БАҒдарламасы семей 2014 Алғы сөз ӘзірлегенДата17.07.2017
өлшемі96.33 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы

МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжат

ПОӘК

ПОӨК 042-18-22-1.200/01 -2014


ПОӘК

Оқытушыға арналған «Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік» пәнінің оқу жұмыс бағдарламасыБасылым № 1

«__»____20__ж

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

« Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік»


6М060700 -Биология мамандығы үшін

ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ

БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014Алғы сөз

 1. ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы: _______________ «____»___________20____ ж

Туманбаев В. М., ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты,
 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1.«Мал шаруашылығы және аңшылықтану морфология негіздерімен» кафедрасының отырысында

Хаттама №__ «____»_____20___ж


Кафедра меңгерушісі ___________ Б.Ахметова
2.2. Аграрлық факультеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №___ «____»_____20___ж


Төрағасы ____________ Г.Джаманова
3. бекітілді

Университеттің оқу - әдістемелік кеңесінің отырысында қаралып, баспаға ұсынылды

Хаттама №___ «____»_____20___ж
ОӘК төрағасы _____________ Г.Искакова
4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

Мазмұны

1 Колдану саласы.

2 Нормативті сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модульдер)

5 Магистранттардың өздік жұмыстары тақырыптарының тізімі

6 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілуінің қартасы

7 Әдебиеттер1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 6М060700 - «Биология» мамандығының магистранттарына арналған. Оқу-әдістемелік кешен магистранттарды курстың мазмұнымен, оның өзектілігімен және маңыздылығымен, курс саясатымен, оқу процесі барысында меңгеретін білімдерімен таңыстырады. ПОӘК пәнді оқу барысындағы негізгі нұсқаулық болып табылады.

2 ЕРЕЖЕ БЕЛГІЛЕЙТІН (НОРМАТИВТІК) СІЛТЕМЕЛЕР
«Биологиядағы қазіргі заманғы зерттеу әдістері» пәнінің оқытушыларына арналған осы пәннің бағдарламасы келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін белгілейді:

- 5В060700 «Биология» мамандығына бойынша Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің элективті пәндер каталогы, 11.09.2014 ж., № 1 хаттамасымен бекітілген.

-«Биологиядағы қазіргі заманғы зерттеу әдістері» пәнінің оқу бағдарламасы

- СТУ 042- СГУ-4-2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.01- 2014 «Пәндердің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны.

Қоршаған орта және биологиялық алуантүрлілік –бұл ілім зоология, экология, ботаника және тағы да басқа биологиялық пәндердің ғылыми негізін жасауға қатысады.


3.2. Пәнді оқытудың мақсаты:

Магистранттарды биологиялық алуантүрліктің компонентін тұрақты пайдалану және сақтау мәселерімен, табиғатты пайдалану стратегиясының талдамаларымен және биоалуантүрлілікті сақтаудың құқықтық негіздерімен, биоресурстарды пайдаланудың бақылау әдістерімен, биоалуантүрлілікті сақтаудың жалпы стратегиясына Қазақстанның қосқан үлесімен таныстыру.

3.3. Пәнді зерделеудің негізгі міндеті:

Биологиялық алуантүрліліктің компоненттерін сақтауды және пайдалануды зерделеу.


3.4.Оқып-білудің нәтижелері:

Пәнді оқып меңгерудің нәтижесінде магистрант:

-білуі тиіс: биологиялық алуантүрлілікті сақтау жолдарын,

-меңгеруі тиіс: экожүйенің ішіндегі биоценотикалық қатынастың жалпы теориялық негізі;

-істей алуы тиіс: биологиялық алуантүрліліктің жағдайын бағалауды, биогеоценоздық жүйелердің құрылымдық-қызметтік ұйымдастырылуын анализдеуді, меңгерген білімдерін ғылыми, өндірістік және тәжірибелік мәселелерді шешу барысында пайдалану;

-дағдыларды иемденуі тиіс: түрлердің тіршілігіне адам әрекетінің тигізер қауіптерін анықтау; экожүйелердің тіршілігіне адам әрекетінің тигізер қауіптерін анықтау, басқа курстардан жинақтаған әдістемелерді қолдана отырып зерттеу жұмыстарын өткізу барысында ғылыми сұрақтарды қоя алуы тиіс.


3.5. Курстың пререквизиттері:

3.5.1 Өсімдіктер биотехнологиясы

3.5.2 Жануарлар биотехнологиясы

3.5.3 Биологиядағы қазіргі заманғы зерттеу әдістері


3.6. Курстың постреквизиттері:

- жоқ
3.7. Оқу жоспарынан үзінді


1- кесте

Курс

Семестр

Кредит

ДР

ПС

МӨЖБарлығы


Қортынды бақылау түрі

2

3

3

15

30

90

135

емтихан4 ОҚУ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ (МОДУЛЬДЕР)


2- кесте

Тақырып атаулары және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары

1 Модуль Экожүйе негіздері

1 Блок Биоалуантүрлілікті сақтау негіздері

 1. Кіріспе

1

 1. Жер экожүйесінің маңызды құрамдастарының құрылымы және қызметтері, жалпы жүйедегі олардың байланыстары және қарым-қатынастарының нәтижелері.

1

 1. Экожүйелердегі биогеоценоздық қарым-қатынастар – биоалуантүрлілікті сақтаудың теориялық негізі.

1

 1. Экожүйелердің тұрақтылығы және динамикасы

1

2 Модуль Биологиялық алуантүрлілік

1 Блок Биологиялық алуантүрлілік және ресурстарды тұрақты пайдалану

 1. Биологиялық алуантүрлілік және жануарлар мен өсімдіктер ресурстарын тұрақты пайдалану

1

 1. Су және жер экожүйелерінің биологиялық алуантүрлілігі

1

 1. Адамның шаруашылық қызметі және экожүйелердің өзгеру тенденциялары

1

2 Блок Әлемдегі биологиялық алуантүрлілікті сақтау

 1. Биологиялық алуантүрлілікті ұтымды пайдаланудың ұлттық стратегиясы

1

 1. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық

1

 1. Биологиялық алуантүрлілікті сақтаудың заңдық негіздері

1

 1. Биосфералық және экологиялық зерттеулердің даму барысы

1

3 Модуль Биосфералық және экологиялық зерттеулердің дамуы

1 Блок Экология және биоалуантүрлілік

 1. Биосфералық резерваттар, құру принциптері және олардың маңызы.

1

 1. Мониторингтік зерттеулерді жүргізудің принциптері және биологиялық алуантүрлілік

1

 1. Адамның әрекетінен экожүйелердің өзгеруі

1

 1. Биосфералық және экологиялық зерттеулердің даму барысы

1

Тәжірибелік сабақтар

1 Модуль Биогеоценоз

1 Блок Биоалуантүрлілікті сақтау негіздері

 1. Биогеоценоз туралы ұғым. Биогеоценоздың компоненттері.

1

 1. Экожүйе ішіндегі биогеноздық қарым-қатынастың жалпы теориялық негіздері

2

 1. Биоалуантүрлілікті сақтау негіздері

1

2 Блок Экожүйе және адам

 1. Адамның әрекетінен экожүйелердің өзгеруі

2

 1. Мониторингтік зерттеулерді жүргізудің принциптері және биологиялық алуантүрлілік

2

 1. Экожүйелердің тұрақтылығы және биологиялық алуантүрлілік

2

2 Модуль Биоалуантүрлілікті сақтау

1 Блок Әлемдегі биоалуантүрлілікті сақтау

 1. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау және ұтымды пайдалану қызметі бойынша ұлттық жоспар

2

 1. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау мақсатындағы халықаралық ынтымақтастық

2

 1. Биологиялық алуантүрліліктің конвенциялары – биоалуантүрлілікті сақтау бойынша жұмыстарды жүзеге асыратын негізгі құжат

2

 1. Биологиялық алуантүрлілікті сақтау үшін бөлінетін, реттелетін және пайдаланылатын қорғалатын аудан

2

3 Модуль Экожүйелердің дамуы

1 Блок Қазақстан экожүйелерінің биоалуантүрлілігі

 1. Биосфера резерваттары, оларды жасаупринциптері және маңызы

2

 1. Қазіргі уақыттағы артықшылық жағдайлар және биоалуантүрлілікті түгендеудің аяқталуы.
 1. Қазақстанның су және жер экожүйелерінің биоалуантүрлілігі

2

2 Блок Биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері

 1. Биоалуантүрліліктің мәселелерінің заңдық негіздері

2

 1. Биосфералық және экологиялық зерттеулердің даму барысы

2

 1. Экожүйелерді қорғау және жеке компонеттерін тиімді қолдану мәселелері

2


5 МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАРДЫҢ ТІЗІМІ
5.1. Экожүйелердегі биогеоценоздық қарым-қатынастар – биоалуантүрлілікті сақтаудың теориялық негіздері.

5.2. Мониторингтік зерттеулерді жүргізудің принциптері.

5.3. Биоалуантүрлілікті сақтау мақсатында мониторинг өткізу.

5.4. Адамның шаруашылық қызметі және экожүйелердің өзгеру тенденциялары

5.5. Биологиялық алуантүрлілік және жануарлар мен өсімдіктер ресурстарын тұрақты пайдалану

5.6. Су және жер экожүйелерінің биологиялық алуантүрлілігі

5.7. Биосфералық резерваттар құру үшін ұсынылатын Қазақстанның биорегиондар.

5.8. Организм мен ортаның өзара қарым-қатынасының түрлердің тұрақтылығына әсер етуі.

5.9. Қазақстанның биологиялық алуантүрлілігі бойынша экологиялық мәселелерінің шешілуі.

5.10. Түрлердің прогрессивті эволюциясына экологиялық факторлардың және биологиялық алуантүрліліктің әсер етуі.6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ КАРТАСЫ
3- кесте

Оқулықтардың, оқу-әдістемелік құралдардың атаулары

Экземпляр саны

Магистранттар саны

Қамтамасыздану %

1.Бигалиев А.Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия. Учебное пособие. Алматы.2005


3

2

100

2.Гиляров М.М. Популяционная экология М. МГУ,2006


3

2

100

3.Красилов В.А. Охрана природы: принципы, проблемы, приоритеты. М.2009


4

2

100

4.Фурсов В.И. Экологические проблемы окружающей среды. Алма-Ата. 2007

2

2

100


7 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1. Негізгі әдебиеттер:

7.1.1 Бигалиев А.Б. Проблемы окружающей среды и сохранения биологического разнообразия. Учебное пособие. Алматы.2005

7.1.2.Гиляров М.М. Популяционная экология М. МГУ,2006

7.1.3.Иштаева Ф.К. Экология Оку куралы, Астана. 2008

7.1.4.Сохранение биоразнообразия Центральной Азии. Казахстан. Под Ред.Брагиной Т.М., Передаловой О.Б., 2012
7.2. Қосымша әдебиеттер:

7.2.1. Мамбетбаев Е., Сыбанбеков К. Табигат коргау, Алматы. 20007.2.2. Розанов А.Ю. Проблемы доантропогенной эволюции биосферы. М. 2010
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет