Ақшалай түрде айқындалатын еңбек заттары мен құралдары қалай аталадыбет1/7
Дата11.04.2018
өлшемі0.68 Mb.
#68167
  1   2   3   4   5   6   7
Экономика ,өндірісті ұйымдастыру және менеджмент 1 аралық бақылау тесттері
$$$ 1

Ақшалай түрде айқындалатын еңбек заттары мен құралдары қалай аталады:


А. капитал

В. өндірістік қорлар

С. еңбек құралдары

D. негізгі өндірістік қорлар

Е. айналым қорлары
$$$ 2

Төменде берілгеннің қайсысы НӨҚ активті бөлігіне жатпайды?

А. ғимараттар

В. машиналар мен жабдықтар

С. тасымалдау құрылғылары

D. есептеу техникасы

Е. транспорттық құралдар
$$$ 3

Амортизациялық төлемдерді анықтау формуласын көрсету.

А. = Қо.ж.*100/На

В. = Қо.ж. - На/100

С. = Қо.ж.*На/100

D. = На - Қо.ж./100

Е. =*На - Қо.ж.
$$$ 4

Тауарлық өнімді НӨҚ құнына бөлу арқылы нені табуға болады

А. қор сыйымдылығын

В. қор рентабельділігін

С. еңбек өнімділігін

D. қор қайтарылымдылығын

Е. пайда.
$$$ 5

Құрал-жабдықтың уақытта пайдаланылуын сипаттайтын көрсеткіш:

А. интенсивтілік коэффициенті

В. экстенсивтілік коэффициенті

С. интегральды коэффициент

D. жарамдылық коэффициенті

Е. тозу коэффициенті
$$$ 6

Қо.ж./Ж, формуласы арқылы нені табуға болады, мұндағы Қо.ж. - НӨҚ орташа жылдық құны; Ж - жұмыскерлердің орташа тізімдік саны?

А. қор қаруландырылу деңгейін

В. қор рентабельділігін

С. негізгі қорлардың орташа жылдық құнын

D. амортизация нормасын

Е. техникалық қаруландыру деңгейін

$$$ 7


Кинт = Кэ*Ки. Бұл?

А. интегральный коэффициент

В. интенсивтілік коэффициенті

С. экстенсивтілік коэффициенті

D. интерполяция коэффициенті

Е. интуиция коэффициенті


$$$ 8

(Қенг - Қшығ)/Қж.а, формуласымен нені табуға болады егер Қенг - жыл ішінде енгізілген НӨҚ; Қшығ - жыл ішінде шығарылған НӨҚ; Қж.а. - НӨҚ жыл аяғындағы құны.

А. НӨҚ жаңарту коэффициенті

В. НӨҚ енгізу коэффициенті

С. НӨҚ өсу коэффициенті

D. НӨҚ шығу коэффициенті

Е. жарамдылық коэффициенті.
$$$ 9

НӨҚ қалпына келтірудің бұл түрі цех аудандарын немесе жабдық санын өсірумен сипатталады:

А. жаңа құрылыс

В. өндірісті кеңейту

С. техникалық қайта қаруландыру

D. қайта құру (реконструкция)

Е. жөндеу.
$$$ 10

Т/Қж.а, формуласымен нені табуға болады, егер Т - тозу сомасы; Қж.а - НӨҚ жыл аяғындағы құны.

А. жарамдылық коэффициенті

В. жаңару коэффициенті

С. тозу коэффициенті

D. шығу коэффициенті

Е. амортизация нормасы.
$$$ 11

Төменде берілгеннің қайсысы НӨҚ құрамына кіреді.

А. клуб

В. демалыс үйіС. технологиялық жабдық

D. медпункт

Е. медпункт жабдығы
$$$ 12

Өндіріс процесіне ұзақ уақыт бойы қатысатын, өзінің натуралдық формасын сақтайтын, ал өзінің құнын дайын өнім құнына біртіндеп бөлшектеп түсіретін өндірістік қорлардың бір бөлігі қалай аталады:

А. өндірістік қорлар

В. негізгі өндірістік қорлар

С. айналым қорлары

D. айналыс қорлары

Е. өндірістік емес қорлар
$$$ 13

НӨҚ орташа жылдық құнын тауарлы өнімге бөлгенде қандай көрсеткіш табылады?

А. қор сыйымдылығы

В. қор қайтарылымдылығы

С. қор рентабельділігі

D. техникалық қаруландыру деңгейі

Е. материал сыйымдылығы
$$$ 14

Негізгі қорлардың жеке топтарының жалпы көлемдегі өзара ара-қатысын қалай атайды:

А. НӨҚ пассивті бөлігі

В. НӨҚ өндірістік құрылымы

С. НӨҚ активті бөлігі

D. қор сыйымдылығы

Е. қор рентабельділігі
$$$ 15

Жабдықты өнімділігіне қарай пайдалануды қандай көрсеткіш сипаттайды.

А. өсім коэффициенті

В. экстенсивтілік коэффициенті

С. интенсивтілік коэффициенті

D. жаңару коэффициенті

Е. жарамдылық коэффициенті
$$$ 16

Қшығ/Қж.а. формуласы бойынша нені табуға болады? Қшығ - шығарылған НӨҚ құны; Қж.а. - НӨҚ жыл басындағы құны:

А. жаңару коэффициенті

В. шығу коэффициенті

С. өсім коэффициенті

D. НӨҚ жыл басындағы коэффициенті

Е. экстенсивтілік коэффициенті
$$$ 17

НӨҚ тозу түрлерін атаңыз.

А. натуральды, ақшалай

В. ақшалай, моральды

С. табиғи, моральды

D. табиғи, ақшалай

Е. натуральды, табиғи
$$$ 18

Пайда алу мақсатымен қандай да бір іске, кәсіпорынға ұзақ мерзімге қаржы салатын жеке кәсіпкерді, ұйымды, мемлекетті қалай атайды:

A. бизнесмен

B. инвестор

C. коммерсант

D. іскер


E. жұмысқа жалдаушы
$$$ 19

Негізгі қорларды қалпына келтіруге немесе өсіруге бағытталған материалдық, еңбек және ақшалай қорлардың шығындарын қалай атайды.

А. жабдық құны

В. айналым қорлары

С. күрделі шығындар

D. өндіріс шығындары

Е. негізгі қорлар
$$$ 20

Күрделі шығындардың экономикалық тиімділігін сипаттайтын коэффициент 0,2 тең болса, ақталу мерзімі нешеге тең болады:

A. 6,2

B. 5


C. 3

D. 8


E. 1
$$$ 21

(Қб - Т)/Қб, формуласы бойынша нені табуға болады? Қб - қорлардың бастапқы құны, Т - тозу сомасы:

А. экстенсивтілік коэффициенті

В. жарамдылық коэффициенті

С. өсім коэффициенті

D. тозу коэффициенті

Е. жаңару коэффициенті
$$$ 22

НӨҚ активті бөлігінің орташа жылдық құнын жұмысшылардың орташа тізімдік санына бөлгенде не табылады.

А. қор қаруландыру деңгейі

В. қор рентабельділігі

С. техникалық қаруландыру деңгейі

D. энергиямен қаруландыру деңгейі

Е. энергия сыйымдылығы
$$$ 23

Өндірістің жеке учаскелерінің техникалық деңгейін (жабдықтарды жаңаға ауыстыру) қазіргі замандық деңгейге өсіру процесін қалай атайды.

А. күрделі құрылыс

В. қайта құру (реконструкция)

С. техникалық қайта қаруландыру

D. кәсіпорындарды кеңейту

Е. модернизация
$$$ 24

Қандай көрсеткіштердің көбейтіндісі бірге тең болады...

А. өнім рентабельділігі мен өндіріс рентабельділігі

В. тауарлық өнімнің 1 теңгесіне шаққандағы шығындар мен өнім рентабельділігі

С. қор қайтарылымдылығы мен материал қайтарылымдылығы

D. материал қайтарылымдылығы мен қор сыйымдылығы

Е. қор сыйымдылығы мен қор қайтарылымдылығы
$$$ 25

Қандай көрсеткіш НӨҚ пайдалану табыстылығын сипаттайды

А. қор қайтарылымдылығы

В. еңбек өнімділігі

С. қор сыйымдылығы

D. қор рентабельділігі

Е. материал сыймдылығы
$$$ 26

Енгізілетін НӨҚ құнын олардың жылдың аяғындағы құнына бөлгенде не анықталады:

А. өсім коэффициенті

В. енгізілу коэффициенті

С. жарамдылық коэффициенті

D. айналым қорларын жаңарту коэффициенті

Е. интенсивтілік коэффициент
$$$ 27

НӨҚ іс жүзіндегі қызмет ету мерзімін оның нормативтік шамасына бөлу арқылы не табамыз?

А. физикалық тозуды

В. рухани тозуды

С. ақшалай тозуды

D. негізгі тозуды

Е. қосымша тозуды
$$$ 28

Амортизация нормасы қандай формула арқылы табылады? Қб - НӨҚ бастапқы құны; Қж - НӨҚ жойылу құны; Тн - НӨҚ қызмет етудің нормативтік мерзімі (амортизациялық мерзім):

A. На = (Қб + Қж)/(Қб*Тн) *100

B. На = (Қб - Қж)/ (Қб*Тн) *100

C. На = Қб / (Қж*Тн) *100

D. На = Қж / Қб*Тн

E. На = (Қб - Қж)/Тн * 100.
$$$ 29

Жабдықтың техникалы-экономикалық көрсеткіштерін қазіргі заманғы жабдықтардың деңгейіне сәйкес болатындай етіп жаңарту жұмыстары қалай аталады?

А. модернизация

В. техникалық қайта қаруландыру

С. реконструкция (қайта құру)

D. күрделі құрылыс

Е. жөндеу
$$$ 30

Төменде берілген жөндеулердің қайсысы жоспарлы-сақтық жөндеулерге жатпайды:

А. ағымдағы

В. қалпына келтіру

С. күрделі

D. орташа

Е. бақылаулар
$$$ 31

Қалпына келтірудің бұл түрі кәсіпорындағы жабдықтардың тұрған орындарын ауыстырумен, жеке аудандардың өзгеруімен және кеңеюімен байланысты болады:

А. жаңа құрылыс

В. қайта құру (реконструкция)

С. кәсіпорынды кеңейту

D. техникалық қайта қаруландыру

Е. жөндеу
$$$ 32

Өндірісті дамытудың арнайы жобаларын, олардан пайда алу мақсатымен ұзақ мерзімді қаржыландыру шараларын қалай атайды:

А. несиелеу

В. инвестірлеу

С. кәсіпкерлік

D. жал


Е. лизинг.
$$$ 33

Төменде берілгеннің қайсысы НӨҚ жатады?

А. цех ғимараты

В. демалыс үйі

С. клуб

D. кеңсе бұйымдарыЕ. шикізат
$$$ 34

Қалпына келтірудің бұл түрі жабдығы бар жаңа цех іске қосумен байланысты болады?

А. жаңа құрылыс

В. қайта құру (реконструкция)

С. кәсіпорынды кеңейту

D. техникалық қайта қаруландыру

Е. жөндеу
$$$ 35

Қалпына келтірудің бұл түрі НӨҚ физикалық тозуын жою шаралар кешенімен байланысты болады...

А. жаңа құрылыс

В. қайта құру (реконструкция)

С. кәсіпорынды кеңейту

D. техникалық қайта қаруландыру

Е. жөндеу
$$$ 36

Күрделі шығындардың пайданың өсіміне қатынасы арқылы нені анықтауға болады...

А. капитал қайтарылымдылығын

В. капитал сыйымдылығын

С. күрделі шығындардың тиімділік коэффициентін


Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет