Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі шәКӘрім атындағы семей мемлекеттік униврситетіДата05.02.2018
өлшемі105.96 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


ШӘКӘРІМ атындағы СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВРСИТЕТІ

3 дәрежелі СМЖ құжат

ПОӘК

ПОӘК 042-18.-14.1.24/01-2014оқытушыға арналған «Сәулет» пәні бойынша ПОӘК

№2 баспа

2.09.2014 ж.
САУЛЕТ ”
ПӘНІНІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


5В072900“Құрылыс” және 5В073000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциялары өндірісі» мамандықтарының

студенттеріне арналған


ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
Семей 2014Алғысөз

1. ӘЗІРЛЕГЕН

1.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, “Геодезия және құрылыс” кафедрасының аға оқытушысы Уркинбаева Жузимкул Исаевна

«___________2014 ж.


2. ТАЛҚЫЛАНҒАН

2.1. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, “Геодезия және құрылыс”кафедрасының отырысында


Хаттама № __ «____» _____ 2014 жыл
Кафедра меңгерушісі, т.ғ.к. _________ Кудеринова Н.А.
2.2. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында

Хаттама №___ «____» ________ 2014 жыл
Төрайымы __________ Бекбаева Р.С.
3. БЕКІТІЛГЕН

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында талқыланды және басылымға ұсынылды


Хаттама №___ «____» ________ 2014 жыл
ОӘК төрайымы _____________ Искакова Г.К.

4. Бірінші рет енгізілді


Мазмұны

1

Қолдану аясы
2

Қажетті нормативті актілер
3

Жалпы ережелер
4

Пәннің жұмыс жоспарының мазмұны (модульдер)
5

Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптар
6

Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы
7

Әдебиеттер

1 ҚОЛДАНУ АЙМАҒЫ

«Саулет» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В072900 «Құрылыс», 5В073000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциялары өндірісі» мамандықтарының студенттеріне арналған. Оқу-әдістемелік кешен Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті “Геодезия және құрылыс” кафедрасында оқытылатын маңызды «Саулет» пәнін оқытуды ұйымдастырудың жүйелі негізі болып табылады.2 НОРМАТИВТІ АКТІЛЕР
«Саулет» пәні бойынша нағыз оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) пәннің оқу үрдісін ұйымдастыру ережесін бекітеді және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленді:

- 23.08.2012жылғы, № 1080 Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт КР білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен;


- 5В072900“Құрылыс” және 5В073000 «Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкциялары өндірісі» мамандықтарына арналған элективтік пәндердің каталогі 2014;


- УСТ 042-МУ-4-2014 Университет стандарты «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін құрастырудағы және рәсімдеудегі жалпы талаптары»;

- ҚЖ 042-1.01-2013 Құжаттарды жайластыру «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны».3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пән мазмұнының қысқаша сипаттамасы: «Саулет» пәні құрылыс мамандықтарының мамандарын даярлауда негізгі пәндердің бірі болып табылады. Пәнді оқу курсында заманауи жаңа қолданысқа ене бастаған материалдарды, конструкцияларды, инженерлік техниканы және қоршаған ортаны қорғай отырып, табиғи ресурстарды дұрыс пайдалану шешімдерін қарастырады.

3.2 «Саулет» пәнін оқытудың мақсаты:

- қала құрылысы және саулет жөнінде қажетті білім көлемін игеру үшін студенттерге кешенді ұйымдастырылған, әдістемелік және мазмұнды материал беру және заманауи сәулеттендірудің жаңа тәсілдерін негіздей отырып, ғимараттар мен оның түрлерін соңғы үрдістермен жобалай білу.

- ғимараттар мен имараттардың функционалды тағайындалуы бойынша көлемдерін анықтау ;


3.3 Пәнді оқудағы негізгі міндет:

- болашақта кәсіби шеберлігін шыңдауда, өндірістік және ғылыми-техникалық жұмысында көмекші болатын бастапқы теориялық және тәжірибелік білім беру;

- әлемдік деңгейде жаңа тиімді жобаларды үйрену, табиғи климаттық жағдайлар әсеріне байланысты болатын негізгі қала құрылыстарының конструкциялық – техникалық шешімдерін дұрыс пайдалана білу.

- табиғи климаттық жағдайлар әсеріне байланысты негізгі құрылыстың тиімді жұмыс технологиясын ұйымдастыру;


3.4 Пәнді оқытудың нәтижелері:

Пәнді оқып бітіргеннен кейін студент білуі керек:

- көлемдік – жайғастыру және конструктивтік шешімдерін

ғимараттарға арнайы сәйкестендіре білуі керек;

- қалақұрылыстық жағдайларды талдай білуі керек;

- әр түрлі ғимарат салудың конструктивтік жүйелерін және сұлбаларын

шеше білуі керек.

-сәулеттендіру технологиясының қазіргі жағдайы мен даму тенденцияларын және перспективаларын;

- құрылысты басқару мен ұйымдастырудың заманауи тәсілдерін;

3.5 Курстың пререквизиті:

- Физика;

- Инженерлік графика 1,2;

- Геодезия;

- Құрылыс материалдары;


3.6 Курстың постреквизиті:

- Құрылыс өндіру технологиясы 1,2,3.

- Құрылыс конструкциясы 1,2.


Кесте 1 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Курс


Семестр

Кредиттер

ДС (сағ.)

ПС (сағ.)

СӨЖ

(сағ.)


СӨЖО

(сағ.)


Барлығы (сағ.)

Қорытынды бақылау формасы

2

3

2

15

15

45

15

90

емтихан


4 ОҚЫТУШЫ ҮШІН ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ

Кесте 2 – Пәннің мазмұны. Сабақ түрі бойынша сағаттардың бөлінуі.


Тақырыптың атауы

Сағаттар саны


1

2


Модуль 1 Ғимарат және Сәулет

Дәріс сабақтар

Кіріспе. Саулет және қалақұрылысы туралы жалпы мағлұмат. Қаланың жіктелуі.

1


Қаланың бас жобасы. Жеке жер бөлігінің бас жобасы.

1

Саулет – құрылыстық жобалаудың негізгі принциптері. Жобалау сатысындағы: жоба, жұмыс жобасы.

1

Ғимарат және имарат туралы жалпы мағлұмат. Бір қабатты және көп қабатты өнеркәсіптік ғимараттың конструктивті элементтері және оларға қойылатын талаптар.

1

Қоғамдық , өндірістік ғимараттар және олардың түрлері. Тұрғын ғимараттардың көлемдік жайғастыру шешімдерінің техника- экономикалық бағасы.

1

Күш түсетін конструкциялар. Тірек – арқалық конструкция. Жазықтық арқалық конструкция. Тұрғын үйлерді жобалауда қойылатын санитарлық – гигиеналық талаптар.

1

Негіздер және іргетастар. Негізгі түрлері және оларға қойылатын талаптар.

1

Қабырғалар. Ішкі және сыртқы қабырғалар, тасбаулар. Түрлері және оларға қойылатын талаптар. Сыртқы қоршауды жылу техникалық есептеу.

1

Модуль 2 Жалпы талаптар

Азаматтық ғимараттар жабындары және едендері.Өнеркәсіптік ғимараттар жабындары. Жіктелуі.

1

Қабатаралық жабындылар. Шатыр жабындылары және төбеден суды аластату. Тұрғын ғимараттарының шатырлық, жертөлелік, цокольдік жабындылары.

1

Есіктер. Түрлері және оларға қойылатын жалпы талаптар.

1

Жарық мөлдірлі вертикальді конструкциялар.

1Баспалдақтар, пандустар және оларға қойылатын талаптар.

1

Қала құрылысын жобалаудағы және ғимараттарды қайта жаңартудағы экономикалық негіздер.

1

Өлшемдерді модульдік үйлестіру, негізгі ережелер. Қаңқалы конструктивтік жүйе.

1

Практикалық сабақтар

Бас жоба туралы түсінік. Қаланың бас жобасы және жеке жер бөлігінің бас жобасы.

1

Ғимарат бөліктерінің негізгі конструктивтік элементтері.

1

Тұрғын ғимараттардың көлемдік жайғастыру шешімдерін техника – экономикалық бағалау.

1

Негіздер және іргетастар. Негізгі түрлері және оларға қойылатын талаптар.

1

Қабырғалар.Сыртқы қоршауды жылутехникалық есептеу. Қоршау конструкцияларын ылғалдылық режимде есептеу.

2

Қасбет. Тұрғын ғимараттардың жоспары мен қималары.

2

Азаматтық ғимараттар жабындары және едендері. Олардың конструктивтік шешімдері.

1

Қабатаралық жабындылар.Түрлері және төбеден суды аластау. Жаңартылған жабындылар түрлерінің конструктивтік шешімдері.

1

Есіктер. Түрлері және оларға қойылатын жалпы талаптар.

1

Терезелер. Бөлменің жарықтануын есептеу.

2

Баспалдақтар және пандустар. Түрлері және негізгі қойылатын талаптары.

1

Көлемдік жайғастыру және конструктивтік шешімдерін техника-экономикалық түрде бағалау.

1


5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ҮШІН ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

1. Азаматтық құрылыстың техникалық сатысы және еңбек

өнімділігін төмендетудегі негізгі бағдарламалар.

2. Тұрғын және қоғамдық ғимараттардағы жарықтану

және ауа алмасу.

3. Дыбыс жұтушы қаптаулар және акустикалық экран.

4. Жабындылардың жаңа түрлері.

5. Өнеркәсіптік ғимараттарды жобалауда қаралған өртке

қарсы қауіпсіздік шаралары.

6. Өнеркәсіптік ғимараттар ішінің ауа алмасу әдістері.

7. Шуды төмендетудің құрылыс – акустикалық әдісі.

8. Өнеркәсіптік ғимараттар ішіндегі адамдарды көшіру(эвакуациялау)

9. Өнеркәсіптік ғимаратты техника- экономикалық түрде бағалау.

10.Өнеркәсіптік ғимараттың темірбетондық және

бетондық конструкциялық элементтері.

11.Құрылыс техникасының сәулет дамуына әсері.

12.Өмір бойғы суық жағдайдағы құрылыс.

13.Сеисмикалық аудандардағы құрылыс.

14.Едендерді орнату үшін заманауи құрылыс материалдары

және тәсілдері.

15.Тұрғын және өнеркәсіптік ғимараттарға дыбыс

қорғауыш материалдарын қолданудың инновациялық технологиясы.
6 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТПЕН ҚАМСЫЗДАНУ КАРТАСЫ
4кесте – Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамсыздану картасы


Оқу, оқу-әдістемелік құралдарының атауы

Экземпляр саны

Студенттер саны

Қамсыздану үлесі

Буга П.Г.Гражданские, промышленные и

и сельскохозяйственные здания – 2-е изд. перераб. доп. – М.. Высш.школа., 1987. – 351 стр..: ил.7

7

100

Іңкәрбаев Н.О. Архитектура. Оқу құралы. Алматы. «Эверо» баспасы,2009-826.

7

7

100

Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учебник для ВУЗов, под ред К.К.Шевцова– М.:Строииздат, 2003

7

7

1007 ӘДЕБИЕТТЕР
7.1 Негізгі әдебиеттер

7.1.1 Іңкәрбаев Н.О. Архитектура. Оқу құралы. Алматы. «Эверо» баспасы,2009-826. Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: Учеб. пособие для строит. спец. вузов/ И.А.Рыбьев – 2-е изд. испр. – М.: Высш. шк., 2004-701с.

7.1.2 Буга П.Г.Гражданские, промышленные и и сельскохозяйственные здания – 2-е изд. перераб. доп. – М.. Высш.школа., 1987. – 351 стр..: ил. 8.1.3 Буга П.Г.Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания – 2-е изд. перераб. доп. – М.. Высш.школа., 1987. – 351 стр..: ил.

7.1.3ВоробьевВ.А. Лабораторный практикум по общему курсу строительных материалов: Учеб. пособие для строительных специальностей вузов. 4-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1987-248с..


7.2 Қосымша әдебиеттер

7.2.1 Ким Н.Н, Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М.: Строииздат, 1997.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет