БАҒдарламасы (силлабус) Пән : Әлеуметтік психология 5В012300 Әлеуметтік педагогика және Өзін өзі тану мамандығыбет1/3
Дата15.11.2017
өлшемі0.52 Mb.
түріБағдарламасы
  1   2   3
Н.4.02-01
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

БЕКІТЕМІН

Факультет Кеңесі шешімімен

факультет деканы

__________ _______________

(қолы) (аты-жөні, тегі)

«_____» __ 20 ____ ж.
Студенттерге арналған пән

БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән : Әлеуметтік психология5В012300 Әлеуметтік педагогика және Өзін - өзі тану мамандығы

Көкшетау

Студенттерге арналған пән бағдарламасы (силлабус) 5B012300 "Әлеуметтік педагогика және өзін - өзі тану"мамандығы бойынша ҚР МЖМБС 6.08.079-2010 бойынша құрылды

____________________________кафедрасының отырысында қарастырылған


«____» _______________ 20____ ж. хаттама № _______
Кафедра меңгерушісі _____________________________________

(қолы; аты-жөні, тегі)

____________ факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясымен мақұлданған
«____» _______________ 20 __ ж. хаттама № _______

ОӘК төрағасы ___________________________________

(қолы; аты-жөні, тегі)

2. Оқытушы: аға оқытушы Раимбекова А.Ж.,

Жаратылыстану- педагогикалық факультеті, Білім беру технологиясы кафедрасы, 616 кабинет. Кафедрада болу уақыты : 08. 30 – 15.00-ге дейін

3. Пән: Әлеуметтік психология.

Кредит саны: 2, 3- семестр

Мамандық: 5В012300 Әлеуметтік педагогика және Өзін - өзі тану

Пәнді оқыту уақыты және орны:

Пәнді оқыту мерзімі 15 апта, апта бойынша 1 сағат лекция

(50 минут), 1 семинар сабағы (50 минут). Әрбір лекция , семинар тақырыптары СОӨЖ сабақтарында толықтырылып талқыланады. Апта бойынша сағат 1(50 минут) лекция не семинар сабағы өткізіледі, 1сағат(50 минут) СОӨЖ, 1 сағат (50 минут) СӨЖ (өздік жұмыс). Сабақ сабақ кестесі бойынша сенбі күні сағ 9.30 да 325 аудиторияда өтеді, корпус № 1.

Оқу жоспарының көшірмесі.


курс

семестр

Кредитт.

саны


Дәрістер,

сағаты.


Практ.,

семин.


саб.,сағ.

Зертх.

сабақт.,


сағат.

ОБСӨЖ

сағат-да


СӨЖ

сағ-да


Барлығы

сағ-да


Бақылау

түрі


22

3

2

15

15

-

15

45

90

емтихан

4. Пререквизиттері: бағдарлама бойынша өтетін гуманитарлық пәндер «Жалпы психология», «Жеке тұлға психологиясы», «Адам және қоғам», «Этика».

Постреквизиттері:Педагогикалық психологиялық бағыттағы таңдау пәндері

Компетенция:оқу семестрінің соңында студент білуі және орындай алуы керек:

1. Ғылыми білілдер жүйесінде әлеуметтік психологияның алатын орнын, әлеуметтік психологиялық идеялардың қалыптасу заңдылықтарын, әлеуметтік психологиянық зерттеулердің әдістемелік проблемаларын, адамдармен қарым-қатынас жүйесінде қарым-қатынастың функциялары мен құрылымдарын түсіну.

2. Әлеуметтік психологияны оқи отырып адамдардың ұжымдық іс - әрекетінің мәнін, жеке тұлғаның қалыптасуында ұжымның алатын орнын, ұжымның белсенді мүшесі ретінде сипаттайтын жеке тұлғалық қасиеттерді бойына сіңіріп, тәрбиелеп, қарым-қатынастың маңызын түсініп, үйрену.

( білімнің маңызы мен педагогикалық әрекетінің құрылымы)5. Оқу пәніне сипаттама.

5.1.Әлеуметтік психология пәнінен теориялық біліммен, тәжірибелік іскерлік пен дағдыны игеру.

5.2.Курстың мақсаты: Қарым-қатынастың алатын орнын, үлкен әлеуметтік топтардың әдістемелік мәселелерін, үлкен әлеуметтік топтарға әлеуметтік психологиялық мінездемелер, әлеуметтендірудің әлеуметтік психологиялық аспектілерімен қаруланып, топтар мен ұжымдардағы адамдар арасындағы өзара қатынастар сипатын олардағы жеке тұлғаның алатын орнын ұғыну.

5.3. Оқу пәнінің міндеттері:

- педагогикалық - әдіснамалық ғылыми – зерттеу әдістерін меңгеруі;

- теорияны тәжірибемен ұштастыра білу;

- әлеуметтік психология ғылымының қазіргі даму бағыттарын ұғыну;

5.4. Пәннің қысқаша мазмұны:

1. Ғылыми білімдер жүйесіндегі әлеуметтік психологияның орны. Әлеуметтік психологиялық

идеялардың қалыптасу тарихы.

2.Әлеуметтік психологиялық зерттеулердің әдістемелік проблемалары.

3.Қоғамдық қатынас және тұлға аралық қатынас. Қатынастың коммуникативтік, интерактивтік,

перцептивтік жақтары.

4.Әлеуметтік психологиядағы топ проблемасы. Топтардың дамуының әлеуметтік – психологиялық

аспектілері.

5.Әлеуметтік психологиядағы тұлға түсінігі. Тұлғаны әлеуметтендіру. Топтағы жеке тұлға.

6. Әлеуметтік психологиядағы қолданбалы зерттеулердің ерекшеліктері. Әлеуметтік практикалық психологияның қолданбалы зерттеулерінің негізгі бағыттары.

6. Сабақ жоспары


    1. Дәрісханалық сабақтардың оқу-тақырыптық жоспары

Мазмұны

(тақырыбы мен сұрақтары)Дәрістер

сағат саны
Практ., семинар

сабақтар сағ.Зертханалық

сабақтар сағ.Оқу мен әдіст. әдебиетке сілтеме

1

2

3

4

5

6

1

Әлеуметтік психология пәніне кіріспе. Әлеуметтік психология пәні. Жалпы психологияда әлеуметтік қондырғыны зерттеу. Әлеуметтік психологияда аттитюда проблемасының қалыптасуы.


2

1
1,3,6

2

Психологияның әдістері. Әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің әдістерінің жалпы сипаттамасы. Әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің әдістерін қолдануда пікір-талас туғызатын проблемалар.


2

1
2,4,6

3

Өзара қарым – қатынас жүйесінде жеке тұлғаның дамуы. Қоғамдық және тұлға аралық қатынастар жүйесіндегі қарым-қатынас. Қарым-қатынас бірлігі және іс-әрекет. Қарым-қатынас құрылымы.


1

2
5,6,

4

Жеке тұлғаны әлеуметтендіру.

Әлеуметтендіруге түсінік.

Әлеуметтендіру процесінің мазмұны. Әлеуметтендіру процесінің сатылары. Әлеуметтендіру институттары.


2

1
1,3,5 қосымша-1,3,5,7,9

5

Топ және ұжым. Топтың түрлері; ерекшеліктері. Ұжым

Топтардың негізгі сипаттамасы. Топтардың классификациясы. Топтық шешім қабылдау процесі. Әлеуметтік психология тарихында кіші топтарды зерттеулердің бағыттары.
2

1
4,6,

қосымша-2,4,6,8,106

Жеке тұлға мен топ арасындағы өзара қатынас. Жетекшілік теориясы. Жеке адамның мінез – құлқы және түсінігі. Қарым – қатынастың интерактивті психосоциологиялық концепциясы. Қарым – қатынас кезінде топтағы адамдарға топ мүшелерінің әсер ету механизмдері. Жетекшілік іріктеу құралы.


2

1
1,3,6

7.

Топтардағы адамдардың өзара қарым-қатынасы. Адамның әлеуметтік табиғаты. Әлеуметтендіру механизмі. Әлеуметтік топтар. Топ және қарым-қатынас. Топтың түрлері. Әлеуметтік топтар. Қарым-қатынас мәдениеті.

1

2
1,3,6

8.

Қарым – қатынас психологиясы. Қарым – қатынастың түрлері, функциялары, құрылымы. Қарым-қатынастық тиімділігі. Қарым қатынастағы кедергілер. Қарым-қатынастағы психокоррекция. Қарым-қатынасты жетілдіру. Жеке тұлғалық өзара қарым-қатынас.

1

2
2,4,6 қосымша-1,3,5,7,9,11

9.

Ұжымның психологиялық ахуалы. Ұжымды басқару. Ұжымдағы дау – дамайлар. Іскерлік қарым-қатынас.

1

2
4,5,6,

қосымша-2,4,6,8,1010.

Ұжымнан тыс қарым-қатынас. Қарым – қатынастық қолданбалы аспектілері.

1

2
1,3,5 қосымша-1,3,5,7,915

15


6.2. ОБСӨЖ оқу-тақырыптық жоспары
ОБСӨЖ тақырыптары

ОБСӨЖ


/сағ/

Оқу - әдістемелік әдебиеттерге нұсқау

(негізгі, қосымша)


Басқа әдебиеттер көздері. (сайттар, электр.оқулықтар)

1

2

3

4
5

1

Ғылыми білімдер жүйесіндегі әлеуметтік психологияның орны.

2

1,3,52

Әлеуметтік-психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы.

2

2,4,63

Әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің әдістемелік проблемалары.

2

5,6. қосымша-1,3,5,7,94

Қоғамдық қарым-қатынас және тұлға аралық қатынас.

2

1,3,5 қосымша-1,3,55

Қарым-қатынас – хабар алмасу./қарым-қатынастың коммуникативтік жағы/.

2

4,6

қосымша-2,4,6

6

Өзара әсер ету қарым-қатынасы./Қарым-қатынастың интерактивтік жағы/.

2

1,3,5 қосымша-1,3,5,7,9,117

Адамның адамды қабылдау қарым-қатынасы./Қарым-қатынастың перцептивтік жағы/.

2

2,4,68

Әлеуметттік психологиядағы топ мәселесі.

2

5,6 қосымша-1,3,5,7,99

Үлкен әлеуметтік топтардың психологиясын зерттеу принциптері.

2

1,3,5 қосымша-1,3,510

Кездейсоқ топтар мен топтық /массалық/ қозғалыс.

2

4,6

қосымша-2,4,6

11

Әлеуметтік психологиядағы кіші топтардың жалпы проблемалары. Кіші топтардың динамикалық процестері.

2

1,3,5 қосымша-1,3,5,7,912

Топтардың дамуының әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

2

2,4,6 қосымша-2,4,6,8,1013

Топаралық қатынастар психологиясы.

2

5,6 қосымша-1,3,5,7,914

Әлеуметтік психологияда жеке тұлға проблемасы.

2

1,3,5 қосымша-1,3,515

Әлеуметтендіру.

2

4,6

қосымша-2,4,6
Барлығы:

30
6.2.1 ОБСӨЖ тақырыптары бойынша тапсырмалар.

1-тақырып.

Ғылыми білімдер жүйесіндегі әлеуметтік психологияның орны.

1.Әлеуметтік психология туралы ХХ жылдардағы көзқарастар.

2.Әлеуметтік психология туралы қазіргі ой-пікірлер.

3.Әлеуметтік психологияның міндеттері және қоғамның мәселелері.2-тақырып.

Әлеуметтік-психологиялық идеялардың қалыптасу тарихы.

1.Әлеуметтік психологияның шығуына алғашқы түрткілер.

2.Әлеуметтік психологияның жеке сала болып бөлініп шығуы.

3.Әлеуметтік-психологиялық алғашқы тарихи формалары.

4.Әлеуметтік психология дамуының экспериментальді периоды.

3-тақырып.

Әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің әдістемелік проблемалары.
1.Қазіргі ғылымда әдістемелік проблемалардың мәні.

2.Әлеуметтік психологиядағы ғылыми зерттеулердің ерекщелігі.

3.Әлеуметтік психологиялық ақпараттық /информациялық/ сапалық мәселесі.

4.Әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің әдістерінің жалпы сипаттамасы.

5.Әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің әдістерін қолдануда пікір-талас туғызатын проблемалар.

4-тақырып.

Қоғамдық қарым-қатынас және тұлға аралық қатынас.

1.Зерттеулердің әдістемелік проблемаларының қоғамдық және тұлға аралық қатынаспен байланысы.

2.Тұлға аралық қатынастың орны мен табиғаты.

3.Қоғамдық және тұлға аралық қатынастар жүйесіндегі қарым-қатынас.

4.Қарым-қатынас бірлігі және іс-әрекет.

5.Қарым-қатынас құрылымы.5-тақырып.

Қарым-қатынас – хабар алмасу./қарым-қатынастың коммуникативтік жағы/.

1.Коммуникативтік процесте хабар алмасудың ерекшелігі.

2.Коммуникация құралы. Сөз.Сөйлеу.

3.Вербальді емес коммуникация.6-тақырып.

Өзара әсер ету қарым-қатынасы./Қарым-қатынастың интерактивтік жағы/.

1.Қарым-қатынас құрылымында өзара әсердің орны.

2.Өзара әсерлесу типтері.

3.Өзара әсердің экспериментальдық схемасын тіркеу./регистрация/.

4. «Символикалық интеракционизм» концепциясындағы өзара әсер.

5.Өзара әсер біріккен іс-әрекеттің ұйымдастырушысы.7-тақырып.

Адамның адамды қабылдау қарым-қатынасы./Қарым-қатынастың перцептивтік жағы/.

1.Әлеуметтік перцепция туралы түсінік.

2.Қарым-қатынас процесінде өзара түсіністік механизмі.

3.Өзара қабылдаудың мазмүны мен тиімділігі.

4.Тұлғааралық перцепцияның дәлдігі.

5.Тұлғааралық аттракция.8-тақырып.

Әлеуметттік психологиядағы топ мәселесі.

1.Топтардың негізгі сипаттамасы.

2.Топтардың классификациясы.

9-тақырып.

Үлкен әлеуметтік топтардың психологиясын зерттеу принциптері.

1.Үлкен әлеуметтік топтардың психологиясының мазмұны мен құрылымы.

2.Әлеуметтік класстардың психологиялық ерекшеліктері.

3.Этникалық топтардың психологиялық ерекшеліктері.10-тақырып.

Кездейсоқ топтар мен топтық /массалық/ қозғалыс.

1.Кездейсоқ топтардың типтері және жалпы сипаттамасы.

2.Әлеуметтік қозғалыс.

11-тақырып.

Әлеуметтік психологиядағы кіші топтардың жалпы проблемалары. Кіші топтардың динамикалық процестері.

1.Тарихи мағлұмат.

2.Кіші топтардың анықтамасы және шегі.

3.Кіші топтардың классификациясы.

4.Әлеуметтік психология тарихында кіші топтарды зерттеулердің бағыттары.

5.Кіші топтардағы динамикалық процестердің жалпы сипаттамасы.

6.Кіші топтардың пайда болуы.

7.Топтық қысымның феномені.

8.Топтық бірігу тығыздығы./сплоченность/.

9.Кіші топтардағы лидерлік пен жетекшілік.

10.Лидерліктің шығу теориясы.

11.Лидерлік стилі.

12.Топтық шешім қабылдау процесі.

12-тақырып.

Топтардың дамуының әлеуметтік-психологиялық аспектілері.

1.Топ дамуына жаңа бағыттар.

2.Ұжымның психологиялық теориясы.

3.Ұжымның психологиялық теориясында топтың дамуының деңгейі мен сатылары.

4.Ұжымның әлеуметтік-психологиялық теориясының әдістемелік мәні.

13-тақырып.

Топаралық қатынастар психологиясы.

1.Зерттеулердің тарихы.

2.Іс-әрекет принципінде топаралық қатынастың проблемасы.

3.Топаралық қатынас психологиясының экспериментальді зерттеулері.

4.Топаралық қатынастың әдістемелік және практикалық мәні.

14-тақырып.

Әлеуметтік психологияда жеке тұлға проблемасы.
1.Психология мен /әлеуметтану/ социологияның жеке тұлға зерттеу пәні.

2.Жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық ерекщелігі.15-тақырып.

Әлеуметтендіру.

1.Әлеуметтендіруге түсінік.

2.Әлеуметтендіру процесінің мазмұны.

3.Әлеуметтендіру процесінің сатылары.

4.Әлеуметтендіру институттары.
6.3. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу картасы

Оқулықтар, оқу құралы.

Әдебиет тілі.

Автор басылым жылы

Экземпляр саны

Электрондық версия
Кафедрада

кітапханада
1

2

3

4

5

6

7
1.

Майере Д.

Социальная психология.
русс

Учеб.

1997-698с.


41.2.

Андреева Г.М. Социальная психология


русс

Москва 2001.

83.

А.А.Свенцицкий.Социальная психология.


русс

М.,2002г.
24.

В.А.Сластенин. Психология и педагогика.

русс

М.,2004г.
35.

Елеусізова С.Қарым – қатынас психологиясы.

русс

А.,1996г.
16.

Ф.Р.Филатов. Общая психология.

русс

Ростов на Дону,2003г
37.

Жалпы психологи

Каз

Алдамуратов Ә1996
31

Электрондық версия
8.

Ладензак К Стиль работы и образ жизни руководителя.

русс

М.,1985г.
29.

Петровский А.В. Социальная психология

русс

М.,1998г.
110

Шибутани Г. Социальная психология.

русс

Р.на Д,1998г.
1


Негізгі әдебиеттер;

1.Андреева Г.М. Социальная психология. М.1994. 2001г.

2.Шибутани Г. Социальная психология. Р на Д. 1998г.

3.Майерс Д. Социальная психология. С – П. 1997г.

4.Сухова О.Н. Деркач Л.А. Введение в практическую социальную психологию. М.1998г.

5.Қ.Жарықбаев. Жантану негіздері. Алмата- 2002ж.

6.Елеусізова С. Қарым-қатынас психологиясы. Алмааты-1995.


Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет