БАҒдарламасы (силлабус) Пән Психологиялық- педагогикалық диагностика Мамандығыбет2/6
Дата12.11.2017
өлшемі1.01 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4   5   6

Негізгі және қосымша әдебиеттер

1. Анастази. А. Психологическое тестирование. Т. 1,2- М., 1982.

2. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 т.- М, 1984.

3. Гуревич К. М. Что такое психологическая диагностика.- М, 1995.

4. Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. — М., 1992.

5. ЛеонгардК. Акцентуации личности.-Киев, 1991.

6. Люшер М. Цвет вашего характера.- М., 1996.

7. Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности.- М, Просвещение, 1985.

8. Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1997.

9. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста. / Под ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Вагнера. - М., 1998.

10. Марищук В, Методы психодиагностики в спорте.- М., 1990


 1. Адлер Ю.П. Предпланирование эксперимента. М.,1998.

 2. Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. Спб.: Питер, 2001.

 3. Быков В.В. Методы науки. М., 1992.

 4. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

 5. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. Л: ЛГУ, 1992.

 6. Годфруа Дж. Что такое психология. В 2-х томах, М.,2001.

 7. Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. Спб.: Братство, 1994.

 8. Куликов Л.В. Психологическое исследование. Спб.: Наука, 1994.

Қосымша әдебиеттер

 1. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика. Киев, 1995.

 2. Норакидзе В.Г. Методы исследования характера личности. Тбил., 1995.

Теплов Б.М. Простейшие способы факторного анализа. М., 1997

7.Студенттердің өздік жұмысы аясындағы сабақтар

7.1Тапсырма беру аптасының нөмірі

Сабақ тақырыбы

СӨЖ

тапсырмасыҰсынылатын әдебиет

ОБСӨЖ-дегі бақылау түрі

Тапсыру мерзімі аптасының

нөмірі


1

2

3

4
5

6

1

Психологиялық педагогикалық диагностиканың даму тарихы

Психологиялық педагогикалық диагностиканың даму тарихын конспектілеу

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

Ауызша

1

2

Психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістердің жіктелуі

Әдістемелер түрлерінің әртүрлі жіктемелерін іздестіріп конспект жасау

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1987.Ауызша

2

3

Тесттердің пайда болуы және жіктелуі

Тестіні пайда болуы мен түрлеріне сипаттама беру

Анастази. А. Психологическое тестирование. Т. 1,2- М., 1982 Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. Спб.: Питер, 2001.


Ауызша

3

4

Психологиялық педагогикалық зерттеулерді ұйымдастыру және жүргізу.

Бір психодиагностикалық әдістмемні таңдап басынан соңына дейін жүргізу жоспарын құру

Куликов Л.В. Психологическое исследование. Спб.: Наука, 1994.


Ауызша

4

5

Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балаларды диагностикалау әдістері

Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп жасындағы балалардың ерекшеліктеріне байланысты диагностика өткізу ерекшеліктерін көрсету

Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста. / Под ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Вагнера. - М., 1988.

Ауызша

5

6

Жасөспірім және жеткіншек шақтағы балаларды диагностикалау әдістері.

Жасөспірім және жеткіншек шақтағы балалардың ерекшеліктеріне байланысты диагностика өткізу ерекшеліктерін көрсету

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

Ауызша

6

7

Жеке тұлғаны диагностикалаудағы проективті әдістер

Проективті әдістемелерге сипаттама беріп, бір әдістемені таңдап өткізу барысын көрсету

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

Ауызша

7

8

Жеке тұлғалық қарым-қатынасты зерттеу әдістері

Қарым-қатынасты зерттеуге байланысты әдістемелер жинау

Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. — М., 1982.

Ауызша

8

9

Балалар мен ата-аналар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу әдістері

Балалар мен ата-аналар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу әдістерін конспектілеу

Анастази А., Урбина С. Психологическое тестирование. Спб.: Питер, 2001.

Ауызша

9

10

Психодиагностиканы ақпараттандыру

Психодиагностикада қолданылатын ақпараттық –коммуникациялық құралдардың тиімділігін анықтау

Дюк В.А. Компьютерная психодиагностика. Спб.: Братство, 1994.

Ауызша

10

11

MMPI әдістемесі

MMPI әдістемесі өткізу ерекшелігін көрсету

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

Ауызша

11

12

Мінез акцентуациясы. Шмишек сұрақтамасы

Мінез акцентуациясы. Шмишек сұрақтамасын өткізу барысы

Реан А.А.Психология и психодиагностика личности,

2006


Ауызша

12

13

Томас сұрақтамасы

Томас сұрақтамасын өткізу барысы

Шевандрин Н.И.

Основы психологической диагностики,2003Ауызша

13

14

Фрустрацияны анықтауға арналған (Розенцвейг) әдістемесі.

Фрустрацияны анықтауға арналған (Розенцвейг) әдістемесі. өткізу барысы

Шевандрин Н.И.

Основы психологической диагностики,2003Ауызша

14

15

«Үй-ағаш-адам» әдістемесі

«Үй-ағаш-адам» әдістемесі өткізу барысы

Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

Ауызша

15
 1. Баға бойынша ақпарат

Бақылау түрлері (ағымдық,аралық,қорытынды)

Бақылау әдістері (сұрақ, жазба жұмыстары, тесттер)

9. Бағаны қою саясаты

Бағаны қою саясаты 100 балдық (100 %) жүйеге негізделген және бағалардың төмендегідей бөлінуін қарастырады


Бағалау баламасы

Әріптік жүйе бойынша бағалау

Сандық балама

Балдардың пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,00

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3,00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

D+

1,33

55-59

D

1,00

50-54

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз

10. Оқу пәні мен академиялық әдеп саясаты

сабақтарға қатысу;

сабақтағы тәртіп ережелері;

көтермелеу және талап ету.Глоссарий

Психодиагностика- тұлғаның потенциалдық қабілеттерін, психикалық үрдістердіің даму деңгейін, сондай-ақ әрі қарай дамуды болжау немесе тиісті психологиялық түзету мақсатымен эмоционалдық тепе-теңдікті анықтауды өзінің мақсаты етіп қойған психология саласы.

Психодиагностикалық әдіс- психологияның зерттеу әдісі. П.ә. негізгі ерекшелігі- оның өлшеу және сынауға бағытталғандығы, соның негізінде зерттелуші құбылыстың сандық және сапалық квалификациясы анықталады.

Психодиагностикалық зерттеу- жұмыс негізі психологиялық диагноз болып табылатын, психолог жұмысының бір түрі. П.З. негізгі сатылары:зерттеу мақсаттарына сәйкес деректер жинау, алынған нәтижелерді өңдеу және талдау, шешім қабылдау (диагноз және болжам).

Мектептегі психологиялық қызмет- әрбір баланың толыққанды психикалық және тұлғалық дамуына әсер ететін жағдайлармен қамтамасыз ету негізгі мақсат болып табылатын білім беру жүйесіндегі арнайы сала.

Психологтың кәсіби этикасы- психологтың өз іс-әрекетінде әріптестерімен, ғылыми қоғамдастықпен, сондай-ақ психологиялық көменк сұрап келген адамдармен, зерттеуге қатысушылармен өзара қарым-қатынасында арнаулы адамгершілік талаптарды жүзеге асыруы.

Жасерекшелік дағдарыстары- шұғыл психологиялық өзгерістермен сипатталатын онтогенездің ерекше кезеңі.

Ақыл-ой (интеллект)- индивидтің ақыл-ой қабілеттері құрылымының салыстырмалы түрдегі тұрақтылығы.

Жеке даралық- тұлғаның әлеуметтік маңызды сапаларының ерекше және қайталанбас көріністері.

Психологиялық түзету – тұлғаның кейбір келеңсіз сапалары мен көріністерін түзетуге бағытталған, психолог жүргізетін жүйелі іс-әрекеттер мен операциялар жиынтығы.

Әлеуметтік сұраныс- білім беру мекемесі әкімшілігінің, ата-ананың, педагогтардың, тәрбие мәселелері бойынша жұмыс істейтін басқа да мекемелердің сұраныстарын қанағаттандыруға бағытталған психолог жоспарынан тыс орындалатын іс-шара.

Қарым-қатынас психологиясы- адамдар арасындағы өзара қарым-қатынас мәселелерімен айналысатын психологиялық ғылым саласы.

Психикалық дамуында ауытқуы бар балалар- баланың психикалық құбылыстары мен сенсорлық ақаулардың,орталық жүйке жұйесі жарақаттануының салдарынан болған нормадан ауытқушылық.

Девианттық мінез-құлық (ауытқу)- қоғамда қалыптасқан құқықтық және адамгершілік нысандарға қарама-қайшы келетін әрекеттер.

Делинквент (құқық бұзушы)- кейбір шектен тыс жағдайда іс-әрекеті қылмыстық жазалауға алып келетін, мінез-құлқында ауытқуы бар субъект.

Тұлғаның өзін-өзі анықтауы- қандай да бір мәселе туындаған жағдайда өзіндік позицияның туындауы мен қалыптасуы.

Әлеуметтену- қарым-қатынаста және іс-әрекетте жүзеге асатын әлеуметтік тәжірибені индивидтің меңгеруі және белсенді қайта жаңғырту үрдісі мен нәтижесі.

Скрининг- баланы кешенді түрде клиникалық-психологиялық-педагогикалық зерттеу (тексеру)

Тренинг- тұлғаның өздігінен жетілуін арнайы ұйымдастыратын оқыту формасы.

Психологиялық ағарту- педагогикалық ұжымның, оқушылардың және ата-аналардың психологиялық біліммен алғашқы танысуы.

Психологиялық алдын алу- баланың психикалық және тұлғалық дамуындағы болуы мүмкін келеңсіздіктердің алдын-алуға бағытталған жұмыстар.

Психологиялық кеңес беру- оқу үрдісінде кездесетін дамыту, тәрбиелеу және оқыту мәселелеріне байланысты, педагогикалық қызметкерлерге, оқушыларға, тәрбиеленушілерге, олардың ата-аналарына (заңды өкілдеріне) және басқа да оқу үрдісіне қатысушыларға психологиялық кеңес беру арқылы көмек көрсету.

Адам – қоғамдық-тарихи процестің, жер бетіндегі матнриалдық және рухани мәдениеттің субъектісі, генетикалық жақтан өмірдің басқа формаларымен байланысты және ол формалардан еңбек құралдарын өндіру қабілетінің арқасында бөлініп шыққан түсінікті сөйлей, ойлай алатын, саналы биоәлеуметтік тіршілік иесі.

Байқау – теория жүзінде игерілген әдіс-амалды іске асыру мақсатында сынап көру.

Әдіс (грек. –теория, ілім, зерттеу жолы)- көздеген мақсатқа жетудің бірыңғайланған тәсілдері, тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі.

Әдіскер (методист)- оқу-тәрбие әдісін жетік меңгерген ұстаз.

Бағыттылық – қажеттілік пен дәйектілік жиындығы арқылы тұлғаның қызметін бағыттайтын ұғым.

Байқау әдісі-белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт зерттелущі адамның психологиялық ерекшеліктерін қадағалау.

Ғылым- білім негіздері, әсіресе ғылыми әдісті жүйелі түрде қолдану нәтжесінде алынған негіздер.

Ерік – адамның өз қызметін және әртүрлі психикалық процестерді өзі детерминациялауынан жіне өзі реттеуінен көрінетін қабілеті.

Жазба жұмысы – мұғалімнің тапсырмасы бойынша және жетекшілігімен орындалатын, өздігінен орындайтын жұмыс.

Жеке тұлғалық – жеке адамның қайталанбас өзіндік ерекшелігі, тек соған тән ерекшеліктердің жиынтығы.

Икемділік – субъектінің алған білімдері мен дағдыларының жиындығы арқылы іс-әрекетті орындпуға қатысты меңгерген қабілеті.

Конспект – кітап, дәріс, баяндаманың мазмұнын қысқышы жазу.

Критерий – бағалауға, пікір айтуға не топтастыруға негіз болатын белгі; қайсыбір құбылысты пайымдау, бағамдау өлшемі.

Қағида – дүниені тану мен өзгерту процесінде немесе өнер мен ғылымның белгілі бағытын бірізге салуға қызмет ететін, олардың жиынтығының түп негізі ретінде көрінетін ғылыми танымның ерекшелік нысаны.

Ғылыми болжам- тәжірибеде әзірге белгісіз құбылыстар туралы немесе келешекте белгілі бір жағдайда пайда болатындай мүмкіндігі бар оқиғалар мен құбылыстар туралы ғылыми білім, болжам.

Жетістіктер тестілері – психологиялық диагностиканың бір әдістемесі.

Зерттеу әдісі – ғылыми-зерттеу мақсатын шешетін амалдар.

Зерттеу объектісі – аясында зерттелетін нәрсе мазмұны бар тәлімдік кеңістік.

Зият тестілері – индивидтің ақыл-ой әлеуетін анықтауға арналған психологиялық диагностика әдістемелері.

Картотека – еңбектің авторы, атауы, шығу орны, жылы, бет саны, сандық реті көрсетілген белгілі бір ретпен, тақырыбы немесе мерзімі бойынша жинақталған, жүйеленген және орналастырылған карточкалардың белгілі бір санының жиынтығы.

Креативтілік тестілері – тұлғаның шығармашылық қабілеттерін зерттеп, бағалауға арналған әдістемелер жиындығы.

Қабілеттілік тестілері – жалпы алғанда қайсыбір мақсатқа жетідің әлеуеттік мүмкіндігін өлшеу үшін құрастырылған кез-келген тест.

Эксперимент- нақты жағдайды есепке алып, педагогикалық үрдісті зерттейтін ғылыми тәжірибе.

Сауалдама- адамның белгілі мәселелер жөніндегі пікірлерін анықтау құралы. Сауалдама әдісінің негізін қалаған американдық психолог-педагог Г.С. Галл.

Тест әдісі – тұлғаны толығынан немесе топтардың психикалық үрдісін қысқаша эксперименталды- психологиялық зерттеу әдісі.

Құжаттар,әдебиет көздерін зерттеу-түрлі құжат және дерек көздері мазмұнынан педагогикалық құбылыстар мен үрдістерді зерттеу.

Әрекет нәтижесін талдау – педагогикалық құбылыстарды адамның білімі мен тәрбиесінің нәтижесінде сараптай білу.

Математикалық және статистикалық әдіс – педагогикалық және статистикалық өңдеу әдісі.

Семинар сабақтарының жоспары
Семинар №1 «Психологиялық-педагогикалық диагностика» пәніне кіріспе

 1. Психологиялық педагогикалық диагностика нені зерттейді

 2. Психологиялық педагогикалық диагностика психологияның басқа салалары және тәжірибемен қалай байланысты

 3. Психологиялық педагогикалық диагностиканың тәжірибеде алатын орны

Негізгі және қосымша әдебиеттер

 1. Гуревич К. М. Что такое психологическая диагностика.- М, 1995.

 2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

 3. Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1997.

 4. Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1997.

 5. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика. Киев, 1995.


Семинар №2 Психологиялық педагогикалық диагностиканың даму тарихы

 1. Психологиялық педагогикалық диагностика қашан және қалай пайда болды

 2. 19-20 ғасырлар тоғысындағы психологиялық педагогикалық диагностиканың дамуы

 3. Психологиялық педагогикалық диагностиканың қазіргі даму барысы

Негізгі және қосымша әдебиеттер

  1. Гуревич К. М. Что такое психологическая диагностика.- М, 1995.

  2. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

  3. Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1997.

  4. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика. Киев, 1995.


Семинар №3 Психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістердің жіктелуі

 1. Психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістемелердің түрлері

 2. Психологиялық педагогикалық диагностикалық әдістемелердің зерттеушілік әдістемелерден айырмашылығы

 3. Психодиагностикалық әдістемелерге қойылатын негізгі талаптар

Негізгі және қосымша әдебиеттер

  1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

  2. Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1997.

  3. Быков В.В. Методы науки. М., 1992.

  4. Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1997.

  5. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика. Киев, 1995.


Семинар №4 Тесттердің пайда болуы және жіктелуі

 1. Тестердің түрлері және қолдану аймағы

 2. Тестілеу барысында қолданылатын тесттерге қойылатынт негізгі талаптар

Негізгі және қосымша әдебиеттер

  1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

  2. Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1997.

  3. Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. — М., 1992.

  4. Гайда В.К., Захаров В.П. Психологическое тестирование. Л: ЛГУ, 1992.

  5. Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. — М., 1992.

  6. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика. Киев, 1995.

  7. Норакидзе В.Г. Методы исследования характера личности. Тбил., 1995.


Семинар № 5 Мектепке дейінгі жасынтағы балаларды диагностикалау әдістері

 1. Мектепке дейінгі жастағы оқушылардың психологиялық даму ерекшелігі

 2. Мектепке дейінгі жастағы оқушыларды зерттеуде қолданылатын психодиагностикалық әдістер

 3. Мектепке дейінгі жастағы оқушылардың танымдық және жеке тұлғалық қасиеттерін зерттеу

Негізгі және қосымша әдебиеттер

  1. Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь-справочник по психодиагностике. Спб.: Питер Ком, 1999.

  2. Общая психодиагностика. / Под. ред. А. А. Бодалева, В. В. Столина.- МГУ, 1997.

  3. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста. / Под ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Вагнера. - М., 1998.

  4. Аванесов В. С. Тесты в социологическом исследовании. — М., 1992.

  5. Бурлачук Л.Ф., Савченко Е.П. Психодиагностика. Киев, 1995.

  6. Норакидзе В.Г. Методы исследования характера личности. Тбил., 1995.


Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет