А кўз ёриғи медиал бурчагини ёпувчи терининг вертикал бурмасиДата20.01.2017
өлшемі212.2 Kb.
#2299
1.Эпикантус - бу:*А)Кўз ёриғи медиал бурчагини ёпувчи терининг вертикал бурмаси; 
Б)юқори қовоқ осилиб, тери бурмага йиғилиши;
С)кўз ички бурчаги сохасида горизонтал тери бурмаси;
Д)кўз ички бурчаги сохасида терининг чандикли қайрилиши;
Е)кўз ички бурчаги сохасида пастки қовоқнинг чандикли қайрилиши;
2.Юз жарохатларини даволашда оптимал косметик эффектга эришилади агар чоклар чизиғи .... да ўтса:*А)Куч йўналиши бўйича;
Б)куч йўналишига перпендикуляр,
С)куч йўналишига қийшиқ нисбатда;
Д)куч йўналишининг ахамияти йўқ.


Е)Нерв устунлари йўналиши бўйлаб.
3.Хақиқий келоид ривожланади:
*А)Ўз-ўзидан, тери жарохатисиз.

Б)Травмадан кейин;
С)куйишдан кейин;
Д)яра битишида;
Е)йирингли яралар битгандан кейин.

4.Келоид кесиб олингандан кейин гидрокортизон операциядан кейинги чандикка киритилади:
*А)Хафтада бир марта;
Б)хафтада икки марта;
С)хафтада уч марта;
Д)бир кун ўтгандан кейин 10 кун давомида;
Е)10 кун давомида хар куни .
5.Келоид кесиб олингандан кейин лидаза операциядан кейинги чандик сохасига киритилади:
*А)хафтада уч марта;
Б)Хафтада бир марта;
С)хафтада икки марта;
Д)бир кун ўтгандан кейин 10 кун давомида;
Е)бир кун ўтгандан кейин 30 кун давомида;6.Контур пластика учун қўлланилмайди:
*А)титан имплантат;

Б)тоғай;


С)ёғ клетчаткаси;

Д)фасция;

Е)юқори молекуляр бирикмалар;
7.Микрогнатия синонимлари:
*А)юқори ретрогнатия.

Б)пастки прогнатия;

С)юқори прогнатия;

Д)пастки ретрогнатия;

Е)пастки прогения
8Қайси холларда трансплантант комбинирланган дейилади?
*А)Хар хил тўқималардан иборат бўлса;

Б)Малум бир шаклда кесилса;

С)Агар тоғай тоғай устки пардаси билан қопланган бўлса;

Д)Агар суяк периост билан қопланган бўлса.

Е)Тери ости ёғ қаватли тери лахтаги.

9.Одам хусусий тўқимасини кўчириш қандай номланади?
*А)аутотрансплантация;

Б)аллотрансплантация;

С)гетероген трансплантация;

Д)имплантация.

Е)Изотрансплантация
10.Трансплантация килинган тоғай қуйидагпи ўзгаришларга чидамли :
*А)Сўрилмайди ва регенерацияланмайди.

Б)оссификацияланади;

С)қаттиқлашади, лекин оссификацияланмайди;

Д)сўрилади;

Е)Сўрилади кейин регенерацияланади
11.Эркин тери кўчиришда қўлланиладиган қайси трансплантат, кўчиришда кузатилиши мумкин бўлган ноқулай шароитларга чидамли?
*А)Тўлиқ қаватли тери лахтаги;

Б)Ингичка ажратилган тери лахтаги;

С)Ўрта ажратилган тери лахтаги ;

Д)Кенг ажратилган тери лахтаги;

Е)Эпидермал лахтак
12.Юз-жағ сохасида эркин тери кўчириш кўчириш учун қандай тери лахтаклари қўлланилади?
*А)Ажратилган ва тўлиқ қаватли;

Б)ажратилган;

С)тўлик қаватли;

Д)қисман ва тўлиқ;

Е)қисман.
13.Юз-жағ сохаси териси қалинлиги ўртача.... га тенг:
*А)1 мм;

Б)0,5 мм;

С)2 мм;

Д)З мм;


Е)4мм
14.Банд шаклантирилгандан канча муддатдан кейин юмалоқ бандли лахтак миграцияси ўтказилади?
*А)30-45 кундан кейин;

Б)1-2 хафтадан кейин;

С)2-3 хафтадан кейин;

Д)3-4 ойдан кейин;

Е)1-2 йилдан кейин.
15.Филатов бандида шакллантирилган тери лахтагида тер безларининг функцияси канча вақтдан кейин бошланади:
*А)12-18 ойдан кейин;

Б)3-6 ойда

С)3-6 ойдан кейин;

Д)6-12 ойдан кейин;

Е)2-3 йилда.
16.Шаклланган юмалоқ бандли лахтакда биринчи навбатда тикланади:
*А)Оғриқ сезгиси;

Б)Тактил сезги;

С)Харорат сезгиси;

Д)Хамма куринишдаги сезги бир вақтда тикланади.

Е)Сезги тикланмайди
17.Беморда бурун буяги сохаси деформацияси бор(эгарсимон бурун). Қандай пластик материал билан бу деформацияни бартараф этиш мумкин?
*А)Тоғай билан;

Б)суяк билан;

С)деэпидермисланган тери билан;

Д)ёғ клетчаткаси билан;

Е)фасция билан.
18.Артериаллашган лахтакнинг узунлиги энига максимал нисбати қандай?
*А)4: 1;

Б)2:1;


С)3:1;

Д)6:1;


Е)7:1

19.Микроостеопластика қилинганда суяк чўнтаклари нима билан тўлдирилади?


*А)майдаланган суяк

Б)фермент

С)антибиотик

Д)брефотрансплантат

Е)сунъий порошок
20.Юз-жағ сохаси аномалияларига олиб келадиган омилларнинг қайси бири эндоген омилларга кирмайди:
*А)кимёвий омиллар

Б)жинсий хужайраларнинг етилмаганлиги

С)патологик ирсият

Д))ота-оналарининг генетик мос келмаслиги

Е)ота-онаннинг ёши
21."Юз элефантиази" кузатиладиган касаллик
*А)Реклингаузен касаллиги

Б)Олбрайт синдроми

С)Х-гистиоцитози

Д)Педжет касаллиги

Е)Рандо-Ослер-Вебер касаллиги
22.Эмбрионал ривожланишнинг қайси хафтасида танглай шаклланади
*А)8-12 хафта

Б)6-8 хафта

С)4-6 хафта

Д)6-20 хафта

Е)12-16 хафта
23.Болада юқори лабнинг икки томонлама нуқсони бор. У қайси диспансер гурухига киради:
*А)IV Б

Б)IV А


С)V

Д)II


Е)II

24.Боладаги юқори лаб нуқсони бурун асосида бироз теpи тўқимаси сақланиши билан тугаган, Л.Е. Фролова бўйича қандай даражаға тўғри келади:

*А)III А

Б)III Б


С)II А

Д)II Б


Е)I Б
25.Танглай туғма нуқсонида кўп учрайдиган тишлар нисбати:
*А)чуқур

Б)прогеник

С)кесишувчи

Д)тўғриси йўқ

Е)прогнатик
26.Юқори лаб ва танглайнинг II-даражали бир томонлама кесиб ўтувчи ёригини таърифланг:
*А)фрагментлараро алвеоляр қирра орасидаги масофа 0,5 дан 1,5 см гача

Б)фрагментлараро алвеоляр қирра орасидаги масофа 0,1 дан 0,5 см гача

С)фрагментларни алвеоляр қирралари бир бирига бирикади

Д)фрагментлараро алвеоляр қирра орасидаги масофа 1,5 см дан катта

Е)жавобларни бариси нотўғри
27.Юқори макрогнатияда кузатиладиган юқори ва пастки тишларни нисбати:
*А)прогнатик

Б)прогеник

С)очиқ

Д)ортогнатикЕ)чуқур
28.Болада чап томонлама юқори лаб ва танглайнинг кесиб ўтувчи нуқсони бор. У қайси гурухига киради:
*А)IV А

Б)II


С)III

Д)I


Е)IV Б
29.Экзофталм, пастки прогнатия, ўткир қиррали (клювообразный) бурунни ўзида мужассам этган синдром
*А)Крузон

Б)Варденбург

С)Эхлер – Донлос

Д)Грейг


Е)Робинсон
30.Жағлараро суяк алвеоляр ёйдан 12 мм олдинга туртиб чиққан. Лаб ва танглай

нуқсонини даражасини аниқланг:


*А)лаб ва танглайнинг икки томонлама нуқсоннинг II даражаси

Б)лаб ва танглайнинг икки томонлама нуқсоннинг III даражаси

С)лаб ва танглайнинг икки томонлама нуқсоннинг I даражаси

Д)ажралган танглай кемтигининг II Б даражаси

Е)лаб ва танглайнинг бир томонлама кемтигининг III даражаси
31.Хомиланинг қайси даврида танглай ва юқори лаб шаклланиши тугалланади:
*А)12 хафтада

Б)21 хафта

С)18 хафта

Д)5 хафтада

Е)7 хафтада
32.Нуқсон юмшоқ танглайни ва қаттиқ танглайнинг учдан бир қисмини эгаллаган.

Нуқсоннинг даражасини аниқланг:


*А)II А

Б)III А


С)III Б

Д)I Б


Е)II Б
33.Юз-жағ сохаси аномалияларига олиб келадиган омилларнинг қайси бири эндоген омилларга кирмайди:
*А)биологик омиллар

Б)жинсий хужайраларнинг етилмаганлиги

С)патологик ирсият

Д)ота-оналарининг генетик мос келмаслиги

Е)ота-онаннинг ёши
34.Юз тўқималарини некрози кузатиладиган касаллик аталади
*А)Вегенер

Б)Олбрайт

С)Реклингаузен

Д)Педжет

Е)Рандо-Ослер-Вебер
35.Болада юқори лабнинг икки томонлама нуқсони бор. У қайси диспансер гурухига киради:
*А)IV Б

Б)IV А


С)V

Д)II


Е)II
36.Суксилеп қўйидаги қайси касалликни даволашда тавсия этилади
*А)учламчи нерв невралгиясида

Б)ЧПЖБ оғриқли дисфункция синдромида

С)ЧПЖБ артритида

Д)юз нерви невритида

Е)мимик мушаклар параличида
37.Учламчи нервнинг невралгиясида алкоголизация қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади
*А)натижасиз қонсерватив даводан сўнг

Б)даводан олдин тутқаноққа қарши препаратлар билан

С)анестетик билан блокада қилинганда

Д)бирламчи ташхисланган пайтда

Е)невролиздан кейин
38.Алкоголизация ниманинг даволаш усули?

*А)невралгияни

Б)парезни

С)паралични

Д)артритни

Е)невритни

39.Мимик мушакларни доимий параличида паллиатив даволаш усулига кирмайди

*А)миопластика

Б)мушакни статик осиб қуйиш

С)даволаш физкультураси

Д)мушакни динамик осиб қуйиш

Е)физиотерапия


40.Юз нервини бирламчи неврити пайдо бўлиши сабабчиси
*А)вирусли инфекция

Б)тишларни олиш

С)арахноидит

Д)менингит

Е)сарамас
41.Нуқсон юмшоқ ва қаттиқ танглайни эгаллаб, курак тиш атрофида тугаган.
*А)Нуқсоннинг даражасини аниқланг:

Б)II Б


С)III А

Д)III Б


Е)I А

Ф)I Б
42.Оёқли лахтакни максимал мумкин бўлган қайириш бурчаги


*А)900гача

Б)1800гача

С)2100гача

Д)3600гача

Е)тўғри жавоб йўқ
43.Озиқлантирувчи артерияланган оёқчали лахтак ҳосил қилинадиган соха
*А)чакка-тепа

Б)лунч


С)ёнок

Д)кўз ости

Е)бўйин
44.Оёқчали лахтак ишлатилганда кузатиладиган ўткир махаллий асорат
*А)гипоксия

Б)миозит


С)яллиғланиш

Д)гиперимия

Е)тўғри жавоб йўқ
45.Филатов бандининг шакллантириш давомида бир оёқчасини нуқсон сохасига ўтказиш номланади
*А)ўткир

Б)қадамловчи

С)тезлаштирилган

Д)классик

Е)тўғри жавоб йўқ
46.Филатов бандини шакллантиришда озиқлантирувчи оёқчаси асосида ҳосил қилинадиган қўшимча лахтакларни мақсадига кирмайди
*А)ҳаммаси тўғри

Б)бандни озиқ ланишини яхшилаш

С)тўқима таранглигини камайтириш

Д)бандни ўлчамини узайтириш

Е)чоклар қаторини бир биридан ажратиш
47.Филатов лахтагини шакллантирилаётганда тери-ёг лентасининг энини узунлигига муносабати қўйидагича бўлиши керак
*А)1:3

Б)1:2


С)1:4

Д)1:5


Е)1:1
48.Тери эркин кўчиришни қўллашга бўлган кўрсатма
*А)терини юза нуқсони

Б)операциядан кейинги терини таранглашуви

С)тешиб ўтувчи нуқсонлар

Д)нур терапиясидан кейинги яралар

Е)тўғри жавоб йўқ
49.Кўз ости сохасида жойлашган пигментли невусдан кейин ҳосил бўлган нуқсонни қаердан олинган эркин тери лахтаги билан бартараф этиш энг оптимал эстетик натижа беради
*А)қулоқни орқа сохасидан

Б)қоринни ён сохасидан

С)елкани ички сохасидан

Д)бўйин сохасидан

Е)курак сохасидан
50.Тирш бўйича эркин тери лахтагига айтилади:
*А)юпқа дермоэпителиал

Б)терини 3/4 қисми бўлганда

С)ҳаммаси тўғри

Д)ёг клетчаткасиз тўлиқ тери

Е)тўғри жавоб йўқ
51.Блер-Браун бўйича эркин тери лахтагига айтилади
*А)ажратилган

Б)терини 3/4 қисми бўлганда

С)юпқа дермоэпителиал

Д)ёг клетчаткасиз тўлиқ тери

Е)тўғри жавоб йўқ
52.Педжет бўйича эркин тери лахтагига айтилади
*А)терини 3/4 қисми бўлганда

Б)расщеплееным-ажратилган

С)юпқа дермоэпителиал

Д)ёг клетчаткасиз тулиқ тери

Е)тўғри жавоб йўқ
53.Алмашинувчи учбурчак лахтакларни кўчирганда тўқималарнинг бўйига ўсиши учун қўйидаги бурчаклар нисбати қулай ҳисобланади
*А)75х75

Б)30х60


С)45х45

Д)60х60


Е)30х30

54.Жаррохлик даволашда Бернадский бўйича усул қайси касалликда қўлланилади


*А)амелоблстомада

Б)пастки жағ саркомасида

С)остеобластокластомада

Д)пастки жағ ракида

Е)хондромада
55.Бернадский бўйича усул - бу ўсмани соғ суяк тўқимасидан ажратиб, трансплатни…
*А)45 минут қайнатиш

Б)минус 10 С да совутиш

С)лиофилизациялаш

Д)кислота суртиш

Е)45 минут вакуумда парлатиш
56.Жағларни остеотомиясида суяк фрагментларини силжиш даражасини аниқлаш учун қўлланиладиган рентгенолик текшириш усули.
*А)телерентгенография

Б)умумий рентгенография

С)компьютер томография

Д)панорам рентгенография

Е)ортопантография
57.Пастки жағ чиқишида асосий бўлмаган омил
*А)бўғим дўмбоғини яссиланиши

Б)бўғим капсуласини эластиклигини пасайиши

С)бўғим бошчасини атрофияси

Д)беморни ёши

Е)тўғри жавоб йўқ
58.Теннисон – Обухова бўйича хейлопластика усулининг салбий томони:
*А)юқори лабда кундаланг чандиқ ҳосил бўлиши

Б)оғиз даҳлизини шакллантириш қийинлиги

С)бурун шакл бузилишини қисман бартараф этишни қийинлиги

Д)юқори лабни узайтириш қийинлиги

Е)оптимал эстетик натижа бермаслиги
59.Оддий геометрик фигурали лахтаклар операция - усулларининг автори ким?
*А)Шимановский

Б)Суслов

С)Седилло

Д)Филатов

Е)Хитров
60.Бир тухумдан пайдо бўлган эгизакларни пастки жағ суяги нуқсони иккинчисидан олинган қовурға суяги билан тикланди Бу қайси трансплантацияга киради?
*А)изотрансплантация

Б)алловиталтрансплантация

С)эксплантация

Д)аутотрансплантация

Е)ксенотрансплантация

61.Фролова бўйича туғма нуқсонлар классификацияси қайси принципга асосланган:

*А)анотомик ва функционал бузилишлар даражаси

Б)анотомик бузилишлар даражаси

С)функционал бузилишлар даражаси

Д)нуқсонларни антропометрик ўлчам лари даражасига

Е)гистологик тузилиш ўзгариш даражасига
62.Юқори лаб нуқсони тиклашда қўлланиладиган Аббе усулида лахтакни харакати
*А)ротацион

Б)тўғри жавоб йўқ

С)интерполюцион

Д)транспозицион

Е)кўприксимон
63.Эркин лахтак қалинлиги 0,4 мм бўлган озод теридан фойдаланишни таклиф қилган муаллифи?
*А)Тирш

Б)Педжет

С)Қолоқольцев

Д)Браун


Е)Краузе
64.Буруннинг суб ва тотал нуқсонларида унинг тўлиқ формасини тиклашда ишлатилмайдиган усул
*А)эркин тери

Б)"хинд" усули

С)бурун лаб лахтаги

Д)"итальян" усули

Е)Филатов банди
65.Терини эркин трансплантати васкуляризацияси бошланадиган муддат:
*А)2-3 кун

Б)7 кун


С)12 соат

Д)24 соат

Е)5 кун
66.Тўлиқ қатламлари билан озод кўчирилган теридан фойдаланишни таклиф этган муаллиф?
*А)Краузе

Б)Қолоқольцев

С)Тирш

Д)ПеджетЕ)Михельсон
67.Бурун қанот қисми нуқсонини тиклашда қўйида кўрсатилган усулларни қайси бирида кўпроқ лахтак некрози кузатилади?
*А)Суслов усулида

Б)бурун-лаб бурмаси лахтагида

С)пешона лахтагида

Д)Филатов бандида

Е)тўғри жавоб йўқ
68.Оғиз туби шиллиқ қавати раки регионар лимфа тугунларига метастаз берганда ўтказилмайдиган операция усули:

*А)Редон

Б)фасциал-футляр кесиб олиш

С)Ванаха

Д)Крайля

Е)тўғри жавоб йўқ

69.Аббэ бўйича ҳосил қилинган лактак қўйидагиларни қайси бирига киради
*А)артериялашган

Б)интерполяцион

С)транпозицион

Д)кўприксимон

Е)тўғри жавоб йўқ
70.Алмашинувчи учбурчак лахтаклар пластикасининг математик усулда таърифлаган муаллиф?
*А)А.А.Лимберг

Б)Шимановский

С)В.П.Филатов

Д)Рауэр


Е)Ф.М.Хитров
71.Эркин тери лахтагини битишига таъсир қилмайди
*А)лахтак олинган жой

Б)лахтакка оптимал босим

С)қонни яхши тўхтатилиши

Д)нуқсон жойлашиши

Е)лахтакни яра ўлчамига мослиги
72.Қайси қўйидаги холат Филатов бандини тайёрлашга кўрсатма бўлмайди?
*А)қош нуқсонлари

Б)бурун тотал нуқсони

С)қулоқ супрасини тотал нуқсони

Д)бўйинни III даражадаги контактураси

Е)танглайни иккиламчи нуқсони
73.Тикловчи операцияларни усулини танлашга киради:
*А)ҳамма айтиб ўтилганлар

Б)атроф тўқима холати

С)нуқсон ва шакл бузилишни ҳажми

Д)нуқсон ва шакл бузилишини этиологик омили

Е)нуқсон ва шакл бузилишини жойлашган ўрни
74.Юз-жағ сохаси тиклов операцияларида генетик жихатдан мос келмайдиган трансплантант
*А)ксеноген

Б)эксплантат

С)аллоген

Д)имплантат

Е)аутоген
75.Бурун қанотини травмадан кейинги субтотал нуқсони тиклашда энг яхши эстетик натижа берувчи усул
*А)Суслов усули

Б)Хитров усули

С)нуқсон қирғоқларини яқинлаштириш

Д)эркин тери лахтаги

Е)бурун лаб бурмасидаги лахтак
76.Юз юмшоқ тўқима нуқсонларида "Z" пластикаси ёрдамида амалга ошириб бўлмайди?
*А)мимик мушакларни парезини бартараф этиш

Б)тил юганчасини қисқалигини бартараф этиш

С)чандиқли юзаларни бартараф этиш

Д)сўлак оқма йўлларни бартараф этиш

Е)юза нуқсонларни беркитиш

77.Юзнинг чандиқли шакл бузилишида пластик операция ўтказиш учун оптимал муддатни аниқлашда ахамияти йўқ


*А)чандиқни жойлашиш сохаси

Б)жарохатдан кейинги ўтган вақт

С)қонсерватив даволаш имконияти

Д)беморни ёши, жинси ва касби

Е)чандиқни гистохимик структураси
78.Мимик мушакларни доимий параличида қўлланиладиган радикал даволаш усули
*А)миопластика

Б)мушакларни электрик массажи

С)нерволиз

Д)миогимнастика

Е)мушакларни статик осиб қуйиш

79.Лимберг бўйича алмашигувчи учбурчаклар ёрдамидаги пластикани ишлатиш қай холда мақсадга мувофик эмас?


*А)юз сохаси аъзоларини шаклини тиклашда

Б)юмшоқ тўқималарни чандиғли деформацияларда

С)сўлак оқмаларини йўқотишда

Д)тўқималарни юза нуқсонларда

Е)юқори лаб юганчаси калталигида
80.Жағ нуқсонларини бартараф этишда ишлатиладиган аллотрансплантатда бўладиган морфологик ўзгариш:
*А)қайтадан тикланади

Б)сурилади

С)ўзгармайди

Д)яшаб кетади

Е)қушувчи тўқима билан ўралади
81.Эркин тери лахтагини иннервациясини тўлиқ тикланганлигини билдиради
*А)тери безлари фаолияти

Б)оғриқни сезиш

С)ҳароратни сезиш

Д)тактил


Е)тери рангини ўзгариши
82.Икки озиқлантирувчи оёқчали лахтак номланади?
*А)кўприксимон

Б)ротацион

С)қайталанган

Д)интерполяцион

Е)қўшалоқ
83.Юз-жағ сохаси нуқсонларини тиклаш операциялари бўйича Давлат мукофотига сазавор бўлган олим
*А)Хитров

Б)Шефтель

С)Лимберг

Д)Евдокимов

Е)Филатов

84.Куйишдан кейинги чандиқ шакли


*А)гипертрофик, келоид

Б)чизикли

С)оқ, ялтироқ, юлдузсимон

Д)атрофикЕ)пигментланган
Каталог: uum2 -> LOR-stomatologiya-kursi-Elektron-modul-med-ped-lech -> 6%20машгулот -> тест
uum2 -> Аҳоли саломатлигини характерловчи кўрсаткичлар. Ахолини табий усиши нимани билдиради
uum2 -> Тесты ( 40% ) 240 шт в кариозную полость пломба вносятся
uum2 -> 1 жавобли тестлар (40%) – 240 та
тест -> А вертикальная складка кожи, покрывающей медиального угла глазной щели
LOR-stomatologiya-kursi-Elektron-modul-med-ped-lech -> Ташкентская медицинская академия курс стоматология и челюстно-лицевой хирургии
LOR-stomatologiya-kursi-Elektron-modul-med-ped-lech -> 1. Что относится к плановым операциям, проводимым в поликлинике?


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет