Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының басылымдарын дайындау, қолжазбаларды іріктеу, рецензиялау және шығару РегламентіДата21.04.2018
өлшемі180.64 Kb.
#70121
Ректордың 2012 жылғы 30 қаңтардағы

01-04/13 бұйрығымен бекітілді
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының басылымдарын дайындау, қолжазбаларды іріктеу, рецензиялау және шығару

Регламенті
1. Жалпы ережелер

Академияда оқу, ғылыми және зерттеу қызметін қамтамасыз ету үшін оқу, оқу-әдістемелік, әдістемелік; ғылыми, ғылыми-ақпараттық және анықтамалық әдебиет пен басылымдардың өзге түрлері шығарылады.

1. Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясының басылымдарын дайындау, қолжазбаларды іріктеу, рецензиялау және шығару регламенті (бұдан әрі – Регламент) қолжазбаларды басып болғанға дейінгі және басып шығару процедурасын оны Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясында дайындау, іріктеу, басылымдарды рецензиялау және шығару тәртібін қоса, сондай-ақ «Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет» журналында және Академияның ғылыми жинақтарында мақалалардың қолжазбаларын рецензиялауды регламенттейтін негізгі құжат болып табылады.

2. Қолжазба мағынасында регламентте типографиялық тәсілмен жасалмаған авторлық мәтіннің (мақала немесе кітаптың) түпнұсқасы немесе көшірмесі түсініледі. Басылым мағынасында регламентте «мазмұнындағы ақпаратты таратуға арналған, редакциялық-баспа өңдеуден өткен, дербес рәсімделген, шығу мәліметтері бар құжат» (2003 жылғы 22 мамырдағы № 23 хаттама, Мемлекетаралық стандартизациялау, метрология және сертификаттау жөніндегі кеңесі қабылданған «Басылымдар. Негізгі түрлері. Терминдер және анықтамалар» 7.60-2003 МС сәйкес) түсіндіріледі.

3. Жақтық заңды тұлғалардың материалдарын шығару және жеке тұлғалардың жеке тапсырыстарын орындау коммерциялық негізде жүзеге асырылады.

4. Шығарылатын жұмыстардың көлемі Ғылыми Кеңес (бұдан әрі – ҒК) бекіткен мүмкін болатын шектен аспауы керек (оқу әдебиеті үшін – кем дегенде 10 б.т., монографиялар үшін – кем дегенде 20 б.т.)

5. Қолжазбаны басылымға ұсыну кезінде оны таратылу мүмкіндігі және оқырмандар аясы міндетті түрде ескеріледі.

6. Жарияланымда аяқталған зерттеулердің немесе олардың кезеңінің нәтижелері болуы қажет.


2. Редакциялық-баспа қызметін жоспарлау

7. Академияның оқу процесі мен ғылыми-зерттеу жұмысын және кітапхана қорын талдауын қамтамасыз ету қажеттігіне сәйкес әр күнтізбелік жылға оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиетті жоспарлауды Ғылыми-әдістемелік кеңес (бұдан әрі – ҒӘК) жүзеге асырады.

8. Академияның құрылымдық бөлімшелері осы регламенттің № 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша келешек күнтізбелік жылдың басылымдары жоспарына қосу үшін ағымдағы жылдың 20 қыркүйегіне дейін Редакциялық-баспа қызметіне (бұдан әрі – РБҚ) жылдық өтінімдерін береді.

9. Редакциялық-баспа қызметі (бұдан әрі – РБҚ) Академияның құрылымдық бөлімшелеріне өтінімдерді рәсімдеуде алдын ала консультациялық көмек беруге міндетті.

10. Редакциялық қызметі Баспа қызметімен келісілген құрылымдық бөлімшелер өтінімдерінің жинағын құрастырады және ағымдағы жылдың 1 қазанына дейінгі мерзімде жылдық баспа тақырыптық жоспарының жобасын (бұдан әрі – ЖБТЖ) дайындайды. РҚ ағымдағы жылдың 15 қазанына дейінгі мерзімінде ҒӘК-ке қарауға ЖБТЖ жинағының жобасын береді.

11. ЖБТЖ жобасы профессор-оқытушылар құрамы мен қызметкерлердің ашық талқылауы үшін Академияның порталына орналастырылады.

12. ҒӘК мәжілістерінде шығарылатын қолжазбалардың мазмұны және пәндердің оқу бағдарламалары сұраныстарына сәйкестігі қарастырылады. Іріктелген материалдардың өзектілігіне, ғылымилығы мен кәсіби бағыттылығына, сынақтан өткендігіне, сондай-ақ басылымның жоспарланған түріне (оқулық, оқу құралы, монография және т.б.) сәйкес келуіне айрықша көңіл бөлінеді.

13. ҒӘК шешімі негізінде қажеттілік болғанда Редакциялық-баспа қызметі құрылымдық бөлімшелердің жетекшілерімен ЖБТЖ жобасын жасайды, келіседі және Ғылыми Кеңеске бекіту үшін ЖБТЖ соңғы жобасын енгізеді.

14. Ғылыми Кеңестің ЖБТЖ бекіту туралы шешімі қазан айының соңынан кешіктірмей қабылданады.

15. Бекітілген ЖБТЖ мәтіні Академияның сайтына «Ғылым» бетінде орналастырылады.


3. Қолжазбаларды дайындау процесі

16. Қолжазба алдын ала міндетті тәртіпте мынадай дайындық кезеңдерінен өтуі керек:  1. Кафедра мәжілісінде талқылау:

а) кафедра меңгерушісі қол қойған кафедраның қорытындысында басылымның сұранысқа ие болу, жұмыстың мақсаттылығы туралы мәлімет; сондай-ақ білім алушылардың осы мамандық бойынша әдебиетпен қамтамасыз етілу дәрежесінің нұсқасы болуы керек;

б) кафедра ішкі және сыртқы рецензенттерді (олардың ғылыми дәрежесі рецензияланатын қолжазбаның авторларынан төмен болмауы керек), және қажет болған жағдайда жауапты редакторды немесе басылымға жауаптыны тағайындайды.

Мақалалардың қолжазбаларын рецензиялау тәртібі осы регламенттің 6-бөлімінде баяндалған.


  1. Директорат мәжілісінде талқылау

Талқылау қорытындысы бойынша қолжазбаларды осы регламенттің 8-тармағына сәйкес Академия басылымдарының жылдық жоспарына қосу туралы ұсыныс шығарылады.

3) Автордың қолжазбаларға түзету енгізуі

Рецензенттердің ескертулері мен ұсыныстары негізінде қолжазбаларға түзету енгізуді автор міндетті тәртіпте жүргізеді. 1. Редакциялық-баспа қызметінің қолжазбаларды редакциялауы

Қолжазбаларды редакциялау РБҚ туралы бекітілген Ережеге сәйкес жүргізіледі. Қағаз және электрондық нұсқаларға белгіленген редакторлық түзетулерді енгізгеннен кейін және редактордың ескертулерін жойғаннан кейін автор электрондық және қағаз түрінде түзетілген қолжазбаны, сондай-ақ қолжазбаның авторлық нұсқасының редакторлық белгілермен қоса түпнұсқасын Редакциялық-баспа қызметіне тапсырады.

Редактор енгізілген түзетулерді салыстырады, электрондық және қағаз түріндегі мәтінді редакциялау мен форматтаудың қорытынды процесін жүргізеді. Осы кезеңнің аяқталуы бойынша қолжазба авторға акт бойынша беріледі.5) ҒӘК мәжілісінде талқылау

а) қолжазба кафедра мен директораттың жағымды қорытындысы, екі рецензия болғанда ғана және РБҚ редакциялау процесінің аяқталғанын кейін ҒӘК мәжілісінде қаралады. ҒӘК мәжілісінде кейінгі мәжілісте қолжазба туралы сараптамалық қорытындыны тапсыруға міндетті сарапшы тағайындалады;

б) ҒӘК Академияның ғылыми қызметінің негізгі бағыттары бойынша ішкі және сыртқы рецензенттердің мәліметтер банкін құрады;

в) ҒӘК мәжілісінде қолжазбаларды сыртқы рецензиялауға тапсыру туралы шешім қабылданады;

г) ҒӘК хатшысы автордан редакцияланған қолжазбаны қабылдайды және сарапшыны анықтау үшін ҒӘК мәжілісінің күн тәртібіне енгізеді және қолжазбаны ҒӘК сарапшысына рецензиялауға береді;

д) ҒӘК сарапшысы қолжазбаны осы регламентке № 2-қосымшаға сәйкес рецензияға қойылатын талаптар бойынша рецензиялайды;

е) рецензиялау үшін автор сарапшыға қолжазбаны қағаз тасығышта және қажет болған жағдайда электронды түрде тапсырады. Сарапшы сондай-ақ кафедраның және директортаттың рецензиялары мен шешімдерімен танысуы керек.

6) ҒӘК мәжілісінде қолжазбаларды қарастыру

а) жоғарыда аталған кезеңдерден өткеннен кейін қолжазба ҒӘК мәжілісінде қаралады, онда автор өзінің жұмысын оның өзектілігін, Академияның білім беру процесінде қодану мүмкіндігін негіздей отырып ұсынады;

б) ҒӘК сарапшысының бағалауы, сондай-ақ ҒӘК мүшелерінің қорытындысы тыңдалады;

в) ҒӘК мүшелерінің әр мағыналы пікірлері туындағанда сыртқы (жабық) рецензиялау тағайындалады;

г) автор қолжазбаны ҒӘК ұсынымдарына сәйкес жасалады;

д) автор дайындалған қолжазбаны РБҚ редакторымен келіседі және Ғылыми Кеңесте қарауға соңғы нұсқаны дайындайды.7) Ғылыми Кеңесте қолжазбаны қарау

Қолжазба Ғылыми Кеңесте қаралады, мәжіліс қорытындысы бойынша қолжазбаны басылымға ұсыну туралы (немесе қолжазбаны түзету туралы ұсыным) шешім қабылданады.

Жағымды қорытынды болғанда қолжазбаның соңғы нұсқасы электронды және қағаз түрінде Редакция қызметі Баспа қызметіне Ғылыми Кеңес өткен күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде – ескертулер болмағанда, немесе 10 (он) жұмыс күні ішінде – қажет болған жағдайда авторға Ғылыми Кеңес ұсынымдары бойынша қолжазбаларға түзетулер енгізу үшін тапсырады.
4. Басылымдарды шығару процесі

17. Басылымға дейінгі дайындық пен редакциялау кезеңінен өткен, осы Регламенттің 3-бөлімінде баяндалған қолжазба РҚ БҚ-ға (передается РС в ИС) беріледі.

Автор қызмет атқаратын құрылымдық бөлімшенің жетекшісі осы регламентке № 3-қосымшаға сәйкес үлгіде өтінімді толтырады.

Қолжазба Академияның беттеуге жіберілетін материалдарға қойылатын баспа талаптарына сай келуі керек.

18. Баспа қызметіне электронды және қағаз түрінде қолжазба, басылымға ұсынумен Ғылыми Кеңес мәжілісінің хаттамасынан үзінді, өтінім, белгіленген нысан бойынша РҚ тапсыру актісі беріледі.

19. Баспа қызметіне қолжазбаны тапсырушы автор Академиямен авторлық шарт жасасады.

20. Баспа қызметі кітапты беттеуді, түпнұсқа-макетін дайындауды өндіріске (мәтін көлеміне, шрифтілік және шрифтілік емес белгілеулер санына, кестелерге, суреттерге қатысты) түкен күннен бастап 20 (жиырма) жұмыс күні ішінде жүзеге асырады.

21. БҚ авторлардан қабылданған қолжазбалар туралы ақпаратты аяқталуы бойынша Академияның порталына «Ғылым» бетінде орналастырады және басылымды дайындау процесін жылжыту бойынша жаңартады.

22. Беттеуді аяқтағаннан кейін БҚ РҚ-ға редакторға оқуға және авторға түпнұсқа-макетіне түзетулер енгізу үшін бір данада берілетін корректура баспа-таңбасын басып шығарады.

23. РҚ корректура баспа-таңбасын 5 (бес) жұмыс күні мерзімінде оқиды. Оқып болғаннан кейін корректура БҚ-ға 5 (бес) жұмыс күні мерзімінде түпнұсқа-макетіне түзетулер енгізу үшін тапсырылады.

24. БҚ қажет болған жағдайда Редакция қызметіне түзетулер енгізуді салыстыру үшін берілетін екінші корректура баспа-таңбасын дайындайды. Екінші корректура баспа-таңбасында түзетулердің болуы кезінде ол БҚ-ға қажетті корректураларды енгізуге қайтарылады.

24. Корректуралық түзетулерді енгізгеннен кейін БҚ басылымның сигналдық данасын шығарады, оған автор виза қояды және РҚ жетекшісі тираждауға басу үшін қол қояды.


5. Академияның басылымдарында жариялау үшін мақалалар мен материалдарды рецензиялау және іріктеу прцедурасы

25. Академияда және Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында, сондай-ақ өзге елдерде білім алатын магистранттардың, докторанттардың мақалаларында рецензиядан бөлек ғылыми жетекшінің пікірлері болуы керек. Егер мақалалар Академияның Интернет-ресурсында орналастырылған (http://pa-academy.kz/ru/AboutUs/Journal.aspx) авторлық мақалалардың (материалдардың) түпнұсқаларының ұсынымдарына сәйкес келсе, онда қарауға қабылданады.

26. «Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет» журналына жариялау үшін мақалалар мен материалдарды іріктеу мен қарастыру кезінде және Академияның жинақтарында рецензиялаудың үш деңгейлі жүйесі рұқсат етіледі:

1) мақаланы, баяндаманы ашық рецензиялау. Ішкі және сыртқы рецензенттерден рецензиялар қабылданады.

2) Академия баспа басылымының редакциялық алқасы мүшесінің жабық рецензиялауы. Рецензент журналдың немесе жинақтың редакциялық алқасының мәжілісінде бас редактордың тапсырмасы бойынша тағайындалады;

3) Академияның сыртқы (жасырын) сарапшымен коммерциялық шарты негізінде жабық рецензиялауы.

27. Академия журналының/жинағының бас редакторы немесе оның орынбасары сыртқы рецензентке хат жібереді. Хатқа мақала (авторды көрсетпей) тіркеледі.

28. Рецензент доктор ғылыми атағы немесе ғылым кандидаты немесе PhD докторы немесе бейіні бойынша доктор академиялық дәрежесі бар тиісті ғылыми бейіндегі маман болуы қажет.

29. Сыртқы рецензенттің қолтаңбасы тиісті кадр қызметімен куәландырылады. Академияның қызметкері – рецензенттің қолтаңбасы Академияның Персоналды басқару қызметімен куәландырылады.

30. Рецензия жабық сипатты қамтиды: редакциялық алқасының сараптамалық баға беретін мүшелеріне және шақырылған сыртқы рецензенттерге автор туралы мәліметтер хабарланбайды.

Рецензия мақала авторына оның жазбаша сұранымы бойынша рецензенттің қолтаңбасын және аты-жөнін, лауазымын, жұмыс орнын көрсетпей беріледі.

31. Рецензенттер оларға жіберілген қолжазбалар авторлардың жеке меншігі болып табылатыны туралы жариялауға жататын мәліметтерге қатысты хабарланады. Рецензенттерге өз қажеттіліктері үшін қолжазбаларға көшірме жасауға рұқсат етілмейді.

32. Құпиялықты бұзу рецензенттің қолжазбада баяндалған материалдардың дерексіздігі немесе бұрмалау туралы мәлімдегенде ғана мүмкін болады.

33. Рецензент жіберілген мақаланы алған күннен бастап 2 (екі) апта ішінде қарайды және Академияға электрондық пошта бойынша, рецензияны немесе рецензиялаудан дәлелді бас тартуды қосымша поштамен қайтадан жібереді.

34. Қолжазбаларды бағалау кафедралар мәжілісінің шешіміне және жетекші ғалымдар мен мамандардан түсетін рецензияларға негізделеді.

35. Рецензиялау нәтижелері бойынша рецензент қорытындылардың үш нұсқасының біреуін береді:

а) мақала жарияланымға ұсынылсын;

б) жарияланымға ескертулерді ескерумен түзетулер енгізгеннен кейін ұсынылсын;

в) мақала жарияланымға ұсынылмасын.

36. Егер рецензент мақаланы ескертулерді ескерумен түзету енгізілгеннен кейін жариялауға ұсынса немесе мақаланы жариялауға ұсынбаса, рецензияда осындай шешімнің себептері көрсетілуі тиіс.

37. Редакциялық алқа ақпараттандырылмаған, дәлелденбеген рецензияны алған жағдайда, оның ішінде мақаланы талдаудыжалпы түсініктермен ауыстырған жағдайда жарияланымды қайтадан жабық рецензиялауға жіберуге құқылы.

38. Рецензия алғаннан кейін редакциялық алқа келіп түскен мақалалар туралы мәселені қарайды және мақаланы жариялау туралы немесе мақаланы жариялауды қабыл алмау туралы рецензияларды бағалау негізінде соңғы шешім қабылдайды.

39. Жағымды рецензиялардың болуы мақаланы жариялауға жеткілікті негіз болып табылмайды. Жарияланымның дұрыстығы туралы соңғы шешімді журналдың немесе жинақтың редакциялық алқасы қабылдайды.

40. Жарияланымның мүмкіндігі туралы шешім қабылдау процесі журналдың немесе жинақтың редакциялық алқасы мүшелерінің ашық/жабық түрдегі дауыс беруін, осы регламентке № 4 –қосымшаға сәйкес нысан бойынша сауалнама қағазын толтыруды қамтиды.

Жасырын сыртқы рецензенттің пікірі редакциялық алқаның мәжілісінде тыңдалады. Шешім көпшіліктің дауыс беруі арқылы қабылданады. Дауыстар саны тең түскен жағдайда журналдың немесе жтинақтың бас редакторының дауысы шешуші болып табылады.

41. Журналдың немесе жинақтың редакциялық алқасы жарияланымда рецензенттің сыни ескертулер үлесі болғанда және бұл ретте жалпы жағымды ұсынымдар болғанда материалды пікірталас тобына жатқызуға болады және ғылыми пікірталас тәртібінде басуға болады, ол басылымға аннотацияда көрсетілуі тиіс.

42. Қабылданған шешімдер негізінде авторға (авторларға) электрондық пошта бойынша хат жіберіледі, онда мақалаға жалпы баға беріледі және қабылданған шешім жазылады.

43. Мақалалар рецензияларының түпнұсқалары Редакциялық-баспа қызметінде сақталады, мерзімсіз басылымдарға рецензиялар Академияның ғалым хатшысында сақталады.
АГУ-РФ-РС-17 Форма заявки на включение в План подготовки и издания учебной, учебно-методической, научной и научно-информационной литературы Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан Издание № 1 Дата 14.10.2011 г.
Приложение № 1

к Регламенту подготовки, отбора рукописей,

рецензирования и выпуска изданий

Академии государственного управления

при Президенте Республики Казахстан
__________________________________________________

(Название структурного подразделения)ЗАЯВКА

на включение в План подготовки и издания учебной, учебно-методической, научной и научно-информационной литературы

Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан

на 20__ год
Автор / авторский коллектив / редактор-составитель (Ф.И.О, уч. степень, уч. звание, занимаемая должность)

Название (заглавие) издания,

язык,

вид издания (учебное пособие, монография, сборник и т.д.)

Коли-чество печат-ных листов

Степень готовности

на момент подачи заявки, %

Сроки обсуждения, рекомендации, редактирования

Срок издания

Ответ-ственные лица (Ф.И.О.)

идея

струк-тура

рукопись

обсужде-ние на кафедре, дискус-сионных площад-ках

кафедра, дирек-торат

редак-тиро-вание

Научно-методи-ческий

Совет

Ученый Совет1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Электронная версия отправлена на адрес Редакционной службы: journal@apa.kz


_________________________________________ ________________

(Должность руководителя структурного подразделения) (Ф.И.О.)


_________ ________________
дата подпись

Приложение

к Заявке на включение в План подготовки

и издания учебной, учебно-методической, научной

и научно-информационной литературы

Академии государственного управления

при Президенте Республики Казахстан
Автор / авторский коллектив / редактор-составитель

Название (заглавие) издания,

вид издания, язык

Аннотация к изданию

Назначение (название дисциплины, тип курса: обязательный, элективный)

Наличие ранее изданной литературы

по данной тематике

в библиотечном фонде Академии

(указать автора, название, выходные данные, количество экземпляров)

1

2

3

4

5

6


_________________________________________ ________________

(Должность руководителя структурного подразделения) (Ф.И.О.)
_________ ________________
дата подпись


АГУ-РФ-РС-19 Форма заявки на разрешение издания Издание № 1 Дата 14.10.2011 г.
Приложение № 2

к Регламенту подготовки, отбора рукописей,

рецензирования и выпуска изданий

Академии государственного управления

при Президенте Республики Казахстан
Заявка на разрешение издания
Прошу Вас разрешить издание следующего материала:

Название____________________________________________________________________________________________________________________________________

Автор_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Вид издания_________________________________________ Формат__________________ Объем (стр.)_________________ Красочность_______________________

Используется по дисциплине ________________________________________________________________________

Магистратура: специальность_________________________ год обуч.______________ семестр________________

Докторантура: специальность_______________________ год обуч.__________ семестр_______________________

Кафедра__________________________________________________________________________________________


Руководитель структурного подразделения _______________________________ ____________________ .

Ф.И.О. подпись


Распределение тиража

Количество экземпляров

(заполняется структурным подразделением)Утвержденное количество

(заполняется Издательской службой)Обязательный экземпляр

Книжная палата РК

Сигнальный экз.


18

2

Авторские экземпляры

5
Структурное подразделение

2
Библиотека

10
На продажуРезерв


Разрешенный тираж:____________________________Согласовано:

Вице-ректор по административным и экономическим вопросам_______________

Редакционная служба _________________________________________________

Издательская служба _________________________________________________

Финансово-экономическая служба _____________________________________

Библиотечная служба_________________________________________________АГУ-РФ-РС-20 Форма рецензии на издание, научную статью,

представленную для публикации в Академии Издание № 1 Дата 14.10.2011 г.


Приложение № 3

к Регламенту подготовки, отбора рукописей,

рецензирования и выпуска изданий

Академии государственного управления

при Президенте Республики Казахстан

Форма РЕЦЕНЗИИ

на издание, научную статью,

представленную для публикации в Академии


 1. Название публикации:

 2. Автор

 3. Объем публикации с указанием литературных источников, их количества.

 4. Тематика

 5. Основная идея публикации:

 6. Актуальность

 7. Научная новизна

 8. Структурированность

 9. Основные результаты исследований

 10. Использование литературных источников

 11. Качество оформления

 12. Замечания рецензента

 13. Рекомендации рецензента


Сведения о рецензенте:

___________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________

(место работы, должность, ученая степень, ученое звание)

Телефон для связи: __________________, е-mail: ________________
Рукопись получена рецензентом:
_______”_____________20__ г. _____________________

(подпись рецензента)
Заключение редколлегии:
______________________________________________________________________________________________

(принята к публикации, отклонена, отправлена на дополнительное рецензирование, отправлена на доработку)

_______”_____________20__ г. _ _____________________(подпись ответственного секретаря РК)

АГУ-РФ-РС-20 Форма опросного листа на научную статью, представленную для публикации в Академии Издание № 1 Дата 14.10.2011 г.


Приложение № 4

к Регламенту подготовки, отбора рукописей,

рецензирования и выпуска изданий

Академии государственного управления

при Президенте Республики Казахстан
Форма опросного листа

_______________________________________________________________

(название статьи)

_______________________________________________________________(автор)
Наименование критерия

Краткое

содержание критерия

Оценка

рецензента

Особое

мнение

рецензента

положит. (+)

отрицат.

(–)

1

Актуальность

Важность, полезность и/или применимость идей, методов, технологий


2

Новизна


Новое освещение, применение в той или иной отрасли


3

Оригинальность

Идеи, методы, способы, решения и результаты поставленных задач исследования ранее не были известны или апробированы


4

Инновационность

Новый процесс, услуга, продукт, основанные на новых, неизвестных технологиях, методах или методологиях, определение новых для потребителей услуг


5

Значимость

Изложение результатов, теор. и практич. значимость, выводы, научно-практическое значение


6

Структурированность

Логичность, последовательность, связность изложения


7

Литературный уровень

Коммуникативная ценность, соответствие научному стилю, языковым и стилистическим нормам


8

Качество оформления

Соответствие требованиям редакции, использование терминологической лексики. Наличие аннотаций, пристатейного аппарата, ключевых слов, соблюдение определенных параметров страницы, библиографического списка


ИТОГО


Заключение 1. Допускается к опубликованию

 2. Допускается к опубликовнию с учетом замечаний редколлегии

 3. Не допускается к опубликованию

 4. На усмотрение редколлегии – как дискуссионная работа

(нужное подчеркнуть)

Каталог: images -> files
files -> 4. Минимальная площадь на одно стоматологическое кресло (в кв м)
files -> Региональный центр «Шығыс» управления образования вко жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбы бойынша биология
files -> Сабақтың тақырыбы: Көктем Мақсаты: Көктем тақырыбына шолу жасай отырып, өз ойларын дәлелдеуге дағдыландыру. Міндеттері
files -> Ұбт-ға даярлаудағы тиімді әдістері өскемен 2015
files -> Химиялық таңбасы – аі
files -> Твором фтора простой и эффективный способ профилактики кариеса
files -> 1. Специфические рецепторы


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет