А. Горелов Ә. Әбдіхалықов КӘсіпорын экономикасы сызбалардағы курсбет1/4
Дата05.02.2018
өлшемі0.49 Mb.
#57265
  1   2   3   4

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Экономика және басқару кафедрасыА. Горелов

Ә. Әбдіхалықов

КӘСІПОРЫН ЭКОНОМИКАСЫ

Сызбалардағы курс

Оқу-әдістемелік құрал

Қостанай, 2011


Горелов Александр Николаевич, экономика ғылымдарының кандидаты, доцент

Әбдіхалықов Әбутәліп Әмірұлы, аға оқытушы

Пікір берушілер:
Габдулина А.С., экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, М.Дулатов атындағы ҚИПУ Есеп және аудит кафедрасының меңгерушісі
Жиентаев С.М. экономика ғылымдарының докторы, профессор, А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ экономикалық және басқару құжырасының меңгерушісі
Сартанова Н.Т., экономика ғылымдарының кандидаты, доцент, А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ қаржы кафедарсының доценті
Г 68 Горелов А.Н.

Әбдіхалықов Ә.Ә.


Кәсіпорын экономикасынан сызбалар мен кестелер – Қостанай: А.Байтұрсынов атындағы ҚМУ, 2011. – 119 б.

Оқу-әдістемелік құрал экономикалық бағыттағы мамандық бойынша білім алатын студенттерге теориялық материалдарды бекітуге, өздік жұмыстарды орындауда, дипломдық, курстық жұмыстарды әзірлеуде көмекші құрал ретінде пайдалану мақсатында әзірленген. Құралда құрылымдық-қисындық сызбалар, формулалар, анықтамалар берілген.

Әдістемелік құралды жоғарғы оқу орнының студенттері, магистранттар, тәжірибе сабақтарды жүргізуде көмекші құрал ретінде оқытушылар, сондай-ақ кәсіпорын экономикасы пәніне қызығушылық танытқандардың баршасы пайдалана алады.
ББК 65.291 я73
А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің оқу-әдістемелік кеңесімен бекітілді ____ _____ж., хаттама №

 А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті

Мазмұны


Кіріспе .....................................................................................................

7

Кәсіпорын және кәсіпкерлік. Кәсіпорын экономикасы

8

«Кәсіпорын экономикасы» пәнінің құрылымды-қисындық сызбасы

9

І бөлім Ұлттық экономика жүйесіндегі кәсіпорын............................

10

1 тақырып ҚР экономикасының даму сипатамасы ...................

10

Сызба 1 ҚР-ның халық шаруашылық кешенінің негізгі элементтері .................................................................

10


Сызба 2 Халық шаруашылығының салалық құрылымының қағидалары және факторлары ................................

11


Сызба 3 Өнеркәсіптің салалық құрылымының факторлары және көрсеткіштері ...................................................

12


Сызба 4 Агроөнеркәсіп кешені .................................................

13

2 тақырып Экономиканы мемлекеттік реттеу ............................

14

Сызба 5 Нарықтық қатынастардың қалыптасу шарты ...........

14

Сызба 6 Нарық қызметі ...........................................................

15

Сызба 7 Нарық құрылымы ........................................................

16

Сызба 8 Шаруашылықтың нарықтық механизмі ...................

17

Сызба 9 Нарықтық бәсеке ........................................................

18

Сызба 10 Экономиканы мемлекеттік реттеу .......................

19

Сызба 11 Экономиканы мемлекеттік реттеу құралдары ....

20

Сызба 12 Экономикаға мемлекеттің қосымша араласу нысандары ..................................................................

21


3 тақырып Кәсіпорындар шаруашылық объектісі ретінде ..........

22

Сызба 13 Кәсіпорынның негізгі ерекшеліктері мен талаптары ......................................................................

22


Сызба 14 Кәсіпорын қызметі ....................................................

23

Сызба 15 Қазақстан Республикасындағы кәсіпорындардың жіктелуі

24


Сызба 16 Кәсіпорын құру және кәсіпорын қызметінің аяқталуы

25


Сызба 17 Кәсіпорын қызметінің экономикалық - ұйымдық тетігін жетілдіру бағыттары

26


Сызба 18 Кәсіпорынның жіктелуі ..............................................

27

Сызба 19 Кәсіпорынның ішкі ортасы .......................................

28

Сызба 20. Кәсіпорындардың қызмет көрсету салалары мен орталары бойынша деңгейі (қызметкерлер санына қарай)

29


Сызба 21 Кәсіпорынның сыртқы ортасы ...................................

30

Сызба 22 Кәсіпорынды ұйымдастыру құрылымы ................

31

Сызба 23 Кәсіпорынның жалпы және өндірістік құрылымы

32

Сызба 24 Кәсіпорынның өндірістік құрылымы ....................

33

Сызба 25 Өндіріс типтерінің сипаттамасы ............................

34

Сызба 26 Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдаудың негізгі принциптері ................................

35


4 тақырып Өндірістің әлеуметтік және экономикалық тиімділігі

36

Сызба 27 Өндірістің тиімділігі .................................................

36

Сызба 28 Тиімділіктің көрсеткіштер жүйесі ...........................

37

Сызба 29 Күрделі салымдар тиімділігінің көрсеткіштері .......

38

Сызба 30 Қаржылық тұрақтылық және өтімділік көрсеткіштері ...............................................................

39


Сызба 31 Кәсіпорынның қаржы тұрақсыздығының (банкротқа ұшырау) жүйесі ........................................

40


ІІ бөлім Кәсіпорын ресустары және оларды қолданудың тиімділігі ............................................................................................

41


5 тақырып Кәсіпорынның негізгі капиталы .................................

41

Сызба 32 Кәсіпорын мүлігі .......................................................

41

Сызба 33 Кәсіпорын капиталы ................................................

42

Сызба 34 Өндірістік негізгі құралдардың айналым кестесі

43

Сызба 35 Негізгі құралдардың жіктелуі ..................................

44

Сызба 36 Негізгі құралдардың тозу түрлері ..........................

45

Сызба 37 Негізгі құралдарды қолдану тиімділігі көрсеткіштерінің кестесі ...........................................

46


Сызба 38 Қор қайтарымдылығының өсу факторлары .........

47

Сызба 39 Негізгі құралдарды қолдану тиімділігінің факторлары ..................................................................

48


6 тақырып Кәсіпорында ресурс құрылымының қамтамасыз етілуі .............................................................................................

49


Сызба 40 Елдің экономикасындағы шикізат ресурстарының маңызы .........................................................................

49

Сызба 41 Шикізат ресурстарының жіктелуі ...........................

50

Сызба 42 Минеральды –шикізат ресурстарының жіктелуі

51

Сызба 43 Қазба байлық орынын бағалау ..............................

52

Сызба 44 Отын-қуаттық ресурестардың жіктелуі ...................

53

Сызба 45 Шикізаттық және жанармай-энергиялық ресурстарын ұтымды қолданудың негізгі бағыттары ....................................................................

54


7 тақырып Айналым капиталы ......................................................

55

Сызба 46 Айналым құралдарының құрамы және жіктелуі ..

55

Сызба 47 Кәсіпорынның айналым құралдарын қалыптастыру ................................................................

56


Сызба 48 Кәсіпорынның айналым қаражаттарының айналысы .....................................................................

57


Сызба 49 Өндірістіктік қорлардың құрамы ............................

58

Сызба 50 Айналым қорларын тиімді пайдалану көрсеткіштері ................................................................

59


Сызба 51 Айналым қорларының айналымдығын көтеру жолдары .......................................................

60


8 тақырып Еңбек ресурстары ........................................................

61

Сызба 52 Еңбек нарығы .............................................................

61

Сызба 53 Еңбек ресурстары ......................................................

62

Сызба 54 Кәсіпорын қызметкерлерінің жіктелуі ....................

63

Сызба 55 Еңбек өнімділігі .........................................................

64

Сызба 56 Еңбек өнімділігінің көрсеткіштері .........................

65

Сызба 57 Еңбек өнімділігінің факторлары ...............................

66

Сызба 58 Жұмыссыздық ..........................................................

67

ІІІ бөлім кәсiпорындардың жұмыс атқаруының экономикалық тетiгі .................................................................................................

68


9 тақырып Еңбек ақы төлеу ...........................................................

68

Сызба 59 Еңбек құнының халықаралық жіктелуі .................

68

Сызба 60 Түрлі мектептердің экономистерінің көріністеріндегі жалақы ..........................................

69


Сызба 61 Еңбекақы мөлшерлігі дифференциациясының критерийлері мен себептері ....................................

70


Сызба 62 Еңбекақының нысандары мен жүйелері ..................

71

Сызба 63 Жұмыскерлердің еңбегін уәждеу (мотивациялау)...

72

Сызба 64 Кәсіпорын қызметкерлерінің кірісінің қалыптасуы

73

Сызба 65 Жоғары жалақы мен өндіріс көрсеткіштерінің өзара байланысы

74


10 тақырып Кәсіпорынның инвестициялық және инновациялық саясаты ............................................................

75


Сызба 66 Инновациялардың түрлері мен белгілері ................

75

Сызба 67 Инновациялық коммуникациялардың тиімділік көрсеткіштері ..............................................................

76


Сызба 68 Инвестиция түрлері ...................................................

77

Сызба 69 Инвестицияларды қаржыландыру көздері ...............

78

Сызба 70 Инвестицияның тиімділік көрсеткіштері ................

79

11 тақырып Өнімді өткізу және өндіріс шығындары .................

80

Сызба 71 Шығындардың жіктелуі ............................................

80

Сызба 72 Өзіндік құнның түрлері ...........................................

81

Сызба 73 Шығындарды калькуляция баптары бойынша топтау ..........................................................................

82


Сызба 74 Жоспардың өнімнің өзіндік құны бойынша көрсеткіштері мен бөлімдері .......................................

83


Сызба 75 Өндіріс шығындарын төмендетудің жалпы тұжырымдамасы (бағдарламасы) ..............................

84


12 тақырып Кәсіпорынның маркетингтік және өндірістік қызметі

85


Сызба 76 Маркетингтің принциптері мен қызметтері ...........

85

Сызба 77 Ұйымның маркетингтік философиясы .....................

86

Сызба 78 Кәсіпорынның өндірістік қуаттылығы ......................

87

Сызба 79 Кәсіпорын жоспары ...................................................

88

Сызба 80 Жоспарлаудың түрлері ..............................................

89

Сызба 81 Кәсіпорынның бизнес – жоспары .............................

90

Сызба 82 Фирманың бизнес-жоспары: мәні, құрылымы, негізгі бөлімдерінің мазмұны ...................................

91


Сызба 83 Бизнес-жоспарының үлгі құрылымы ........................

92

Сызба 84 Өндірістік бағдарлама көрсеткіштерінің сипаттамасы .................................................................

93


Сызба 85 Өндірістік бағдарламаның көрсеткіштері ................

94

Сызба 86 Тауарылық өнімнің құрамы ......................................

95

13 тақырып Өнімднің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету ...

96

Сызба 87 Өнім сапасының көрсеткіштері мен қасиеттері

96

Сызба 88 Өнімнің сапасын басқару ..........................................

97

Сызба 89 Өнім сапасы деңгейінің жеткіліксіздігінің салдары

98

Сызба 90 Тауардың бәсекеге жарамдылығының блок – тәсілі

99

Сызба 91 Бағаның түрлері мен қызметі ....................................

100

Сызба 92 Бағаны қалыптастыру кезеңдері ............................

101

Сызба 93 Өнімнің сапасын басқару циклі

102

Сызба 94 Өнім сапасының қалыптасуы

103

14 тақырып Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы .............

104

Сызба 95 Стратегиялық басқарудың принциптері мен міндеттері .....................................................................

104

Сызба 96 Стратегиялық басқарудың негізгі кезеңдері ............

105

Сызба 97 Ұйымның (кәсіпорын) даму стратегиясының түрлері .........................................................................

106

Сызба 98 Ұйымдағы стратегиялық өзгерістер ......................

107

ІV Кәсіпорын жұмысының қаржылық нәтижелері .........................

108

15 тақырып Пайда және өндіріс рентабелдігі ..........................

108

Сызба 99 Пайда ...........................................................................

108

Сызба 100 Пайданы есептеудің әдістері мен түрлері...............

109

Сызба 101 Баланстық пайданың элементтері ............................

110

Сызба 102 Пайда, өзіндік құн және жалпы кіріс арасындағы қатынас .......................................................................

111


Сызба 103 Кәсіпорынның пайдасын қалыптастыру және бөлу................................................................................

112


Сызба 104 Пайданың факторлары..............................................

113

Сызба 105 Тиімділіктің (пайдалылықтың) көрсеткіштері .......

114

16 тақырып Кәсіпорын қаржысы ..................................................

115

Сызба 106 Кәсіпорынның қаржылық механизмі ......................

115

Сызба 107 Кәсіпорынның қаржылық ресурстарының құрамы

116

Сызба 108 Кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметін талдаудың негізгі принциптері ..................................

117


Сызба 109 Кәсіпорындардағы қаржы ресурстарының құрылымы мен көздері .............................................

118


Қолданылған әдебиеттер тізімі..........................................................

119


Каталог: files -> book


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет