Ақмола облысы Целиноград ауданы Ильинка к. (Қараөткел) 27. 03. 2014 ж. Центральная к., 20 құр. 11 сағ. 00 минДата05.02.2018
өлшемі94.97 Kb.
Жабық тамырлы жүйедегі ағаш дақылдарының

екпе көшеттерін мемлекеттік сатып алулар бойынша

Білікті әлеуетті жеткізушілер тізбесіне енгізу туралы хаттама

Ақмола облысы

Целиноград ауданы

Ильинка к. (Қараөткел) 27.03.2014 ж.

Центральная к., 20 құр. 11 сағ. 00 мин.
1. Конкурстық комиссия құрамы:


Комиссия төрағасы:
Маулен Естаевич

Самамбетов«Астана орманы» ЖШС директорының орынбасары


Комиссия

төрағасының орынбасары:
Ардак Айдарович

Хасенов


«Астана орманы» ЖШС

бас агрономы
Комиссия мүшелері:
Арман Тыныштыбаевич

Мукатов


«Астана орманы» ЖШС жасыл белдеуді күтіп ұстау және дамыту қызметінің бастығы


Комиссия хатшысы:
Асем Сансызбаевна

Мисалимова«Астана орманы» ЖШС заң бөлімі бастығының орынбасары

арнайы тәртіпті қолдана отырып конкурс тәсілімен жабық тамырлы жүйедегі ағаш дақылдарының екпе көшеттерін мемлекеттік сатып алулар бойынша біліктілікті іріктеп алуға қатысуға ұсынылған өтінімдерді қарастырды.

2. Біліктілікті іріктеп алуға қатысуға өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін, белгіленген мерзімде біліктілікті іріктеп алуға қатысуға ұсынылған келесі әлеуетті жеткізушілердің өтінімдері:

- «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437, өтінімді ұсынған уақыты 2014 жылдың 20 наурызы, 9 сағат 45 минут.


«Горсад» ЖШС өтінімін құрайтын құжаттардың тізбесі

р/с

Өтінімнің мазмұны

парақтар саны

1

Конкурсқа қатысуға өтінім - хат

1

2

2014ж.29.01. «Горсад» ЖШС жалғыз қатысушысының шешімінің нотариалды куәландырылған көшірмесі

1

3

«Горсад» ЖШС Жарғысының нотариалды куәландырылған көшірмесі

8

4

«Горсад» ЖШС заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы

1

5

Сенімхаттарымен бірге 2014ж.17.03. № 306/18-17 берешегі жоқтығы туралы анықтама

7

6

2014ж.17.03. салықтық берешегі жоқтығы туралы анықтама

2

7

№ 1 лот бойынша біліктілігі туралы мәлімет

1

8

№ 2 лот бойынша біліктілігі туралы мәлімет

1

9

№ 3 лот бойынша біліктілігі туралы мәлімет

1

10

№ 4 лот бойынша біліктілігі туралы мәлімет

1

11

Екпе материалдың шығу төлқұжатының нотариалды куәландырылған көшірмесі

1

12

2014ж.17.02. № 19-2/14 шартының нотариалды куәландырылған көшірмесі

3

конкурстық комиссия отырысна қатысып отырғандарға жарияланды.

3. Келесі біліктілікті іріктеп алуға қатысуға ұсынылған өтінімдер қайтарылды: ЖОҚ

4. Біліктілікті іріктеп алуды жүргізу туралы хабарламаның біліктілік талаптарына және басқа да талаптарына сәйкес келетін, біліктілікті іріктеп алуға қатысуға ұсынылған өтінімдер:

- № 1 лот бойынша «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437.

- № 2 лот бойынша «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437.

- № 3 лот бойынша «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437.

- № 4 лот бойынша «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437.

5. Конкурстық комиссия біліктілікті іріктеп алуға қатысуға ұсынылған өтінімдерді қарау нәтижелері бойынша ашық дауыс беру жолымен ШЕШТІ:

1) Біліктілікті іріктеп алуды жүргізу туралы хабарламаның талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келетін келесі әлеуетті жеткізушілерді белгіленсін:

- № 1 лот бойынша «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437.

- № 2 лот бойынша «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437.

- № 3 лот бойынша «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437.

- № 4 лот бойынша «Горсад» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі: 010000, Астана қ., Сығанақ к., 10 п., 437.

2) Біліктілікті іріктеп алуды жүргізу туралы хабарламаның талаптарына және біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін деген әлеуетті жеткізушілер жоқ.
Осы шешімге дауыс бергендер:

ИӘ – 3 дауыс

Қарсы – 0 дауыс


Комиссия төрағасы:

_______________________ М. СамамбетовКомиссия

төрағасының орынбасары:

_______________________ А. Хасенов

Комиссия мүшелері:

_______________________ А. Мукатов
Комиссия хатшысы:

_______________________ А. МисалимоваПротокол о включении в Перечень квалифицированных потенциальных поставщиков по государственным закупкам

сеянцев древесных культур с закрытой корневой системой


Акмолинская обл.
Целиноградский район
п.Ильинка (Караоткель)


ул. Центральная, стр. 20


27.03.2014 г.

11.00 часов


  1. Конкурсная комиссия в составе:
Председатель комиссии:

Самамбетов Маулен

Естаевич

Заместитель директора ТОО «Астана орманы»Заместитель Председателя комиссии:

Хасенов Ардак

Айдарович


Главный агроном ТОО «Астана орманы»Члены комиссии:
Мукатов Арман

ТыныштыбаевичНачальник службы содержания и развития зеленого пояса ТОО «Астана орманы»


Секретарь комиссии:

Мисалимова Асем

Сансызбаевна


Заместитель начальника юридического отдела ТОО «Астана орманы».

рассмотрела заявки на участие в квалифицированном отборе по государственным закупкам сеянцев древесных культур с закрытой корневой системой способом конкурса с применением специального порядка.  1. Заявки на участие в квалифицированном отборе следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки до истечения окончательного срока представления заявки на участие в квалифицированном отборе:

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437, время представления заявки 20 марта 2014 года, 9 часов 45 минут;

Перечень документов, содержавшихся в заявке ТОО «Горсад»

п/п

Содержание заявки

Кол-о стр.

1.

Письмо – заявка на участие в конкурсе

1

2.

Нотариально засвидетельствованная копия решения единственного участника ТОО «Горсад» от 29.01.2014 года

1

3.

Нотариально засвидетельствованная копия Устава ТОО «Горсад»

8

4.

Справка о государственной регистрации юридического лица ТОО «Горсад»

1

5.

Справка об отсутствии задолженности № 306/18-17 от 17.03.2014 года с доверенностями

7

6.

Справка об отсутствии налоговой задолженности от 17.03.2014 года

2

7.

Сведения о квалификации по лоту № 1

1

8.

Сведения о квалификации по лоту № 2

1

9.

Сведения о квалификации по лоту № 3

1

10.

Сведения о квалификации по лоту № 4

1

11.

Нотариально засвидетельствованная копия паспорта происхождения посадочного материала

1

12.

Нотариально засвидетельствованная копия договора № 19-2/14 от 17.02.2014 года

3

оглашены всем присутствующим в заседании конкурсной комиссии.

  1. Следующие заявки на участие в квалифицированном отборе отклонены: НЕТ

  2. Заявки на участие в квалифицированном отборе, которые соответствуют квалификационным требованиям и иным требованиям Извещения о проведении квалифицированного отбора:

- По лоту № 1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437.

- По лоту № 2 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437.

- По лоту № 3 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437.

- По лоту № 4 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437.  1. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в квалифицированном отборе путем открытого голосования РЕШИЛА:

  1. Определить следующих потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям Извещения о проведении квалифицированного отбора:

- По лоту № 1 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437.

- По лоту № 2 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437.

- По лоту № 3 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437.

- По лоту № 4 Товарищество с ограниченной ответственностью «Горсад»: 010000, г.Астана, ул. Сыганак,10 кв. 437.  1. Потенциальных поставщиков, как несоответствующих квалификационным требованиям и требованиям Извещения о проведении квалифицированного отбора нет.

За данное решение проголосовали:

ЗА – 3 голоса;

Против – 0 голосов.Председатель комиссии:

______________________

М.Самамбетов

Заместитель

Председателя комиссии:

______________________

А. Хасенов

Члены комиссии:

______________________

А. Мукатов

Секретарь комиссии:

______________________

А. МисалимоваДостарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет