Бағдарламасы «Психология бойынша практикум»Дата07.11.2017
өлшемі243.45 Kb.
түріБағдарламасыҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.1.18.01-2013


Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

«Психология бойынша практикум»

05.09.2013. жылғы

№ 1 басылым«Психология бойынша практикум» ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

5В010300-«Педагогика және психология»
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей – 2013ж.


Алғы сөз

1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырған: псх.ғ.к,профессор : ____________ Ш.С.Сатиева

Хаттама № ___ « __» ____ 2013ж.


2 ҚАРАЛДЫ

Психология кафедра

меңгерушісі, псх.ғ.к. : ____________ Г.К.Джумажанова

Хаттама № ___ «__»________ 2013 ж.


2.2 Педагогика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің мәжілісінде талқыланып, бекітілді:

Хаттама №___ «__»________ 2013 жыл
Оқу – әдістемелік кеңесінің төрайымы: _______ БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама №__1____ «__»_______ 2013 жыл
ОӘК төрағасы, оқу ісі жөніндегі проректор_______

Мазмұны:

1 Қолданыс аясы

2 Нормативтік сілтемелер

3 Жалпы ережелер

4 Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

5 СӨЖ тақырыптары

6 Пәннің оқу-әдістемелік картасы

7 Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Әдебиеттер1. Қолданыс аясы

“Психология бойынша практикум” пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені университеттің 5В010300 - «Педагогика және психология» мамандықтарының студенттеріне арналған. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, оның аталған мамандықты игерудегі маңыздылығы және көкейтестілігімен, курстың саясатымен, оқыту процесінде меңгеретін білім, дағды, іскерліктерімен таныстырады. Оқу әдістемелік кешен пәнді оқып-зерттеугде негізгі басшылық болып табылады.2. Нормативтік нұсқама.

Осы«Психология бойынша практикумы» пәнінен оқу-әдістемелік кешен төмендегі құжаттардағы барлық талаптар мен ұсыныстарға сай пән бойынша оқу процесінің ұйымдастыру ретін белгілеп құрастырылған:

«5В050300» - «Психология» мамандығы бойынша Мемлекеттік Жалпыға бірдей Оқу Стандарты ҚР МЖОС 3.08.037-2006 Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің 2006 жылғы 7 тамызындағы № 671 бұйрықпен бектілген және күшіне енгізілген.

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны.

Студенттердің психологиялық білімді терең игеруде психологиялық бақылау және экспериментті жүргізуде іскерлік пен дағдаларды меңгеруі және дербес түрде әдибеттерді оқымайынша мүмкін емес. “Психология бойынша практикум ” пәні психология бөлімінің екінші жыл оқуындағы бакалавриат студенттері үшін жасалынған. Ол келесі мамандықты меңгерудің негізінде жүзеге аса отырып, студенттердің жалпы психологиялық дайындығын аяқтайды. Бұл курс сенсорлы – перцептивті, тұлғаның танымдық процестерін, тұлғаның эмоционалды – еріктік сферасын және қабілетін зерттеу бойынша практикалық жұмыстардан құралған.

“ Психология бойынша практикум ” пәні – бұл тек практикалық психологияның бір бағыты ғана емес, сонымен қатар теориялық пән болып табылады. Теориялық пән ретінде ол адамның психикалық ақиқатын сипаттайтын айнымалы және тұрақты өлшемдермен жұмыс істейді. Осы өлшемдер бөлініп, сипатталып және белгіленуі үшін адамның ішкі дүниесін сипаттайтын фактілерді талдау мен жалпылау бойынша теориялық жұмыс атқарылуы қажет. Бұл фактілер арнайы әдістермен тексерілетін теориялық құрылымдар мен болжамдарды құрудың негіздерін құрады. Практика психикалық ақиқатты сипаттайтын айнымалыларды күрделілік бойынша түрлі әдістер мен өлшеу міндеттерін қояды. Әдістеме жинақталған түрде психологиялық ақпаратты алу тәсілі, оның түрлі варианттары және осы варианттардың мәні бар психологиялық мәселенің шешімі болып табылады. Көптеген әдістемелер оның авторларының атын алған. Мысалы, Роршах тесті, Розенцвейг тесті, Вартен тесті, Кос кубиктері, Равенн тесті және т.б. Мұның өзі бұл әдістемелерде авторлық психологиялық теорияның жатқандығын білдіреді. Практиканың негізгі міндеті – құралдары - әдістер мен әдістемелерді – пайдаланудың ережелерін білу. Бұл әдістемелерді қолданудың кәсіби дағдылары болып табылады. Бұл психологтың өз жұмысының нәтижелерін дәл божай алу деңгейі. Курстың шеңберінде студенттерді үйрету үшін эмпирикалық зерттеулерде, психодиагностикада, педагогикалық және өндірістік практикада жиі қолданылатын, әдістер мен әдістемелер таңдап алынды. Курстың практикалық міндетттерін шешу алдымен студенттердің өзіне дербес тәжірибе түрінде жүзеге асырылады, содан соң зерттеушіге әрбір әдістеменің ерекшеліктерін, әдістерді жекелеп, олардың диагностикалық мүмкіндіктері.

3.2. Пәннің мақсаты

Тәжірибеде теориялық білімді қолдануда студенттердің дағдысын дамыту ; мыналар сияқты анализ, синтез және психологиялық деректерді бақылау, тұлғаның психикалық ерекшеліктерін сипаттайтын кәсіби ойлау салаларын қалыптастыру және дамыту; дұрыс қорытынды жасау және әдістің мәліметтерінің көмегімен алынғандарды логикалық салыстыру іскерлігін қалыптастыру ; студенттерде ғылыми зерттеу мәдениетін дамытуға икемдеу.3.3 Пәнді оқып-зерттеудің негізгі міндеттері:

 • Студенттерді болашақ кәсіби іс - әрекеттерінде пайдаланыла алатын психологиялық зерттеу тәсілдері мен әдістерін меңгеру ;

 • Тұлғаның танымдық процестерін зерттеу бойынша тестер мен әдістемелерді тәжірбеде игерудің дағды және іскерліктерді дамыту ;

 • Рефлексивті мүмкіншілікті дамытудың арқасында кәсіби – маңызды сапаларды жетілдіру ;

 • Тұлғалық әдістемелер және тестермен жұмыс істеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру ;

 • Психологиялық зерттеулерді жүргізу бағдарламаларын құрастыру, зерттеу барсында алынған мәліметтерді өңдеу іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру;

 • Психолгиялық қорытындыны құрастыру іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру.


3.4. Оқып-зерттеу нәтижесінде студент:

 • Психологиялық зерттеулердің әдіснамалық негізін білуі;

 • Психологиялық зерттеудің әдіснамалық негізін ие болуы;

 • Психологиялық зерттеулерде қолданылатын әдістемелерді тәжірбиеде игеру ;

 • Психологиялық экспериментті ұйымдастыру және жоспарлау бойынша білімдерін практикада істей білуі;

 • Практикада алған білімдерін адекваттық қолдануды түсінуі;

 • Психологиядағы ғылыми – ұғымды аппараттарды игеруге ептілік білуі;

 • Психологиялық қорытынды жасау есептілігі;

 • Сәйкес ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасау және іздестіру дағдыларын үйренуі тиіс.


3.5 Курс пререквизиттері:

Психологтың кәсіби даярлығы “ Психология бойынша практикум ” пәні мен міндетті түрде танысуды қажет етеді.Пәнді сәтті меңгеру үшін берілген пәннің алдында оқытылатын бір қаттар пәндерді оқу қажет етіледі :

“ Жас психологиясы ” ,

“ Әлеуметтік психология ” ,

“ Психология тарихы ” ,

“ Психологиядағы математикалық әдістер”.3.6 Курстың постреквизиті:

Студент-психологтарды оқыту процесі “ Психология бойынша практикум ” пәнін оқу барсында және сонмен іргелес “Жас психологиясы ”, “ Әлеуметтік психологиясы”, Тұлғаны коррекциялау психологиясы , “ Басқару психологиясы” және т.б. көптеген пәндер психология бойынша практикумы негізгі принциптері мен салларына сүйенеді.Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте1

Курс

Семестр

Кредит

СаныЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


СӨЖО

(сағ)


СӨЖ

(сағ)


Барлығы

Қортын.

бақылау


формасы

1

2

1

15

15

7,5

22,5

45

Емтихан


4. Оқытушыларға арналған пәннің жұмыс бағдарламасы

Кесте 2
Тақырып атаулары

Сағаттар саны

Дәріс

Тәжірибелік

ОСӨЖ

СӨЖ

1

Түйсік қасиеттерін зерттеу

1


2
2

Қабылдау қасиеттерін зерттеу.

2

2

2

2

3

Зейіннің қасиеттерін зерттеу

1

2
1

4

Естің ерекшеліктерін зерттеу

1

2

1

1

5

Тұлғаның эмоционалдық және ерік қасиетін зерттеу.

1

2
1

6

Тұлғаны зерттеу

1

2

1

1

7

Тұлғаның дамуының теориялары

1

2

1

1

8

Психологиялық зерттеудегі тәжірбиеші мен зерттеушінің рөлі.

2

2
2

9

Темпераментті зерттеу

1

2
2

10

Тұлға құрылымын зерттеу

1

2

1

2

11

Тұлғаның өзара қатынастарын зерттеу

2

2
2

12

Тұлғалық ерекшеліетері зерттеу

1

2
2

13

Тұлғаның агрессивтілігінің деңгейін зерттеу
2
2

14

Конфликт жағдайындағы мінез – құлық страгияларын зерттеу
2
2

15

Елес және қиял

2

1,5

1,5
Барлығы:

15

30

7,5

22,55. СӨЖ тақырыптарының тізіміЖұмыс тақырыбы

Мақсаты және мазмұны

Әдебиеттер

Бақылау формасы

Орындау мерзімі

1.

Түйсік қасиеттерін зерттеу


Негізгі түсінік және жағдайы. Теориялық шолу.

Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. Пособие / Под ред А.А.Крылова, С.А.Маничева. СПб.:Изд-во “Питер”, - 2000.

Конспект

1-2 апта

2.

Қабылдау қасиеттерін зерттеу


Негізгі түсінік және жағдайы. Теориялық шолу.

1.Практикум по психологии / Под ред А.Н.Леонтьева, Ю.Б.. Гиппенрейтер.М., 1972

Конспект

3-4 апта

3.

Зейіннің қасиеттерін зерттеу

Негізгі қасиеті және жағдайы. Теориялық шолу. Зейін қасиеттерін зерттеудің әдістері.

Рамуль К.А. Введение в методы экспериментальной психологии.Тарту,1966

Слайд

5 апта

4.

Тұлғаның эмоционалдық және ерік қасиетін зерттеу


Негізгі түсінік және жағдайы. Теориялық шолу.істеу керек

Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : Учебное пособие. – М.: ИздвоИнститута психотерапии, 2001.

64 бет.


Конспект

6 апта

5.

Естің ерекшеліктерін зерттеу

.


Негізгі түсінің және жағдайы. Теориялық шолу. Есті эксперименталды зерттеулердің арнайы әдістері.

Сосновский Б.А. Лабароторный практикум по общей психологи.М.-1979


Реферат

7 апта

6.

Елес және қиял


Субьективтік қадағалау деңгейін , өзіндік бағалауды, мінез ерекшеліктерін зерттеу

1. Готтсданкер Р. Основы психологического эксперимента. – М.: Изд-во МГУ, 1982

2.Дружинин В.Н. Экспериментальная психология. М., 1997Сызба түрінде

8 апта

7.

Тұлғаның агрессивтілігінің деңгейін зерттеу

Агрессивтілік тұлға қасиеті ретінде. Басса – Дарки сауалнамасы : мақсаты, міндеттері, қолданылуы мүмкіншіліктері.

Негізгі және қосымша әдебиеттер


Сабақ конс пектісі

9 апта

8.

Тұлғалық ерекшеліетері зерттеу.

Тұлғалық ерекшеліетері зерттеу жолдары

Измайлов Ч.А., Михалевская М.Б. Общий практикум по психологит.-М.,1983

Слайд жасау

10-11

апта


9.

Темпераментті зерттеу

Темпераментті айқындау бойынша өткізілетін әдістемесінің сипаттамасы мен процедурасы.

Экспериментальная психология : Практикум: Учебное пособие для вузов * под ред.С.Д.Смирнва, Т.В.Корниловой.-М.: Аспект – Пресс, 2002

Конспект

12-13 апта

10.

Конфликт жағдайындағы мінез – құлық страгияларын зерттеу

Конфликт жағдайындағы мінез – құлық стратегиялары : бәсекелестік, бірлескен іс-әрекет, компромисс, қашу, бейімделу.

Негізгі және қосымша әдебиеттер

Реферат

14-15 апта


Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы:

Кесте 3 Пәнге арналған оқу-әдістемелік картасыАпта

Сы

Сабақтың

Тақырыптары

Аудитория

лық сағаттар

дың бөлінуі

СӨЖ тапсырмаларыныңСӨЖ-ң макси

мальды ұпайы

Көрнекілік

құралдарДәр

Іс

Тәжірибе


1-7


8-15

Түйсік қасиеттерін зерттеу
Қабылдау қасиеттерін зерттеу.

Зейіннің қасиеттерін зерттеу


Естің ерекшеліктерін зерттеу
Тренерге әдістемелік нұсқаулар.

Тренингте топтардың қалыптасуы.


Тренинг топтың жұмыс істеу принциптері

Педагогикалық тренинг бойынша сабақ құрылымы.

Топты жүргізу психотехникасы.

Тренингіндегі пікірталас.


Өзара қабылдау және түсіну тренингі.

1

2

1


1


1

1


2
2
1

1

22

2

2


2


4

2


2
4
2

2

2


№1

№2


№3


№4

№5


№6
№7
№8

№9

№10
4

4


4


4

4


4
4
4

4

5Кесте: Тренинг түрлері

Сызба: Тренинг принциптері
Сызба: Тренер рөлі

Сурет: Топты орналастыру үлгілері


Сызба: Топтық жұмыс істеу принциптері

Сабақ конспектісі


Кесте: Пікірталас түрлері


Барлығы:

15

15
45

7.Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы:

Кесте 4.Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

Оқулықтар мен оқу-әдістемелік құралдардың атаулары.

Әдебиет саны

Студенттердің

саны


%-дық

көрсеткіші1

2

3

4

5

1

Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;Изд-во «Совершенство»,1998.

2

11

18

2.

Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.

1

11

9

3.

Кьел Рудестам. Групповая психотерапия.

1

11

9

4.

Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.

1

11

9

5.

Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе.М:1995.

1

11

9

6.

Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.

1

11

9

7.

Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.

1

11

9

8.

Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

1

11

9

9

Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям. М:1993.

1

11

9

10

Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. М:1991.

1

11

9

11

Панфилова А.П. Тренинг педагогического общения: учеб.пособие,М: Академия,2008.


12

Петровская Л.А. Теоретические и методические проблемы социально —психологического тренинга, М: Изд —во Московского ун —та, 1982.


13

Петровская Л.А. Компетентность в общении: социально —психологический тренинг,М: Москва ун —та,1989.


14

Емельянов Ю.Н. Активное социально —психологическое обучение. — Ленинград: ЛГУ, 1985.


15

Родионов В.А. Развитие навыков делового общения: тренинговые занятия для учащихся старших классов —Ярославль:Академия развития,2005.


16

Левашева С.А, Психолог и подросток: коммуникативно —двигательный тренинг: Ярославль: Академия развития.Академия холдинг, 2004.


17

Тренинг тренеров по принципу равный равному: пособие с акцентом на здоровье, развитие и защиты молодых людей. —Алматы, ЮНИСЕФ,2003.


18

Коняхин А.В. Тренинг интеллектуальных способностей: задачи и упражнения. СПб: Питер, 2008.
Негізгі әдебиеттер:

1.Марасанов Г.И. Социально-психологический тренинг. М.;Изд-во «Совершенство»,1998.

2.Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию.Брест,1993.

3.Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений.М.,1983.

4.Кьел Рудестам. Групповая психотерапия.

5.Морозов, А.В. іСоциальная психология :учебник /А.В. Морозов.-М.:Академический проект; Трикста,2005.-334с. 500-00

6.Большаков В.Ю. Психотренинг: социодинамика. Упражнения. Игры. Спб., 1996.

7.Деркач А.А., Ситников А.П. Формирование и развитие профессионального мастерства руководящих кадров: социально-психологический тренинг и прикладные психотехнологии. Вып. 1-2.М., 1993.

8.Фирсов М.В., Шапиро Б.Ю. Психология социальной работы: Содержание и методы психосоциальной практики: уч.пос. для студентов. М., 2002.

9.Вачков И.В., Основы технологии группового тренинга. Психотехники. О.,2005. Анн Л., Психологический тренинг с подростками. М.,2004Қосымша әдебиеттер:

1. Прутченков А.С. Трудное восхождение к себе.М:1995.

2. Самаукина Н.В. Игры которые играют. Дубна 1996.

3. Петрусинский В.В. Игры обучение, тренинг, досуг. М:1994.

4. Самаукина А.С. Практический психолог в школе. М:1997.

5. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения М:1997.

6. Альберти Р.Е. Эммонсс М.Л. Умейте пользовать за себя. М:1992.

7. Алиев Х.М. Ключ к себе. М:1990.

8.Богомолова Н.Н. Петровская П.А. Социально-психологический тренинг как форма обучения общению. Прага:1981.

9.Кан-Калик В.А. Тренинг профиссионально-педагогического общения. М:1990.

10. Гинзбург М.Р. Путь к себе. М:1991.

11. Каппони В. Новак Т.Е. Сам себе психолог.

12. Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям. М:1993.

13. Леви В.И. Искусство быть собой. М:1977.

14. Мольц М.А. Я-это Я или стать счастливым. М:1992.

15. Прутченков А.С. Видеть человека в другом. М:1992.

16.Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг межличностного общения. М:1991.

17. Степанов С.С. Что вы знаете о себе и о других. М:1994.18.Рейнуотер Дж. Это в ваших силах. Как стать собственным психотерапевтом. М:1992.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет