7003 НҰСҚа аты-жөні тжк жауап парағының № Лек Аудитория № Орын № Бесінші пән аты Талапкердің қолы 2010бет1/3
Дата26.11.2017
өлшемі0.69 Mb.
#46657
  1   2   3


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҰЛТТЫҚ ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ

БАЙҚАУ СЫНАҒЫ

СҰРАҚ КІТАПШАСЫ
7003 - НҰСҚА

Аты-жөні ___________________________________________________________


ТЖК _____________________________ Жауап парағының № _______________
Лек _____________ Аудитория № _______________ Орын № _______________
Бесінші пән аты _____________________________________________________
Талапкердің қолы _____________________


2010

ҚАЗАҚ ТІЛІ


1. Орыс тілінен енген сөзді табыңыз.

A) Табиғат.

B) Жарлық.

C) Емле.


D) Пән.

E) Сөмке.2. «У» дыбысы дауысты болып тұрған сөзді көрсетіңіз

A) Бауыр.

B) Ақтару.

C) Майлау.

D) Дауыл.

E) Аялдау.3. Тасымалданбайтын сөзді көрсетіңіз.

A) Барлық.

B) Жарық.

C) Балық.

D) М.Дулатов.

E) Сағындық.4. Қос сөзді анықтаңыз.

A) Қара торы.

B) Ерсілі қарсылы.

C) Ат жақты.

D) Отыз төрт.

E) Күні бойы.5. Жалпы есімді табыңыз.

A) Тау.


B) Балқаш.

C) Жамбыл.

D) Сырдария.

E) Ертіс.6. Топтау сан есімді табыњыз.

A) Елуге тарта.

B) Елу-елуден.

C) Елу.


D) Елуінші.

E) Елу шақты.7. Өздік есімдікті тіркесті көрсетіңіз.

A) Ешкім жоқ.

B) Мен барамын.

C) Сіз кімсіз.

D) Кімде-кім барса.

E) Өзім келдім.8. Дыбыстарға еліктеуден пайда болған сөзді көрсетіңіз.

A) Сылқ-сылқ.

B) Қайқан.

C) Төбе-төбе.

D) Ирелең-ирелең.

E) Апалаң-топалаң.9. Айтылу мақсатына қарай бөлінетін сөйлем атауын табыңыз.

A) Жақты сөйлем.

B) Жақсыз сөйлем.

C) Жалаң сөйлем.

D) Сұраулы сөйлем.

E) Жай сөйлем.10. Ауыспалы мағынадағы сөз қолданылған сөйлемді көрсетіңіз.

A) Бәрі жабылып, алқымдап қылғындырды.

B) Торы аттың алқымы ісіп кеткен.

C) Алқымдау – жыртқыштың малды тамағынан алуы.

D) Жасы елуді алқымдап қалған.

E) Қасқыр ту биені алқымдады.11. Антонимдік жұпты көрсетіңіз.

A) Әйел - зайып.

B) Азырқану - көпсіну.

C) Елең - алаң.

D) Анада - сонда.

E) Дегенмен - сонда да.12. Дұрыс жазылған сөздерді табыңыз.

A) Жұлдұз, жәяу, жәй.

B) Құндұз, құрұқ, бүгүн.

C) Мәжбүр, мағлұмат, сірә.

D) Орұн, өңүр, домбұғұу.

E) Бөрөне, көбөлек, жол-жөнөкей.13. Туынды сын есім жасайтын жұрнақты табыңыз.

A) -шы.

B) -и.

C) -ған.D) -ыншы.

E) -ау.


14. Өзгелік етісті табыңыз.

A) Айтқызды.

B) Киінді.

C) Жуынды.

D) Салынды.

E) Жасалды.15. «Мектебі» сөзіне лайықты бағыныңқыны көрсетіңіз.

A) Тәуекел.

B) Еркін.

C) Қызық.

D) Өнер.

E) Жазылған.16. Күрделі бастауышты табыңыз.

A) Еңбек еткен - ер атанар.

B) Ілбіген де ілгерілейді.

C) Шабан атқа жер шалғай.

D) Қолы шебер еді.

E) Есепсіз есесін жібермейді.17. Толымсыз сөйлемді табыңыз.

A) Абай Ерболға еріп келеді.

B) Тоғжанның атастырған күйеуі бар.

C) -Үйреніп, еріп айтсаңшы.

D) Бұл менің алғашқы әнім болатын.

E) Оның барлық арманы орындалды.18. Сын есімнен жасалған қаратпаны табыңыз.

A) Алашым, аттанамын, жауыңда өлем!

B) Күй, жүрек.

C) Бар, ақсақал, ойланармыз.

D) Алдияр, сөзім қысқа.

E) Сұлу-ай, қалмай маған ердің неге?19. Публицистикалық стильдің жазбаша түрін көрсетіңіз.

A) Пьеса.

B) Поэма.

C) Повесть.

D) Лирика.

E) Мақала.20. Дара сөзді табыңыз.

A) Баспасөз.

B) Ақбозат.

C) Некен-саяқ.

D) Пединститут.

E) Аялдама.21. Туынды үстеуді анықтаңыз.

A) Айнала дүние түгел ұмытылды.

B) Аяғында ауылдан әбден ұзап шықты.

C) Онсыз да бітер істі тіпті осыншалық нығарлап жіберіпті.

D) Сонда да талай жерге еретін болды.

E) Әлі де түйе бақырады.22. Ақ - шылауының омонимдес сөзі - қай сөз табы, белгілеңіз

A) Рай.


B) Зат есім.

C) Етіс.


D) Есімше.

E) Сын есім.23. Себеп мәнді жай сөйлемі бұрын орналасқан құрмалас сөйлемді көрсетіңіз.

A) Мен қорқып тұрмын, неге десеңіз қолың қатты дейді.

B) Кей металдар табиғатта өте аз және таза түрінде кездесуі сирек.

C) Сізді ешкім шақырған жоқ, сондықтан сіз бармайсыз.

D) Тереңге балық уылдырық шаша алмайды, неге десең, онда уылдырық оралатын не балдыр, не шөп жоқ.

E) Амалсыз қонуға тура келді, өйткені мезгіл кешкіріп кетті.24. Төл сөзді сөйлемді табыңыз.

A) Бурабай – қазақ даласының ең әдемі де қасиетті жерінің бірі.

B) “Қозы Көрпеш” жыры қай заманда шықса да, Жетісу топырағында туған сияқты.

C) Сабыр түбі – сары алтын.

D) “Жасу, жабырқау – халық мінезі емес,- деп ойлады Ыбырай,- ерлік, ізгілік қана халық мінезі”

E) Біраздан соң, Базаралы өзі де шешіле түсіп, Абайдың саушылығын сұрастырды.25. Қай жердегі тыныс белгісі дұрыс қойылғанын табыңыз.

A) Есіктің киізін олай итерем: былай итерем, ашылмайды.

B) Есіктің киізін олай итерем- былай итерем, ашылмайды.

C) Есіктің киізін олай итерем, былай итерем, ашылмайды.

D) Есіктің киізін олай итерем; былай итерем; ашылмайды.

E) Есіктің киізін олай итерем, былай итерем,- ашылмайды.ҚАЗАҚ ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


ОРЫС ТІЛІ


1. Слово с ударением на втором слоге:

A) падают

B) яблоня

C) песня


D) гитара

E) поле


2. Укажите слово, где ставится буква -з-:

A) бе…словесный

B) бе…крайний

C) бе…пощадный

D) бе…хитростный

E) бе…жалостный3. Укажите падеж существительного в словосочетании горжусь другом:

A) именительный

B) дательный

C) творительный

D) винительный

E) родительный4. Укажите наречие:

A) ни с кем

B) никакой

C) никто


D) никому

E) нигде5. Раздел науки о языке, в котором изучается словосочетание.

A) словообразование

B) синтаксис

C) морфология

D) фонетика

E) лексика6. Управление:

A) добиться победы

B) встаёт заря

C) настоящая зима

D) рано смеркается

E) степи и дали7. Долго никто не спал.

Обстоятельство выражено

A) Глаголом

B) Местоимением

C) Существительным

D) Наречием

E) Причастием


8. Укажите сложносочиненное предложение:

A) После смерти белой волчицы Серый Лютый словно окаменел.

B) Если на дубе много желудей, то будет теплая зима.

C) Сквозь широкие окна лился в комнату бледный свет месяца.

D) Ученые утверждают, что нам грозит глобальное потепление.

E) Птиц не слышно боле, но далеко еще до зимних бурь.9. Репортаж, интервью, дебаты, очерк – это жанры

A) официально-делового стиля

B) научного стиля

C) разговорного стиля

D) публицистического стиля

E) художественного стиля10. Вариант, в котором употреблены слова в переносном значении:

A) Человек спит, человек проснулся.

B) Асан стоит, а Усен сидит.

C) Ручеек бежит, малыш бежит.

D) Часы стоят, часы спешат.

E) Мама пришла, а сестра ушла.11. Укажите притяжательное прилагательное:

A) заячий след

B) ураганный ветер

C) золотое ожерелье

D) сильный характер

E) кожаный диван12. Укажите определительные местоимения:

A) какой, который

B) сам, никто

C) весь, какой

D) который, любой

E) каждый, сам13. Укажите правильный вариант написания глагола в предложении:

Удас…ся ли им возврати…ся до дождя?

A) ть-ть


B) т-т

C) ц-ц


D) ть-т

E) т-ть


14. Нельзя образовать страдательное причастие прошедшего времени от глагола:

A) победить

B) засеять

C) убрать

D) приплыть

E) привести15. Деепричастный оборот не обособляется:

A) Солнце спрятавшись за узкое сизое облако золотит его край.

B) Мы принялись за работу засучив рукава.

C) Закаркав отлетала ватага черных ворон.

D) Прочитав журнал я отложил его в сторону.

E) Холодно и тонко посвистывая мечется ветер.16. Укажите подчинительный временной союз:

A) для того чтобы

B) если

C) лишь, едваD) что

E) в виду того что17. Укажите предложение с однородными сказуемыми:

A) Осенней свежестью, листвою и плодами благоухает сад.

B) Тонкий дождь сеялся и на леса, и на поля, и на широкий Днепр.

C) Ветер срывал с берёз мокрые и пахучие листья.

D) Вдали стоит дубовый лес, и блестит, и алеет на солнце.

E) Не железным ключом открывается сердце, а добротой.18. Укажите полное предложение:

A) На берегу – туристы.

B) Астана светла, сияюща, лучиста.

C) На столе – ваза с цветами.

D) Над землёй – рассвета позолота.

E) За рекою – луг.19. Укажите сложноподчиненное предложение с придаточными цели.

A) Было установлено, что электрический ток рождает магнитное поле.

B) Абай рассчитывая поехать прямо к реке Беканас, где кочевал его аул.

C) Чтобы полюбить музыку, надо прежде всего её слушать.

D) Каждый раз меня берет радостная оторопь, когда я держу в руках новую книгу.

E) Ты запой мне ту песню, что прежде запевала нам старая мать.20. Укажите фразеологизм:

A) запутать клубок

B) умышленно врать

C) быстро бежать

D) удачное начало

E) бежать сломя голову21. Укажите однокоренное слово к слову лепить:

A) ослепить

B) вылепить

C) слепота

D) слепой

E) ослепнуть22. Укажите способ образования слова вечнозелёный:

A) приставочно-суффиксальный

B) приставочный

C) бессуфиксный

D) суффиксальный

E) сложение23. Подлежащее в двусоставном предложении:

Ахи да охи не дадут подмоги - выражено

A) местоимением

B) наречием

C) существительным

D) междометием

E) прилагательным24. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

A) Мелкий дождь сеет с утра выйти невозможно

B) Сказал слово ласковое душевное крылья выросли у меня

C) Алешка поднялся заря еще не занималась

D) Зима недаром злится прошла ее пора

E) Пирожки сыр колбасу все съели в два счета25. Укажите тип подчинения придаточных предложений

Видел Егорушка, как мало-помалу темнело небо, как опускалась на землю мгла, как засветились одна за другой звездочки.

A) управление

B) последовательное подчинение

C) неоднородное подчинение

D) комбинированное подчинение

E) однородное подчинениеОРЫС ТІЛІ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ


1. Еуразия даласындағы қола дәуірінің мәдениеті:

A) Жетіасар

B) Андронов

C) Қалба


D) Қола

E) Атасу2. Түркеш қағанатының астанасы:

A) Фараб.

B) Баласағұн.

C) Сығанақ.

D) Тараз.

E) Суяб.3. Ресейдің саудасын дамытуда Қазақстанды “кілт және қақпа”-деп атаған Ресей патшасы:

A) IV Иван

B) III Иван

C) I Петр

D) Елизавета Петровна

E) I Иван4. Орта жүздің ханы Әбілмәмбет өлген соң, хандық билік берілді:

A) Ералыға.

B) Әбілпайызға.

C) Уәлиге.

D) Нұралыға.

E) Абылайға.5. 1836-1838 жылдары Бөкей Ордасында болған көтерілістің басты қозғаушы күші:

A) старшындар

B) жатақтар

C) сұлтандар

D) қолөнершілер

E) шаруалар6. Әкімшілік басқару жүйесіне өз пікірлерін ұсынған қазақтың ағартушы-ғалымы:

A) С.Сейфуллин.

B) А. Құнанбаев.

C) Ш.Құдайбердиев.

D) Ш.Уәлиханов.

E) Ы.Алтынсарин.7. Ш.Уәлиханов Верный бекінісінде болды:

A) 1863 жылы

B) 1864 жылы

C) 1865 жылы

D) 1860 жылы

E) 1862 жылы8. 1916 жылғы оқиғалар қарсаңында Қазақстанда енгізілген салық түрі:

A) Көлік салығы

B) Табыс салығы

C) Соғыс салығы

D) Болыстық алым

E) Жер салығы9. Рейхстаг терезесінің біріне ту тіккен қазақстандық жауынгерлер:

A) Х.Көбеков пен Н.Шелихов.

B) К.Мәденов пен Т. Токтаров.

C) Р.Қошқарбаев пен Г.Булатов.

D) З.Тұрарбеков пен А.Еремеев.

E) И.Сьянов пен Х.Қайдауов.10. Ерте темір дәуірі кезеңі аралығы:

A) б.з.б. 11-9 ғасырлар

B) б.з.б. 13-11 ғасырлар

C) б.з.б. 15-13 ғасырлар

D) б.з.б. 19-15 ғасырлар

E) б.з.б. 8-3 ғасырлар11. Алтын Орданың астанасы:

A) Баласағұн.

B) Самарқанд.

C) Отырар.

D) Янгикент.

E) Сарай-Бату.12. «Үш жүз» аңызы бойынша қазақ халқы ру-тайпаларының өз таңбаларын салған жері:

A) Таңбалы Еділ.

B) Таңбалы Есіл.

C) Таңбалы Нұра.

D) Қарқаралы қойнауы.

E) Тарбағатайда.13. Қазақ хандығының құрылуы жайында жазған тарихшы:

A) Әл-Морвизи.

B) Мұхаммед Хайдар Дулати.

C) Әл-Фараби.

D) Жүсіп Баласағұни.

E) Ахмет Яссауи.14. Қазақ хандығының жер көлемін кеңейте түсуге бар күшін жұмсаған хан:

A) Әбілқайыр

B) Төле

C) ҚасымD) Жошы

E) Барақ


15. 1881-1883 жылдары Қазақстанға қоныс аударған дүнгендердің орналасқан басты аймағы:

A) Семей өңірі

B) Шығыс Қазақстан

C) Орталық Қазақстан

D) Солтүстік Қазақстан және Жетісу

E) Жетісу мен Солтүстік қырғыз өңірі16. А.Байтұрсынұлының 1909 жылы қамалғанға дейінгі атқарған қызметі:

A) Қоғамдық-саяси қызметтер атқарды.

B) Қарқаралыда оқытушы.

C) Баспа қызметкері.

D) Семей училищесінде мұғалім.

E) «Қазақ» газетінің редакторы.17. Қазақстанда бірінші болып ашылған жоғары оқу орны:

A) Қазақ мемлекеттік университеті.

B) Алматы зоотехникалық-малдәрігерлік институты.

C) Қазақтың ауыл шаруашылық институты.

D) Қазақ педагогика институты.

E) Алматы мемлекеттік медицина институты.18. 1970 жылдары әлемнің көптеген елдеріне танымал болған, «Жас тұлпардың» ықпалымен құрылған ансамбльдер:

A) «Гүлдер», «Дос-Мұқасан», «Айгүл»

B) «Гүлдер», «Серпер», «Аққу»

C) «Жетіген», «Дос-Мұқасан»

D) «Гүлдер», «Жетіген», «Аққу»

E) «Айгүл», «Серпер»19. Маңғыстау облысындағы Жаңа өзен ќаласында тұратын Кавказ ұлттары мен жергілікті халыќ арасындағы соќтығыс орын алған жыл:

A) 1991жылы

B) 1990 жылы

C) 1989 жылы

D) 1988 жылы

E) 1987 жылы20. Соғды тілінде жазылған қол жазба Жібек жолы арқылы жеткізіліп, осы уақытқа дейін сақтаулы тұрған ел:

A) Үндістан

B) Орта Азия

C) Жапония

D) Византия

E) Қытай21. XI-XII ғасырларға жататын Шығыс моншасы табылған қала:

A) Құлан


B) Сығанақ

C) Суяб


D) Отырар

E) Талғар22. XIV-XV ғасырлардағы сәулет өнерінің тамаша үлгісін көрсеткен кесене:

A) Боран мұнарасы.

B) Бабаджа-Қатын кесенесі.

C) Айша бибі кесенесі.

D) Дәуітбек кесенесі.

E) Қарахан кесенесі.23. 1859 жылы Ұлы жүз бен Қырғыз елінің солтүстік шекарасына тұрғызылған бекініс:

A) Кәстек

B) Қоқан

C) Лепсі


D) Торғай

E) Іле


24. 1920-1921 жылдары қазақ өлкесіндегі еңбек армиясының қатарында болған адамдардың саны:

A) 3 мыңға жуық.

B) 6 мыңға жуық.

C) 2 мың.

D) 7 мың.

E) 4 мың.25. Жастар мен студенттердің дүниежүзілік VI фестивалының лаураеты атанған шығармашылық ұйым:

A) Қазақ Мемлекеттік филармониясы

B) Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрі

C) Жасөспірімдер театры

D) Қазақ мемлекеттік хор капелласы

E) Қазақ КСР Мемлекеттік ән және би ансамбліҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ

ПӘНІНЕН СЫНАҚ БІТТІ


МАТЕМАТИКА


1. Түбірді тауып, оның a = 5, b = 1, c = 2 болғандағы мәнін есептеңіз: .

A) 1.


B) 10.

C) .

D) .

E) 0,3.


2. Есептеңіз:

A) -.

B) 4.

C) 0,25.


D) .

E) .3. Матаның жартысы, одан кейін қалған бөліктің жартысы сатылды. Осыдан кейін 0,5 м мата қалды. Бастапқыда неше м мата болғанын табыңыз.

A) 4.


B) 2.

C) 3.


D) 1.

E) 5.

4. Теңсіздіктер жүйесін шешіңіз: .

A) (3; 5).

B) [-3; 5].

C) [-3; 5).

D) (-3; 5].

E) (-¥; -3).5. Теңсіздікті шешіңіз: > .

A) (0; 0,5).

B) (0,5; ).

C) (2,5; ).

D) (0; 2,5).

E) (-; 0,5).6. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) x=19, y=30

B) x=29, y=20

C) x=24, y=25

D) x=25, y=24

E) x=20, y=29


7. Теңдеуді шешіңіз: cos2 2x - sіn2 2x = .

A) + n, n  Z

B) + 2n, n  Z

C) 6n, n  Z

D) - + n, n  Z

E)  + n, n  Z8. Функцияның анықталу облысын табыңыз: у = -х + .

A) х  (-; -2).

B) х  2.

C) х  (2; ).

D) х  -2.

E) х  0.9. Берілген үшбұрыштың қабырғалары 7 см, 5 см және 4 см. Берілген үшбұрышқа ұқсас, кіші қабырғасы 1,5 см болатын үшбұрыштың қабырғаларын табыңыз:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;


10. Есептеңіз: .

A) .

B) 75.

C) .D) 1.

E) .11. Теңдеуді шешіңіз: 2,5(х - 2) =

A) 1.

B) 3.

C) 5.


D) 2.

E) .12. Теңдеуді шешіңіз: (0,4)2х-5 = (2,5)5х-2

A) 0,1.


B) -0,1

C) 0.


D) -1.

E) 1.

13. Теңдеуді шешіңіз: log3(25x - 25x) = 2log915

A) 1.


B) 1; 5.

C) -3; 1.

D) -3.

E) -3; 5.14. Есептеңіз: ctg135sіn210cos225

A) -1,5


B) 2,5

C) 1,5


D) 1

E) -2,5


15. Геометриялық прогрессияның еселігі q = 2, ал оның алғашқы төрт мүшесінің қосындысы S4 = 45. Осы прогрессияның төртінші мүшесін табыңыз.

A) 24.


B) 30.

C) 27.


D) 28.

E) 32.

16. Туындыны табыңыз:

A)

B)

C)

D)

E)17. f(x) = функциясының кему аралығын табыңыз.

A) (-; 1,5)(1,5; )

B) (-; )

C) (-; ][1,5; )

D) [-; 1,5]

E) (-; )18. Параллелограмның қабырғалары 6 және 8, ал арасындағы бұрышы 1500. Ауданын табыңыз.

A) 24


B) 32

C) 30


D) 29

E) 31

19. C(0; m) нүктесі A(-3; 5) және B(6; 4)нүктелерінен бірдей қашықтықта болатындай m шамасының мәнін табыңыз.

A) -10


B) 9

C) -9


D) 10

E) 8


20. Теңдеулер жүйесін шешіңіз:

A) (3; -3)

B) (4; 3)

C) (4; 3); (4; -3)

D) (3; -3); (4; -4)

E) (4; -3)21. Есептеңіз tg, егер tg = 1 және tg( - ) = -2, болса

A) -2.


B) 1.

C) 2.


D) -3.

E) 3.

22. Теңсіздікті шешіңіз: sіnx > cosx.

A) - + k < x < + k, k  Z.

B) + 2k < x < + 2k, k  Z.

C) - + 2k < x < + 2k, k  Z.

D) + 2k < x < + 2k, k  Z.

E) 2k < x <  + 2k, k  Z.23. f(x)=-3 функциясының F(x)= алғашқы функциясы

болғандағы аралығы:

A) x(-3;1)

B) x(-5-2)

C) x(-5;-1)

D) x(-2;7)

E) x(-4;0)


24. Кеңістікте әртүрлі үш , , жазықтықтары берілген. перпендикуляр , ал перпендикуляр екені белгілі болса, және жазықтықтарының өзара орналасуы

A) қиылысады

B) параллель

C) қиылысады немесе беттеседі

D) перпендикуляр немесе беттеседі

E) перпендикуляр
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет