Анализаторларнинг умумий физиологияси. Тери анализатори. Анализаторлар тизимиДата02.07.2017
өлшемі445 b.
#19250
түріАнализ


Анализаторларнинг умумий физиологияси. Тери анализатори.

 • 1. Анализаторлар тизими.

 • 2. Анализаторларнинг фаолият асослари.

 • 3.Анализаторларнинг функционал таърифи.

 • 4. Самотовицерал сезги

 • 5. Оғриқ анализатори.

 • .


 • Тирик организм ҳаёт кечириши, унга мослашиши, насл қолдириши учун ташқи ва ички дунё билан рецепторлари орқали боғланиб, мақсадга мувофиқ муносабатда бўлади, акс ҳолда у ҳалокатга учрайди.

Анализаторлар,

 • нерв тизимининг бир қисми бўлиб, тузилмасида ишчи аъзо йўқлиги, яъни рефлектор ёйининг бир қисми эканлигини А.П.Павлов очиб берди. Анализаторлар ихтисослашган тузилмадан иборат, улар таъсиротларни қабул қилиш, ўтказиш ва анализ қилишни амалга ошириб, хамма рефлектор ва рухий фаолиятларда иштирок этади.Анализаторларнинг қисми ва вазифаси

 • 1.Периферик қисми (ташқи дунё хақидаги сигнал электрик жараёнига айлантирилади)

 • 2.Ўтказувчи қисм (олинган маълумот тахлил қилиниб миянинг юқори қисмларига узатилади)

 • 3.Марказий қисм (маълумот якуний тахлил қилиниб у хакида таъсурот хосил бўлади)

Анализаторларнинг умумий тузилиш таъмойиллари

 • 1.Кўп қаватли-кўз тўр пардаси тузилиши, худди конвергенция хусусиятига эга. Худди торайиб борувчи воронкага ўхшайди. Керакли ахборотлар марказга келади.

 • 2.Кўп каналли-хабарлар марказга рецепторлардан бир йўлдан иккинчи йўлга ўтказилиши орқали анализатор фаолиятини пухта, аниқлигини таъминлайди (ворнока тескариси, бунда марказда мураккаб анализ бўлади)

 • Горизонтал ва вертикал дифференцация

Рецепторларнинг қўзғалиш механизми.

 • I.Таъсиротларни сезиш, қабул қилиш ва нерв импульсига ўтказиш рецепторда (сезиш майдонида) бўлиб, улар қуйидаги турларга бўлинади:

 • Бирламчи сезувчи рецептор (такт.,проприо, хидлаш) Таъсирот----РП---ХП

 • Иккиламчи сезувчи рецептор (таъм, кўриш, эшитиш, вест.) Таъсирот---РП---Медиатор----ГП---ХП.Синапс тузилмалари ётади

Рецепторлар адаптацияси

 • Адаптация-таъсирот кучига мослашиш.

 • Вестибуляр, проприорецепторлардан ташқари хамма рецепторлар адаптацияланади.

 • Мослашув- тез (такт.хид),секин (фото,фоно) тўлиқ (Пачин таначаси)

 • Мембранани натрий ионларига нисбатан ўтказувчанлиги камаяди

 • Афферент нервдан борувчи импульслар камаяди

 • Рецепторларнинг қўзғалувчанлиги камаядиАнализаторларнинг асосий вазифаси.

 • А.лар таъсиротларни:

 • 1.Сезиш (рецепторда)

 • 2.Фарқлаш, ажратиш (рецепторда)

 • 3.Ўтказиш ва ўзгартириш (хамма қисмида)

 • 4.Кодлаштириш (хамма қисмида)

 • 5.Детекторлаш ( пўстлоқда)

 • 6.Идрок этиш (пўстлоқда)Рецепторлар

 • Тез, секин ва тўлиқ, қисман мослашувчи

 • Юқори ва паст бўсағалик

 • Рецептор таъсиротни сезишига қараб мономодал(кўз рецеп), полимодал (оғриқ)

 • Эпикритик (аниқ), протопатик (ноаниқ)

 • Рецептор жойланишига қараб интрорецептор, экстрорецептор

 • Интерорецепторлар-висцеро, вестибуло, проприорецепторлар

 • Дистант(кўриш, эшитиш) ва контакт(тактил..)

 • Таъсир табиатига мос (хим.,физ.,эл.)

 • Психофизиологик (кўрув,эшит…)Рецепторлар хусусиятлари

 • 1.Специфик (ихтисослашган тузилма)

 • 2.Юқори сезгир, адекват таъсирловчиси бор

 • 3.Хар қандай таъсиротни ўзига хос шаклдаги энергиясини нерв импулсига айлантира олади

 • 4.Қўзғалишларни ритмиклиги

 • 5.Мослашуви (адаптация)

 • 6.Сезгирликни ўзгарувчанлиги

 • 7.Таъсир беришга ва тугатишга сезгирлик

 • 8.Бирламчи анализ қилишРецептор қўзғалиш механизми

 • 1.Таъсирот

 • 2.Рецептор мембр. шакл.ўзгариши

 • 3.Мембр.Nа+ ўтказувчанлиги ўзгар.

 • 4.Рецептор потенц. хосил бўлиши (1)

 • 5.Генератор потенц. хосил бўлиши (2)

 • 6.Харакат потенц.хосил бўлиши (қўзғалиш)Рецептор қўзғалиш механизми

 • 1.Таъсирот

 • 2.Рецептор мембр. шакл.ўзгариши

 • 3.Мембр.Nа+ ўтказувчанлиги ўзгар.

 • 4.Рецептор потенц. хосил бўлиши (1)

 • 5.Генератор потенц. хосил бўлиши (2)

 • 6.Харакат потенц.хосил бўлиши (қўзғалиш)III.Таъсиротларни ўтказиш ва ўзгартириш

 • -харакат потенциали (частотаси)

 • -марказий нейронлар (топографияси)

 • -синапсдаги медиатор

 • -қўзғалиш, тормозланиш

 • -эффектор фаолиятIV.Таъсиротларни кодлаштириш

 • -қўзғалиш частотаси (бит)

 • -қўзғалиш кучи (мв)

 • -импульлар тез, аниқ ва кафолатлидир

 • -импульслар пакети, ундаги имп.сони, гурухлар орасидаги масофа

 • -қўзғалган нерв толаларининг сони

 • -қўзғалиш жойи ОП ва OFF қўзғалишКодлаштириш хусусиятлари:

 • А.лар қисмларида кодни 1ламчи холига қайтмаслиги

 • Кўп вариантли бўлиши

 • Фон импульсларини борлиги

 • Юқори тезликда бўлиши

 • Нервларда ва мияда кодлар бир хил

 • Декодлаштириш аниқланмаганV.Таъсиротларни детекторлаш (аниқ механизми йўқ)V.Таъсиротларни детекторлаш (аниқ механизми йўқ)

 • Мия пўстлоғида

 • Детектор нейронларда

 • Таъсирни спецефик фарқлаш

 • Биологик белгиларни ажратишА.лар адаптацияси

 • А.ларнинг умумий хусусияти

 • А.ларнинг хамма қисмларига хос

 • А.ларнинг узоқ таъсиротга мослашиши

 • Адаптация бўлади:

 • механик

 • рецептор

 • ўтказувчи

 • марказий

 • Соматовисцерал тизим рецепторлари терида, боғламларда, бўғинларда, ички аъзо мушакларида жойлашган бўлиб, механик, электрик, термик ва кимёвий таъсирларни сезади.Тери рецепторлари қуйидагиларни қабул қилади:

 • Тегиш (тактил)

 • Босим

 • Вибрация

 • Электромагнит тебринишларни

 • Совуқ

 • Иссиқ

 • Оғриқ (ноцицепсия)

Терморецепторлар

 • Ташқи муҳит ҳароратига мослашиш ва тана хароратини доимийлигини сақлашни амалга оширади, асосан эркин нерв охирлари бўлиб, специфик ва носпецифик бўлади.

 • Ҳароратни сезувчи нуқталар (совуқ, иссиқ) тактил сезгидан камроқ.

 • Совуқни сезувчи рецепторлар юзаки(0.4мм) кўп.

 • Иссиқни сезувчи рецепторлар чуқурроқ (0.6мм) оз.

 • Вицерал терморецепторлар (гипоталамус).Проприорецепция

 • Пайларда (Руффини), бўғимда (Голджи), мускулда (дуглар) жойлашган.

 • -танага нисбатан оёқ,қўлнинг ҳолати

 • -харакат ҳолати

 • -харакат даражаси

 • Мушак дуглари (интрафузал),моҳияти алоҳида ахамиятга эга.Интерорецепторлар (висцерорецепция)

 • Ҳамма органларда бўлиб, уларнинг фаолияти хақида МАТга маълумот бериб туради ва организм қисмларини мутоносиб ишлашини бошқаришда иштирок этади.

 • Механорецепторлар:босим, хажм, осмо, чўзилиш

 • Хеморецепторлар:рО2, СО2, рН, электролит,гармон....

 • Терморецепторлар: совуқ, иссиқ.

Ноцепция(оғриқ рецепцияси)

 • Организмни ҳафли ҳолатлардан хабардор қилиб, уни ҳимоя қилишга қаратилган. Тиббиётда ахамияти чексиз бўлганходисадир. Оғриқ саломатлик посбони бўлиб, одатда касалликнинг биринчи белгисидир ва хар доим касалликнинг организм учун хафлилигига мутаносиб эмас. • Оғриқни проекцион (нерв эзилганда) ва акс этган (таламус) турлари мавжуд.

 • Ноциоцепция МАТда уч қаватда жойлашган:

 • -орқа мия-таламус

 • -мия пўстлоғи

 • Уларда қузғатувчи ва тормозлвчи нейронлар мавжуд.Каталог: uum -> uum-normal-fiziologiya -> 3.amaliy-qism -> 1.maruza-materiallari -> ppt
ppt -> Маъруза №5 Мавзу: Хазм қилишнинг моҳияти ва ахамияти
ppt -> Функции органов пищеварения, пищеварение в полости рта и желудка
ppt -> Маъруза №7 Гемостаз ва фибринолиз
ppt -> Лекция №2 Биоэлектрические явления в возбудимых тканях План
ppt -> Лекция №10 Тема: Движение крови по сосудам Функциональная характеристика кровеносных сосудов
ppt -> Пищеварение в тонком и толстом кишечнике. Всасывание Переваривание патогенных веществ в тонком кишечнике
ppt -> Маъруза 26 Мавзу: Олий асаб фаолияти (оаф)


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет