Қазақ жылқылары МазмұныДата20.05.2017
өлшемі217.72 Kb.
Қазақ жылқылары

Мазмұны

1. Кіріспе ......................................................................................................... 1

2. Негізгі бөлім ........................................................................................................2-5

3. Қазақ жылқылары ...............................................................................................6

4. Жылқының тұқымдары ....................................................................................... 7-8

5. Жылқының ортақ және мінезіне байланысты атаулары ...............................9 -10

6. Жылқының тісіне байланысты атаулары .................................................. 11

7. Жылқының түсі мен түгіне байланысты атаулары ............................................12-13

8. Жылқының үйіріне байланысты атаулары ....................................................... 14

9. Көкпар шабатын кісімен кездесу ....................................................................... 15

10. Жылқыны күтіп-баптау ..................................................................................... 16

11. Ат әбзелдері ...................................................................................................... . 17

12. Қымыз – шипалы әрі жұғымды сусын ........................................................ 18

13. Пайдаланған әдебиеттер .................................................................................. 19

14. Сауалнама ............................................................................................... 20

Аннотация

Отырар ауданы «С. Әлиев» атындағы шағын жинақты жалпы орта мектебінің 4-сынып оқушысы Қалила Бақдаулет бұл зерттеу жұмысында қазақ халқының жылқылары туралы анықтай білген. Жылқының түрлерін, түстерін, үйірлерін, атауларын терең үңіліп, зерттей білген. Жылқының негізгі түрлерін және одан өндірілетін шипалы сусын қымыз туралы өте тиянақты да, байыпты жеткізе білген. Қазақ жылқыларына үлкен көңіл қоя зерттегені көрініп тұр. Осы жұмыс барысында Қалила Бақдаулет өзінің ізденімпаздығын жылқыға деген сүйіспеншілігін көрсете білген. Қалила Бақдаулеттің бұл зерттеу жұмысы әлі де жалғасын табады деген сенімдеміз.Ғылыми жоба жетекшісі: Досмайыл Замира

Аннотация

Ученик 4 класса малокомплектной школы имени Серика Алиева Калила Бакдаулет в своей научной работе исследовал породы лошадей казахского народа.В своей работе ученик смог углубленно рассмотреть виды и породы лошадей, а также стаи и подвиды. Основным ценным, лечебным свойством обладает его молочный продукт в особенности кумыз, который уже известен всему миру. Об этом Калила Б смог самостоятельно углубленно исследовать и анализировать особености свойств кумыза.Об этом свидетествует его исследовательская работа о свойствах и особенностях пород лошадей, поэтому казахский народ уделял большое внимание этой ценной породе.В ходе исследовательской работе Калила Б. показал себя как глубоко вникающий и серьезный ученик в научном исследовании, поэтому эта работа не будет останавливаться и найдет в дальнейшем еще новое и интересное.Из его работы видна большая любовь Калили Б этим породам лошадей, скакунам и тулпарам, а также о его лечебных свойствах кумыса, который известен за пределами нашей страны.

Научно-рукователь: Досмайыл Замира

Annotation

The pupil of the secondary school named after Serik Aliev Kalila Bakdaulet in his research work writes about the types of horses of the Kazakh people. He could consider all types of the horses. The most important treatment quality of the horses are their milk – kumis. That is the Kazakhs paid an important role to the value of the types of the horses. During the fulfillment of the work Kalila Bakdaulet was able to demonstrate himself as a hardworking, serious researcher. I am sure he is going to continue his work and won’t stop. I hope, he will find more interesting facts in the future.

He can feel his love to horses in his work. He opened the title of the topic and he wants to out kumis make famous not only in Kazakhstan, but also abroad.

His work was evaluated highly and sent to be defended in regional level.the research adviser: Dosmaiyl Zamira

Менің күнделігім

Алынған материалМерзімі


1

Әдеби оқулықтардан қазақ жылқылары туралы мәлімет жинадым


2014 қаңтар

2

Интернетке кіріп, жылқы туралы ақпараттар жинақтадым

2014 жыл ақпан

3

«Жас ғалым» журналынан қазақ жылқылары туралы мәліметтер алдым.


2014 жыл наурыз

4

Интернетке шығып, жылқы түлігі туралы суреттер жинақтадым


2014 жыл сәуір

5

Ат әбзелдерімен таныстым


2014 жыл мамыр

6

Жылқының үйірлерімен танысу үшін жылқы бағатын Маханбет ағамен кездестім

2014 жыл қыркүйек

7

Отырар ауданы Арыс ауылында тұратын көкпар шабатын Ербол Досмайылов ағамен кездесіп көкпар ат туралы мәліметтер жинақтадым

2014 жыл қазан

8

Ғылыми жобамды мектепішілік ғылыми жобада талқылап, аудандық ғылыми жобаға ұсынылды.


2014 жыл қараша

Қазақ жылқылары


Қазақ жылқысының тұқымдары ерте кездерден-ақ пайдаланылып, көптеп өсіріліп келеді. Бұлар өсіп-өну ортасына қарай әр түрлі болып келеді. Қазақ жылқылары онша ірі болмағанымен, шыдамдылық, еттілік, сүттілік, күш-көліктік жағынан жақсы жетілген. Қөшпелі тұрмысқа сәйкес қазақ халқы жылқыларды қысы-жазы бағуға қолайлы болуы үшін, үйірлерге бөліп, жақсы тұқымнан айғыр салатын болды. Мұндай айғырлар үйірінен шашау шығармай, үйірін қорғап, ит-құсқа жегізбей қысы-жазы қориды. Бірнеше үйір жылқы қосылып, бір табын құраған. Үйіріндегі жылқылардың көп болып жүруі, аттардың үйірге қосылуы айғырға байланысты. (Бір табында 500-ден 1000-ға дейін жылқы болады. Қазақ «табын» орнына «қос» деп те атайды. Күйлі айғыр сәуір айынан бастап 15 шілде дейін үйіріндегі биелерді бауырына алады. Осы мерзімнің ішінде биелер құлындап, күйлі биелер мен байталдар айғырдан ерте шығып кетеді. Ал қоңсы, күйі төмен биелер айғырдан кеш шығып, кенже құлындайтын болады. Айғырдан шығып кеткен биелер 10 айдан кейін құлындайды. Жақсы айғырлар 25 биеден 30 биеге дейін шығарады. Піштірілмеген жылқы төрт жасында үйірге түсуге жарайды да, құнажын байталдар айғырдан шығып, дөнежінінде құлындайды. Құлынды биелердің құлыны қара құлақ болып, отығып жетілген кезінде байланылып, күніне 4-5 сауылғаннан кейін, ағытылады. Жас құлындағандарын бір-екі жұмадан кейін байлап, 2-3 сауылғаннан соң ағытып жібереді. Қазақ биені алты айға дейін сауады. Сәуір айынан бастап тайларды, құнандарды, байталдарды, қысыр биелерді күзеп жібереді. Байталдың, қысыр биенің жалы күзелгенде, кекілі мен шоқтығын қалдырып, құйрығы екі кертіле (бунақ сала) күзеледі. Қүнанның жалы күзеліп, құйрығы күзелмейді. Тайдың жалын тегіс, құйрығынан шыбын қағар қалдырып күзейді.Қазақ жылқылары салт мініс пен ауыр-жеңіл жұмыстарға да мықты, жүріске берік, төзімді келеді. Бұлардың тұқымдары пайдалануларына қарай бірнешеге бөлінеді. Оларды шаруалар өскен жеріне, тұқымдарына, түстеріне, жал, құйрық бітістеріне, жыныстарына, түрлі жүрістеріне, тағы басқадай ерекшеліктері мен өмір тіршіліктеріне қарай әр түрге бөліп атайды.
Қазақ жылқыларының ішінде аяңшыл-жорғасы, желісті, жүйрігі, баяу жүретін шабандары да бар. Оларды күнделікті тұрмыстық қажеттеріне қарай салт мініс көлігі, жұмыс күш келігі, сауын биесі, т. б. деп бөледі, ерекшелейді. Осыған байланысты да жылқының толып жатқан атаулары бар.


Жылқының тұқымдары


Қазақстандағы жылқы тұқымдары төмендегідей:

Қазақ  жылқысы. Ауа райының қандай жағдайына болса да төзімді, жемшөп талғамайды, үнемі далада, тебінде, жайылымда өсіп-жетілген. Бұл түліктің басы үлкен, сағалдырығы кең, кездері кішілеу, мойны жуандау, тұрқы орташа, шоқтығы биік емес, көкірегі кең, қабырғалары ұзын және тік келеді, аяғының сіңірлері шығыңқы, көрініп тұрады. Алдыңғы аяқтары түзу, ал артқы аяқтары қайқылау, тұяқтары мықты, терісі қалың, жал-құйрығы қою, түсі әр түрлі болады.

Жабы. Мұның денесі ірі, шомбал, тұрқы ұзын, аяқтары қысқа, өте тез қозғалғыш, оңалғыш, қысқа төзімді, жұмысқа төзімді, күшті, салт мінуге де, жегуге де ыңғайлы.

Адай жылқысы. Қазақ жылқыларының бір түрі. Салт мініске қолайлы, басы жеңілдеу, шоқтығы шығыңқы, сауыры етсіздеу, итарқалау, аяқтары жіңішке, сіңірлі келеді. Ауа райына төзімді, әрі жүйрік.,

Көшім  жылқысы. Басы үлкен болғанымен дөрекі емес, мойнының ұзындығы орташа, шоқтығы биік, әдемі, кеудесі кең, төсі алшақ, қабырғалары шеңберлі, арқасы тегіс те жазық, белі толық, кейде қайқы бел болып келеді. Жұмысқа төзімді. Биелері құлындағыш және сүтті.

Қостанай жылқысы. Бұл жылқы Қостанай облысының «Қостанай» мен «Майкел» жылқы заводтарында және облыстың колхоздарында, сонымен қатар, Челябі облысындағы «Троицк» жылқы заводында, жергілікті қазақ жылқылары таза қанды, салт мінетін дон жылқыларымен будандастырылған. 1951 жылы қостанай тұқымы болып бекітілді. Бұл жергілікті жердің ауа райы мен азықтандыру жағдайына жақсы бейімделген. Қостанай жылқысының басы орташа, мойны түзу, ұзындығы орташа, шоқтығы етті, алқымы кең, арқасы жалпақ, жауырыны мен қабырғалары ұзын, аяқтарының сіңірлері шығыңқы, шашасы шағын, топайлары орташа, тұяқтары дөңгелек, әсем келеді. Өте жүрдек, күшті және төзімді, салт мінуге де, жегуге де қолайлы

Буденный жылқысы. Бұл еліміздегі өсіріліп шығарылған жаңа жылқы тұқымдарының ішіндегі ең таңдаулыларының бірі. Аталмыш тұқымды шығаруға Совет Одағының Маршалы С. М. Буденный басқарған бір топ мамандар мен тәжірибелі адамдар қатынасты. Буденный тұқымын таза қанды, салт мінетіп жылқының айғыры мен дон тұқымының биелерін шағылыстырып шығарған. Денесі ірі келеді, басы ұзын, қағілез, мойны ұзын, етті, шоқтығы биік, арқасы түзу, жазық, кеудесі кең, қабырғасы дөңгелек, белі мықты.

Дон жылқысы. Мұның шыққан жері — Дон өзенінің маңайы. Жергілікті жердің ауа райына өте төзімді келеді. Дон тұқымының басы ашаң, сәл ұзындау, маңдайы томпақ, шортан басты келеді, көздері үлкен, шығыңқы, томпақ, танаулары делдиген, жұқа құлақтары сереңдеген, мойнының ұзындығы орташа, түзу, кейде ұзын, ашаң немесе етті, толық болады, көкірегі кең, қабырғалары ұзын, арқасы тегіс, сауыры ұзын және тік, жауыырыны қысқа, тік біткен алдыңғы аяқтары түзу, аралары кең, артқы аяқтары қайқылау, тұяқтары берік, дөңгелек, үлкен болып келеді. Дон жылқысы салт мінуге қолайлы.

Ахалтеке жылқысы. Бұл тұқым араб жылқысынан бұрын шығарылған және ең ескі тұқым болып саналады. Ол осы күигі түрікмен жылқысының ұрпағы. Ахалтеке жылқысы Түркмен республикасындағы жылқылардың негізгі түрі. Бізде сол тұқым Жамбыл облысындағы «Луговой» жылқы заводында, республикамыздың кейбір колхоз-совхоздарында өсіріледі. Күй талғағыш, сымбатты, әсем келеді. Басы ашаң, мойны ұзын, тік (кейде бұғы мойындысы да кездеседі), шоқтығы биік, арқасы жұмсақ, жоны ұзын, тұтас сауырлы, жіліншіктері жіңішке, топайлары дөңгелек, тұяқтары берік. Артқы аяқтары қайқылау, терісі жұқа, жалы жібектей жұмсақ болады. Басқа жылқыдай емес жайылымда баққанды ұнатпайды, қатты суықты көтере алмайды, сүйектері жұқа жаратылған. Ал жазғы шөл, шөлейт жерлерге мініске өте төзімді, жүйрік болады.

Таза қанды, салт мінетін жылқы. Бұл өте жүйрік, әсіресе жақынға шапқанда ұшқыр келеді. Қазір біздің елде оны өсіру үшін көптеген жылқы заводтары ұйымдастырылды. Таза қанды, салт мінетін жылқыны үнемі ипподромға сынайды. Бұлардың айғырлары жергілікті жылқы тұкымын жақсарту үшін қолданылады. Ол өте сымбатты, тұлғасы зор, әсем денелі, көркем тұлғалы жылқы. Қүтімді жақсы керек етеді, жемшөпті өте талғап жейді.


Жылқының ортақ атаулары


Жылқының барлық түріне ортақ атаулар да болады. Олар мыналар:

Тақымға басқан ат. Шаруаның, не жеке бір адамның жасынан күтіп, жеке иелігіне алып жүрген күш-көлігі.
Қырсау жылқы. Жүрмейтін шабан жылқы.
Қерден (керенау) жылқы. Жүргенде аяғын ширақ баспай, жай аттай басатын жылқыны айтады.
Барлыққан жылқы. Семіздей мініліп, қызыл май болуға аз-ақ қалған жылқы.
Жабық етті жылқы. Аса семіз емес, қара еті жоқ, қабырғасы жабық жылқы.
Берік жалды жылқы. Ортадан төмен жалы (жал майы) бар жылқы.
Тесеген жылқы (құнан, байтал, тай). Тісі түсіп, жаңадан пайда болған тістердің ішінде «ұры» тіс (басқа тістерден ұзын) шығып жайыла алмай, жүдеп жүрген жас жылқы.
Жалы мұздай (жалы доғадай) жылқы. Семіз, жалы тұтасқан жылқы.
Су жалды жылқы. Жалы қолға ұстауға келмейтін арық жылқы.
Сабылған жылқы. Ақ көбігі шығарыла шауып келген жылқы.
Соқтыққан жылқы. Аурудан немесе жеккіден әбден болдырған жылқы.
Тұлпар. Ең жұйрік ат, қашса құтылып, қуса жететін асқан жүйрік жүрісті жылқы. «Тұлпар» деген атау сөз ауыз әдебиетінде жиі кездеседі.
Жел жетпес (оқ жетпес )жылқы. Тұлпардың ішіндегі ең жүйрігі.
Сәйгүлік ат. Бәйге бермейтін жүйрік жылқы.
Ер арқа жылқы. Жая жағы мен шоқтығы биік, арқасы ой келген жылқы.
Сиыр құйымшақ жылқы. Құйрықтың қыл түбіне дейін түзу арқалы келген жылқы.
Астау жонды жылқы. Жаяның екі жақ еті шығыңқы келген жылқы.
Тік жонды жылқы. Арқалығы мен жоны түтасып келген жылқы.
Қақпақ жонды жылқы. Арқалық жоны тұтасып, қабырғаға түсіңкіреген, жаялы келген жылқы.
Ешкі бас жылқы. Басы ешкінің басына ұқсас келген жылқы.
Қой басты жылқы. Бас бітісі қой басына ұқсас боп келген жылқы.
Орақ басты жылқы. Кеңсірігі шығыңқы, дөңес (кұс) тұмсықты келген жылқы.
Қамыс құлақ. Екі құлағы серектеніп біткен жылқы.
Қайшы құлақ жылқы. Жүргенде сүйрік біткен екі құлағын қайшылап жүретін жылқы.
Мәстек құлақ жылқы. Екі құлағы екі жақ жанына қарай қисая кеп біткен жылқы.
Сауран сойы. Сәйгүлік жылқының бір түрі.
Дербіт. Жуан денелі, аяқтары әлді, бойы зор, өзі күшті, құйрық-жалы қалың келген жылқы.
Дүлділ. Тұлпар мағынасында қолданылады.
Бөртекі жылқы. Тез болдырғыш, қара етті жылқы.


ат 4 ат1

Жылқы мінезіне байланысты атаулар


Бас асау жылқы. Басына жуытпай, осқырып шалқалап, жүгендетпейтін және мойнына қамыт кигіздірмейтін жылқы. Бұл жылқының көп ұсталмауынан болады.
Кекжек (шегіншек) жылқы. Жетекке алса, немесе мінсе, ілгері баспай, шегіншектеп тұрып алатын жылқы.
Безер (тентек) жылқы. Теуіп, тістеп, маңына адамды не малды жақын келтірмейтін жылқы.
Жебір жылқы. Байланған соқаны немесе тұрған жерінде көзіне көрінген нәрсені кеміріп, жеп тұратын жылқы.
Жеруік. Жылқының судан жерігіштігі.
Қара тарту. Жол үстінде міністе келе жатқанда немесе жегіліп жүргенде, жақын жердегі ауылға, кетіп бара жатқан көлікті адамға жалт бұрылып жүре беретін жылқының әдетін білдіреді.
Желдеу. Аңызақ, ыстық күндерде немесе желкемді түндерде масадан, шыбын-шіркейден қорғану үшін, жылқының желге қарсы қарап тұруы және желге қарсы жүріп кетуі.
Жерсінбеу. Бір жерден екінші жерге келген жылқының сол келген өңірдің шөбін де, суын да місе тұтпай өгейсіп, арықтап, (жүдеп) кетуі. Мұндай мал өзінің үйренген мекен жеріне, ел жайлауына қашып кетеді.
Жерқорқақ. Күндіз не түнде аяғын еркін батыл басып жүрмей, кібіртіктеп, өте баяу жүретінің айтады. Бұл атау басқа малға да қолданылада.
Үйездеу. Жылқының ыстық күндерде шыбын-шіркейден, бегелектен, масадан, сонадан қорғалап, екі-үштен не одан да көп болып топтанып бір-бірінің көлеңкесіне бастарын тығып, шұлғып тұруларын айтады.
Шұлғу (бас изеу). Ыстық, аңызақ күндерде шыбын-шіркейден қорғану үшін, жылқылардың иегін жоғары-төмен изеп тұруы.


Жылқының тісіне байланысты атаулар


Қазақтар жылқыны тісіне қарап, жасын, кәрісін, асыл-жасықтарын, жүйріктігін айырады. Оны төменгі атаулардан көруге болады.

Сүт тіс. Жаңа туған құлынның еміп жүргендегі шыққан тістері.
Күрек тіс. Жылқының аузындағы астыңғы және үстіңгі жақтарындағы екі-екіден шыққан күрек сияқты тістері.
Жұлқар (от) тіс. Шөпті жұлатын және оңды-солды қиятын тістерді айтады.
Қасқа тіс. Жылқының алдыңғы тісі
Шет тіс. Күрек тістен кейінгі тістерді айтады.
Тұрақты тіс. Жылқының тістері түскеннен кейінгі екіден бес жасқа дейінгі шыққан тістері.
Үкпе тіс. Азу тістер.
Ұры тіс. Азу тіске қосарланып шығатын ұзын тіс. Ол шыққанда жылқы оттауынан қалып, қатты жүдейді.
Қырқылған тіс. Тіс бедерлерінің мұқалып тегістеле бастағаны.
Тісеу. Сүт тістері түсіп, орнына жаңа тіс шығып келе жатқаны.
Қос тіс. Негізгі сүт тістері мен тұрақты тістерінің жанынан (қабаттаса) шыққан тіс.
Мөр (бедер). Тісінің үстіңгі бедерлеріндегі шұңқыры.
Сопақ мөр. Бес жастан он жасқа дейінгі жылқының тіс бедерінің (шұңқырларының) мұқалмаған көздері.
Дөңгелек мөр. Он екі жастан он сегіз жасқа дейін тістің шұңқырлығы сопақ түрінен өзгеріп, дөңгелек түрге айналғаны.
Үш бұрыш мөр. Он сегізден жиырма үш жасқа дейінгі тіс шұңқырларының өзгеріп тозуынан дөңгелек мөрлеріиің үш бұрыштанғаны.
Қыр. Тістерінің үстіндегі шұңқырларының жиектері.

Жылқының түсіне байланысты атауларҚара жылқы. Сырт түгі түбіне дейін шымқай қара, ұшы жылтыр қылшықты боп келуі.
Сары жылқы. Жылқының сыртқы түгі бірыңғай, сары болып келуі.
Жирен жылқы. Сыртқы қылшық түктері бірыңғай сарғыш қызыл болып келуі.
Торы жылқы. Түк бітістері тобылғы түстес, жал, құйрық, сирақтары қара қошқыл болып келгені.
Көк жылқы. Жылқының түктері шымқай көк болмай, көкшіл қылшықты келуі.
Қара көк жылқы. Жылқының сыртқы түктері қара қошқыл болып келгені.
Қызыл көк жылқы. Көк түсті жылқының қылшықтарының ұшы қызыл түстес келгені.

Құла жылқы. Басы мен денесі жылтыр сары, немесе құрым сары реңде болып, аяқтары мен жал құйрықтары қара, арқасынан құйрығына дейін созылған жіңішке қара жолағы бар жылқы.
Ақжал жылқы. Түр-түстері құланға ұқсас болып келетін, бірақ сирақтары мен жал-құйрығы бозғылт немесе боз болып келген жылқы.
Сұр жылқы. Жылқының дене түк бітісі ақ көкшілдеу болып, бас-сирақтары, жал-құйрығы қара келіп, шоқтығынан құйрығына дейін арқасында қара жолағы бар және жауырыны, тірсегі, сирағы кейде көлденең жолақты тарғыл болып тұрады.
Қаракер жылқы. Жылқының жалпы түсі қара болып, тұмсығы мен шабы күңгірт тартып келгені.
Шабдар жылқы. Сырт түгі ақшыл сары болып, жалы бурыл, ақ қыл мен қара қылдың араласып келгені. Бірақ ашық шабдар торыға жақын келгенімен, жал-құйрығы бурыл болады.
Шұбар жылқы. Денесінің қылшығы ақ келіп, арасында майда теңбілі (қара, торы, жирен, тағы басқа) бар, не қылшығының басқа түсте болып, арасында ақ теңбілді келген жылқы.

Жылқы түгінің атаулары


Өлі жүн. Көктемде жылқыдан түсіп қалатын қысқы түгі.
Тірі жүн. Жылқының қыстағы түгінің арасынан, не астынан жазға қарай шыққан жаңа жүні.
Түлеу. Көктемнен бастап, жылқының қысқы түгінің астынан жаңа жүн шығып, бұрынғы түктерінің түсе бастауы.
Түлеген жүн. Апрель айынан бастап, жаңа түктері тегіс шығып, жылқының өлі жүндері түсіп болғанын айтады.
Күзеу. Апрель, май айларында қысыр биелер мен тай, байталдардың құйрығы мен жалын күзеп алу.
Күзелген. Апрель, май ішіндегі жылқының жал-құйрығы күзеліп алынғаны.

Жылқы туралы айтылатын одағай сөздер


Құрау-құрау. Құлыны байланған биенің сауыны болған кезде құлынын емізіп, сауу үшін шақыруға қолданатын сөз.
Құр-р. Жылқыны тоқтатып ұстау үшін және ұсталғанын ноқталап, немесе жүгендеу үшін қолданатын сөз.
Тәк. Бас асауы бар, жаңадан бастықтырылып үйретілетін жылқыны жүгендеп, ерттеп, мініп үйрету үшін және үстіне ер салып мінгенше тапжылмай тұру үшін айтылатын сөз.
Моһ-моһ. Жылқыны ұстау үшін, шақырғанда қолданылатын сөз.
Құрайт (қойт-қойт). Айғырға биені кезіктіріп, үйіріне қосып алдыру үшін айтылатын сөз.
Т ы р-р. Арба мен шанаға жеккенде немесе мінгенде, жетекке алғанда атты тоқтату үшін айтылатын сөз.
Құр былай (әй). Шеттеп жүрген жылқыны үйіріне қарай қайырып, қосу үшін айтылатын сөз.
Құр, жануар, құр. Жылқыны еркелетіп немесе жақсы көріп, жүріп бара жатқан бетінен тоқтатып, қолмен үркітпей ұстау үшін айтылатын сөз.
Құройт-құройт. Айғырды күйті келген биеге шағылыстыру үшін айтылатын сөз.
Ай-һай, жануар, ай-һай. Иіріліп тұрған жылқының бірін-бірі теуіп, тістелмес үшін, айғырдың бір-бірімен таласпауы үшін, олардың суарылып жатқан кездерінде, үріккен уақыттарында, тағы басқадай қияңқы-қыңыр мінезді әрекеттерін тоқтату үшін және түнде жусаған жылқылар үрікпеу үшін қолданылатын сөздер.
Жамандатқыр. Жамандат ауруымен ауырып, өл деген кейістік мағынадағы сөз.

Жылқының үйіріне байланысты атаулары

Жылқыны еркек-ұрғашылығына, айғырдан шығуына, піштірілуіне, жасына қарай әр түрлі топқа бөліп, оларды мынадай бірнеше атаулармен атайтын болған: биелер, ат-айғырлар және бойдақ байтал, дөнен, бестілер, қүлын, жабағы, тайлар деп атайды.


Сонымен бірге жылқының бойдақтарын өз алдына бөлек атағанымен, олардың ұрғашы-еркектерін қоса санап, екі-екіден бөліп, мына түрде де айтатын болған:
Биелер:  1- құлынды биелер;  2 - құлындар; қысырақтар (бойдақ биелер).
Ат-айғырлар: 1 - айғырлар;  2 - саяқтар (бойдақ жылқылар).

Жылқы өсуіне қарай бірнеше топқа бөлінеді.

c:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_181238.jpg ат 4c:\users\замира\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\20141214_181126.jpg

1. Құлын (бір жасқа дейінгі жабағысы)

2. Жабағы (жылқының бір жасқа толғаны)

3. Тай (жылқының екі жасары)

4. Құнан (үш жастағысы )

5. Дөнен (төрт жастағысы )

6. Бесті (бес жастағысы )

7. Бие (құлындайтын жылқының бес жасқа тоуы )

8. Байтал (жылқының екі жастан бес жасқа дейінгі ұрғашысы )

Көкпаршы ағамен кездесу.

c:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_180650.jpgc:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_180418.jpg c:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_180658.jpg

Жылқы түлігінің бапкері, көкпаршы Досмайлов Ербол ағамен

кездесуден көріністер.

Жылқы туралы ғылыми жобамды қорғау жұмысымды тереңдету барысында көкпар шабатын ат туралы білу үшін өзіміздің Отырар ауданында көкпар шабатын нағашы ағаммен арнайы жылқы туралы кездесуге бардым. Ербол аға көкпар атының қасына апарып аттың ерекшеліктерімен таныстырды. «Ат болатын құлынның маңдай алды дөң болар» - дегендей көкпарға қосатын ат құлын кезінен белгілі болады. Оның денесі жалпақ, бітімі бөлек, омырауы кең, бөксесі жалпақ, тұрқы ұзын, сирақты болып келеді.Көкпарға қосатын жылқыны көп күтімді қажет ететінін түсіндірді.

Күтімі: қырық күн бидайға тұрғызады, арпа беріп сырттатады. Уақтылы жем-шөп беріп таң асырады, жортып суытады, дайын болғанда бәйге мен көкпарға қосуға болатынын түсіндірді және де ата-бабамыздың салт-дәстүрінің бірі көкпар ойынын тек мерекеде ғана емес күз, көктем айларында Отырар ауданында көкпаршылар жиі бас қосатынын, бұл ойынның ұрпақтан-ұрпаққа жалғасын табатынын, көкпар шабу үшін адамның бойында жылқыға және көкпарға деген қызығушылық, ержүректік, ептілік, күш жігер қажет екендігін, жылқы малының өте сезімтал келетінін түсіндірді. Көкпар атты өз көзіммен көріп, үстіне мініп ерекше сезімде болдым.

Жылқыны күтіп -баптау

c:\users\замира\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\20141214_172403.jpgc:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_180551.jpg c:\users\замира\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.word\20141214_172543.jpg

Жылқы малы жалпы жайылымда үйір-үйірімен жүреді. Әр үйірді бір айғыр алып жүреді. Жылқы малы көп қолға қарайтын мал емес. Қыс мезгілінде қар көп жауғанда тұяғымен тебіндеп қарды ашып қысқы азығын тауып жейді. Мініс аттары үйде ұсталынады. Олардың жем-шөбі үйде арнайы жинап дайындайсың. Оларға бірінші су беріледі, содан кейін жемдейсің, жемді қорыту үшін шөп беріледі. Мініс аттарын мал баққанға, арба жегіп шөп тасуға және көлік ретінде пайдаланады. Жылқы малы тазалықты жақсы көреді. Сондықтан күнделікті астын, жан -жағын тазалап, денесін тарақпен тарап, жуып тазалап тұру керек.Жайылымдағы жылқылар.

c:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_180816.jpg

Ат әбзелдерімен таныстым. Мынау - егер. Оны аттың үстіне жайлы отыру үшін пайдаланады. Астындағы темірін үзеңгі деп атайды. Оны аттың үстіне аяқты қойып міну үшін пайдаланады.

Ал мына жабдықтар қамшы және ноқта, ауыздық, жүген деп аталады. Ноқтаны аттың басына кигізіп, атты байлау үшін керек. Ауыздық темірден жасалады. Жүген ауыздыққа байланады. Оны атты оңға, солға бұруға, тоқтатуға арналған.

Қамшының сабын тобылғы ағашынан немесе «қоянсүйек» деген шөптің тамырынан жасалады. Қамшының басын теріден өріп жасайды. Қамшы - атты қатты жүргізуге, шаптыруға арналған. Ат әбзелдерімен өзімнің әкем Нұрділла көрсетіп таныстырды.

Қымыз – шипалы әрі жұғымды сусын.

Қымыздың емдік қасиетін ертеден білген француз саяхатшысы Вильгелм Руинаста 1253 жылы қазіргі Татарстан территориясымен саяхат шегіп қымыз ішкенді оның ішінде несеп бөлуге әсер ететінін болжамдап тұрып жазған. Ең алғаш қымыздың дәрілік қасиетімен емдеген адам Уфа қаласының дәрігері Авернаус. 1858 жылы Семей қаласының маңынан туберкулезді қымызбен емдейтін курорт ашылған. Оны ұйымдастырушы дәрігер В Толстиков «Қымыз асқазанды ыстап, өзін әлдендіреді, оның тәнін жаңартады» деп жазады. Қазақстанда қымызбен емдейтін алғашқы емхана 1910 жылы Бурабайда ашылған. Бурабай емханасы үшін қымызды дәстүрлі әдіс бойыынша сабаға ашытады.

Қымыз - халқымыздың кәделі, әрі киелі сусыны. Қымызды бие сүтінен жасайды. Биені құлындағаннан кейін желіндеп сауады. Биеден күніне 11 – 12 литрдей сүт сауылады. Оларды 7 – 8 ай саууға болады. Сонда бие басынан 1500 – 2000 литрдей сүт сауылады. Қымыз – сүт қышқылды бактериялар мен ашытқылар арқылы сүт қантын ашыту нәтижесінде алынатын қышқыл тағам. Қымыз – шипалы әрі жұғымды сусын. Дәмі мен иісі –қымызға тән таза, қышқылды иісі бар, бұдан басқа иісі мен дәмі болмайды. Қоюлығы -сұйық , газдың кішкене түйіршіктері бар. Түсі сүттей ақ және сарғылттау болады. Жаңадан сауылған бие сүті тәтті болады, оны «саумал» деп атайды. Саумалды жылқы терісінен тігіліп , тобылға түтінімен ысталған сабаға, арша ағашынан жасалған күбіге, меске құйып ашытқы құйып ашытады. Оны «қор»деп атайды. Қымыз ашытылатын ыдысқа қойдың сұр қазысы мен семіз жаясын салса, қымыз өте дәмді және жұмсақ болады

Пайдаланылған әдебиеттер

1. «Әдебиеттік оқу» кітабы

2. Интернет бойынша суреттер

3. «Жас ғалым» республикалық журналы 2008 жыл № 8

4. «Ұстаз жаршысы» газеті №26 2014 жыл

Сауалнама

Қазақ жылқылары тақырыбында қаңтар мен қараша айы аралықтарында сыныптастарыма жүргізілген сауалнама.

Мен Қалила Бақдаулет Нұрділлаұлы. Біздің сыныпта 2014 жылдың қаңтар айында сынып жетекшінің бағытымен ғылыми жоба бойынша жарыс ұйымдастырылды. Тақырыпта әр бала ата-анасымен ақылдаса отырып таңдадық. Мен кішкентай кезімнен жылқы малын жақсы көргендіктен, жылқы туралы көптеген ақпараттар білу үшін «Қазақ жылқылары» тақырыбын таңдадым. Мен біріншіден оқулықтардан және интернетке кіріп алған ақпараттарым бойынша дайындалдым. Онда көптеген жылқы туралы мәліметтер жинадым. Жарысқа осы мәліметтер бойынша дайындалдым. Жарыс барысында балалардың жинақтаған жұмыстарын сыныпта талқылау арқылы біз өзімізге көптеген мәліметтер алдық. Жарыс өткеннен кейін сынып жетекшіміз бұл жобаны әрі қарай дамыту үшін, жылқы малын өз көзіммен көріп, жылқышылармен, көкпар шабатын кісілермен кездесіп ақпарат жинауымды өтінді. Осының барысында көкпар шабатын кісімен кездесіп, көкпар атты өз көзіммен көріп, көкпар аттың белгілері және күтімі туралы көптеген мәліметтер жинадым. Бұл жерде менің түсінгенім интернеттен алған ақпаратқа қарағанда, өз көзіңмен көру арқылы зерттегеннің адамға үлкен әсер беретінін түсіндім. Осындай жоба ұйымдастырған сынып жетекшіме алғысым шексіз.Мініс аты «Ақ қасқаны» күтіп баптау Жылқы азығы жоңышқа c:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_172547.jpgc:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_180551.jpgc:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_172337.jpg

c:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_172543.jpgЖылқы азығы жүгеріні беру

c:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_180701.jpgc:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_181012.jpg

Көкпар аты «Гүлсары» Болашақ көкпар аты Керқұлаc:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_181156.jpg

c:\users\замира\desktop\новая папка\20141214_181126.jpg

Шіркін, Гүлсарымен көкпар шапсам ғой!


Каталог: 2016
2016 -> Беттің және ауыз қуысы ағзаларының туа пайда болған ауытқуларының көріністерін анықтай білу
2016 -> Анатомо-физиологические особенности кожи. Кожа это трехмерная пограничная ткань Кожа
2016 -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
2016 -> Программы вступительных испытаний, проводимых консерваторией самостоятельно Вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности бакалавриат


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет