1 жавобли тестлар (40%) – 240 табет1/4
Дата03.01.2017
өлшемі1.44 Mb.
  1   2   3   4
1 жавобли тестлар (40%) – 240 та
Пломба ашёси кариоз кавакка қуйилади:

A. гладилка билан*

B. штофер билан

C. экскаватор билан

D. зонд билан

E. пинцет билан


Тиш тошларини олиш учун ишлатилади:

A. экскаватор*

B. гладилка

C. штопфер

D. пинцет

E. зонд
Пломбага пардоз беришда ишлатиладиган асбоблар:

A. финир, полир, фреза*

B. карборундли тош, цилиндрик фиссур бор

C. конуссимон бор, фреза, полир

D. шарсимон бор, карборундли тош

E. полир, шарсимон бор, финир
Миллер игнаси ёрдамида:

A. канал узунлиги, йўналиши, ўтувчанлиги аниқланади*

B. пульпа қолдиқлари олинади

C. канал пломба ашёси билан тўлдирилади

D. канал кенгайтирилади

E. девордаги зарарланган дентин олинади


Вақтинчалик пломба ашёсига киради:

A. дентин паста*

B. силидонт

C. силицин

D. норакрил

E. эвикрол


Доимий пломба ашёсига кирмайди:

A. сувли дентин*

B. силицин

C. фосфат-цемент

D. амалгамалар

E. эвикрол


Даволовчи тагликлар қўлланилади:

чукур кариесни даволашда*

дойимий пломба ашеларини изоляциялашда

копланмани фиксациялашга

кариоз бўшликни вақтинчалик изоляциялашда

доимий пломба ашеси сифатида плобалашда


Даволовчи тагликлар таркибидаги кальций гидрооксид таъсири:

A. одонтотроп*

B. механик мустахтамлик

C. юқори адгезивлик

D. косметик эффект

E. химиявий мустахкамлик


Висфат-цемент кукуни таркибига киради:

A. висмут оксиди*

B. кумуш

C. мис


D. кремний оксиди

E. каолин


Макро тулдирилгичли композитларга киради:

A. эвикрол*

B. акрилоксид

C. норокрил

D. силицин

E. силидонт


Гибридларга киради:

A. геркулайт*

B. эвикрол

C. фосфат-цемент

D. силидонт

E. силицин


Ажратувчи таглик сифатида қўлланилади:

A. рух-фосфат цементлар*

B. силикат цементлар

C. силико-фосфат цементлар

D. амальгамлар

E. кимёвий композит пломбаси


Силикат цементларга киради:

A. силицин, фритекс*

B. силидонт,

C. белладонт

D. эвикрол, акрилоксид

E. дентин паста, виноксол


Силикат пломбалари учун хос:

A. шаффофлик*

B. пульпага ножуя таъсир йўк

C. иссиклик утказади

D. хажмини кискартирмайди

E. фторидлар сакламайди


Макро тулдиргичли композитларга киради:

A. эпакрил*

B. гелиомоляр

C. призма

D. силицин

E. силидонт


Гибридларга киради:

A. харизма*

B. эвикрол

C. фосфат-цемент

D. силидонт

E. силицин


Ажратувчи таглик сифатида қўлланилади:

A. ШИЦ*


B. силикат цементлар

C. силико-фосфат цементлар

D. амальгамлар

E. композитлар


Силикат пломбаларни қўллашга қўрсатмалар:

A. курак, қозик*

B. премоляр, молярлар

C. курак, молярлар

D. қозик, премолярлар

E. курак
Силико-фосфатларга киради:

A. силидонт,беладонт*

B. комполайт, харизма

C. адгезор, висцин

D. амальгамлар, штифтлар

E. шишаиономер цементлар
Некроэктомия ўтказилади:

A. шарсимон бор билан, экскаватор билан*

B. тескари конуссимон бор билан

C. фиссур бор билан

D. конуссимон бор билан

E. ғилдираксимон бор билан


Метал шпател билан қорилади:

A. цемент асосидаги пломба ашёлари *

B. эвикрол

C. компалайт

D. геркулайт

E. бриллиант


Канал учун қотмайдиган пломба ашеси нима асосида тайёрланади:

A. мойлар*

B. ок кум

C. цемент

D. пластмасса

E. композит


Дайрек-бу:

A. фиссур герметик*

B. компомер

C. микрогибрид

D. цемент

E. штифт
Трубинали дастага эга бўлган бор машина:

A. Хирана*

B. УС-30


C. БЭС-10

D. БК-1


E. БЭО-30
Резорцин-формалин усулининг камчиликлари:

A. тишни пушти ранга кириши*

B. тиш пулпасини яллиғланиши

C. тиш пулпасини некрозланиши.

D. тиш каналига яхши киритилади

E. рентгенконтраст


Пастки жагнинг иккинчни молярининг илдиз номи:

A. дистал ,медиал *

B. тангдай, лунж

C. лунж, тил

D. танглай, медиал

E. дистал, танглай


Илдиз каналлари учун пластик қотмайдиган ашени қўрсатинг:

A. еғ асосли антисептик воситалар*

B. резорцин-формалин паста

C. кумуш штифтлар

D. фосфат-цемент, парацин

E. штифтлар


Реставрация учун қарши абсолют қўрсатмалар:

A. пломба компонентларига беморнинг аллергик реакцияси*

B. тищни патологик емирилиши ва тўғри прикуснинг бирга учраши

C. бруксизм

D. беморни оғиз бўшлиғи гигиенасига эътиборсизлиги

E. 12 ёщдан кичик беморларни тишини пломбалашда.


Пластик қотувчи пломба ашёларига киради:

A. фосфат- цемент *

B. антисептик пасталар

C. пластмасса штифтлар

D. металл штифтлар

E. гуттаперчали штифтлар


Тўғри дастакка ишлатиладиган бор хажмлари:

A. 4.6 см*

B. 2.2-2.7 см

C. 1.7-2.2 см

D. 3.2-3.6 см

E. 2.6-3.2 см


Лайнерни қўллашга қўрсатмалар:

A. пульпани химик таъсирловчилардан ажратишда*

B. пульпани термик таъсирловчилардан ажратишда

C. доимий пломба ашёсини хажмини кичрайтирищ

D. пульпани токсик таъсирловчилардан ажратишда

E. коронкани фиксациялашда


Бормашина дастаклари қуйидагича бўлади:

A. юмшоқ, қаттиқ *

B. оддий ва мураккаб дастаклар

C. метал ва пластмассали дастаклар

D. қуйма дастаклар

E. хамма жавоблар тўғри


Эндодонтик асбобларга кирмайди :

A. экскаватор *

B. дрильбор

C. пульпаэкстрактор

D. игла Миллера

E. илдиз бурави


Импрегнация усулларини қўллашга кўрсатмалар:

A. ўтмайдиган ва ёмон ўтувчи каналли тишларда*

B. бир илдизли тишларда

C. хамма тишларда

D. сут тишларни илдизи сўрилганда

E. кўп илдизли тишларни ўтишда


Ёмон ўтувчи илдиз каналларига механик ишлов беришда ишлатилади:

A. дрильбор*

B. развертка

C. илдиз (Миллер) игнаси

D. канал тулдиргич

E. пулпэкстрактор


Илдиз каналидан юмшоқ тўқимани олишда қўлланиладиган асбоб:

A. пульпаэкстрактор *

B. К-файл

C. бор


D. полир

E. винир


Даволовчи тагликка киради:

A. кальцикур, калцимол*

B. виноксол

C. фосфат цемент

D. дентин паста

E. фторлак


Юкори марказий курак тишларда каналлар сони:

A. 1*


B. 3

C. 2


D. 4

E. 5
Пахта валиклари куйидаги усул билан стерилизация килинади:

A. автоклавда*

B. кайнатиш

C. курук хавода

D. вазелинда кайнатиш

E. антисептиклар билан
1-синф кариес бушлиги жойлашади:

A. моляр ва премоляр тишларни фиссурасида*

B. буйин олди сохасида

C. курак ва козик тишларни юзаларида

D. курак ва козик тишлар контакт юзасида бурчаклар бузилган холда

E. моляр ва премолярларни контакт юзаларида


Асбобларни кимёвий стериллаш учун қўлланиладиган учлик эритманинг таркиби:

A. натрий бикарбонат, формалин, фенол *

B. глицерин, йод 3%, водород пероксиди

C. резорцин, формалин, натрий бикарбонат

D. дистилланган сув, спирт, йод

E. хлорамин, водород пероксиди, йод


Асосий текшириш усулларига киради:

A. бемор кўриги*

B. электроодонтодиагностика

C. цитологик текширув

D. биохимик текширув

E. гистамин синамаси


Қўшимча текшириш усулларига киради:

A. электроодонтодиагностика*

B. перкуссия

C. зондлаш

D. пальпация

E. кўрик
Тозаланган тиш юзасига нур тутами юборилганда, тиш қаттиқ тўқималари ҳолати тўғрисида маълумот берадиган усул:

A. люминесцент диагностика *

B. электроодонтодиагностика

C. термометрия

D. рентгенография

E. эмални бўяш
Тишнинг электрқўзғалувчанлигини аниқлаш учун қўлланиладиган усул:

A. электроодонтодиагностика *

B. рентгенография

C. цитологик

D. биохимик

E. термодиагностика


Кариес – бу:

A. тиш қаттиқ тўқималарининг деминерализацияси ва юмшаши, ҳамда кейинчалик ковакнинг

пайдо бўлиши билан кечадиган патологик жараёндир *

B. эмаль ва дентиннинг патологик емирилиши

C. тиш пульпасининг яллиғланиши

D. периодонтдаги патологик жараён

E. эмаль эрозияси
Зарарланиш ўчоқни жойлашиши бўйича кариес бўлади:

A. бўйин олди *

B. пульпа ичи

C. пульпа олди

D. доғ босқичидаги

E. ўрта
Топографик таснифга (чуқурлигига) кўра кариес бўлади:

A. юза *

B. сурункали

C. қайталанувчи

D. иккиламчи

E. циркуляр
Асоратланган кариес бўлиб ҳисобланади:

A. периодонтит *

B. эрозия

C. некроз

D. гипоплазия

E. гиперплазия


Илгари қўйилган пломба олдида кариоз ковакнинг пайдо бўлиши қандай номланади:

A. иккиламчи кариес *

B. флюороз

C. доғ босқичидаги кариес

D. эмаль гиперестезия

E. эмаль эрозияси


Доғ босқичдаги кариесни ташхислаш мақсадида витал бўяш усули нима ёрдамида ўтказилади:

A. метилен кўки *

B. йод

C. спирт


D. бриллиант кўки

E. калий перманганат


Доғ босқичидаги кариесда тиш пульпаси қандай ток кучига таъсирланади:

A. 2-6 мкА *

B. 12-20 мкА

C. 20-40 мкА

D. 40-60 мкА

E. 100 мкА дан кўп


Юза кариес нима билан қиёсланади:

A. гипоплазия *

B. ўткир ўчоқли пульпит

C. ўрта кариес

D. доғ босқичидаги кариес

E. чуқур кариес


Эрозия кўпинча қуйидагилар билан бирга кечади:

A. гиперестезия *

B. тунги оғриқлар

C. хуружсимон оғриқлар

D. сабабсиз оғриқлар

E. чуқур кариоз ковак


Понасимон нўқсон жойлашади:

A. бўйин олди соҳада*

B. апроксимал юзаларда

C. дўмбоқлар соҳасида

D. чайнов юзасида

E. кесув қиррасида


Юза кариесни даволашда (1 синф), доимий пломба сифатида қўлланилади:

A. Tetric-Ceram *

B. адгезор

C. белацин

D. унифас

E. дентин-паста

Юза кариесни даволашда (2 синф), доимий пломба сифатида қўлланилади:

A. Herculite *

B. адгезор

C. белацин

D. тенет

E. дентин-паста


Ўрта кариес нима билан қиёсланади:

A. чуқур кариес *

B. патологик емирилиш

C. гиперестезия

D. Фурнье тишлари

E. ўткир ўчоқли пульпит


Ўрта кариес билан қиёсланади:

A. сурункали фиброз периодонтит *

B. доғ босқичидаги кариес

C. юза кариес

D. сурункали фиброз пульпит

E. ўткир ўчоқли пульпит


Ўрта кариес ўткир кечганда кузатилади:

A. барча жавоблар тўғри *

B. ковак деворлари юмшаган

C. ковак туби юмшаган

D. ковак қирралари едирилган

E. мўрт эмаль


Ўрта кариес сурункали кечганда кузатилади:

A. барча жавоблар тўғри *

B. ковак деворлари қаттиқ

C. ковак туби қаттиқ

D. кириш тешиги кенг

E. эмаль ва дентин нўқсони


Чуқур кариес нима билан қиёсланади:

A. ўткир ўчоқли пульпит *

B. доғ босқичидаги кариес

C. Фурнье тишлари

D. юза кариес

E. патологик емирилиш


Ўткир ўчоқли пульпит нима билан қиёсланади:

A. ўткир диффуз пульпит*

B. ўрта кариес

C. сурункали пульпит ўткирлашуви

D. сурункали периодонтит ўткирлашуви

E. юза кариес


Ўткир ўчоқли пульпит учун хос:

A. барча таъсиротлардан оғриқ*

B. симптомсиз кечиш

C. тишлаш вақтида оғриқ

D. иррадиацияланувчи оғриқ

E. оқма йўлнинг мавжудлиги


Биологик агентлар (микроблар ва уларнинг токсинлари) пульпага тушади:

A. барча жавоблар тўғри*

B. кариоз бўшлиқдан дентин каналчалари орқали

C. қон томири орқали

D. лимфа томири орқали

E. оғиз суюқлигидан


Ўткир диффуз пульпит нима билан қиёсланади:

A. уч шохли нерв невралгияси*

B. сурункали фиброз пульпит

C. чуқур кариес

D. сурункали гипертрофик пульпит

E. сурункали грануляцияланувчи периодонтит


Ўткир диффуз пульпит учун хос:

A. тунги оғриқлар*

B. симптомсиз кечиш

C. оқма йўлнинг мавжудлиги

D. гранулеманинг мавжудлиги

E. суяк тўқимасининг резорбцияси


Сурункали фиброз пульпит нима билан қиёсланади:

A. сурункали гангреноз пульпит*

B. эрозия

C. некроз

D. ўрта кариес

E. сурункали грануляцияланувчи периодонтит


Сурункали гипертрофик пульпит учун хос:

A. барча жавоблар тўғри*

B. тиш бўшлиғида «ёввоий гўшт парчаси»нинг мавжудлиги

C. механик таъсирловчилардан оғриқ

D. кариоз ковак мавжудлиги

E. пульпанинг қонувчанлиги


Сурункали гипертрофик пульпит қиёсий ташхиси нима билан ўтказиш керак:

A. милк сўрғичини ўсиши*

B. сурункали фиброз пульпит

C. сурункали фиброз периодонтит

D. сурункали гангреноз пульпит

E. сурункали гранулематоз периодонтит


Сурункали гипертрофик пульпит милк полипи билан қиёсий ташхисини ўтказишда диагностик белги бўлиб ҳисобланади:

A. ўсиб кетган тўқима атрофини зондлаганда зонд милк оёқчасига тақалади*

B. интакт тиш

C. кариоз доғларнинг мавжудлиги

D. эмальда юза дефектларининг мавжудлиги

E. тиш карашларининг мавжудлиги


Пульпитнинг қайси шаклида катта ўлчамли кариоз ковак ўсиб кетган тўқима билан тўлганлиги кузатилади, текканда осон қонайди, зондлаганда кучсиз оғриқ:

A. сурункали гипертрофик*

B. сурункали фиброз

C. сурункали гангреноз

D. ўткир ўчоқли

E. ўткир диффуз


Пульпитнинг қайси шаклида пульпа камераси очиқ, тож пульпаси ўрнига парчаланиш маҳсулотлари, чуқур зондлаганда оғриқ, гангреноз ҳид бўлади:

A. сурункали гангреноз*

B. ўткир ўчоқли

C. ўткир диффуз

D. сурункали гипертрофик

E. сурункали фиброз пульпит


Сурункали гангреноз пульпит қиёсий ташхиси қуйидагилар билан ўтказилади:

A. сурункали чўққили периодонтити*

B. ўрта кариес

C. папиллит

D. гипертрофик пульпит

E. чуқур кариес


Пульпада минерал тузларнинг ўчоқли ёки диффуз чўкмалари бу:

A. петрификатлар*

B. тўғри жавоб йўқ

C. барча жавоблар тўғри

D. флюороз

E. гиперестезия


Пульпада чўкиб йиғиладиган дентинсимон ҳосилалар бу:

A. дентикллар*

B. гиперплазия

C. барча жавоблар тўғри

D. флюороз

E. гипоплазия


Тиш бўшлиғида жойлашиш бўйича дентикллар бўлади:

A. интерстициал*

B. фиброз

C. ўткир


D. сурункали

E. қайталанувчи


Дентикллар чўкади:

A. пульпанинг тож қисмида*

B. цементда

C. периодонтда

D. эмальда

E. дентинда


Витал ампутация усули қўлланилади:

A. сурункали фиброз пульпит *

B. барча жавоблар тўғри

C. сурункали гангреноз пульпит

D. ўткир периодонтит

E. тўғри жавоб йўқ

«Экстирпация» тушунчаси нимани англатади:

A. тож ва илдиз пульпасини тўлиқ олиш*

B. тож пульпасини олиш

C. илдиз каналини пломбалаш

D. даволовчи таглик қўйиш

E. ажратувчи таглик қўйиш


И.Лукомский буйича периодонт тўқимаси суюқлигини сақлайди:

A. 60% ни *

B. 30% ни

C. 40%ни


D. 20%ни

E. 10%ни


Жойлашиши буйича периодонтит бўлинади:

A. чўққили (апикал), қирғоқли (маргинал) *

B. ўткир, сурункали, сурункалининг қайталаниши

C. гематоген, лимфоген

D. инфекцион, трваматик, медикаментоз

E. ўткир, ўткир ости


Захарланиш боскичидаги ўткир чўққили периодонтитга хос:

A. узоқ давом этувчи, симилловчи оғриқ *

B. тунги оғриқ

C. хуружсимон оғриқ

D. совуқ таъсуротдан киска оғриқ

E. кимиевий таъсуротдан киска оғриқ


Ўткир апикал периодонтит давомийлиги:

A. 2-3 суткадан 2 хафтагач *

B. 2-3 суткадан 1 соатгач

C. 1-2 ойгача

D. 1-2 йилгач

E. 2-3 ойгача


Сурункали фиброз периодонтит киёсланади:

A. ўрта кариес *

B. ўткир учли периодонтит

C. чуқур кариес

D. ўткир диффуз пульпит

E. ўткир афтоз стоматит

Сурункали фиброз периодонтит ва ўрта кариеснинг умумий симптоми булиб:

A. оғриқсиз бушлик *

B. касаллик ривожлантиришни анамнези

C. рентгенологик тасвир

D. тиш бўшлиғини зондлаш

E. перкуссия оғриқли


Сурункали фиброз периодонтит ва ўрта кариеснинг фаркловчи тарафлари:

A. барча жавоблар тўғри*

B. очик тиш бўшлиғи

C. тиш ранги

D. анамнез

E. оғриқсиз


Сурункали фиброз ва сурункали грануляцияловчи периодонтит ўртасида умумий булиб:

A. бушликни оғриқсиз зондлаш *

B. рентгенологик тасвир

C.тиш перкуссияси оғриқли

D. оқма йулнинг мавжудлиги

E. милкда кизариш

Сурункали фиброз ва сурункали грануляцияловчи периодонтитнинг бир-биридан фаркловчи белги:

A. оқма йўлнинг мавжудлиги *

B. баъзан симптомсиз кечиши

C. периодонтал тукимадаги узгариш

D. тиш бўшлиғини оғриқсиз зондлаш

E. милк узгаришсиз


Суяк тўқимасида текис чегарали деструкция учоги характерланади:

A. сурункали гранулематоз периодонтитга *

B. сурункали фиброз периодонтит

C. сурункали грануляцияловчи периодонтитга

D. уткир периодонтитга

E. сурункали пульпитга


Сурункали гранулёматоз периодонтит ташхиси куйилади:

A. рентгенологик текширув асосида *

B. тиш перкуссиялангач

C. касаллик анамнези асосида

D. тиш куришдан кейин

E.беморнинг ташки куриниши

Сурункали периодонтитларни хирургик даволаш усулига кирмайди :

A. канални пломбалаш *

B. реплантация

C. гемисекция

D. резекция

E. коронаро-радикуляр сепарация


Бошка альвеолага тишни кучириб утказиш:

A. трансплантация *

B. ампутация

C. Резекция

D.Гемисекция

E. коронар-радикуляр сепарация


Илдиз учи сохасида дрильбор синиб колганда кайси усул кулланалади:

A. илдиз учи резекцияси*

B. ампутация

C. гемисекция


D. трансплантация

E. коронар-радикуляр сепарация


Илдиз учини резекциядан сўнг илдиз каналини ретроград(тескари)

пломбалаш учун кўлланилади:

A. фосфат – цемент*

B. силидонт

C. резорцин-фармалин

D. кўмушли амальгама

E. эндометазон- паста

Сепсисни ташхиси кўйилади:

A. бемор қонини бактериологик тахлили асосида*

B. ўпкани флюрографияси асосида

C. сўлакни текшириш асосида

D. тиш карашини текшириш асосида

E. гистамин синамаси
Сепсис – бу:

A. организмнинг умумий захарланиши*

B. эмальни этишмовчилиги

C. детнинни этишмовчилиги

D. суяк тўқимасини этишмовчилиги

E. кариоз кавакни мавжудлиги

Ферментларга киради:

A. лидаза,трипсин*

B. хемотрипсин,фурациллин

C. гиалуронидаза,фурациллин

D. Клотримазол,трипсин

E. йод-люголь, хлорамин


Асосий текширув усули

A. пайпаслаш*

B. гистамин синамаси

C. тери синамаси

D. ЭОД

E. рентгенография


Тиш чўткаси билан ўртача фойдаланилади:

A. 3 ойдан 6 ойгача*

B. 6 ойдан 1 йилгача

C. 1 йил 2 йилгача

D. 2йилдан 3 йилгача

E. 1 ойдан 6 ойгача


Таянч – ушлаб турувчи вазифани периодонт толалари бажармайди:

A. оскиталан*

B. коллаген

C. ретикулин

D. эластик

E. аргирофил


Периодонтитнинг химоя функцияси бажаради:

A. ретикуло-эндотелиал тизими*

B. цементобластлар

C. остеобластлар

D. коллаген толалар

E. фиброз толалар


Периодонтитнинг сенсор функциясини бажаради:

A. нерв рецепторлари*

B. қон томирлари

C. ретикуло зндотелиал тизими

D. бириктирувчи толалари

E. аргирофил толалари


Этиологик омилларга кўра периодонтитлар бўлади:

A. инфекцион, травматик*

B. апикал, маргинал

C. ўткир ва сурункали

D. серозли ва йиригли

E. сурункали, кайталовчи


Медикаментоз периодонтит илдиз каналига қуйидаги ашёлар билан шилов берилганда юзага келади:

A. 10% формалин*

B. гипохлорит натрий

C. ферментлар(трипсин, химотрипсин)

D. 1%йодинол

E. 2% хлорамин


Ўткир периодонтитнинг интоқсикация босқичида бемор қуйидаги огриққа шикоят қилади:

A. доимий симмиловчи лоқал*

B. қисқа муддатли, ўз-ўзида юзага келувчи

C. таркалувчи, тунги

D. тарқалувчи, пульсациялловчи

E. хуружсимон, тунги

Периодонтнинг бириктирувчи тўқимасини дағал толали фиброз тўқима билан алмашиши қуйидаги тур учун хос:

A. сурункали фиброз периодонтит*

B. сурункали грануляциловчи периодонтит

C. сурункали гранулематоз периодонтит

D. кистогранулема

E. сурункали пульпит


Ўткир йирингли периодонтитда регионар лимфатик тугунлар:

A. катталашган огриқли,ҳаракатчан*

B. катталашган, огриқсиз,ҳаракатчан

C. катталашган огриқли, атроф тўқима билан бирлашган

D. ўзгаришсиз

E. катталашмаган, пайпасланмайди


Периодонт ялигланишга ЭОД нинг кўрсаткичи:

A. 100 мкА дан баланд*

B. 70-80мкА

C. 80-90мкА

D. 90-100мкА

E. 2-10мкА


Периодонтал ёриқнинг илдиз учида кенгайиши қуйидаги периодонтитда кузатилади:

A. сурункали фиброз периодонтит*

B. сурункали грануляциловчи периодонтит

C. сурункали гранулематоз периодонтит

D. кисто-гранулема

E. ўткир периодонтит


Рентеннограммада суяк тўқимасининг аниқ думалоқ шаклдаги резорбция ўчоги хос:

A. сурункали гранулематоз периодонтитга*

B. сурункали фиброз периодонтитга

C. сурункали грануляциялашган периодонтитга

D. ўткир периодонтитга

E. сурункали пульпитга


Илдиз каналига медикаментоз ишлов бериш мақсадни кўзлайди:

A. микрофлорага таъсир*

B. оғриқсизлантириш

C. илдиз чуққисини беркитиш

D. периодонтитнинг қайта тикланишини фаоллаштириш

E. илдиз канали тулдириш


Оқма йўли бор булган пастки жағнинг қозиқ тишни сурункали грануляцияланган периодонтитни даволашда илдиз каналини пломбалаш мақсадга мувофиқ:

A. унифас билан*

B. резорцин-формалин паста билан

C. парацин билан

D. цинк-эвгенол паста билан

E. йодоформ пастаси


Маргумушли периодонтитни даволашда антидот сифатида қўлланилади:

A. унитиол5%*

B. димексид

C. ЭДТА


D. хлоргексидин

E. фурацилин


Периодонтитнинг клиник шаклига кирмайди:

A. сурункали гипертрофик *

B. ўткир серозли

C. сурункали фиброзли

D. сурункали грануляцияланган

E. сурункали гранулематоз


Сурункали фиброз периодонтитда шиллик қаватда:

A. ўзгариш йўқ*

B. оқма йул мавжуд

C. гиперемияланган

D. бироз бўртиб чиққан

E. коллатерал шиш


Асосий текшириш усулларига киради:

A. сўров,қуриқ, пайпаслаш*

B. суров R-графия ЭОД

C. РМА,ПИ,КПИ, индексни аниқлаш

D. лаборатор текшириш усуллари

E. Писарев-шиллер пробаси


Периодонтитни боғлов аппарати тузилган:

A. даста хосил қилувчи коллаген толалардан*

B. хужайравий элементлардан

C. бир-бирига параллел жойлашган эластик толалардан

D. бир-бирига параллел жойлашган эластик ва коллаген толалардан

E. эластик толаларидан


Тишлараро суяк тўсиги тузилган:

A. остеон тизимли суяк пластинкасидан иборат кортикал пластинка *

B. остеобласт ва остеоқластдан

C. остеобласт тизимли суяк пластикасидан

D. остеоқластдан

E. дағал тукимали коллаген толаларидан


Экссудация боскичида ўткир периодонтитга хос:

A. доимий симилловчи, локал, лўқилловчи оғриқ *

B. хароратли таъсуротдан

C. тунги оғриқ

D. кимёвий таъсуротдан оғриқ

E. хуружсимон оғриқ

Илдиз учи сохасида “олов шарпаси” билан суяк ўзгариши кузатилади:

A. сурункали грануляцияловчи периодонтитда *

B. сурункали гранулематоз периодонтитда

C. сурункали фиброз периодонтитда

D. ўткир чўққили периодонтитда

E. сурункали гипертрофик пульпитда


Милкда вазопарез симптоми хос:

A. сурункали грануляцияловчи периодонтитга *

B. сурункали фиброз периодонтит

C. сурункали гранулематоз периодонтитга

D. ўрта кариесга

E. понасимон нуксонга

Периодонтни трофик функциясини бажаради:

A. қон томирлар*

B. РЭС хўжайралари

C. толалар

D. остеобластлар

E. плазматик хўжайралар


Рентгенограммада илдиз чукки сохасида суяк тукимасининг юмалоқ шаклда чегараланган деструкция ўчоги хос:

A. сурункали гранулематоз периодонтитга*

B. сурункали фиброз периодонтитга

C. сурункали грануляцион периодонтитга

D. ўткир периодонтитга

E. ўткир диффуз пульпитга


Рентген суратида грануляцияли перидонтитда бўлади:

A. суяк тўқимасини чегараси ноаниқ "олов шарпаси" каби емирилиш учоги*

B. суяк тўқимасини доира шаклида емирилиш учоги 0,5 см диаметргача

C. нуқсон доира шаклда диаметри 0,7 см гача

D. илдиз чуққисида перидонтитни калинланиши

E. илдиз чуққисида кистогранулема

Ўткир чўққили периодонтитни оғриқ жадаллиги куйидагига боғлиқ:

A. экссудат характери*

B. оқма йул борлиги

C. экссудат микдорига

D. гранулема турига

E. суяк тукимаси деструкция даражасига


Сурункали фиброз периодонтит киёсланади:

A. ўрта кариес билан*

B. маргинал периодонтии билан

C.чуқур кариес билан

D. Ўткир учли периодонтит билан

E. ўткир диффуз пульпит билан


Гемисекция ўтказилади:

A. пастки жағни 1 ва 2 чи пастки молярларида*

B. юқори жағни курак тишида

C. юқори жағни козик тишида

D. юқори жағнинг 3 молярида

E. пастки жағни курак тишида

Бифуркация сохасида перфорация юзага келганда қайси усул ишлатилмайди:

A. тишни олиш*

B. резекция

C. ампутация

D. гемисекция

E. реплантация


Физиологик тиш-милк чўнтаги бўлиб хисобланади:

A. тиш ва милк орасидаги 0.2 мм ёриқ*

B. тиш ва милк орасидаги 4 мм ёриқ

C. цемент ва альвеола орасидаги ёриқ

D. тиш ва милк орасидаги 3-5 мм ёриқ

E. тиш ва милк орасидаги 8 мм ёриқ


Тишни бўйин сохасида периодонт толаларини йуналиши:

A. горизонтал*

B. кийшик

C. вертикал

D. спиралсимон

E. аралаш


Периодонт чўққки тўқимасини грануляцион тўқимага алмашиши ва оқма хосил бўлиши куйидагига хос:

A. сурункали грануляцион периодонтитга*

B. сурункали фиброз периодонтитга

C. кистага

D. сурункали гранулематоз периодонтитга

E. кистогранулемага


Пастки курак тишларнинг ўткир йирингли периодонтитида регионар лимфаденит кузатилади:

A. дахан ости*

B. қулоқ олди

C. жаг ости

D. жаг усти

E. қулоқ орка


Илдиз чўққисида периодонтал ёриқни нотекис кенгайиши кузатилади:

A.сурункали фиброз периодонтитда*

B.Ўт кир периодонтитда

C.сурункали грануляциялашган периодонтитда

D.сурункали гранулематоз периодонтитда

E.кистогранулемада


Периодонтитларни хирургик даволашда гемисекция ўтказилади:

A. пастки молярда*

B. юқори молярда

C. пастки премолярда

D. юқори премолярда

E.барча тишда


Илдиз ампутацияси утказилади:

A. юқори молярда*

B. пастки молярда

C. пастки премолярда

D. юқори премолярда

E. фронтал тишларда


Медикаментоз периодонтит ривожланади натижада:

A. маргумуш пастани дозаси кўп бўлса*

B. тўғри прикусда

C. ипни тиш билан узганда

D. формалин таъсирида

E. фенол таъсирида


Периодонтитда тукималарни шикастланиш жойига караб периодонтит ривожланади:

A. маргинал*

B. фиброз

C. гранулематоз

D. грануляциялашган

E. гангреноз


Йирингли экссудат периодонтда пастки жағга тарқалиши мумкин:

A. суяк тукимасига*

B. гаймор бўшлиғига

C. куз косасига

D. куз ости сохасига

E. пешона тери сохасига


Ўткир чўққи периодонтитни ташхислашда ахамиятли:

A. яллигланиш давомийлиги*

B. интакт тиш

C. тиш караши

D. оғриқ йўқлиги

E. эмаль минерализацияси


Сурункали периодонтитни ўткирлашувида бўлиши мумкин:

A. умумий ахвол узгарган*

B. умумий ахвол узгармаган

C. интакт тиш

D. яхши уйку

E. яхши иштаха


Трипсин таъсирга эга эмас:

A. эмаль утказувчанлигини ошириши*

B. регенерацияни ошириши

C. бактериостатик

D. фагоцитозни фаоллаштириш

E. гиалуронидазани хосил булишини пасайтириш


Сурункали периодонтитни даволашда илдиз каналига антисептик ишлов бергандан сунг пахтали турундада экссудат изларини йўқлигидан кейин килиш керак:

A. илдиз каналини куритиб, пломбалаш*

B. илдиз канали оркали экссудатга йул очиш

C. утув бурма оркали йул очиш

D. тишни сугириб ташлаш

E. кюретаж килиш


Одонтоген келиб чикишли сурункали интоқсикацияда намоён булмайди:

A. шикоятлар йўқ*

B. иштаханинг бузилиши

C. бушашиш

D. уйкунинг бузилиши

E. субфебрил тана харорати


Сурункали интоқсикацияда қонда кузатилмайди:

A. узгариш йўқ*

B. иккиламчи анемия

C. лейкоцитоз

D. лимфоцитоз

E. эозинофилия

Ўткир периодонтитда клиник-лаборатор курсаткичларга кирмайди:

A. яхши уйку ва иштаха*

B. тана хароратини 38 гача кутарилиши

C. қон формуласини чапга силжиши

D. ОЭ ни ошиши (20 мм/соатгач

E. лейкоцитоз (15000 гач


Сурункали деструктив периодонтитларда организмнинг умумий бузилишларига кирмайди:

A. ўзгаришсиз*

B. иммунологик реактивликни узгариши

C. бактериал аллергенларга юқори сезувчанлик

D. қон формуласини узгариши

E. оқсил фракцияларини узгариши


Ўткир периодонтит экссудация боскичида биринчи ёрдам бўла олмайди:

A. фтор воситаларини кўллаш*

B. яллигланишга карши даво буюриш

C. экссудатга илдиз канали оркали йўл очиш

D. дренаж оркали экссудатга йўл очиш

E. оғриқсизлантириш


Периодонтитларда илдиз каналларига механик ишлов беришга кирмайди:

A. ЭДТАни куллаш*

B. антисептиклар остида каналнинг 1/3 кисмидан пульпа колдикларини олиб ташлаш

C. антисептиклар остида каналнинг 2/3 кисмидан пульпа колдикларини олиб ташлаш

D. антисептиклар остида пульпа колдикларини боскичма-боскич олиб ташлаш

E. илдиз каналини файллар ёрдамида кенгайтириш


Периодонтитни даволашда электрофорез қўлланилади тишларда:

A. ёмон утувчи каналларда*

B. гермитизмга чидамли тишларда

C. юза кариесни даволашда

D. ўрта кариесни даволашда

E.чуқур кариесни даволашда

Факат милк сўрғичларини яллиғланиши хос:

A. гингивитни енгил даражасига*

B. пародонтит енгил даражасига

C. Гингивит ўрта оғирлигига

D. пародонтит ўрта оғирлигига

E. пародонтозга


Гингивитнинг ўрта оғирлигида шикастланади:

A. маргинал милк*

B. милк сўрғичи

C. ўтувчи бурма

D. альвеоляр милк

E.суяк усти пардаси


Гипертрофик гингивит шакиллари:

A. шишли, фиброз *

B. ярали, катарал

C. енгил, ўрта, оғир

D. биринчи, иккинчи, учинчи

E. фиброзли, ярали


Милк сўрғичлари учи ва милк четлари яраланиши хос:

A. ярали гингивитга *

B. катарал гингивитга

C.оғир кечувчи пародонтитга

D. Гипертрофик гингивитга

E. пародонтозга

Маргимуш пастасини тишлар орасига тушиши нимани ривожланишига олиб келади:

A. ярали гингивитни*

B. тарқалган пародонтитни

C. катарал гингивитни

D. экссудатив даврдаги периодонтитни

E. пародонтозни

3,5 мм гача бўлган пародонтал чўнтак хос:

A. пародонтитни енгил даражасига *

B. пародонтитни ўрта даражасига

C. гингивитни енгил даражасига

D.пародонтитни оғир даражасига

E. ярали гингивитига


Тишларни яхши фиксацияси, милк ретракцияси, тишлар бўйни очилиб қолиши, понасимон нуқсонлар хос:

A. пародонтозга *

B. оғир даражадаги пародонтитга

C. енгил даражадаги гингивитга

D. пародонтолизга

E. пародонтомага


Пародонтнинг патологик жараёнларини махаллий даволаш бошланади:

A. тиш карашларини олиб ташлашдан*

B. милк сўрғичларини кесишдан

C. медикаментоз ишлов беришдан

D. аппликациялардан

E. яллиғланишга қарши даводан

Катарал гингивитда дори воситаларидан қўлланилади:

A. хлоргексидин эритмаси *

B. глюкоза эритмаси

C. кортикостероидлар

D. водород перекиси

E. резорцин эритмаси

Гипертрофик гингивит шишли шаклида қуйидаги даво қўлланилади:

A. склеротик терапия *

B. яллиғланишга қарши терапия

C. антибиотик терапия

D. кератопластик даво

E. кортикостероидлар


Оғиз дахлизига киради:

A. ўтув бурма*

B. оғиз бўшлиғи туби

C. тил юганчаси

D. жағ ости сўлак безини чиқиш йўли

E. тилча


Тилни энг кўп сонли сўрғичлари:

UA. ипсимон*

B. замбуруғсимон

C. тарновсимон

D. баргсимон

E. шарсимон


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватни харакатчанлигини нима таминлайди:

A. шиллиқ ости қавати*

B. хусусий қават

C. эпителий

D. шох қават

E. донадор қават


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини мугузланувчи қисмини айтинг:

A. қаттиқ танглай*

B. лунж

C. ўтув бурмаD. оғиз бўшлиғи туби

E. тилни пастки юзаси


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини Фордайс безлари бор қисмини айтинг:

A. лунж*


B. лаб

C. милк


D. қатттиқ танглай

E. язык
Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини қайси қисми калта бўлганда диастема ривожланади:

A. лаб юганчаси*

B. тилни ўрта бурмаси

C. қулоқ олди сўлак безини сўрғичи

D. танглай чоки

E. курак сўрғичи
Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини қалинлашган эпителийси жойлашади:

A. лабларда*

B. тилни устки қисмида

C. тилни ён юзасида

D. тилни пастки юзасида

E. юмшоқ танглайд


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини қалинлашган эпителийси жойлашади:

A. лунжда*

B. тилни устки қисмида

C. тилни ён юзасида

D. тилни пастки юзасида

E. юмшоқ танглайда


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини юпқалашган эпителийси жойлашади:

A. тилни пастки юзасида*

B. тилни устки қисмида

C. тилни ён юзасида

D. лабларда

E. лунжда


Оғиз бўшлиғини шиллиқ қаватини химоя функцияси хисобига бажарилади:

A. оғиз шиллиқ қаватни микроорганизм ва вирусларга нисбатан баръер хусусиятига*

B. эпителийни юқори митотик фаоллиги хисобига

C. турли рецепторлар хисобига

D. айрим органик ва анорганик бирикмаларни сўриб олиш хисобига

E. овқат луқмасини шакллаш ва ютиш хисобига


Оғиз бўшлиғини шиллиқ қаватини пластик функцияси хисобига бажарилади:

A. эпителийни юқори митотик фаоллиги хисобига*

B. оғиз шиллиқ қаватни микроорганизм ва вирусларга нисбатан баръер хусусиятига

C. турли рецепторлар хисобига

D. айрим органик ва анорганик бирикмаларни сўриб олиш хисобига

E. овқат луқмасини шакллаш ва ютиш хисобига


Оғиз бўшлиғини шиллиқ қаватини сезиш функцияси хисобига бажарилади:

A. турли рецепторлар хисобига*

B. эпителийни юқори митотик фаоллиги хисобига

C. оғиз шиллиқ қаватни микроорганизм ва вирусларга нисбатан баръер хусусиятига

D. айрим органик ва анорганик бирикмаларни сўриб олиш хисобига

E. овқат луқмасини шакллаш ва ютиш хисобига


Оғиз бўшлиғини шиллиқ қаватини сўриш функцияси хисобига бажарилади:

A. айрим органик ва анорганик бирикмаларни сўриб олиш хисобига*

B. турли рецепторлар хисобига

C. эпителийни юқори митотик фаоллиги хисобига

D. оғиз шиллиқ қаватни микроорганизм ва вирусларга нисбатан баръер хусусиятига

E. овқат луқмасини шакллаш ва ютиш хисобига


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини асосий текшириш усуллари:

A. пальпация*

B. цитологик

C. бактериологик

D. функционал

E. иммунологик


Бемор оғиз бўшлиғидан ёмон хид келишига шикоят қилганда оғизни қайси қисмларини кўздан кечириш лозим:

A. хамма жавоб тўғри*

B. оғиз бўшлиғини дахлиз қисми

C. хусусий оғиз бўшлиғи

D. тил

E. танглай


Люминесцент усул қўлланилади аниқлаш учун:

A. кератоз характерини *

B. специфик зарарланишни

C. замбўруғли зарарланишни

D. вирусли зарарланишни

E. аллергияни


Цитологик усулга киради:

A. суртма – босма*

B. люминесцент

C. функционал

D. томография

E. Олдрич синамаси


Яллиғланишни аниқловчи синама:

A. Шиллер – Писарев*

B. Ясиновский

C. Олдрич

D. Роттер

E. Кавецкий – Базарнова


Тўқиманинг аскорбин кислотага тўйинганликни аниқловчи синама:

A. Роттер*

B. Олдрич

C. Шиллер - Писарев

D. Ясиновский

E. Кавецкий – Базарнова


Қабариқли (Олдрич) синамаси аниқлаш учун қўлланилади:

A. тўқима гирофиллигини*

B. яллиғланишни

C. тўқиманинг аскорбин кислотага тўйинганликни

D. гистаминга сезувчанликни

E. хўжайра элементини структурали хусусиятлари


Тишларни хароратли таъсиротларга сезувчанлиги аниқланади усул билан:

A. термодиагностика*

B. электроодонтодиагностика

C. волдыр синамаси

D. суртма – босма

E. тўқима гидрофиллигини аниқлаш учун


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қават касалликларида беморни асосий текшириш усуллари:

A. хамма жавоб тўғри *

B. беморни шикоятларини сўраш

C. хает ва хозирги касаллик анамнезини еғиш

D. зарарли одатларни аниқлаш

E. касбий зарарликларни аниқлаш


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини кўригида аниқланади:

A. хамма жавоб тўғри *

B. шиллиқ қават ранги

C. шиллиқ қават намлиги

D. зарарланиш элементлари

E. зарарланиш элементларини локализацияси


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати касалликларида беморларни қўшимча текшириш усуллари:

A. хамма жавоб тўғри *

B. цитологик текширув

C. бактериологик текширув

D. қоннинг биохимик текшируви

E. қоннинг умумий тахлили


Қоннинг умумий тахлили аниқлайди:

A. хамма жавоб тўғри *

B. эритроцитлар сони

C. лейкоцитлар сони

D. лейкоцитар формула

E. рангли кўрсатгич


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватидан кўтарилиб турмайдиганг бирламчи элемент:

A. доғ*


B. афта

C. яра


D. ёриқ

E. эрозия


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини қайси қатламида гипохром доғ жойлашади:

A. эпителий*

B. хусусий шиллиқ қ атлам

C. шиллиқ ости қатлам

D. мушак қатлам

E. бириктирувчи тўқима қатлами


Зарарланишни бирламчи элементини кўрсатинг:

A. пуфак*

B. афта

C. яра


D. чандиқ

E. қипиқ
Зарарланишни бирламчи элементини кўрсатинг:

A. тугунча*

B. афта


C. яра

D. чандиқ

E. ёриқ
Зарарланишни иккиламчи элементини кўрсатинг:

A. чандиқ*

B. доғ

C. тугунчаD. дўмбоқча

E. тугун
Зарарланишни иккиламчи элементини кўрсатинг:

A. ёриқ*

B. доғ


C. тугунча

D. дўмбоқча

C. тугун
Зарарланишни бирламчи элементини кўрсатинг:

A. қабарчиқ*

B. афта

C. яра


D. чандиқ

E. ёриқ
Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати тиканаксимон қават эпителий хўжайраларини дегенератив ўзгаришларида хўжайралар аро цитоплазматик алоқаларини эриб кетиши номланади:

A. акантолиз*

B. спонгиоз

C. акантоз

D. паракератоз

E. гиперкератоз
Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватини чизиқли нуқсони номланади:

A. ёриқ*


B. афта

C. яра


D. эрозия

E. киста
Эпителиал хўжайраларни нотўлиқ мугузланиши номланади:

A. паракератоз*

B. акантолиз

C. спонгиоз

D. акантоз

E. гиперкератоз
Тиканаксимон қават хўжайралари орасида экссудат еғилиши номланади:

A. спонгиоз*

B. акантоз

C. паракератоз

D. гиперкератоз

E. акантолиз


Базал ва тиканаксимон қават хўжайралари ичида суюқлик еғилиши номланади:

A. вакуол дистрофия*

B. акантоз

C. паракератоз

D. гиперкератоз

E . акантолиз


Оғиз бўшлиғи ўткир механик жарохатида (эпителий бутунлиги бузилмаган)ги зарарланиш элементи:

A. гематома*

B. яра

C. тугун


D. пуфак

E. қатқалоқ


Декубитал ярани даволаш бошланади:

A. шикастловчи омилни бартараф қилишдан*

B. кератопластик аппликациясидан

C. кератолитик аппликациясидан

D.ярани кесишдан

E. седатив препаратларни ичишдан


Оғиз бўшлиғи ўткир механик жарохатида (эпителий бутунлиги бузилганда)ги зарарланиш элементи:

A. эрозия*

B. яра

C. мугузланишни кучайишиD. эпителий пролиферацияси

E. қатқалоқ

Декубитал ярани қиеслаш керак:

A. трофик яра билан*

B. кератоакантома билан

C. Боуэн касаллиги билан

D. лейкоплакия билан

E. тўғри жавоб йўқ


Папилломатоз гиперплазия – бу:

A. протез остидаги донадор юмшоқ қип-қизил юза*

B. оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватда куя еган юза

C. қаттиқ ўсмасимон хосила

D. ўткир механик жарохат

E. гальванизм


Бўлакли фиброма сабаби:

A. оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати протез четлари билан зарарланиши*

B. ўткир механик жарохат

C. гиперкератоз

D. Candida замбуруғи таъсири

E. кимъевий зарарланиш

Папиллома бу:

A. лунж, лаб, тилда жойлашган юмалоқ шаклли хосила*

B. гиперкератоз ўчоғи

C. афта


D. яра

E. шилиниш


Травматик шикастланиш ва эрозияни цитологик кўринишида намоен бўлади:

A. яллиғланиш элементлари *

B. Лангханс хўжайраси

C. акантолитик хўжайра

D. атипик хўжайра

E. спонгиоз


Травматик омил бартараф қилингандан кейин битиб кетишга мойил:

A. травматик яра*

B. саратон яраси

C. нур яраси

D. сил яраси

E. трофик яра


Гиперкератоз ўчоқни бартараф қилиш мақсадида қўлланилади:

A. криохирургия*

B. оғриқсизлантириш

C. антисептик ишлов

D. кератолитик

E. кератопластик


Кератопластиклар сурункали механик травмада таъсир кўрсатади:

A. эпителизацияни стимуллаш учун *

B. бактерицид

C. фибринолитик

D. сезув нерв охирларини блоклайди

E. иккиламчи инфекция ва жарохатланиш эхтимолини пасайтиради


Эрозив юзани некротик карашдан тозалайди:

A. протеолитик ферментлар*

B. антисептиклар

C. антибиотиклар

D. кератопластиклар

E. анестетиклар


Физик травма хисобланади:

A. гальванизм*

B. кислота билан куйиш

C. ишқор билан куйиш

D. рана

E. гематома


Гальванизм оғиз бўшлиғида юзага келади:

A. хар хил металлардан*

B. бузилган тишлардан

C. тиш йўқлигидан

D. тўлиқ олинувчи протезлардан

E. композит пломбалардан


Гальванизм оғиз бўшлиғида қайси касаллик ривожланишига олиб келади:

A. лейкоплакия*

B. сурункали қайталанувчи афтоз стоматит

C. кўп шаклли экссудатив эритеми

D. пўрсилдоқ

E. кандидоз


Гальванизм оғиз бўшлиғида қайси касаллик ривожланишига олиб келади:

A. қизил ясси темиратки*

B. сурункали қайталанувчи афтоз стоматит

C. кўп шаклли экссудатив эритеми

D. кандидоз

E. ромбсимон глоссит


Термик куйиш сабаби бўлиши мумкин:

A. иссиқ бўғ *

B. гальванизм

C. нос чекиш

D. кимъевий корхонада ишлаш

E. ун заводида ишлаш


Нур яраси учун хос:

A. доимий кучли оғриқ*

B. шабнам симптоми

C. тез эпителизация

D. оғриқ йўқлиги

E. кичик хажми


Нур яраси қиесланади:

A. ўсма ярасидан*

B. оқсимдан

C. эрозив стоматитдан

D. қизил ясси темираткини эрозив – ярали шакли билан

E. қаттиқ шанкр билан


Гальванизм оғиз бўшлиғида нимадан келиб чиқади:

A. протез тайерлаш технологияси бузилганда кўп миқдорда кавшар хосил бўлганда *

B. шикастланган тишлардан

C. тиш йўқлигидан

D. тўлиқ олинувчи протезлардан

E. композит пломбалардан


Физик травма ривожланиши мумкин :

A. нур энергиясидан*

B. скальпельдан

C. кислотадан

D. ишқордан

E. ўткир асбобдан


Термик куйиш сабаби бўлиши мумкин :

A. иссиқ овқат*

B. кислота

C. нос чекиш

D. кимъевий корхонада ишлаш

E. ун заводида ишлаш


Нур ярасига хос :

A. доимий кучли оғриқ *

B. умумий ахволи ўзгармаган

C. эпителизация тез юзага келиши

D. оғриқ йўқ

E. кичик хажми


Нур яраси қиесланади :

A. ўсма ярасидан *

B. юмшоқ лейкоплакиядан

C. эрозив стоматитдан

D. қизил ясси темираткини типик шаклидан

E. люпомадан


Физик травма келиб чиқиши мумкин :

A. электр токидан*

B. ўткир бордан

C. скальпельдан

D. кислотадан

E. ишқордан


Термик куйишда пуфак нимани хисобига ривожланади:

A. акантолиз*

B. спонгиоз

C. паракератоз

D. гиперкератоз

E. акантоз


Стоматологик кабинетда химик травмага сабабчи бўлиб ҳисобланади:

A. резорцин – формалин пастаси*

B. 30% димексид эритмаси

C. 2% натрий гипохлорит эритмаси

D. хлорфиллиптни 1% спиртли эритмаси

E. 0,2% сангвиритрин эритмаси


Оғиз бўшлиғини ишқор билан куйиши қандай номланади:

A. колликвацион*

B. коагуляцион

C. гангреноз

D. катарал

E. эрозив


Оғиз бўшлиғини кислота билан куйиши қандай номланади:

A. коагуляцион*

B. катарал

C. эрозив

D. колликвацион

E. гангреноз


Сурункали кимевий травма қайси касалликни ривожланишига сабаб бўлиши мумкин:

A. лейкоплакия*

B. кўп шаклли экссудатив эритема

C. сурункали қайталанувчи афтоз стоматит

D. пўрсилдоқ

E. глоссалгия


Ишқор билан куйишда оғиз бўшлиғини чайқаш учун эритма ишлатилади:

A. 1% лимон кислота эритмаси*

B. куйдирилган магний сульфат сув билан

C. 1 – 2% натрий гидрокарбонат эритмаси

D. 1 – 2% бор кислотаси эритмаси

E. совунли сув


Оғиз бўшлиғини кимевий куйишига этиологик омил бўлиб хисобланади :

A. резорцин ­– формалинли паста *

B. 1% водород пероксид эритмаси

C. 30 % димексид эритмаси

D. 1% уксус кислота эритмаси

E.1 % лимон кислота эритмаси

Оғиз бўшлиғини маргимуш пастаси билан куйишида қандай антидот қўлланилади:

A. йод*


B. натрий бикарбонат эритмаси

C. уксус кислота

D. лимон кислота

E. бор кислотаси


Сурункали кимёвий жарохат нима билан қиёсланади:

A. аллергик медикаментоз стоматит *

B. ангина

C. захм


D. пўрсилдоқ

E. кўп шаклли экссудатив эритема


Кислотали куйишда қандай эритма билан чайиш буюрилади :

A. натрий гидрокарбонат эритмаси*

B. хлорид кислотаси

C. уксус кислота

D. лимон кислота

E. бор кислота


Ишқор билан куйишда оғиз бўшлиғини чайқаш учун эритма ишлатилади:

A. кучсиз лимон кислота *

B. совунли сув

C. натрий гидрокарбонат

D. оҳакли сув

E. куйдирилган магний сульфат


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватни кимевий куйишига этиологик омил бўлади:

A. 30% водород пероксид эритмаси *

B. 1% водород пероксид эритмаси

C. 30 % димексид эритмаси

D. 1% уксус кислота эритмаси

E. 1 % лимон кислота эритмаси


Оғиз бўшлиғи шиллиқ қаватига кимевий восита таъсир этгандан сўнг биринчи навбатда бажарилади:

A. кимевий восита таъсирини тезда тўхтатиш*

B. этил спирт билан ишлов бериш

C. концентрацияси юқори бўлган кислота билан ишлов бериш

D. концентрацияси юқори бўлган ишқор билан ишлов бериш

E. фенол билан ишлов бериш


Ясси лейкоплакияни зарарланиш элементи:

A. доғ*


B. папула

C. пустула

D. абсцесс

E. чандиқ


Лейкоплакия кимларда кўпроқ учрайди:

A. чекувчи эркакларда*

B. янги туғилган чақалоқларда

C.ёш қизларда

D. қарияларда

E. барчада

Лейкоплакиянинг этиологик омили:

A. турли (механик, физик, химик) травмалар*

B.вирус

C. юрак-қонтомир касалликлариD. аллергия

E. замбуруғ


Ясси лейкоплакияда учрайдиган симптом:

A. “папирос қоғози”*

B. “олма желеси”

C. “шабнам”

D.“вазопарез”

E. “б армоқлар қалтираш”


Пастки лабнинг қизил хошиясида четлари текис, куйганга ўхшаган оқиш доғ кузатилади, пальпацияда оғриқсиз, шиллиқ қаватдан кўтарилмаган,бемор чекади. Бу қайси морфологик элемент:

A. доғ *


B. дўмбоқча

C. пустула

D. абсцесс

E. чандиқКаталог: uum2 -> uum-gospital-terapevtik-stom -> 04-nt -> ГЭК%20тестлари
uum2 -> Тема: мезенхимальные опухоли, меланинобразующей ткани, нервной ткани и оболочек мозга лектор: профессор Х. З. Турсунов 2011-2012 учебный год
uum2 -> Аҳоли саломатлигини характерловчи кўрсаткичлар. Ахолини табий усиши нимани билдиради
ГЭК%20тестлари -> Тесты ( 40% ) 240 шт в кариозную полость пломба вносятся
uum-gospital-terapevtik-stom -> Лекция №3 Изменения слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ при аллергических заболеваниях. Хейлиты. Аномалии языка
uum-gospital-terapevtik-stom -> Занятие №10 тема: язвенно-некр о тический гингиво стоматит венсана. Время : 321 мин Число студентов: 8-10


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет