БАҒдарламасы (силлабус) Пән : Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістемесібет1/4
Дата22.12.2017
өлшемі0.75 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3   4
Н.4.02-01
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті


БЕКІТЕМІН

Факультет Кеңесі шешімімен

факультет деканы

__________ _______________

(қолы) (аты-жөні, тегі)

«_____» __ 20 ____ ж.

Студенттерге арналған пән

БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән : Ғылыми - педагогикалық зерттеу әдістемесі

5В010100 – Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу мамандығы

Көкшетау 2012ж

Студенттерге арналған пән бағдарламасын (силлабус) құрған аға оқытушы, педагогика және психология магистрі Пазылова Г.Ш ҚР МЖМБС 6.08.011-2009 негізінде құрылдыӘлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедрасының отырысында қарастырылған
«__20__» ____06_________ 2012 ж. хаттама № 10

Кафедра меңгерушісі _______________Конурова-Идрисова З.К

(қолы; аты-жөні, тегі)

Жаратылыстану-педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
«_23___» ____06_________ 2012 ж. хаттама № 10

ОӘК төрағасы _________Сыздыкова Б.Р

(қолы; аты-жөні, тегі) 1. Титул беті.

 2. Оқытушы туралы мәліметтер

Пазылова Г.Ш., аға оқытушы, педагогика және психология магистрі, кафедрада сағ. 08:30- 15:00 болады. Ұ.т: 87019030150

 1. Пән туралы мәліметтер

Ғылыми -педагогикалық зерттеу әдістемесі

Пәнді оқыту мерзімі 15 апта, апта бойынша 1 сағат лекция

(50 минут), 1 семинар сабағы (50 минут). Әрбір лекция, семинар тақырыптары СОӨЖ сабақтарында толықтырылып талқыланады. Апта бойынша сағат 1(50 минут) лекция не семинар сабағы өткізіледі, 1сағат(50 минут) СОӨЖ, 1 сағат (50 минут) СӨЖ (өздік жұмыс). Сабақ сабақ кестесі бойынша 615дәрісханада өтеді, корпус № 1
оқу жоспарынанан көшірме:

курс

семестр

Кредитт.

саны


Дәрістер,

сағаты.


Практ.,

семин.


саб.,сағ.

Зертх.

сабақт.,


сағат.

ОБСӨЖ

сағат-да


СӨЖ

сағ-да


Барлығы

сағ-да


Бақылау

түрі


3

5

2

15

15

-

15

45

90

емтихан


 1. Пәндердің пререквизиттері оқылатын пәнді игеру үшін студент «Педагогика», «Әлеуметтік педагогика».

Пәндердің постреквизиттері «Қазақстандағы педагогикалық ғылым», «Әлем халықтарының педагогикасы». «Этнопедагогика», «Шетелдік педагогика ғылымының дамуы»

Компетенция

 • Психологиялық, педагогикалық ғылымдарынан теориялық білімі;

 • Зерттеу әдістері, оның түрлері және практикада қолдана білуі;

 • Мектепке дейінгі психология және педагогика ғылымындағы көкейкесті мәселені таңдай білу дағдысы;

 • рефекраттық, курстық, дипломдық жұмыстарын талапқа сай орындай білу біліктілігі болуы тиіс. Пәнді нәтжелі меңгеру үшін педагогика, психология,, педагогика тарихы, мектепке дейінгі педагогика, мектепке дейінгі психология ғылымдарының базалық ұғымдарын білу қажет.

5.Пәнді сипаттау: Студенттердің ғылыми ойлау дәрежесін барынша дамытуда шығармашылықпен іздену әрекетін өзіндік зерттеу жұмыстарынмен байланыстырып жүргізудің маңызы зор. Бұл міндетті шешуде ғылыми- зерттеу жұмысының түрлері, әдістері туралы білім, білік, дағды қалыптастыруда «Психологиялық- педагогикалық зерттеу теориясы және әдістемесі» пәнінің маңызы ерекше.

Мақсаты: Студенттерді зерттеу әрекетіне кәсіби қызығушылығын қалыптастыру. Психологиялық- педагогикалық зерттеу жұмычстарының орындалу әдістемесін, заңдылықтарын меңгерту.

Міндеттері:

 • Психологиялық- педагогикалық зерттеу жұмыстары туралы түсініктерін қалыптастыру:

 • Қазіргі таңдағы мектепке дейінгі балаларды оқыту тәрбиелеу үрдісіндегі өзеккті мәселелерді анықтай білуге;

 • Көкейкесті мәселенінің қайшылығын айқындап, тақырыпты таңдай білуге;

 • Зерттеу әдістерін теориялық тұрғыда және тәжірибеде қолдана білуге төселдіру.

6. Сабақ жоспары

  1. Дәрісханалық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспары

Мазмұны

(тақырыбы мен сұрақтары)Дәрістер

сағат саны
Практ., семинар

сабақтар сағ.Зертханалық

сабақтар сағ.Оқу мен әдіст. әдебиетке сілтеме
Кіріспе. Пәннің мақсат, міндеттері және мазмұны Жаңа формация педагогі және оған қойылатын талаптар. Мектепке дейігні ұйымға маман дайындау мәселелері.

1
-

Н.ә 1,2,3
Психология және педагогика ғылымдарының әдіснамасы. «Ғылым» ұғымының философиялық, психологиялық педагогикалық мәні. Ғылымтану. Ғылымның жіктелуі.


1

1
Н.ә.3,5; Қ.ә3,4
Психологиялық – педагогикалық ғылыми зерттеу. Зерттеудің теориялық, эмпирикалық әдіснамалық кезеңдері. Психологиялық, педагогикалық ғылыми зерттеудің әдіснамалық принциптері мен негізгі компоненттері. Зерттеу логикасы.


2

1


Психологиялық – педагогикалық зерттеу жұмыстарының түрлері. Тәрбиеші- педагогтың тәрбиелеу, білім беру және зерттеушілік қызметі. Зерттеушілік қызметі- баланың деңгейін анықтау әрекеті.

1

1
Н.ә.3,5; Қ.ә3,4
Мектеп жасына дейінгі балалардың жас және дербес ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық- педагогикалық зерттеуді жүргізу жолдары. Студенттердің ғылыми- зерттеу жұмыстарының түрлері: реферат, аннотация, курстық жұмыс, тезис, ғылыми баяндамалар, диплом жұмысы.

1

2


Психологиялық зерттеу әдістері. Балалар психологиясының зерттеу әдістері. Эмпирикалық зерттеу әдістері. Бақылау. Эксперимент және оның түрлері. Іс- әрекет нәтижелерін зерттеу. Әңгімелесу әдісі. Психологиялық диагностикалау. Текст әдісі.

2

1
Н.ә.3,5;
Педагогикалық зерттеу әдісі. Зерттеу әдістері ұғымы. Эмпирикалық және теориялық әдістер. Дәстүрлі- педагогикалық зерттеу әдістерінің қалыптасу тарихы. Тәжірибені зерттеу жолдары.

Мектепке дейінгі балалардың іс – құжаттарын зерттеу түрлері. Рейтинг. Педагогикалық диагностика. Педагогика ғылымындағы сандық және сапалық зерттеу әдістері.2

1
Н.ә.3,5;

Қ.ә4,8

Эксперимент жүргізу әдістемесі. Эксперимент ұғымы. Эксперимент ежелден қалыптасқан ғылыми зерттеу әдістері. Эксперименттің өткізілу орнына қарай түрлері. Педагогикалық эксперименттің өтілу кезеңдері.

1

1
Қ.ә3,4,8
Курсттық жұмысты орындау әдістемесі. Курстық жұмыс және оның маңызы ,міндеттері. Зерттеу тақырыбын таңдау. Тақырыптың өзектілігін анықтау.

1


1
Н.ә.3,5;
Курстық жұмыстың негізгі мазмұнына қойылатын талаптар. Курстық жұмыстың құрылымы- өңірбет, жоспары, кіріспе, негізгі бөлім, тақырыпқа байланысты әдебиеттерге шолу, қорытынды, әдібиеттер тізімі.

1

2


Диплом жұмысын орныдау әдістемесі. Диплом жұмысы және оның мақсаты, міндеттері. Тақырыптың өзектілігін анықтау.


1

2
Н.ә.3,5;
Зерттеудің теориялық және практикалық жаңалығы: Дипломдық жұмыстың ғылыми- теориялық бөлімі. Оның тараулары және тармақшасында талқыланатын мәселелер. Экспенрименттік бөлімі және оның жазылу әдістемесі. Қорытындының жазылу ережесі. Қорытынды жазулу ережесі.

1

2


Барлығы:__15__15'>Барлығы:

15

15
6.2. ОБСӨЖ оқу-тақырыптық жоспары
ОБСӨЖ тақырыптары

ОБСӨЖ сағат

саны

Әдебиетке сілтеме жасау (нег.қос.)

Басқа дереккөздер(сайттар, электр. оқулықтары))
Педагог қызметіндегі ғылыми жұмыстың рөлі.


1


Мұғалімнің қызметінің ізгілік бағыты. Негізгі функцияларына сипаттама.


11

Ғылыми педагогикалық зерттеудің нақты әдіснамалық принциптері

1

н (11,12)

қ (5,6,9)


2

Зерттеу тақырыбын негіздеу.

1

н (6,11,12)

қ (6,8,9,


3

Библиографиялық ізденіс, түрлі каталог түрлерімен жұмыс.

14

Қазіргі заманғы педагогикалық зерттеулердің мәселелері.


1

н (11,12)

қ (4,6,8,9)


5

Курстық жұмыс пен диплом жұмысының ғылыми аппараты

16

Зерттелетін прцестер мен құбылыстардың жайы мен мүмкіндіктерінің дамуын диагностикалау.

1

н (11,12)

қ (6,8,9)


7

Зерттеудің нәтижесін жүйелеу, оларға интерпретация жасау жіне баяндау.

1

н (11,12)

қ (6,8,9)


8

Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерін топтап бөлу.

19

Тарихилық зерттеудің принципі

1

н (11,12)

қ (6,8,9,1

Зерттеудің эмпирикалық әдісінің педагогика ғылымындағы ролі.

11

Ашық және жабық сауалнамалар

1

н (11,12)

қ (6,8,9,


1

Тестілердің типтері мен формалары

1

н (11,12)

қ (6,8,9,


1

Эксперименттің нәтижелерін қорытындылау кезеңі

1


Барлығы

15
6.2.1 ОБСӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмалар

1.ТАҚЫРЫП: Педагог қызметіндегі ғылыми жұмыстың рөлі.

Негізгі ұғымдар: еңбек, педагогикалық үрдіс, жүйе, ұйымдасыру,өлшеу, квалиметрия.,аттестация т.б. (2 сағат)

Пікіралысу түрінде өтеді.

2.ТАҚЫРЫП: Мұғалімнің қызметінің ізгілік бағыты. Негізгі функцияларына сипаттама.

Жас мұғалімнің қызметінде кездесетін қателіктер. Мұғалімнің қызметі туралы ой пікірлер.Мысалы, Мұғалім мектептің жүрегі т.б. (3сағат).Педагогикалық жағдаяттарды саралау, жаттығулар жүргізу.

3.ТАҚЫРЫП: Мұғалімнің еңбегін ғылыми тұрғыда ұйымдастыру заңдылықтары, принциптері. Пікіралысу, әңгімелесу (3сағат).

4.Тақырып: Ұстаздық қызметтің ерекшеліғі, түрлері:басқару, жобалау,мақсат кою, диагностикалау,болжау,жоспарлау,бақылау, басқару.Ұстаздың жеке басына қойылатын талаптар.Педагогтың прфессиограмасы.

Баяндамалар жасау, пед. жағдаяттар, тест шығару(3сағат).

5.Тақырып: Педагогикалық қызметті басқару процесінің теориясы және практикасы.

Конспект жасау, әңгімелесу. (3сағат)

6.ТАҚЫРЫП: Ғылыми педагогикалық зерттеудің нақты әдіснамалық принциптері Педагогикалық қызметті ғылыми тұрғыда ұйымдастырып тәжірибеге еңгізудің принциптері және әдістері. Ұғымдардың мәнін ашу, мұғалімдік қызметте атқаратын рөлін көрсету. (3сағат).

7. Тақырып: Педагогикалық іс әрекетті ұйымдастыру принциптері, әдістері. Педагогикалық еңбекті өлшеу әдістері, принциптері.. диагностикалық әдістерді жінастыру,сипаттама беру (4 сағат).

Педагогикалық жағдаяттарды, тестерді шығару, саралау.

8.Такырып: Мұғалімнің еңбегін ғылыми түрғыда ұйымдастыру тәжірибесі.Мектепте мұғалімнің қызметін ұйымдастыру.Мектепте мұғалімнің қызметіне әсер ететін факторлар:

мұғалімнің қызметінің нәтижесіне әсер ететін әлеуметтік факторлар; мұғалімнің қызметінің нәтижесіне әсер ететін психологиялық факторлар. Мұғалімнің жеке еңбегін ұйымдастыру техникасы (3ағат).

Мұғалімнің өзін өзі үздіксіз жетілдіріп отыруының қажеттілігін дәлелдеу.

Өзін- өзі жетілдіру жоспарын талқылау.

Пікіралысу, дисскусия, миға шабуыл жасау түрінде өтеді. 9.Тақырып: Сабаққа дайндалуда мұғалімнің еңбегін ғылыми түрғыда ұйымдастыру.

(5сағат)пікірлесу түрінде өтеді.

10.Тақырып : Оқыту процесін жетілдіруді ұйымдастыру. 3сағат.

Инновация.Жаңашылдық.Педагогтың шығармашылық жұмыстары.Озық педагогикалық тәжірибелер.3 сагат

11.Тәрбие үрдісін жетілдіруді ұйымдастыру. Тәрбиешінің біліктілігін арттыру. 3сағат.

Ғылыми, әдістемелік , қоғамдық жұмысты ұйымдастыру (4сағат)

12.Оқушылардың іс әрекетін кешенді түрде ұйымдастыру. Оқушылардың іс әрекетін ұыймастырудағы негізгі құралдар. 3сағат.

Миға шабуыл жасау, жаттығулар жүргізу түрінде өтеді. 3сағат.


6.3. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасыОқулықтар,

Оқу құралдарыОқу тілі

Автор, шыққан жылы,

баспаханаОқулық, оқу құралының саны (данасы)

Электрон-дық түрі

кафедрада

кітапханада

1

Педагогический эксперимент

орысша

Исаева З.А ТаубаеваШ.Т

1

15
2

Культура педагогического исследования

орысша

Кочетов А.И

1

20
3

Проблемы повышении эффективности педагогических исследваний

орысша

Бабанский Ю.К
28
4

Педагогика в системе наук о человеке

орысша

Журавлев И.К
12
5

Методология и методика педагогического исследований

орысша

Скаткин М.Н
14
6

Педагогика

Учебн.

П.И.Пидкасистый, М. 2000
100

-

7

Педагогика

Учебн.

Сластенин В.А., М.2002
72

Есть

Э.в


8

Педагогика

Учебн.

Хмель Н.Д., М.2002
10
9

Педагогика

Учебн.

Подласый И.П., М. 2001
110

Есть

Э.в


10

Педагогика

Учебн.

Коянбаев Ж.Б., 2004
122
11

Педагогика

Учебн.

Кудиярова А.М., 2004
80
12

Педагогика

Учебн.

Усманов А.А.

Сарсенбаева М.Б.

2005

107.Студенттердің өздік жұмысы аясындағы сабақтар жоспары (7.1 немесе 7.2 нұсқасы мамандық спецификасына байланысты)

7.1Сабақ тақырыбы

СӨЖ тапсырмалары

№ тапсырманы

тапсыру уақыты

Жаңа формация педагогі және оған қойылатын талаптар

баяндама

2-3 аптаПсихологиялық – педагогикалық зерттеу жұмыстарының түрлері.

Конспект, кесте құру

2 аптаМектеп жасына дейінгі балалардың жас және дербес ерекшеліктерін ескере отырып, психологиялық- педагогикалық зерттеуді жүргізу жолдары.

конспект

3-4 аптаҒылыми- зерттеу жұмыстарының түрлері

Жеке дербес жұмыс, моделін құру

5-6 аптаПсихологиялық зерттеу әдістері

Конспект, кесте құру

8-9 аптаДәстүрлі- педагогикалық зерттеу әдістерінің қалыптасу тарихы.

Топтық жұмыс баяндама конспект

10 аптаЭксперименттің өткізілу орнына қарай түрлері. Педагогикалық эксперименттің өтілу кезеңдері.

Конспект, кесте құру

11АптаӘдебиет – ғылыми зерттеу көзі.

Әдебиеттерді қолдану ерекшелігі айқындау

12-13аптаКурстық жұмыс және оның маңызы ,міндеттері.

Реферат

Апта сайынДиплом жұмысын орныдау әдістемесі.

реферат

Апта сайынЖаттықтыру тестері, тренингтер
6-апта

13-апта


15-апта

7.2 Әдебиет (негізгі және қосымша)Негізгі әдебиеттер:


 1. Валеев Г.К. Постановка проблемы педагогического исследования. Педагогика.№ 4.2001.

 2. Саранцев Г.И. Цель, объект и предмет педагогического исследования. Педагогика. № 7. 2002. С.13-19..

 3. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. М.1982.

 4. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. Самара,1994.

 5. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. М.1982

 6. Введение в научное исследование по педагогике. Под ред. В.И.Журавлева. М.1988.

 7. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. М. 1986.

 8. Валеев Г.К. Постановка проблемы педагогического исследования. Педагогика.№ 4.2001.

 9. 13.Саранцев Г.И. Цель, объект и предмет педагогического исследования. Педагогика. № 7. 2002. С.13-19..

 10. 14..Афанасьев В.В. Управление как объект педагогического исследования. Педагогика № 5, 2001

 11. .15. Новикова Л.И., Куракин А.Т. « Путь к творчеству» М. 1966.

 12. Басова Н.В. Педагогика и практическая психология. Ростов на- Дону 1999.

 13. Карташов П.И. Внедрение рекомендаций педагогической науки в практику: организационно- управленческий аспект. М. 1984.

 14. Скалкова Я. И др. Методология и методика педагогических исследований. М. 1986.

 15. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований.- М., 1982.

 16. Безрукова B.C. Как написать реферат, курсовую, диплом. - СПб, 2004.

 17. Бережнова Е.В., Краевский В.В. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов. - М., 2005.

 18. Герасимов И.Г. Структура научного исследования. - М.. 1985.

 19. Загвязинский В.И., Атахайова Р. Методология и методы психолого- педагогического исследования. — М., 2003.

 20. Загвязинский В.И., Поташник М.М. Как учителю подготовить и провести эксперимент. - М., 2004.

 21. Квиткина Л.Г. Научное творчество студентов. - М., 1982.

 22. Краевский В.В. Методология педагогики и методы педагогических исследований // В кн.: Общие основы педагогики. - М., 2005, с. 162-251.

 23. Ю.Коршунова Н.Л. Методологические условия однозначности терминов в педагогическом исследовании. - М., 1990. 11 .Методология педагогических исследований /Под ред. Г.А. Пискунова,Г.В. Воробьева,- М„ .1980.

 24. Методы системного педагогического исследования /Под ред. Н.В. Кузьминой - Л., 1980.

 25. IЗ.Петров Ю.А. Культура мышления: Методологические проблемы научно-педагогической работы. - М., 1990. 14.Подготовка студента-исследователя в системе вузовского образования. - М., 1996.

 26. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогического исследования. - М., 1986.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Қазақстанның педагогикалық ойлары антологиясы / Құраст. Қ.Жарықбаев., С.Қалиев – Алматы : рауан,1995

 2. Қалиев С, Нысанбаева Г, Бейсенова А.Т. Оқушылардың тұлғалық қабілеттерін дамытудың педагогикалық негіздері, Алматы, білім, 2001-224б

 3. Қоянбаев Ж.Б, Қоянбаев Р. Педагогика – Астана ,1998

 4. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К Жалпы педагогика – Алматы,2005

 5. Педагогикалық ізденіс Ш.Амонашвили т.б. Алматы , 1990ж

 6. Педагогикалық энцеклопедия сөздігі, Алматы, 1996ж

 7. Айтмамбетова Б.Р. Жаңашыл педагогтар идеялары мен тәжірибелері 23 лекция, Алматы , 1991ж.

 8. Ш.Х Құрманалина, Б.ЖМұқанова, жәнет.б Педагогика. Астана ,2007

 9. Г.К.Ахметова, З.А.Исаева Педагогика . Алматы.,2006

 10. Педагогика /авторлар тобы/ Алматы.,2005
 1. Каталог: Книги
  Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
  Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
  Книги -> А. Ж. Сейтембетова
  Книги -> Қазақ әдебиетінің
  Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
  Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
  Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
  Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
  Книги -> Педагогика тарихы


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет