3. Сабақ түрі: тәжірибелік


Рецепт бланкісінің үлгісібет6/7
Дата03.07.2017
өлшемі1.2 Mb.
#21599
1   2   3   4   5   6   7
Рецепт бланкісінің үлгісі.

Емдеу мекемесінің аты және штамы коды

Балаларға арналған

Ересектерге арналған

Рецептің жазылған күні « » _________________ 200 __

ж

Науқастың аты-жөні:

_______________________________
Науқастың жасы: _________________________________

Дәрігердің аты-жөні: _________________________________


Теңге


ТиынRp.: Bonaphthoni 0,1

D.t.d. № 10 in tab. obd

S: 1 таблеткадан күніне 3 рет


Дәрігердің қолы және жеке мөрі________________ мөр орныРецептің жаармды мерзімі 10 күн, 2 ай

Рецептің латын тіліндегі бөлігі. Rp:-Recipe: - ал етістігінен басталады. Әр дәрілік құралдың атауы жаңа жолдан жазылады. Рецептің әр жолы бас әріппен басталады. Дәрілік заттардың атааулары ілік септігіне, ал олардың мөлшерлері табыс септігіне қойылады.

Өсімдіктер, химиялық элементтер және дәрілік препараттар атаулары бас әріппен жазылады.

Қатты дәрілік заттардың мөлшері грамм және грамм үлестерінде көрсетіледі.Рецепте грамм сөзі жазылмайды.

Мысалы,

Recipe:Unguenti Zinci 30,0
Салмақтық өлшемдердің рецепте белгіленуі

Аты Рецепте белгіленуі

1 грамм 1,0

1 дециграмм 0,1

1 сантиграмм 0,01

1 милиграмм 0,001

1 децимиллиграмм 0,001

1 сантимиллиграмм 0,00001

1 микрограмм (гамма) 0,000001
Сұйық заттардың мөлшері миллиметр, тамшы түрлерінде көрсетіледі. Тамшыны рим цифрымен белгілеп табыс септікте жазады. 1 тамшы – І guttam, 2 тамшы - II gutas

Мысалы,

Recipe: Olei Vaselini 30 ml

Recipe: Olei Vtnhal guttas XV

Рецепте кейбір дәрілер антибиотиктер (микробтарға қарсы дәрілер) биологиялық әсер ету бірліктерінде белгіденуі қажет. Ондықта, жүздікте, мыңдықта, миллионда белгілер араб цифрымен (ЕД) ӘБ.деп жазады.

Мысалы,

Recipe: Pheomethlpenicillini 100 000 ED

Егер екі немесе бірнеше дәрілік заттар бір мөлшерде алынса, онда соңғы атаудан кейін апа (āā) – белгісі қойылады.

«Ana» - бәрі бір шамада, тең мөлшерде деген сөз.

Мысалы,

Recipe: Analgini

Amidopyrini ana 0,25

Кейде дәрігер түр түзеуші заттың мөлшерін жазбайды, бірақ латынша q.s. (quantum satis), яғни қажетіне қарай ал немесе қанша керек болса, сонша ал дейді.

Мысалы, Rp: Promedoli 0.02

Olei cacao q.s. fiat suppositorium reclate

Da tales doses numero 6

Signa: 1 суппозиториден тік ішекке салуға.

Жедел дәрі-дәрмек қажет болса, онда рецептік бланкінің жоғары бөлігінде Cito! – Тез, немесе Statim!- Шұғыл деп жазылады.Бұл жағдайда дәрінің дайындалуы және берілуі керектен тыс болуы қажет.

Рецепт жазылған күнінен бастап наркотиктік заттарды 5 күнге дейін, улы дәрілерді – 10 күнге дейін, барлық дәрілерді 2 айдың ішінде алуға болады.
Есімдік – Promonim

Латын тілі грамматикасында біздің тәжірибемізде қолданылатын есімдіктер көп емес. Қолданылатын сөздер:

  1. Pro me - өзіме (егер дәрігер рецепті өзіне жазса) pro auctore – авторға жазса.

  2. Per se – таза түрінде дәрігер дәрілердің физикалық – химиялық қасиеттерін білгендіктен, оларға дәріханадан дәрі таза түрінде берілуге болады.

«Per se» сөзі рецептке жазылса, қолға беруге болады. Мысалы:

Jodum per se – йод таза түрінде

Sulfur per se – күкірт таза түрінде

  1. Da tales doses – осы мөлшерде бер

Мысалы: Da tales doses № 20 – Осы мөлшерде 20 данадан бер.
Үстеу - Adverbium

Латын тілінде үстеу 2-ге бөлінеді:

  1. Әуелгі түрі

  2. Құрылған түрі – көбінесе сын есімнен құралады.

Үстеу қай уақытта, қай жерде, ненің қалай болғандығын хабарлайды.
Әуелгі түрі:

аnа – по,поровну – тепе-тең, бірдей мөлшерде

ut – как-қалай

statim – тотчас, немедленно – дереу, дәл уақытында

ыфузу – часто – жиі

cito – быстро, срочно – тез, жедел

citissime – очень быстро - өте жылдам

guantum satis – сколъко нужно – қанша қажет

bis – дважды – екі есе

Құралған түрі:
Үстеу сын есімнен құралады, Ī-ĪĪ септеуде сөз негізіне «е» немесе «о» жалғауларын жалғау арқылы пайда болады.

Мысалы:

rectus – recti, rect, recte –

citus – citi, cit, cito – быстро – тез

ĪII септеуде сөз негізіне «iter» немесе «еr» жалғанады.

Simplex – простой – жай, simplicis – simpliciter – просто – жайрақ

Recens – свежий – жаңа, recentis – recenter – свежо – жаңа дайындалған.
Рецептурада жиі қолданылатын үстеулер

Дәріні жедел, дереу босату қажеттілігі туған жағдайда рецепт бланкісінің жоғарғы оң жағына

satis – достаточно - керекті

cito – быстро - тез

caute – осторожно - абайлап

statim – тотчас – сол уақытта, кешікпей
guantum- керегінше

ana – поровну – тепе-тең, бірдей мөлшерде

maxime – больше всего – ең көбі


10. Оқушылардың өз бетінше атқаратын жұмысы. 31 мин (35%)

«S» анаграммасы:стрихнии

строфантин

стрептомицин

стрептоцид

сульфадимезин

синэстрол

сарколизин

Рецептерді латын тіліне аударыңыз:

Ал: Аминазин ерітіндісінің 2,5% 2 мл

Глюкоза ерітіндісінің 5% 20 мл

Араластыр. Залалсыздандыр! Бер.

Белгіле:
Ал: Теоброминнің

Амидопириннің бірдей мөлшерде 0,25

Фенобарбиталдың 0,02

Осындай мөлшерде 12 санымен таблеткаларда берілсін

Белгіленсін:
Ал: Көктемгі жанаргүл шөбінің 8,0

Жалбыз жапырақтарының 1,0

Араластыр, жинақ түзілсін

Бер. Белгіле:
Ал: Итшомырт қабығының 30,0

Қалақай жапырақтарының 20,0

Мыңжапырақ шөбінің 10,0

Араластыр, жинақ түзілсін

Берілсін. Белгіленсін:
Ал: Ментолдың 2,5

Новакаиннің бірдей мөлшерде 1,0

Этил спиртінің 70% 100 мл дейін

Араластырылсын. Берілсін. Белгіленсін.
Ал: Кастор майының 20 мл

Ксероформның 1,2

Винилиннің 1 мл

Араластыр, сұйықжағылма түзілсін

Берілсін. Белгіленсін:
11. Жаңа тақырыпты бекіту. 9 мин (10%)

Тест

1. Рецепт дегенiмiз

 1. дәрiгердiң дәрiханаға деген лебi.

 2. дәрiгердiң мекемеге деген талабы.

 3. дәрiгердiң емдеу туралы пiкiрi.

 4. дәрiгердiң фармацевтке дәрiнi дайындау және науқасқа босату жөнiндегi тiлхаты.

 5. дәрiгердiң фармацетке қойылатын талабы.

2. Рецептiң құрамында ... бар.

 1. 5 бөлiгi

 2. 3 бөлiгi

 3. 7 бөлiгi

 4. 9 бөлiгi

 5. 8 бөлiгi

3. Invocatio -дәрiгердiң тiлхаты ... сөзінен басталады.

 1. Signa.

 2. Recipe.

 3. Misce.

 4. Sterilisa.

 5. Repete.

4. «Осындай дозалар ...санымен берiлсiн» тiркестiң аудармасы:

 1. Da tales doses numero...

 2. Date tales doses numero...

 3. Dant tales doses numero ...

 4. Dentur tales doses numero ...

 5. Det tales doses numero...

5. Мақсатты бағыныңқылы сөйлемде коньюнктив ... шылауымен қолданылады.

 1. ex.

 2. et.

 3. ut.

 4. ad.

 5. pro.

6. «Араластыр, шариктер түзiлсін» тiркесiнiң аудармасы:

 1. Misceatur, ut fiant globuli

 2. Misce,ut fiat globulus

 3. Misce, ut fiant globuli

 4. Misceatur,fiat globulus

 5. Miscete, ut fiant globuli

7. Рецепт жолындағы «тұрынды» сөзі:

 1. infusa

 2. infusi

 3. infuso

 4. infusis

 5. infusorum

8. Таблеткалар мен суппозиториялар қысқартылған тәсілмен жазылғанда дәрілік форманың атауы ... түріне қойылады.

 1. Nom.Pl..

 2. Abl. Sing..

 3. Acc.Pl..

 4. Dat. Pl..

 5. Abl.Pl..

9. «15 тамызғы» терминнің аудармасы:

 1. guttae XV

 2. guttas XV

 3. guttis XV

 4. guttarum XV

 5. вgutta XV

10. Рецептiң жоғарғы оң жағындағы Cito сөзiнiң мағынасы:

 1. жақсы

 2. жай

 3. жылдам

 4. жаман

 5. тұрақты


12. Сабақты қорытындылау. 2 мин 2%)

Студенттердің білім деңгейін бағалау және түзеу. Әр студентке сабақта алған бағасы айтылады, жіберілген кемшіліктер талқыланады.

13. Үйге тапсырма беру. 2 мин 2%)

Н-1 §96, 97, 101 жаттау §99 сөздікке жазу, жаттау.

§86, ІІІ рецептерді аудару.

12 сабақ1. Сабақтың тақырыбы: Химиялық номенклатура. Химиялық

элементтердің, оксидтердің, қышқылдардың,тұздардың атаулары.
2. Сағат саны: 2 сағат 90 мин (100%)
3. Сабақ түрі: тәжірибелік
4. Сабақтың мақсаты:

 • Оқыту: оқушылардың тақырыпқа байланысты білімдерін тиянақтау, қорытындылау.

 • Тәрбиелік: оқушыларға уақытты үнемді пайдалануға білуге үйрету. Оқушының белсенділігін, тілге деген қызығушылығын арттыру.

 • Дамыту: оқушылардың сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, логикалық, шығармашылық белсенділігін дамыту.


5. Материалды-техникалық жабдықталуы:

а) техникалық құралдар: интерактивті тақта, ноутбук

ә) көрнекі және дидактикалық құралдар: плакат, слайд, өзіндік жұмыстарға арналған кеспелер, тест тапсырмалары, суреттер.

б) оқыту орны: латын тілі дәрісханасы
6. Әдебиеттер:

 • Негізгі:

1. Городкова Ю. И. Элементы латинского языка и основ медицинской терминологии: Учеб. -2-е изд., доп. –М.: Медицина 2001

2. Латинский язык и основы медицинской терминологии: учеб. для мед. вузов/под ред. Щульц Ю.Ф. -М.:Б.и;1993

3. М.Д. Машковский. Лекарственные средства. Пособие для врачей.-15-е изд.. перераб. испр. и доп. –М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2008

 • Қосымша:

1. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии: учебное пособие/ под ред. Д.А. Харкевича.-4-е изд.,испр. и доп. –М.: Медицинское информационное агенство, 2005

2. Д.А. Харкевич. Фармакология: учеб. для вузов. -10-е изд., испр. и доп.

-М.: ГЭОТАР –Медиа, 2008

3. П.Х. Попандопуло. Общая рецептура: учебно-метод. пособие. Шымкент: Б. и., 2001  • Сөздіктер:

1. А. Рақышев. Анатомиялық терминдердің сөздігі. Алматы. Рауан, Демеу, 1994 ж.

2. Т.Г. Казаченок. Фармацевтический словарь. Минск, 1977

3. Дворецкий И.Х.. Латинско-руский словарь: ок 50000 слов. -3-е изд.., испр. –М.: Русский язык, 1986

4. Бабичев Н.Т. Словарь латинских крылатых слов: 2500 единиц

М.: Русский язык, 1982

5. Ж.К. Ермахан. Тәнтану атауларының латынша-қазақша-орысша тақырыптық сөздігі. Алматы: Ана тілі, 1996
7. Ұйымдастыру кезеңі: 5 мин (6%)

 • Оқушылардың сабаққа қатысуын тексеру.

 • Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру.

 • Сабақтың мақсаты мен міндеті.


8. Оқушылардың өтілген тақырып бойынша білімін тексеру: 14 мин (15%)

Төменде берілген рецептерді қазақ тіліне аударыңыз:

Recipe: Tabulettas «Citramonum» numero 10

Detur. Signetur:
Recipe: Tincturae Convallariae

Tincturae Valerianae ana 10 ml

Tincturae Belladonnae 5 ml

Mentholi 0,2

Da. Signa:
Recipe: Extracti Crataegi fluidi 5 ml

Tincturae Convallariae 10 ml

Misce. Da. Signa:
Recipe: Extracti herbae Thermopsidis 0,05

Da tales doses numero 15 in tabulettis

Signa:
Recipe: Florum Chamomillae 40,0

Foliorum Menthae piperitae

Radicis Valerianae ana 30,0

Misce, ut fiant species

Da. Signa:
Recipe: Dragee «Revitum» numero 6

Detur. Signetur:
Recipe: Suppositoria cum Ichthyolo 0,2 numero 10

Detur. Signetur:

Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі (t, th) дыбыстардың тиістісін қойып көшіріңіз:

  • Men ... olum i, n

  • Аce ... ylsalicylicus, a, um

  • Ae ... er, eris m

  • Phenace ... inum, i n

  • ... еrmopsis, idis m

  • ex ... rac ... um, i m

  • Al ... aea, ae f

  • ... anninum i, n

  • Na ... rium i, n

  • S ... rychninum i, nЖақшаның ішіндегі қазақша сөздерді латын тіліне ауыстырыңыз:

Recipe: Extractae (шүйгін шөптің) 0,3

(Тұнбаның) Crataegi 0,15

(Тұнбаның) Rhei 0,8

(Этил спиртінің) 20 ml

Misceatur. Detur. Signetur:
Recipe: Corticis (ит шомырттың)

Foliorum (қалақайдың) ana 15,0

Tincturae (меруертгүлдің) 10 ml

Validoli 2 ml

Misceatur. Detur. Signetur:
Recipe: (Ерітіндінің) Dibazoli 5 ml

Da tales doses numero 6 (ампулаларда)

Signa:

9. Жаңа сабақты түсіндіру: 27 мин (30%)

Латын тіліндегі химиялық номенклатураға химиялық элементтер, қышқылдар, оксидтер, атаулары жатады.

Химиялық элементтердің латын атаулары ІІ ші септеудің орта тегі зат есімдеріне жатады.

Мысалы: Natrium, i n – натрий

Kalium, i n – калий

Олар екі элементтен басқасында әр уақытта «um» деген жалғаумен аяқталады.
Ескерту! Екі элемент бұл ережеге бағынбайды.

Фосфор – Phosphorus, i m

Күкірт – Sulfur, uris n


Химиялық элементтер атаулары


Химиялық элементтер

Латынша атауы

Орысша атауы

Қазақша атауы

Al

Aluminium, i n

Алюминий

Алюминий

Ag

Argentum, i n

Серебро

Күміс

As

Arsenicum, i n

Мышьяк

Мышьяк

Au

Aurum, i n

Золото

Алтын

B

Bromum, i n

Бром

Бром

Ba

Barium, i n

Барий

Барий

Bi

Bismuthum, i n

Висмут

Висмут

C

Carboneum, i n

Углерод

Көміртегі

Ca

Calcium, i n

Кальций

Кальций

Cl

Chlorum, i n

Хлор

Хлор

Cu

Cuprum, i n

Медь

Жез, мыс

F

Fluorum, i n (лат.)

seu Phtorum (греч)

Фтор

Фтор

Fe

Ferrum, i n

Железа

Темір

H

Hydrogenium, i n

Водород

Сутек

Hg

Hydrargyrum, i n

Ртуть

Сынап

I

Iodum, i n

Иод

Иод

K

Kalium, i n

Калий

Калий

Li

Lithium, i n

Литий

Литий

Mg

Magnesium, i n seu

Magnium, i n

Магний

Магний

Mn

Manganum, i n

Марганец

Мырыш

N

Nitrogenium, i n

Азот

Азот

Na

Natrium, i n

Натрий

Натрий

O

Oxygenium, i n

Кислород

Оттегі

Pb

Plumbum, i n

Свинец

Қорғасын

Ph

Phosphorus, i m

Фосфор

Фосфор

S

Sulfur, uris n

Сера

Күкірт

Si

Silicium, i n

Кремень

Шақпақ (ТАС)

Zz

Zincum, i n

Цинк

Қышқылдардың латын атаулары екі сөзден тұрады

 1. N.Sing. формасындағы acidum, I n – қышқыл сөзі.

2. «Қышқыл» сөзімен қиысатын 1-ші топ сын есім.

Қышқылдар құрамына қарай,оттекті және оттексіз болып екі топқа бөлінеді.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет