1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу: a фторалюмосилікат та фосфорна кислотабет1/9
Дата11.01.2017
өлшемі1.3 Mb.
#1604
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. Які основні компоненти цинк-фосфатного цементу:

A Фторалюмосилікат та фосфорна кислота

B Алюмінію оксид та фосфорна кислота

C Цинку фосфат та полікарбонова кислота

D Магнію оксид та фосфорна кислота

E *Цинку оксид та ортофосфорна кислота?


2. Який основний недолік цинк-фосфатного цементу:

A *Недостатньо висока міцність цементу

B Виражена токсична дія цементу на пульпу

C Зміна кольору цементу після тверднення

D Висока еластичність цементу

E Висока теплопровідність цементу?


3. Які основні компоненти силікатного цементу:

A Цинку оксид та фосфорна кислота

B Алюмінію оксид та фосфорна кислота

C *Оксиди алюмінію, кремнію та фосфорна кислота

D Магнію оксид та фосфорна кислота

E Фторалюмосилікат та фосфорна кислота?


4. Який основний недолік силікатного цементу:

A Висока еластичність цементу

B Недостатньо висока міцність цементу

C Зміна кольору цементу після тверднення

D * Виражена токсична дія цементу на пульпу

E Висока теплопровідність цементу?


5. Які основні компоненти склоіономерного цементу:

A Алюмінію оксид та полікарбонова кислота

B *Фторалюмосилікатне скло та полікарбонова кислота

C Цинку оксид та полікарбонова кислота

D Фторалюмосилікатне скло та фосфорна кислота

E Оксиди алюмінію, кремнію та фосфорна кислота?


6. Яка реакція лежить в основі твердіння склоіономерного цементу:

A Утворення гелю полікарбонової кислоти

B Утворення фосфорнокислих солей алюмінію та фтору

C Утворення комплексних сполук алюмінію та фтору

D Полімеризація полікарбонової кислоти

E *Кислотно-лужна реакція?


7. Як взаємодіє склоіономерний цемент із тканинами зуба:

A Шляхом утворення комплексних сполук алюмінію та фтору

B Шляхом утворення фосфорнокислих солей гідроксоапатиту

C*Утворення хімічної сполуки полікарбонової кислоти та кальцію гідроксоапатиту

D Шляхом полімеризації полікарбонової кислоти

E Шляхом утворення гелю полікарбонової кислоти?


8. Яка основна перевага склоіономерного цементу:

A Висока стійкість цементу до ротової рідини

B * Хімічне з’єднання цементу з гідроксоапатитом

C Низький рівень стирання (у межах 6-8 мк)

D Висока еластичність цементу

E Висока теплопровідність цементу?


9. Як треба вносити пломбувальний матеріал – силікатний цемент - у каріозну порожнину при її пломбуванні:

A Навскісними шарами

B Невеликими порціями

C Невеликими порціями, притираючи до стінок

D *1-2 порціями

E Горизонтальними шарами?


10. Які основні компоненти амальгами:

A *Порошок срібного сплаву і ртуть

B Ошурки мідного сплаву і ртуть

C Ошурки срібного сплаву і галлій

D Срібло і ртуть

E Срібла хлорид і ртуть?


11. Для чого до складу срібної амальгами уведена мідь:

A Для зменшення токсичної дії на пульпу

B *Для підвищення міцності амальгами

C Для підвищення плинності амальгами

D Для підвищення еластичності амальгами

E Для зменшення теплопровідності амальгами?


12. Для чого до складу срібної амальгами уведене олово:

A Для підвищення плинності амальгами

B Для зменшення токсичної дії на пульпу

C *Для прискорення амальгамування сплаву

D Для підвищення міцності амальгами

E Для зменшення теплопровідності амальгами?


13. Що значить «нон-γ2-амальгама:

A *Амальгма з відсутністю сполуки олово-ртуть у її складі

B Амальгма з відсутністю міді у її складі

C Амальгма з відсутністю олова у її складі

D Амальгма з відсутністю цинку у її складі

E Амальгма з відсутністю сполуки срібло-олово у її складі?


14. Як треба вносити пломбувальний матеріал – амальгаму - у каріозну порожнину при її пломбуванні:

A Навскісними шарами

B Невеликими порціями

C 1-2 порціями

D *Невеликими порціями, притираючи і конденсуючи до стінок

E Горизонтальними шарами?


15. Які основні компоненти композиційного пломбувального матеріалу:

A Оксиди алюмінію та полікарбонова кислота

B *Органічна фаза та неорганічний наповнювач

C Цинку оксид та метакрилати

D Фторалюмосилікатне скло та полікарбонові кислоти

E Оксиди алюмінію та метакрилати?

16. Яким чином відбувається тверднення композиційного матеріалу:

A Шяхом утворення фосфорнокислих солей алюмінію та фтору

B *Шляхом полімеризації органічної основи матеріалу

C Шляхом утворення комплексних сполук алюмінію та фтору

D Шляхом полімеризаціі полікарбонової кислоти

E Шляхом утворення гелю полікарбонових мономерів?


17. За допомогою чого відбувається полімеризація композиційного матеріалу:

A За допомогою утворення комплексних сполук алюмінію та фтору

B За допомогою утворення фосфорнокислих солей алюмінію та фтору

C *За допомогою вільних радикалів та іонів кисню

D За допомогою полімеризації полікарбонової кислоти

E За допомогою утворення гелю полікарбонових мономерів?


18. Які основні компоненти системи ініціації полімеризації композиційного матеріалу хімічної полімеризації:

A *Перекис бензоїлу та третинні аміни

B Вільні радикали та камфарохінон

C Вільні радикали та перекис бензоїлу

D Іони кисню та перекис бензоїлу

E Іони кисню та камфарохінон?


19. Які основні компоненти системи ініціації полімеризації композиційного матеріалу світлової полімеризації:

A Іони кисню та перекис бензоїлу

B Вільні радикали та камфарохінон

C Вільні радикали та перекис бензоїлу

D *Камфарохінон та третинні аміни

E Іони кисню та камфарохінон?


20. Як треба вносити пломбувальний матеріал – композиційний матеріал хімічної полімеризації - у каріозну порожнину при її пломбуванні:

A Невеликими порціями

B *1-2 порціями

C Невеликими порціями, притираючи до стінок

D Навскісними шарами

E Горизонтальними шарами?


21. Як треба вносити пломбувальний матеріал – композиційний матеріал світлової полімеризації - у каріозну порожнину при її пломбуванні:

A Невеликими порціями, притираючи до стінок

B Невеликими порціями

C *Навскісними шарами

D 1-2 порціями

E Горизонтальними шарами?

22. З чого не можна зробити ізолюючу прокладку під композит хімічної полімеризації:

A *З цинкевгенольного цементу

B З цинк-фосфатного цементу

C Зі склоіономерного цементу

D З компомеру

E З полікарбоксилатного цементу?

23. Чому пломбу з композиційного матеріалу треба обов’язково полірувати:

A Внаслідок наявності на її поверхні пігментованого шару

B *Внаслідок наявності на її поверхні інгібованого киснем шару

C Внаслідок наявності на її поверхні гібридного шару

D Внаслідок наявності на її поверхні забрудненого шару

E Внаслідок наявності на її поверхні іпересушеного шару?

24. Що значить «гібридний» композиційний матеріал:

A Містить мінеральну фазу та наночасточки наповнювача

B Містить вільні радикали та камфарохінон

C Містить наночасточки наповнювача

D Містить мікрочасточки наповнювача

E *Містить різного розміру часточки наповнювача?

25. Що таке компомер:

A Матеріал, що містить органічну фазу композита

B Матеріал, що має мінеральну фазу композита

C *Модифікований композитними смолами склоіономер

D Матеріал, що містить різного розміру часточки наповнювача

E Матеріал, що містить мінеральну фазу та наночасточки наповнювача?

26. Яка суттєва ознака адгезивних систем четвертого покоління:

A Модифікують забруднений шар дентину

B Утворюють забруднену зону у дентині

C Утворюють інгібовану киснем зону

D Праймер і адгезив суміщені у одній пляшечці

E *Утворюють гібридну зону у дентині?

27. Які основні недоліки фотокомпозиційних пломбувальних матеріалів:

A *Мають високу полімеризаційну усадку

B Мають високу теплопровідність

C Мають низьку полімеризаційну усадку

D Мають значну розчинність у воді

E Мають високий рівень стирання поверхні пломби?


28. На які групи за фізикохімічними властивостями поділяють пломбувальні матеріали для кореневих каналів:

A Кальцийумісні нетвердіючі та твердіючі пасти

B Цементи, склоіономери

C *1) пластичні нетвердіючі; 2) пластичні, твердіючі; 3) тверді (штифти)

D Пасти з антисептиками, пасти з кальцієм, пасти з окисом цинку

E Пасти на основі епоксидних смол, резорцин-формаліну, цинк-оксид-евгенолу?


29. Для чого використовують пластичні нетвердіючі пломбувальні матеріали для кореневих каналів:

A Для тимчасового заповнення кореневих каналів

B Для пломбування кореневих каналів постійних і молочних зубів

C Для пломбування кореневих каналів постійних зубів

D *Для пломбування кореневих каналів молочних зубів

E Для використання разом із штифтами?


30. Що таке силери:

A Пластичні пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

B *Пластичні пломбувальні матеріали, якими заповнюють простір між штифтами (гутаперчевими тощо) і стінкою кореневого каналу

C Пластичні нетвердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

D Пластичні твердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

E Пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу?

31. Що таке філери:

A Пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

B Пластичні пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

C Пластичні нетвердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

D Пластичні твердіючі пломбувальні матеріали для заповнення кореневого каналу

E *Тверді пломбувальні матеріали, якими заповнюють основний об’єм кореневого каналу?


32. Які цементи використовують для пломбування кореневих каналів зубів:

A *Цинк-фосфатні, цинк-евгенольні, склоіономерні цементи

B Цинк-фосфатні, силікатні, склоіономерні цементи

C Цинк-фосфатні, силікатні, цинк-евгенольні цементи

D Цинк-фосфатні, полікарбоксилатні, склоіономерні цементи

E Полікарбоксилатні, силікатні, склоіономерні цементи?


33. Пломбувальний матеріал для кореневих каналів зубів повинен:

A Мати певну цитотоксичність до клітин запалення

B Бути розчинним у тканинній рідині

C *Герметично обтурувати кореневий канал зуба

D Не впливати на регенерацію тканин періодонта

E Подразнювати патологічно змінені тканини періодонта.


34. Пломбувальний матеріал для кореневих каналів зубів повинен:

A Легко розсмоктуватися

B Пригнічувати регенерацію тканин періодонта

C Заповнювати кореневий канал на 2/3 його довжини

D *Не забарвлювати тверді тканини зуба

E Напівгерметично обтурувати кореневий канал зуба.

35. Пломбувальний матеріал для кореневих каналів зубів повинен:

A Не прилипати до стінок кореневого каналу

B *Не змінюватися в об’ємі під час твердіння

C Не збільшуватися в об’ємі під час твердіння

D Не твердіти у кореневому каналі

E Напівгерметично обтурувати кореневий канал зуба.

36. Який пломбувальний матеріал для кореневих каналів може змінити колір зуба:

A Каніфоль-новоіманінова паста

B Полікарбоксилатний цемент

C Цинк-евгенольний цемент

D *Резорцин-формалінова паста

E Фосфат-цемент?

37. Який основний недолік цинк-фосфатних цементів при пломбуванні кореневих каналів:

A Цитотоксична дія на тканини періодонта

B Розчинність у тканинній рідині

C *Дуже важко розпломбувати кореневий канал

D Недостатня стимуляція регенерації тканин періодонта

E Викликає некроз тканин періодонта?

38. Який основний недолік матеріалів на основі резорцин-формаліну при пломбуванні кореневих каналів:

A Дуже важко розпломбувати кореневий канал

B Розчинність у тканинній рідині

C *Цитотоксична дія на тканини періодонта

D Недостатня стимуляція регенерації тканин періодонта

E Прилипання до стінок каріозної порожнини?

39. Який основний недолік матеріалів на основі резорцин-формаліну при пломбуванні кореневих каналів:

A *Забарвлення твердих тканин зуба

B Недостатня розчинність у тканинній рідині

C Дуже важко розпломбувати кореневий канал

D Стимуляція регенерації тканин періодонта

E Прилипання до стінок каріозної порожнини?

40. Що можуть викликати матеріали на основі резорцин-формаліну при виведенні за верхівку зуба у періодонт:

A Забарвлення твердих тканин зуба

B *Некроз тканин періодонта

C Розгерметизацію кореневого каналу

D Стимуляцію регенерації тканин періодонта

E Гіперцементоз?

41. Які додаткові пристосування для фіксації пломби можна застосувати при пломбуванні великої каріозної порожнини І класу амальгамою:

A Внутрішньокореневий штифт

B *Навколопульпарні штифти

C Прозорі клинці

D Прозорі ковпачки

E Дерев’яні клинці?

42. Які додаткові пристосування треба застосувати при пломбуванні каріозної порожнини ІІ класу амальгамою для відновлення контактного пункту:

A Дерев’яні клинці

B Навколопульпарні штифти

C Прозорі клинці

D Прозорі ковпачки

E *Клинці і матриця?

43. Які додаткові пристосування треба застосувати при пломбуванні каріозної порожнини ІІ класу фотокомпозитом для відновлення контактного пункту:

A Прозорі клинці

B Навколопульпарні штифти

C *Прозорі клинці і матриця

D Прозорі ковпачки

E Дерев’яні клинці?

44. Які додаткові пристосування  треба застосувати при пломбуванні каріозної порожнини ІІ класу композитом хімічної полімеризації для відновлення контактного пункту?

  А * Клинці і матриця

  В   Навколопульпарні штифти

С    Прозорі клинці

Д   Прозорі ковпачки

Е   Дерев'яні клинці 

45. Ендодонтичний інструмент виготовлений з дроту трикутного або квадратного перерізу методом скручення. Він призначений для розширення кореневих каналів. Інструмент можна повертати у кореневому каналі на 90-180 . Визначте назву даного інструменту.

А Кореневий рашпіль

В Коренева голка

С Пульпекстрактор

Д К-ример

Е *К-файл

46.Ендодонтичний інструмент, що має форму стержня. На ньому під прямим кутом до осі інструменту розташовано близько 50 зубців, висота яких дорівнює 1/3 діаметра основи. Інструмент використовується, переважно, для видалення інфікованого предентину з кореневого каналу. Визначте назву даного інструменту.

А   Пульпекстрактор

В  *Рашпіль

С   К-ример

Д   К-файл

Е   Н-файл

48.До складу якого пломбувального матеріалу входять розчини поліакрилових кислот?

А   Силікатний цемент

В   Силікофосфатний цемент

С   Цинкевгенольний цемент

Д   Цинк-фосфатний цемент

Е  * Склоіономерний цемент 


49.Які пломбувальні матеріали використовуються для тимчасових пломб?

А. Водний дентин.

В. дентин-паста.

С. Фосфат цемент.

Д. Віноксол.

Е. *Всі перераховані відповіді вірні.
 1. Які вимоги до тимчасових пломб?

А. Не шкідливі по відношенню до пульпи.

В. Не повинні інактивувати лікарські речовини.

С. Легко вводитися і виводитися з каріозної порожнини.

Д. Достатньо стійкі та герметично закривати порожнину зубів (на певний строк)

Е. *Всі перераховані відповіді вірні.


 1. Який час затвердівання дентин-пасти?

А. *1-2 години.

В. 10 хвилин.

С. 3-5 годин.

Д. 30 хвилин.
 1. Які із перерахованих тимчасових пломбувальних матеріалів ставлять надовготривалий термін?

А. *Полікарбоксилатний цемент.

В. Водний дентин.

С. Дентин-паста.

Д. Полімерний матеріал для тимчасового пломбування.

Е. Всі перераховані відповіді вірні.


 1. До тимчасових полімерних матеріалів відносять:

А. Цинк-фосфатний цемент.

В. Цинкоксиевгенольний цемент.

С. Цинк-сульфатний цемент.

Д. *Cimpat LC.

Е. Склоіономерний цемент.


 1. Для затвердіння тимчасових полімерних цементів необхідно:

А. Дистильована вода.

В. 1-2 години для затвердіння в ротовій порожнині.

С. *Фотополімеризатор.

Д. Всі перераховані відповіді вірні.
 1. Який пломбувальний матеріал найбільш доцільно використати для короткотривалого тимчасового пломбування каріозної порожнин II класу за Блеком?

А. Дентин-паста.

В. Віноксол.

С. Водний дентин.

Д. *Тимчасовий полімерний матеріал.

Е. Всі перераховані відповіді вірні.


 1. Яка мінімальна міцність на стискання повинна бути у пломбувальних матеріалах для тимчасових пломб і пов'язок?

А. *10,0 МПа/м2.

В. 15,0 МПа/м2.

Д. 5,0 МПа/м2.

С. 35,0 МПа/м2.

Е. 60,0 МПа/м2.


 1. Для замішування віноксолу необхідно:

А. Дистильована вода.

В. *Розчин полістиролу у гваяколі.

С. Розчин спирту у гваяколі.

Д. Розчин гваяколу.
 1. Які тимчасові пломбувальні матеріали найбільш сумісні з композиційними матеріалами?:

А. *Безевгенольні тимчасові матеріали.

В. Дентин - паста.

С. Водний дентин.

Д. Всі перераховані.

59.Який пломбувальний матеріал лікарю-стоматологу необхідно використати для лікування гострого глибокого карієсу в 36 зубі I клас за Блеком?

А. Дентин-паста.

В. Віноксол.

С. Фосфат-цемент.

Д. *Кальцесіл.

Е. Полікарбоксилатний цемент.
 1. Яку лікувальну прокладку повен використати насамперед лікар-стоматолог для лікування гострого запального процесу в пульпі?

А. Кальцесіл.

В. Dycal.

C. Calcimol.

Д. *Pulpomixin.

E. Кальцесіл LC.


 1. Накладання ізолюючої прокладки проводиться:

А. *На дно і стінки каріозної порожнини до емалево-дентинної границі.

В. На дно каріозної порожнини.

С. Повністю заповнити каріозну порожнину.

Д. Не доводити ізолюючу прокладку на 1 мм до краю каріозної порожнини.

Е. Вносити товщиною не більше 1 мм.


 1. Який пломбувальний матеріал не доцільно використовувати для ізолюючих прокладок?

А. Цинкфосфатний цемент.

В. Склоіономерний цемент.

С. *Цинкевгенольний цемент.

Д. Полікарбоксилатний цемент.

Е. Склоіономерний цемент.


 1. Які пломбувальні матеріали не використовуються для лікувальних прокладок пломб?

А. *Adhesor.

В. Dycal.

C. Calcimol.

D. Pulpomixin.

E. Кальцесіл LC.


 1. Що впливає на швидкість полімеризації ізолюючих прокладок?

А. Температура приміщення.

В. Ретельність змішування компонентів матеріалу.

С. Співвідношення порошку та рідини.

Д.Наявність вологи в порожнині.

Е. *Все перераховано вірно.


 1. В якості ізолюючих прокладок можуть бути використані?

А. Штучний дентин.

В. *Склоіономерні цементи.

С. Пластмаси.

Д. Композити.

Е. Кальцієвмісні матеріали.


 1. Для лікування гострого глибокого карієсу лікар-стоматолог використав кальцієвмісну лікувальну прокладку "Life". Які правила внесення лікувальної прокладки?

А. Внести на дно каріозної порожнини.

В. Внести на дно і стінки каріозної порожнини.

С. *Внести на дно в ділянці проекції рогу пульпи.

Д.Заповнити каріозну порожнину.

Е. Все перераховане вірно.


 1. До прокладочних матеріалів відносять:

А. Лікувальні прокладки.

В. Лаки.


С. Ізолюючі прокладки.

Д. Структурні прокладки.

Е. *Всі відповіді вірні.


 1. Прокладочні матеріали це -:

А. Матеріали призначені для заповнення всієї каріозної порожнини.

В. Матеріали, що використовуються для заповнення кореневих каналів.

С. Матеріали, що використовуються для лікування пульпітів.

Д. *Матеріали, що використовуються для створення проміжного шару між основним пломбувальним матеріалом і дентином.

Е. Матеріали,що призначені для кращої фіксації пломб.


 1. Які основні складники цинк-фосфатного цементу:

А. Фторалюмосилікат та фосфорна кислота.

В. *Цинку оксид та ортофосфорна кислота.

С. Цинку фосфат та полікарбонова кислота.

Д. Магнію оксид та фосфорна кислота.

Е. Алюмінію оксид та фосфорна кислота.


 1. Яка адгезія цинк-фосфатних цементів до твердих тканин зуба?

А. *Механічна.

В. Мікроретенція.

С. Хімічна.

Д. Всі відповіді вірні.
 1. Який основний недолік цинк-фосфатного цементу?

А. Виражена токсична дія на пульпу.

В. Висока еластичність цементу.

С. *Недостатньо висока міцність цементу.

Д. Зміна кольору після затвердіння.

Е. Висока теплопровідність.


 1. Який основний недолік силікатного цементу?

А. Недостатньо висока міцність цементу.

В. Висока еластичність цементу.

С. *Виражена токсична дія на пульпу.

Д. Висока теплопровідність.

Е. Зміна кольору після затвердіння.


 1. Які основні компоненти силікатного цементу?

А. Цинку оксид та фосфорна кислота.

В. *Оксиди алюмінію, кремнію та фосфорна кислота.

С. Алюмінію оксид та фосфорна кислота.

Д. Магнію оксид та фосфорна кислота.

Е. Фторалюмосилікат та фосфорна кислота.


 1. Як потрібно вносити силікатний пломбувальний матеріал у каріозну порожнину при її пломбуванні?

Невеликими порціями.

В. Навскісними шарами.

С. Невеликими порціями, притираючи до стінок.

Д. *1-2 порціями.

Е. Горизонтальними шарами.


 1. Яка адгезія полікарбоксилатних цементів до твердих ткани зуба?

А. Механічна.

В. Мікроретенція.

С. Хімічна.

Д. *Все перераховане вірно.
 1. Який із перерахованих цементів має найменш подразнюючу дію на пульпу зуба під час проведення пломбування?

А. Силікатний цемент.

В. Цинк-фосфатний цемент.

С. *Полікарбоксилатний цемент.

Д. Силікофосфатний цемент.

Е. Модифікований цинк-фосфатний цемент.


 1. Через який час спостерігається найбільша міцність полікарбоксилатного цементу?


  Каталог: images -> Portal
  Portal -> Тематичний план практичних занять з модуля 3
  Portal -> Навчально-методичний комплекс
  images -> Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения приморско-ахтарского района «районная стоматологическая поликлиника»
  Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
  Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
  Portal -> ”Стоматологія ортопедична
  Portal -> Закон еквівалентів. Визначення еквіваленту металу об’ємним методом


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет