A. Тыныс алуДата02.07.2017
өлшемі389.67 Kb.
$$$ 1

Жасыл өсімдіктердің анорганикалық заттардан күн сәулесін тікелей әсері арқылы органикалық заттар түзу процесі қалай аталады?

A. Тыныс алу

B. Транспирация

C. Гликолиз

D. Фотосинтез

E. Минералды қоректену

$$$ 2


16-18 ғасырлардағы өсімдіктер дүниесінің бинарлы жаңа жүйесін жасаған ғалымды ата:

A. Теофраст

B. Т.Жозеф

C. К.Линней

D. Ч.Дарвин

E. Ж.Кювье

$$$ 3

Өсімдіктер бірлестігін қандай ботаниканың саласы зерттейді?A. Экология

B. Фитоценология

C. Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы

D. Өсімдіктер физиологиясы

E. Өсімдіктер систематикасы

$$$ 4


Өсімдіктерге тән тіршілік процестерін (зат алмасу, өсу, даму, т.б.) қандай ботаниканың ғылым саласы зерттейді?

A. Экология

B. Фитоценология

C. Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы

D. Өсімдіктер физиологиясы

E. Өсімдіктер систематикасы

$$$ 5

Өсімдіктердің ішкі және сыртқы құрылыс ерекшеліктерін ботаниканың қандай ғылым саласы зерттейді?A. Экология

B. Фитоценология

C. Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы

D. Өсімдіктер физиологиясы

E. Өсімдіктер систематикасы

$$$ 6


Өсімдіктердің сыртқы өсу ортасымен байланысын ботаниканың қандай ғылым саласы зерттейді?

A. Экология

B. Фитоценология

C. Өсімдіктер анатомиясы және морфологиясы

D. Өсімдіктер физиологиясы

E. Өсімдіктер систематикасы

$$$ 7

Өсімдіктердің географиялық таралуын қай ғылым саласы зерттейді?A. Ботаника

B. Биология

C. Фенология

D. География

E. Экология

$$$ 8


Жасушадағы вакуоль –

A. Жасуша шырынына толы

B. Ауаға толы

C. Жасушаға пішін береді

D. Жасуша бөлінуіне қатысады

E. Қозғалысын жүзеге асырады

$$$ 9

Жасушаның хромосомасы қайда орналасқан?A. Цитоплазмада

B. Ядрода

C. Жасуша шырынында

D. Жасуша аралығы

E. Пластидтерде

$$$ 10


Өсімдік клеткасының конституционды заттары болып табылады:

A. Белоктар, көмірсулар, липидтер, нуклеин қышқылдары

B. Белоктар, көмірсулар, органикалық қышқылдар, минералды тұздар

C. Белоктар, көмірсулар, органикалық қышқылдар, нуклеин қышқылдары

D. Белоктар, көмірсулар, липидтер, минералды тұздар

E. Белоктар, липидтер, минералды тұздар, нуклеин қышқылдары

$$$ 11

Қандай өсімдіктерде устьицалар жапырақ тақтасының үстіңгі

жағында орналасқан?

A. Асбұршақта

B. Шыршада

C. Тұңғиықта

D. Кактуста

E. Жоңышқада

$$$ 12

Өсімдік клеткасында қордағы заттар:

A. Көмірсулар, белоктар, минералды тұздар

B. Белоктар, липидтер, нуклеин қышқылдары

C. Белоктар, липидтер, көмірсулар

D. Көмірсулар, минералды тұздар, нуклеин қышқылдары

E. Белоктар, көмірсулар, нуклеин қышқылдары

$$$ 13


Биологиялық мембраналардың негізгі қасиеті болып келеді:

A. Серпімділік

B. Талғаулы өткізгіштік

C. Иілгіштік

D. Мөлдірлік

E. Тұйықтық

$$$ 14

Цитоплазманың негізгі заты:

A. Строма

B. Гиалоплазма

C. Нуклеоплазма

D. Матрикс

E. Кариолимфа

$$$ 15


Гиалоплазма физико-химиялық түсінікте, өз алдына нені көрсетеді:

A. Эмульцияны

B. Коллоидты

C. Таза ерітінді

D. Күл

E. Гел


$$$ 16

Клетка терминін ең алғаш еңгізген ғалымды ата?

A. Т. Шван

B. Р. Гук

C. Я. Пуркинье

D. М. Шлейден

E. П. Горянинов

$$$ 17


Тіршіліктің клеткалық құрлымы жайлы теория қашан қалыптасты?

A. 1965.

B. 1839.

C. 1855.

D. 1956.

E. 1863.

$$$ 18

Биомембраналар қалыңдығы неше нм болады?

A. 10,5-1,0 нм

B. 1,5-3, 0 нм

C. 6,0-10,0нм

D. 15,-20,0нм

E. 100,0-200,0нм

$$$ 19


Плазмодесма дегеніміз не?

A. Клетка бөліне бастағанда түзілетін орталық пластина

B. Клетка аралық кеңістік

C. Клеткаларды өзара байланыстыратын цитаплазмалық құрылым

D. Клетка қабығы

E. Клетка органоиды

$$$ 20

Мына пластидтердің қайсысы түске боялған?

A. Пропластидтер

B. Лейкопластар

C. Этиопластар

D. Хромопластар

E. Амилопластар

$$$ 21


Гольджи аппаратының бөліктері қалай аталады?

A. Матрикс

B. Диктиосома

C. Строма

D. Грана

E. Тилакоид

$$$ 22

Митохондрия тіршілігі қанша уақытқа созылады?

A. Бірнеше сағат

B. Бестен он күнге дейін

C. Бір ай

D. Бірнеше ай

E. Бір жыл

$$$ 23


Клеткадағы митохондриялар саны қанша?

A. 1-5


B. 10-20

C. 50-100

D. 500-5000

E. 5000-1000000

$$$ 24

Келтірілген құрылымдардың органоидтардың қайсысы тек өсімдік клеткасына тән?

A. Рибосомалар

B. Пластидтер

C. Лизосомалар

D. Митохондриялар

E. Ядро

$$$ 25


Келтірілген құрлымдардың қайсысы тек өсімдікке тән?

A. Гольджи аппараты

B. Митохондрия

C. Целлозалық клетка қабығы

D. Рибосомалар

E. Ядро


$$$ 26

Қай органоидтың меншікті генетикалық материалы бар?

A. Митохондрия

B. Эндоплазмалық ретикулум

C. Лизосома

D. Вакуоль

E. Гольджи аппараты

$$$ 27


Лизосомалар қандай қызмет атқарады?

A. Клеткалық тыныс алуға қатысады

B. Әртүрлі заттардың ыдырауына қажетті ферменттерді ұстап тұрады

C. Фотосинтезді іске асырады

D. Тұқым қуалау, нәсілдік мағұлыматты ұрпақтан ұрпаққа таратады

E. Белок түзуге қатысады

$$$ 28

Қай бөлім тек өсімдік клеткасына тән?

A. Плазмалемма

B. Ядро


C. Эндоплазмалық тор

D. Вакуоль

E. Рибосома

$$$ 29


Клеткадағы қай органоид барлық құрлымдарды өзара

байланыстырып тұрады және заттардың тасмалдануын жүзеге асырады?

A. Рибосома

B. Гольджи аппараты

C. Митохондрия

D. Эндоплазмалық тор

E. Вакуоль

$$$ 30


Рибосома қанша бөліктен тұрады?

A. 1


B. 2

C. 3


D. 5

E. 6


$$$ 31

Митохондрияның ішкі мембраналы құрлымы қалай аталады?

A. Гран

B. Крист


C. Тилакоид

D. Строма

E. Жіпше

$$$ 32


Хлоропластың ішкі мемраналы құрлымы қалай аталады?

A. Гран


B. Матрикс

C. Крист

D. Микрофибрилла

E. Жіпше


$$$ 33

Клетка мембраналарының табиғаты қандай?

A. Белокты

B. Көмірсулы

C. Липопротеидтті

D. Целлюлозды-пектинді

E. Гликолипидтті

$$$ 34


Аталған органоидтардың қайсысының табиғаты мембраналық емес?

A. Гольджи аппараты

B. Рибосома

C. Митохондрия

D. Хлоропласт

E. Эндоплазмалық тор

$$$ 35

Рибосомалық РНҚ қайда түзіледі?

A. Митохондрияда

B. Ядрошықта

C. Эндоплазмалық торда

D. Гольджи аппаратында

E. Рибосомада

$$$ 36


Рибосома неден тұрады?

A. Белоктан

B. Нуклеин қышқылынан

C. Гликопротеидтен

D. Липопротеидтен

E. Рибонуклеопротеидтен

$$$ 37

Алғашқы крахмалдың түзілуі қандай оргоноидта жүреді

A. Гольджи аппаратында

B. Хлоропласта

C. Митохондрияда

D. Бүрсіз эндоплазмалық торда

E. Пероксисомада жүреді

$$$ 38


Қандай қасиеттеріне байланысты митохондриялар мен хлоропластар жартылай тәуелсіз органоидтар қатарына жатады?

A. Қосқабатты мембрананың болуына байланысты

B. Меншікті ДНК мен белок синтездегіш құрылымның болуына байланысты

C. АТФ түзуге байланысты

D. Тыныс алу қызметін атқаруға байланысты

E. Фотосинтез қызметін атқаруға байланысты

$$$ 39

Диктосома қандай органоидқа тән?

A. Ядроға

B. Хромосомаға

C. Эндоплазмалық торға

D. Гольджи аппаратына

E. Лейкопластқа

$$$ 40


Өсімдік клеткаларының қабығын құрайтын негізгі органикалық зат:

A. Крахмал

B. Целлюлоза

C. Белок


D. Лигнин

E. Суберин

$$$ 41

Эпидермалық клеткалар немен көмкерілген?A. Лигнинмен

B. Суберинмен

C. Кутинмен

D. Хитинмен

E. Гемицеллюлозамен

$$$ 42


Целлюлоза деген не?

A. Пектинді заттардың полимері

B. Органикалық қышқылдарының қалдығы

C. Глюкоза полимері

D. Фруктоза полимері

E. Амин қышқылдарының полимері

$$$ 43

Апопласт дегеніміз…A. Протопластар жүйесінің бірлестігі

B. Клетка қабығы жүйесінің бірлестігі

C. Эндоплазмалық торлар жүйесінің бірлестігі

D. Микрофибриллалар жиынтығы

E. Плазмодесмалар жүйесі

$$$ 44


Клеткада рибосомалар қандай қызмет атқарады:

A. Белоктарды синтездейді

B. Нуклеин қышқылдырын синтездейді

C. Полисахаридтерді синтездейді

D. Локалды автолизді жұзеге асырады

E. Липофилді заттарды синтездейді

$$$ 45

Гольджи аппаратының қызметі:A. Белоктарды синтездейді

B. Нуклеин қышқылдырын синтездейді

C. Полисахаридтерді синтездейді

D. Локалды автолизді жүзеге асырады

E. Липофилді заттарды синтездейді

$$$ 46


Митохондрияның ішкі өсінділері қалай аталады:

A. Тилокоид

B. Крист

C. Диктиосома

D. Гран

E. Плазмодесма$$$ 47

Митохондрияның негізгі заты болып табылады:

A. Строма

B. Матрикс

C. Гиалоплазма

D. Нуклеоплазма

E. Кариолимфа

$$$ 48


Қос мембраналы қабықша қайсысына тән:

A. Лизосомаларға

B. Агранулярлы эндоплазмалық ретикулумға

C. Хлоропласттарға

D. Сферосомаларға

E. Гранулярлы ЭПР

$$$ 49

Қос мембраналы қабықша қайсысына тән:A. Митохондрияларға

B. Рибосомаларға

C. Диктиосомаларға

D. Лизосомаларға

E. Вакуольдерге

$$$ 50


АТФ синтезін төменгілердің қайсысы жүзеге асыра алады:

A. Лейкопласттар

B. Хлоропласттар

C. Хромопласттар

D. Пропластидтер

E. Амилопласттар

$$$ 51

Фотосинтез келесі қандай пластидтерде жүреді:A. Лейкопласттарда

B. Хлоропласттарда

C. Хромопласттарда

D. Пропластидтерде

E. Амилопласттарда

$$$ 52


Митохондриялар қандай қызмет атқарады:

A. АТФ синтезі

B. Белоктардың синтезі

C. Көмірсулардың синтезі

D. Локалды автолиз

E. Нуклеин қышқылдарының синтезі

$$$ 53

Алғашқы крахмал қайда синтезделеді:A. Лейкопласттарда

B. Диктиосомаларда

C. Хлоропласттарда

D. Амилопласттарда

E. Пропластидтерде

$$$ 54


Локалды автолизді түзетін:

A. Лизосомдар

B. Вакуольдер

C. Гольджи аппараты

D. Агранулярлы ЭПР

E. Гранулярлы ЭПР

$$$ 55

Липофильді затттардың синтезін жүргізетін:A. Агранулярлы ЭПР

B. Гранулярлы ЭПР

C. Гольджи аппараты

D. Рибосомалар

E. Лизосомалар

$$$ 56


Ядроның негізгі заты:

A. Гиалоплазма

B. Нуклеоплазма

C. Строма

D. Матрикс

E. Нуклеин қышқылдары

$$$ 57

Ядрошықта қандай заттың синтезі жүреді:A. РНК

B. ДНК


C. АТФ

D. Белоктардың

E. Көмірсулардың

$$$ 58


Ядро бөлінгендегі үшінші фазаны ата:

A. Телофаза

B. Анафаза

C. Метафаза

D. Профаза.

E. Интерфаза

$$$ 59

Клетка онтогенезінің алғашқы кезеңін ата:A. Созылу

B. Жетілу

C. Қартаю

D. Эмбрионалды (бөліну)

E. Мамандану

$$$ 60


Өсімдіктердің ішкі құрылысын зерттейтін ғылым қалай аталады?

A. Өсімдіктер морфологиясы

B. Өсімдіктер физиологиясы

C. Өсімдіктер анатомиясы

D. Өсімдіктер систематикасы

E. Өсімдіктер географиясы

$$$ 61

Ұзындығы енінен 10-100 есе артық, созыңқы, сүйірленген қабықшалары қалың клеткаларды қалай атайды:A. Эпидермалық

B. Паренхималық

C. Прозенхималық

D. Эпиблемалық

E. Протодермалық

$$$ 62


Өсімдіктер клеткасының жануарлар клеткасынан айырмашылығы неде:

A. Митохондриялар

B. Цитоплазма

C. Вакуоль

D. Ядро

E. Рибосомдар$$$ 63

Цитоплазмада белоктың проценттік мөлшері қанша:

A. 1 процент

B. 5 процент

C. 10 процент

D. 30 процент

E. 70 процент

$$$ 64


Орталық вакуольды бойлай жүретін цитоплазманың қозғалыс түрін ата:

A. Толқынды

B. Циркулярлық

C. Ротациялық

D. Әртүрлі бағыттағы

E. Екінші мен төртінші жауап

$$$ 65

Цитоплазманың сыртқы мембранасы қалай аталады?A. Плазмодесма

B. Тонопласт

C. Плазмолемма

D. Мезоплазма

E. Гиалоплазма

$$$ 66


Клетка шырынында қандай пигмент кездеседі:

A. Хлорофилл

B. Каротин

C. Антоциан

D. Ксантофилл

E. Фикобилин

$$$ 67

Клетка қабығынан ішкі жағынан сыртқа қарай бағытталған қысым қалай аталады:A. Тургор

B. Осмос


C. Диффузия

D. Сору күші

E. Плазмолиз

$$$ 68


Екі мембраналы органоидты ата:

A. Рибосом

B. Эндоплазмалық тор

C. Диктиосом

D. Пластид

E. Лизосом

$$$ 69

Хромопластың құрамында қандай пигмент бар:A. Хлорофилл

B. Пигмент жоқ

C. Ксантофилл

D. Антоциан

E. Фикобилин

$$$ 70


Хлоропластың ультраструктуралық құрылымында пигменттер қай бөлімінде орналасқан:

A. Сыртқы мембранада

B. Стромада

C. Ішкі мембранада

D. Тилакоидтарда

E. Екінші мен төртінші жауап

$$$ 71

Диплоидты хромосом санды бір дене клеткасының екіге бөлінуі қандай жолмен жүреді:A. Мейоз

B. Амитоз

C. Эндомитоз

D. Митоз


E. Политения

$$$ 72


Клетка қабығының сүректенуі қандай химиялық заттың пайда болуына байланысты:

A. Пектин

B. Лигнин

C. Суберин

D. Клетчатка

E. Бірінші мен төртінші жауап

$$$ 73

Өсімдік майлары синтезделетін және жиналатын клетка құрылымы:A. Лизосома

B. Полисома

C. Гольджи аппараты

D. Сферосома

E. Пластид

$$$ 74


Клетканы вакуольдегі клетка шырынының және цитоплазманың концентрациясынан артық концентрацияға салған кезде қандай құбылыс байқалады?

A. Плазмолиз

B. Деплазмолиз

C. Тургор

D. Транспирация

E. Диффузия

$$$ 75

Митотикалық циклдің ең ұзақ бөлігі:A. Профаза

B. Метафаза

C. Интерфаза

D. Анафаза

E. Телофаза

$$$ 76


Митоздың соңғы кезеңін көрсет:

A. Профаза

B. Метафаза

C. Телофаза

D. Анафаза

E. Интеркинез

$$$ 77

Сыртқы ортадан заттарды сіңіру барысында, жай құрамды қосылыстардан организмде күрделі заттардың синтезделуі қалай аталады?A. Диссимиляция

B. Транспирация

C. Деплазмолиз

D. Ассимиляция

E. Плазмолиз

$$$ 78


Клетка теориясының негізін қалаушы ғалым:

A. А.Левенгук

B. Т.Шванн

C. Р.Гук


D. Р.Браун

E. Г.Галилей

$$$ 79

Клетка бөлімін ата:A. Клетка қабығы

B. Рибосома

C. Гольджи аппараты

D. Лизосома

E. Пластид

$$$ 80


Екі мембраналық цитоплазмалық органоидты ата:

A. Эндоплазмалық тор

B. Лизосома

C. Рибосома

D. Митохондрия

E. Микротүтікшелер

$$$ 81

Цитоплазма клетка шырынынан қандай мембрана арқылы бөлінеді:A. Плазмодесма

B. Тонопласт

C. Плазмолемма

D. Қабық


E. Мезоплазма

$$$ 82


Фотосинтез процесі қай органоидта жүреді:

A. Рибосомада

B. Пластидте

C. Лизосомада

D. Митохондрияда

E. Ядрода

$$$ 83

Ядроны алғашқы рет қай ғалым анықтады:A. Р.Гук

B. А.Левенгук

C. Р. Браун

D. Т.Шванн

E. М.Мальпиги

$$$ 84


Клеткадан клеткаға тұқым қуалаушылық мәліметін беретін, барлық органеллалардың қызметін басқаратын клетканың бөлшегін ата:

A. Клетка қабығы

B. Цитоплазма

C. Вакуоль

D. Ядро

E. Митохондрия$$$ 85

Алғашқы синтездің нәтижесінде пайда болатын эргастикалық затты ата:

A. Май

B. Белок


C. Нуклеин қышқылдары

D. Крахмал

E. Екінші мен үшінші жауап

$$$ 86


Клетка қабықшасын түзетін полисахаридтер қандай органоидта түзіледі:

A. Пластидте

B. Эндоплазмалық торда

C. Лизосомада

D. Гольджи аппаратында

E. Рибосомада

$$$ 87

Шектес клеткалардың алғашқы қабықшаларының түйіскен жері қалай аталады:A. 2-ші қабық

B. Орталық тақта

C. Клетка аралық саңылаулар

D. Плазмодесмалар

E. Поралар

$$$ 88


Цитоплазма қабықшаны бойлай орналасады да, орталық вакуольді кесіп өтеді, бұл жағдайда цитоплазмада көптеген ұсақ ағыстар болатын қозғалысты қалай атайды:

A. Толқынды

B. Циркуляциялық (шашыранды)

C. Ротациялық

D. Әртүрлі бағыттағы

E. Екінші мен төртінші жауап

$$$ 89

Бұл оргоноидта оттегінің қатысумен көмірсулар, майлар және т.б. органикалық заттар ыдырайды және АТФ синтезделеді:A. Хлоропласт

B. Гольджи аппарат

C. Митохондрия

D. Эндоплазмалық тор

E. Рибосома

$$$ 90


Өсімдік жапырағының суарғаннан кейін қалпына келуі – қай құбылыстың көрінісі:

A. Плазмолиз

B. Деплазмолиз

C. Тургор

D. Осмос

E. Транспирация

$$$ 91

Митоздың қай фазасында хромосомдар клетканың экваториальды тақтасына қарай жылжып орналасады:A. Профаза

B. Анафаза

C. Телофаза

D. Метафаза

E. Интерфаза

$$$ 92


Хромосомдардың редукцияға ұшырап, санының екі есе азаюы қай бөлінудің қандай түріне тән:

A. Митозға

B. Мейозға

C. Амитозға

D. Эндомитозға

E. Полиплоидияға

$$$ 93

Қазіргі кезде жер шарында өсімдіктердің қанша түрлері белгілі:A. 300000

B. 1000000

C. 500000

D. 900000

E. 700000

$$$ 94


Цитоплазманың сұйық бөлімі қалай аталады:

A. Плазмалемма

B. Мезоплазма

C. Гиалоплазма

D. Тонопласт

E. Протопласт

$$$ 95

Клетканың негізгі бір бөлігін ата:A. Пластид

B. Вакуоль

C. Митохондрия

D. Гольджи аппараты

E. Лизосома

$$$ 96


Құрамында пигмент жоқ пластид түрі қалай аталады:

A. Хлоропласт

B. Хромопласт

C. Амилопласт

D. Лейкопласт

E. Протопласт

$$$ 97

Клетка қабығының ішкі жағынан сыртқа қарай бағытталған қысым қалай аталады:A. Тургор

B. Осмос


C. Диффузиялық

D. Сору күші

E. Деплазмолиз

$$$ 98


Хлорофилдің формуласын көрсет:

A. С55H 72O 4N 5Mg

B. С 55 H 55O 4N 5 Mg

C. С 55H 72 O 5 N 4 Mg

D. С 42 H 55 O 4 N 5 Mg

E. С 40 H 56 O

$$$ 99

Мөлшері біршама тең қабырғалы, сырт пішіндері әрқилы болып келетін клеткаларды қалай атайды:A. Эпидермалық

B. Паренхималық

C. Прозенхималық

D. Эпиблемалық

E. Протодермалық

$$$ 100


Заттарды тасымалдайтын, жақын жатқан клеткалармен

байланысты қамтамасыз ететін органоидты ата:

A. Клетка қабығы

B. Цитоплазма

C. Гольджи аппараты

D. Эндоплазмалық торE. Пластидтер
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет