БАҒдарламасы «М еталлургиялық процестерінің теориясы»Дата26.04.2018
өлшемі348.31 Kb.
#72509
түріБағдарламасы


Программа дисциплины

для студентов

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі


С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Металлургия кафедрасы

СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ
«Металлургиялық процестерінің теориясы» пәні бойынша5В070900 «Металлургия» мамандығының тәлімгерлері үшін

ПавлодарЛист утверждения

к программе дисциплины

для студентов
Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/11


бекітемін


ММЖжКФ деканы

___________Т.Т. Тоқтағанов

«___»________200_ж.

Құрастырушылар: аға оқытушы Бакиров А.Г.
Металлургия кафедрасы
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ«Металлургиялық процестерінің теориясы» пәні бойынша
5В070900 «Металлургия» мамандығының тәлімгерлері үшін
Пән бағдарламасы оқу жоспары және жұмыс бағдарламасы негізінде құрастырылған «__» _______ 200_ ж.
Кафедра отырысында ұсынылған «__» _______ 200_ ж.

№__ хаттама


Кафедра меңгерушісі __________ М. М. Сүйіндіков
Металлургия, машина жасау және көлік факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданған

«__»________200_ж. №___ хаттама

ОӘК төрағасы ____________ Ж. Е. Ахметов


Оқытушы тұралы мағлұмат
Металлургия, машина жасау және көлік факультеті

Металлургия кафедрасы

Аға оқытушы Бакиров Алтынсары Газизович, дәрістер;

Оқытушы Маженов Адильбек Ерболович , тәжірибелік сабақтар, СӨЖМ

Тел. (8-7182) 673623

Қабылдау уақыты: сейсенбі сайын 1400– 1500, Б1-224


Пән туралы мағлұмат
3 курс (5 семестр – емтихан).
Пререквизиттер

Мамандыққа кіріспе, физика, физикалық және коллоидтық химия, кристаллография, математика.Пәндi оқыту мақсаты

– студенттердің металлургиялық операциядағы нақты ғылыми анализ жасау принциптерін және қажет етілетін өнімнің сапасын алуды немесе тапсырылған өнімнің сапалы құрамын алуды.


Пәндi оқыту мiндеттерi

– металлургиялық әдіспен алынған комплексті металдан минералды шикізат және техногендік өнімді қалыптастыруды теориялық негіздерінен тұрады.


Пәндi оқыған студенттер біліп шығуы тиіс:

– металдық, оксидтік, сульфидтік және сулы құрамын тұрғызу;

– термодинамиканы және кинетикадағы пиро- гидро- процестерді және электрометаллургиялық минералды және техногенді шикізат, тұзды ерітінді және балқыманы өндіру;

– қазіргі заман теориясының жүйелік білімін алу және экстративті металлургия әдістерін, теориялық, практикалық негізгі бағыттарын, осы күнгі экологиялық талаптарды алу

– теориялық негізін салу, арнайы металлургиялық пәндерді оқу үшін қажет. түсті металл өндірісі үшін бастапқы шикізаттың түріне және сапасына байланысты аппараттың және үрдістің технологиялық схемасының оптималдық нұсқасын негіздеуді және таңдап алуды.
Пәндi оқыған студенттер істей алуы тиіс:

– пиро-, гидро және электрометаллургиялық процестердің термодинамикасы мен кинетикасының есептерін шығару;

– қолданылатын және жолбанған процестерді, сонымен қатар тиімді процестерді талдау;

– осы процестердің көрсеткіштерін болжау;

– металлургиялық процестердің жеке сатыларының жылдамдықтарын бағалау;

– металлургиялық процестерді зерттеу нәтижелерін талдау және жалпылау, тексеру;

– ЭВМ-ді қолдана отырып, термодинамикалық әдістерді пайдалану;

– процесті интенсификациялауда ұсыныс жасау, продукцияның сапасын жақсарту және аппаратураны таңдау.

Выписка из рабочего учебного плана специальностиФорма

Ф СО ПГУ 7.18.1/10
5В070900 “Металлургия” мамандығының жұмыстық оқу жоспарынан үзінді

Пән атауы «Металлургиялық процестерінің теориясы»


Оқу

түрі


Бақылау түрлері

Студенттердің жұмыс көлемі, сағ.

Сағаттардың бөлінуі, сағ.

Барлығы

Емтихан

Сынақ

Кж

КЖ

ЕCЖ

бж.

Жалпы

Ауд

СӨЖ

ОСӨЖ

Дәріс

Тәж

Зертх

ОСӨЖ

СӨЖ

Орта білім негізінде

5135

45

45

45

30

7,5

7,5

45

45Әдебиет
Негізгі

1 Ванюков А. В., Зайцев В. Я. Теория пирометаллургических процессов. – М.: Металлургия, 1973; 1993. – 384 с.

2 Попель Д. К. Теория пирометаллургических процессов. – М.: Металлургия, 1991.

3 Рыжонков Д. И. и др. Теория металлургических процессов. – М.: Металлургия, 1989. – 391 с.

4 Вольдман Г.М., Зеликман А.Н. Теория гидрометаллургических процессов. – М.: Интермет Инжиниринг, 2003. – 464 с.

5 Арсентьев П. П. Экспериментальные работы по теории металлургических процессов. – М.: Металлургия, 1989. – 287с.

6 Казачков Е. А. Расчеты по теории металлургических процессов. – М.: Металлургия, 1988. – 288 с.

7 Лукашенко Э. Е., Погодаев А. М., Сладкова И. А. Сборник примеров и задач по теории процессов цветной металлургии. – М.: Металлургия, 1971. – 174 с.

8 Зеликман А. Н., Вольдман Г. М., Беляевская Л. В. Теория гидрометаллургических процессов. – М.: Металлургия, 1983. – 504 с.

9 Каковский И. А., Набойченко С. С. Термодинамика и кинетика гидрометаллургических процессов. – Алма-Ата: Наука, 1986.

10 Набойченко С. С., Ни Л. П., Шнеерсон Я. М., Чугаев Л. В. Автоклавная гидрометаллургия цветных металлов. – Екатеринбург, 2002.

11 Валиев Х.Х., Романтеев Ю.П. Металлургия свинца, цинка и сопутствующих металлов. Учебник. – Алматы: 2000. – 441с.


Қосымша

12 Погорелый А. Д. Теория металлургических процессов. – М.: Металлургия, 1971.

13 Основы металлургии, т. 1, ч. 1. – М.: Металлургия, 1961.

14 Хабаши Ф. Основы прикладной металлургии, т. 1,2. – М.: Металлургия, 1975.

15 Айзатулов Р. С., Харлашин П. С., Протопов Е. В., Назюта Л. Ю. Теоретические основы сталеплавильных процессов. – М.: МИССИС, 2002.

16 Миронов В. Е. и др. Аммиачная гидрометаллургия. – Новосибирск: Наука, 2001.

17 Вольдман Г. М. Основы экстракционных и ионообменных процессов гидрометаллургии. – М.: Металлургия, 1983.

18 Зеликман А.Н., Крейн О.Е. Самсонов Г.В. Металлургия редких металлов. – М.: Металлургия, 1978. – 560 с.

19 Борбат В.Ф. Гидрометаллургия. – М.: Металлургия, 1986. – 263 с.

20 В.В. Скочеллетти. Теоретическая электрохимия. – Л.: «Химия», 1974. – 568 с.

21 Баймаков Ю.В., Ветюков М.М. Электролиз расплавленных солей. – М.: Металлургия, 1966. – 560 с.
Ұсынылатын мерзімдік басылымдар

«Известия вузов. Черная металлургия» журналы

«Известия вузов. Цветная металлургия» журналы

«Цветные металлы» журналы

«Промышленность Казахстана» журналы

Пәнің мазмұны


Тематический план

дисциплины

Форма

Ф СО ПГУ 7.18.2/07


Пәннің тақырыптық жоспары

р/р


Тақырыптар атауы

Сағаттар саны

Дәріс

Тәж.

Зертх

ОСӨЖ

СӨЖ

1

Кіріспе

12

2

2

Металлургиялық процестердің физика-химиялық негіздері

2

2
4

4


3

Термодинамика және газдар мен күрделі газды атмосфераның өзара жерінің заңдылығы

2

1,5
4

4


4

Құрылым, қосылыстың химиялық беріктігі, кристалды құрылымның ақаулығы

1
2

4

4


5

Қатты металдардың тотығу механизмі мен кинетикасы

24

4


6

Металдың және қатты оксидтердің тотықсыздандыру механизімінің негізгі теориялық положениесі

4


2

4


4


7

Сульфидтердің газдармен, металдармен және оксидтермен әрекеттесуі

2
2

4

4


8

Темірдің бетін көміртегінің оксидімен көміртектендіру

1


9

Металлургиялық балқымалардың құрылымы мен қасиеттері

3

2

2

2

2


10

Шлакты жүйенің термодинамикасы

22

2

11

Темір негізінде еріген элементтердің өзара әрекеті

24

4

12

Құрамында өттегісі бар темірдегі көміртегінің тотығу реакциясы

24

4


13

Жоғары t-лы гетерогенді металлургиялық реакциялардың кинетикасы

23

3


14

Көміртексіздену реакциясының кинетикалық заңдылықтары

22

2


15

Фазалардың бөліну жылдамдығы мен беріктенуі

2
1,5

2

2

Барлығы

30

7,5

7,5

45

45

Теориялық курс мазмұны
1 тақырып. Кіріспе.

Пәннің мақсаты мен мазмұны. Негізгі металлургиялық процестер. Олардың жалпы сипаттамасы, ғылыми бағыттары. Негіз – металлургиялық процестердің классификациясы. Қайта өңделетін шикізат пен алынатын металл өнімдерінің классификациясы.2 тақырып. Металлургиялық процестердің физика-химиялық негіздері.

Темір кенді және кешенді шикізаттарды тотықсыздандырып қайта өңдеудің физика-химиялық негіздері. Болат балқыту процестерінің физика-химиялық негіздері және оларды ұйымдастырудың принципі. Негізгі болат балқыту агрегаттарындағы процестердің сипаттамасы.

Электрлі болат балқыту мен ферроқорытпалар процестерінің химиялық негіздері. Сұйық және қатты фазалардың қатынасы, температура таралуынан тәуелді тотығу-тотықсыздану процестерінің жүру ерекшелігі.

3 тақырып. Термодинамика және газдар мен күрделі газды атмосфераның өзара жерінің заңдылығы.

Газды қоспадағы тотықтыратын реагенттердің өзара механизмі. Газдардың өзара әсері мен пайда болуының балансы. Атомдар мен радикалдарға газдардың диссоциациясы. Диссоциация процестердің термодинамикалық талдауы. Газдар мен төмен температуралы плазмалардың құрамы мен қасиеттері.

Химиялық қосылыстардың пайда болуы мен диссоциациясы. Гетерогенді жүйелердегі қосылыстың диссоциациясы мен пайда болу процестерінің термодинамикалық талдауы. Газ тәрізді және конденсатты диссоциациясы, олардың ерекшеліктері. Мысалдар.

4 тақырып. Құрылым, қосылыстың химиялық беріктігі, кристалды құрылымның ақаулығы.

Металлургиялық жүйенің күй диаграммасы. Пайда болу процестерінің кинетикасы мен механизмі және қосылыстардың диссоциациясы. Денектердің пайда болу заңдылығы. Фазалық өтудің жылуы. Диссоциация процестерінің лимиттейтін стадиясы. Металдардың тотығуы. Металл мен оксидтің молекулалық көлемдерінің қатынасы. Тотығу қабықшасының түзілуі, фазааралық шекара арқылы диффузия, металдық тотығу процесінің сатылы өтуі. Мысалдар.5 тақырып. Қатты металдардың тотығу механизмі мен кинетикасы.

Тотықсыздандыру процестері. Тотықсыздандыру процестерінің термодинамикалық негіздері. Газдық, қатты металдық тотықтырғыштар арқылы тотықсыздандыру. Тотықсыздандырғыштардың іс әрекетіндегі ерекшеліктері және оларды істендірудің мүмкіндігі. Тотықсыздандырудың газды – тотықсыздандырғыш және қатты көміртегі арқылы кинетикалық ерекшеліктері. Мысалдар.6 тақырып. Металдың және қатты оксидтердің тотықсыздандыру механизімінің негізгі теориялық положениесі.

Тотықсыздандыру және қатты көміртегі арқылы газдық тотықсыздандырудың кинетикалық ерекшеліктері.

Көміртегі арқылы металдардың қатты фазалық тотықсыздандырғыштың теориялық орны. Көміртегі оксидінің қайта құрудағы физика-химиялық ерекшеліктері және металл оксидінің диссоциациясы. Металды тотықсыздандырудағы диссоциация – адсорбциялық механизмі.

Металл оксидінің және қатты тотықсыздандырғыштардың электрофизикалық қасиеттері. Процесстердің кинетикасының заңдылығы. Процесстің жылдамдығына температура мен газдың құрамының әсер етуі. Араласпайтын және кеңістіктегі қабаттардағы қатты көміртегімен металдардың тотықсыздандырудың ерікшелігі. Қатты көміртегінің тотықсыздандырғышы ретінде қолдану кезіндегі металдың теориялық негіздері мен селективті тотықсыздандырудағы ұйымдастыру мүмкіндігі. Мысалдар.7 тақырып. Сульфидтердің газдармен, металдармен және оксидтермен әрекеттесуі.

Ме-S-O системасындағы қатты және газ тәрізді фазалардың әрекеттесуі. Сульфаттардың пайда болуы және диссоциациясы. Процесстің термодинамикалық сипаттамасы. Ме-Ме-S жүйесіндегі әрекеттесуі. Ме-S-O жүйесіндегі әрекеттесудің жоғарытемпературалық процестері. Термодинамикалық шарттар. Сu-S-O, Pb-S-O жүйелеріндегі парциалды қысымдардың диаграммалары. Ме-Ме-S-O жүйесіндегі әрекеттесу. Қатты фазалар кезіндегі Ме-S-O жүйесіндегі әрекеттесу механизмі мен кинетикасы.

Сұйық фаза бар болғандағы Ме-S-O жүйесіндегі әрекеттесудің механизмі мен кинетикасы. Мысалдар.

8 тақырып. Темірдің бетін көміртегінің оксидімен көміртектендіру.

Қосылыстардың пайда болу мен реакция өтуінің термодинамикалық шарттары. Ме-С-О жүйесіндегі әрекеттесудің механизмі мен кинетикасы. Темірді металмен көміртектендіру. СН4 -пен оксидтердің әрекеттесуінің термодинамикалық шарттар. Реакция өтудің механизмі мен кинетикасы. Мысалдар.9 тақырып. Металлургиялық балқымалардың құрылымы мен қасиеттері.

Сұйық металдар мен шлактар. Сұйық металдар мен шлактардың құрылысы мен жалпы сипаттамасы. Сұйық металдар мен қорытпалардың құрылымының дифракциялық талдауы. Құрылымды-сезімталды қасиетін анықтау. Леннард-Джонсонның потенциалы. Сұйық металдардың тұтқырлығы. Тығыздығы. Сұйық металдардың беттік тартылуы. Сұйық металдардың электрлік қасиеті. Электрлік кедергілер. Электрлік кедергілердің температуралық коэффициентін анықтау. Сұйық шлактар. Сұйық шлактардың құрылысы. Шлактардың химиялық және минералогиялық құрамы. Шлактардың ионды құрылысы. Ионды теория, оның дамуы. Қазіргі техникадағы ионды балқымалар. Шлакты жүйенің күй диаграммасы. Екі компонентті (SiO2-Al2O3), (CaO-Al2O3) жүйелер. Үш компонентті жүйелер. Гиббстің, Розенбаумның әдістері. Шлактардың физика-химиялық қасиеті. Тығыздығы мен мольді көлемі, беттік қасиеті, тұтқырлығы, ионды балқымылардағы диффузия. Мысалдар.10 тақырып. Шлакты жүйенің термодинамикасы.

М.И.Темкиннің дамыған ионды балқымалардың полимерлі теориясы. Жиі ионды ерітінділер теориясы. Шлакты балқымалардың полимерлі теориясы. Коллективтік электронды жүйе сияқты шлактар құрылысының теориясы. Металды, оксидті және газды фазалардың өзара әрекетінің негіздері. Металдарды тотықтырып тазартудың термодинамикалық негіздері. Тотықтардың оттегілі потенциалы. Тотықтардың термодинамикалық тұрақтылығы. Элементтердің белсенділігі мен белсенділік коэффициенттерін анықтау. Мысалдар.11 тақырып. Темір негізінде еріген элементтердің өзара әрекеті.

Сұйық темір мен мыстың негізіндегі жүйеде оттегінің фазааралық жолы. Оттегінің ерігіштігі , оның температурадан және шлактың құрамынан тәуелі. Н2- Н2О мен СО-СО2 газды фазасымен тепе-тендіктегі оттегінің ерігіштігі. Оттегінің ерігіштігіне темірдегі қаспалалардың жері. Мысалдар.12 тақырып. Құрамында өттегісі бар темірдегі көміртегінің тотығу реакциясы.

Кремнийдің, марганецтің, фосфордың және күкірттік темір ерітіндідегі оксидтің ерітінділерінің таралуы. Тазартылып қышқылдалған мыс қоспалардың фазааралық таралуы. Мысалдары.13 тақырып. Жоғары t-лы гетерогенді металлургиялық реакциялардың кинетикасы.

Газ металлургиялық балқыма жүйесіндегі реагенттердің ауыстырудың диффузиялы процестер. Химиялық реакцияларда және фазаның бөлімдерінің бетіндегі адсорбция және десорбция процестері.

Қышқышдық пирометаллургиялық процестерге диффузиялық кинетикалық теориясын пайдалану. Мысалдар.

14 тақырып. Көміртексіздену реакциясының кинетикалық заңдылықтары.

Араластырылатын қабаттардағы металдарды тотықтырып тазартқан кезде (адсорбциялық, химиялық және диффузиялық) стационарлық емес процестердің заңдылықтары. Мысалдар.15 тақырып. Фазалардың бөліну жылдамдығы мен беріктенуі

Ликвациялық тазартудың процестері. Металдар мен жартылай өткізгіш материалдарды кристалдық тазарту процестері. Қатты және сұйық фазалардың арасындағы тепе-теңдік пен эффективті тарату коэффициенттері. Қалыпты бағытталған кристалдану мен балқымадан тарту кезіндегі құйманың ұзындығы бойынша кірінділердің таралуы. Кірінділердің бойлық таралуы. Мысалдар.Тәжірибелік жұмыстардың мазмұны
2 тақырып. Металлургиялық процестердің физика-химиялық негіздері.

1 жұмыс. Химиялық реакциялар арқылы жүретін сілтілеу үрдістерінің термодинамикалық сипаттамалары.

Стандартты босандық энергиясын және тепе-теңдік константасын есептеу.


3 тақырып. Термодинамика және газдар мен күрделі газды атмосфераның өзара жерінің заңдылығы.

2 жұмыс. Газ атмосферасының құрамымен қасиеттері.

Көміртегі-оттегі жүйесіндегі тепе-теңдік газ фазасының құрамын есептеу және қышқылдық-тотығу қасиеттеріне баға беру.


6 тақырып. Металдың және қатты оксидтердің тотықсыздандыру механизімінің негізгі теориялық положениесі.

3 жұмыс. Сілтілеу үрдістерінің кинетикалық сипаттамалары.

Сілтілеу реакцияларының белсенділік энергиясын есептеу. Сілтілеу реакциясының жылдамдық константасын есептеу. Реакцияның реттілігін есептеу.


9 тақырып. Металлургиялық балқымалардың құрылымы мен қасиеттері.

4 жұмыс. Электролиздің негізгі параметрлерін есептеу.

Ток арқылы шығымын және электрэнергиясының үлесті шығынын есептеу.Зертханалық жұмыстардың мазмұны
4 тақырып. Құрылым, қосылыстың химиялық беріктігі, кристалды құрылымның ақаулығы.

1 жұмыс. Карбонаттарды диссоциациялау.

Диссоциация процестердің лимиттік сатысылар. Оксидті қабаттарының пайда болуы, фазааралық шекаралар арқылы диффузиясы, металл тотығу процестің сатылы өтуі.


7 тақырып. Сульфидтердің газдармен, металдармен және оксидтермен әрекеттесуі.

2 жұмыс. Тұздың ерітуіне әртүрлі себеп-шарттардың әсер етуін зерттеу.

Металдардың қыин еритін тұздарына ерітіндегі иондық күшінің, рН-ың, тұздың катион және анион гидролизының әсер етуін анықтау


9 тақырып. Металлургиялық балқымалардың құрылымы мен қасиеттері.

3 жұмыс. Сулы ерітінділерін элекролиздеу кезінде ауыр металдардың ток және энергия бойынша шығымын анықтау.

Кадмий, мырыш және мыстың электрлік тұндыру және тазарту процестерін өткізу, ток және энергия бойынша шығымын анықтау.


15 тақырып. Фазалардың бөліну жылдамдығы мен беріктенуі

4 жұмыс. Сілтінің әртүрлі шығыны кезінде металдардың тура катионалмасу экстракциясының термодинамикасын зерттеу.

Металдың тарату коэффициенттерін және сілтінің әртүрлі шығындары кезінде оның органикалық фазасына өтуін анықтау.ОСӨЖ мазмұны
1 тақырып. Кіріспе.

1 тапсырма. Гидрометаллургияда қолданылатын реагенттер. Шығарылатын шикізат және алынатын өнім.

Металл алудың негізгі әдістері. Металдар және кендердің классификациясы. Металлургиялық процестер классификациясы.


2 тақырып. Металлургиялық процестердің физика-химиялық негіздері.

2 тапсырма. Әртүрлі тотықтырғыштар мен тотығу механизмі.

Әртүрлі металлургиялық процестерінің ерекше анализі.


3 тақырып. Термодинамика және газдар мен күрделі газды атмосфераның өзара жерінің заңдылығы.

3 тапсырма. Көміртекпен металдық тотықсыздану процесінің механизмі мен кинетика, сутегі мен монооксид көміртегінің цептік жану механизмі.

Газды коспаларында реагенттердің тотықтырғыштармен әрекеттесуінің механизмі.


4 тақырып. Құрылым, қосылыстың химиялық беріктігі, кристалды құрылымның ақаулығы.

4 тапсырма. Галогенидтердің диссоциациясының түзілу механизмі мен кинетикасы.

Тотықтарды, сульфидтерді және де басқа қоспаларды галогендеу механизмі және кинетикасы, тотықтың қатысуымен немесе қатыспауымен.


5 тақырып. Қатты металдардың тотығу механизмі мен кинетикасы.

5 тапсырма. Металдармен және сутегімен цементациялау. Қышқылдарда және негіздерде металдарды сілітлеу.

Металдармен және сутегімен цементациялаудың, металдарды қышқылдарда сілітлеуінің механизмі мен кинетикасы.


6 тақырып. Металдың және қатты оксидтердің тотықсыздандыру механизімінің негізгі теориялық положениесі.

6 тапсырма. Ион алмасу процесінің механизмі мен кинетикасы.

Гельді және қабысшақты кинетика. Ион алмасу процесінің мысалы.


7 тақырып. Сульфидтердің газдармен, металдармен және оксидтермен әрекеттесуі.

7 тапсырма. Фазалық тепе-теңдік диаграммасысын Ме – S – О күйдіру және балқыту сульфидттері процесінде термодинамикалық анализде қолдану.

Ме – S – О күй диаграммасысын анализдеу және оқып білу.
9 тақырып. Металлургиялық балқымалардың құрылымы мен қасиеттері.

8 тапсырма. Екі және үш компонентті шлак жүйесінің күй диаграммасын талдау. Шлак қасиеттерін оқу әдістері.

Екі компонентті (SiO2-Al2O3), (CaO-Al2O3) жүйелер. Үш компонентті жүйелер. Гиббстің, Розенбаумның әдістері.


10 тақырып. Шлакты жүйенің термодинамикасы.

9 тапсырма. Металдарды тазарту процестерінің негіздері. Анодтық процестері.

Металдардың анодтық қорытылуы, балқымалары және химиялық қосындылары.


11 тақырып. Темір негізінде еріген элементтердің өзара әрекеті.

10 тапсырма. Металдарды тұндыру және сілтілеудегі комплексті түзілудің рөлі.

Әртүрлі процестердің үлгілері, процестерді анализдеу.


12 тақырып. Құрамында өттегісі бар темірдегі көміртегінің тотығу реакциясы.

11 тапсырма. Балқытылған тұздардың электролизі кезіндегі ток бойынша шығымы.

Ток бойынша шығымына әртүрли параметрлердің әсер етуі..


13 тақырып. Жоғары t-лы гетерогенді металлургиялық реакциялардың кинетикасы.

12 тапсырма. Дистилляционды және ректификационды процестер негіздері. Транспортты реакцияларды негіздері.

Дистилляционды және ректификационды процестерінің заңдылықтары.14 тақырып. Көміртексіздену реакциясының кинетикалық заңдылықтары.

13 тапсырма. Экстракциондық процестердің практикасы. Экстракциондық процестерінің мысалда қолдануы.

Экстракция процесінің теориялық сатыларын есептеу.


15 тақырып. Фазалардың бөліну жылдамдығы мен беріктенуі

14 тапсырма. Зоналық балқыманың негіздері.

Зоналық балқыту кезінде құйманың ұзындығы бойынша кірінділердің таралуы.


СӨЖ мазмұны
1 тақырып. Кіріспе.

1 тапсырма. Сулы ерітінділерде тұздың ерігіштігі.

Гидрометаллургияда қолданылатын еріткіштерді жіктеу.

Ұсынылатын әдебиеттер: [19], 65-68 б.
2 тақырып. Металлургиялық процестердің физика-химиялық негіздері.

2 тапсырма. Алмаса сілтілеу процесінің термодинамикасы және қиынеритін қоспаларды ерітінділерінен бөліп алу.

Металл ионының белсенді мөлшерінен, сульфидтің ерудің көбейтіндісінен және басқа себеп шарттардан, сульфидті тұндыру және сілтілеу рН-ның тәулділігі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4], 316-320 б., [8], 367-373 б.
3 тақырып. Термодинамика және газдар мен күрделі газды атмосфераның өзара жерінің заңдылығы.

3 тапсырма. Булану және конденсация процестерінің теориялық негіздері.

Дистилляциялық және ректификациялық процестер түсті металлургияда.

Ұсынылатын әдебиеттер: [11], 186-225 б.
4 тақырып. Құрылым, қосылыстың химиялық беріктігі, кристалды құрылымның ақаулығы.

4 тапсырма. Ертінділердің өзгерген электрохимиялық потенциалдары мен гидрометаллургиялық процестер термодинамикасы.

«Мыс-су», «Алюминий-су» диаграммаларын зерттеу.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4], 61-68 б., [8], 77-87 б.
5 тақырып. Қатты металдардың тотығу механизмі мен кинетикасы.

5 тапсырма. Металдардың ерітіндіден ерітінділеу және шөгу процестерінің механизмі және кинетикасы.

Бактериалдық сілтілеу.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4], 199-203 б., [8], 219-224 б.
6 тақырып. Металдың және қатты оксидтердің тотықсыздандыру механизімінің негізгі теориялық положениесі.

6 тапсырма. Тотығу-тотықсыздану процестерінің негіздері.

Адсорбциясы – автокаталитикалық және тотықтардың тотықсыздану диффузиялық теориясы газ тәрізді тотықсызданудың тотық көмегімен тотықсыздануы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [2], 79-93 б.
7 тақырып. Сульфидтердің газдармен, металдармен және оксидтермен әрекеттесуі.

7 тапсырма. Сульфидтерді қайта өңдеудің теориялық негіздері.

Сульфидті шикізаттың күйдіру және балқыту автогендік процестері. Сульфидті материалдарды қайта өңдеу процестерінің терометаллургиялық дамуы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [11], 136-151 б.
9 тақырып. Металлургиялық балқымалардың құрылымы мен қасиеттері.

8 тапсырма. Қорытылған тұздардың электролизі.

Анионы ортақ қос тұзды жүйелердің балқығыштық диаграммасын зерттеу. Электролиз кезіндегі беттік құбылыстар.

Ұсынылатын әдебиеттер: [21], 189-209 б.
10 тақырып. Шлакты жүйенің термодинамикасы.

9 тапсырма. Тотыққан балқымаларының құрылысы және қасиеттері.

Шлак балқымаларындағы диффузия. Шлактардың жұтаңдануымен тазалау әдістері.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 430-455 б., [2], 177-185 б., [3], 233-238 53 б.
11 тақырып. Темір негізінде еріген элементтердің өзара әрекеті.

10 тапсырма. Сулы ерінділердің электролизі.

Металдарды электр шөктіру кезінде беттік- активті заттарды тигізетін әсерін зерттеу. Гальваностегияда БАЗ- ды пайдалану.

Ұсынылатын әдебиеттер: [20], 482-488 б.
12 тақырып. Құрамында өттегісі бар темірдегі көміртегінің тотығу реакциясы.

11 тапсырма. Галогенидтердің қатысуымен болатын процестің негізі.

Тотықтарды, сульфидтерді және де басқа қоспаларды галогендеу механизмі және кинетикасы, тотықтың қатысуымен немесе қатыспауымен.

Ұсынылатын әдебиеттер: [18], 236-239 б.

13 тақырып. Жоғары t-лы гетерогенді металлургиялық реакциялардың кинетикасы.

12 тапсырма. Экстракция процестерінің негізі.

Екі экстрагенттерді пайдалану кезіндегі синергеттік эффекті.

Реэкстракция және экстракцияның теориялық сатысының санын есептеу.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4], 235-236, 243-251 б., [8], 318-320, 328-338 б.


14 тақырып. Көміртексіздену реакциясының кинетикалық заңдылықтары.

13 тапсырма. Ион алмасу процесінің негізі.

Ион алмасу хроматографиясы мен электродиализі.

Ұсынылатын әдебиеттер: [4], 285-297 б., [8], 266-284 б.
15 тақырып. Фазалардың бөліну жылдамдығы мен беріктенуі

14 тапсырма. Кристализация және балқыту.

Бағытталған кристализация. Монокристалдың тартылуы.

Ұсынылатын әдебиеттер: [1], 495-502 стр., [3], 337-356 б.

Ағымдағы үлгерімнің бірінші және екінші рейтингтерін анықтау кезіндегі баллдарды үлестіру
Бақылау түрі

Максималды балл саны

1 рейтинг

2 рейтинг
100

100

1.

Ағымдағы бақылау, оның ішінде:1.1

1.2
1.3


1.4

1.5


Дәріс сабаққа қатысу

Тәжірибелік жұмыстарын орындау және қорғау

Зертханалық жұмыстарын орындау және қорғау

ОСӨЖ орындау

СӨЖ орындау


16
24
22

24

1414
31
20

21

14

Бақылау шараларының күнтізбелік графигі


1 рейтинг

Барлығы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8
Аптаның ішіндегі макси-малды балл

7

15

9

18

9

15

9

18

100


Сабақ-тарына келу,

дайын-далу,

тобын-да жұмыс

Дәр.


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2

16

Тәж.

ТЖ 1

6

ТЖ 2

6

ТЖ 2

6

ТЖ 3

6

24

Зерт.


ЗЖ1

2


ЗЖ1

2


ЗЖ1

2


ЗЖ1

5


ЗЖ2

2


ЗЖ2

2


ЗЖ2

2


ЗЖ2

5

22

ОСӨЖ


OЖ1

3


OЖ1

3


OЖ2

3


OЖ3

3


OЖ4

3


OЖ5

3


OЖ6

3


OЖ7

3

24

СӨЖ орындау


Б 1

2


Б 2

2


Б 3

2


Б 4

2


Б 5

2


Б 6

2


Б 7

2

14


2 рейтинг
Апталар

9

10

11

12

13

14

15
Аптаның ішіндегі макси-малды балл

9

19

9

22

9

20

12

100


Сабақ-тарына келу,

дайын-далу,

тобын-да жұмыс

Дәр.


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2


Қ

2

14

Тәж.

ТЖ 3

10

ТЖ 4

10

ТЖ 4

11
31

Зерт.


ЗЖ3

2


ЗЖ3

2


ЗЖ3

2


ЗЖ3

5


ЗЖ4

2


ЗЖ4

2


ЗЖ4

5

20

ОСӨЖ


OЖ8

3


OЖ9

3


OЖ10

3


OЖ11

3


OЖ12

3


OЖ13

3


OЖ14

3

21

СӨЖ орындауБ 8

2


Б 9

2


Б 10

2


Б 11

2


Б 12

2


Б 13

2


Б 14

2

14

Бақылау түрлері: Қ - қатысу, МБ – межелік бақылау, ЗЖ – зертханалық жұмыстар, ТЖ – тәжірибелік жұмыстар, OЖ – оқытушымен бірге жұмыс, Б – СӨЖ тақырыптарын орындау бойынша баяндама.


Қорытынды рейтинг есептеу әдістемесі
Қорытынды баға жіберу рейтингісі (ЖР) мен қорытынды бақылаудың (ҚБ) қосындысымен есептелінеді, олардың үлес салмағын ескере отырып (ҮСЖР және ҮСҚБ).
Қ = ЖР·ҮСЖР + ҚБ·ҮСҚБ
Университеттің Ғылыми кеңесі бақылау түрлеріне және ағымдағы үлгерімге байланысты төмендегідей салмақтық үлес бекітілген.


Бақылаудың қорытындысының түрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

Емтихан

Емтихан (ҮСЖР)

0,4

Ағымдағы үлгерімді бақылау (ҮСҚБ)

0,6

Студенттің семестр бойы пән бойынша жинаған жіберу рейтингісінің бағасы мынаған тең

ЖР = (Р1 + Р2)/2
Студенттің рейтингісі (Р1 және Р2) мына формула бойынша анықталады
Р1(2) = АҮ1(2) ·0,7 + МБ1(2) ·0,3
Ағымдағы үлгерім (АҮ) 100 балдық шкаламен анықталады(бақылау іс-шараларының күнтізбелік графигін қара).

Сонымен қатар межелік бақылаудың (МБ) бағасы да 100 балдық шкаламен анықталады.

Қорытынды бақылау (ҚБ) 100 балдық шкаламен анықталады.

Баллдық жүйе бойынша пәннен қорытынды рейтинг “Оқушылардың оқу жетістіктері” және “Рейтингтік ведомость” журналдарына балл түрінде кестелерге енгізіліп эквивалентті бағаға айналдырылады.
Балл ретіндегі қорытынды баға (И)

Баллдардың сандық (Ц)

Әріптік жүйедегі баға (Б)

Дәстүрлі жүйедегі баға (Т)

Емтихан, диф. Сынақ

Сынақ

95-100

4

А

Өте жақсы

Сынақ-талды

90-94

3,76

А-

85-89

3,33

В+

Жақсы

80-84

3,0

В

75-79

2,67

В-

70-74

2,33

С+

Қанағаттанарлық

65-69

2,0

С

60-64

1,67

С-

55-59

1,33

D+

50-54

1,0

D

0-49

0

F

Қанағаттанарлықсыз

Сынақ. жоқ

Ескерту:
– Пән бойынша межелік бақылауға (МБ) ағымдағы үлгерім (АҮ) балдарын жинаған студент қана жіберіледі.

– Егер студент межелік бақылаудан өтпеген болса, немесе МБ 50 балдан төмен бал жинаған болса, онда ол студенттің рейтингі анықталмайды. Мұндай жағдайда деканат МБ тапсырудың жеке мерзімін белгілейді.

– Пән бойынша қорытынды бақылауға (ҚБ) оқу бағдарламалық жұмыстардың барлық талаптарын орындағандар (барлық зертханалық және тәжірибелік жұмыстарды және СӨЖ және ОСӨЖ бойынша жұмыстар мен тапсырмалар орындаған және тапсырған), курстық жұмысты қорғағаны үшін жақсы баға алғандар (семестрлік жұмыстар) және жіберу рейтингісін жинағандар (50 балдан кем емес) студенттер жіберіледі.

– Егер студент алушы жіберу рейтингісі және қорытынды бақылауы бойынша жақсы бағаларға ие болса, онда пән бойынша қорытынды баға есептелінеді. Егер студент қорытынды бақылауды себепсіз жіберсе, онда оның бағасы “қанағаттанарлықсыз” деп есептелінеді.

Курс саясаты

Сабақтарда белсенді болыңыздар. Оқытушыға сұрақ қойыңыздар. Оқуда үлгеру үшін сабаққа қатысу жеткілікті емес, қарастарылып отырған тақырып пен талқыланып отырған мәселеге белсенді араласып, өз көзқарасыңыз бойынша жауап беруге тырысу керек.

Сабаққа қатысу міндетті болып табылады. Студентке дәріс сабақтарына қатысқаны үшін 2 балл қосылады.

Тәжірибелік сабаққа қатысып, берілген жұмысты уақытында тапсырғаны үшін, күнтізбелік графигіне сәйкес, студентке 6, 10 немесе 11 балл қосылады.

Зертханалық сабаққа қатысып, берілген жұмысты уақытында тапсырғаны үшін, күнтізбелік графигіне сәйкес, студентке 2 немесе 5 балл қосылады.

Студенттер сабаққа дайындықпен келіп, ұсынылған әдебиеттер мен аталмыш сабаққа қажетті материалдарды қолдануы керек.

Студенттердің оқытушымен бірге орындалатын өздік жұмысы, дәрістік сабақтардың тақырыптарын терең зерттеп, оларды бекітуге бағытталған. Сабаққа қатысу және жұмысты орындау 3 балмен бағаланады.

Өздік жұмыс, теориялық курсқа кірмеген немесе қысқаша түрде қарастырылған, дәрістік тақырыптарға қатысты сұрақтарды теориялық түрде зерттеу және оларды ұсынылған әдебиет бойынша тереңдетіп оқу болып табылады.

Өздік жұмысы келесі түрде бағаланады: әр тақырыптын теориялық қарастыру, өңдемен сұрақтар бойынша конспектпен аяқталады, конспект оқытушыға көрсетіліп бағаланады және әр тапсырма үшін 2 балл алады.

Бірінші және екінші межелік бақылау оқытылған тақырыптар бойыншаауызша сұрау түрінде, билеттер немесе тесттер бойынша 100 балдық жүйемен бағаланады.

Студентсеместр ағымында пән бағдарламасына сәйкес тапсырмаларды толық көлемде орындауға міндетті.

Емтихан үш сұрақтан туратын билет бойынша немесе 50 сұрақтан тұратын нұсқаға салынған тесттер бойынша алынады. Емтихан 100 балдық жүие бойынша бағаланады.

Аудиториялық сабаққа 5 минутқа дейін кешігуге рұқсат етіледi, басқа жағдайда тәлімгер 1 балл кем алады.

Дауыстап сөйлесуге болмайды. Екінші ескертуден кейін студент аудиториядан шығарылады.

Сабақ босатқан үшін қолданылатын айып санкциялары:

– тәжірибе және дәрiс сабағын себепсіз босатқаныңыз үшін – 0 балл аласыз;

– тәжірибе есептерiн немесе өздік жұмыстарды сабақтан тыс уақытта қорғағаныңыз үшiн белгіленген баллдың жартысын аласыз.

Дәлелді себеппен уақытында тапсырылмаған зертханалық және өздік жұмыстарға баллдар кемiтiлмейдi.Егер сіз себепті жағдайлармен бақылау шараларын өткізу кезінде қатыспаған болсаңыз, онда оқытушы тағайындаған уақытта қосымша өтуіңізге мүмкіндік беріледі (МБ және ҚБ деканның рұқсатымен өткізіледі), кері жағдайда сіз «0» балл аласыз.Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет