А. В. ТлеубаеваДата20.03.2017
өлшемі309.45 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус

042-18.23.10/01-2016Пәнінің оқу бағдарламасы (силлабусы)

№ __басылым

08.09.2016

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУСЫ)

Пән атауы: «Індеттану және індетті аурулар ветеринариялық санитария негіздерімен»

Кредит саны: 3

Шифр – мамандық атауы: 5В 120200- «Ветеринариялық санитария»

Аграрлық факультеті

Факультет, кафедра: Аграрлық факультеті, «Ветеринариялық санитария»

Семей 2016
Алғысөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы:

Омарбеков Е. О., « » 2016ж

ветеринария ғылымдарының кандидаты, профессор м.а.

«Ветеринариялық санитария» кафедрасы
Д.Б.Зайнеттинова, аға оқытушы « » 2016ж

«Ветеринариялық санитария» кафедрасы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында «Ветеринариялық санитария»

Хаттама «____» __________ 20__ жыл, № __.
Кафедра меңгерушісі А.Т.Серикова ____________
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында Аграрлық факультет

Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.


Төраға А.В.Тлеубаева ______________
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама «____» __________ 20___ жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор

Г.К. Искакова _______________


АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (№ басылымның орнына ___ «__» ______ 20___ ж.)Мазмұны

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні, тегі: Омарбеков Есенгелді Омарбекұлы

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: ветеринария ғылымдарының кандидаты, доцент, профессор міндетін атқарушы.

Факультет, кафедра: Аграрлық факультет, «Ветеринариялық санитария» кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: 53- 19 -70, e-mail- oeo46@mail.ru ,№ 7 оқу ғимараты, кабинет 307.
Оқытушының аты-жөні, тегі: Зайнеттинова Динара Болатовна

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы: аға оқытушы, ветеринария ғылымдарының магистрі

Факультет, кафедра: Аграрлық факультет, «Ветеринариялық санитария» кафедрасы

Байланыс ақпараты –тел.: 53-19-70 (7), e-mail –tnt_rani@mail.ru, № 7 оқу корпусы, кабинет 313


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

«Індеттану және індетті аурулар ветеринариялық санитария негіздерімен» пәнінің оқу бағдарламасы (силлабус) БП (МК) циклына жатады, оқу процесін келесі құжаттардың нұсқаулары мен талаптарына сәйкес ұйымдастыру тәртібін бекітеді:

- Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты (№1080 бұйрығы 23 тамыздан 2012 жылы); 5В120200 «Ветеринариялық санитария» мамандығының типтік оқу бағдарламасы (№158 бұйрығы 10.04.2012 жылы Қосымша №117);

-«Індеттану және індетті аурулар ветеринариялық санитария негіздерімен» пәнінің пәнінің типтік оқу бағдарламасы (№03 хаттама, 23 маусым 2014 жылы);

- ДП 042-1.09-2016 «Пәннің оқу бағдарламасының (силлабус) құрылымы мен талаптары және таңдау компоненті бойынша оқу бағдарлама» ( № 1 басылым 9 маусым 2016 жылы).

Ветеринариялық санитария мамандығының студенттеріне арналған «Індеттану және індетті аурулар ветеринариялық санитария негіздерімен» пәні ветеринариялық микробиология,вирусология,зоогигиена мәліметтерін ескере отырып, зерттеулер жүргізеді. Жануарлар патологиясында бактериялық және вирустық аурулардың үлес салмағы жыл сайын өсіп келеді. Инфекциялық аурулар мал шаруашылығына жануарлардың өлімімен, төлді толық алмаумен, мал өнімдерінің төмендеуімен, ауруға диагноз қоюға, емдеуге, аурудың алдын алуға кететін шығындармен байқалатын біраз экономикалық зиян келтіреді.. Ветеринариялық санитария мамандығының студенттеріне арналған бұл пәнде студенттер жалпы эпизоотологияны: инфекциялық процесті, иммунитетті эпизоотологиялық тұрғыдан қарастыруды, эпизоотия және оның қозғаушы күштерін, жұқпалы ауруларды балау және дауалау әдістерін, ветеринариялық-санитариялық шараларды іске асыру қағидаларын (мал шаруашылық объектілеріндегі санитариялық реттілік, мал шаруашылық қалдықтарын залалсыздандыру, дезинфекция, дезинсекция, дератизация) заманымыздың талабына сай әртүрлі мәселелерді, әдістемелік мақсаттарды қарастырады.1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Студенттерге індет процессімен, жұқпалы аурулардың пайда болу және таралу заңдылықтарымен олармен күресу әдістерін үйрету, жалпы биологиялық мақсаттарды шешудегі, ауыл шаруашылығы мен өндіріс саласындағы және сыртқы ортаны қорғаудағы ролін жете түсіндіру.
  1. Пәнді оқытудың міндеттері

Студенттерді микробиологиялық және вирусологиялық, эпизоотологиялық мониторингтік зерттеу әдістеріне үйрету; алынған нәтижелерді ветеринариялық-санитариялық бағалауға бейімдеу;жануарлар өнімдері микрофлорасын, олардың зардапты микробтармен және вирустармен зақымдануын анықтауға және сонымен қатар жануарлар өнімдерін консервілеу және бағалау әдістеріне, залалсыздандыруға (стерилизация) және дезинфекциялауға көп көңіл бөлу;зертханалық сабақтарда зардапты микробтар мен вирустардың және санитарлық көрсеткіш микробтар морфологиясы мен биологиясына, оларды анықтау әдістеріне көңіл бөлу. Студенттерді инфекциялық ауруларды балау қызметтеріне дайындау.Студенттерді жануарлардан жаппай қан алу, малды аллергиялық зерттеу, иммундеу әдістеріне, ал ет-сүт комбинаттарында, қасапхана, ветклиника, оқшауқана жағдайларында клиникалық, патанатомиялық зерттеулер, лабораториялық тексерулерге тірі малдан сынымалар, өлекседен патологиялық материал алу тәсілдерін үйрету.Сонымен бірге түрлі ветеринариялық-санитариялық объектілерде дезинфекция, дератизация, дезинсекция әдістерін меңгеру.


  1. Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:

білу:

-Инфекциялық аурулармен күресу үшін студент жалпы микробиология және вирусология, инфекция, иммунитет, микробтар мен вирустардың генетикасы мен селекциясын;

-тері-ішек шикізаттарының, жүннің, азықтың (шөп, сүрлем, сенаж) микробиологиясын, сыртқы ортадағы зардапты микробтарды анықтауды және дезинфекцияның тиімділігін анықтау жолын;

- Әртүрлі объектілерді залалсыздандырудың әдістеріннен мағұлматты болу және тамақ өндірісінде істейтін жұмыскерлердің жеке бас гигиенасы бақылауды;орындай алу:

-тері-ішек шикізаттарының, жүннің, азықтың (шөп, сүрлем, сенаж) микробиологиясын, сыртқы ортадағы зардапты микробтарды анықтауды және дезинфекцияның вирустар- таныстырып тиімділігін анықтау жолдарын;

- заманауи құрылғылармен, приборлармен жұмыс істей алу, дауалау шараларын ұйымдастыра алуға, қойылған жоспардарды індетті ауруларды дауалау және нақты емдеуді ұйымдастыра және жүргізуге ие болу;

дағдысының болуы:


 • Инфекциялық ауруларды балау әдістері, микробиологиялық және вирусологиялық зерттеулер жүргізу үшін, патологиялық материалды алу, консервілеу, тасымалдау, жұмыстарын; вакциналарды, қан сарысуларын, диагностикумдарды, микробтар түзетін өнімдерді дұрыс пайдалану ісін; инфекциялық аурулардың балауын, емін, алдын алу;

 • Эпизоотологиялық үрдістердің балаудың кешенді әдістерін жүргізу;
  1. Курстың пререквизиті:

Ветеринариялық микробиология және вирусология;


  1. Пән постреквизиті:

Індетті ауруларға ветеринариялық алдын алу шаралар
  1. Оқу жұмыс жоспарынан көшірме

Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте

Курс

Семестр

Кредит

саныДәріс, сағ

ЗЖ,

сағ


СТС,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы сағ

Қорытынды бақылау формасы

4

8

3

15

15

15

90

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2-кестеде келтірілген

2 - кесте

Модуль. Тақырып

Сағаттар саны
Д

ЗЖ

СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

1 модуль. Індет процесі


1

16.01.17-22.01.17Д . Індеттану пәні мен міндеттері

СТС. Инфекциялық ауруларға шалдыққан малмен жұмыс істеу. Оқшауханалар және олардың құрылымы.

ЗЖ. Жұқпалы ауруларды серологиялық балау әдістері

1

1

1
2.

23.01.17-29.01.17Д. Инфекция және инфекциялық ауру

СТС. Өлексені сою, одан патологиялық материал алу, консервациялау және лабораториялық зерттеуге жіберу

ЗЖ. Жұқпалы ауруларды бактериологиялық балау әдістері

БӨЖ. Иммунитет және иммунологиялық икемділік

1

1

1

7,5

3

30.01.17-05.02.17Д. Індет процесі (індеттену)

СТС. Серологиялық зерттеуге жануарлардан жаппай қан алуды ұйымдастыру

ЗЖ. Жұқпалы ауруларды вирусологиялық балау әдістері

БӨЖ. Індет ошағы. Инфекциялық аурулардың табиғи ошақтануы

1

1


1

7,5

4.

06.02.17-12.02.17Д. Індетке қарсы шаралар

СТС. Індеттанулық балау. Шаруашылықты індеттанулық тексеру.

ЗЖ. Дезинфекция.Дезинфекция нәтижесін бақылау.

БӨЖ. Індеттанулық талдау негіздері.

1

1

1

7,5
Модуль 2 Жануарлар мен адамға ортақ аурулар


5

13.02.17-19.02.17Д. Топалаң

СТС. Топалаңды балау әдістері

ЗЖ. Топалаң ауруы кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

БӨЖ. Лептоспироз

1

1

1

7,5
6

20.02.17-26.02.17Д. Құтырық

СТС. Листериоз ауруы кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

ЗЖ. Құтырықты балау әдістері, ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

БӨЖ. Ауески ауруы

1

1


1

7,5
7

27.02.17-05.03.17Д. Аусыл

СТС. 1-Аралық бақылау. 1-6 апталардағы дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар, БӨЖ бойынша коллоквиум

ЗЖ. Аусылды балау әдістері және ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар


1

1

18

06.03.17-12.03.17Д. Туберкулез

СТС. Туберкулезді балау әдістері

ЗЖ. Туберкулез кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

БӨЖ. Пастереллез

1

1

1

7,5
9

13.03.17-19.03.17Д. Бруцеллез

СТС. Бруцеллезді балау әдістері

ЗЖ. Бруцеллез кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

БӨЖ. Шешек

1

1


1

7,53 модуль. Әртүрлі жануарлар мен құстардың инфекциялық аурулары

10

20.03.17-26.03.17Д. Сиырдың аурулары (қарасан)

СТС. Сиырдың қарасан ауруын дауалау, індет ошағынан арылу шаралары

ЗЖ. Сиырдың лейкозын балау әдістері және ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

БӨЖ. Сиырдың парагриппі,жұқпалы ринотрахеиті, вирустық диареясы, кампилобактериозы, кеуекті энцефалопатиясы және Шмалленберг ауруы

1

1

1

7,5
11

27.03.17-02.04.17Д. Жылқының аурулары (сақау)

СТС. Жылқының сақауы кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

ЗЖ. Жылқының ринопневмониясын дауалау және сауықтыру шараларының жүйесі

БӨЖ. Жылқының инфекциялық анемиясы, тұмауы, індетті лимфангоиті, обасы

1

1

1

7,5

12

03.04.17-09.04.17Д. Шошқаның аурулары ( оба)

СТС. Шошқа обасын дауалау және одан арылу шараларының жүйесі

ЗЖ. Шошқаның тілмесі балау, дауалау және сауықтыру шаралары

БӨЖ. Шошқаның вирустық трансмиссивтік гастроэнтериті, жұқпалы атрофиялық риниті, энзоотикалық пневмониясы, дизентериясы

1

1

1

7,5
13

10.04.17-16.04.17Д. Қойдың клостридиоздары

СТС. Қойдың брадзоты, энтеротоксемиясы кезіндегі дауалау және сауықтыру шаралары

ЗЖ. Қойдың жұғымтал эктимасы балау, дауалау және сауықтыру шаралары.

БӨЖ. Қойдың блютанг ауруы, жұқпалы агалактиясы, анаэробты дизентериясы, хламидиоздық іш тастауы.

1

1

1

7,5

14

17.04.17-23.04.17Д. Құстың аурулары (Ньюкасл ауруы)

СТС. Құстың Ньюкасл ауруы кезіндегі дауалау және сауықтыру шаралары

ЗЖ. Құстың Марек ауруын балау, дауалау және сауықтыру шаралары

БӨЖ. Құстардың жұқпалы ларинготрахеиті, жұқпалы бронхиті, вирустық гепатиті және синуситі , тұмауы, орнитозы

1

1

1

7,5

15

24.04.17-30.04.17Д. Етқоректілердің аурулары ( (Иттің обасы)

СТС. 2-Аралық бақылау. 7-14 апталардағы дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар, БӨЖ бойынша коллоквиум

ЗЖ. Араның аурулары (америкалық шіріме, европалық шіріме, вирустық салдану, аспергиллез)

1

1

1


Барлығы

15

15

15

902.1 1-2 Межелік бақылауға арналған тапсырмалары


1-ші аралық білімді бақылау

1. Індеттану пәні мен міндеттері

2.Инфекциялық ауруларға шалдыққан малмен жұмыс істеу. Оқшауханалар және олардың құрылымы

3.Жұқпалы ауруларды серологиялық балау әдістері

4. Инфекция және инфекциялық ауру

5.Өлексені сою, одан патологиялық материал алу, консервациялау және лабораториялық зерттеуге жіберу6.Жұқпалы ауруларды бактериологиялық балау әдістері

7.Иммунитет және иммунологиялық икемділік

8.Індет процесі (індеттену)

9.Серологиялық зерттеуге жануарлардан жаппай қан алуды ұйымдастыру

10.Жұқпалы ауруларды вирусологиялық балау әдістері

11.Індет ошағы. Инфекциялық аурулардың табиғи ошақтануы

12. Індетке қарсы шаралар

13.Індеттанулық балау. Шаруашылықты індеттанулық тексеру.

14.Дезинфекция.Дезинфекция нәтижесін бақылау.

15.Індеттанулық талдау негіздері.

16. Топалаң

17. Топалаңды балау әдістері

18.Топалаң ауруы кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

19. Лептоспироз

20. Құтырық

21. Листериоз ауруы кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

22. Құтырықты балау әдістері, ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

23. Ауески ауруы

24. Аусыл

25.Аусылды балау әдістері және ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

2-ші аралық білімді бақылау

1. Туберкулез2.Туберкулезді балау әдістері

3.Туберкулез кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

4.Пастереллез

5. Бруцеллез

6. Бруцеллезді балау

7.Бруцеллез кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

8.Шешек

9. Сиырдың аурулары (қарасан)10.Сиырдың қарасан ауруын дауалау, індет ошағынан арылу шаралары

11. Сиырдың лейкозын балау әдістері және ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

12.Сиырдың парагриппі,жұқпалы ринотрахеиті, вирустық диареясы, кампилобактериозы, кеуекті энцефалопатиясы және Шмалленберг ауруы

13. Жылқының аурулары (сақау)

14. Жылқының сақауы кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

15.Жылқының ринопневмониясын дауалау және сауықтыру шараларының жүйесі

16.Жылқының инфекциялық анемиясы, тұмауы, індетті лимфангоиті, обасы

17. Шошқаның аурулары ( оба)

18.Шошқа обасын дауалау және одан арылу шараларының жүйесі

19.Шошқаның тілмесі балау, дауалау және сауықтыру шаралары

20. Шошқаның вирустық трансмиссивтік гастроэнтериті, жұқпалы атрофиялық риниті, энзоотикалық пневмониясы, дизентериясы

21.Қойдың клостридиоздары

22.Қойдың брадзоты, энтеротоксемиясы кезіндегі дауалау және сауықтыру шаралары

23. Қойдың жұғымтал эктимасы балау, дауалау және сауықтыру шаралары.

24. Қойдың блютанг ауруы, жұқпалы агалактиясы, анаэробты дизентериясы, хламидиоздық іш тастауы

25. Құстың аурулары (Ньюкасл ауруы)

26.Құстың Ньюкасл ауруы кезіндегі дауалау және сауықтыру шаралары

27.Құстың Марек ауруын балау, дауалау және сауықтыру шаралары

28.Құстардың жұқпалы ларинготрахеиті, жұқпалы бронхиті, вирустық гепатиті және синуситі , тұмауы, орнитозы

29.Етқоректілердің аурулары ( (Иттің обасы)

30.Араның аурулары (америкалық шіріме, европалық шіріме, вирустық салдану, аспергиллез)

3 курс САЯСАТЫ
Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.
4 Бағалау саясаты
Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.

3– кесте


Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

16.01.17-22.01.17СТС. Инфекциялық ауруларға шалдыққан малмен жұмыс істеу. Оқшауханалар және олардың құрылымы.

-

ЗЖ. Жұқпалы ауруларды серологиялық балау әдістері

Дискуссия. Ауызша білімдерін тексеру


2.

23.01.17-29.01.17СТС.Өлексені сою, одан патологиялық материал алу, консервациялау және лабораториялық зерттеуге жіберу

Конспект

-

ЗЖ. Жұқпалы ауруларды бактериологиялық балау әдістері


Ауызша сұрау

10

БӨЖ. Иммунитет және иммунологиялық икемділік

Реферат

15

3

30.01.17-05.02.17СТС .Серологиялық зерттеуге жануарлардан жаппай қан алуды ұйымдастыру

Презентация , жануарлардан жаппай қан алу

20

ЗЖ. Жұқпалы ауруларды вирусологиялық балау әдістері

Ауызша сұрау

10

БӨЖ. Індет ошағы. Инфекциялық аурулардың табиғи ошақтануы

Реферат

15

4.

06.02.17-12.02.17СТС. Індеттанулық балау. Шаруашылықты індеттанулық тексеру.

Эпизоотологиялық тексеру актісін жасау

20

ЗЖ. Дезинфекция.Дезинфекция нәтижесін бақылау.

Конспект
БӨЖ. Індеттанулық талдау негіздері.

Реферат

20

5

13.02.17-19.02.17СТС. Топалаңды балау әдістері

Балау схемасын жасау
ЗЖ. Топалаң ауруы кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

15

БӨЖ . Лептоспироз

Презентация Power Point

20

6

20.02.17-26.02.17СТС. Листериоз ауруы кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

Ауызша сұрау

20

ЗЖ. Құтырықты балау әдістері, ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

15

БӨЖ . Ауески ауруы

Презентация Power Point

20

7

27.02.17-05.03.17СТС. 1-Аралық бақылау. 1-6 апталардағы дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар, БӨЖ бойынша коллоквиум80

ЗЖ. Аусылды балау әдістері және ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар
1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

8

06.03.17-12.03.17СТС. Туберкулезді балау әдістеріЗЖ. Туберкулез кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

10

БӨЖ. Пастереллез

Презентация Power Point

10

9

13.03.17-19.03.17СТС . Бруцеллезді балау әдістеріЗЖ. Бруцеллез кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

10

БӨЖ. Шешек

Презентация Power Point

10

10

20.03.17-26.03.17СТС. Сиырдың қарасан ауруын дауалау, індет ошағынан арылу шаралары

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

10

ЗЖ . Сиырдың лейкозын балау әдістері және ауру кезіндегі жүргізілетін ветеринариялық-санитариялық шаралар

Ауызша сұрау

10

БӨЖ. Сиырдың парагриппі,жұқпалы ринотрахеиті, вирустық диареясы, кампилобактериозы, кеуекті энцефалопатиясы және Шмалленберг ауруы

Презентация Power Point

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау15

11

27.03.17-02.04.17СТС. Жылқының сақауы кезіндегі ветеринариялық-санитариялық шаралар

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

5

ЗЖ. Жылқының ринопневмониясын дауалау және сауықтыру шараларының жүйесі

Ауызша сұрау

10

БӨЖ. Жылқының инфекциялық анемиясы, тұмауы, індетті лимфангоиті, обасы

Презентация Power Point

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау15

12

03.04.17-09.04.17СТС. Шошқа обасын дауалау және одан арылу шараларының жүйесі

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

5

ЗЖ. Шошқаның тілмесі балау, дауалау және сауықтыру шаралары

Ауызша сұрау

10

БӨЖ. Шошқаның вирустық трансмиссивтік гастроэнтериті, жұқпалы атрофиялық риниті, энзоотикалық пневмониясы, дизентериясы

Презентация Power Point

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау10

13

10.04.17-16.04.17СТС. Қойдың брадзоты, энтеротоксемиясы кезіндегі дауалау және сауықтыру шаралары

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

5

ЗЖ. Қойдың жұғымтал эктимасы балау, дауалау және сауықтыру шаралары

Ауызша сұрау

10

БӨЖ. Қойдың блютанг ауруы, жұқпалы агалактиясы, анаэробты дизентериясы, хламидиоздық іш тастауы.

Презентация Power Point

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау15

14

17.04.17-23.04.17СТС. Құстың Ньюкасл ауруы кезіндегі дауалау және сауықтыру шаралары

Ветсанитариялық іс-шаралар жоспарын жасау

5

ЗЖ. Құстың Марек ауруын балау, дауалау және сауықтыру шаралары

Ауызша сұрау

10

БӨЖ. Құстардың жұқпалы ларинготрахеиті, жұқпалы бронхиті, вирустық гепатиті және синуситі , тұмауы, орнитозы

Реферат

15

15

24.04.17-30.04.17СТС. 2-Аралық бақылау. 7-14 апталардағы дәріс, практикалық және зертханалық сабақтар, БӨЖ бойынша коллоквиум

Ауызша сұрау

80

ЗЖ. Араның аурулары (америкалық шіріме, европалық шіріме, вирустық салдану, аспергиллез)

Конспект
8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте)

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі

4 – кестеӘріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз 1. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

5.1 Негізгі әдебиеттер


5.1.1.Сайдулдин Т. Індеттану және жануарлардың жұқпалы аурулары. - Алматы: “Полиграфия-сервис К°”, 2009. – 518 б.

5.1.2.Сайдулдин Т. Жануарлардың жұқпалы және аса қауіпті аурулары. - Алматы: “Полиграфия-сервис К°”, 2013. – 520 б.

5.1.3.Қасымов Е.И. Індеттану және инфекциялық аурулармен күрес шаралары. – Алматы, 2009.

5.1.4.Ветеринариялық заңдылықтар. 1,2,3- том.- Астана, 2004.

5.1.5 Иванов Н.П. Диагностика инфекционных болезней животных. Алматы,2009.-904 с.
5.2 Қосымша әдебиеттер

5.2.1.Поляков А.А. .Ветеринарная санитария. – М.,1979.

5.2.2.Атлас по микробиологии, вирусологии и иммунологии. Жалпы редакциясын басқарған Быков А.С., Воробьев А.А., Зверев В.В. М.: «Медицинское информационное агенство», 2008, - 272 б.

5.2.3.Толысбаев Б.Т., Бияшев К.Б. Микробиология және иммунология. Алматы, Нур-принт, 2008,- 493 б.5.2.4.Сюрин В.Н., Белоусова Р.В, Фомина Н.В. Ветеринарная вирусология. Учебник для высших учебных заведений по специальности «Ветеринария», М. «Агропромиздат», 1991.


  1. Интернет-ресурстар

   1. www.studopedia.org/13-106415.html

   2. www.mercurschool.kz

   3. www.uprvet.sko.gov.kz

   4. www.qamshy.kz

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет