БАҒдарламасы (силлабус) Пән : Педагогикалық психология 5В012300бет1/3
Дата23.12.2017
өлшемі0.75 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3
Н.4.02-01
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті


БЕКІТЕМІН

Факультет Кеңесі шешімімен

факультет деканы

__________ _______________

(қолы) (аты-жөні, тегі)

«_____» __ 20 ____ ж.

Студенттерге арналған пән

БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән : Педагогикалық психология


5В012300 Әлеуметтік педагогика және өзін өзі тану мамандығы

Көкшетау 2012ж.
Студенттерге арналған пән бағдарламасын (силлабус) құрған аға оқытушы, педагогика және психология магистрі Пазылова Г.Ш ҚР МЖМБС 3.08.251-2009__негізінде құрылды

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемесі кафедрасының отырысында қарастырылған
«__20__» ____06_________ 2012 ж. хаттама № 10
Кафедра меңгерушісі _______________Конурова-Идрисова З.К

(қолы; аты-жөні, тегі)Жаратылыстану - педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
«_23___» ____06_________ 2012 ж. хаттама № 10

ОӘК төрағасы _________Сыздыкова Б.Р

(қолы; аты-жөні, тегі)


 1. Титул беті.

 2. Оқытушы туралы мәліметтер

Пазылова Гүлмира Шойғарақызы аға оқытушы, педагогика және психология магистрі, кафедрада 8:30-15:00 болады.

 1. Пән туралы мәліметтер

Аты Педагогикалық психология

Пәнді оқыту мерзімі 15 апта, апта бойынша 1сағат лекция

(50 минут), 1 семинар сабағы (50 минут). Әрбір лекция, семинар тақырыптары СОӨЖ сабақтарында толықтырылып талқыланады. Апта бойынша сағат 1(50 минут) лекция не семинар сабағы өткізіледі, 1сағат(50 минут) СОӨЖ, 1 сағат (50 минут) СӨЖ (өздік жұмыс). Сабақ сабақ кестесі бойынша 615дәрісханада өтеді, корпус № 1
оқу жоспарынанан көшірме:

курс

семестр

Кредитт.

саны


Дәрістер,

сағаты.


Практ.,

семин.


саб.,сағ.

Зертх.

сабақт.,


сағат.

ОБСӨЖ

сағат-да


СӨЖ

сағ-да


Барлығы

сағ-да


Бақылау

түрі


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

5

2

15

15

-

15

45

90

емтихан


4. Пәндердің пререквизиттері. Мектеп және ЖОО-дағы гуманитарлық пәндер , “Жалпы психология”, “Жалпы педагогика”, “Педагогика мамандығына кіріспе”, “психологи мамандығына кіріспе” «Тәрбие теориясы», «Дидактика» т.б.

Пәндердің постреквизиттері. Педагогикалық психологияның қазіргі таңдағы психология құрылымындағы алатын орны туралы,студенттің кәсіби маман ретінде қалыптасу процесінде педагогикалық психологияның маңызы және ролі туралы түсінік беру.

Компетенция

- Педагогикалық психология пәнінен теорялық біліммен, тәжірибелік іскерлік пен дағдыны игеру;

- практикалық қызметте ПП принциптерін, заңдылықтарын ескеру;

- Педагогикалық психологиялық білім жүйелерін практикада қолдану;

-өзінің педагогикалық қызметінің нәтижесін талдау.
5. Пәнді сипаттау: Педагогикалық психология пәнінен теорялық біліммен, тәжірибелік іскерлік пен дағдыны игеру, болашақ тәрбиеші маманына қажет, себебі пән базалық білім беретін пәндер санын құрайды.

Пәннің мақсаты: Педагогикалық психологияның қазіргі таңдағы психология құрылымындағы алатын орны туралы,студенттің кәсіби маман ретінде қалыптасу процесінде педагогикалық психологияның маңызы және ролі туралы түсінік беру.

Пәннің міндеттері:

- студенттерге педагогикалық психологияның теориялық негізінің мазмұнын ашу;

- студенттердің педагогикалық психология проблемаларына қызығушылығын ояту;

- студенттердің үздіксіз өзін-өзі жетілдіруге деген талпынысын тудыру;

-студенттердің қолданбалы психологиялық пәндерді игеруіне қызығушылығын ояту;

- студенттердің өзіндік кәсіби іс-әрекетінде педагогикалық психологиядан алынған білімдерін пайдалануға ынталандыру;

- Психологиялық зерттеулердің эксперименталды әдістерін таңдай білуге үйрету;
6. Сабақ жоспары


  1. Дәрісханалық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспарыМазмұны

(тақырыбы мен сұрақтары)Дәрістер

сағат саны
Практ., семинар

сабақтар сағ.Зертханалық

сабақтар сағ.Оқу мен әдіст. әдебиетке сілтеме

1

Педагогикалық психология: қалыптасуы, қазіргі кездегі ахуалы.

Педагогикалық психология ғылыми білімнің пәнаралық саласы

Педагогикалық психологияның принциптері және негізгі категориялары


1

-
1,2,5,6,11,2

2

Педагогикалық психологияның даму тарихы. Педагогикалық психологиның принциптері мен зерттеу әдістері

1

1
1,2,5,6,11,23

Педагогикалық психологияның әдіснамалық негізі

Педагогикалық психология ғылымының құрылымы және зерттеудің негізгі әдістері Педагогикалық психология ғылымының құрылымы және зерттеудің негізгі әдістері1

1
3,4,21,22,19

4

Білім беру процесіндегі адамның даралық тәжірибені игеруі

Оқыту бірлігінің екі жақтылығы білім беру поцесіндегі оқу. Отандық білім беру жүйесіндегі дамыта оқыту.


1
4,21,22,19

5

Педагог және оқушылар білім беру процесінің субъектілері

Субъект категориялары. Білім беру процесінің субъекілеріне тән ерекшеліктер-

1
1,2,5,12,9,

6

Педагог психологиялық іс әрекеттің субъектісі ретінде. Педагог кәсіби қызметінің саласында. Педагогтың субъектлік қасиеттері. Педагог іс әрекетінің психофизиологиялық алғышарттары.

Педагог педагогикалық іс әрекет субъектілері

Мұғалім психологиясының ерекшеліктері және оның педагог ретіндегі іс-әрекеті


1

1
10,11,12

7

Оқушы, оқу іс әрекетінің субъекті

Оқу іс әрекеті субъектілерінің жас ерекшелік сипаттамалары.Мектеп оқушысы оқу іс әрекетінің субъекті ретінде.1

1
5,11,10,4,8

8

Оқу іс әрекетінің жалпы сипаттамасы

Оқу іс әрекеті іс әрекеттің ерекше түрі. Оқу іс әрекетінің пәндік мазмұны. Оқу іс әрекетінің сыртқы құрылымы


1
9, 24.5.7.8

9

Оқу мотивациясы. Мотивация психологиялық категория ретінде. Оқу мотивациясы.


1

1
9.10.20.24

10

Меңгеру үйренуші іс әрекетінің орталық буыны. Меңгерудің жалпы сипаттамасы. Меңгеру процесіндегі дағды.


1

1
5.8.15.19

11

Өзіндік жұмысы оқу іс әрекетінің жоғарғы формасы

Өзіндік жұмыстың жалпы сипаттамасы. Өзіндік жұмыс оқу іс әрекеті ретінде.
1

1
22.23.1.17

12

Педагогикалық іс әрекеттің жалпы сипаттамасы

Педагогикалық іс әрекет: формалары, сипаттамалары, мазмұны. Педагогикалық іс әрекет мотивациясы.1

1
2.11..2.,22,23

13

Педагогикалық функциялар және іскерліктер

Педагогикалық іс әрекеттің негізгі функциялары. Педагогикалық іскерліктері.1

-
2.11..2.,22,23,24

14

Педагогикалық іс әрекет стилі

Оқыту-тәрбиелеу процесінің тиімділігінің мұғалімнің қарым-қатынас стилдеріне тигізетін әсері-

1
21,22,23,24.

5.7.8,9


15

Сабақтың психологиялық талдауы педагогикалық талдауы педагогтың проективті рефлексивті іскерліктерінің бірлігі ретінде

Педагогикалық такті мен этиканың психологиялық негіздері1

1
211..2.,22,23

16

Білім беру процесі субьектілерінің өзара әрекеті

Өзара әрекеттің жалпы сипаттамасы. Білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекеттесуі,1

1
21,22,23,24


17

Оқу педагогикалық еңбектестік. Оқу еңбектестігінің жалпы сипаттамасы. Еңбектестіктің оқу іс әрекетіне ықпалы.


121,22,23,24

8,13,


18

Білім беру процесіндегі қарым қатынас. Қарым қатынастың жалпы сипаттамасы. Педагогикалық қарым қатынас білім беру процесі субъектілерінің өзара әрекеттесу формасы ретінде.

1

119

Педагогикалық өзара әрекеттесудегі, қарым қатынастағы және оқу педагогикалық іс әрекеттегі «кедергілер»

Қиындатылған қарым қатынастың анықтамасы және жалпы сипаттамасы. Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың негізгі салалары1

Барлығы

15

156.2. ОБСӨЖ оқу-тақырыптық жоспары

ОБСӨЖ тақырыптары

ОБСӨЖ сағат саны

Оқу мен әдіст. әдебиетке сілтеме (негізгі, қосымша)

Басқа дереккөздер(сайттар, электр. оқулықтары)

1

2

3

4

5

1

Педагогикалық психология ғылымының құрылымы және зерттеудің негізгі әдістері

1

1,2,5,6,11,2

5

2

Балаларға мектепке дейінгі білім беру және оның психологиялық ерекшеліктері

2

3,4,21,22,19
3

Үйрену теориясы және қазіргі білім беруді ұйымдастырудағы оның салыстырмалы рөлі

2

3,4,21,22,19
4

Оқушылардың білім,іскерлігін,дағдысын диагностикалау әдістері

2

1,2,5,12,9,10,11,12
5

Тұлға-тәрбие мен оқыту субъектісі

2

211..2.,22,23,24
6

Оқыту процесіндегі тұлғаның дамуының әлеуметтік жағдайлары

2

21,22,23,24.

5.7.8,9

7

Педагог тұлғасы

2

21,22,23,24

8

Педагогтың қарым-қатынас стилі педагогикалық мәселе ретінде

2

21,22,23,24

8,13,

6.2.1 ОБСӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмаларОБСӨЖ №1 Педагогикалық психология ғылымының құрылымы және зерттеудің негізгі әдістері

1. Педагогикалық психологияның зерттеу әдістеріне сипаттама,эксперимент әдісі

2. Бақылау, өзін-өзі бақылау әдістері

3. Әнгіме,сұхбат,сауалнамаОБСӨЖ №2 Балаларға мектепке дейінгі білім беру және оның психологиялық ерекшеліктері

1.Мектепке дейінгі білім берудің мазмұны

2. Мектепке дейінгі жастағы балалардың психологиялық ерекшеліктері

3. Мектепке дейінгі білім беру және оның психологиялық ерекшеліктеріОБСӨЖ №3 Үйрену теориясы және қазіргі білім беруді ұйымдастырудағы оның салыстырмалы рөлі

 1. Уйренудің мәні

 2. Оқу іс-әрекетінің мотивациясы

 3. Ақыл-ой іс-әрекетінің операциялары мен тәсілдері

ОБСӨЖ №4 Оқушылардың білім,іскерлігін,дағдысын диагностикалау әдістері

1. Бағалаудың объективті әдістері.

2. Оқытудың көп деңгейлі жүйесінде-сынақтың алатын орны

3.Оқушылардың білімін,іскерлігін,шеберлігінің қалыптасу деңгейін диагностикалай әдістеріОБСӨЖ №5 Тұлға-тәрбие мен оқыту субъектісі

1. Тәрбиенің психологиялық және педагогикалық мәселелері

2.Тұлға,тұлғаның белсенділігі,өмірлік позициясы,бағыттылығы

3.Тұлғаның құрылымы және оның қалыптасуы

4.Тұлғаның ғылыми түсінігі.

ОБСӨЖ № 6 Оқыту процесіндегі тұлғаның дамуының әлеуметтік жағдайлары

1.Оқыту жағдайларының өзгермелі жүйесі, білім беру процесін ұйымдастырудың принциптері

2. Ұстаз бен шәкірт арасындағы қарым-қатынас пен өзара әрекеттестік сипаты.

ОБСӨЖ №7 Педагог тұлғасы

1.Қазіргі мектеп мұғалімдерінің кәсіби іс-әрекеттеріне қоылатын психологиялық талаптар.

2.Педагогтың сөйлеу мәдениеті

3. Педагогтың аудиториямен әлеуметтік қарым-қатынасы

4. Педагогтың сыныпқа сөзбен ықпал ету әдістері
ОБСӨЖ №8 Педагогтың қарым-қатынас стилі педагогикалық мәселе ретінде


 1. «Қарым-қатынас стилі» ұғымына түсінік

 2. Оқыту үрдісіндегі қарым-қатынас стилі түрлерінің сипаты

 3. Қарым-қатынас стилін топтастыру

6.3. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы

Оқулықтар, оқу құралдары

Пайдаланылған әдебиет тілі

Автор, басылған жылы

Даналар саны

Электронды

нұсқалар


кафедрада

кітапханада

1

2

3

4

5

6

7

1

Психологи о педагогич. проблемах

русс

Волков А.М. М.: 1981-128с
5
2

Вопросы активизации познавательной деятельности учащихся

русс

Омск,

1974-191с.


4
3

Вопросы детской и педагогической психологии на ХУ111 Междунар.конгрессепсихологов

русс

Смирнова А.А. М.: Просвещение 1969-256с
8
4

Вопросы психологии личности

русс

Селиванов В.И. Резань, 1975-153с.
2
5

Вопросы психологии обучения и воспитания

русс

Сборник статей под.ред.И.Ф.Мягкова Воронеж, 1976-89с.
3
6

Психология младшего школьного возраста

русс

Матюхина М.В.

М.:просв-е, 1970-254с.

Уч.мет.пособие.для студентов заочников

20
7

Методы психологической диагностики

русс

Собчик Л.Н.

М.: 1995-46с.


5
8

Хрестоматия по психологии

русс

Мироненко В.В.

М.:просв-е 1997-527с.


17
9

Психология дошкольника

русс

Мухина В.С.

М.:просв-е,1975-239с.


3
10

Краткий словарь по педагогической к возр.психологии

русс

Петров Б.М.

Лисная,1972-181с.1
11

Основы педагогической психологии

русс

Крутецкий В.А.

М.:просв-е, 1972-285с.


5
12

Психология и педагогика

русс

Реан А.А.

М.:2000-432с.Питер Спб


5
13

Психология и педагогика в вопросах и ответах

русс

Столяренко Л.Д.

Ростов – на – Дану.2000-576с.


5
14

Психология и педагогика

русс

Радугин А.А.

М.:Центр 2000-556с.


8
15

Педагогика

русс

Сластенин В.А., М.2002

Есть

Э.в


72

Электронная версия на кафедре

16

Педагогика

русс

Хмель Н.Д., М.2002
10
17

Педагогика

русс

Подласый И.П., М. 2001

Есть

Э.в


110

Электронная версия на кафедре

18

Педагогика

Каз.

Коянбаев Ж.Б., 2004
462
19

Педагогика

Каз

Кудиярова А.М., 2004
80
20

Педагогика

Каз

Усманов А.А.

Сарсенбаева М.Б.2005


10
21

Социальная педагогика

русс

Никитин В.А.

2002

20
22

Социальная педагогика

русс

Василькова Ю.В.2000
24
23

История педагогики

русс

Джуринский А.Н.1999

Э.в

20

Э.в.на каф.

24

Педагогика тарихы

каз

Бержанов

1984

50
25

Пед.технология

русс

Кукушин В.С., 2004
8
26

Основы педмастерства

русс

Смолькина Т.П.2002
10
27

Основы педмастерства

русс

Андриади И.П. 1999
10
28

Жалпы психология

Каз

Алдамуратов Ә.1996
31

Электр.версия

29

Жантану негіздері

каз

Жарықбаев Қ

2002

20
30

Психология негіздері

каз

Жарықбаев Қ

2005

30
31

Педагогикалык психология

русс

Зимняя И.А

2005

10
32

Педагогическая психология

русс

Зимняя И.А

2001

5
33

ВУЗ Педагогичес кая психология

русс

Талызина Н.Ф.2006
20
34

Педагогическая психология

русс

Зимняя И.А

2004

35
35

Педагогическая психология

русс

Столяренко Л.Д2003
20
36

Практикум по общей психологии

русс

В.Б. Хозиев

2003.

2
37

Тәрбие теориясы мен эдистемеси

каз

Эбенбаев С.Ш.
5
38

Введение в педдеятельность

русс

Никитина Т.А.
10
Әдебиет (негізгі және қосымша)

1. М. Мұқанов Жас және педагогикалық психология Алматы 1982,

2. И.А.Зимняя Педагогическая психология М:,2001,2002

3.И.А.Зимняя Педагогикалық психология А.;2005

4.Л.С.Выгодский Педагогическая психологияМ.1992

5.Н.Д.Хмель Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс Алматы 2002

6. Педагогикалық және жас ерекшелiк психология А.В.Петровскидiң едакциясымен Алматы

7. Л.Д.Столяренко Основы психологий Ростов-на-Дону, 1997

8. Педагогика және психология түсіндірмелі сөздік Алматы 2002

9. Ж.Әбиев,С.Бабаев,А.Құдиярова Педагогика Алматы 2004

10. Д.Б.Эльконин Психическое развитие в детских возрастах М.1995

11. Қ.Жарықбаев Жалпы психология Алматы 2000

12. Основы педагогического мастерства под.ред. И.П:Андриади М:,1999

13. Л.Д.Столяренко Педагогическая психология Ростов-на-Дону 2003

14. Х.Т.Шерьязданова Учите детей общению Алматы 1992

15. Т.П.Смольскина Основы педагогического мастерства Болашақ 2002

16 Х.Т.Шерьязданова, Т.И.Суркова Педагогу о стиле общения с детьми

17. Н.Д.Хмель Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асырудың еориясы мен технологиясы Алматы 2003


Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет