекшеліктері. Салалардың

экономикалық   тиімділігі   көрсеткіштері.   Қой   шаруашылығы,   жылқы

шаруашылығы,   түйе   шаруашылығы,   ірі   қара   мал   шаруашылығы   және   құс

шаруашылығы экономикасы. 

7


Тәжірибелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1 Агроөнеркәсіптік кешен

Статистикалық   деректер   негізі   бойынша   Павлодар   айымақтың

агроөнеркәсіптік кешенінің құрылымын қалыптастыру.

Тақырып  2  Экономикалық   тиімділік   және   ауылшаруашылығының

ұдайы өндіріс жүргізу жолдары

Ауыл   шаруашылық   өндірісінің   экономикалық   тиімділік   көрсеткіштерін

есептеу.

Тақырып 3 Ауылшаруашылық салаларының экономикасы

Павлодар  облысының  Басқару  статистикасының  деректері  бойынша ауыл

шаруашылық өнім өндірісіне (облыс шаруашылығының барлық категориясының

шамасында) сипаттама беру.Студенттердің өзіндік жұмысының мазмұны

Студенттердің өзіндік жұмысына кіреді:

дәріс сабақтарына дайындалуы;тәжірибелік сабақтарға дайындалуы;

курстың тақыраптарын өздігінен меңгеруі;консультация (ОСӨЖ)

СӨЖ көлемі сағатпен кестелерде көрсетілді (сырттай, орта кәсіби білім беру

негізінде)

СӨЖ+ОСӨЖ мазмұны (6 семестр)СӨЖ түрі

Есептеу формасы 

Бақылау түрі

Көлем,

сағ.

1 Дәріс сабақтарына дайындалу

Сабаққа қатысу

10

2 Тәжірибелік сабақтарға дайындалу

Жұмыс дәптері, кес-

телерді, формулалар-ды

дайындау


Сабаққа қаты-су, 

жұмыс дәп-терді 

қарау

20

3 Курстың тақыраптарын өздігінен меңгеру

Конспект


Конспекті қарау

20

4 Консультация (ОСӨЖ)Журналда белгілеу

10

Барлығы60

Курстың тақырыптарын өздігінен меңгеруге арналған сүрақтар 

1 Ауылшаруашылығы кәсіпорындарының инвестициялық қызметі (нақты

кәсіпорын мысалында).

2 Астық,   ет,   сүт   тағыда   басқа   өнімдер   бойынша   өндірістің

рентабельділігін көтеру жолдары.

3 Негізгі   капиталды   пайдалану   тиімділігін   арттыру   жолдары   (нақты

кәсіпорын бойынша).

4 Астық   (ет,   сүт   немесе   басқа)   өнімдерінің   өзіндік   құнын   төмендету

жолдары (нақты кәсіпорын бойынша).

8


5 Ауыл   шаруашылығы   өнімдерінің   бағасын   белгілеу   (нақты   кәсіпорын

бойынша).

6 Акционерлік   қоғамның   (өндірістік   кооперативтің,   шаруа   (фермер)

қожалығының) қызметінің экономикалық тиімділігі.

7 Құнды қағаздар нарығы және қор биржасының іс-әрекеттері.

8 өндірістік   кооператив   және   шаруашылық   қызметтерді   ұйымдастыру

талдау (өндірістік көөперативтің атын көрсету керек).

9 Акционарлік кәсіпорындардың дамуы және қызметінің тиімділігі (нақты

кәсіпорын бойынша).

10 Шаруашылық   жүргізудің   экономикалық   механизмін   жетілдіру   (нақты

кәсіпорын бойынша).

11 Нарықтық қатынастыр жағдайындағы өндірістік қатынастарды жетілдіру

(нақты кәсіпорын бойынша).

12 Шағын   кәсіпорындардың   дамуы   және   өндірістік   қызметтерінің

экономикалық тиімділігі (шағын кәсіпорын мәліметері бойынша).

13 Бірлескен   кәсіпорындар   қызметіні   тиімділігі   (бірлескен   кәсіпорынның

аты көрсетіледі).

14 Кәсіпорын мүлігін экономикалық бағалау (нақты кәсіпорын бойынша).

15 Нарық   жағдайында   кәсіпорындардың   даму   стратегиясы   (нақты

кәсіпорын бойынша).

16 Акционерлік   қоғамдардағы   шаруашылық   жүргізудің   экономикалық

механизмін қалыптастыру.

17 Ауыл шаруашылығы өнімнің (нақты мал шарашылығы немесе өсімдік

шарашылығы өнім түрі бойынша).

18 Астық өндірісті инфрақұрылымын қалыптастыру мен дамыт.

19 ҚР аграрлық нарықты қалыптастыру және дамыту.

20 Ферлерлік   шаруашылықтардағы   өндіру-өткізу   қызметтерін

қалыптастыру және дамыту.

21 Азық-түлік нарығын қалыптастыру және дамыту.

22 өндірістің экономикалық тиімділігін арттыр жолдары.

23 Ауыл шаруашылығы өндірісінің экологиялау (табиғи тазалығы).

24 Еңбек   нарығы   және   халықты   еңбекпен   қамту   (нақты   облыс,   аудан

бойынша). 

25 ҚР аграрлық секторындағы шет-ел капиталы.

26 ҚР жер нарығының қалыптасу проблемалары.

9


Курстың саясаты

Оқу процесіне қатысу дегеніміз сабақтарға қатысу, белсенді болу, берілген

тапсырмаларды   және   үй   тапсырмаларын   уақытысында   орындау   және   тапсыру.

Сабаққа   қалмау   тиіссіз.   Біз   жұмыстарға   кешікпеу   сізді   сұраймыз,   дәл   осылай

қалай   мынау   жұмыстардың   уақытына   сіздердің   курстастарыңыздың   нормалы

жұмысына кедергі жасайды. Телефондар  өшірілген болу тиісті. 

Үй тапсырмасы жазба түрінде орындайды да сабақтарды өткізу графигіне

сәйкес тексеруге беріледі. 

Мен келесі айып баллдарды орнатамын: 

- дәріс сабаққа дәлелді себептерсіз қатыспаған үшін осы сабақтың түріне

есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дәлелді себеппен келген

жоқ,   онда   ол   оқытушыға   келмеген   дәрістің   конспектісін   береді.   Осы   конспект

үшін ол 1 баллды ала алады;

- тәжірибелік сабағында дәлелдік себептерсіз болмау – осы сабақтың түріне

есептейтін бәрі баллдар шешіледі. Егер студент сабаққа дәлелді себеппен келген

жоқ, онда ол оқытушыға орындалған тәжіребелік сабақтын конспектісін береді.

Осы конспект үшін ол 2  балл ала алады. 

- сабаққа кешеуілдеп келгені үшін 0,5 балл төмен бағаланады. 

Семестрде   екі   аралық   бақылау   өткізіледі:   сегізінші   және   он   бесінші

апталарында. Ол бақылау жұмыс арқылы өткізіледі. Аралық бақылау сәйкестік

блоктың   материалдары   бойынша   өткізіледі.     Егер   студент   аралық   бақылауда

болмаса, ол оны оқытушымен айтылған уақытысында тапсыра алады. Бірақ онда

аралық бақылауынан алынған баллдар 0,7 коэффициентке күбейеді.

Аралық бақылау 100 балға тең. Аралық бақылауға ағымды үлгерім балдары

болған студенттер жіберіледі.

(1,2) Рейтинг келесі формула бойынша есептеледі

(1,2) Р = (1,2)АҮ*0,7 + (1,2)АБ*0,3

Егер студент аралық бақылаудан 50 кем балл алса, рейтинг анықталмайды.

Сонда декан АБ тапсыруының жеке мерзімін белгілейді.

Семестр бойынша Жіберу рейтинг (ЖР) бағасы осылай табылады 

ЖР = (Р1 + Р2)*0,7/2+КЖ*0,3

Қорытынды баға емтихан баллдаң, Жіберу рейтинг бағасынаң  және оған

сәйкес салмақтық дейгейгейден қосылады, келесі формуламен анықталады.

Қ = ЖР *0,6 + ЕҚ*0,4

где Қ – қорытынды баға,

      ЖР – Жіберу рейтингі,

      ЕҚ – емтихан қорытындысы,

      ЖРСД - Жіберу рейтингтің салмақтық дейгейгейі (0,6),

      ҚБСД – қорытынды баллдардың салмақтық дейгейгейі (0,4)

Егер   студент   рейтинг   рұқсатынан   (РР)   50   баллдан   кем   алса,   емтиханға

жіберілмейді.

10


Қорытынды   баға   (ҚБ)   рейтинг   рұқсаттың   (РРСҮ)   және   емтиханның

қорытынды   бақылауының   (ЕҚСҮ)   салмақтық   үлестерінен   құралады.   ҚБ   келесі

формала бойынша есептеледі

ҚБ = РР*РРСҮ + ЕҚ*ЕҚСҮ

Салмақтық   үлес   Университетін   Ғылыми   Кеңесімен   жылсайын   бекітіледі

және РР үшін 0,6 дан кем есес, ал ЕҚ үшін 0,4 коп болмау керек.

ҚБ = РР*0,6 + ЕҚ*0,4

ҚБ 50 кем болса, студент ақылы түрде пәнді қайта оқиды.

Емтихан тест арқылы өткізіледі. Емтиханда алынатын максималды балл -

100   балл.   Емтихан   тестері   50   сұрақтан   тұрады.   Әрбір   дұрыс   жауап   2   балмен

бағаланады.

Қорытынды рейтинг (аралық  аттестацияның бағалауы)

Әр   семестр   жартысы   (бірінші   және   екәнші   рейтинг)   үшін   қорытынды

ағымдағы үлгерім бойынша жалпы балл дәріске қатысуынан, өзіндік жұмысынан,

тапсырылған   тәжірибелік   тапсырмалардан,   студенттік   ғылыми   конференциясы

жұмысына   қатысуынан,   межелгі   бақылау   қорытындысынан   алынған   балдардан

жиналады.

11


Ұсынылған әдебиеттер тізімі

Негізгі

1 Назарбаев Н.А. Казахстан-2030, Алматы, 2001

2 Абильдин С.А. и др. Организация агробизнеса. Алматы, КазНАУ, 2001

3 Государственная   агропродовольственная   программа   Республики

Казахстан на 2003-2005 годы // Правительственный бюллетень, № 3 (3), сентябрь-

октябрь, Астана – 2002, 495 с.

4 Закон РК «О крестьянском (фермерском) хозяйстве». Алматы, «Фермер»,

2005


5 Фермерское   дело.   под   редакцией   Сагадиева   К.А.   Алматы,   Казгосаргу,

2000


6   Есполов   Т.И.   Агропромышленный   комплекс   Казахстана:   ресурсное

развитие. – Алматы: Гылым, 2001. – 245 с.

7 Шамырканова   Д.   Проблемы   комплексного   развития   социальной

инфраструктуры региона // Саясат-Policy. – 2005. - № 6. - С. 26.

8 Бельгибаев   К.М.   Экономика   аграрного   сектора   (учебное   пособие)

«Ұлағат», 2001

9 Есполов Т.И., Сулейменов Ж.Ж. Аграрная экономика. Учебник, Алматы,

2005


10 Нұрғалиева   А.А.   Ауылдық   аудандара   әлеуметтік   инфрақұрылымды

дамытудың экономикалық механизмі. Дисс. жұмыс. Алматығ 2010 ж. Қосымша

11 Нормативы   прямых   производственных   затрат   на   гектар   посева,   одно

животное, единицу продукции. КазНИИЭО АПК, Алматы, 2001

12Сигарев   М.И.,   Сыздыков   Б.Ш.   Развитие   экономики   аграрного   сектора

Казахстана: концепции, механизмы, перспективы. – Алматы, 2001. - С. 21-22.

13  О   государственном   регулировании   развития   агропромышленного

комплекса и сельских территорий: закон // Казахстанская правда. – 2005, июль –

12. - С. 7-8.

14Шалыгина   В.Г.,   Омарханова   Г.,   Отарбаева   Г.   Состояние   сельского

хозяйства РК за 1991-2001 гг. // Проблемы агрорынка. – 2001. - № 2. – С. 12-13.

15Кошанов   А.К.   Устойчивое   развитие   экономики   Казахстана   в   условиях

глобализации // Саясат. – 2001. – № 2. – С. 14-18. 

16  О   концепции   развития   сети   микрокредитных   организаций   для

кредитования   сельскохозяйственных   товаропроизводителей   Республики

Казахстан: постановление Правительства Республики Казахстан. – 2006, апрель –

28 - № 337.

17 Есентугелов   А.,   Дебердеев   А.   и   др.   Сельское   хозяйство   Казахстана:

проблемы, пути их решения. – Алматы, 2001. – 91 с.

18 Калиев Г.А. Аграрные реформы на рубеже веков. – Алматы: РГП «НИИ

экономики АПК и развития сельских территорий», 2003. – 326 с.

19 Калманова Н. Некоторые направления формирования аграрной политики

ЮКО // Саясат-Policy. – 2006. - № 7. - С. 41-45.

20 Постановление Правительства Республики Казахстан. – 2003, май – 8.

12


СӨЖ   тапсырмаларын   орындау   және   тапсыру   жөніндегі   және    5В080100

«Агрономия» пәнінен  мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге

арналған 

пәннің күнтізбелік кестесі1 рейтинг (6 семестр)

Бар-

лығ

ы

Апталар 


1

2

34

5

67

8

Аптадағы максималды балл 7

10

1010

10

1111

31

100Дәріс 

сабақтарына 

қатысу

СӨЖ түрі


СҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

24Бақылау

формасы


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс. балл6

6

66

Тәжірибелік  

тапсырмалар-

ға қатысу, 

оларды орын-

дау, тапсыру 

СӨЖ түрі

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚ32

Бақылау


формасы

ТО

ТОТО

ТО

ТОТО

ТО

ТОМакс. балл

8

88

8

Курстың жеке тақырыпта-

рын өздігінен 

меңгеру

СӨЖ түрі


КС

КС

КСКС

КС

КСКС

КС

44Бақылау

формасы


-

К

КК

К

КК

К

Макс. балл-

7

76

6

66

6

Межелгібақылау

Тақырыптар № 

1-15

Бақылау


формасы

МБ1


Макс. балл

100


2 рейтинг (6 семестр)

Бар-

лығ

ы

Апталар


9

10

1112

13

1415

Аптадағы максималды балл

14

14

1413

15

1515

100


Дәріс 

сабақтарына 

қатысу

СӨЖ түрі


СҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚСҚ

24

Бақылауформасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс. балл8

8

8Тәжірибелік  

тапсырмалар-

ға қатысу, 

оларды орын-

дау, тапсыру

СӨЖ түрі


СҚ

СҚ

СҚСҚ

СҚ

СҚСҚ

27

Бақылауформасы

ТО

ТОТО

ТО

ТОТО

ТО

Макс. балл9

9

9Курстың жеке 

тақырыпта-

рын өздігінен 

меңгеру


СӨЖ түрі

КС

КСКС

КС

КСКС

КС

49Бақылау

формасы


К

К

КК

К

КК

Макс. балл

7

7

77

7

77

Межелгі 


бақылау 

тақырыптар №

16-30

Бақылау


формасы

МБ2


Макс. балл

100


Шарт  қойылған  белгілер:    СҚ  –  сабаққа  дайындалу,  Қ  –  сабаққа  қатысу,  ТО  –

тапсырманы орындау, КС – курстың сұрақтары, К - конспект

Кафедра отырысында ұсынылған 20__ж.  «___»________№_____ хаттама.

Кафедра меңгерушісі _________  С.К. Кунязова  

20__ж. «___» __________13

Document Outline

  • ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ
  • (Syllabus)

Каталог: arm -> upload -> umk pdf


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет