6M060400 «Физика» мамандығы бойынша магистратураға түсуге арналған емтихан сұрақтарыДата08.11.2017
өлшемі52.04 Kb.
6M060400 - «Физика» мамандығы бойынша магистратураға

түсуге арналған емтихан сұрақтары

 1. Ең кіші әсер принципі.

 2. Материалдық нүктенің динамикасы. Ньютон заңдары.

 3. Материалдық нүкте үшін Лагранж теңдеуі

 4. Теориялық механикада сақталу заңдарын қорытындылау.

 5. Айналмалы дене қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі.

 6. Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы.

 7. Импульс моменті. Моменттің меншікті мәндері. Күйдің жұп сандылығы. Моменттерді қосу.

 8. Гамильтон-Якоби теңдеуі.

 9. Келтірілген масса.

 10. Теориялық механикада бөлшектердің ыдырауы.

 11. Арнайы салыстырмалы теориясындағы эквиваленттілік принципі.

 12. Гамильтон теңдеуі

 13. Пуассон жақшалыры. Әсердің координатаның функциясы ретінде.

 14. Еркіндік дәрежесі көп болған жүйелердің тербелісі. Резонанс.

 15. Жылдам осцилляцияланушы өрістегі қозғалыс.

 16. Инерция тензоры.

 17. Инерциалды емес санақ жүйесіндегі қатты дене қозғалысы.

 18. Кеплер және бүкіләлемдік тартылыс заңдары. Ғарыштық жылдамдықтар.

 19. Айнамалмалы санақ жүйесіне қатысты дененің қозғалысы. Кориолис күші және оның Жерде байқалуы

 20. Еркін материалдық нүкте үшін Лагранж теңдеуі.

 21. Ангармоникалық тербелістер. Сызықты болмаған тербелістердегі резонанс.

 22. . Қатты дененің қозғалыс теңдеуі.

 23. Орталық өрістегі қозғалыс. Кеплер есептері.

 24. Меншікті уақыт. Интервал.

 25. Фазалардың тепе-теңдігі. Кризистік нүкте.

 26. Пуассон теңдеуі. Политроптық процесс.

 27. Екінші реттік фазалық өтпелер және кризистік құбылыстар.

 28. Бірінші реттік фазалық өтпелер

 29. Дөңгелек процесстер. Карно циклі.

 30. Газ молекулаларының жылдамдықтары бойынша Максвелл үлестірімділігі.

 31. Молекулалардың ең ықтимал жылдамдығы. Орташа арифметикалық жылдамдық. Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы.

 32. Гиббс үлестірілуі.

 33. Фазалық кеңістік.

 34. Айнымалы санды бөлшектің Гиббс үлестірілуі. Гиббс үлестірілуінен термодинамикалық қатынасты қорытындылау.

 35. Барометрлік формула. Больцман молекулаларының үлестіру заңы.

 36. Статистикалық үлестірілу. Лиувилл теоремасы.

 37. Температураның термодинамикалық шкаласы. Джоуль-Томпсон процессі.

 38. Жылулық функциясы. Термодинамикалық потенциалдар.

 39. Нернст теоремасы.

 40. Термодинамикалық шамалардың бөлшектер санына тәуелділігі.

 41. Энтропия.

 42. Клаузиус теңсіздігі.

 43. Молекула-кинетикалық теория негіздері. Газдардың молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі.

 44. Гиббс үлестірілуінен термодинамикалық қатынастарды қорытындылау. Термодинамикалық теңсіздік

 45. Термодинамикалық шамалар. Термодинамикалық шамалардың туындылары арасындағы қатынас.

 46. Фазалар тепе-теңдік шарты. Клайперон-Клаузиус формуласы.

 47. Ферми үлестірілуі.

 48. Пайда болған электронды газ.

 49. Бозе-Эйнштейн үлестірілуі.

 50. Электромагниттік өріс үшін әсер.

 51. Тұрақты электромагниттік өрістегі зарядтың қозғалысы. Электромагниттік өрістің тензоры.

 52. Электромагниттік өріс. Максвелл теңдеуінің дифференциалдық және интегралдық көрінісі.

 53. Электромагниттік өрістің потенциалдары. Төртөлшемді түрдегі Максвелл теңдеуі. Лоренц күші. Лоренц күшінің магниттік ұқсастығы. Күш тығыздығының 4-векторы

 54. Электромагниттік өріс. Максвелл теңдеулерінің интегралдық және дифференциалдық түрлері

 55. Асқын өткізгіштіктің магниттік қасиеттері. Асқын өткізгіш ток.

 56. Кешігуші потенциалдар. Лиенар-Вихерт потенциалдары.

 57. Релятивистік және релятивистік емес жағдайлардағы сәуле шығарудың тежелуі

 58. Электромагниттік өрістің толқындық теңдеуі. Жазық толқын.

 59. Электр және магнит өрістеріндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.

 60. Диэлектриктердегі электр өрісі. Диэлектриктердің поляризациясы. Екі диэлектрик шекарасындағы өрістің өзгеруі. Диэлектриктер үшін Гаусс теоремасы.

 61. Био-Савар-Лаплас заңы. Магнит индукциясының векторы және магнит өрісінің кернеулігі

 62. Максвелл теңдеуінің интегралдық түрі.

 63. Энергияның сақталу заңы және Пойнтинг векторы.

 64. Ферромагнетизм. Кюри нүктесі

 65. Диполдік сәуле шығару.

 66. Холл эффектісі. Термоэлектрлік құбылыс.

 67. Вавилов-Черенков сәуле шығаруы.

 68. Френель және Фраунгофер дифракциясы.

 69. Доплер эффектісі.

 70. Жарық дисперсиясы. Аномаль дисперсия.

 71. Радиоактивті ыдырау.

 72. Ядролық әлсіз өзара әсерлесу

 73. Бөлшектер шашырауы. Резерфорд формуласы.

 74. Бордың сутегі атомының теориясы. Сутегі атомының спектрлік сериялары.

 75. Ядроның тамшылық және қабыршақтық моделі.

 76. Атом құрылысының қабыршақты моделі.

 77. Менделеев кестесі.

 78. Борн формуласы.

 79. Элементар бөлшектер мен олардың классификациясы және өзара ауысулары.

 80. Атомдық деңгейлердің аса нәзік құрылымы

 81. Фотоэлектрлік эффект

 82. Комптон эффектісі.

 83. Импульс моментінің операторы. Орбиталды момент

 84. Шредингер теңдеуі.

 85. Кванттық механиканың бірөлшемді есептері.

 86. Квантттық механикадағы бірөлшемді қозғалыс.

 87. Сутегі атомы үшін Шредингер теңдеуінің шешімі

 88. Дирак теңдеуі.

 89. Спин. Спин операторы.

 90. Көптеген тепе-теңдіктегі бөлшектер жүйесі. Паули принципі.

 91. Атомдардың сәуле шығаруы.

 92. Зееман және Штарк эффектілері.

 93. Сыртқы өрістегі электрон үшін Дирак теңдеуі.

 94. Паули теңдеуі. Магнит өрісіндегі атом.

 95. Кванттық механиканың постулаттары.

 96. Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатысын қорытындылау.

 97. Потенциалдық тосқауыл

 98. Потенциалдық шұңқыр үшін Шредингер теңдеуінің шешімі.

 99. Абсолют қара дененің бозе-газ ретінде сәуле шығаруы.

 100. Гейзенбергтің анықталмағандықтар қатысын қорытындылау.

 101. Магниттік өрістегі Шредингер теңдеуі. Магниттік өрістегі атом.

 102. Туннель эфектісі. Еркін түрдегі потенциал тосқауыл.

 103. Потенциалды тосқауылды өтуші коэффициент.

 104. Эренфест теоремалары. Кванттық механикадағы әрекет және симметрия интегралдары.

 105. Дирак теңдеуі.

 106. Кванттық механикадағы гармоникалық осциллятордың стационарлы жағдайы.

Ф ЕНУ 703-13-12. Емтихан билеті. Бірінші басылым

Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет