А. вакуолдық мембрана В. ядро қабығыДата02.07.2017
өлшемі179.43 Kb.
$$$41 A

Тонопласт :

А. вакуолдық мембрана

В. ядро қабығы

С. рибосома

Д. жасуша қабығы

Е. муосона мембранасы
$$$42 В

Прозенхималық грекше:

А. тең

В. бір бағытқа қарайС.қысқа

D. ұзын


Е. дөңгелек
$$$43 C

Аталған пигменттердің қайсысы клетка шырынында кездеседі?

A. Хлорофилл “а”.

B. Ксантофилл “а”.

C. Антоциан.

D. Каротин.

E. Хлорофилл “В”.

$$$44 B


Жасуша қабықшасының құрамына қандай зат кіреді?

A. Суберин.

B. Целлюлоза.

C. Лигнин.

D. Кутин.

E. Су.
$$$45 С

Биомембрана қасиеті:

А. өткізгішті

В. қозғалғыш

С. жартылай өткізгіш

D. созылмалы

Е. қатты


$$$46 А

Цитоплазманың қимылын алғаш байқаған кім:

А. Б. Корт

В. Г. Паллади

С. Р. Гух

D. Н. Грю

Е. Ж.Б. Ламарк
$$$47 C

Жасуша қабықшасының ағаштануына қандай зат әсер етеді?

A. Суберин.

B. Кутин.

C. Лигнин.

D. Кремнезем.

E. Минералды тұздар.
$$$48 A

Жасуша қабықшасының тозаңдануына қандай зат әсер етеді?

A. Суберин.

B. Кутин.

C. Лигнин.

D. Кремнезем.

E. Минеральды тұздар.
$$$49 C

Жасушаның негізгі органоидтары қайда орналасқан?

A. Плазмолеммада.

B. Тонопласта.

C. Мезоплазмада.

D. Кариоплазмада.

E. Вакуольде.
$$$50 D

Цитоплазманың қасиеті:

А. қаттылғы

В. өткізгіштігі

С. ұзын

D. қимылыЕ. жауап дұрыс емес
$$$51 А

Тұрақсыз құрылым:

А. микротүтікше

В. рибосома

С. цитоплазма

D. жасуга

Е. эндоплазмалық тор

$$$52 C


Органоидтардың қайсысы эндоплазмалық тордың мембранасына бекініп тұрады?

A. Митохондрия.

B. Ядро.

C. Рибосома.

D. Лизосома.

E. Сферосома.


$$$53 E

Биосинтез өнімдерін жасушаға тасымалдауға және оларды жасушадан бөліп шығаруға қандай органоид қатысады?

A. Митохондриялар.

B. Микро түтікше.

C. Рибосома.

D. Лизосома.

E. Гольджи аппараты.
$$$54 B

Ассимиляциялық крахмал қайда түзіледі?

A. Лейкопластарда.

B. Хлоропластарда.

C. Хромопаластарда.

D. Амилопластарда.

E. Олеопластарда.

.

$$$55 BЕкі жасушаның алшақтау процесі қалай аталады?

A. Диффузия.

B. Мацерация.

C. Коогуляция.

D. Осмос.

E. Жартылай өткізгіштік.


$$$56 А

Өсімдік түрлері мен фитоценоздардың жер бетінде таралу заңдылықтарын зерттейді:

А. өсімдіктер географиясы

В. жер географиясы

С. атмосфера

Д. топырақ

Е. геология
$$$57 D

Қосарынан ұрықтануды кім ашты:

А. Р. Гух

В. Браун


С. Ж.Б. Ламарк

D. С.Г. Навашин

Е. Ксерий
$$$58 В

Прозенхималық грекше:

А. тең

В. бір бағытқа қарайС. қысқа

D. ұзын


Е. дөңгелек
$$$59 C

Аталған пигменттердің қайсысы клетка шырынында кездеседі?

A. Хлорофилл “а”.

B. Ксантофилл “а”.

C. Антоциан.

D. Каротин.

E. Хлорофилл “В”.
$$$60 А

С.Г. Навашин қосарынан ұрықтануды қай жылы ашты:

А. 1898 ж

В. 1990 ж

С. 1895 ж

D. 1569 ж

Е. 1996ж
$$$ 61 B

Гольджи аппаратының бөліктері қалай аталады?

A. Матрикс

B. Диктиосома

C. Строма

D. Грана

E. Тилакоид
$$$ 62 B

Келтірілген құрылымдардың органоидтардың қайсысы тек өсімдік клеткасына тән?

A. Рибосомалар

B. Пластидтер

C. Лизосомалар

D. Митохондриялар

E. Ядро
$$$ 63 C

Келтірілген құрлымдардың қайсысы тек өсімдікке тән?

A. Гольджи аппараты

B. Митохондрия

C. Целлозалық клетка қабығы

D. Рибосомалар

E. Ядро
$$$ 64 A

Қай органоидтың меншікті генетикалық материалы бар?

A. Митохондрия

B. Эндоплазмалық ретикулум

C. Лизосома

D. Вакуоль

E. Гольджи аппараты
$$$ 65 B

Лизосомалар қандай қызмет атқарады?

A. Клеткалық тыныс алуға қатысады

B. Әртүрлі заттардың ыдырауына қажетті ферменттерді ұстап тұрады

C. Фотосинтезді іске асырады

D. Тұқым қуалау, нәсілдік мағұлыматты ұрпақтан ұрпаққа таратады

E. Белок түзуге қатысады
$$$ 66 D

Қай бөлім тек өсімдік клеткасына тән?

A. Плазмалемма

B. Ядро


C. Эндоплазмалық тор

D. Вакуоль

E. Рибосома
$$$ 66 D

Клеткадағы қай органоид барлық құрлымдары өзара

байланыстырып тұрады және заттардың тасмалдануын жүзеге асырады?

A. Рибосома

B. Гольджи аппараты

C. Митохондрия

D. Эндоплазмалық тор

E. Вакуоль


$$$ 67 B

Рибосома қанша бөліктен тұрады.

A. 1

B. 2


C. 3

D. 5


E. 6
$$$ 68 B

Митохондрияның ішкі мембраналы құрлымы қалай аталады?

A. Гран

B. Крист


C. Тилакоид

D. Строма

E. Жіпше
$$$ 69 A

Хлоропластың ішкі мемраналы құрлымы қалай аталады?

A. Гран

B. МатриксC. Крист

D. Микрофибрилла

E. Жіпше
$$$ 70 C

Клетка мембраналарының табиғаты қандай?

A. Белокты

B. Көмірсулы

C. Липопротеидтті

D. Целлюлозды-пектинді

E. Гликолипидтті

$$$ 71 B


Аталған органоидтардың қайсысының табиғаты мембраналық емес?

A. Гольджи аппараты

B. Рибосома

C. Митохондрия

D. Хлоропласт

E. Эндоплазмалық тор


$$$ 72 B

Рибосомалық РНҚ қайда түзіледі?

A. Митохондрияда

B. Ядрошықта

C. Эндоплазмалық торда

D. Гольджи аппаратында

E. Рибосомада
$$$ 73 E

Рибосома неден тұрады?

A. Белоктан

B. Нуклеин қышқылынан

C. Гликопротеидтен

D. Липопротеидтен

E. Рибонуклеопротеидтен
$$$ 74 B

Алғашқы крахмалдың түзілуі қандай оргоноидта жүреді

A. Гольджи аппаратында

B. Хлоропласта

C. Митохондрияда

D. Бүрсіз эндоплазмалық торда

E. Пероксисомада жүреді
$$$ 75 B

Қандай қасиеттеріне байланысты митохондриялар мен хлоропластар жартылай тәуелсіз органоидтар қатарына жатады?

A. Қосқабатты мембрананың болуына байланысты

B. Меншікті ДНК мен белок синтездегіш құрлымның болуына байланысты

C. АТФ түзуге байланысты

D. Тыныс алу қызметін атқаруға байланысты

E. Фотосинтез қызметін атқаруға байланысты
$$$ 76 D

Диктосома қандай органоидқа тән?

A. Ядроға

B. Хромосомаға

C. Эндоплазмалық торға

D. Гольджи аппаратына

E. Лейкопластқа
$$$ 77 B

Өсімдік клеткаларының қабығын құрайтын негізгі органикалық зат:

A. Крахмал

B. Целлюлоза

C. Белок

D. Лигнин

E. Суберин
$$$ 78 C

Эпидермалық клеткалар немен көмкерілген?

A. Лигнинмен

B. Суберинмен

C. Кутинмен

D. Хитинмен

E. Гемицеллюлозамен
$$$ 79 C

Целлюлоза деген не?

A. Пектинді заттардың полимері

B. Органикалық қышқылдарының қалдығы

C. Глюкоза полимері

D. Фруктоза полимері

E. Амин қышқылдарының полимері
$$$ 80 A

Клеткада рибосомалар қандай қызмет атқарады:

A. Белоктарды синтездейді

B. Нуклеин қышқылдырын синтездейді

C. Полисахаридтерді синтездейді

D. Локалды автолизді жұзеге асырады

E. Липофилді заттарды синтездейді
$$$ 81 C

Гольджи аппаратының қызметі:

A. Белоктарды синтездейді

B. Нуклеин қышқылдырын синтездейді

C. Полисахаридтерді синтездейді

D. Локалды автолизді жүзеге асырады

E. Липофилді заттарды синтездейді
$$$ 82 B

Митохондрияның ішкі өсінділері қалай аталады:

A. Тилокоид

B. Крист


C. Диктиосома

D. Гран


E. Плазмодесма
$$$ 83 B

Митохондрияның негізгі заты болып табылады:

A. Строма

B. Матрикс

C. Гиалоплазма

D. Нуклеоплазма

E. Кариолимфа
$$$ 84 C

Қос мембраналы қабықша қайсысына тән:

A. Лизосомаларға

B. Агранулярлы эндоплазмалық ретикулумға

C. Хлоропласттарға

D. Сферосомаларға

E. Гранулярлы ЭПР
$$$ 85 A

Қос мембраналы қабықша қайсысына тән:

A. Митохондрияларға

B. Рибосомаларға

C. Диктиосомаларға

D. Лизосомаларға

E. Вакуольдерге

$$$ 86 B


АТФ синтезін төменгілердің қайсысы жүзеге асыра алады:

A. Лейкопласттар

B. Хлоропласттар

C. Хромопласттар

D. Пропластидтер

E. Амилопласттар


$$$ 87 B

Фотосинтез келесі қандай пластидтерде жүреді:

A. Лейкопласттарда

B. Хлоропласттарда

C. Хромопласттарда

D. Пропластидтерде

E. Амилопласттарда
$$$ 88 A

Митохондриялар қандай қызмет атқарады:

A. АТФ синтезі

B. Белоктардың синтезі

C. Көмірсулардың синтезі

D. Локалды автолиз

E. Нуклеин қышқылдарының синтезі
$$$ 89 E

Липофильді затттардың синтезін жүргізетін:

A. Агранулярлы ЭПР

B. Гранулярлы ЭПР

C. Гольджи аппараты

D. Рибосомалар

E. Лизосомалар
$$$ 90 B

Ядроның негізгі заты:

A. Гиалоплазма

B. Нуклеоплазма

C. Строма

D. Матрикс

E. Нуклеин қышқылдары
$$$ 91 A

Ядрошықта қандай заттың синтезі жүреді:

A. РНК

B. ДНК


C. АТФ

D. Белоктардың

E. Көмірсулардың
$$$ 92 B

Ядро бөлінгендегі үшінші фазаны ата:

A. Телофаза

B. Анафаза

C. Метафаза

D. Профаза.

E. Интерфаза
$$$ 93 D

Клетка онтогенезінің алғашқы кезеңін ата:

A. Созылу

B. Жетілу

C. Қартаю

D. Эмбрионалды (бөліну)

E. Мамандану
$$$ 94 C

Өсімдіктердің ішкі құрылысын зерттейтін ғылым қалай аталады?

A. Өсімдіктер морфологиясы

B. Өсімдіктер физиологиясы

C. Өсімдіктер анатомиясы

D. Өсімдіктер систематикасы

E. Өсімдіктер географиясы
$$$ 95 C

Өсімдіктер клеткасының жануарлар клеткасынан айырмашылығы неде:

A. Митохондриялар

B. Цитоплазма

C. Вакуоль

D. Ядро


E. Рибосомдар
$$$ 96 C

Цитоплазмада белоктың проценттік мөлшері қанша:

A. 1 процент

B. 5 процент

C. 10 процент

D. 30 процент

E. 70 процент
$$$ 97 C

Цитоплазманың сыртқы мембранасы қалай аталады?

A. Плазмодесма

B. Тонопласт

C. Плазмолемма

D. Мезоплазма

E. Гиалоплазма
$$$ 98 D

Екі мембраналы органоидты ата:

A. Рибосом

B. Эндоплазмалық тор

C. Диктиосом

D. Пластид

E. Лизосом
$$$ 99 C

Хромопластың құрамында қандай пигмент бар:

A. Хлорофилл

B. Пигмент жоқ

C. Ксантофилл

D. Антоциан

E. Фикобилин
$$$ 100 D

Хлоропластың ультраструктуралық құрылымында пигменттер қай бөлімінде орналасқан:

A. Сыртқы мембранада

B. Стромада

C. Ішкі мембранада

D. Тилакоидтарда

E. Екінші мен төртінші жауап
$$$ 101 D

Диплоидты хромосом санды бір дене клеткасының екіге бөлінуі қандай жолмен жүреді:

A. Мейоз

B. Амитоз

C. Эндомитоз

D. Митоз


E. Политения
$$$ 102 B

Клетка қабығының сүректенуі қандай химиялық заттың пайда болуына байланысты:

A. Пектин

B. Лигнин

C. Суберин

D. Клетчатка

E. Бірінші мен төртінші жауап
$$$ 103 D

Өсімдік майлары синтезделетін және жиналатын клетка құрылымы:

A. Лизосома

B. Полисома

C. Гольджи аппараты

D. Сферосома

E. Пластид
$$$ 104 C

Митоздың соңғы кезеңін көрсет:

A. Профаза

B. Метафаза

C. Телофаза

D. Анафаза

E. Интеркинез
$$$ 105 D

Сыртқы ортадан заттарды сіңіру барысында, жай құрамды қосылыстардан организмде күрделі заттардың синтезделуі қалай аталады?

A. Диссимиляция

B. Транспирация

C. Деплазмолиз

D. Ассимиляция

E. Плазмолиз
$$$ 106 B

Клетка теориясының негізін қалаушы ғалым:

A. А.Левенгук

B. Т.Шванн

C. Р.Гук

D. Р.Браун

E. Г.Галилей
$$$ 107 A

Клетка бөлімін ата:

A. Клетка қабығы

B. Рибосома

C. Гольджи аппараты

D. Лизосома

E. Пластид
$$$ 108 D

Екі мембраналық цитоплазмалық органоидты ата:

A. Эндоплазмалық тор

B. Лизосома

C. Рибосома

D. Митохондрия

E. Микротүтікшелер
$$$ 109 B

Цитоплазма клетка шырынынан қандай мембрана арқылы бөлінеді:

A. Плазмодесма

B. Тонопласт

C. Плазмолемма

D. Қабық


E. Мезоплазма
$$$ 110 B

Фотосинтез процесі қай органоидта жүреді:

A. Рибосомада

B. Пластидте

C. Лизосомада

D. Митохондрияда

E. Ядрода
$$$ 111 C

Ядроны алғашқы рет қай ғалым анықтады:

A. Р.Гук

B. А.Левенгук

C. Р. Браун

D. Т.Шванн

E. М.Мальпиги
$$$ 112 D

Клеткадан клеткаға тұқым қуалаушылық мәліметін беретін, барлық органеллалардың қызметін басқаратын клетканың бөлшегін ата:

A. Клетка қабығы

B. Цитоплазма

C. Вакуоль

D. Ядро


E. Митохондрия
$$$ 113 D

Митоздың қай фазасында хромосомдар клетканың экваториальды тақтасына қарай жылжып орналасады:

A. Профаза

B. Анафаза

C. Телофаза

D. Метафаза

E. Интерфаза
$$$ 114 B

Хромосомдардың редукцияға ұшырап, санының екі есе азаюы қай бөлінудің қандай түріне тән:

A. Митозға

B. Мейозға

C. Амитозға

D. ЭндомитозғаE. Полиплоидияға
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет