БАҒдарламасы (силлабус) Пән : Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесі


Психологиялық- педагогикалық зерттеу теориясы мен әдістемесібет4/4
Дата22.12.2017
өлшемі0.75 Mb.
түріБағдарламасы
1   2   3   4

Психологиялық- педагогикалық зерттеу теориясы мен әдістемесі пәні бойынша

1 аралық бақылау сұрақтары
Тест тапсырмалары

1-нұсқа
1.

Педагогиканың әдіснамасы нешеге бөлінеді 1. 5

 2. 4

 3. 3

 4. 2

 5. 6

2.

Сауалдама әдісі дегеніміз... 1. оқушылардың таным белсенділігін туғызуға арналған әдіс

 2. оқушылардың әрекетін бақылау

 3. сұрақтау бойынша мәліметер жинау

 4. тестілеу әдісі

 5. оқыту әдісі

3.

Педагогикалық зерттеудің болжамын не арқылы тексереді?


 1. Анкета жүргізу арқылы.

 2. Педагогикалық эксперимент арқылы.

 3. Ранжирлеу арқылы.

 4. Интервью алу арқылы.

 5. Педагогикалық бақылау жүргізу арқылы.

4.

Гуманистік бағытты педагогикаға негіздеген кім?


 1. А.С.Макаренка.

 2. Д.Н.Дьюи.

 3. К.Роджерс.

 4. Н.К.Крупская.

 5. В.А.Сухамлинский.

5.

Педагогикалық ғылыми зерттеу әдісіне жатады 1. Бақылау,әңгіме, эксперимент

 2. Түсіндіру, әңгіме, эксперимент

 3. әңгіме, жаттығулар, үлгі өнеге

 4. үлгі өнеге, талап қою,эксперимент

 5. сауалдама, тест, мадақтау


6.

Педагогикалық ғылыми зерттеу әдісіне жатады 1. Бақылау,әңгіме, эксперимент

 2. Түсіндіру, әңгіме, эксперимент

 3. әңгіме, жаттығулар, үлгі өнеге

 4. үлгі өнеге, талап қою,эксперимент

 5. сауалдама, тест, мадақтау

7.

Педагогика ғылымының әдіснамасы – ол:


 1. Жеке тұлғаны әлеуметтендіру туралы ілім

 2. Педагогикалық процесс туралы ілім

 3. Ғылыми-таным әрекеттерінің принциптерінің құрылымы

 4. Оқыту мен білім беру туралы ілім

 5. Тәрбие мен білім беру туралы ілім

8.

Тұтас педагогикалық процестің құрамына кіреді.


 1. Мұғалімдер мен оқушылар.

 2. Оқушы, мұғалім және ата- аналар.

 3. Мақсат, мазмұн, түрлері.

 4. Мұғалім, оқушы, мақсат, мазмұн, әдістер, оқу түрлері.

 5. Мақсат, міндет, әдістеу, тапсырмалар.

9.

Ғылыми педагогиканың негізін қалаушы: 1. Жан-Жак Руссо;

 2. Ы.Алтынсарин;

 3. Д.Ушинский;

 4. А.Макаренко;

 5. Я.А.Коменский.

10.

Педагогикалық зерттеу неден басталады?


 1. Тақырыптың жаңалығын анықтаудан.

 2. Тақырыптың практикалық маңыздылығын сипаттаудан.

 3. Зерттеудің проблемасын анықтауынан, сипаттауынан.

 4. Зерттеудің әдістемесін құрудан.

 5. Педагогикалық эксперименті ұйымдастырудан, өткізуден.

11.

Педагогикалық іс-әрекет объектісі:


  1. Дамытылатын тұлға, оқушылар, балалар

  2. Тәрбиелік орта, тәрбиеленушілер іс-әрекеті,ұжым.

  3. Педагогикалық процесс

  4. Сабақ беру, тәрбиелік жұмыс

  5. Мақсат , мотивтер,әрекеттер, нәтижелер

6.

Қалай және қайтіп оқыту қажет деген көзқарасты қарастыратын ғылыми жүйе  1. Дидактика

  2. Ілім

  3. Даму

  4. Тәрбиелеу

  5. Сабақ беру

12.

Педагогикалық ситуацияны бейнелейтін оқу іс-әрекеті: 1. Дискуссия

 2. Пікірталас

 3. Іскерлік ойын

 4. Дөңгелек стол

 5. Сабақ

13.

Бақылау дегеніміз 1. Белгілі бір құбылысты ұзақ және жоспарлы түрде зерттейдің таным әдісі

 2. Мақсатты түрде мәлімет жинау

 3. Мәліметтерді салыстыру арқылы қолданылатын әдіс

 4. Оқушыға ықпал ету әдісі

 5. Оқушыны түсініп көмек көрсету үшін қолданылатын әдіс

14.

Білімдерді меңгеру жолдары, құрылымы: 1. Оқу міндеттерін қабылдау, негізгі факторларды түсіну, бекіту, есте сақтау.

 2. Оқу міндеттерін қабылдау, негізгі факторларды түсіну, бекіту, есте сақтау, мысал келтіре білу, өзін-өзі бағалау.

 3. Қабылдау, түсіну, меңгеру, жалпылау, бекіту, жаңғырту, қолдану.

 4. Тәрбиенің қоғамдық бағыттылығы, тұлғаны жан-жақты дамыту, құлықтылықты тәрбиелеу

 5. Тәрбиенің объектілігі мен тәуелсіздігі, тәрбиеге жаман қарауды жою

15.

Қазақстанда тұтас педагогикалық процесті жете зерделеген. 1. Ю.Бабанский

 2. М.Скаткин

 3. Г.Щукина

 4. Д.Хмель

 5. Қ.Жарықбаев

16.

Я.А.Каменский «Ұлы дидактика» еңбегін қай жылы жазды? 1. 1650

 2. 1657

 3. 1687

 4. 1690

 5. 1692

17.

Не педагогикалық зерттеудің болжамы болып саналады… 1. Жаңалық

 2. Гипотеза

 3. Тәжірибелік мәні

 4. Мақсат

 5. Фактілер

18.

Дидактикалық зерттеудің әдістемесі мен әдіснамалық мәселелерін зерттегендер  1. Ю.Бабанский, В.И.Загвязинский

  2. Б.Т.Лихачев

  3. П.И.Подласый

  4. А.В.Мудрик

  5. П.И.Пидкасистый

19.

«Дидактика» терминін педагогикаға енгізген кім? 1. Я.А.Камнеский

 2. И.Песталоций

 3. В.Ратке

 4. К.Д.Ушинский

 5. А.Дистерверг

20.

Я.А.Каменскидің педагогикалық ілімінің негізі неде? 1. Философияда

 2. Пансофияда

 3. Дінде

 4. Қоғамда

 5. Психологияда

21.

Бағдарламалалық оқытудың түрін қай жылдардан бастап және кімдер енгізген? 1. 1960 Б.Скиннер.,Ж.Крауде

 2. 1950 В.В.Данилов

 3. 1930 Л.С.Выгодский

 4. 1960 Л.В.Занков

 5. 1970 М.Н.Скаткин

22.

Дидактика нені зерттейді? 1. Дидактика жеке тұлғаның даму заңдылықтарын зерттейді

 2. Баланың жетілуін,дамуын зерттейді

 3. Жас ұрпаққа білім беру, тәрбиелеу мәселесімен айналысатын педагогиканың бір саласы

 4. Білім беру мен оқытудың теориялық және әдіснамалық негіздерін зерттейтін педагогика ғылымының бір саласы.

 5. Оқыту үрдісінің тәрбиелік мәнін зерттейді.

23.

Дидактиканың зерттеу пәні 1. Оқыту процесі

 2. Білім беру мазмұны

 3. Сабақ беру (мұғалім іс-әрекеті) және оқудың (оқушы іс-әрекеті) байланысы, олардың өзара қимылы.

 4. Оқыту әдістері

 5. Тәрбие мақсаты

24.

Дидактика категориясы 1. Тәрбие мақсаты

 2. Тұлғаны дамыту

 3. Тұлғаны қалыптастыру

 4. Білім беру мазмұны

 5. Таным процесі

25.

Мұғалім-зерттеушінің нақты айналысатыны: 1. Зерттеудің мақсаты.

 2. Зерттеудің пәні.

 3. Зерттеудің тақырыбы.

 4. Зерттеудің объектісі.

 5. Зерттеудің мәселелері.

26.

Оқыту принциптеріне жататындар


 1. Ғылымилық, белсенділік, көрнекілік

 2. Коммуникативтік

 3. Көпшілдік

 4. Жоғары сыйластық және оқушыға талап қоюшылық мүмкіндігінше жоғары деңгейдегі сыйластық

 5. Мектеп және ата-ана іс-әрекетінің бірлігі

27.

Оқыту принципі болып: 1. Эмоционалдық

 2. Конфорттық

 3. Көмекке келу

 4. Көрнекілік

 5. Топтық

28.

Оқыту процесі тиімді өтетін жағдай 1. оқытуды күрделендіру арқылы

 2. оқушылар жауапкершілігі мен міндетін сезінуі талап ету арқылы

 3. пәнді саналы оқып үйрену қамтамасыз ету арқылы

 4. оқудың танымдық мотивтерін қалыптастыру

 5. қызықты материалдар қолдану

29.

30.

Әдістемелік бірлестіктердің қызметіне не жатпайды?


     1. Оқылатын нақты оқу пәндеріне озат іс-тәжірибелер мен теорияны тәжірибеге енгізу мен зерттеу

     2. Жаңа педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді оқып үйренуге, мұғалімді қызықтыруға дағдыландыру

     3. Тақырыптық жоспарлау

     4. Тақырыптық, алдын-ала қорытынды бақылау

     5. Ғылыми-тәжірибелі конференция, семинар, практикумдарды ұйымдастыру2-нұсқа

1.

Педагогика мен психологияның жаңа жетістіктерінің негізінде педагогикалық процесті ұйымдастыру


 1. жүйелілік

 2. көрнекілік

 3. нақтылы

 4. ғылымилық

 5. жеткілікті

2.

Табиғатқа сәйкестілік идеясының авторы кім? 1. И.Г.Песталоций

 2. Я.А.Каменский

 3. А.Дистерверг

 4. К.Д.Ушинский

 5. Ы.Алтынсарин

3.

Педагогикалық болмысты түрлендіру және танымның әдісі, принциптері, формалары, процедуралары туралы ілімді: 1. Философия дейміз.

 2. Методология дейміз.

 3. Педагогика дейміз.

 4. Психология дейміз.

 5. Логика дейміз.

4.

Педагогиканы өнер ретінде қарастыру неге байланысты? 1. тәжірибелік бағытына байланысты

 2. ғылыми, зерттеушілік бағытқа байланысты

 3. өмірмен байланысты

 4. адамның білім алуына қарай

 5. адамзат қоғамның қажеттілігіне байланысты

5.

Компьютерді оқытудың артықшылығы (басымдылығы) .Артығын сызыңыз


 1. оқыту үрдісін жекелендіру

 2. оқытудың жаппай сипаты

 3. жеке-топтық оқыту

 4. өзара оқыту

 5. сайлау оқытудың таңдаулығы

6.

Оқытудың дәстүрлі жүйесінде доминантты рөлді атқарады 1. мұғалімнің әрекеті

 2. оқушы әрекеті

 3. оқушының қажеттілігі мен мүддесі

 4. қоғамның қажеттілігі

 5. оқушылардың қарым-қатынасы

7.

Меңгеру процесінің негізгі этаптары 1. қабылдау, ойлау, есте қалдыру,жалпылау, бекіту,жаңғырту қолдану

 2. есте қалдыру,түсіну, ойлау,жалпылау

 3. сезіну, қабылдау, саналы

 4. білімді жүзеге асыру, есте қалдыру, тәжірибеде қолдану

 5. проблеманы қоя білу, болжамды ұсыну және оны дәлелдеу

8.

Алғаш оқытуды оқу және үйрету деп бөлген 1. И.Ф.Гербарт

 2. И.Песталоцци

 3. А.Дистерверг

 4. Ф.Фребель

 5. П.Ф.Каптерев

9.

Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивтік компонентін анықтайтын белгілер… 1. Педагогтың қатынасын құру

 2. Оқушыны түрлі іс-әрекетке қатынастыру, ұжым құру, біріккен іс-әрекетті ұйымдастыру

 3. Оқу материалын таңдап алу, жоспарлау, құру

 4. Ұжым құру, қатынас құру

 5. Қатынас құру, жоспарлау

10.

Оқыту процесінің құраушысы


 1. Оқыту бағдарламасы

 2. Оқыту мазмұны

 3. Сабақ

 4. Оқыту жоспары

 5. Мұғалім іс-әрекеті

11.

Оқыту мақсаты –оқушыларда интеллектуалдық іскерліктерді, түсініктерді, көріністерді, білімдерді дайын түрде қалыптастыру 1. Дамыту оқыту

 2. Дәстүрлі дидактикалық тұжырымдама

 3. Педоцентрлік тұжырымдама

 4. Проблемалық оқыту

 5. Бағдарламалап оқыту

12.

Оқыту мақсатын іске асыруды, оқушылардың білімдерді қабылдауын, қорытуын және

практикада қолданылуын қамтамасыз етуге бағытталған мұғалім іс-әрекеті:


 1. Оқу

 2. Дамыту

 3. Білім беру

 4. Тәрбиелеу

 5. Оқыту

13.

Оқыту процесінің әдіснамалық негіздері 1. Таным теориясы

 2. Тарихи матириализм

 3. Неотомизм

 4. Бихевиоризм

 5. Экзистенциализм

14.

Оқыту процесінде іске асырылатын функциялар 1. Оқушылардың ой-өрісін кеңейту, іскерліктер мен дағдырларды қалыптастыру

 2. Оқыту мазмұнын, ұйымдастыру формаларын анықтау

 3. Оқушыларға білім беру, оларды тәрбиелеу, дамыту

 4. Оқыту әдістерін, құралдарын таңдау

е) Оқыту мақсатын қою, міндеттерін анықтау

15.

Бағдармалап оқыту мақсаты


 1. Тәрбие мақсаттарын шешу

 2. Оқушылардың оқу жетістіктерін анықтау

 3. Оқыту процесін басқаруды жетілдіру

 4. Автоматтандырылған қарама- қарсы байланыстарды қамтамасыз ету

 5. Оқушылардың оқу мүмкіндіктері туралы ақпарат алу.

16.

Тұтас педагогикалық процесті А.Ф.Каптерев, М.А.Данилов қалай қарастырады... 1. тәрбие мен оқытудың бірлігі

 2. білім беру, тәрбиелеу, дамыту функцияларының бірлігі

 3. оқушылардың өзара әрекеттесу сипатына қарай

 4. сабақтан тыс уақытта тәрбиеге қатысушылардың өзара әрекеттесуі

 5. үрдіс шарттарына қарай

17.

Педагогиканы ғылым ретінде қарастыру неге байланысты? 1. тәжірибелік бағытына байланысты

 2. ғылыми, зерттеушілік бағытқа байланысты

 3. өмірмен байланысты

 4. адамның білім алуына қарай

 5. адамзат қоғамның қажеттілігіне байланысты

18.

Зерттеудің ұғымдық аппаратының этимологиялық талдауы қандай зерттеуге жатады?


 1. Феноменологиялық зерттеуге.

 2. Терминологиялық зерттеуге.

 3. Герменевтикалық зерттеуге.

 4. Дидактикалық зерттеуге.

 5. Логикалық зерттеуге.

19.

Педагогика қандай ғылымнан бастау алады? 1. Психология

 2. әлеуметтану

 3. философия

 4. педология

 5. физиология

19.

Оқыту үрдісін қызғылықты жүргізуге болады егер де?


 1. Жоғары деңгейде қиындық тудыра отырып оқыту

 2. Оқуға деген жауапкершілігін тудыру

 3. Ақиқат фактілерді пайдалану

 4. Оқытудың үдемелі өнімділігін үзбеу

 5. Көрнекі құралдарды көп қолдану

20.

Педагогика ғылымының міндеттері 1. балалар ұжымын қалыптастыру

 2. адамдардың рухани дамуы

 3. адамның табиғатын зерттейді

 4. оқушылардың қабілеттерін зерттейді

оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтарын зерттейді
21.

М.И.Махмұтов оқытудың қай түрін терең зерделеді? 1. Дәстүрлі

 2. Бағдарламалы

 3. Проблемалары

 4. Модульдік

 5. Ұжымдық

22.

Құбылыстар мен процестер арасындағы дамуды сипаттайтын мәнді байланыс 1. Заңдылық

 2. Принцип

 3. Таным

 4. Заң

 5. әдіснама

23.

Белгіліден белгісізге, қарапайымнан күрделіге ережелері қандай принципке жатады? 1. Ғылымилық

 2. Көрнекілік

 3. Мүмкіндік (шамаға лайықтылық)

 4. Теория мен практиканың байланысы

 5. Жүйелілік пен бірізділік

24.

Педагогиканы ғылым ретінде қарастыру неге байланысты? 1. тәжірибелік бағытына байланысты

 2. ғылыми, зерттеушілік бағытқа байланысты

 3. өмірмен байланысты

 4. адамның білім алуына қарай

 5. адамзат қоғамның қажеттілігіне байланысты

25.

Жүйелілік және бірізділік принципі


 1. Оқыту процесін және оның мазмұнын бір тәртіппен құрастыруға талап етеді

 2. Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеру

 3. Оқыту процесінде оқушыларды білімді практикада қолдануға ынталандырады

 4. Көрнекіліктерді қолдануды талап етеді

 5. Орындауды қажет ететін ережелер

26.

Зерттеудің ұғымдық аппаратының этимологиялық талдауы қандай зерттеуге жатады?


 1. Феноменологиялық зерттеуге.

 2. Терминологиялық зерттеуге.

 3. Герменевтикалық зерттеуге.

 4. Дидактикалық зерттеуге.

 5. Логикалық зерттеуге.

27.

Қандай оқыту принципі сезім органдарының оқыту материалдарын қабылдауға және өңдеуге мақсатты қалыптастыруды талап етеді?


 1. Саналылық және белсенділік

 2. Көрнекілік

 3. Ғылымилық

 4. Мүмкіндік

 5. Табиғатқа сәйкестілік

28.

Мектептегі білім беру мазмұнын анықтайтын негізгі құжаттар:


 1. Оқулықтар, оқу жоспары, оқу бағдарламалары

 2. Газеттер,журналдар және басқа да баспасөз беттері

 3. әдістемелік оқулықтар

 4. мектептегі тәрбие жұмысының жоспары

 5. сынып жетекшісінің жұмыс жоспары

29.

Оқытудың әдіснамалық негізі не болып табылады?


 1. Таным теориясы.

 2. Іс-әрекет теориясы.

 3. Басқару теориясы.

 4. Жеке тұлға теориясы.

 5. Құндылықтар теориясы.

30.Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивтік компонентін анықтайтын белгілер…

 1. Педагогтың қатынасын құру

 2. Оқушыны түрлі іс-әрекетке қатынастыру, ұжым құру, біріккен іс-әрекетті ұйымдастыру

 3. Оқу материалын таңдап алу, жоспарлау, құру

 4. Ұжым құру, қатынас құру

 5. Қатынас құру, жоспарлау

Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет