БАҒдарламасы семей 2015 Алғы сөз Әзірлеген құрастырушы: 20 жДата17.07.2017
өлшемі110.48 Kb.
түріБағдарламасы

УМКД. 042-18-22.1.10/01-2015

2015 ж. № басылым

стр. из


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-18-22.1.10/01-2015ПОӘК

Оқытушыға арналған «Молекулалық биология» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасы№ басылым


ПӘННІҢ ОҚУ - ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ (ПОӘК)

«Молекулалық биология»
5В120200 «Ветеринариялық санитария» мамандығына арналған
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2015

Алғы сөз

  1. ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ ж

А.Мадыбекова биология магистрі, «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының аға оқытушысы  1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының отырысында

Хаттама №__ «____»_____20___ж


Кафедра меңгерушісі ___________ Б.Ахметова
2.2 Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №___ «____»_____20___ж


Төрағасы ____________ Г.Джаманова
3 бекітілді

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама №___ «____»_____20___ж
ОӘК төрағасы _____________ Г.Искакова

4 АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны

1 Қолдану саласы
«Молекулалық биология» пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы 5В120200 «Ветеринариялық санитария» мамандықтарының студенттеріне арналған оқу-әдістемелік кешеннің құрамына кіреді. Ол студенттерді пәннің мазмұнымен, оның көкейкесті және қажеттілігімен, саясатымен, оқу барысында меңгерілетін дағдылар және іскерліктермен таныстырады.
2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы әзірленген «Молекулалық биология» ПОӘК мына құжаттар талабына, ұсыныстарына сай, пәннің оқу барысын ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- 5В120200 «Ветеринариялық санитария» мамандығына бойынша Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің элективті пәндер каталогы, 11.09.2014 ж., № 1 хаттамасымен бекітілген;

- Молекулалық биология» пәннің оқу бағдарламасы ;

-Шәкәрім атындағы Семей мемлекетік университетінің ПОӘК стандарты СТУ 042-СГУ-4-2014;

-документациялық кұжаттар 042-1.01-2014 Құжаттандыру процедурасы «Пәннің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны»3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1 Пәннің қысқаша мазмұны

Молекулалық биология фундаментальді дисциплина болып табылады.

Биологиялық дисциплина арасында орталық орындардың бірін алады. Ол цитология, биохимия, вирусология, микробиология,генетика, биотехнология және т.б. негізі болып табылады.

Молекулалық биологияны биологияның басқа бөлімдері сияқты, маңызды жалпы биологиялық көріністердің молекулалық механизмдерінің ашылуы нәтижесінде, басқа ғылымдармен білімнің синтетикалық аумағының бір негізгі көрінісі қалыптасатындай анықтауға болады.

3.2 Курстың мақсаты:

Курс көшіру және қолдану кезіндегі жасушалардағы генетикалық ақпараттың молекулалық құрылысы мен механизмдеріне арналған. Молекулалық биология нуклеин қышқылдары мен ақуыздардың құрылысы мен құрамындағы, жасушалардағы генетикалық аппараттың жүзеге асуының құрылыс-қызметіндегі және тұқымқуалаушылық ақпараттың, аппоптоздың, генетикалық кодтың жүзеге асуындағы ерекшеліктерді оқытады.

3.3 Пәннің негізгі міндеті:

Бұл курстағы негізгі тапсырма студенттерге тек молекулалық биология аумағында білім беріп қана қоймай, жалпы және молекулалық генетика аумағында кеңінен меңгеріп, ойлануларына және өз беттерінше жұмыс жасай алуға мүмкіндік беру керек.

3.4. Пәнді оқу барысында студент:

Бұл курстағы негізгі тапсырма студенттерге тек молекулалық биология аумағында білім беріп қана қоймай, жалпы және молекулалық генетика аумағында кеңінен меңгеріп, ойлануларына және өз беттерінше жұмыс жасай алуға мүмкіндік беру керек.


  • өсімдіктер және жануарлар организміндегі құрамында болатын жасушалардың және жасушасыз құрылымдардың микро-, субмикроскоптық құрылысын, тіршілік әрекетін; жыныс жасушаларының құрылыс, қызмет, даму ерекшеліктерін білу;

  • тұрақты және уақытша гистологиялық препараттарды, микроскоптың окулярлық көрсеткішін әзірлеу техникасының негізімен және онымен зерделеу әдістерін; практикалық еңбегте организм, ағзалар, ұлпалар, жасушалар және субжасушалық элементерді күрделі, кешенді зерттеу әдістерін қолдануды және пайдалануды білу;

3.5.Курстың пререквизиті

3.5.1 жануарлар морфологиясы

3.6 Курс постреквизиті:

3.6.1 жануарлар физиологиясы және биохимиясы


3.7 Оқу жоспарының көшірмесі

кесте 1Курс

Семестр

Кредиттер

ДР

(сағ)


ТӘЖ

(сағ)


ЗС

(сағ)


ООӨЖ (сағ)

ОӨЖ

(сағ)


Барлығы (сағ)

Қорытынды бақылау түрі

1

2

3

15

30

-

22,5

67,5

135

Емтихан

4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны2 Кесте

Тақырыптар атауы

Сағат саны

1

2

Дәрістер

1 Модуль Молекулалық биологияның пайда болуының қысқаша тарихы және дамуының негізгі кезендері

1 Блок Тіршілік туралы ғылымдар жүйесіндегі молекулалық биологияның орны және рөлі

Кіріспе

1

Молекула аралық қарым-қатынас және олардың тірі жүйеде қызмет етудегі рөлі. Сигналдық қарым-қатынастардың жасуша аралық және жасуша ішілік механизмдері.

1

2 Блок Ақуыздар

Ақуыздар құрылымы

1

2 Модуль Нуклеин қышқылдары

1 Блок Генетикалық аппараттың молекулалақ қурылымы

Геном жайлы жалпы мәліметтер

1

2 Блок ДНҚ – ның құрылымы
ДНҚ – ның құрылымы және қызметі, ДНҚ – ның тұқымқуалаушылық ақпараттарын тасымалдаудағы рөлі

1

3 Блок РНҚ – ның құрылымы

РНҚ – ның құрылымы және қызметі, ДНҚ – ның тұқымқуалаушылық ақпараттарын тасымалдаудағы рөлі

1

3 Модуль Ақуыз биосинтезі

1 Блок Трансляция, ақуыздардың жиналуы, модификация

Генетикалық код. Генетикалық кодтың негізгі құрылымы. Кадондар құрылысы

1

Блок 2 ДНҚ– ның репликациясы

Репликацияның молекулярлық механизмі

1

ДНҚ транскрипциясының РНҚ түзілу процесі

1

4 Модуль Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

1 Блок Денатурация процесінің кооперативтілігі. Балқу температурасы. Денатурацияны бағалау әдісі. Ренатурация және молекулярлық гибридизация


Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

1

Нуклеин қышқылдарының биосинтезі және и деградациясы

1

2 Блок Тұқым қуалаушылықтың зат алмасуының және тасымалдануының молекулярлық механизмі
Генетикалық инженерия

1

Мутагенез, ДНҚ репарациясы және кроссинговердің молекулярлық механизмі

Рекомбинантты ДНҚ технологиясы
3 Блок Апоптоз

Аппоптоз. Программаланған жасуша өлімі жайлы жалпы көзқарас

1

Тәжіребелік сабақ

1 Модуль Молекулалық биология даму тарих

Жасуша- өмір негізі

2

Молекулалық биологияның қазіргі заманғы әдістері. Жасушааралық қатынас және олардың тірі жүйелерді функционирлеудегі

2

2 Блок Ақуыздар

Ақуыздар құрылымы

2

2 Модуль Нуклеин қышқылдары

1 Блок Генетикалық аппараттың молекулалақ қурылымы

Геномның құрылысы және ұйымдасуы

2

2 Блок Нуклеин қышқылдарының құрылымы

ДНҚ-ның құрылысы және физико-химиялық құрамы және олардың тұқымқуалаушылық ақпаратты іске асырудағы мәні

2

РНҚ құрылысы және физико-химиялық құрамы және олардың тұқымқуалаушылық ақпаратты іске асырудағы мәні

2

3 Модуль Ақуыз биосинтезі

1 Блок Ақуыз биосинтезі

Генетикалық код. Генетикалық кодтың негізгі құрылымы. Ақуыз биосинтезі

2

2 Блок ДНҚ репликациясы. Репликацияның молекулярлық механизмі

Репликацияның молекулярлық механизмі

2

ДНҚ транскрипциясының РНҚ түзілу процесі

2

4 Модуль Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

1 Блок Денатурация процесінің кооперативтілігі. Балқу температурасы. Денатурацияны бағалау әдісі. Ренатурация және молекулярлық гибридизация.

Нуклеин қышқылдарының денатурациясы және ренатурациясы

2

Нуклеин қышқылдарының биосинтезі және деградациясы.

2

2 Блок Тұқым қуалаушылықтың зат алмасуының және тасымалдануының молекулярлық механизмі. Гендік инженерия

Гендік инженерия

2

Мутагенез, ДНҚ репарациясы және кроссинговердің молекулярлық механизмі.

2

Рекомбинантты ДНҚ технологиясы

2

3 Блок Апоптоз

Аппоптоз. Программаланған жасуша өлімі жайлы жалпы көзқарас. Аппоптоз регуляциясы

2


5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар тізімі.

5.1 ДНҚ репарациясы

5.2 Молекулалық эволюцияның түрлері

5.3 Нуклеин қышқылдарының алғашқы құрылымы, ДНҚ пішіндерінің әртүрлілігі.

5.4 Генетикалық материал түрлері және оның әртүрлі вирустардағы репликациясы

5.5 Вирустардың өзара қатынасу түрлері

5.6 Бактериалдық хромосома құрылысы

5.7 Регуляциямен адаптацияның молекулярлық механизмі

5.8 Прокариоттық геном құрылысы

5.9 Бактериялық плазмидалар

5.10 Биоинформатика

5.11 Эукариотты гендер құрылысы

5.12 Онкогендер және антионкогендер

5.13 Эукариоттардың қозғалмалы генетикалық элементтері.

5.14 «Адам геномы» бағдарламасы

5.15 Апоптоздың молекулалық механизмдері6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
Кесте 3

Оқулықтардың,оқу-әдістемелік құралдарының атаулары

Экземпляр саны

Студент саны

Қамтамасыздану%

1

2

3

4

Бегімкұл Б. Молекулалық генетика негіздері. Астана. 2009

5

20

40

Асанов Н.Г., Соловьева А.Р. Биология. Алматы, 2010

5

20

40

Викторова Т.В., Асанов А.Ю. Биология. Москва, 2013

5

20

40

Франк-Каменецкий М.Д. Королева живой клетки: от структуры ДНК к биотехнической революции. М., 2010

5

20

40

Коничев А.С.,Севастьянова Г.А. Молекулярная биология М., 2012

10

20

50

Тейлор Д, Грин Н., Стаут У. Биология 1-3 тома М. «Мир» 2007

2

20

10

Ярыгина В.Н. Биология. М., 2007

5

20

407 Әдебиеттер

7.1. Негізгі әдебиеттер :

7.1.1 Бегімкұл Б. Молекулалық генетика негіздері. Астана. 2009

7.1.2 Стамбеков С.Ж. Молекулалық биология. Новосибирск.2005

7.1.3 Викторова Т.В., Асанов А.Ю. Биология. Москва, 2013

7.1.4 Коничев А.С., Севастьянова Г.А. Учебник. Молекулярная биология М., 2012

7.1.5Асанов Н.Г., Соловьева А.Р. Биология. Алматы, 2013

7.1.6 Албертс Б., Брейм Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж., Молекулярная биология клетки М., в пяти томах, 2005

7.1.7 Уотсон Дж., Молекулярная биология гена. М., Мир. 2006

7.2. Қосымша әдебиеттер:

7.2.1 Тугамбаева С.М. Методические указания к практическим занятиям по молекулярной биологии. Семей,2013

7.2.2 Журнал «Биология». Алматы. 2013г

7.2.3 Журнал «Морфология». Санкт-Петербург,2013

7.2.4 Стамбеков С.Ж. Молекулалық биология. Новосибирск. 2003

7.2.5 Свенсон К., Уэбстер П. Клетка. М.,1980

7.2.6 Зенбуш П. Молекулярная и клеточная биология: в 3-х томах. М.,1982

7.2.7 Поликар А., Беси М. Элементы патологии клетки. М., 1970

7.2.8 Ашмарин И.П. Молекулярная биология Ленинград, 19747.2.9 Албертс Б., Брейм Д., Льюис Дж., Рэфф М., Робертс К., Уотсон Дж., Молекулярная биология клетки М., в пяти томах, 1994

7.2.10 Уотсон Дж., Молекулярная биология гена. М., Мир. 1986
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет