1. Биенің жатыры қандай түрге жатады? А. Қос мүйіздіДата08.07.2017
өлшемі122.44 Kb.
1.Биенің жатыры қандай түрге жатады?

А. Қос мүйізді

В. Қос мүйізді- қос бөлікті С. Жай жатыр

Д. Қос жатыр

Е. Бір мүйізді жатыр.

2.Қай аналық малдың жатыр мойнының каналының ішкі


қабатында кішкене ұзынша жэне үлкен көлденең
желбіршектері болады?

А. Бие В. Сиыр С. Мегежін Д.Қоян Е. Ит.

3.Сиырдың аналық жыныс безінің сыртқы пішіні (көрнісі) қандай?

А. Дөңгелек, бұдыр

В. Боб тәрізді, авуляциялық ойысы бар

С. Алмүрт тәрізді

Д. Сопақша ұзындау

Е. Жалпақ, бұдыр.

4.Қай аналық малдың жатырында карункулалар болмайды?

А. Мегежін В. Саулық С. Сиыр Д. Ешкі Е. Киік.

5.Сиырдың жыныс циклының ұзақтығы қанша созылады (күнге)?

А. 12-13 В. 21-23 С. 19-21 Д. 16-17 Е. 27-30

6.Аналық жыныс безінің қай жерінде эстрогендік гармон түзіледі (пайда болады)

А. Сары денеде

В. Фолликулада

С. Сыртқы қабатында

Д. Ішкі қабатында

Е. Ортаңғы қабатында.

7.Қандай гормон жатырда төлдің беркуіне (имплинтация, өсуіне) қатысады?

А. Фолликулин

В. Прогестерон

С. Фолликуланың өсуін жылдамдататын гармон

Д. Окситацин

Е. Карбохолин.

8.Спермиялар еннің қай жерінде толық дамып жетіледі және
теріс электр заряды пайда болады?

А. Ирекше түтікшелерде

В. Ен торында

С. Ен сағағында

Д. Түзу түтікшелерде

Е. Ұрық жолында.

9. Көпіршік бездерінің сөлінің маңызы қандай?

А. Спермиядағы теріс электр зарядын жояды?

В. Спермияларды анабиоздан белсенді жағдайға ауыстырады және агглютинациядан сақтайды

С. Спермиялар жүретін жолды залалсыздандырады

Д. Ұрықтың көлемін көбейтеді, спермиялардың өмір сүруі ұзарады және қоректі зат ретінде пайдаланады.

Е. Спермиялар өзара жабыспайды.

10. Қай малдың табиғи шағылысуында ұрық қынапқа бөлінеді?

А. Бие В. Сиыр С. Мегежін Д. Ит Е. Бұлғын.

11. Жыныс жүйесінің қай мүшесі спермиялар үшін өте
қолайлы деп есептеледі?

А. Жатыр мойны

В. Ұрық жолы

С.Қынап


Д. Жатыр мүйізшесі

Е. Жатыр денесі.

12. Малды қолдан ұрықтандырғанда мақтадан жасалган тампон үшін неше градустық спирт пайдаланылады?

А. 96 В. 70 С. 40 Д. 65 Е. 80

13.«Фламбирлеу» дегенді қалай түсінесіз?

А. Құрғақ ыстықпен залалсыздандырады

В. 70 градусты спиртпен жуу

С. Түтінсіз отпен ыстау

Д. Спирт сінірілген мақтамен сүрту

Е. Қайнату.

14. Ұрық қабылдағышты немен залалсыздандыруға болады?

А. 3 % қос көмірқышқыл натриймен жуу

В. 2 % марганцовка мен жуу

С. Отпен ыстау арқылы

Д. 70 ° спиртпен жуу

Е. 96 ° спиртпен жуу.

15.Қай аталық малдан үрық алу үшін жасанды қынапқа ауа енгізілмейді?

А. Бұқа


ВҚошқар

С. Айғыр


Д.Қабан

Е. Қоян.


16.Гипетоникалық ертіндідегі осмостық қысым спермияларға
қандай әсерін тигізеді?
А. Құйрықтарымен өзара жабысады

В. Көлемі өзгеріссіз қалады

С. Судың шығуына байланысты көлемі кішірейді

Д.Көлемі үлкейіп , құйрығы дөңгеленіп жирылады

Е. Спермиялар ыдрайды.

17. Бұқа ұрығының орташа көлемі қандай?

А. 1 -2 мл; В. 4-5 мл; С. 10-15 мл; Д. 50-100 мл; Е. 20-25 мл.

18. Сапалы ұрықта спермиялардың козғалуының қай түрі


көптеп байқалады?

А. Шеңбер багытында

В. Тербелмелі

С. Спираль бағытында

Д. Түзу-үдемелі

Е. Некроспермия.

19. Ортадағы температура 0 градусқа дейін төмендегенде
спермиялардың қозғалысы қалай өзгереді?

А. Қозғалуы төмендейді, анабиозға ауысады

В. Спермиялардың қозғалуы жылдамдайды

С. Шеңбер бағытында қозғалады

Д. Қозғалу қасиеті өзгеріссіз қалады

Е. Спермоагглютинация.

20.Тірі және өлі спермияларды анықтаудың негізі қандай?

А. Тірі спермиялардың боялуы

В. Өлген спермиялардың боялуы

С. Қозғалу жэне қозғалмауы

Д. Спермиялардың сыртқы пішінінің қалыпсыздығы

Е. Спермоагглютинация.

21. Қай аталықтардың үрығының көлемі сүзілгеннен кейін
анықгалады?

А. Қабан және айғыр

В. Қошқар жэне қабан

С. Бұқа жэне айғыр

Д. Бұқа жэне қошқар

Е.Қошқар және қоян.

22.Ертіндінің қүрамына жұмыртқаның сары уызы не мақсатпен қосылады?
А. Спермияларға қорек ретінде

В. Осмостық қысымды теңестіру үшін

С. Спермияларды суыктан сактау үшін

Д. Ертіндінің реакциясын сақтау үшін

Е. Реакцияны реттеу үшін.

23.Ұрықгы сүйылтуға эзірленген ертіндіні, бөлме жылуында


қанша уақыт сақтауға болады?

А. 30 мин В. 5-6 сағ. С. 8-10сағ. Д. 3-4 сағ. Е. 12 сағ.

24.Ұрықты қысқа мерзімде сақтау, үшін термосқа қандай мұзды салу керек ?

А. Арнайы мұз сақтағыштан алынған

В.Суда еріп қалқып жүрген мүдцы

С. Құрғақ мұз (- 78°)

Д.Ас салқындатқышында қатырылған мұз

Е. Таза мұз.

25. Сүйық азоттағы ұрық қанша градустық суықтықта
сақталады?

А.- 40 градуста;

В. - 78 град;

С.-196град.;

Д. -183град.;

Е. - 272 град.

26.Мегежінді қолдан ұрықтандырғанда ең бірінші ұрық, содан кейін сүйылтқыш енгізілетін әдісті қалай депатайды?

А. Табиғи

В. Фракциялық

СҮздіксіз

ДҮдемелі

Е. Вагинальді.

27.Сиырдың жатыр мойыны тік ішек арқылы қолмен ұсталып
барып қолдан ұрықтандыратын әдісті не деп атайды?

А. Моноцервикалді;

В. Абдоминалді;

С. Визоцврвикалді;

Д. Ректоцирвикалді;

Е. Парацврвикалді.

28.Саулықтар мен қошқарларды ұрықтандыру науқанына дайындаудың ұзақтығы қаншаға созылады?

А. 2 ай; В. 1 ай; С. 20 күн; Д. 3 ай; Е. 10 күн.

29. Сиыр күйлегенде қайталап ұрықтандыру неше сағаттан кейін жүргізіледі?

А. 10-12сағат;

В. 3-4 сағ.;

С. 5-6 сағ;

Д. 24 сағ;

Е. 36 сағ.

30. Биені қолдан ұтандырғанда енгізілетін ұрықтың көлемі қандай?

А. 50 - 100 мл В. 150-200 мл; С. 25-35 мл; Д. 10-15 мл; Е. 1-1,3 мл.

31.Фолликуланың жарылып және аналық жыныс клеткасының одан шығуын не деп атайды?

А.Энукляция;

В. Овуляция;

С. Имплантация;

Д. Овогенез;

Е. Эякуляция.

32.Төл қабықшаларының алғашқы дамуы неден басталады?

А. Эмбриобласт

В.Эктодерма

С. Мезодерма

Д. Трофобласт

Е. Миодерма.

33.Төлді қоршап түрған ортаңғы қабықшасы недеп аталады?

А. Хорион

В. Трофабласт

С. Аллантонс

Д. Амнион *

Е. Эмбриобласт.

34. Төл жағынан плацентінің құрамына оның қандай қабықшасы қатынасады?

А. Тамырлы қабық;

В. Несеп қабығы;

С. Жатырдың кілегей қабығы;

Д. Сулы қабығы;

Е. Эмбриобласт.

35. Қай аналықтың плаценті «шашыраңқы, эпителиохориальдіге»
жатады?

А. Ит, мысық

В. Мегежін, бие

С. Сиыр, саулық

Д. Кеміргіштер, маймылдар

Е. Қоян, ешкі.

36. Қай аналықтың буаздығы орта есеппен 285 күнге созылады?

А. Бие;


ВСаулық;

С. Мегежін;

Д. Сиыр;

Е. Інген.

37. Сиырдын буаздығын анықтау үшін қашқаннан кейін неше күн өткесін рефлексологиялық әдіспен тексеру керек?

А. 30-шы -40-шы күн аралығында;

В. 5-ден 10-шы күндері;

С 10-шы-30-шы күндер аралығында;

Д. 40-шы -50-шы күндері;

Е. 3-тен 9-шы күндері.

38.Сиырдың 4 және 5 айлық буаздығының негізгі көрсеткішін табыңыз?

А. Төлдің көлемі:

В. Карункулдардың көлемі;

С. Ортаңғы жатыр артерияларының шұрылы;

Д. Кейінгі жатыр артериаларының шұ_рылы;

Е. Жатырдың жиырылу қасиетінің көрсеткіші бойынша.

39. Буаздықтың мерзімін анықтаңыз: жатыр мойыны шат сүйегінің ішкі қырында орналасқан,жатыр құрсақ қуысында, карункулдардың көлемі грек жаңғағындай, төл орналасқан мүйізшенің ортаңғы жатыр артериясының шұрылы (вибрация)
жақсы, ал төлі жоқ жақтағысында жэй байқалады ?

А.5 ай; В. 4 ай; С. 6 ай; Д- 7 ай; Е. 3 ай.

40 Туу процессінде құрсақ еттрінің қысқаруын қалай деп айтамыз?

А.Қүрысу;

В. Күшену;

С.Толғақ;

Д. Дірілдеу;

Е. Созылу.

41.Қалыпты жағдайда саулық шуы қанша уақытта бөлінеді ?

А. З0сағ; В. 24 сағ; С. 6-8 сағ; Д. 2-3 сағ; Е. 10сағ.

42. Төлдің шығу кезеңінде дене үстау қалпы қалай болады?

А. Көлденен

В. Ұзына бойы

СҚисық

Д.Тік


Е. Жанымен.

43. Туғаннан кейін жыныс мүшелерінің буаз емес қалпына келу


процессін қалай айтамыз?

А. Ретрация;

В. Субинволюция; ағытын қалай атаймыз?

А. Төлдің арқа қыры, анасының арқа қырына ара қатынасы

В. Төлдің басының, аяқтарының, денесінің ара қатынасы

С.Төлдің арқа қырының, анасының құрсақ қабырғасына ара

қатынасы

Д. Төлдің анатомиялық мүшелерінің жамбас қуысына

багытгалуының ара қатынасы "

Е. Позициясы.

45. Төлді кері итеру үшін қолданатын қүралды қалай айтамыз?

А. Балдақ В. Шапқы С. Фетотом Д. Қашау

Е. Мандрен.

46. Жатыр ішінде жабық түрде төл аяқтарын терісінен іреу


(айыру) үшін қандай аспапты пайдаланады?

А. Шапқы В. Мандрен С. Қашау Д. Фетотом Е. Балдақ.

47. Төл қабықтары мен кіндік байланысы үзілмесе не істеу керек?

А. Кіндікті құрсақ қабырғасынан 2-3 см төмен аралықта үзу;

В. Кіндікті құрсақ қабырғасынан 15 см төмен аралығында қию;

С. Кіндікті 8-10 см құрсақ қабырғасынан төмен байлап жэне сол аралығында байлаған жерден төменірек кесу;

Д. Кіндікті 2-3 см құрсақ қабырғасынан төмен байлап байлаған жерден төмен кесу;

Е. Кіндікті бауырынан 25 см қашықтықта кесу.

48. Туудың қалыпты жағдайынан, ерте басталған күшену
процесін қалай айырады?

А. Толғақ жоқ, күшену өте жиі

В. Күшену сиректе, қатты

С. Қатты күшену салдарынан температурасы көтерілген

Д. Туар алдындағы жалпы белгілер байқалмайды

Е. Жатыр мойыны жабық.

49. Қынап (жатыры) қайталап түспеуі үшін қандай блокада
қолдану керек?

А. Сокральді; В. Жалпы наркоз; С. Паранефральді; Д. Желін маңы; Е. Эпидуральді.50. Жатыр ішінде төлдін солуы, іш тастаудың қай түріне жатады?

А. Мацерация; В. Мумификация; С.. Путрификация; Д. Трансформация; Е. Агглютинация.
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет