Азаматтық әуе кемелерімен тасымалдауға арналған қауіпті жүктердің тізбесін бекіту туралыбет1/7
Дата10.05.2017
өлшемі1.3 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Азаматтық әуе кемелерімен тасымалдауға арналған қауіпті жүктердің тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2011 жылғы 18 ақпандағы № 79 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 14 наурызда № 6805 болып тіркелді.


      «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңының 14-бабы 1-тармағының 25) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. Қоса беріліп отырған Азаматтық әуе кемелерімен тасымалдауға арналған қауіпті жүктердің тізбесі бекітілсін.
      2. Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің Азаматтық авиация комитеті (Р.Ө. Әдимолда) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеу үшін ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникация вице-министрі А.Ғ. Бектұровқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі
      Министр                                      Ә.Құсайынов
Қазақстан Республикасы  
Көлік және коммуникация 
министрінің       
2011 жылғы 18 ақпандағы 
№ 79 бұйрығымен бекiтiлген
Азаматтық әуе кемелерiмен тасымалдауға арналған
қауiптi жүктердiң тiзбесiР/с


Атауы

БҰҰ тiзiмi бойынша нөмiрi

Сыныбы немесе санаты

1.      Жеңiл тұтанатын сұйықтықтан тұратын          1133           3


        адгезивтер
2.      Адипонитрил                                  2205           6.1
3.      Салмағы бойынша кемiнде 50% сумен            1571           4.1
        дымқылданған барий азидi
4.      Натрий азидi                                 1687           6.1
5.      Салқындатылған сұйық азот                    1977           2.2
6.      Сығымдалған азот                             1066           2.2
7.      Үшфторлы сығымдалған азот                    2451           2.2
8.      Акридин                                      2713           6.1
9.      Акриламид ерітіндісі                         3426           6.1
10.     Қатты Акриламид                              2074           6.1
11.     Тұрақталған акрилонитрил                     1093           3
12.     Тұрақталған акролеина димерi                 2607           3
13.     Сұйық алкалоидтар, н.к.*                     3140           6.1
14.     Қатты алкалоидтар, н.к.                      1544           6.1
15.     Алкилкүкірт қышқылдары                       2571           8
16.     5% аса еркiн күкiрт қышқылынан тұратын       2584           8
        сұйық алкилсульфоқышқылы
17.     5% аса аспайтын еркiн күкiрт қышқылынан      2586           8
        тұратын сұйық алкилсульфоқышқылы
18.     5% аса еркiн күкiрт қышқылынан тұратын       2583           8
        қатты алкилсульфоқышқылы
19.     5% аса аспайтын еркiн күкiрт қышқылынан      2585           8
        қатты алкилсульфоқышқылы
20.     Сұйық алкифенолдар, н.к.                     3145           8
        (гомологтар С-2- С-12 қоса алғанда)
21.     Қатты алкифенолдар, н.к.                     2430           8
        (гомологтар С-2- С-12 қоса алғанда)
22.     Сiлтiлi жер металдар алкоголяттары, н.к.     3205           4.2
23.     Өзiн-өзi қыздыратын, коррозиялық сiлтiлi     3206           4.2
        металдар алкоголяттары, н.к.
24.     Аллилацетат                                  2333           3
25.     Аллил бромдалған                             1099           3
26.     Тұрақталған аллилизотиоцианат                1545           6.1
27.     Аллил иодталған                              1723           3
28.     Тұрақталған аллилтрихлорсилан                1724           8
29.     Аллилформиат                                 2336           3
30.     Аллил хлорланған                             1100           3
31.     Альфа-метил-валериандық альдегид             2367           3
32.     Майлы альдегид                               2045           3
33.     Тұрақталған метакрилдық альдегид             2396           3
34.     Пропиондық альдегид                          1275           3
35.     Альдегидтер, н.к.                            1989           3
36.     Октилдық альдегидтер                         1191           3
37.     Жеңiл тұтанатын                              1988           3
        уытты альдегидтер, н.у.к.
38.     Альдоль                                      2839           6.1
39.     Натрий алюминаты, ерiтiндi                   1819           8
40.     Қатты натрий алюминаты                       2812           8
41.     Азотқышқылды алюминий                        1438           5.1
42.     Бромдалған сусыз алюминий                    1725           8
43.     Бромдалған алюминий, ерітіндісі              2580           8
44.     Кремнийлі алюминий - жабылмаған ұнтақ        1398           4.3
45.     Алюминий - жабылмаған ұнтақ                  1396           4.3
46.     Алюминий - жабылған ұнтақ                    1309           4.1
47.     Көміртекті алюминий                          1394           4.3
48.     Алюминий-ферросилиций - ұнтақ                1395           4.3
49.     Фосфорланған алюминий                        1397           4.3
50.     Сусыз алюминий хлорланған                    1726           8
51.     Ерiтiндi алюминий хлорланған                 2581           8
52.     Сұйық сiлтiлi жер металдары амальгамасы      1392           4.3
53.     Қатты сiлтiлi жер металдары амальгамасы      3402           4.3
54.     Сұйық сiлтiлi металдар амальгамасы           1389           4.3
55.     Қатты сiлтiлi металдар амальгамасы           1389           4.3
56.     Сiлтiлi металдар амидтерi                    1390           4.3
57.     Амиламин                                     1106           3
58.     Амилацетаттар                                1104           3
59.     Амилбутираттар                               2620           3
60.     Н-Амилен                                     1108           3
61.     Амилмеркаптан                                1111           3
62.     Н-Амилметилкетон                             1110           3
63.     Амилнитрат                                   1112           3
64.     Амилнитрит                                   1113           3
65.     Амилтрихлосилан                              1728           8
67.     Амилфосфат                                   2819           8
68.     Амилхлорид                                   1107           3
69.     Кемiнде 20% су салмағы үлесiмен              3317           4.1
        дымқылданған 2-Амино-4.6-динитрофенол
70.     2-Амино-5-диэтиламинопентан                  2946           6.1
71.     Аминопиридиндер (о-,м-,п-)*                  2671           6.1
72.     Аминофенолдар (о-,м-,п-)                     2512           6.1
73.     2-Амино-4-хлорфенол                          2673           6.1
74.     М-Аминоэтилпиперазин                         2815           8
75.     2-(2-Аминоэтокси)-этанол                     3055           8
76.     Сұйық коррозиялық аминдер, н.к.              2735           8
77.     Жеңiл тұтанатын сұйық коррозиялық            2734           8
        аминдер, н.к.
78.     Жеңiл тұтанатын коррозиялық                  2733           3
        аминдер, н.к.
79.     Қатты коррозиялық аминдер, н.к.              3259           8
80.     Сусыз аммиак                                 1005           2.3
81.     50% аса аммиактан тұратын температурасы      3318           2.3
        23оС* салыстырмалы тығыздығы 0,880 кем
        судағы аммиак ерiтiндiсi
82.     35% асатын бiрақ                             2073           2.2
        50% аспайтын аммиактан тұратын температурасы
        23оС салыстырмалы тығыздығы 0,8890 кем
        судағы аммиак ерiтiндiсi
83.     10% асатын бiрақ 35% аспайтын аммиактан      2672           8
        тұратын температурасы 23оС салыстырмалы
        тығыздығы 0,880-ден 0,957 дейiнгi судағы
        аммиак ерiтiндiсi
84.     Аммиакты-нитратты тыңайтқыш, н.к.            2072           5.1
85.     Қатты аммоний гидродифторидi                 1727           8
86.     Аммоний гидросульфаты                        2506           8
87.     Аммоний гидродифторид ерiтiндiсi             2817           8
88.     Аммоний екi хромқышқылы                      1439           5.1
89.     Аммоний ванадий қышқылы                      2859           6.1
90.     Кез келген басқа заттардың араластығын       1942           5.1
        қоспағанда, 0,2% аспайтын жанғыш заттардан
        (көмiртек бойынша есептелген кез келген
        органикалық заттарды қоса алғанда) тұратын
        аммоний нитраты
91.     Аммоний күкiрттiқышқылы                      1444           5.1
92.     Аммоний хлорқышқылы                          1442           5.1
93.     Судың салмақтық үлесi кемiнде 10%            1310           4.1
        дымқылданған аммоний пикраты
94.     Аммоний күкiрттi ерiтiндiсi                  2683           8
95.     Фторлы аммоний                               2505           6.1
96.     Кремнийфторлы аммоний                        2854           6.1
97.     Малеиндiк ангидрид                           2215           8
98.     Майлы ангидрид                               2739           8
99.     Пропиондық ангидрид                          2496           8
100.    Сiрке ангидридi                              1715           8
101.    0,05% асатын малеиндық ангидридтен           2214           8
        тұратын фталдық ангидрид
102.    0,05% асатын малеиндық ангидридтен           2698           8
        тұратын тетрагидрофталдық ангидридтер
103.    Сұйық анизидиндер                            2431           6.1
104.    Қатты анизидиндер                            2431           6.1
105.    Анизоилхлорид                                1729           8
106.    Анизол                                       2222           3
107.    Анилин                                       1547           6.1
108.    Хлорлысутектi анилин                         1548           6.1
109.    Ағашқа арналған сұйық антисептиктер          1306           3
110.    Салқындатылған сұйық аргон                   1951           2.2
111.    Сығымдалған аргон                            1006           2.2
112.    5% асатын еркiн күкiрт қышқылынан            2584           8
        тұратын сұйық арилсульфоқышқылы
113.    5% аспайтын еркiн күкiрт қышқылынан          2586           8
        тұратын сұйық арилсульфоқышқылы
114.    5% асатын еркiн күкiрт қышқылынан            2583           8
        тұратын қатты арилсульфоқышқылы
115.    5% аспайтын еркiн күкiрт қышқылынан          2585           8
        тұратын қатты арилсульфоқышқылы
116.    Натрий арсанилаты                            2473           6.1
117.    Ақ асбест (хризотил, актинолит,              2590           9
        антофилит, тремолит)
118.    Ацеталь                                      1088           3
119.    Ацетальдегид                                 1089           3
120.    Ацетальдегидаммиак                           1841           9
121.    Ацетальдоксим                                2332           3
122.    Сынап ацетаты                                1629           6.1
123.    Фенилсынап ацетаты                           1674           6.1
124.    Ацетильбромид                                1716           8
125.    Ерiтiлген ацетилен                           1001           2.1
126.    Ацетилиодид                                  1898           8
127.    Ацетилметилкарбинол                          2621           3
128.    Ацетилхлорид                                 1717           3
129.    Ацетоарсенит                                 1585           6.1
130.    Ацетон                                       1090           3
131.    Ацетонитрил                                  1648           3
132.    Тұрақталған ацетонциангидрин                 1541           6.1
133.    Жеңiл тұтанатын аэрозолдар                   1950           2.1
        (қозғалтқышты iске қосуға арналған сұйықтық)
134.    Жеңiл тұтанатын аэрозолдар                   1950           2.1
        (әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
135.    Буып-түюдiң III тобы, 6.1-санатындағы        1950           2.1
        заттардан тұратын жеңiл тұтанатын аэрозолдар
        (әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
136.    Буып-түюдiң III тобы, 8 - жiгiндегi          1950           2.1
        коррозиялық заттардан тұратын жеңiл
        тұтанатын аэрозолдар (әрқайсысы көлемi 1л
        аспайтын)
137.    Буып-түюдiң III тобы, 6.1-санатындағы        1950           2.1
        заттардан және буып-түюдiң III тобы,
        8 - жiгiндегi заттардан тұратын жеңiл
        тұтанатын аэрозолдар (әрқайсысы көлемi
        1 л аспайтын)
138.    Тұтанбайтын аэрозолдар                       1950           2.2
        (көздi жасаурататын газды құрылғы)
139.    Тұтанбайтын аэрозолдар                       1950           2.2
        (әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
140.    Буып-түюдiң III тобы, 6.1-санатындағы        1950           2.2
        заттардан тұратын тұтанбайтын аэрозолдар
        (әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
141.    Буып-түюдiң III тобы, 8 - жiгiндегi          1950           2.2
        заттардан тұратын тұтанбайтын аэрозолдар
        (әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
142.    Буып-түюдiң III тобы, 6.1-санатындағы        1950           2.2
        заттардан және буып-түюдiң III тобы,
        8 - жiгiндегi заттардан тұратын тұтанбайтын
        аэрозолдар (әрқайсысы көлемi 1л аспайтын)
143.    Барий                                        1400           4.3
144.    Барий броматы                                2719           5.1
145.    22% асатын белсендi хлордан тұратын          2741           5.1
        барий гипохлоритi
146.    Барий нитраты                                1446           5.1
147.    Барий перманганаты                           1448           5.1
148.    Барий хлорқышқылы                            1447           5.1
149.    Барий хлораты                                1445           5.1
150.    Барий цианидi                                1565           6.1
151.    Сұйық қышқылды, электрлi                     2794           8
        аккумуляторлы батареялар
152.    Төгiлмейтiн сұйық, электрлi                  2800           8
        аккумуляторлы батареялар
153.    Сұйық сiлтiлi, электрлi                      2795           9
        аккумуляторлы батареялар
154.    Натрийден тұратын батареялар                 3292           4.3
155.    Қатты калий гидроксидтен тұратын,            3028           8
        электрлi аккумуляторлы құрғақ батареялар
156.    Бензидин                                     1885           6.1
157.    Бензилбромид                                 1737           6.1
158.    Бензилденхлорид                              1886           6.1
159.    Бензилдиметиламин                            2619           8
160.    Бензилиодид                                  2653           6.1
161.    Бензилхлорид                                 1738           6.1
162.    Бензилхлорформиат                            1739           8
163.    Моторлық бензин                              1203           3
164.    Бензоилхлорид                                1736           8
165.    Бензойлық альдегид                           1990           9
166.    Бензол                                       1114           3
167.    Бензолсульфонилхлорид                        2225           8
168.    Бензонитрил                                  2224           6.1
169.    Бензотрифторид                               2338           3
170.    Бензотрихлорид                               2226           8
171.    Бензохинон                                   2587           6.1
172.    Бериллий - ұнтақ                             1567           6.1
173.    Биомедициналық қалдықтар, н.к.               3291           6.2
174.    Бисульфаттар, сулы ерiтiндiсi                2837           8
175.    Бисульфиттер, сулы ерiтiндiсi, н.к.          2693           8
176.    Жарылатын немесе лақтырылатын зымыран        0370           1.4D
        оқтары
177.    Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын    0303           1.4G
        оқпен жарақталған немесе жарақталмаған
        түтiндiк оқ-дәрiлер
178.    Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын    0300           1.4G
        оқпен жарақталған немесе жарақталмаған
        тұтандырғыш оқ-дәрiлер
179.    Үлгiлiк оқ-дәрiлер (сынайтын)                0363           1.4G
180.    Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын    0297           1.4G
        оқпен жарақталған немесе жарақталмаған жарық
        беретiн оқ-дәрiлер
181.    Практикалық оқ-дәрiлер                       0362           1.4G
182.    Жарылғыш немесе лақтырылатын оқтарсыз        2017           6.1
        және жарғыштарсыз жарылмайтын көз
        жасауратқыш оқ-дәрiлер
183.    Жарылатын, сындыратын немесе лақтырылатын    0301           1.4G
        оқтары бар көз жасаурататын оқ-дәрiлер
184.    Жарылғыш немесе лақтырылатын оқтарсыз және   2016           6.1
        жарғыштарсыз жарылмайтын уытты затты
        оқ-дәрiлер
185.    Улы сұйықтықтан тұратын арнайы               2028           8
        қондырғысыз жарылмайтын түтiндi бомбалар
186.    Жарық беретiн бомбалар                       0093           1.3G
187.    Жарық беретiн бомбалар                       0403           1.4G
188.    Жарық беретiн бомбалар                       0404           1.4G
189.    Борнеол                                      1312           4.1
190.    Бора үшбромид                                2692           8
191.    Бора үшфторид және пропиондық қышқыл -       1743           8
        кешенi
192.    Бора үшфторид және сiрке қышқылы -           1742           8
        кешенi
193.    Бора үшфторид дигидрат                       2851           8
194.    Органикалық емес броматтар, н.к.             1450           5.1
195.    Органикалық емес броматтардың                3213           5.1
        сулы ерiтiндiсi, н.к.
196.    Бромацетилбромид                             2513           8
197.    Сұйық бромбензилцианидтер                    1694           6.1
198.    Қатты бромбензилцианидтерi                   1694           6.1
199.    Бромбензол                                   2514           3
200.    1-Бромбутан                                  1126           3
201.    2-Бромбутан                                  2339           3
202.    Сынап бромидтерi                             1634           6.1
203.    Бромксилол                                   1701           6.1
204.    1-Бром-3Метилбутан                           2341           3
205.    Бромметилпропандар                           2342           3
206.    2-Бром-2Нитропропан-диол-1,3                 3241           4.1
207.    Бромоформ                                    2515           6.1
208.    2-Бромпентан                                 2343           3
209.    Бромпропандары                               2344           3
210.    3-Бромпропин                                 2345           3
211.    Бромүшфторметан                              1009           2.2
212.    Бромүшфторэтилен                             2419           2.1
213.    Бромхлорметан                                1887           6.1
214.    1-Бром-3-хлорпропан                          2688           6.1
215.    Бруцин                                       1570           6.1
216.    Тұрақталған бутадиендар                      1010           2.1
217.    Бутан                                        1011           2.1
218.    Бутандион                                    2346           3
219.    Бутанолдар                                   1120           3
220.    Тұрақталған бутилакрилаттар                  2348           3
221.    н-Бутиламин                                  1125           3
222.    N-Бутиланилин                                2738           6.1
223.    Бутилацетаттар                               1123           3
224.    Бутилбензолдар                               2709           3
225.    Бутилен                                      1012           2.1
226.    1,2-тұрақталған бутеленоксид                 3022           3
227.    Норм-бутилизоциант                           2485           6.1
228.    N,н-Бутилиминазол                            2690           6.1
229.    Бутилмеркаптан                               2347           3
230.    Тұрақталған н-Бутилметакрилат                2227           3
231.    Бутилнитрит                                  2351           3
232.    Бутилпропионаттар                            1914           3
233.    Бутилтолуолдар                               2667           6.1
234.    Бутилүшхлорсилан                             1747           8
235.    н-Бутилформиат                               1128           3
236.    н-Бутилхлорформиат                           2743           6.1
237.    трет-Бутилциклогексил-хлорформиат            2747           6.1
238.    1,4-Бутиндиол                                2716           6.1
239.    Бутиральдегид                                1129           3
240.    Бутиральдоксим                               2840           3
241.    Бутирилхлорид                                2353           3
242.    Бутиронитрил                                 2411           3
243.    Валеральдегид                                2058           3
244.    Үш хлорлы ванадий                            2475           82
45.     Төрт хлорлы ванадий                          2444           8
246.    Сiрке қышқылды ванадил                       2931           6.1
247.    Жарылғыш заттар, н.к.                        0479           1.4G
248.    Жарылғыш заттар, н.к.                        0480           1.4D
249.    Жарылғыш заттар, н.к.                        0481           1.4S
250.    Жарылғыш заттар, н.к.                        0485           1.4G
251.    Қатты коррозиондық заттар, н.к.              1759           8
252.    Қоршаған орта үшiн қауiп төндiретiн          3077           9
        заттар, қатты, н.к.
253.    Қоршаған орта үшiн қауiп төндiретiн          3082           9
        зат, сұйық, н.к.

Каталог: images -> stories -> contents
contents -> Қазақстан Республикасының азаматтық авиациясындағы медициналық куәландыру қағидасын бекіту туралы
contents -> Қазақстан Республикасының азаматтық әуе кемелерінің ұшуға жарамдылығының нормаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 26 шілдедегі №859 Қаулысы «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі
contents -> Мемлекеттік қызмет өткеру тәртібі туралы ережені бекіту туралы Қазақстан
contents -> «Қазақстан Республикасы азаматтық әуе кемелерiн, оларға арналған құқықтарды және олармен жасалатын мәмiлелердi, сондай-ақ оларға құқықты куәландыратын құжаттар нысандарын мемлекеттiк тiркеу қағидаларын бекіту туралы»
contents -> Мемлекеттік, тіркелетін танылым белгілері мен қосымша белгілерді азаматтық және эксперименттік әуе кемелеріне салу ережесін бекіту туралы
contents -> Хабарландыру
contents -> Техникалық байқау орталығының аумақтары мен үй-жайларына сәйкестігі туралы ақпарат
contents -> Авиациялық қауіпсіздік қызметі мамандарын, азаматтық авиация саласындағы уәкілетті органның авиациялық қауіпсіздік және ұшу қауіпсіздігі мәселелері бойынша лауазымды адамдарын даярлау және қайта даярлау бағдарламасы Жалпы ережелер
contents -> Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде ұшудың негізгі қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 18 қаңтардағы №103 Қаулысы «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы»
contents -> «аитв инфекциясының бар-жоғына ерікті түрде жасырын және міндетті түрде құпия медициналық зерттеліп-қаралу» мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламенті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет