БАҒдарламасы (силлабус) Пән Психологиялық- педагогикалық практикум Мамандығыбет1/7
Дата15.11.2017
өлшемі1.13 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7
Н.4.02-01

Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

БЕКІТЕМІН

Факультет Кеңесі шешімімен

факультет деканы

__________ _______________

(қолы) (аты-жөні, тегі)

«_____» __ 20 ____ ж.


Студенттерге арналған пән

БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)


Пән Психологиялық- педагогикалық практикум

Мамандығы:______ 5В012300 Әлеуметтік педагогика және Өзін - өзі тану

___ 3-курс қазақ тобы ______


Көкшетау


Студенттерге арналған пән бағдарламасы (силлабус) 5B012300 "Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану"мамандығы ҚР МЖМБС 6.08.034-2009 бойынша құрылды
____________________________кафедрасының отырысында қарастырылған
«____» _______________ 20____ ж. хаттама № _______
Кафедра меңгерушісі _____________________________________

(қолы; аты-жөні, тегі)

____________ факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
«____» _______________ 20 __ ж. хаттама № _______

ОӘК төрағасы ___________________________________

(қолы; аты-жөні, тегі)


2. Оқытушы: Раимбекова А.Ж.

Жаратылыстану- педагогикалық факультеті, «Білім беру технологиялары» кафедрасы , 616ауд. Кафедрада болу уақыты 8-14 сағ3. Пән: : Психологиялық- педагогикалық практикум

Кредит саны: 3, 4- семестр

Мамандық: Әлеуметтік педагогика және Өзін - өзі тану

Мамандық : 5В012300Пәнді оқыту уақыты және орны:

Пәнді оқыту мерзімі 15 апта, апта бойынша 2 сағат лекция

(50 минут), 1 семинар сабағы (50 минут). Әрбір лекция , семинар тақырыптары СОӨЖ сабақтарында толықтырылып талқыланады, 3 сағат(50 минут) СОӨЖ, 3 сағат (50 минут) СӨЖ (өздік жұмыс). Сабақ сабақ кестесі бойынша өтеді. корпус № 1
Оқу жоспарының көшірмесі:

курс

семестр


Кредит

саныДәрістер,

сағаты.


Практ., семинар, /сағ.

Зертх.

сабақт.,


сағат.

ОБСӨЖ

сағат-да


СӨЖ

сағ-да


Барлығы

сағ-да


Бақылау

түрі


3

5

3

30

-

15

22

68

135

емтихан


4. Пәннің пререквизиттері: Мектеп және ЖОО-дағы гуманитарлық пәндер , “Жалпы психология”, “Жалпы педагогика”, “Педагогика мамандығына кіріспе”, “психологи мамандығына кіріспе”, «Психология мен педагогиканың ғылыми зерттеу әдістері» т.б.

Пәннің постреквизиттері: «Психологиялық-педагогикалық жеке тұлға диагностикасы», «Әлеуметтік психология педагогика негіздері»

Компетенция практикалық психологияның негізгі бағыттарын, психологиялық көмектің мәнін, психологтың білім беру орнындағы практикалық жұмысының мәні мен мазмұнын, психологиялық кеңестің коррекцияның және психотерапияның әдіснамалық негіздерін білу.

5. Оқу пәніне сипаттама.

5.1. Психологиялық- педагогикалық практикум пәнінен теорялық біліммен, тәжірибелік іскерлік пен дағдыны игеру, болашақ педагог- психолог маманына қажет, себебі пән базалық білім беретін пәндер санын құрайды.


5.2. Пәннің мақсаты: “Психологиялық- педагогикалық практикум” пәнінің негізгі бөлімдері және оның қалыптасу кезеңдері туралы студенттерді теориялық білімдерді қалыптастыру, Психологиялық кеңесті, түзетуді және психотерапияны ұйымдастырудың негізгі әдіснамасын, педагог-психологтың әр жас кезеңдеріндегі балалармен жұмыс жүргізу ерекшеліктерін меңгеру;

5.3 Пәннің міндеттері:

- Психологиялық- педагогикалық практикумның теориялық негіздерін ашу;

- Психологиялық- педагогикалық практикумның негізгі кезеңдерін білу;

- қорытындылай білуді үйрету және эксперимент нәтижелерін бере білу;

Психологиялық зерттеулердің эксперименталды әдістерін таңдай білуге үйрету;

Сабақ 15 апта өтеді: соның ішінде екі сағат лекция, бір сағат семинар. лекция мен семинар сабақтары СОӨЖ-де толықтырылып, талқыланады.6. Сабақ жоспары

  1. Дәрісханалық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспары


Мазмұны

(тақырыбы мен сұрақтары)Дәрістер

сағат саны
Практ., семинар

сабақтар сағ.Зертханалық

сабақтар сағ.Оқу мен әдіст. әдебиетке сілтеме

1

“ Психологиялық- педагогикалық практикум ” курсының мақсат міндеттері

1

1
1,2,5,6,11,20

2

Практикалық психологияның теориялық-әдістемелік негіздері

11,2,5,6,11,20

3

Практикалық психолог қызметіндегі этикалық мәселелер

13,4,21,22,19

4

Психологтың этикалық кодексі

14,21,22,19

5

Практикалық психологтың кәсіби қызметіндегі негізгі бағыттары

1

1
1,2,5,12,9,

6

Педагогтың психологиялық құзіреттілігі

110,11,12

7

Мектептегі психологиялық қызметтің мақсат, міндеттері

15,11,10,4,8

8

Мектеп психологының қызметі.

19, 24.5.7.8

9

Психологиялық түзету жұмысының мазмұны

19.10.20.24

10

Психологиялық ағарту жұмысының мәні

15.8.15.19

11

Психологтың әр жас кезеңдеріндегі оқушылармен жұмысы.

122.23.1.17

12

Психодиагностика практикалық психолог жұмысының бір бағыты ретінде

1

1

1

2.11..2.,22,23

13

Психодиагностиканың мақсаты мен міндеті

11,2,5,6,11,20

14

Психодиагностикалық әдістемелердің жіктелуі.

11,2,5,6,11,20

15

Тесттер, олардың түрлері

12,5,6,11,20

16

Психологиялық коррекцияны ұйымдастырудың әдіснамалық негіздері

1

1

1

18, 5,16,18,

17

Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балармен психологиялық коррекция

19, 10,5,11,10,4,8

18

Педагог-психологтың кеңестік – коррекциялық жұмысының мазмұны

110,5,11,6,8,

19

Психологиялық кеңестің әдіснамалық негізі

1

1
2.11..2.,22,23,24

20

Кеңес беру түрлері.

1
1

21,22,23,24.

5.7.8,9


21

Психологиялық-педагогикалық кеңес берудің ерекшеліктері мен ұйымдастырылуы

1211..2.,22,23

22

Психологиялық педагогикалық консилиум

121,22,23,24


23

Білім беру процесін болжау және жобалау

1
1

21,22,23,24

8,13,


24

Білім беру мақсаттарын шешуде психологиялық педагогикалық зерттеулерді жобалау

121,22,23,24

14,19,20,25

Психологиялық пеадгогикалық әрекеттерді ұйымдастыру формасы пікірталас

1

1
21,22,23,24

26

Психологиялық пеадгогикалық әрекеттерді ұйымдастыру формасы іскерлік ойындар

1
1

24,14,19

27

Психологиялық пеадгогикалық әрекеттерді ұйымдастыру формасы пеадгогикалық шеберханалар

1
1

21,22,23,24

28

Психологиялық пеадгогикалық әрекеттерді ұйымдастыру формасы іс әрекет ойындары

1

1
21,22,23,24

29

Психологиялық педагогикалық әрекеттерді ұйымдастыру формасы тренинг

1

1

1

3,4,21,22,19

30

Өзін өзі тану бойынша оқу тренингтері

121,22,23,24

6.2. ОБСӨЖ оқу-тақырыптық жоспары
ОБСӨЖ тақырыптары


ОБСӨЖ сағат

саны


Әдебиетке сілтеме жасау (нег.қос.)

Басқа құралдар (сайттар, электр.оқулықтар)

1

““ Психологиялық- педагогикалық практикум ” ” курсының мақсат міндеттері

3

1,2,5,6,11,2

5

2

Психодиагностика практикалық психологияның бір бағыты ретінде.

3

3,4,21,22,19
3

Психодиагностикалық әдістемелердің жіктелуі. Тесттер, олардың түрлері

3

3,4,21,22,19
4

Психологиялық көмек, оның мақсаты

3

1,2,5,12,9,10,11,12
5

Психологиялық кеңестің әдіснамалық негізі


3

211..2.,22,23,24
6

Кеңес беру түрлері. Психологиялық-педагогикалық кеңес берудің ерекшеліктері мен ұйымдастырылуы

3

21,22,23,24.

5.7.8,9

7

Психологиялық кеңес беру теориялары. Интервью психологиялық кеңес берудің негізгі әдісі ретінде

3

21,22,23,24

8

Психотерапия. Психотерапиялық әсер етудің әдістері мен жіктелуі

3

21,22,23,24

8,13,

9

Психологиялық педагогикалық консилиум

3

21,22,23,24

14,19,20,


10

Психологиялық педагогикалық әрекеттерді ұйымдастыру формасы тренинг

3

21,22,23,24,

11

Психологиялық коррекцияны ұйымдастырудың әдіснамалық негіздері

3

9, 24.5.7.812


Психологиялық көмек көрсету кезінде әдістерді таңдаудағы негізі тұжырымдамалар.

3

5,16,18, 5,16,18,
13

Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балармен психологиялық коррекция

3

10,5,11,1,2,4
14

Педагог-психологтың кеңестік – коррекциялық жұмысының мазмұны

3

9, 10,5,11,6,8,12
15

Өзін өзі тану бойынша оқу тренингтері

3

9, 10,5,11,10,4,86.2.1 ОБСӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмалар


ОБСӨЖ №1 ““ Психологиялық- педагогикалық практикум ” ” курсының мақсат міндеттері

1. “ Психологиялық- педагогикалық практикум ” пәнінің мақсат міндеттері

2. “ Психологиялық- педагогикалық практикум ”даму тарихы мен кезеңдері

3. “ Психологиялық- педагогикалық практикум ” қазіргі даму барысыОБСӨЖ №2 Психодиагностика практикалық психологияның бір бағыты ретінде

 1. Психодиагностика қашан және қалай пайда болды

 2. 19-20 ғасырлар тоғысындағы психодиагностиканың дамуы

 3. Психодиагностиканың қазіргі даму барысы

4. Мектептерде психодиагностика қандай мақсатта қолданылады

5. Психодиагностикалық зерттеу мен медициналық-психологиялық кеңес берудің ерекшеліктеріОБСӨЖ №3 Психодиагностикалық әдістемелердің жіктелуі. Тесттер, олардың түрлері

 1. Психодиагностикалық әдістемелердің түрлері

 2. Психодиагностикалық әдістемелердің зерттеушілік әдістемелерден айырмашылығы

 3. Психодиагностикалық әдістемелерге қойылатын негізгі талаптар

 4. Тестердің түрлері және қолдану аймағы

 5. Тестілеу барысында қолданылатын тесттерге қойылатынт негізгі талаптар

ОБСӨЖ №4 Психологиялық көмек, оның мақсаты

 1. Психологиялық көмек түсінігі

 2. Психологиялық көмектің даму барысы

 3. Психологиялық көмек көрсету аясы

ОБСӨЖ №5 Психологиялық кеңестің әдіснамалық негізі

 1. Психологиялық кеңес беру түсінігі

 2. Психолог пен клиенттің арасында сенімді қарым-қатынас орнату әдістері

 3. Психологиялық кеңес берудегі жалпы әдістер мен тәсілдерге шолу

ОБСӨЖ № 6 Кеңес беру түрлері. Психологиялық-педагогикалық кеңес берудің ерекшеліктері мен ұйымдастырылуы

 1. Психологиялық-педагогикалық кеңес берудің ерекшеліктері мен

 2. Кеңес беру түрлері: жеке және топтық кеңес беру

 3. Психологиялық-педагогикалық кеңес беруді ұйымдастыру

ОБСӨЖ №7 Психологиялық кеңес беру теориялары. Интервью психологиялық кеңес берудің негізгі әдісі ретінде

 1. Психологиялық кеңес беру теорияларына шолу

 2. Интервью әдісіне сипаттама

 3. Психологиялық кеңес беруде интервью әдісін қолдану

ОБСӨЖ №8 Психотерапия. Психотерапиялық әсер етудің әдістері мен жіктелуі

 1. Психотерапия- психолог мамандығы ретінде

 2. Психотерапиялық әсер ету әдістеріне сипаттама

 3. Психотерапиялық әсер ету әдістерін жіктеу

ОБСӨЖ №9 Психологиялық педагогикалық консилиум

 1. Психологиялық педагогикалық консилиум ұйымдастырып өткізу ерекшеліктері

ОБСӨЖ №10 Психологиялық педагогикалық әрекеттерді ұйымдастыру формасы тренинг

 1. Тренинг туралы түсінік

 2. Тренингті өткізудің негізгі ерекшеліктері

ОБСӨЖ №11 Психологиялық коррекцияны ұйымдастырудың әдіснамалық негіздері

 1. Психологиялық коррекцияны ұйымдастырудың әдіснамалық негіздері

 2. Психодиагностикалық мәліметтерді жинау және ұйымдастыру

 3. Психологиялық коррекцияның бағдарламасын құру


ОБСӨЖ №12 Психологиялық көмек көрсету кезінде әдістерді таңдаудағы негізі тұжырымдамалар

1. Психологиялық көмек көрсету кезінде әдістерді таңдаудағы негізі тұжырымдамаларға сипаттама

ОБСӨЖ №13Педагог-психологтың кеңестік – коррекциялық жұмысының мазмұны

 1. Психокоррекциялық жұмыстың мазмұны мен әдістері

 2. Психокоррекциялық жұмыстың ерекшелігі

 3. Педагог-психологтың психологиялық коррекция жұмысының тиімділігін арттырудың мәселелері.

ОБСӨЖ №14 Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балармен психологиялық коррекция

 1. Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балалармен психологиялық коррекцияның мазмұны

 2. Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балалармен психологиялық коррекция жұмысының ерекшелігі

 3. Мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы балалардың жеке тұлғалық қасиеттерінің бұзылуын психологиялық коррекциялау

ОБСӨЖ №15 Өзін өзі тану бойынша оқу тренингтері

1 . Психологтың білім беру мекемелеріндегі педұжыммен жұмыс жүргізу формалары мен әдістері

2. Психолог және әлеуметтік жұмысшы


Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет