БАҒдарламасы (силлабус) Пән Психологиялық- педагогикалық диагностика Мамандығыбет1/6
Дата12.11.2017
өлшемі1.01 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3   4   5   6
Н.4.02-01

Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

БЕКІТЕМІН

Факультет Кеңесі шешімімен

факультет деканы

__________ _______________

(қолы) (аты-жөні, тегі)

«_____» __ 20 ____ ж.


Студенттерге арналған пән

БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)


Пән Психологиялық- педагогикалық диагностика

Мамандығы:______ 5В012300 Әлеуметтік педагогика және Өзін - өзі тану

Көкшетау


Студенттерге арналған пән бағдарламасы (силлабус) 5B012300 "Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану"мамандығы ҚР МЖМБС 6.08.034-2009 бойынша құрылды
____________________________кафедрасының отырысында қарастырылған
«____» _______________ 20____ ж. хаттама № _______
Кафедра меңгерушісі _____________________________________

(қолы; аты-жөні, тегі)

____________ факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
«____» _______________ 20 __ ж. хаттама № _______

ОӘК төрағасы ___________________________________

(қолы; аты-жөні, тегі)


2. Оқытушы: Раимбекова А.Ж.

Жаратылыстану- педагогикалық факультеті, «Білім беру технологиялары» кафедрасы , 616ауд. Кафедрада болу уақыты 8-14 сағ3. Пән: : Психологиялық- педагогикалық диагностика

Кредит саны: 2, 6- семестр

Мамандық: Әлеуметтік педагогика және Өзін - өзі тану

Мамандық : 5В012300Пәнді оқыту уақыты және орны:

Пәнді оқыту мерзімі 15 апта, апта бойынша 1 сағат лекция

(50 минут), 1 семинар сабағы (50 минут). Әрбір лекция , семинар тақырыптары СОӨЖ сабақтарында толықтырылып талқыланады. Апта бойынша сағат 1 (50 минут) лекция не семинар сабағы өткізіледі, 2=-сағат(50 минут) СОӨЖ, 2 сағат (50 минут) СӨЖ (өздік жұмыс). Сабақ сабақ кестесі бойынша өтеді. корпус № 1
Оқу жоспарының көшірмесі:курс


семестр

Кредит саны


Лекция


Семинар

Лаб саб

СОӨЖ


СӨЖ


Барлығы


Бақылау түрі

3

6

2

15

15
15

45

90

емтихан


4. Пәннің пререквизиттері: Мектеп және ЖОО-дағы гуманитарлық пәндер , Жалпы психология, педагогика, Анатомия және физиология т.б.

Пәннің постреквизиттері:

Бұл пәнді оқу барысында студент өзін жеке тұлға ретінде қалыптастырып, өзінің жеке даралық ерекшеліктерін өзін таниды, дүниетанымы мен ойлауы қалыптасады. “Психологиялық-педагогикалық диагностикалау” пәнінің негізгі кезеңдерін білу келесідей пәндерді оқуға негіз болады: Дифференциалды, эксперименталды, практикалық психологияКомпетенция Психологиялық педагогикалық диагностика пәні, негізгі диагностикалау әдістері, психологиялық педагогикалық болжау, диагностика нәтижелерін өңдеудің негізгі кезеңдерін білу

5. Оқу пәніне сипаттама.

5.1. Психологиялық- педагогикалық диагносткалау пәнінен теорялық біліммен, тәжірибелік іскерлік пен дағдыны игеру, болашақ педагог- психолог маманына қажет, себебі пән базалық білім беретін пәндер санын құрайды.5.2Пәнді оқыту мақсаты:

“Психологиялық-педагогикалық диагностикалау”-дың негізгі даму кезеңдері және психодиагностикалық әдістемелерді меңгеру,жеке тұлғаны диагностикалауға байланысты студенттерге білім, білік, дағдына қалыптастыру және оны тәжірибеде қолдануға дағдыландыру. Сонымен қатар студенттердің бойында адамгершілік қасиеттерді, дүниетанымын, қарым-қатынас жасай алу мәдениетін қалыптастыру.5.3 Пәнді оқыту міндеттері:

 • психологиялық –педагогикалық диагностиканың ғылым ретінде даму ерекшелігі жөнінде студенттерге кешенді түрде түсінік беру.

 • осы пәннің негізгі категориялары, түсініктері, ұғымдары жөнінді түсінік беру;

 • студенттерде психолог қызметінің барлық саласында жеке тұлғаны диагностикалау әдістерін қолдануға дағдыландыру;


6. Сабақ жоспары

  1. Дәрісханалық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспарыМазмұны

(тақырыбы мен сұрақтары)Дәрістер

сағат саны
Практ., семинар

сабақтар сағ.Зертханалық

сабақтар сағ.Оқу мен әдіст. әдебиетке сілтеме

1

Психологиялық педагогикалық диагностикаға кіріспе. Психологиялық педагогикалық диагностиканың ғылыми-теориялық негізі.


1

1
Н.ә 3,8,14

Қ.ә 1


2

Психологиялық педагогикалық диагностиканың қалыптасу тарихы.Психодиагностиканың революцияға дейінгі дамуы. Психологиялық педагогикалық диагностиканың қазіргі даму тарихы

1

1
Н.ә 3,8,14 Қ.ә 1

3

Психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістердің жалпы мазмұны.

1

1
Н.ә 3,8,14 Қ.ә 1

4

Психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістемелердің жіктелуі.

1

1
Н.ә 3,8 Қ.ә 1

5

Стандартық және стандарттық емес психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістемелер.

1

1
Н.ә 3,8 Қ.ә 1

6

Психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістерге қойылатын негізгі талаптар.

1

1
Н.ә 3,8,2,4

Қ.ә 1


7

Тест - Психологиялық педагогикалық диагностиканың негізгі әдісі.

1

1
Н.ә 3,8 ,2,4,12

Қ.ә 1


8

Тесттің сенімділігі мен валидтілігі. Тесті құру технологиясы мен бейімдеу.

1

1
Н.ә 3,8 Қ.ә 1

9

Проективті әдістер.

1

1
Н.ә 3,8,2,4

10

Психологиялық педагогикалық диагноз

1

1
Қ.ә 1

11

Психологиялық педагогикалық болжау

1

1
Н.ә 3,8 Қ.ә 1

12

Психологиялық педагогикалық диагностика нәтижелерін өңдеу

1

1
Н.ә 3,8 Қ.ә 1

13

Психологиялық педагогикалық жұмысты жоспарлау

1

1
Н.ә 3,8 Қ.ә 1

14

Педагог психолог жұмысының кәсіптік этикалық нормалары

1

1
Н.ә 3,8,2,4

15

Кәсіптік этикалық стандарттың принциптері

1

1
Қ.ә 1

6.2. ОБСӨЖ оқу-тақырыптық жоспары


ОБСӨЖ тақырыптары


ОБСӨЖ сағат

саны


Әдебиетке сілтеме жасау (нег.қос.)

Басқа құралдар (сайттар, электр.оқулықтар)

1

Психологиялық педагогикалық диагностикаға кіріспе

1

Н.ә 3,8,14

Қ.ә 1


5

2

Негізгі психодиагностикалық әдістердің жіктелуі және мазмұны


2

Н.ә 3,8,14

Қ.ә 1

3

Психодиагностикалық әдістерге қойылатын негізгі талаптар


1

Н.ә 3,8,14

Қ.ә 1

4

Интеллектіні диагностикалау


2

Н.ә 3,8 ,2,14

Қ.ә 1


5

Шығармашылық қабілеттерді диагностикалау


2

Н.ә 3,8 ,2

Қ.ә 1

6

Арнайы қабілеттерді диагностикалау


1

Н.ә 3,8,2

Қ.ә 1,2

7

Арнайы қабілеттерді диагностикалау


2

Н.ә 3,8 ,2,4,12

Қ.ә 1

8

Анкета және сауалнамалар

2

Н.ә 3,8 ,2

Қ.ә 1

9

Проективті әдістер


1

Н.ә 3,8,4

Қ.ә 1

10

Балалармен жұмыс істеу барысында проективті суреттік тестерді қолдану

1

Н.ә 3,8,2,4

Қ.ә 1   1. 6.2.1. ОБСӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмалар

ОБСӨЖ №1 Психологиялық педагогикалық диагностикаға кіріспе

1. Мектептерде психодиагностика қандай мақсатта қолданылады

2. Психодиагностикалық зерттеу мен медициналық-психологиялық кеңес берудің ерекшеліктері

3. Сұраныс алған психодиагносттың негізгі қадамдарын айтыңызОБСӨЖ №2 Негізгі психодиагностикалық әдістердің жіктелуі және мазмұны

 1. Психодиагностикалық әдістерді амалоформализованый және жоғары формализованный болып екіге бөлудің себептері

 2. Психодиагностикалық әдіс ретінде бақылау әдісінің артықшылығы мен кемшілігі

 3. Бағалау шкаласы дегеніміз не

 4. Диагностикалық сұхбат өткізудің кезеңдерін ата

 5. Тест, сауалнама және проективті тестерді өзара салыстырып, бір-бірінен айырмашылықтарын анықта

 6. Проективті тесттерді қолдануда кездесетін қателіктерді ата және оның бодырмау жолдары көрсет

ОБСӨЖ №3 Психодиагностикалық әдістерге қойылатын негізгі талаптар

 1. Психодиагностикалық әдістерге қойылатын негізгі талаптар, олар не үшін керек

 2. Әдістерді стандартизациялау дегеніміз не?

 3. «Әдіс сенімділігі» түсінігінің мағынасын ашыңыз

 4. Валидтілік дегеніміз не?

ОБСӨЖ №4 Интеллектіні диагностикалау

 1. Әр түрлі теориялық тұжырымдамаларда интеллект пен интеллектілік дарындылықтың ара қатынасы қалай көрінеді?

 2. Интеллектуалдық тесттердің көмегімен нені зерттейді

 3. Ақыл-ой дамуы дегеніміз не? Интеллект пен ақыл-ойдың байланысы

 4. Ақыл-ой дамуының негізгі даму көрсеткіштерін ата

 5. ШТУР дәстүрлі интеллектуалдық тесттерден айырмашылығы

ОБСӨЖ №5 Шығармашылық қабілеттерді диагностикалау

 1. Креативтілікті зерттеу проблемасының пайда болуы

 2. Шетел психологиясында креативтілікті зерттеудің негізгі бағыттары

 3. Креативтілік және интеллектуалдық тестертің арақатынасы

 4. Дж.Гилфорд және П.Торранстың креативтілікті анықтау тестісіне мазмұнын ашып, артықшылығы мен кемшілігін ата

ОБСӨЖ № 6 Арнайы қабілеттерді диагностикалау

 1. Қабілеттілік жөнінде негізгі теориялық тұжырымдамаларды атау

 2. Арнай қабілеттерге түсінік беру

 3. Шетелде арнайы қабілетті зерттеуде жиі қолданылатын тесттерді атаңыз және оған түсінік беріңіз

 4. Арнайы қабілеттерді зерттеу тестілерінің қолданылу аймағы

ОБСӨЖ №7 Жетістік тестері

 1. Жетістік тестері мен қабілеттілік тестерінің айырмашылықтары қандай

 2. Жетістік тестерінің негізгі құрылу ережесі

 3. Жетістік тестерін қандай мақсатта қолдануға болады?

ОБСӨЖ №8 Анкета және сауалнамалар

 1. Анкета мен сауалнамалардың қолданылу аймағы

 2. Жекетұлғалық сауалнамалардың негізгі түрлерін ата

 3. ММРI тестісінің мазмұнын ашу. Осы сауалнаманың өту ережесі мен нәтижесін саралаудың мәнін ашып көрсету

 4. Жеке тұлғалық сауалнама таңдап алып әрбіреуің оған түсінік беріңдер

ОБСӨЖ №9 Проективті әдістер

 1. Проективті әдістерді қолданудың мақсаты

 2. Прективті әдістерді атап өтініз

 3. Проективті әдістердің кемшілігі мен артықшылығы

 4. С.Розенцвейг әдістемесінің теориялық негізі

 5. Г.Роршах әдістемесін қолдану мақсаты мен негізгі бағыттары

ОБСӨЖ №10 Балалармен жұмыс істеу барысында проективті суреттік тестерді қолдану

 1. Проективті суреттік тестерді қолдану қандай тәжірибелік міндеттерді шешеді

 2. Дайындалмаған адамға өткізедегі оның қауіптілігі

 3. Проективті суреттік тестерді өткізудің негізгі ережелері

 4. «Үй-ағаш-адам» әдістемесінің өту барысы мен мазмұны

 5. «Өмірде жоқ аң» әдістемесінің қорытындысын шығару


6.3. Пәнді оқу-әдістемелік құралдармен қамтамасыздандыру картасы


№ п/п

Учебники, учебные пособия

Тип литературы

Язык источника

Автор, год издания

Количество экземпляров

Электронные версии

В библиотеке

В кафедре

1

Практическая психолгия

Учебн.

русс

Тутушкина М.К.

2001


52

Практическая психология в начально школе

Учебн.

русс

Овчарова Р.В.

2002


53

Психология и психодиагностика личности

Учебн.

русс

Реан А.А.

2006


54

Психологические тесты


Учебн.

русс

Карелина А.А.

2003


95

Справочник практического психолога

Учебн.

русс

Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г.2002

106

Рабочая книга практического психолога

Учебн.

русс

Ежова Н.И.

2005


57

Психологический словарь-справочник

Учебн.

русс

Дьяченко М.И.

2000


58

Психологическая помощь

Учебн.

русс

Бондаренко А.

2001


59

Основы психопрофилактики и психокоррекции

Учебн.

русс

Колесникова Г.И.

2005


410

Технологии практического психолога образования

Учебн.

русс

Овчарова Р.И.

2003


1011

Настольная книга практическог о психолоа

Учебн.

русс

Рогов Е И.

2003


2012

Практическая психология образования

Учебн.

русс

Дубровина И.В.

2003


313

Экспериментальная психология

Учебн.

русс

Роберт Соло

2006


514

Экспериментальная психология

Учебн.

русс

Дружинин В.Н.

2007


1015

Практикум по психологии

Учебн.

русс

Хозиев 2000

2016

Практикум по социальной психологии

Учебн.

русс

Эйала Пайнс.

2000.


517

Практикум по общей психологии

Учебн.

русс

В.Б. Хозиев

2003.


218

Практикум по общей психологии

Учебн.

русс

Смирнов А.Г.

2002.


819

Краткий словарь системы психологических занятий

Учебн.

русс

Платонов К.К.

1981.


520

Практический психолог в школе

Учебн.

русс

Самоукина Н.В.

2003


1621

Введение в психологию психодиагностики

Учебн.

русс

Ноос И.С.

2003


3022

Основы психологической диагностики

Учебн.

русс

Шевандрин Н.И.

2003


1023

Психологический словарь-справочник

Учебн.

русс

М.И. Дьяченко

2001


1024

Психодиагностика

Учебн.

русс

Бурлачук Л.Ф.

2003.


10
Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет