Бағдарламасы (Syllabus) Gen 3212 ГенетикаДата09.07.2017
өлшемі196.67 Kb.
#29508
түріСабақ
Оқу бағдарламасына қосымша

2013-2014 оқу жылына арналған

студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Gen 3212 – Генетика

1. Негізгі мәліметтер

Факультет

Аграрлы-биологиялық

Мамандық

5В060700 -Биология

Курс

3

Семестр

5

Оқыту нысаны

күндізгі

Бағдарлама

негізгі

Пән циклы

БП

Компонент

міндетті

Кредит саны

3

Сағаттар саны

135

Сабақ өткізу орны

№2 корпус, сабақ кестесі бойынша

Бағдарлама жетекшісі

Бейшова Индира Салтанқызы

Оқытушы

Абилова Г.А.

Кеңес уақыты

(СОӨЖ)


1-ші апта

2-ші апта

3-ші апта

Жұмыс кестесі бойынша

2 Пререквизиттер және постреквизиттер

Пререквизиттер

«Генетика» курсын игеру үшін, студенттерге цитогенетика, молекулалық генетика, өсімдіктер селекциясы, мтациялық генетика, биохимия эволюциялық лім пәндері бойынша теориялық және практикалық білімдері керек. Ол типтік бағдарламасы негізінде жүргізіледі.

Постреквизиттер

Ол адам анатомиясы мен морфологиясы, биология пәндерімен байланысты.

3 Пәннің мақсаты мен міндеттері

Мақсаты

Негізгі генетикалық түсініктерді, тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің материалдық негізін, белгілердің тұқымқуалау негізін генетикалық талдаудың негізін, генетиканың қазіргі кездегі жағдайын студенттерге түсіндіру.

Міндеттері

- Студенттерді генетикалық тәжірибе қоюға үйрету

- Генетикалық есептер шығару жолдарын түсіндіру4 Академиялық сабақтардың бөлінуі

Барлығы

Тәж.

Зерт.

СОӨЖ

СӨЖ.

Бақылау нысаны

3 кредит, 135 сағат

30

15

15

60

Емтихан

5 Пәннің мазмұны

Генетика ілімі ғылымның ең бір дамып келе жатқан саласына жатады.Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің жан жақты заңдары кез келген ағзалар үшін әділ және генетика ғылымы барлық биологиялық пәндер мен зерттеулер бағыттарын қамтып өтеді.Даму генетикасының, адам генетикасының популяциялар генетикасының негіздерінің мәселелері қарастырылады.

6 Курс саясаты

1 Студент барлық сабақтарға жүйелі түрде дайындалып жүруі керек. СӨЖ жұмыстарын көрсетiлген мерзiмде тапсыру қажет. Әр оқу сабағы бойынша тақырыптарды қайталау тестілеу және ауызша түрде жүргізіледі.

2 Студент бақылау түрлерін қайта тапсырған жағдайда балы 0,8 коэффицентіне шегеріледі.

3 Оқушылардың барлық дәрiсханалық сабақтарға кешiгусiз қатысуы мiндеттi түрде болып саналады.

4 Студент себепсіз сабақ қалдырғанда, ол сабақ түрлерін қайта тапсыра алмайды. Ал, себепті жағдайда студент зертханалық сабақтарды бекітілген уақытта тапсыруға міндетті.

5 Зертханалық сабаққа сырт киіммен кіруген болмайды.!

6 Студенттер сабақта ұялы телефондарын сөндіріп қоюға міндетті.7 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі

1 Алшынбаев А.Н. Генетика оқу құралы I кітап, Алматы-2004 ж.

2 Алшынбаев А.Н. Генетика оқу құралы II кітап, Алматы-2004 ж.

3 Генетика. Оқулық. С.Мұхамбетжанов. Алматы. - 2004ж.

4 Генетика. Оқу әдістемелік-құрал. Сүгірәлі, Берсимбаев. Алматы. Дәнекер-2004 ж.Қосымша

5 Денисов В.В. Генетика человека. Учебное пособие. Издательский центр «МарТ»-2003 ж.

6 Медведев В. Практическая генетика Алматы 1998ж.

7 Саудабеков К.Е., Алманиязов Э.А. Генетика, (уч.пособие). Алма-Ата, 2004 ж.


8 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар


№ апта

Тәжірибелік сабақтарының тақырыптары, бақылау түрі


сағ

Зертханалық сабақтарының тақырыптары


сағ

СОӨЖ тақырыптары (ауд.)

сағ

СОӨЖ тақырыптары (топтық),

бақылау түрісағ

1

Жыныссыз көбеюдің цитологикалық негіздері.

2

Митоз сатысы

1

Генетикаға кіріспе. Тұқымқуалаудың молекулалық негіздері.

12

Хромосоманың құрылысы

2

Хромосоманың химиялық құрамы

1

3

Жынысты көбеюдің цитологикалық негіздері. Гаметогенез.

2

Мейоз сатысы.

1Хромосома репродукциясы. Кариотип.

1

4

Қайта будандастыру.


2

Есеп шығару (беккросс, сараптамалық будандастыру)

1

Белгілердің тұқымқуалау заңдылығы. Моногибридті будандастыру.

15

Дигибридті будандастыру. Мендельдің үшінші заңы. Есеп шығару

2

Полигибридті будандастырудағы тұқымқуалау. Есептер шығару

1

6

Белгілердің жынысқа тіркеліп тұқымқуалауы.

2

Хромосома картасы. Кроссинговер

1Гендердің бірлесіп әрекет етуінің тұқымқуалауы (комплементарлық, эпистаз, полимерия) Есеп шығару

1

7

Тұқымқуалаушылық пен өзгергіштіктің молекулалық негізі

2

Генетикалық код және оны оқу. Есеп шығару

1

Өзгергіштік және оның себептері мен классификациясы

18

Модификациялық өзгергіштік

2

Мутациялық өзгергіштік.

1

9

Геномдық мутация

2

Жыныс генетикасы.

1Гендік мутация. Коллоквиум

1

10

Селекцияда мутацияның маңызы. Полиплоидия.

2

Полиплоидия типтері.

1

Селекцияның генетикалық негіздері.

111

Селекцияда жасанды мутагенезді қолдану

2

Алшақ будандастыру

1

12

Гетерозис

2

Цитоплазмалық тұқым қуалау.

1Аутбридинг және инбридинг.

Ауызша сұрау

1

13

Эволюцияның генетикалық негіздер.

2

Популяциядағы генетикалық құбылыстар.

1

Популяцияның генетикалық полиморфизмі

114

Генетикалық гомеостаз және популяцияның полиморфизмі.

2

Популяцияның құрылымына іріктеудің әсері. Гендердің дрейфі.

1

15

Жеке дамудың генетикалық негізі

2

Онтогенезді басқару

1Коллоквиум

1
Барлық сағат саны

30
15
5
5


9 Пән бойынша тапсырмалардың орындалуы және тапсырылуы кестесі


Сабақ түрі

Бақылау түрі

Бақылау түрі

Баллы

Апталар

Рейтинг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

семестр

қоры-тынды

жалпы

Аудитор-лық жұмыс

АБ

Тәжірибелік жұмыс орындауы

100

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

Зертханалық жұмыс орындауы

100
***
*

СӨЖ

Баяндама

100


*Реферат

100Ауызша сұрау

100**

*


Ауд., СӨЖ

ШБ

Тестік сұрау

100

*
*


ҚБ

Компьютерлік тестілеу

40

40


Барлығы

60

40

100


* Орындалған және қорғалған бақылау жұмысынсыз студент емтиханға жіберілмейді

Ескерту 1. Семестрде студент кем дегенде 50 балл алып, бақылау жұмыстарын уақытында орындап, тапсырғанда емтиханға жіберіледі.Студент емтиханда кем дегенде 50 балл алғанда ғана бағаланады.

Ескерту 2. Зертханалық сабақтарды қалдырған студенттер арнайы жүйе бойынша қайта орындап, жұмысты қорғайды

Баға өлшемдері

Сапалы баға

Өте жақсы

Жақсы

Қанағаттанарлық

Қанағаттанарлықсыз

Балдар (max = 100 балл)

90-100

75-89

50-74

0-49

10 СӨЖ тапсырмалары


№ р/н

Тақырып, тапсырмалар,

жұмыс түрлеріак. сағат саны


әдебиет

Бақылау

түрі


тапсыру уақыты, апта

1

Жасушадағы ақуыз синтезі

1

1-7

Конспект

2

2

Жануарлар гаметогенезі

1

2-6

Конспект

3

3

Морфогенездегі гендердің рөлі

2

3-7

Орындау және қорғау

4

4

Мендель заңы

1

1-5

Сұхбаттасу

5-6

5

Аллельді және аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуі

1

1-5

Кесте, сызба

6-7

6

Гендердің өзара әрекеттесуі

2

1-5

Тәжірибелік сабақта баяндама

8-9

7

Цитоплазмалық тұқым қуалау

2

2-5

Тәжірибелік сабақта баяндама

10-11

8

Тұқымқуалауды зерттеудің статистикалық әдістері

2

3-6

Конспект

12-13

9

Адамда мутацияның пайда болу себептері

2

1-4

Орындау және қорғау

14-15

10

Адамдарда кездесетін хромосомалық аурулар

2

1-7

Орындау және қорғау

15

СӨЖ бойынша қосымша жұмыс түрлері
Дәріс сабағына дайындық

(0,5 х сабақ саны)2,5

Тәжірибелік сабаққа дайындық

(0,5 х сабақ саны)22,5

Зертханалық сабаққа дайындық

(0,5 х сабақ саны)10

Ағымдағы бақылау жұмысына дайындық (0,5сағ х бақылау түрі)

5

Шектік бақылауға дайындық (2 сағ х 1 ШБ)

4

СӨЖ барлық сағат саны

60

Бағдарламаны құрастырған Бейшова И.С., а-ш.ғ.к., биология және химия кафедрасының аға оқытушысы

____._____. 2013ж. ____________________
Биология және химия кафедрасында қаралған және ұсынылған

___.____2013 ж. №___ хаттама


Кафедра меңгерушісі: Г.Сұлтанғазина
Каталог: files -> book


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет