4 Психологиядағы ғылыми емес зертттеулерДата07.11.2017
өлшемі286.94 Kb.
#44184
түріАнализ
2- ші рубеждік бақылау психология мамандыққа кіріспе
4 - Психологиядағы ғылыми емес зертттеулер
Шартсыз-рефлекторлы реакциялардың негізінде яғни санадан төмен жүзсгс асатын әрекеттер:

 1. Интуиция.

 2. Инстинкт.

 3. Санадан тыс.

 4. Шартсыз рефлекс.

 5. Санадан төмен.

Жүйке орталыктарындағы импульстердің өтуінің тежелуіне немесе баяулауына әкелетін, қозуға қарама-қарсы физиологиялық процесс: 1. Тежелуші.

 2. Инерттілік.

 3. Динамикалық.

 4. Меланхолик.

 5. Лабильділік.

Танымға деген ұмтылыста көрінетін ақыл-ой сезімі - 1. Білуге кұмарлық.

 2. Қызығушылық.

 3. Табандылық.

 4. Жан-тәнімен берілу.

 5. Импульсивтілік.

Бір нәрсені білуге санадан тыс ұмтылу: 1. Қызығушылық.

 2. Білуге кұмарлық.

 3. Табандылық.

 4. Жан-тәнімен берілу.

 5. Импульсивтілік.

Тітіркендіргіштерді түйсіне алу және оларға жауап қайтара алу қабілеті:

$$$ 356 А

Сезімталдық. 1. Адаптация.

 2. Синестсзия.

 3. Сенсибилизация.

 4. Түстерді айыра алмау.

Қоршаған ортаға икемделу касиеті: 1. Адаптация.

 2. Сезімталдық.

 3. Синестсзия.

 4. Сенсибилизация.

 5. Түстерді айыра алмау.

Сыртқы және ішкі орта тітіркендіргіштерінің анализі мен синтезі жасалатын организмнің нейрофизиологиялық жүйесі: 1. Анализатор.

 2. Эфферентгіх жүйке жүйесі.

 3. Афференттік.

 4. Рефлекстік доға.

 5. Рецепторлар.

Жүйке импульстары аркылы анализаторлардан (сезім органдарынан) немесе ішкі органдар орталық жүйке жүйесіне қай жүйке типі аркылы беріледі: 1. Афференттік.

 2. Эфференттік.

 3. Анализатор.

 4. Рефлекстік доға.

 5. Рецепторлар.

Ми қабығынан жүмысшы органдарға импульстарды жеткізетін организмнің кез-келген тітіркендіргішке жауап реакциясын камтамасыз ететін жүйкелер: 1. Эфференттік.

 2. Афференттік.

 3. Анализатор.

 4. Рефлекстік доға.

 5. Рецепторлар.

Дененің кеңістіктегі орнын жөне қимыл-козғалысын түйсінуі: 1. Кинестезиялық түйсінулер.

 2. Органикалық түйсінулер.

 3. Синестезия.

 4. Сенсибилизация.

 5. Адаптация.

Организмнің өмірлік қажеттіліктері ауырғанмен, шөлдегенмен тойынумен жөне жыныстық құмарлықпен қатысты түйсіну: 1. Органикалық

 2. Кинестезиялық .

 3. Синестезия.

 4. Сенсибилизация.

 5. Адаптация.

Бірінен екіншісі туындайтын әртүрлі түйсінулердің өзара байланысы: 1. Органикалық.

 2. Кинестезиялық .

 3. Синестезия.

 4. Сенсибилизация.

 5. Адаптация.

Қандай да бір ішкі жөне сыртқы тітіркендіргіштердің әрекетінің әсерінен сезгіштігінің артуы: 1. Сенсибилизация.

 2. Кинестезиялық .

 3. Органикалық.

 4. Синестезия.

 5. Статикалық.

Толып жатқан объектілердің ішінен адамның қажеттілігіне, қызығушылығына және бағьптылығына байланысты заттарды іріктеп алу қабылдаудың қай заңдылығына жатады: 1. Тандамалылығы

 2. Тұтастай.

 3. Депривация.

 4. Рецепция.

 5. Иллюзия.

Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстарды кате қабылдауы: 1. Иллюзия.

 2. Тандамалылығы

 3. Тұтастай.

 4. Депривация.

 5. Рецепция.

Кеңістіктегі тұтастай мағынасы жоқ заттар мен құбылыстарды ойша тұтастық мағына беріп қабылдау 1. Тұтастай.

 2. Таңдау.

 3. Депривация.

 4. Рецепция.

 5. Иллюзия.

Сананы психологияның пәні ретіңде қарастырмай, психиканы мінез-құлық актілерімен байланыстырған психологияның бағыты: 1. Бихевиоризм.

 2. Гештальт психология.

 3. Когнитивтік психология.

 4. Ассоциятивтік психология.

 5. Салыстырмалы психология.

Әр түрлі жастағы адамдардың психологиялық ерекшелігін зертгейтін психология саласы: 1. Жас ерекшелік психологиясы.

 2. Балалар психологиясы.

 3. Педагогикалық психояогия.

 4. Әлеуметтік психология.

 5. Психоанализ.

Сөздік қарым- қатынас жолдарымен мәліметті тікелей немесе жанама түрде алынуын қамтамасыз ететін психология әдісінің бірі: 1. Әңгімелесу.

 2. Тест.

 3. Референтометрия.

 4. Интроспекция.

 5. Психоанализ.

Адамдардың коғамдық тарихи іс-әрекетімен жанамаланған, тек адамға ғана тән психикалық бейнелеудің ең жоғарғы сатысы: 1. Сана.

 2. Ойлау.

 3. Қиял.

 4. Иллюзия.

 5. Галлюцинация.

Ағымдағы бір ғана міндеттің жүзеге асуына бағытталған, іс-әрекеттің салыстырмалы түрде аяқталған элементтері: 1. Әрекет.

 2. Қылықтар.

 3. Қозғалыс.

 4. Актілер.

 5. Бағдар.

Танымдық қажеттіліктің көрініс берумен байланысты, жағымды эмоцияларға толы, тек тұлға бағыттылығының бір түрі: 1. Қызығу.

 2. Қызығушылық.

 3. Білуге құмарлық.

 4. Таным.

 5. Ұмтылушылық.

Инстинкті құмарлықтардың жеке тұлғаның белсенділігінің қайнар көзі және сананың рөлін жете бағаламаған психологиядағы бағыт: 1. Фрейдизм

 2. Бихевиоризм.

 3. Гештальт.

 4. Когнитивті.

 5. Интроспекция.

0қыту мен төрбиенің заңцылықтарын эерттейтін психологияның колданбалы саласы: 1. Педагогикалық психология.

 2. Жас ерекшелік психологиясы.

 3. Балалар психологиясы.

 4. Әлеуметтік.

 5. Психоанализ.

Қысқа стандартталған зерттеумен катысты психологияның әдісі: 1. Тест.

 2. Анкета.

 3. Рефентометрия.

 4. Қызмет нәтижесін зерттеу.

 5. Генетикалық.

Мидың обьективті шындықты бейнелейтін касиеті: 1. Психика.

 2. Сана.

 3. Ойлау.

 4. Рефлексия.

 5. Инстинкт.

Нақты қажеттілікті қанағаттандырумен байланысты іс-әрекетке итермелеуші күш: 1. Мотив.

 2. Қызығу.

 3. Мақсатқа ұмтьлушылық.

 4. Шешімділік.

 5. Қажеттілік.

Тіршілік етудің нақты жағдайынан тәуелділігі мен қажеттіліктің күйіне байланысты адам белсенділігінің негізгі себебі бұл: 1. Қажеттілік.

 2. Қызығу.

 3. Әлеуметтену.

 4. Интуиция.

 5. Конформность.

Психикалык, процестерге жататындар: 1. Түйсіну.

 2. Көңіл- күй.

 3. Темперамент.

 4. Мінез.

 5. Стресс.

Психикалық қалыпқа жататындар: 1. Көңіл-күй.

 2. Түйсіну.

 3. Темперамент.

 4. Мінез.

 5. Қиял.

Жеке тұлғаның құрылымын құрайтын: 1. Бағыттылық.

 2. Психикалық процестер.

 3. Психикалық саналар.

 4. Психикалық қасиеттер.

 5. Әдеттер.

Өткен төжірибенің сезім, ой күйзеліс түрінде айкындалуы: 1. Қабылдау.

 2. Ес.

 3. Иллюзия.

 4. Ойлау.

 5. Қиял.

Қоршаған ортадағы заттар мен құбылыстардың жеке касиеттерінің бейнеленуі: 1. Түйсік

 2. Ес.

 3. Қабылдау.

 4. Ойлау.

 5. Қиял.

3аттар мен құбылыстардың жиынтық қасиеттерінің көрінісі: 1. Қабылдау.

 2. Ес.

 3. Иллюзия.

 4. Ойлау.

 5. Қиял.

3аттар мен құбылыстардың тікелей сезім органдарына әсер ете отыра бейнеленуі: 1. Түйсіну

 2. Ес.

 3. Қабылдау.

 4. Ойлау.

 5. Қиял.

Жаңа бейнелермен ойлардың бейнеленуі: 1. Қиял

 2. Ес.

 3. Иллюзия.

 4. Қабылдау.

 5. Ойлау.

.

Адамның өз мінез-көріністерін әдейі, жүйелі және максатгы түрде қабылдауы: 1. Бақылау.

 2. Эксперимент.

 3. Сұрау.

 4. Анкета.

 5. Іс-әрекет нәтижесін талдау.

Стандартталған сұрақтар мен тапсырмаларды пайдалана отырып, белгілі маңызды қасиеттерді анықтайтын психологиялық әдіс: 1. Тест.

 2. Әңгіме.

 3. Анкета.

 4. Психоанализ.

 5. Референтометрия.

3ерттеуші мен зерттелушінің тікелей қарым-қатынасы процесінде мәліметтерді алуды сипаттайтын әдіс: 1. Тест.

 2. Бақылау.

 3. Анкета.

 4. Әңгіме.

 5. Эксперимент.

Субьекгивті психикалык, қүбылыстар жайында пікір алумен қатысты және мінез-кұлық көріністерін есепке алатын психологияның әдісі: 1. Бақылау.

 2. Эксперимент.

 3. Әңгіме.

 4. Социометрия.

 5. Референтометрия.

Тұтастай жеке тұлғаны немесе қандай да бір психикалық процесті бағалау әрекеті жасалынатын стандартталған психологиялық сынақ әдісі: 1. Тест.

 2. Әңгіме.

 3. Эксперимент.

 4. Анкета.

 5. Социометрия.

Әдеби, ғылыми публицистикалық мәтіндер сипаттамаларының негізінде адамның психологиялық сипаттамаларын анықтауға жағдай жасайтын, психикалык іс-әрекет өнімдерін талдау әдісінің бір түрі: 1. Контент-анализ.

 2. Анкета.

 3. Графология.

 4. Психоанализ.

 5. Іс-өрекет өнімдерін талдау.

Тұңғыш эксперименталды психологиялық лабораторияның негізін қалаған ғалым: 1. Вундт.

 2. Бехтерев.

 3. Сеченов.

 4. Павлов.

 5. Торндайк.

Психологиядағы өзін-өзі бақылау әдісі: 1. Интроспекция.

 2. Бақылау.

 3. Референтометрия.

 4. Социометрия.

 5. Рефлексия.

Таным процестері психологиядағы ағымның негізгі зерттеу нысаны: 1. Когнитивті психологияның.

 2. Ассоциативті психологияның.

 3. Салыстырмалы психологияның.

 4. Педагогикалық психологияның.

 5. Балалар психологиясының.

Ассоциативті психологияның зерттеу нысаны: 1. Санадан тыс.

 2. Санасыздық.

 3. Сана.

 4. Ассоциациялар.

 5. Эмоциялар.

Психологиядағы психоаналитикалық бағыттың негізін қалаушы: 1. Фрейд.

 2. Бехтерев.

 3. Вундт.

 4. Выготский.

 5. Леонтьев.

Психиканың біртұтас құрылымы қай ағымның зерттеу пәні: 1. Гештальт психологияның.

 2. Бихевиоризмнің.

 3. Психоанализдің.

 4. Когнитивтік психологияның.

 5. Ассоциативті психологияның.

Ырықты зейіннің дамуына қажет жағдайлар:

A. Іс- әрекетті жүзеге асыру борышы мен міндетін сезіну.

B. Тітіркендіргіштердің әрекетінің басталуы мен аякталуы.

C. Заттардың козғалмалылығы.

D. Тітіркендіргіш жаңалығы, күші, қарама- карсылығы.

E. Тітіркендіргіштер арасындағы қарама- карсылығы.

5- Ғылымға дейінгі психология

Ырықты зейінді туғызатын және бекітетін ықпалдар:

A. Қызығудың тұрақтылығы.

B. Тітіркендіргіштердің карама- қарсылығы.

C. Тітіркендіргіштердің ерекшелігі.

D. Ішкі есеп формасында ағымдағы іс-әрекет нәтижелерін түсіну.

E. Жұмыстың өдеттегі жағдайлары.

Лимонды көрген кезде көп адамдарда сілекейі бөлініп ащы дәмі сезіледі: 1. Синестезия

 2. Сенсибилизация

 3. Адаптация

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты

Музыкант 1/8 дыбыс танып ажырататын болса кәдімгі адамдар дыбыстың 1/2тон айырмашылығын естиді 1. Сенсибилизация

 2. Синестезия

 3. Адаптация

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты

Адам алғаш рет қатты линзалы көз өйнек кигенде ыңгайсыз болып кедергі жасайды, бірақ бірте-бірте оған үйреніп сезінбейтін болады: 1. Сенсибилизация.

 2. Синестезия.

 3. Адаптация

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты

Әдетте адамдар кемпірқосақтың 7 түсін ғана ажырататын болса, кытайлық окушылар арнайы жаттығулардың нәтижесінде кемпірқосақтың 30 дан астам түсін айыра біледі: 1. Сенсибилизация.

 2. Синестезия.

 3. Адаптация.

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Неліктен жүргізушілер машиналарының мандайшасында ілулі тұрған ойыншықтарға назар аудара қоймайды: 1. Адаптация.

 2. Сенсибилизация.

 3. Синестезия.

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Сана айқындалады: 1. Адамзат дамуының қоғамдық-тарихи сипатымен.

 2. Таптық бағыттылықтың өзгеруімен.

 3. Формациялардың ауысуымен.

 4. Табиғатпен.

 5. Мәдениетпен.

Алдын-ала ойланбаған белгілі әрекеттерді орындауга қабілеттілік: 1. Іскерлік.

 2. Әдет.

 3. Дағды

 4. Талант..

 5. Данышпандық.

Сана дегеніміз: 1. Болмысты психикалық бейнелеудің жоғарғы деңгейі қоғамдық тарихи дамудың жемісі.

 2. Рефлексияға қабілеттілік.

 3. Субъектінің сезімдік және ақыл-ойлық бейнелерінің жиынтығы.

 4. Қоршаған ортадағы өзгерістерге пара-пар жауап беру қабілеттілігі.

 5. Психиканың көп функционалды жүйесі.

Естің эксперименталды теориясының авторы, "мағынасыз буындар" әдісін қолданған және "ұмыту қисығын" анықтаған: 1. Эббингауз.

 2. Рибо.

 3. Селье.

 4. Фрейд.

 5. Бине.

Ес процесінің қайта дамуы теориясының авторы: 1. Рибо.

 2. Эббингауз.

 3. Селье.

 4. Фрейд.

 5. Бине.

Балалық шақта қоршаған орта шындығын игеру процесі жүретін іс - әрскст түрі: 1. Ойын.

 2. Оқу.

 3. Еңбек.

 4. Өнімділік.

 5. Қарым – қатынас.

Доминанта ілімін негіздеген: 1. Ухтомский.

 2. Сеченов.

 3. Теплов.

 4. Бехтерев.

 5. Мерлин.

«Күшті әрекетшіл қиял-ұлы ақылға тиісті» деген Ж.Д.Ушинскийдің сөздерін қалай түсінуге болады: 1. қиялдың мәні.

 2. ойлау мен қиялдың өзара байланысы .

 3. қиялды дамытудың қажеттілігі

 4. қиялдың белсенді сипаты .

 5. іс-әрекет ыкпалында.

Адамды билеп алған эмоцияларға байланысты қиял бейнелері аяқ астынан жасалынатын қиялдың түрін анықтаңдар: 1. Еріксіз.

 2. Қайта жасау.

 3. Шығармашылық

 4. Ерікті.

 5. Галлюцинация.

Неліктен адам бетіне жұққан шаң- тозаңды сезінбейді: 1. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

 2. Сенсибилизация.

 3. Синестезия

 4. Адаптация..

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Кей сәттерде адамдар әлдебір дауыстарды естігенде оның дәмін сезінгендей болады: 1. Синестезия.

 2. Сенсибилизация.

 3. Адаптация.

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Мына бейнелерді жасауда: су перісі, Кентавр қиялдың жасалу жолдарының кайсысы пайдаланылған 1. Агглютинация (желімдеу).

 2. Гипербола (әсірелеу).

 3. Нактылау.

 4. Акцент жасау.

 5. Типтік бейне жасау.

Мына бейнелерді жасауда: сфинкс, айдаһар қиялдың жасалу жолдарының қайсысы пайдаланылған: 1. Агглютинация (желімдеу).

 2. Гипербола (әсірелеу).

 3. Нактылау.

 4. Акцент жасау.

 5. Типтік бейне жасау.

Алынған мәліметті өзгертілген түрде өңдеу: 1. Қиялға.

 2. Ойлауға.

 3. Еске.

 4. Қабылдауға.

 5. Түйсіктерге тән.

3аттар мен құбылыстарды олардың касиеттері мен бөліктерінің жиынтығы түрінде бейнелеу: 1. Қабылдауға.

 2. Қиялға

 3. Ойлауға..

 4. Еске.

 5. Түйсіктерге тән.

Экологиялық ластанған аймактың тұрғыны, табиғаты жаңа жерге келгенде басы айналып, ауырғанын сезінеді: 1. Адаптация.

 2. Сенсибилизация.

 3. Синестезия.

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Иогамен айналысушылар жалаң аяк, лезвия шегенің үстінде жүрген кезде ауырсынбайды, ал жылы аймақтың тұрғындары аязға шыдай алмайды: 1. Адаптация.

 2. Сенсибилизация.

 3. Синестезия.

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Адам тындап отырғанда неге көзін жұмыңқырап отырады: 1. Сенсибилизация.

 2. Синестезия.

 3. Адаптация.

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Неге адам бөлмедегі сағат соғуын байқамайды: 1. Адаптация.

 2. Сенсибилизация.

 3. Синестезия.

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Адам ыстық шәй ішкенде қант салады, шәй суығаннан соң дәмі өте тәтті болады: 1. Синестезия.

 2. Сенсибилизация.

 3. Адаптация.

 4. Сезімталдықтың төмен табалдырығымен байланысты.

 5. Сезімталдықтың жоғары табалдырығымен байланысты.

Түйсіктерге төн қасиет: 1. Жеке қасиеттердің бейнеленуі.

 2. Міндетті түрде бірнеше анализаторлардың байланыстылығы қажет.

 3. Қарама- қарсы белсенділік кажет.

 4. Психикалық әрекеттердің арнайы жүйесі, оқыту мен тәжірибені меңгеруді талап етеді.

 5. Қабілет өмір сүру барысында калыптасады.

Қабылдауға тән қасиет: 1. Туа пайда болады.

 2. Жеке қасиеттердің бейнеленуі.

 3. Ойлауға байланысты үрдіс

 4. Қиялға байланысты үрдіс.

 5. Қабылдау, естің даму деңгейіне байланысты.

Қандай психикалық процесс заттардың жеке қасиеттерін бейнелейді: 1. Түйсік.

 2. Қиял.

 3. Ойлау.

 4. Ес.

 5. Қабылдау.

Бұрынғы қабылданған заттар мен құбылыстардың сақталынған төжірибесін сезімдер, ойлар мен образдар аркылы бейнелеу: 1. Еске

 2. Қиялға.

 3. Ойлауға.

 4. Қабылдауға.

 5. Түйсіктерге тән.

Есте сақтауда бекіту маңызды роль аткарады, акпараттың ұзақ, сақталуына стимулдың күші әсер стеді: 1. Бихевиоризм.

 2. Психоанализ.

 3. Гештальт.

 4. Ассоцианизм.

 5. Фрейдизм.

Есте сақтау мен еске түсіруде әдетте материал кездейсоқ элементтер жиынтығы емес, тұтастай құрылым ретінде көрінеді: 1. Гештальтта.

 2. Психоанализде.

 3. Ассоциативтікте.

 4. Бихевиоризмде.

 5. Фрейдизмде.

Ес дегеніміз іргелестік, ұқсастық қысқа мерзімділігі мен кеңістіктегі жақындығы бойынша анағұрлым тұрақты байланыстардың күрделі жүйесі: 1. Ассоциативтікте.

 2. Психоанализде.

 3. Гештальтта.

 4. Бихевиоризмде.

 5. Фрейдизмде.

Егер адам бірнөрсені ұмытса (мәселен хатты жәшікке тастауды), адамның санасынан, тыс жасырын мотивті іздеңіз: 1. Психоанализде.

 2. Гештальтта.

 3. Іс- әрекет теориясында.

 4. Бихевиоризмде.

 5. Фрейдизмде.

Кімнің көзкарасы бойынша психология адам санасын зерттейтін ғылым: 1. Фрейд.

 2. Выготский.

 3. Вундт.

 4. Леонтьев.

 5. Рубинштейн.

Табиғаттың барлық объектілерін жанды дейтін қияли түсінік: 1. Анимизм.

 2. Монизм.

 3. Идеализм.

 4. Дуализм.

 5. Панпсихизм.

Ым-ишарат, мимика, пантомимика арқылы сөз жүзіндегі емес қарым-қатынас жасау. 1. Вербалды емес қарым-қатынас.

 2. Вербалды қарым-қатынас.

 3. Қарым-қатынас барьері.

 4. Қоғамдық пікір.

 5. Дипломатия.

Тұңғыш эксперименталды психологиялық лабораторияның негізін қалаған ғалым: 1. Вундт.

 2. Бехтерев.

 3. Сеченов.

 4. Павлов.

 5. Торндайк.

Психологиядағы өзін-өзі бақылау әдісі: 1. Интроспекция.

 2. Бақылау.

 3. Референтометрия.

 4. Социометрия.

 5. Рефлексия.

Мына мысалда қиялдың жасалу жолдарының қандай тәсілдері қолданылған: "бұлбұл сайрайды, сен-жауыз деп, қарақшы аңға ұқсап ақырады, оның ақырғанынан барлық масаты шөптер жаншылып, хош иісті гүлдер шашырайды": 1. Гипербола.

 2. Агглютинация.

 3. Нақтылау.

 4. Акцент жасау.

 5. Типтік образдар жасау.

Бұрын қабылданғанды өзгертіп бейнелеу: 1. Қиялға.

 2. Ойлауға.

 3. Еске.

 4. Қабылдауға.

 5. Түйсіктерге тән.

Санада мәліметті жинақтау және сақтау: 1. Еске.

 2. Қиялға.

 3. Ойлауға.

 4. Қабылдауға.

 5. Түйсіктерге тән.

Бұрынғы білімдерді жаңа тұрғыдан көрсету, бұрын қабылданылмаған жаңа заттарды жасау 1. Қиялға.

 2. Ойлауға.

 3. Еске.

 4. Қабылдауға.

 5. Түйсіктерге тән.

Тұңғыш рет халықтардың этникалық ерекшеліктерін жеке тұлғалық ерекшеліктердің негізі ретінде ғылыми тұрғыда негіздеген қазақ ғалымы: 1. Ш.Уалиханов.

 2. Абай.

 3. Ы.Алтынсарин.

 4. Шәкәрім.

 5. А.Байтұрсынов.

Мына мысалда қиялдың жасалу жолдарының қандай тәсілдері қолданылған: "бұлбұл сайрайды, сен-жауыз деп, қарақшы аңға ұқсап ақырады, оның ақырғанынан барлық масаты шөптер жаншылып, хош иісті гүлдер шашырайды": 1. Гипербола.

 2. Агглютинация.

 3. Нақтылау.

 4. Акцент жасау.

 5. Типтік образдар жасау.

Шағын топтың жоғарғы сандық шегі: 1. 20-30 адам.

 2. 5-7 адам.

 3. 9-12 адам.

 4. 40-50 адам.

 5. 50 адамнан аса.

Топтағы жетекші рөлі: 1. Топ ішіндегі іс-әрекет пен өзара қарым-қатынасын үйлестіру.

 2. Топ әрекетіне жауапкершілік.

 3. Тәртіп бұзушыларға жаза қолдану

 4. Топ мүшелерінің арасында міндеттерін бөліп беру.

 5. Топтың басқа мүшелерімен көзқарас бірлігі.

Қиял бейнелері адамды коршаған болмыспен еш байланыссыз қиял-ғажайыптық құбылыстар негізінде жасалынатын қиялдың түрін анықтандар 1. Галлюцинация.

 2. Қайта жасау.

 3. Еріксіз.

 4. Шығармашылық.

 5. Ерікті.

Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет