Бағдарламасы «Жеке тұлғаның өсу психологиясы»Дата14.07.2017
өлшемі190.14 Kb.
түріБағдарламасы


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢБІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14.05.01.20.100/02-2012

ПОӘК Оқытушыға арналған пәннің жұмыс оқу бағдарламасы

«Жеке тұлғаның өсу психологиясы»


№ 1 басылым ______ орнына № 2 басылым

ПӘННІҢ ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ ӨСУ ПСИХОЛОГИЯСЫ » ПӘНІ БОЙЫНША

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«6М0503» – «Психология» мамандығындағы магистранттарға арналған


МАГИСТРАНТҚА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ


Семей 2012
Алғысөз


1 ЖАСАЛЫНДЫ

Құрастырушы Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің

“ Психология” кафедрасының доценті Ш.С.Сатиева _____________

2808 2012ж

2 ҚАРАЛДЫ

2.1 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің “Психология” кафедрасының отырысында

Хаттама № 1 «28» 09 2012 жыл
Кафедра меңгерушісі: ____________ Ш. Сатиева
2.2 ГЗФ оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама №1 «05» 09 2012жыл


Төрайымы ___________ Г. Григорьева
3 БЕКІТІЛДІ

3.1 Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама № 1 «13» 09 2012 жыл
ОӘК төрағасы, бірінші проректор ___________ Б. Рскелдиев

Мазмұны:

1.Жалпы талаптар

2.Пәнді оқудың әдістемелік нұсқауы

3.Курс саясаты

4.Магистрант рейтингісін санау саясаты

5.Пән мазмұны мен сағат санының бөлінуі

6.МОБӨЖ және МӨЖ жоспары

7.« Жеке тұлғаның өсу психологиясы» пәнінің оқу процесінің күнтізбелік графигі..
  1. Пәннің қысқаша мазмұны.

Жеке тұлғаның өсу психологиясы - адамның жекелей психо-физиологиялық, психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын және оларды зерттеу әдістерін жасайтын психологиялық пән ретінде қарастырылады. Психодиагностика түсінігіне сонымен қатар әр-түрлі қасиеттерді анықтауға бағытталған психолог жұмысының практикалық әрекеті де енеді.

Жеке тұлғаның өсуі диффференциалды психологиямен, психометрикамен, тәжірибелік психологиямен тығыз байланыста.

Жеке тұлғаның даму психологиясы қолданылу салалары: психологиялық кеңес беру, психотерапия, экспертиза, кәсіби таңдау т.б.

Жеке тұлғаның өсуі - жеке адамның даралық-психологиялық ерекшеліктерін анықтайтын және өлшейтін психология ғылымының бір саласы. Психодиагностика үшін математикалық-статистикалық амалдар өте маңызды, соның ішінде әсіресе –коррекциялық және факторлық талдау. Психометрия мүмкіндіктерін қолдану психодиагностиканың практикалық нәтижелігіне маңызды әсерін тигізеді.


  1. «Жеке тұлғаның өсу психологиясы» курсын зерделеудің мақсаты –магистранттарға кәсіби іс-әрекеттеріне қажетті психологиялық білімнің негізін қалыптастыру.


3.3 «Жеке тұлғаның өсу психологиясы» пәні курсын зерделеудің негізгі міндеттері:

 • Жеке тұлғаның өсуі және оның категориялық аппараты туралы ұғым беру;

 • Жеке тұлғаның өсуі пәннің мазмұнын ашып көрсету;

 • Жеке тұлғаның өсуі басқа ғылымдармен байланысын көрсету;

 • Жеке тұлғаның өсуі әдістемесінің мәнін ашып көрсету.

3.4. Пәнді оқу барысында магистрант төмендегілерді білуі тиіс:

- Жеке тұлғаның өсуі ғылым туралы, оның қағидалары, міндеттері мен құрылымы;

- Жеке тұлғаның өсуі зерттеу әдістерін;

- Жеке тұлғаның өсуі ғылымының категориялық құрылымын;

- психологиялық жағдайларға талдау жасай білу;

- Жеке тұлғаның өсуі басқа ғылымдармен байланысын түсіну;

- Жеке тұлғаның өсуі білімін кәсіби әрекетінде қолдана алуы.

3.5. Курс пререквизиттері:

- Жалпы психология

- Психология мамандығына кіріспе

3.6. Курс постреквизиттері:


Жұмыс оқу жоспарынан үзінді

Кесте1

Курс

Семестр

Кредит

СаныЛК

(сағ.)


СПС

(сағ)


МӨЖО

(сағ)


МӨЖ

(сағ)


Барлығы

2

3

3

15

30

90

180

225


2 . Пәнді оқып-зерттеу бойынша әдістемелік нұсқаулар

Құрметті магистранттар!

Бұл курс магистранттарға арналған. Білім беру реформасын жүзеге асыру бағытында көзделген басты шаралардын бірі оқытушылардың педагогика ғылымы саласындығы дайындығын үнемі жақсарта түсу мәселесі. Қазақстан жағдайында төл тілімізде бұл салада атқарылған шаралар аз емес. Білім беру бағдарламалары тиісті деңгейлер мен олардың сатыларының білім беру мазмұны айқындалған

«Жеке тұлғаның өсуі» курсының әр түрлі әдістемелік аспектілерін зерттеу ісі елімізде жаңадан қолға алынып келеді. Жоғары мектептердің өзіндік ерекшеліктеріне орай жазылған осындай еңбектер аз. Магистранттарға ұсынылып отырған осынау құрал оку бағдарламасының жекелеген такырыптарға қатысты келелі мәселелерін тәжірибе жүзінде, нақты экспериментті зерттеулер арқылы түсіндіруді мақсат еткен.

Пәннің сапалық және көлемдік параметрлері өте ауқымды болғандықтан оны толық оқып-зерттеу үшін аудиториялық сабақпен шектелуге болмайды, сондықтан, сіздерге көптеген тақырыптарды өзбетімен оқып-зерттеуге тура келеді.

Аудиториялық сабақтарға дәрістер практикалық сабақтар кіреді. Семинарлық сабақтар сіздерге ғылыми әдебиеттермен жұмыс істеу және аудитория алдында сөйлеу сияқты практикалық дағдылады қалыптастыруға көмектеседі. Практикалық сабақтарға өз уақытында және жоспарға сәйкес толық көлемде дайындалу талап етіледі. Тақырып бойынша дайындалу тек арнайы оқулықтарды пайдаланумен шектелмеуі тиіс. Конспект жұмыстарды семинар сабағына арнайы басталған жұмыс дәптерінде жазба түрде ұсынылуы қажет.

Сонымен қатар, жұмыс бағдарламасында өзбетімен жұмыстың келесі түрлері ұсынылады: МӨЖО (магистранттың оқытушы басшылығымен жүргізетін өзбетімен жұмысы ), және МӨЖ (кейбір тақырыптарды тереңірек оқып-зерттеуі мақсатындағы студенттің өзбетімен жұмысы). Берілген жұмыс түріне байланысты тапсырмалар мен олардың орындалу мерзімдері 4,5 кестелерде көрсетілген.

Жұмыстар магистранттардың өзіндік ойлауы мен шығармашылығы да кеңінен қарастырылған. Жеке тұлғаның өсуі пәніне байланысты барлық тақырыптар қамтылып, сол тақырыптарға орай қосымша әдебиеттер тізімі қарастырылу ұсынылады.

Бұл бағдарламаны құрастырғанда осы мәселелерді мүмкіндігіше пәнге қатысты толық қамтуды көздедік.3 Курс саясаты

Сабаққа қатынасу.

1Магистранттың дәріс, практикалық сабақтарға қатысу міндетті.

2.Белгілі себептермен сабаққа қатынаса алмаған жағдай, Сізді пән міндетінен босатпайды.

3.Кешігуге немесе дәріс, практикалық сабақ кезінде басқа студенттермен сөйлесуге болмайды.Тәртіп.

1.Тәртіп магистранттың оқу үлгеріміне тәуелді емес, демек, барлығына ортақ. 2.Сабақ үстінде тәртіп бұзушылар аудиториядан шығарылады немесе курсты қорытындылауда “қанағаттанарлықсыз” бағасы қойылады.

3.Сабақ үрдісінде Сіздің қалталы телефоныңыз өшірілуге тиіс.

4. Оқытушы мен курстастарыңызға ашық жарқын болуға және шыдамдылықпен қарауды ұмытпаңыз.МӨЖ бойынша тапсырмалар.

1.МӨЖ бойынша тапсырмалар өз уақытында міндетті түрде орындалуы тиіс. 2.Мерзімінде орындалмаған тапсырмалар автоматты түрде төмен бағаланылады.Емтихан.

1.Емтихан – білімді қорытынды рубеждік тексеру болғандықтан барлық студенттерге міндетті.

2.Емтихан тестілеу немесе билеттік жүйеде орындалады.

3.Тестік тапсырма әрбір модуль бойынша 360 тестіні, ал әрбір емтихан билеті 3 сұрақты құрайды.
4 Ұпайлық, пайыздық және әріптік эквивалентінде бағалау шкаласы

Кесте 6


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Ұпайлардың сандық эквиваленті

Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

А


4

3,6


95-100

90-94

Үздік


В+

В

В-3,4

3,2


3,0

85-89

80-84


75-79

Жақсы


С+

С

С-Д+

Д


2,8

2,6


2,4

2,2


2,0

70-74

65-69


60-64

55-59


50-54

ҚанағаттанарлықF

0

0-49

Қанағаттанарлықсыз

I

NA
Аяқталмаған

P

-

өтті

Пәнді өтті

5 Магистранттарға арналған пән бойынша жұмыс бағдарламасы

Кесте 2 Пән мазмұны. Сағаттардың бөлінуі
Тақырып атауы

Тақырып мазмұны

Сағат саны

лекция

практ семинар

лаборат

МӨЖО

МӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Тұлғаны зерттеудегі теориялар мен ықпалдар

Тұлғаны зерттеудегі теориялар мен ықпалдар

1

2
3

12

2

Кеңестік психологияда

ғы тұлға теорияларының жалпы постулаттары
Кеңестік психологияда

ғы тұлға теорияларының жалпы постулаттары
1

2
3

12

3

Шет ел психологиясында тұлға түсінігін зерттеу теориялары Теориялар аясындағы тұлға

Шет ел психологиясында тұлға түсінігін зерттеу теориялары Теориялар аясындағы тұлға

1

2
3

12

4

Шет ел психологиясында тұлға түсінігін зерттеу теориялары Теориялар аясындағы тұлға

Шет ел психологиясында тұлға түсінігін зерттеу теориялары Теориялар аясындағы тұлға

1

2
3

12

5

Тұлғаның әлеуметтік психологиялық теориялары.


Тұлғаның әлеуметтік психологиялық теориялары.


1

2
3

12

6

Әртүрлі теориялардағы тұлға құрылымы.

Әртүрлі теориялардағы тұлға құрылымы.

1

2
3

12

7

Тұлға теорияларының келешегі.

Тұлға теорияларының келешегі.


1

2
3

12

8

Тұлға феноменін тұлға теориялары негізінде зерттеу жолдары.

Тұлға феноменін тұлға теориялары негізінде зерттеу жолдары.

1

2
3

12

9

Тұлға теориялары және психология тарихы.

Тұлға теориялары және психология тарихы.


1

2
3

12

10

Тұлға психологиясы бойынша негізгі ұғьшдар

Тұлға психологиясы бойынша негізгі ұғьшдар

1

2
3

12

11

Түйсіну мен қабылдау. Оларды зерттеу әдістері.

 1. Көру модальдігі.

 2. Көру-кеңістіктік қабілеттер.

 3. Есту модальдігі.

 4. Тактильдік иодальдік.

 5. Әлеуметтік перцепция.

1

2
3

12

12

Интеллектуалдық, сөздік сипаттамалар.

 1. Зейін және ес.

 2. Жалпы интеллект, сөз және математикалық қабілеттер.

1

2
3

12

13

Эмоционалдық сипаттамалар.

Эмоционалды жағдайлар.

1

2
3

12

14

Жеке тұлғалық ерешеліктер.

 1. Жетістік мотивациясы және аффилиация.

 2. Билік пен басымдылық мотивациясы.

 3. Жеке тұлғаның басқа да сипаттамалары.

1

2
3

12

15

Әлеуметтік нормалар мен гендерлік айырмашылықтар.

 1. Әлеуметтік норма және гендерлік айырмашылықтар.

 2. Нормативті қысым рөлі.

 3. Гомосексуалдылық гендрлік нормаларды бұзу ретінде.

4. Ақпараттық қысым рөлі.

1

2
3

12
Барлығы
15

30
90

180


6 МӨЖ хабарламалары, рефераттарының тақырыптары

Кесте 3
МӨЖО

МӨЖ

Аудиториялық

Аудиториядан тыс
1

2

3

4

1

Тұлғаны зерттеудегі теориялар мен ықпалдар

Терминологиялық сөздікпен жұмыс

Конспект

2

Кеңестік психологияда

ғы тұлға теорияларының жалпы постулаттары
Кеңестік психологияда

ғы тұлға теорияларының жалпы постулаттарыТаблица

3

Шет ел психологиясында тұлға түсінігін зерттеу теориялары Теориялар аясындағы тұлға

Теориялар аясындағы тұлға

Конспект

4

Шет ел психологиясында тұлға түсінігін зерттеу теориялары Теориялар аясындағы тұлға

Терминологиялық сөздікпен жұмыс

Реферат

5

Тұлғаның әлеуметтік психологиялық теориялары.


Ғылыми оқу құралымен жұмыс


Теориялар үлгісі

6

Әртүрлі теориялардағы тұлға құрылымы.

Әртүрлі теориялардағы тұлға құрылымы.

Реферат әзірлеу

7

Тұлға теорияларының келешегі.

Тұлға теорияларының келешегі.


Әуендер тыңдап, оның қандай сезім туратынын талдауға арналған шығарма.

8

Тұлға феноменін тұлға теориялары негізінде зерттеу жолдары.

Кеден қызметкерлердегі психологиясына арналған тапсырмалар әзірлеу

Жаттығулар әзірлеу

9

Тұлға теориялары және психология тарихы.

Тұлға теориялары және психология тарихы.

Әдістермен танысу

10

Тұлға психологиясы бойынша негізгі ұғьшдар

Тұлға психологиясы бойынша негізгі ұғьшдар

Жаттығулар әзірлеу

11

Түйсіну мен қабылдау. Оларды зерттеу әдістері.

Жаңа терминологиялық сөздіктер тізбесін әзірлеу

Ғылыми мақалалар

мен танысу
12

Интеллектуалдық, сөздік сипаттамалар.

Ғылыми оқу құралымен жұмыс

Коррекциялық бағдарлама әзірлеу.
7 Пән бойынша оқу үрдісінің күнтізбелік кестесі

Кесте 4


№ р/б

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

Жиыны

1-рейтинг

1

Бақылау түрі
ТМ1
МБ1

300

ұпай


2

Ұпайлар
270
30

3

Кеңестер

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

№ р/б

Апталар

9

10

11

12

13

14

15

Жиыны

2-рейтинг
1

Бақылау түрі

ТМ2
ОСТМ4

МБ2

300

ұпай


2

Ұпайлар

75
12075

30

3

Кеңестер

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Пр.ж

Белгілеулер: ТМ-модуль бойынша тапсырма; МБ-межелік бақылау; Пр.ж –практикалық жұмыс; МӨЖ- студенттің өздік жұмысыКаталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет