Бағдарламасы «Биологияға кіріспе»Дата07.07.2017
өлшемі194 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

Силлабус

Силлабус

ПОӘК 042-16-13.1.68/02-2016
ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы«Биологияға кіріспе»

№ 1 басылым

2016 ж.ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: Биологияға кіріспе

Кредит саны: 2

Шифр- мамандық атауы: 5В011300 - Биология

Факультет, кафедра: Жаратылыстану-математика, Биология кафедрасы

Семей, 2016

1.ӘЗЕРЛЕГЕН

Пәннің оқу бағдарламасы (Силлабус) құрастырылды: 1. ҚР МББС, ҚР Үкіметінің №1080 23.08.2012 ж. қаулысымен бекітілген (жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 13.05.2016 ж. №292).

 2. Пәннің ТОЖ бекітілген/қаралған (ТОЖ бойынша қажеттісін таңдау) РОӘК жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім жөніндегі отырысында кк/аа/жж (№__хаттама.

Құрастырушы_______«____»_____ 20___ж., аға оқытушы Құнанбаева Н.С.

2.КЕЛІСІЛДІ

2.1. Кафедра отырысында «________________________»

Хаттама «____»___________ 20___жыл, №____
Кафедра менгерушісі_______________ Садыкова Р.А.
2.2. Жаратылыстану-математика факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «____»___________ 20___жыл, №____


Төрайымы ____________ Ерменова Б.О.
3. БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «____»___________ 20___жыл, №____
ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор

____________________________ Искакова Г.К.


4. АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (№ басылымның орнына ___ «__»___ 20__ж.)

Мазмұны


1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3. КУРС САЯСАТЫ

4. БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСТАР


 1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні, тегі: Құнанбаева Н.С.

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: аға оқытушы

Факультет: Жаратылыстану-математика

Кафедра: Биология

Байланыс ақпараты: тел.87052443368,

e-mail: kunanbaeva.nurgul@yandex.kz, №3 оқу корпусы, кабинет 112


  1. Пәннің қысқаша мазмұны

Биологияға кіріспе пәні – адам, жануарлар организміндегі жасушалар, ұлпалар, ағзалар және ағзалар жүйесінің дамуын, құрылысын, қызметін зерттейтін, олардын пайда болғанынан өлгенге дейінгі тіршілік әрекетін, іс-тәжірибе мүддесіне сай, дамуға бағытты ықпал жасау мүмкіндігі туралы ғылым. Биологиялық ғылымдар: ботаника, зоология, анатомия, физиология, бактериология, вирусология, молекулярлық биология, биохимия, генетика ғылымдар негізінде құралды.

Бактерия, өсімдік және жануар клеткасындағы субклеткалы органеллалардың құрылысы мен функциясын оқудың қазіргі кездегі қадамдарын студенттерге таныстыру. Молекулярлық генетика мен биохимия аумағында жетістіктер иммунологтарға көптеген цитокиндердің ашуына мүмкіндік береді. Цитокиндердің әсері арнайы рецепторлар көмегімен жүзеге асады. Көптеген зерттеулер негізінде цитокин желі түсінігі қалыптасты және цитокиндердің бірқатар аурулар кезіңдегі әсер ету ерекшеліктері аңықталды. Биологияның басты заңдарын организмнің функционалды заңдылықтарын, оның біртекті жүйе екенін көрсетті. Цитология – клетка биологиясы жөніндегі ілімі. Клетка – ұлпаларының ең маңызды компоненті, тіршіліктің қарапайым негізі. Цитология биология мамандарын дайындау саласында іргелі пәндердің біреу болып саналады. Эволюциялық биология курсы педагогиқалық институтардың биология мамандығы негізі және қосымша болып келетін барлық факультеттердің оқу жоспарына еңгізілген. Қазіргі заман эволюция XXI – ғасырдан қалыптасқан және одан кейінгі ғалымдардың ғылыми зерттеу жұмыстарында талданып дәлелденген эволюцияның синтетикалық теориясы болып табылады.

Өсімдіктерге жалпы сипаттама және ботаника ғылымы негіздері мен жануарлар әлеміне сипаттама және зоология ғылымы негіздері материалдарын оқыту кезінде - болашақта оқушыларды биология пәндері бойынша оқытуда және табиғатты қорғау ісін, сондай-ақ ауыл шаруашылык еңбегін, сыныптан тыс жұмыстарға енгізуде білімге, іскерлікке және дағдыға қалыптастыру; диалектикалық-материалдык көрсетілімдерді қалыптастыруда ботаника мен зоологияның маңыздылығын ұғындыру.


  1. Пәнді оқыту мақсаты:

Организм тіршілігінің әр деңгейіндегі құрылым жүйесі мәнін айқындау; бактерия, өсімдік және жануар клеткасындағы субклеткалы органеллалардың құрылысы мен функциясын оқудың қазіргі кездегі қадамдарын студенттерге таныстыру. Биологияның басты заңдарын, организмнің функционалды заңдылықтарын, оның біртекті жүйе екенін көрсету.

Биологияның негізгі мақсаты: ұлпаларының құрылымдарын, олардың өзара тіршілік байланыстарын, күрделі қатынастығы жеке жүйе екендігін түсіндіреді. Гистология және эмбриология негіздерін оқып игеруде студенттер ұрықтың дамуын ұлпалардың құрлымын барлық деңгейде зерттеп практикалық және теориялық негіздерімен танысады.  1. Пәнді оқытудың міндеттері:

Студенттерді биологиялық ғылымдар саларымен таныстырып жаратылыстық бағытта білімдерін бағыттап, аталған салалар бойынша мәліметтерді және өсімдіктер мен жануарлардың өзара байланыстылығын аша отырып, өсімдік, жануарлар формаларының көптүрлілігімен таныстыру, өсімдік пен жануарлар мүшелеріндегі өзгерістерді оқыту, шаруашылық маңызын көрсету жэне өсімдік пен жануарлар ресурстарын сақтауда қолдану болып табылады.

Биология мамандарын дайындау саласында ботаника, зоология, анатомия, цитология, гистология, эмбриология, молекулярлық биология, генетика, биохимия іргелі пәндері болып саналады. Жалпы гистология курсын оқыту барысында: эмбриология негіздері хордалылар типінің өкілдері ланцетник, балықтар, амфибийлер, рептилийлер, сүт қоректілер адам эмбриогензінің негізгі кезендерімен таныстырады.Құзыреті (оқыту нәтижелері):

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:

білу:

тірі организмдердің негізгі белгілері мен қасиеттерін, құрылымдық және функционалды классификациясын;

- табиғат патшалығы мен олардың сипаттамасы;

- тіршіліктің ұйымдасуының құрылымдық деңгейін;

- өсімдік пен жануарлар жасушалар құрылысын білу:

- тірі организмдердің зат алмасу (метаболизм) принциптері;

- фотосинтез және тыныс алу;

- организмдердің дамуы және биогенетикалық заң;

- органикалық дүниенің эволюциясы, эволюцияның заңдылықтары мен механизмдердің қазіргі таңдағы көзқарастары;

- түрлердің популяциялық құрылымы.орындай алу:

 • уақытша микропрепараттарды әзірлеу;

 • алған биологиялық білімін ғылыми зерттеуде, диплом жұмысын орындауда қолдана алу.

дағдысының болуы:

 • биология аясынан алған білімдерін толығымен ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауда кәсіби деңгейде қолдану.

  1. Курстың пререквизиті: мектеп курсы

  2. Курстың постреквизиті: өсімдіктер систематикасы, омыртқалылыар зоологиясы, генетика, молекулалық биология

  3. Оқу жұмыс жоспарларынан көшірме:

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірліген

1-кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс, сағ.

СТС, сағ.

ЗЖ, сағ.

БӨЖ, сағ.

Барлығы, сағ.

Қорытынды бақылау формасы

1

2

2

15

15

-

45

90

тест


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚТАР ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ
2-кестеМодуль. Тақырып

Сағаттар саны
Д

ЗЖ

СТС

БӨЖ

Әдебиеттер

1

2

3

4

5

6

7

Модуль1: Тірішіліктің деңгейлері молекулалаық, жасушалық.

1

Биологияға кіріспе. Биологияның ғылым ретінде даму тарихының очеркі.

1

-

1

3

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1. 5.1.6,

2

Тіршіліктің пайда болуы және оның мәні. Тіршілікті сипаттаудың заңдылықтары және оның негізгі формалары.

1

-

1

3

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6,5.1.7

3

Тірі жүйенің ұйымдасушылық деңгейі туралы түсінік. Бұл деңгейлердің иерархиясы.

1

-

1

3

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5

4

Клетка биологиясына кіріспе. Клетка құрылымдық бірлік.

1

-

1

3

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.15

5

Клеткадағы зат және энергия алмасу

1

-

1

3

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.12, 5.1.13, 5.1.15

6

Тірі организмдердің алуан түрлілігі. Тірі организмдердің классификациясы.

1

-

1

3

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7. 5.1.8, 5.1.9

Модуль 2. Тірі организмдердің биологиялық даму

.7

Даму биологиясы. Филогенез және онтогенез.

Биогенетикалық заң.1

-

1

3

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7. 5.1.8, 5.1.9

8

Генетика негіздері. Молекулалық биология. Гендік инженерия.

2

-

2

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7. 5.1.8, 5.1.9, 5.1.19, 5.2.3

9

Эволюция теориясына кіріспе. Эволюциялық ілімнің замануи жағдайы.

1

-

1

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7. 5.1.8, 5.1.9. 5.1.18, 5.1.17

10

Эволюция факторлары. Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік. Макроэволюция.

1

-

1

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7. 5.1.8, 5.1.9. 5.1.18, 5.1.17

11

Антропогенез. Адамның шығу тегі.

1

-

1

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7. 5.1.8, 5.1.9. 5.1.18, 5.1.17

12

Ағзалардың ортамен өзара қатынасы. Экожүйелер: құрамы, құрылымы және тұрақтылық факторлары.

1

-

1

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7. 5.1.8, 5.1.9. 5.1.18, 5.1.19

13

Биосфера. Биосфераның эволюциясы. Ноосфера.

2

-

2

4

5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.7. 5.1.8, 5.1.9. 5.1.18, 5.1.19

Барлығы:

15

-

15

45


2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары:

1 Аралық бақылау сұрақтары: • Биология ғылымы, мақсаты мен міндеттері, зерттеу әдістері;

 • Биологияның ғылым ретінде даму тарихының очеркі;

 • Тіршіліктің пайда болуы және оның мәні;

 • Тіршілікті сипаттаудың заңдылықтары және оның негізгі формалары;

 • Тірі жүйенің ұйымдасушылық деңгейі туралы түсінік, осы деңгейлердің иерархиясы;

 • Клетка құрылысы мен қызметі;

 • Клетка құрамындағы бейорганикалық және органикалық заттар;

 • Клеткадағы зат және энергия алмасу;

 • Клетка теориясы;

 • Тірі организмдердің алуан түрлілігі;

 • Тірі организмдердің классификациясы;

 • Өсімдіктердің алуан түрлілігі, классификациясы, жер бетінде таралуы.

 • Жануарлар дүниесінің алуантүрлілігі, классификациясы, жер бетінде таралуы.

2 Аралық бақылау сұрақтары:

 • Даму биологиясы. Филогенез және онтогенез;

 • Өсімдіктер мен жаунарлардың онтогенезі;

 • Организмнің эмбрионалды және постэмбрионалды даму кезеңдері;

 • Биогенетикалық заң;

 • Организмнің дамуы және қоршаған орта;

 • Филогенезде көпклеткалылардың шығу тегі;

 • Генетика негіздері. Генетиканың даму тарихы, зерттеу әдістері.

 • Молекулалық биологияның пайда болуы, зерттеу әдістері;.

 • Гендік инженерия, даму кезеңдері, зерттеу әдістері;

 • Органикалық дүниенің эволюциясы;

 • «Биогенез» туралы түсні. Биогенез кезеңдері;

 • Биосфераның биологиялық эволюциясы;

 • К.Линней, Ж.Б. Ламарк, Ж. Кювье, Ч.Дарвин, А. Уолес теориялары;

 • Эволюцияның ситетикалық теориясы;

 • Микроэволюция. Түр. Түрдің популяциялық құрылымы;

 • .Эволюция факторлары. Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік. Макроэволюция.

 • Антропогенез. Адамның шығу тегі.

 • Ағзалардың ортамен өзара қатынасы. Экожүйелер: құрамы, құрылымы және тұрақтылық факторлары.


3 КУРС САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандай да бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестацияның қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындалуына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатын, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.

4. БАҒАЛАУ САЯСАТЫ

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта -270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін),Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.
3-кесте

Апта №

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

3

4

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Биологияның ғылым ретінде даму тарихының очеркі.

Сұрақ-жауап

0

2

Тіршілікті сипаттаудың заңдылықтары және оның негізгі формалары. Тірі организмдердің қасиеттері.

Сұрақ-жауап

20

3

Клетка теориясы. Клетканың химиялық құрамы. Клеткадағы бейорганикалық және органикалық заттар.

Сұрақ-жауап

20

4

Прокариот және эукариот клеткалар. Прокариот клеткалардың құрылысының негізгі ерекшеліктері.

Сұрақ-жауап

20

БӨЖ (білім алушылардың өздік жұмысы)

Биология ғылымының даму тарихы, биология салалары.

Жазбаша, презентация

50

5

Тірі жүйенің ұйымдасушылық деңгейі туралы түсінік. Бұл деңгейлердің иерархиясы.

Сұрақ-жауап

20

6

Өсімдіктердің алуан түрлілігі. Өсімдіктердің классификациясы.

Сұрақ-жауап

20

БӨЖ (білім алушылардың өздік жұмысы)

Тіршілік және оның Жер бетінде пайда болуы. Жердің геохронологиясы.

Жазбаша, презентация

50

7

Жануарлардың алуан түрлілігі. Жануарлардың классификациясы.

Сұрақ-жауап

0

7

1 Аралық бақылау

Тест

70

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Организмдердің дамуы.

Филогенез және онтогенез.Өсімдіктер және жануарлар онтогенезі. Биогенетикалық заң.

Сұрақ-жауап

0

9

Молекулалық генетика, даму кезеңдері, салалары. Тұқым қуалаушылық материалдардың құрылымдық-функционалдық ұйымдасуы. Ген, ДНҚ, генетикалық код.

Сұрақ-жауап

20

10

Гендік инженерия, мақсаты мен міндеттері, әдістері, даму кезеңдері, жетістіктері. Генді жасанды синтездеу. Клондау.

Сұрақ-жауап

20

БӨЖ (білім алушылардың өздік жұмысы)

Организмнің жеке дамуы.

Жазбаша презентация

50

11

Органикалық дүниенің эволюциясы. «Биогенез» түсінігі. Биогенез кезеңдері. Микроэволюция. Түр. Түрдің популяциялық құрылымы.

Сұрақ-жауап

20

12

Эволюция факторлары. Тұқым қуалаушылық және өзгергіштік. Табиғи популяциядағы табиғи сұрыптау. Бейімделу. Макроэволюция.

Сұрақ-жауап

20

13

Адамның шығу тегі. Антропогенез. Адамның шығу тегі бойынша палеонтологиялық мәліметтер.

Сұрақ-жауап

10

14

Биосфера туралы түсінік. Биосфера құрылымы және энергиясы.

Сұрақ-жауап

10

БӨЖ (білім алушылардың өздік жұмысы)

Биогеография. Биогеографияның даму тарихы, негізгі бөлімдері ұғымдары.

Жазбаша презентация

50

15

«Экожүйе» түсінігі. Биогеоценоз, экожүйе және биом-қатынас түсініктері. Экожүйе құрамы мен ұйымдасу деңгейі (түрлік, популяциялық, ценотикалық). Экожүйенің функционалды құрылымы (продуценттер, консументтер, редуценттер).

Сұрақ-жауап

0

15

2 Аралық бақылау

тест

70

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы

400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл

1000

4-кесте


Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың цифрлық

эквивалентіПайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өтежақсы

А -

3,67

90-94

В +

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В -

2,67

75-79

С +

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

С -

1,67

60-64

D +

1,33

55-59

D

1,00

50-54

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

5.1. Негізгі әдебиеттер:

5.1.1 Введение в молекулярную биологию/ Дж. Хаггис, Д.Михи, А. Мюир и др.; пер с англ. В.В. Борисова, под ред. В.О. Шпикитера.- М.: Мир, 1967.- 434 с.

5.1.2 Введение в биологию: учеб. пособие / В.И. Фурсов.- Мн.: Выш. шк., 1966.- 279 с.

5.1.3 Зияева, Г.К. Биологияға кіріспе: оқұлық / Г.К. Зияева.- Алматы: Эверо, 2013.- 127 б.

5.1.4 Пехов, А.П. Биология с основами экологии: учеб.для вузов / А.П. Пехов.- СПб; М.; Краснодар: Лань, 2007.- 687 с.

5.1.5 Биология. В 2-х кн. Кн.1: учеб. для мед.спец. вузов / Под ред. В.Н.Ярыгина.- 8-е изд.- М.: Высш. шк., 2007.- 432 с.

5.1.6 Мамонтов, С.Г. Биология: учеб. для вузов / С.Г. Мамонтов; С.Г.Мамонтов, В.Б.Захаров, Т.А.Козлова.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2008.- 568 с

5.1.7 Лысов, П.К. Биология с основами экологии: учеб. для студ. вузов / П.К. Лысов; А.П.Акифьев, Н.А.Добротина.- М.: Высш.шк., 2007.- 655 с.,

5.1.8 Биология: популярная иллюстрированная энциклопедия / [Авт.кол.: С.Баготский, Г.Лернер, К.Миронычев и др.- М.: Дрофа- Плюс, 2007.- 647 с.,

5.1.9 Биология: для поступающих в вузы / под ред. В.Н.Ярыгина.- 3-е изд., испр.- М.: Высш.шк., 1998.- 478с.

5.1.10 Муканов К.Н. Цитология: курс лекций / К. Н. Муканов, А.У. Усенов.-Семипалатинск,2004.-148с.

5.1.11 Нұрышева,М. Цитология.-А.,2006.-182 б.

5.1.12 Афанасьев В.Г. Мир живого: системность, эволюция и управление. М. 1986.

5.1.13 Зенгбуш П. Молекулярная и клеточная биология.-М.,1992

5.1.14 Түсіпова К.С. Омыртқасыздар зоологиясы. 1, 2 бөлім. -Алматы: Ғылым, 1999, 2000.

5.1.15 Дәуітбаева К.А. Омыртқасыздар зоологиясы. 1, 2, 3, 4 бөлім. Алматы-. «Қазақ университеті» баспасы, 1996, 1997, 1998, 2000.

5.1.16 Свенсон К. Клетка.-М.:1980.

5.1.17 Правдин Е.Н. Эволюция.М.: 1963.

5.1.18 П.Кемп, К.Армс Введение в биологию. М., 1988.

5.1.19 Стамбеков, С. Ж. Генетика: оқу құралы / С. Ж. Стамбеков.- 2-бас., түзетіліп, толық.- Новосибирск, 2002.- 463б.5.2 Қосымша әдебиеттер:

5.2.1 Никитин, Д.П. Окружающая среда и человек: учеб. пособие / Д.П. Никитин; Ю.В.Новиков.- 2-е изд., перераб. т доп.- М.: Высш. шк., 1986.- 424 с.

5.2.2 Яблоков, А.В. Эволюционное учение: учебное пособие для биологических специальностей / А.В. Яблоков; А.Г. Юсуфов.- 2-е изд. перераб. и доп.- М: Высш. школа, 1981.- 343с.

Алиханян, С.И.

5.2.3 Общая генетика: учебник для студ. ун-тов / С.И. Алиханян; А.П.Акифьев, Л.С.Чернин.- М.: Высш. шк., 1985.- 447с.

5.2.4 Наумов, С.П. Омыртқалылар зоологиясы: оқу құралы / С.П Наумов.- Алматы: Мектеп, 1970.- 287 б.5.2.3 Биология зверей и птиц: учебник для студентов вузов / Н. А. Харченко, Ю. П. Лихацкий, Н. Н. Харченко. - М. : Академия, 2003. - 384 с.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет