7 клас Напишіть твір – мініатюруДата24.01.2018
өлшемі84.89 Kb.
#55276
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2014-2015 н.р.

7 клас

 1. Напишіть твір – мініатюру «Останній подих осені»

 2. Провідміняйте числівники 7; 541

 3. Запишіть слова, вставивши, де треба, м’який знак або апостроф.

Плач.., т..мяний, голуб.., конферанс..є, дит..ясла, с..омий, забел..котіти, мавп..ячий, св..ятковий, р..ясний, накл..овування, порт..єра, напів..трухлявий, суб..єкт, подвір..я, інжир.., т..охкати, напам..ять, бур..яковий, рум..яний.

 1. До поданих слів доберіть антоніми. Уведіть їх у речення. Пригадайте й запишіть 5 українських народних прислів’їв або приказок, побудованих на антонімії:

розквіт, наближатися, завжди, порядок, логічний, змінний, серйозний, швидкий, порожній, егоїстичний.

 1. Дайте визначення

Усна народна творчість - це

 1. Проаналізуйте поетичний твір

Дощик невеличкий

Розмовляв з травою,

Розмовляв з травою – донькою весни:

«Люди кажуть – мова.

Що воно за слово?

Ти мені, муравочко, поясни». –

«Мова – це травичка,

Мова – синя річка,

Мова – це зоряночка золота.

Як її плекатимеш –

Лиха не питатимеш,

Бо без мови рідної пташка не літа.

А як забуватимеш

І не шануватимеш,

Будете із мовою вороги.

Хату забуваючи,

Матінки цураючись, усихають річеньки береги.

Я.Бабич

7. Як у байці виявляється народна мудрість? Наведіть приклади.


Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2014-2015 н.р. 8 клас 1. Напишіть твір – мініатюру «Краса української пісні»

 2. Знайдіть відповідність між фразеологізмами та їхніми лексичними синонімами:

  1.

  стріляний горобець

  А

  бути лідером

  2.

  бебехами годувати

  Б

  утікати

  3.

  передати куті меду

  В

  досвідчений

  4

  п’ятами накивати

  Г

  зробити щось надміру

  5.

  грати першу скрипку

  Ґ

  приховувати щось, намагатися помститись

  6.

  носити камінь за пазухою

  Д

  побити

  7.

  волам хвости крутити

  Е

  зробити щось дуже смачним

  8.

  стати на рушник

  Є

  байдикувати

  9.

  де Макар телят пасе

  Ж

  узяти шлюб

  10.

  комар носа не підточить

  З

  дуже далеко  И

  бездоганно

 3. Випишіть усі можливі словосполучення, зробіть їх синтаксичний розбір.

Дівчина в рожевому намисті дивиться на сонце з-під руки (М. Гірник).


 1. Спишіть, вставивши букви та знявши риску. Розставте розділові знаки та поясніть їх уживання.

Оба/б..ч старої груш.. ..ховавшись за/те густе листя сором..язливо в..з..рали ні/ким не/п..лохані голівки чорто/полоху. За/те мал..ви пр..крашаюч.. ст..жину не/займаною красою ні/скільки не/сором..лися людс..кого ока. М..кола не/знав ні/зві..ки він родом ні/скільки йому літ ні/про/що думали його не/р..зважні батьки пускаюч.. у/світ свою д..тину.

 1. Виправте допущені у словосполученнях помилки:

Покрашені вікна,

гладити білизну,

коврові доріжки,

відкрити двері.
 1. Проаналізуйте поетичний твір

Росте черешня в мами на городі,

Стара-стара, а кожен рік цвіте,

Щоліта дітям ягодами годить,

Хоча вони й не дякують за те.

Живе старенька мати у господі –

Невтомні руки, серце золоте.

Щодня і дітям, і онукам годить,

Хоч рідко хто з них дякує за те.

Ну що ж, про вдячність забувають люди,

Душа сліпа у щасті, а проте

Вони – прозріють, але пізно буде:

Черешня всохне, мати – одцвіте

Микола Луків


 1. Що таке фольклор ? Наведіть приклади різних видів народних творів.

 2. Складіть порівняльну характеристику думи та історичної пісні.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2014-2015 н.р. 9 клас
1. Спишіть, орфографічно й пунктуаційно оформлюючи текст. Ураховуйте
чергування у-в, і-й.

Скажу одразу кобзарі існували з не/запам..ятних часів. Скіл..ки є народ стіл..ки є (і,й) співці (в,у) його надрах як виразники його волі прагнень пошуків поразок (й,і) п..р..мог. Вони можуть називатися по/різному боянами гуслярами піснярами кобзарями бардами бандуристами проте суть їхня не/міняєт..ся. Це речники совісті етносу його віри (в,у) пр..йдешнє його історичного опт..мізму. А від/так хіба можна мисл...ти що грядущі епохи залишать (в,у) минулому цілий духовний інст..тут творців нашого сумлі..я (і,й) сенс, буття? (Олесь Бердник). 1. Дайте назву тексту, визначте його стиль і тип мовлення.

 2. Затранскрибуйте підкреслені слова.

 3. Поясніть лексичне значення слів етнос, речник.

 4. Випишіть із тексту антоніми.

 5. Накресліть схему виділеного речення.

 1. Продовжіть текст відповіддю на запитання, яким закінчується текст, зберігаючи стиль і авторську тональність.

8. Проаналізуйте поетичний текст.

Твоє обличчя - різьблене з граніту!

Найдосконаліший митець мигцем

Відбив у бронзі профіль твій різцем,

Коли вершив поставу красовиту.

Наваго подвигу супроти гніту,

Такою волею, з таким лицем,

Тугою крицею - в труді з Творцем —

Беруть найвищі піраміди світу!

Хвала тому, хто дій сувору твердь

Несе, як свято, крізь тюремні будні,

На скін призначену здолавши смерть!

Радійте, правди вісники майбутні, —

Дала гранітна винницька земля

Визвольний чин для Стуса Василя.

(Богдан Рубчак)

9. Речитативність, нерівноскладові рядки, дієслівне римування – це ознаки

А) думи;

Б) балади;

В) історичної пісні;

Г) колядки;

Д) веснянки.

10. Доведіть, що літописи є не тільки історичними, а й літературними пам’ятками.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2014-2015 н.р. 10 клас


1. Спишіть орфографічно й пунктуаційно оформивши текст, ураховуючи
чергування у-в, і-й.

Я подивився на клапт..к нічного неба що в..сів (в,у) п..рсп..ктиві між двома рядами кам..яниць (і,й) тоді в/раз ві.чув що (у,в)же почалася в..сна. Там на темно/з..леному шматі світили зорі. Але то були не/зв..чайні зорі що ними як пісками Сахари всипано протягом віків світову поезію то були в.сняні зорі. Від їх м..р..хтливого трохи вологого світла пахло в..сною. Не/смійтесь (й,і) зорі (й,і) гор..зонт (й,і) дал..чінь (і,й) навіть саме ж..ття (в,у)се може пахнути! (Б.Антоненко-Давидович).

 1. Визначте стиль і тип тексту, обгрунтуйте свій вибір.

 2. Визначте тему й основу думку тексту. Доберіть заголовок до тексту

 3. Затранскрибуйте підкреслені слова.

 4. Доберіть синоніми (по 2-3) до слів кам 'яниця й горизонт.

 1. Доберіть низку складних прикметників-означень до слів зорі й світло (по 4-5)

 2. Накресліть схему виділеного речення.

 3. Продовжіть текст роздумом про те, чи може пахнути життя.
 1. У вигляді зв’язного висловлювання виконайте ідейно-художній аналіз тексту:

«Він був сином мужика, і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком, і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком, і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим. Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри, а для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій. Доля переслідувала його в житті скільки могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога – у зневіру і песимізм. Доля не шкодувала йому страждань, але не пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя. Найкращий і найцінніший скарб дала йому лише по смерті – невмирущу славу і все розквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець все наново збуджуватимуть його твори. Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко»

(І. Франко, «Присвята»).

 1. Який літературний жанр називається п’єсою? Наведіть приклад п’єс Михайла Старицького.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури 2014-2015 н.р. 11 клас

 1. Спишіть, орфографічно оформлюючи текст.

Не/запізнись...

Перед не/годою не/гнись

І перед радістю будь гідним.

Щоб стати долі сином рідним,

Прошу тебе: не/запізнись!

Не/запізнись в своїм саду

Пл..кать калину, мов д..тину,

Щоб у скрутну жи..я годину

Твою ро..радила біду.

Не/запізнись п..сать л..сти

Із щастям ніжного коха..я,

З відлу..ям першого спітка..я

І не/бажа..ям самоти.Не/запізнись в с..рпневу ніч.

Що зорі палить без/упину,

Знайти себе, свою ст...жину

У лаб..р..нті прот..річ

(О.Андрієнкова).

2. Визначте тему й основну думку тексту.

3. Затранскрибуйте підкреслені слова. 1. Доберіть синоніми до слів скрутний, ніжний (по 3-4).

 2. Визначте розряди займенників, наведених у тексті. Поміркуйте, яке стилістичне навантаження вони несуть.

6. Визначте спосіб ужитих у тексті дієслів, визначте, з якою стилістичною метою їх використано автором.

7. Накресліть схему виділеного речення.8. Продовжіть текст власним роздумом з порушеної автором проблеми.


 1. Дайте відповідь на запитання : Які характерні ознаки авангардизму?
 1. Що таке гумореска, фейлетон, усмішка? Наведіть приклади творів Остапа Вишні.

Каталог: Files -> downloadcenter
Files -> Тема: Детский травматизм. Травма мягких тканей лица и органов рта у детей. Особенности первичной хирургической обработки ран лица. Показания к госпитализации ребенка
Files -> Тематичний план практичних занять
downloadcenter -> Урок Тема. Насінина, плід. Лабораторна робота №. №10
downloadcenter -> Темперамент дитини Врахування типу темпераменту у роботі з дитиною
downloadcenter -> Термин "гуманизм" происходит от латинского "humanitas" (человечность), употреблявшегося еще в I в до н э. известным римским оратором Цицероном


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет