1-межелік бақылау тестілеріДата08.07.2017
өлшемі77.55 Kb.
#29096
«Еңбек қорғау» пәнінен студенттердің білімін тексеруге арналған

1-межелік бақылау тестілері
1 Зиянды өндіріс факторы дегеніміз не ?

А. Табиғат құбылысына байланысты әсер

В. Жұмыс барысында енбекшінің жұмыс қабілетінің төмендеуіне

немесе ауыруына әкеп соғатын еңбек жағдайлары.

С. Ұжымдағы психологиялық жағдайлар.

D. Адам денсаулығын күрт төмендететін еңбек жағдайлары.

Е. Техногендік әсер.
2 Еңбек гигиенасы ғылымы қай жүйені зерттейді?

А. Адам - Өндірістік орта

В. Адам-техника-қоршаған орта

С. Табиғат – Адам

D. Адам- табиғат- машина

Е. Адам – ауа – жер


3 Қауіпті, зиянды өндіріс факторлары қандай топтарға бөлінеді?

А. Механикалық, физиологиялық, өндірістік

В. Физикалық, химиялық, биологиялық, психофизиологиялық

С. Тұрмыстық, өндірістік.

D. Әлеуметтік, қоғамдық.

Е. Табиғи, жасанды, техногенді.


4 Еңбек заңына сәйкес аптадағы жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы неше сағаттан аспауы керек ?

A. 28 сағат

B. 40 сағат

C. 36 сағат

D. 45 сағат

E. 10 сағат


5 Еңбек қорғауды бақылаудың бірінші сатысының күндерін атаңыз?

A. күнде

B. екі күнде бір рет

C. үш күнде бір рет

D. төрт күнде бір рет

E. тоғыз күнде бір рет


6 Кәсіби ауру дегеніміз не?

A өндірістегі зиянды жағдайлардың ұзақ уақыт әсер етуінен адам денсау-лығының нашарлап, жұмыс қабілетінің төмендеуіне әкеліп соғатын ауыру

B қауіпты факторлардың әсерінен болатын оқиға

C технологиялық процесстің әсерінен болатын сырқат

D қимылдың аздығынан болатын ауыру

E жүйкенің шаршауынан болатын сырқат

7 Өндірісте жарақат алудың негізгі себептерін көрсетіңіз?

A машиналар, құрал-жабдықтардың ақаулары, құрылғының жасалуындағы кемшіліктері

B технологияның жеткілікті ойластырылмауы,ауыр жұмыстардың механика-ландырылмауы

C транспортты пайдалану ережелерін бұзу, жұмыс орнының дұрыс ұстал-мауы

D жеткіліксіз бақылау, қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы

E барлық көрсетілген мәселелер кіреді


8 Өндірістік бірегей жазатайым оқиғаны тексеру комиссия мүшелігіне кімдер кіреді?

A бақылау органдарының инспекторлары

B мекеме басшысы, еңбек қорғау инженері

C еңбек қорғау инженері, бөлімше басшысы, жазатайым оқиғаға ұшыраған адамның мүддесін қорғайтын бір адам

D мекеменің, кәсіпопынның жоғарғы органдарының мамандары

E кәсіподақ комитетінің мүшелері


9 Өндірістік жазатайым оқиғалар қалай жіктеледі?

A қанша адам зардап шеккеніне байланысты

B ауырлығы, салдарына байланысты

C қандай жерде, жағдайда болғанына байланысты

D дұрыс жауабы А,В,С

E дұрыс жауабы жоқ

10 Қанша адам зардап шеккеніне байланысты жазатайым оқиғалар қалай жіктеледі?

A бірегей (бір адаммен болған), топтық (екі немесе одан да көп)

B ауыр, жеңіл

C өлімге әкеп соққан, кісі өліміне әкеп соқтырмаған

D жұмыспен байланысты, өндірістік

E тұрмыстық, табиғи апаттан болған


11 Ауырлығы, салдарына байланысты жазатайым оқиғалар қалай жіктеледі?

A өндірістік, табиғи, механикалық

B жеңіл, ауыр, өлімге әкеп соққан

C тұрмыстық, жұмыспен байланысты

D техногенді, табиғи, тұрмыстық

E дұрыс жауабы жоқ


12 Ұжымдық қорғану құралдарына не жатады?

А. панаханалар, әр түрлі ғимараттар

В. сақтық белбеуі, сақтық клапандар

С. противогаз, тұмылдырықтар

D. екі және одан да көп адамды зиянды немесе қауіпті өндірісітк факторлардан бір мезгілде қорғайтын техникалық құралдар

Е. жеке адамды қорғауға арналған техникалық құралдар


13 Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқауды кімдер жүргізеді?

А. бөлімше басшылары

В. еңбек қорғау инженері

С. бас мамандар

D. мекеме басшысы

Е. техникалық еңбек инспекторы


14. Мақсатты нұсқау жүргізілген кезде қандай іс-қағазы толтырылады?

А. жеке карточка

В. нұсқауды тіркеу журналы

С. Н-1 формадағы акті

D. медициналық карточка

Е. наряд-допуск толтырылады

15 Арнайы тексеру комиссиясы мүшелері саны, құрамы қандай жағдайларға байланысты анықталады?

A өндірістік жағдайға байланысты

B жағдайға байланысты емес

C жазатайым оқиғаның салдарына (ауыр, жеңілдігіне, қанша адам зардап шеккеніне)

D оны мекеме басшысы шешеді

E оны жоғарғы шаруашылық органы шешеді

16 Өндірістік жарақаттанудың себептерін көрсетіңіз?

A ұйымдастырушылық, техникалық

B санитарлық-гигиеналық, табиғи апаттар

C психофизиологиялық

D экономикалық

Е айтылған себептердің бәрі


17 Жарақаттануды сапалық жағынан сипаттайтын коэффицентін атап көрсет?

A жиілік коэффиценті

B жеңілдік коэффиценті

C ауырлық коэффиценті

D экономикалық коэффиценті

E жұмыс күнін жоғалту коэффиценті

18 Өндірістегі жарақат түрлерін атаңыз?

A суықтан, ыстықтан, химиялық, физикалық

B механикалық, химиялық, электрожарақат, ыстық-суық температурадан

C биологиялық, психикалық, механикалық, табиғи апаттан

D техникадан, температурадан, химиялық, электр тоғынан

E дұрыс жауабы жоқ


19 Өндірістегі жазатайым оқиғаларды тергеп – тексеруді ұйымдастыруға, рәсімдеуге және тіркеуге кім жауапты?

А. өндірістік жазатайым оқиғаларды тексеруге, рәсімдеуге, тіркеуге кәсіподақ ұйымы жауапты

В. мемлекеттік еңбек инспекциясы жауапты

С. жоғарғы шаруашылық басқармасы қызметкері жауапты

D. жұмыс беруші жауапты

Е. прокуратура қызметкері жауапты


20 Өндірістік санитария нені зерттейді?

  1. қызметкерлерге зиянды әсер етіп, әртүрлі ауруларға шалдықтыратын өндірістік факторларды реттеу мәселелерін зерттейді.

B. өндіріс орындарында өрт қауіпін сақтауды ұйымдастырады.

C. қауіпті құрал-жабдықтарды зерттейді.

D. ішкі-сыртқы ауаның дер кезінде алмасуын зерттейді.

E. барлық жауап дұрыс емес


21 Атмосфералық ауаның қысымының қалыпты нормасы неге тең?

A. 550 мм сн.бағанасына

B. 760 мм сн. бағанасына

C. 800 мм сн. бағанасына

D. 900 мм сн. бағанасына

E. 300 мм сн. бағанасына


22 Жарақаттың химиялық түрін атаңыз?

A жылулық, сынық, ет жаншылу

B ыстық тиуі, күйіп қалу, үсіп қалу

C қышқыл, сілті немесе басқа химиялық заттардан күйіп қалу

D биологиялық, жүйкеге әсер т.с.с.

E барлық жауабы дұрыс


23 Жұмыс орнындағы алғашқы нұсқауды кімдер жүргізеді?

А. бөлімше басшылары

В. еңбек қорғау инженері

С. бас мамандар

D. мекеме басшысы

Е. техникалық еңбек инспекторы


24 Жарақаттың механикалық түрлерін атаңыз?

A сүйек сынуы, буындардың шығуы, еттің жаншылуы, кесіп алу

B химиялық улану, шаңды ауа әсері

C жүйкеге әсер, қан қысымы көтерілуі

D ыстық өту, үсіп қалу, күйіп қалу

E шошу, қорқу, қуану, налу


25 Электр жарақат түрлерін атаңыз?

A қорқу, күйіп қалу, құлап кету

B химиялық, қызулық, жүрекке әсер

C биологиялық, психофизиологиялық

D электрошок, электр соққы

E механикалық, химиялық, қызулық


26 Өндірістік жазатайым оқиғаларды тексеру мәні неде?

A Прокуратура мен тексеру органдарына есеп беру үшін

B Статистика бөліміне есеп беру үшін

C Жазатайым оқиғаның себебін анықтап, кінәлі адамды анықтап, қайталан-бас үшін шара қолдану

D Жарақаттану, кәсіби аурудың алдан алу

E Барлық жауабы дұрыс


27 Өндірістік жарақаттанудың санитарлық-гигиеналық себептерін атап көрсетіңіз?

A мөлшерден артық шу, діріл, сәулелер

B ауаның шаң, газбен ластануы

C жарықтың жетіспеуі немесе мөлшерден артық болуы

D микроклиматтың қолайсыз көрсеткіштері, тұрмыстық бөлмелердің дұрыс ұсталмауы

E барлық көрсетілген факторлар жиындығы


28 Жұмысшылар ауыр жұмыс атқарған кездегі жұмыс орындарындағы ауаның қозғалыс жылдамдығы норма бойынша қанша болуы керек?

A. 0,02 м/сек

B. 0,3 м/сек

C. 3,001 м/сек

D. 0,5 м/сек

E. 6,2 м/сек


29. Еңбеккер тұрақты немесе уақытша болатын кеңістікті қалай атайды?

A. жұмыс орны

B. еңбек алаңы

C. зауыт территориясы

D. жұмыс аймағы

E. бұдан басқа


30 .Жұмыс орнының микроклиматына анықтама берініз?

А. Микроклимат деп бөлменің жылылығын айтамыз

В. Жұмыс орнының микроклиматы деп – сол ортадағы физикалық,

химия-лық және биологиялық әсерлердің қосындысын айтамыз.

С. Микроклимат деп ауа қозғалысы мен ауа құрамындағы шаң мөлшерін айтамыз.

D. Микроклимат деп бөлмедегі жарық шамасы мен электромагниттітолқындар қосындысын айтамыз

Е. Дұрыс жауабы жоқ
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет