Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі семей қаласының ШӘКӘрім атындағы мемлекеттікДата12.11.2017
өлшемі178.76 Kb.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18.1.15/01-2013


ПОӘК

«Шетел тілін оқыту психологиясы» пәнінен оқу-әдістемелік материалдар05.09.2013 жылғы

№ 1 басылым«ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУ ПСИХОЛОГИЯСЫ»

ПӘНІНЕН ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

5В011990 «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығына арналған
ПӘННІҢ ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАСЫ

СЕМЕЙ


2013

Кіріспе
1ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы: педагогикалық

психология кафедрасының оқытушысы ____________ Оспанова К.Ш.

«25» тамыз 2013 ж.

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Педагогикалық психология кафедрасының отырысында қаралып, талқыланды.

Хаттама № 1 «03» 09. 2013 ж.
Кафедра меңгерушісі, псх.ғ.к. _______________ Джумажанова Г.К.

2.2 Педагогикалық факультетінің оқу-әдістемелік бюросында талқыланып, бекітілді.

Хаттама № 1 «05» 09. 2013 ж.
Төрайымы, п.ғ.к. _________________ Ахметова Т.Ш.

3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданып, басуға ұсынылды.

Хаттама №1 «18» 09. 2013ж.


ОӘК төрайымы,с.ғ.д. ________________ Искакова Г.К.

4  БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны
1

Қолданыс аясы

4

2

Нормативтік сілтемелер

4

3

Жалпы ережелер

4

4

Оқу пәнінің мазмұны (модуль)

6

5

СӨЖ тақырыптары

7

6

Пәннің оқу-әдістемелік картасы 7

7-10

7

Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

10

8

Әдебиеттер


11


1 ҚОЛДАНЫС АЯСЫ

«Шетел тілін оқыту психологиясы» пәнінің оқу-әдістемелік кешенінің құрамына кіретін оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы 5В011990 «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығына арналған.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы «Шетел тілін оқыту психологиясы» пәнінің оқытушыға арналған жұмыс бағдарламасы берілген пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың тәртібін төмендегі нормативтік құжаттар негізінде жүзеге асырады:

- Нақты білім беру деңгейінің мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті білім стандарты;

- 5В011990 «Шетел тілі: екі шет тілі» мамандығының типтік оқу жоспары;

- СТУ 042-ГУ-4-2013 Пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар университет стандарты;

- ДП 042-1.01-2013 «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны мен құрылымы» құжаттық іс-жосығы.3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны

Шетел тілдерін оқыту психологиясының пәні, психологиялық ғылым жүйесіндегі орны. Шетел тілдерін оқыту психологиясыньң даму кезеңдері. Оньң дамуының негізгі жолдары мен бағыттары.

Шетел тілдершн оқыту психологиясының мазмұны және жүйесі. Шетел тілін оқыту психологиясында мұғалімнің жеке тұлға болып қалыптасуындағы және педагогикалық еңбектің саласын арттырудағы ролі.

Білімнің түрлі ғылыми жүйесінің арасындағы шет тілдерін оқыту психологиясы. Шетел тілдерін оқыту психологиясының жалпы, әлеуметтік, жас ерекшеліктер психологиясы, педагогикалық, медициналық психология, психолингвистика, психосемантика, сонымен қатар, педагогика мен шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен пәнаралық байланыстар.3.2 Пәнді оқытудың мақсаты:

Болашақ мамандардың шетел тілін оқытуды психологиялық тұрғыдан қарастыру, тиімді оқыту жолдарымен таныстыру.3.3. Пәннің оқытудың негізгі міндеті:

 • Студенттердің шетел тілін оқытудағы психологиялық мәселелерді айқындап, олардан шығу жолдарын қарастыру;

 • Оқытудың тиімді жолдарын қарастыру, өмірлік және кәсіби жағдаяттарда байланыстыра отырып дамыту.

3.4. Оқытудың нәтижесі.

Пәнді оқудың соңында соңында студент білуі керек:

 • Шетел тілін оқытудағы психологиясының негізгі ұғымдарын;

 • Шетел тілі мұғаліміне қойылатын психологиялық талаптарды;

 • педагогтың кәсіби қасиеттерін және ағартушылық жұмыстарын;

Игеруі керек:

 • жағдаяттарды шешу барысында қолданылатын ғылыми- практикалық білімді;

 • педагогикалық қасиеттерді;

Меңгеруі керек:

 • шетел тілін оқытудағы психология курсы бойынша негізгі ғылыми психологиялық- педагогикалық терминдерді, түсініктерді;

 • шетел тілін оқытудағы психология пәнінің мақсат- міндеттерін;

Істей алу керек:

 • Оқу барысында алған білімін тәжірибеде қолдану;

 • Балаға шетел тілін оқытуды түсіндіруде психологиялық тұрғыдан толық қамтамасыз ету;

Түсінуі керек:

 • Қазіргі әлемде шетел тілін оқытудың маңызын;

 • Мұғалімнің баланың психологиялық дамуы үшін жауапкершілігін;

 • Бала үшін шетел тілін оқытудың психологиялық әсерінің құндылығы мен маңызын;

Болуы керек:

 • Оқу, өмірлік және кәсіби жағдаяттарда психологиялық тұрақты болу;

 • даралық және кәсіби өсуі;

Қабылдауы керек:

 • баланың шетел тілін оқытудағы психология мүмкіндіктерін дамыту туралы білімді;

 • психологиялық үрдіс құндылықтарының жүйесі туралы білімді;

3.5. Курстың пререквизиті: Психология және адам дамуы ,Педагогикалық мамандыққа кіріспе
3.6. Курстың постреквизиттері: Шетел тілінің тарихы, Шетел тілін оқытудың әдістері, Лексикология
3.7. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1 Кесте


Курс


Семестр

Кредит

ДС (сағ)

СТС (сағ)

Зерт. (сағ)

ОСӨЖ

(сағ)


СӨЖ(сағ)

Бар

(сағ)


Бақылау түрі

1

2

2

-

30

-

15

45

90

емтихан


4 ОҚУ ПӘНІНІҢ (МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2 Кесте


Тақырыптардың атауы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәріс сабақтары
Шетел тілін оқыту психологиясы пәні ғылым ретінде.

1

Шетел тілдерін оқыту психологиясыньң даму кезеңдері.

1

Оқу процесінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы үрдістер.

1

Оқытудың психологиялық теориялары.

1

Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

2

Тіл дамытудағы жеке тұлға. Сөйлеудің дамуы.

1

Оқытудың әр кезеңіндегі шетел тілін меңгеру.

1

Шетел тілдерін оқытудағы жас ерекшеліктеріне қарай тіл дамытудағы психологиялық ерекшеліктер.

2

Шет тілдерін оқытудығы тіл дамыту диагностикасының психологиялық ерекшеліктері

1

Шет тілі мұғалімінің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері.

1

Шет тілі сабағын өткізудегі психологиялық- педагогикалық ұйымдастыру ерекшелігі.

1

Психолингвистика пәнаралық ғылым ертінде

2

Зертханалық сабақтар
-
Тәжірибелік (семинар) сабақтар
Шетел тілін оқыту психологиясы пәні ғылым ретінде.

1

Шетел тілдерін оқыту психологиясыньң даму кезеңдері.

1

Оқу процесінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы үрдістер.

1

Оқытудың психологиялық теориялары.

1

Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

1

Тіл дамытудағы жеке тұлға. Сөйлеудің дамуы.

1

Оқытудың әр кезеңіндегі шетел тілін меңгеру.

1

Шетел тілдерін оқытудағы жас ерекшеліктеріне қарай тіл дамытудағы психологиялық ерекшеліктер.

1

Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

1

Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

1

Шет тілдерін оқытудығы тіл дамыту диагностикасының психологиялық ерекшеліктері

1

Шет тілі мұғалімінің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері.

1

Шет тілі сабағын өткізудегі психологиялық- педагогикалық ұйымдастыру ерекшелігі.

1

Психолингвистика пәнаралық ғылым ертінде

1

Психолингвистиканың зерттеу пәні және нысаны

1

5 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАРЫ

5.1 Шетел тілін оқыту психологиясы пәні ғылым ретінде.

5.2 Шетел тілдерін оқыту психологиясыньң даму кезеңдері.

5.3 Оқу процесінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы үрдістер.

5.4 Оқытудың психологиялық теориялары

5.5 Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

5.6 Тіл дамытудағы жеке тұлға. Сөйлеудің дамуы.

5.7Оқытудың әр кезеңіндегі шетел тілін меңгеру.

5.8Шетел тілдерін оқытудағы жас ерекшеліктеріне қарай тіл дамытудағы 5.9психологиялық ерекшеліктер.

5.10Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

5.11Шет тілдерін оқытудығы тіл дамыту диагностикасының психологиялық ерекшеліктері

5.12 Шет тілі мұғалімінің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері.

5.13Шет тілі сабағын өткізудегі психологиялық- педагогикалық ұйымдастыру ерекшелігі.

5.14Психолингвистика пәнаралық ғылым ертінде

5.15Психолингвистиканың зерттеу пәні және нысаны
6 ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 КестеТақырыптар

Көрнекі құралдар, плакаттар, стендтер

Өз бетімен дайындалу сұрақтары

Бақылау түрі
Дәріс сабақ


Семинар сабақ

Зертханалық сабақ
1

2

3

4

5

6
Шетел тілін оқыту психологиясы пәні ғылым ретінде.Шетел тілін оқыту психологиясы пәні ғылым ретінде.


-

Интреактивті тақта.

1.ШТОП ғылым жүйесіндегі орны.

2.ШТОП мазмұны және жүйесі.

3.ШТОП мақсаты, міндеттері.

4.ШТОП шетел тілдерін оқыту әдістемесімен пәнаралық байланыстары.Жазбаша
Шетел тілдерін оқыту психологиясыньң даму кезеңдері.Шетел тілдерін оқыту психологиясыньң даму кезеңдері.


-

Видеороликтер

1.Ушинский шетел тілін оқыту туралы

2.Выготскийдың тұжырымдамасы..

3.Кеңестік шет тілін оқыту психологиясының дамуындағы тенденциялар.

4.Қазақстанда ШТОП пайда болуы.Жазбаша талдау
Оқу процесінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы үрдістер.

Оқу процесінің психологизациясы және шетел тілдерін оқытудағы қазіргі заманғы үрдістер.


-

Прзентация

1.Шетел тілін оқуда оқушылардың қызығушылықтарын арттыру.

2.Шетел тілін оқытудың заманауи әдістері.

3.Психологиядағы оқыту теориялары туралы ұғым.


КестеОқытудың психологиялық теориялары.Оқытудың психологиялық теориялары.


-

Кесте

1.Түрлі модификациялы дамытушы оқудың теориясы.

2.Л.В Щерба ұсынған «Шетел дұрыс ұғыну ой-қабілетіне байланысты».

3.Оқытудың кибернетикалық тұжырымдамасы.

4.А.А.Самаринаньң ассоциативті түйсік теориясы.Жазбаша
Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері

Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.


-

Баспасөз материалдары

1.Сөйлеу тіл механизмінің екінші шартты жүйесі.

2.Тілдік құралдар.

3.Психологиядағы оқыту теориялары туралы ұғым.Талдау
Оқытудың әр кезеңіндегі шетел тілін меңгеру.
Оқытудың әр кезеңіндегі шетел тілін меңгеру.


-

Баспасөз материалдары1.Шетел тілін оқуда оқушылардың қызығушылықтарын арттыру.

2.Шетел тілін оқытудың заманауи әдістері.

3.Психологиядағы оқыту теориялары туралы ұғым.


Пікірталас
Шетел тілдерін оқытудағы жас ерекшеліктеріне қарай тіл дамытудағы психологиялық ерекшеліктер.

Шетел тілдерін оқытудағы жас ерекшеліктеріне қарай тіл дамытудағы психологиялық ерекшеліктер.

-

Презентация

1.Екі жасар баланың тіл дамытудағы телеграфтық стиль.

2.Тіл дамуының «сензитивті кезеңі»..Жазбаша
-


Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.


-

Видеороликтер

1.Екі жасар баланың тіл дамытудағы телеграфтық стиль.

2.Тіл дамуының «сензитивті кезеңі»..

3.Отандық және шетелдік ғалымдардың сөйлеу әрекеті онтогензін зерттеу бағыттары.


Жазбаша

-


Сөйлеу әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.


-

Видеороликтер, баспасөз материалдары

1.Екі жасар баланың тіл дамытудағы телеграфтық стиль.

2.Тіл дамуының «сензитивті кезеңі»..

3.Отандық және шетелдік ғалымдардың сөйлеу әрекеті онтогензін зерттеу бағыттары


Жазбаша

Шет тілдерін оқытудығы тіл дамыту диагностикасының психологиялық ерекшеліктері.

Шет тілдерін оқытудығы тіл дамыту диагностикасының психологиялық ерекшеліктері.

-

Ғылыми мақалалар

1.Оқушылардың тіл дамыту диагностикасының психологиялық ерекшеліктерін болжау.

2.Диагностикалық зерттеудің принциптері.

3.Диагностиканың кезеңдері.


Ауызша талдау

Шет тілі мұғалімінің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері.


Шет тілі мұғалімінің педагогикалық жұмысының психологиялық негіздері.

Кітаптар, суреттер, кестелер, бейнетаспалар

1. Бұқаралық мәдениеттің адам.

2. Өзіндік даму мен өздігінен жетілуге ұмтылыс.

3. Еркін ьолу құқығы.


Жазбаша

Шет тілі сабағын өткізудегі психологиялық- педагогикалық ұйымдастыру ерекшелігі

Шет тілі сабағын өткізудегі психологиялық- педагогикалық ұйымдастыру ерекшелігі.

-

Интерактивті тақта, теориялық зерттеулер

1.Педагогикалық қабілеттер.

2.Педагогикалық жұмыстың стилі.

3.Шет тілі мұғалімінің кәсіпкерлігі.


Жазбаша

Психолингвистика пәнаралық ғылым ретінде
Психолингвистика пәнаралық ғылым ретінде


-

Кесте

1.Шет тілін оқыту кезіндегі психологиялық мадақтаудың тиімділігі.

2.Шетел тілі сабақында психологиялық ахуал.

3.Шет тілі мұғалімінің кәсіпкерлігі.


Талдау

-

Психолингвистиканың зерттеу пәні және нысаны

--
1.Қазақстандық психолингвистика.

2.Психолингвистикалық зерттеулердің ерекшеліктері.Жазбаша


7 ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУ КАРТАСЫ

4 Кесте


Оқулықтардың, оқу құралдарының атауы

Саны

Студенттерсаны

Қамтамасыз ету пайызы

1

2

3

4

Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М.,1989. 


10

20

50%

Залевская А.А., Медведева И.Л. Психолингвистические проблемы учебного двуязычия. Т.,2002.


5

20

25%

Белянин В.П. Психолингвистика. Учебник., М., 2003.


7

20

35%

Карлинский А.Е. Основы теории взаимодействия языков. А., 1990


4

20

20%

8. ӘДЕБИЕТТЕР:

8.1. Негізгі әдебиеттер:

8.1.1. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам

8.1.2. Белянин В.П. Психолингвистика. Учебник., М., 2003.

8.1.3.Горолев И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. М.,1998.

8.1.4. Домолов А.Г. Психология личности.М.,1990. Мягкова Е.Ю. Структурные споры при обучении пониманию и переводу иностранного текста. // Психолингвистические исследования: слово и текст-Т., 1995.

8.1.5. Румянцева И.М. Психология речи и лингвопедагогическая психология.М, 2004

8.1.6.Тылец В.Г «Психология обучения иностранным языкам» . Санкт-Петербург,2006

8.1.7.Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранным языке. М.,1985.8.1.8.Залевская А.А., Медведева И.Л. Психолингвистические проблемы учебного двуязычия. Т.,2002.

8.2. Қосымша әдебиеттер:

   1. Андриевская В.В. Возрастные особенности деятельности старшеклассников на уроках иностранного языка. ИЯШ.

   2. Зимняя И.А. Психология обучения неродному языку. М.,1989. 

   3. Колкер Я.М., Устинова Е.С. Речевые способности: как их формировать? ИЯШ. 2000.№4.

   4. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.,1977.

   5. Логинова Л.И. Как помочь ребенку заговорить по - английский. М.2002. 

   6. П.Кузнецова Т.Д. Роль установки в формировании правильного и ошибочного речевого действия в условиях билингвизма и филингвизма: автореферат дис. к. психол.н. Тбилиси.1982. 

   7. Успанов К.С. Теория и практика формирования профессионально значимых качеств у будущих учителей.- А., 1998. 

   8. Шерьязданова Х.Т. Психология человеческого общения. А.,2002. 
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет