«Ауылшаруашылық дақылдарының апробациясы»


Пайдаланған әдебиеттер тізімібет13/15
Дата25.11.2018
өлшемі2.6 Mb.
#97072
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

  1. Инструкция по апробации сортовых посевов. Москва «Колос» 1979.

  2. П.П.Вавилов, В.В.Гриценко и др. Практикум по растениеводству. Москва

«Колос» 1983.

3.Можаев Н.И., Аринов К.К., Нургалиев А.Н., Можаев А.Н. Өсімдік шаруашылығы (оқулық),- Ақмола. «Жаңа Арқа», 1993.

4.Әрінов Қ.Қ., Можаев Н.И., Шестакова Н.А., Ысқақов М.Ә., Серікпаев Н.А.,Өсімдік шаруашылығы практикумы. Астана, 2004.

5. Швидченко В.К., Зотиков В.И., Исенова А.Қ., Сүлейменов А.А.Солтүстік

Қазақстандағы жаздық жұмсақ бидайдың селекциясы және тұқым шаруашылығы негіздері. Астана, 2000

6.Рекомендации по системе ведения сельского хозяйства. Кокчетавская область, Алма-Ата, 1981, С.7-14.

7. Методика госсортоиспытания сельскохозяйственных культур. Под ред.

М.А.Федина. М., 1985, 269 с.

8.Семена сельскохозяйственных культур. Сортовые и посевные качества

(ГОСТы), М., Стандарты, 1991.

9.Абсатаров Т.Б. Морфологические показатели биотипов пшеницы, составлющих сорт. Селекция и генетика пщеницы// Сб. науч. трудов Казахского НИИ

земледелия, Алма-Ата, 1992, С.104-114.

10. Баймагамбетов К.К., Беденко В.П., Кудайбергенов Т.К. Селекция и генетика пщеницы // Сб. науч.трудов Казахского НИИ земледелия, Алма-Ата, 1992.С. 120-131.

11. Мовчан В.К. Урожайность различных по скороспелости сортов пшеницы в зависимости от погодных условий. Бюл. ВНИИЗХ, 1987, №67, С.11.

12. Цильке Р.А., Сапега В.А.Урожайность и элементы ее структуры у районированных сортов яровой пшеницы в Северном Казахстане // Сибирский вестник

сельскохозяйственных науки, 1993,№1, С.26-33.

13. Нурпеисов П.В. Изменчивость и наследственность основных элементов продуктивности озимой пщеницы в зависимости от генотипа родительских форм,различного типа комбинаций скрещивания и условий внешней среды // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана, 1999,№4,С.8-12.

14. Мамонов Л.К. Влияние генотипа и условий года на некоторые показатели

структуры урожая яровой пшеницы.,Генетика, 1970, Т.6,№9,С.23-26.

15. Удольская Н.И. Селекция яровой пшеницы, Алма-Ата, 1961, 176с.

16. Зинченко В.И. Изучение экологической пластичности сортов яровой мягкой пшеницы в степной зоне Северного Казахстана. Новые сорта и теоретические исследования по селекции в Северном Казахстане //Сб.трудов,Целиноград,

1988, С.55-58.

17. Цыганков И.Г.,Цыганков В.И. Разработка моделей и создание сортов яровой пшеницы для условий Западного Казахстана // Вестник сельскохозяйственной науки, Алма-Ата, 1992,№5, С.10-16.
1 Қосымша

Дәнді және дәндібұршақтық дақылдарды апробациялауда өсімдіктерді байқау және баулар (үлгілер) алудың нұсқаулары


Дақыл

Өсу кезеңдері


Шекті

аудан, гаОрындар

саны


Сабақтар

саны


Арақаш-ықтық

бөлудің


нормасы,м

Жаздық бидай,

арпа, сұлыҚамырланып пісу кезеңінің

алдында

450

150

1500

Тары

Шашақтардың үстіңгілерінің

гүл қабықшаларында бояулар

пайда болғасын

350

150

1500

Күздік және

жаздық қара

бидай


Сүттеніп пісу кезеңінің

алдында

450

100

500

200


Ас бұршақ

Өсімдіктің негізгі бөлігінің

төменгі жемістері піскенде


200

50

250

Жаздық сиыр-

жоңышқа100

50

250

Күздік сиыр-

жоңышқа
100

50

250

200


Қарақұмық

Өсімдіктің жарты тұқымы

қоңырланған кезде


100

100

500

200


Өсімдіктерді өсіп тұрғанда байқау (бау алмай, тек жемістерді аламыз).

2 Қосымша

Майлы дақылдарды апробациялауда өсімдіктерді байқау және бауларды

(үлгілер) алудың нұсқаулары

Дақыл

Өсу кезеңдері


Шекті

аудан,га


Орындар

саны


Өсімдіктер

саны


Арақашықтық

бөлудің нормасы,мБөгеулер

болмағандаБөгеулер

болғанда


Күнбағыс

Себеттердің негізгі

массасы піскенде


100

50

500

1000

500


Майлы

зығыр


Орулық пісу

кезеңінде


100

20

300

100

100


Сарепттік

және ақ


қыша

Төменгі бұршақ-

қындардың тұқымы

қажетті бояуына

жеткенде


100

25

250

500

250

Қытайбұр-

шақ (соя)Өсімдіктің төменгі

бөлігіндегі негізгі

массасы мен жемісі

піскенде

300

50

500Рапс


Ортаңғы шашақтағы

бұршаққындар қоң- ырлана бастағанда


100

25

250

500

250

Арыш


Тұқымдардың

пісуі басталғанда


100

20

300

100

1003 Қосымша

Сорттық тазалық нормасы (дәнді астық және дәнді бұршақтардың тәнділігі)

(%, кем емес)

Дақыл


Категория

I

II

III

Күздік және жаздық бидай, полба, сұлы, күздік және

жаздық арпа, тары, күріш, ас бұршақ, үрме бұршақ,

жасымық, ноқат, ноғатық, атбас бұршақ

99,0

98,0

97,0


Тритикале

99,5

98,0

95,0

Егістік сиыржоңышқа және атбас бұршақ

99,0

98,0

95,0

Күздік және жаздық қара бидай, қарақұмық, жіңішке

жапырақты ащы бөрібұршақ, сераделла


98,0

95,0

90,0

Түкті және панонндық сиыржоңышқа

I-III репрод.


IV-VII репрод.VIII жалпылық репрод.

Құмай

98,0

95,0

90,0


4 Қосымша

Астықтұқымдас шөптерді апробациялауда өсімдіктерді байқау және баулар (үлгілер) алудың нұсқаулары


Дақыл


Өсу кезеңдеріӨсімдіктерді

байқау және

бауларды алатын шекті

аудан,га


Өсімдіктерді

байқау және

бауларды алатын орын-

дар саны


Өсімдіктерді

байқау және

бауларды алудағы са-

бақтар саны,

дара, кем емес


Айқас тозаң-

данатын да-

қылдарды

арақашықтық

бөлу нормасы,

метрден


кем емес

Ескертпе

Жоңышқа


Жаппай

гүлдеу

100

50

200

200


Бау алынбай-

ды

Эспарцет


Жаппай

гүлдеу

100

50

200

200


Бау алынбай-

ды


Ақ және

сары түйе-

жоңышқа


Жаппай

гүлдеу

50

10

50

200


Бау алынбай-

ды

Еркекшөп,

қияқ


ситниктік

Гүлдену

аяғы-қа-


мырланып

пісу басы100


50


500


400

Бау алынады


Көпжыл-

дық,астық-

тұқымдас

шөптер

Толық

пісу


100


100


500


400

Бау алынады


Судандық

шөп және


могар

Қамырла-

нып пісу

100

50

500

500


Бау алынады


5. Қосымша

Ауылшаруашылық есеп,формасы №195*

Ауылшаруашылық кәсіпорны / АО,ТОО /

область, республика

ҚР Ауылшаруашылық Министрлігі бекіткен

Актіні тексерген /қызметі, қолы /

Тұқымдық егістік репродукциялы

Егістік танылды категориялы /жазбаша/
Апробация актісі №

200 ж. мен (біз) апробатор (лар) /фамилясы/

аты-жөні, қызметі

шаруашылық өкілдерінің қатысуымен жж.

апробация жүргізілген егістіктер /дақыл/

шаруашылықта

аудан

Апробация деректерімен анықталды:1. Сорттың аты (будан,линия):

селекциялық нөмір:

ол егер сорттқа таңылса:

Ботаникалық түрше:

2. Шаруашылықтағы апробацияланатын дақылдың жалпы көлемі: га, соның ішінде тұқымдық егіс га, олардың сорттық тұқымдармен себілгендері және апробацияланғаны га

3. Апробацияланған тұқымдық егістің орналасқан жері:

Танап № ,бригада № учаске №

4. Егістік қандай тұқымдармен себілген /өздік болмаса алынған/

егер тұқым басқа жерден алынған болса, ол ұйымның аты-жөнін көрсету керек

5. Себілген тұқымның аты, және сорттық құжатының берілген күні:

6. Егер де егіс өздік өнімнің тұқымымен себілсе, онда тұқымның кімнен және қай уақытта алынғанын көрсету қажет

7. Тұқымдық-тәжірибелік-мекемеде элиталық тұқымдар қай жылы шығарылған

8. Себілген тұқымның сорттық сапасы: репродукциялы, категориялы, сорттық тазалығы (тәнділігі) %,

күнбағыстың панцирлігі %, жүгерінің кенийлігі дәндер.

9. Шаруашылықта немесе көрші шаруашылықта апробацияланған егістікпен шекаралас басқа сорттардың немесе осы сорттың популяциясы болса; аты, көлемі, және жылы

10. Басқа сорттан бөлінген арақашықтық (айқастозаңданатын дақылдар үшін), сақталса неше метр

11. Егістіктің алғы егісі (дақыл, сорттар және көлемі)

Кепілдік

Мен, шаруашылық бастығы

міндеттімін:

а) осы актінің 17 п.көрсетілген, апробатордың ұсынысын орындауға;

б) басқа егістіктердің өнімдерінен бөлек ұстап, тұқымдық егіс өнімін жинауға,бастыруға, тазалауға және тұқымдық стандарт нормасына келтіріп, шаруашылықтың тұқымдық қорында сақтауға;

Шаруашылық бастығы:

Апробатор жұмысының дұрыстығын тексерген:

Аға апробатор:

Инспектор:

12. Тұқымдық егістік үшін шаруашылықта жүргізілген агротехникалық шаралар (тыңайтқыштар – қандай және қанша, тұқымды дайындау және оның сапасы — класс, жылыту, дәрілеу, отау және т.б.)

13. Апробация мезгіліндегі өсу кезеңі

14. Егістіктің арамшөптермен ластануы (шкала бойынша)

15. Болашақ өнімділік 1 га-дан

16. Сараптау нәтижесі: а) баудың (өсімдіктің)Баудың №


(үлгінің)

Танаптың


көлемі

Негізгі сорт

Сорттық ластану құрамы

Апробацияланған

сорттың жетілмеген

сабақтар саны


Жетілген са-

бақтар саны
Аты және

саны


Барлығы

Сабақтар

Баудың №


(үлгінің)

Қиын бөлінетін мәдени

өсімдіктер қоспасы

Қиын бөлінетін

арамшөптермен ластануы


Каран-

тинді


және зиянды

арамшөптермен ластануҚаупті

және улы


арамшөп-

термен ластануАуылшаруашылық

дақылдардың

аурулар және

зиянкестермен ластануыАты және

саны


Бар-

лығы


Аты және

саны


Бар

лығы


Аты және

саны


Аты және

саны


Ауылшаруашылық дақылдардың

аурулары және зиянкестерінің аттарыса-

ны
са-

ны
б) жұмсақ бидайлардың қаттылардағы қоспасы %

в) жүгерінің негізгі түрінің собықтары саны %

жүгерінің негізгі түрінің 100 собықтарындағы ксенийлік дәндер

г) күнбағыстың панцирлігі %

д) ас бұршақтың пелюшкамен ластануы

17. Апробатордың ұсынысы

18. Апробациялық бау сақтау үшін шаруашылық өкіліне тапсырылды /аты-жөні/

Апробатор:

Шаруашылық өкілі

М.О.


« « 200 ж.

Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет