№1 басылымыныңДата30.06.2017
өлшемі0.9 Mb.

ПОӘК 042 14-4-02.01. 20. 01/01. 2009 3.09.2008 №1 басылымының 15 бет. 1 - с

орына 5 09.2009 №2 басылымҚ. АЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛіЫМ

.

МИНИСТІРЛІГІ


ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-14-

4-02-01.20.

01/01- 2009


«Фармакология токсикологиямен»

пәннің оқытушыларға арналған оқу жұмыс бағдарламасы

3.09.2008 1

басылымының орына 5.09.2009

2 басылым
«Фармакология токсикологиямен»

пәнінен

051201 «Ветеринариялық медицина» мамандығы бойынша


оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасы

Семей, 2009


Алғы сөз


Фармакология токсикологиямен- дәрілік заттар әсерінен жануарлар организмінде

болатын физиологиялық, биохимиялық өзгерістерін оқытып, осы өзгерістердің көрсеткіштері негізінде мал шаруашылығында дәрілік заттарды қолдану тәсілдері мен жағдайлардын анықтайды.

«Фармакология токсикологиямен» - дәрілік заттардың концетрациясын қажетті

мөлшерін олардың формаларын істей білуі керек және оңы малға енгізіп, дәрілік заттың организмге әсер етуін бағалауға керек.
 1. Құрастырған:

  1. .Қожанов К.Н. д.в.ғ., Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің

«Ветеринариялық медицина» кафедрасының профессорі

  1. .Тойкина Г.Н., в. ғ. к., Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің

«Ветеринариялық медицина» кафедрасының доценті

« » 2009 ж. 1. ТАЛҚЫЛАНДЫ


  1. Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық

медицина» кафедрасының отырысында« »

2009 жылы № 1 хаттама.Кафедра меңгерушісі, проф. М.М. Ыскаков
  1. Аграрлық факультетіның оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« » 2009 жылы, № хаттама
төраға

 1. БЕКІТІЛДІ


Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында шығаруға мақұлданған

және ұсынылған.


« » 2009 жыл, № хаттама
ОӘК төрағасы, бірінші проректор А. Молдажанова

Мазмұны 1. Қолданылу аумағы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ереже

 4. Оқытушылар үшін жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі

 6. Пән бойынша оқу- әдістемелік картасы

 7. Оқу - әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер


 1. Қолданылу аумағы


«Фармакология токсикологиямен» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен «051201-

«Ветеринариялық медицина» мамандықтары студенттерге арналған. Ол студентті оқу процесінде алған курстың мазмұнымен, оның маңыздылығы мен қажеттілігін, курс саясатын, дағды мен іскерліктің тақырыптарымен таныстырады. Оқу-әдістемелік кешен пәндерді оқып білудегі негізгі басшылық болып табылады. 1. Нормативтік сілтемелер


«Фармакология токсикологиямен» осы пәндердің оқу-әдістемелік кешені келесі құжаттардың ұсынымдарымен және талаптарына сәйкес пән бойынша оқу процесін

ұйымдастыру тәртібін белгілейді және жасайды:

«051201» «Ветеринариялық медицина» мамандықтағы мемлекеттік жалпы міндеті

білім стандарты ҚР МЖБС 3.08.2006, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің 7 тамыз 2006 жылғы, № 447 бұйрығы бойынша әрекетке еңгізілді және бекітіді. 1. Жалпы ереже


 • Қожанов К.Н. д.в.ғ., Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің

«Ветеринариялық медицина» кафедрасының профессорі

 • Тойкина Гүлсара Нүрәліқызы, ветеринариялық ғылымдарының кандидаты, доцент; Кафедра – «Ветеринариялық медицина»;

 • Байланыс ақпараты- тел. 53-19-20, №6 оқу ғимараты, кабинет 3;

 • Сабақ өткізу орны- аудиториялар 41, 43, 40.

 • Пәннің атауы «Фармакология токсикологиямен» ;

 • Кредиттың саны – 3;

 • Жұмыс оқу жоспарынан көшірме (Кесте 1);Жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Кесте 1курс

сем естр

несие

Дәріс (сағ)

ЗТС

(сағ)


ТС (сағ)

СОӨЖ (сағ)

СӨЖ (сағ)

Барлығы (сағ)

Жиынтық бақылаудың

формасы


3

5

3

30

15

-

45

45

135

Емтихан

«Фармакология токсикологиямен» пәні әртүрлі дәрілік заттардың концентрациясың кажетті мөлшерін есептеп, дәрілік заттрдан рецепт тагайымдап, олардың формаларын істей көрсетудің ережелері мен әдіс-тәсілдерін үйретіп және оны жануарларға беріп, дәрілік заттың организмге әсер етуін бағалауға керек. .

«Фармакология токсикологиямен» уақытпен санаспай, дер кезінде көрсетілуі

қажет және тиімділігі жоғары дәрілік заттар мен жәрдемнің ең қолайлы тәсілдерін негізге ала отырып, организмнің табиғи күшін үдетуге және созылмалы дертке ұласып кетпеуінің алдын алуы тиіс. Ауру ағымының ерекшеліктері мен ұзақтылығы, малдың өнімділігі мен жұмысқа қабілеттілігі /сақталуы/, кей жағдайларда мал өмірінің сақталуы алғашқы жәрдемнің уақытылы және сапалы көрсетілуіне байланысты.

Пәннің міндеті: студенттерге алғашқы емдік шаралар мен манипуляциялардың

/әрекет/ қарапайым тәсілдерін атқарудың теориялық негіздерін үйрету. «Фармакология» курсында студенттер дәрілік заттардың жаңа түрлерін іздестіріп, және олардың тиімді пайдалану теориясымен танысады, сондай-ақ фармакологиялық препараттар және оларды сақтау жөнінде мәліметтер алады.

«Фармакология токсикологиямен» курсының негізгі мақсаты: студенттерді латын терминологиясы, аналитикалық және физколоидтық химия, биохимия, биофизика,

ботаника, химияны білген жөн. «Фармакология токсикологиямен» - міндетті түрде шектес пәндермен вирусология, микробиология, фармакология, токсикология, фармокогнозия, дәрілік заттарды стантарттау, ішкі жұқпалы емес аурулар, паразитология, хирургия, акушерство және т.б

Жалпы және аймақтық хирургия, офтальмология және ортопедия анатомия, гистология, физиология, патофизиология, зоогигиена, малды азықтандыру, патанатомия, микробиология, вирусология, эпизоотология, паразитология, клиникалық диагностика,терапия, акушерство, оперативті хирургия, экономика және малдәрігерлік ісін ұйымдастыру, экономика және менеджмент пәндерімен байланысты.

Пәнді оқытудың негізгі міндеті келесі мәселелерді зерттеу болып табылады;  • Дәрілік заттардың жаңа түрлерін іздестіріп және олардың тиімді пайдалану териясын жасау;

  • Фармакологиялық қалыптастырудың белсенді түрлерін тандап, олардын алғашқы әсер ету механизмін және қолдану тізбегін құру;

  • Дәрілік заттардың қолданылу қаупсіздігін және сапасын фармакологиялық тұрғыдан қадағалау;

  • Дәрілік заттардың әсер ету механизмін зертеп, оның сау және ауру мал организміне тиімді қолдану теориясының негізін құрау.

БІЛУІ КЕРЕК:

  • заттың атын және құрылымдылық формуласын;

  • зертханалық зерттеу әдістерін;

  • дәрілік заттардың қасиетін және сақталу ережелерін;

  • Дәрілік заттардың дененің физиологиялық және патологиялық жағдайларындағы әсерлерінің ерекшеліктерін, олардың сипаттамасын, әсер ету механизмін, қолдануға

болатын және болмайтын жағдайларын;

  • Дәрілік заттардың механизм әсерін.

ИГЕРУІ КЕРЕК:

  • Малдарды тексеру тәжірибесін;

  • Лабораториялық диагностикумдармен жұмыс істеуді;

  • Жаңа аспаптармен, құралдармен жұмыс істеуді;

  • Пәнді жан-жақты теория жүзінде білуді;

  • Дәрілік заттардың қасиеттеріне қарай сақтау ережелерін, малдарға әсер ету заңдылықтарын, антидоттарды қолдану тәртібін, дәрілік заттардың қолдануға болатын

тиімді формасын, малдәрігерлік тәжірибеде қолдану әдістерін.

ІСТЕЙ БІЛУІ КЕРЕК:  • Дәрілік заттардың механизм әсері;

  • Малдың физиологиялық жағдайына, жасына, жынысына, салмағына байланысты дәрілік заттарды тағайындау, олардың концентрациясын шығаруда індетті ауруларға қолдануы, рецепт жазу, белгілі бір формада дайындау, оларды ауруды емдеу үшін

қолданғандағы нәтижелерін шығару;

  • Тұжырымдамаларын дұрыс пайдаланып дағдыларын меңгеру.

Курстың пререквизиттері:


  • Латын терминология

  • Биохимия

  • Аналитикалық және физколоидтық химия

Курстың постреквизиттері:


  • Микробиология, вирусология

  • Жануарлардың патологиясы


 1. Оқытушылар үшін жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны

4.1 Сабақ түрлері бойынша пәннің мазмұны және сағаттарды бөлу


«Фармакология токсикологиямен» пәні бойынша оқу жұмыс жоспары 2 Кесте

Тақырыптың атаулары

Сағаттардың бөлінуі

дәріс

ЗТС

СОӨЖ

Фармакологияға кіріспе. Фармакологияның даму тарихи.

Негізгі ұғымдар және пәннін методологиясы.2

1

3

Жалпы фармакология. Фармакодинамикасы және

фармакокинетикасы. Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.2

1

2,5

Дара фармакология. Жүйке жүйесіне әсер етуші заттар.

2

1

4

Орталық жүйке жүйесіне қоздырғыш заттар.

2

1

3

Эфферентті нерв талшықтарына әсер ететін дәрілік заттар

2

1

2,5

Афферентті нерв талшықтарына әсер ететін дәрілік заттар

2

1

2,5

Жеке жүйелер мен ағзаларға әсер ететін дәрілік заттар.

2

1

3

Витаминдер және оларға ұқсас препараттар.

2

1

2,5

Гормондық препараттар. Сілтілік және сілтілік жер

металлдар тұздары.2

1

3

Малдың иммундық статусын, стресс жағдайын, өнімділігін

реттейтін дәрілік заттар. Ауыр металлдар препараттары.2

1

2,5

Микробтарға және вирустарға қарсы қолданылытын

дәрілік заттар.2

1

2,5

Антибиотиктер

2

1

3

Сульфаниламидтер және нитрофурандар.

2

1

5

Антигельминтіктер

2

1

4,5

Инсектицидтік және акарицидтік заттар.

2

1

2,5

Жиыны

30

15

45Дәріс тақырыбы 1. кесте
Сабақ тақырыбтары

Сағаты

Әдебиеттер:

Фармакологияға кіріспе.

Фармакологияның даму тарихи. Негізгі ұғымдар және пәннін методологиясы.2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006Жалпы фармакология.

Фармакодинамикасы және фармакокинетикасы. Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006Дара фармакология. Жүйке жүйесіне

әсер етуші заттар.2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006Орталық жүйке жүйесіне қоздырғыш

заттар.


2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,


2008

Эфферентті нерв талшықтарына әсер

ететін дәрілік заттар2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

2.Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006


Афферентті нерв талшықтарына әсер

ететін дәрілік заттар2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

2.Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006


Жеке жүйелер мен ағзаларға әсер

ететін дәрілік заттар.2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

2.Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006


Витаминдер және оларға ұқсас

препараттар.2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

2.Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006


Гормондық препараттар. Сілтілік

және сілтілік жер металлдар тұздары.2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

2.Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006


Малдың иммундық статусын, стресс

жағдайын, өнімділігін реттейтін

дәрілік заттар. Ауыр металлдар препараттары.


2

 1. .Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

 1. .Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006

Микробтарға және вирустарға қарсы

қолданылытын дәрілік заттар.2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006Антибиотиктер

2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006Сульфаниламидтер және

нитрофурандар.2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006Антигельминтіктер

2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006Инсектицидтік және акарицидтік

заттар.


2

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006Барлық оқу сағаттары

30

Зертханалық – тәжірибе сабақтарының тізбегі


 1. кесте
№ п/п

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары

Сағат

Әдебиеттер:

1.

2

3Модуль 11.

Химиялық фармакологиялық

лабораторияда жұмыстеу

барысындағы техника қауіпсіздігі. Дәрілік және көмекші заттар. Рецептін жазу ережелері және сызбалары. Қатты дәрілік формаларды жазу ережелері және дайындау технологиясы.


1

 1. .Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

 1. .Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006

 1. .Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008

2.

Сұйық дәрілік формаларды жазу

ережелері және дайындау технологиясы. Жұмсақ дәрілік формаларды жазу ережелері және дайындау технологиясы.1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


3.

Жүйке жүйесіне әсер етуші

заттар. Наркоз. Алкоголь.1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


4.

Орталық жүйсе жүйесін

қоздырғыш заттар1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


5.

Қорытынды сабақ

1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


6.

Эфференттік жүйке үштарына әсер етуші заттар

1

 1. .Кожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы 2008

 2. .Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006

 1. .Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008
Модуль 27

Афференттік жүйке үштарына

әсер етуші заттар1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006


3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


8.

Жұрек гликозиттер

1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


9.

Витаминдік препараттар

1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


10.

Гормандық препараттар

1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


11.

Қорытынды сабақ

1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 2.Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008

Модуль 312.

Антибиотиктер

1

 1. .Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

 1. .Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006

 1. .Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008

13.

Сульфаниламидтық ,

нитрофурандық препараттар1

 1. .Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

 1. .Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006

 1. .Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008

14.

Антигельмиттиктер

1

1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008 1. .Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006

 1. .Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008

15.

Қорытынды сабақ.

1

 1. .Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 2008

 1. .Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006

 1. .Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,
2008
Барлық оқу сағаттары

15

 1. Студенттердің оқытушының көмегімен орындайтың өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізімі
СОӨЖ

 1. кесте
п/н


СОӨЖ тақырыбтары

Сағатты

н саны


1

Седативтік заттар

1

2

Ұйықтатқыш заттар

1

3

Психотроптық заттар

1

4

Нейролептикалық заттар

1

5

Есірткі емес заттар

1

6

Есірткі заттар

1

7

Антихолинэстераздық заттар

1

8

Холинблокаторлар

1

9

Миорелаксанттар

1

10

Антигистоминдік заттар

1

11

Жергілікті жансыздандырғыш заттар

1

12

Өсімдік тектес тұтқырлағыш заттар

1

13

Жұмсартқыш заттар

1

14

Адсорбенттік заттар

1

15

Құстырғыш заттар

1

16

Қақырық түсіргіш заттар

1

17

Руминаторлық заттар

1

18

Ашылар

1

19

Іш өткізгіш заттар.

1

20

Несеп айдағыш заттар

1

21

Өт айдағыш заттар

1

22

Жүрек гликозидтері

1

23

Спазмолитикалық заттар

1

24

Қанға әсер етуші заттар

1

25

Жатырға әсер етуші заттар

1

26

Зат алмасу құбылысына әсер етуші заттар

1

27

Ферменттік препараттар

1

28

Амин қышқылдары, белок гидролизаттары

1

29

Мышьяк препараттары

1

30

Дәрілік бояулар заттар.

1


Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптар тізіміСӨЖ- студенттердің өздік /зертханалық – тәжірибе/ жұмысының тізбесі/

 1. кесте
№ п/н

СӨЖ тақырыптары

Сағатты н саны

1

Ингаляциялық және ингаляциялық емес наркоздар

1

2

Анальгетикалық және антипиретикалық заттар

1

3

Седативтік және сіреспеге қарсы қолданылатын препараттар.

1

4

Камфора тобы және оның алмастырғыштары

1

5

Шырышты және жұмсартқыштар препараттар

1

6

Ферменттер

1

7

Қанға әсер ететін заттар

1

8

Ауыр металл тұздары

1

9

Фитонциды

1

10

Май еріткіш заттар

1

11

Тұзды іш өткізгіш заттар

1

12

Ашылар,өсімдік тектес іш өткізгіштер мен өт айдағыш заттар

1

13

Жүрек гликозидтері және спазмолитиктер

1

14

Қанға әсер ететін заттар. Диуретиктер және жатырға әсер ететін

препараттар.1

15

Өсімдік витаминдер

1

16

Фенол, крезолдар және олардың туындылары.

1

17

Қышқылдар мен сілтілер

1

18

Темір препараттар

1

19

Антисептикалық заттар

1

20

Дезинфекциалық заттар

1

21

Формальдегид тобы

1

22

Оттегін бөлетін заттар

1

23

Хлор препараттар

1

24

Қышқылдар тобы

1

25

Сілтілер тобы

1

26

Дәрілік бояулар заттар

1

27

Коксидиостатиктер

1

28

Акарицидтік заттар

1

29

Инсектицидтік заттар

1

30

Кеміргіштерге қарсы қолданатын препараттар

1
Барлығы

30

6.Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

Кесте 10- Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы7 Кесте

Тақырыптары

Әдістемелік материалдар,

плакаттарӨз бетімен оқу

сұрақтарыБақылау формасы

Дәріс сабақтары

Зертханалық-

тәжірибе сабақтары1
3

4

5

Модуль 1.

Модуль 1


Фармакологияға

кіріспе. Фармакологияның даму тарихи. Негізгі ұғымдар және пәннін методологиясы.Химиялық

фармакологиялық лабораторияда жұмыстеу барысындағы техника

қауіпсіздігі. Дәрілік

және көмекші заттар. Рецептін жазу ережелері және сызбалары. Қатты дәрілік формаларды жазу ережелері және дайындау технологиясы.Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар2.5,2.6

Сұхбаттас

у, сұрау


Жалпы

фармакология. Фармакодинамикасы және фармакокинетикасы. Дәрілік заттардың әсер ету шарттары.Сұйық дәрілік

формаларды жазу ережелері және дайындау технологиясы. Жұмсақ дәрілік формаларды жазу ережелері және дайындау технологиясы.Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар3.4,3.5

Баяндама ,

сұрау


Дара фармакология.

Жүйке жүйесіне әсер етуші заттар.Жүйке жүйесіне

әсер етуші заттар.

Наркоз. Алкоголь.Орталық жүйке

жүйесіне қоздырғыш

заттар.


Орталық жүйсе

жүйесін


қоздырғыш заттар

Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар


4.6,4,7

Баяндама,

сұрау


Эфферентті нерв

талшықтарына әсер ететін дәрілік заттарҚорытынды сабақ

Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар1.5,1.6

Сұрау

Модуль 2

Модуль 2


Афферентті нерв

талшықтарына әсер

ететін дәрілік заттар


Эфференттік

жүйке үштарына

әсер етуші заттар


Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар

ситуациялық


6.4

Баяндама,

сұрау


тапсырмаларЖеке жүйелер мен

ағзаларға әсер ететін

дәрілік заттар.


Афференттік

жүйке үштарына

әсер етуші заттарВитаминдер және

оларға ұқсас препараттар.Жұрек гликозиттер

Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар5.5,5.6

Сұхбаттас

у, сұрау


Гормондық

препараттар. Сілтілік және сілтілік жер металлдар тұздары.Витаминдік

препараттарТақта. Бор,

конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар8.4,8.5

Сұхбаттас

у, сұрау


Малдың иммундық

статусын, стресс жағдайын,

өнімділігін реттейтін дәрілік заттар. Ауыр

металлдар препараттары.Гормандық

препараттарТақта. Бор,

конспект,оқулықтар ситуациялық тапсырмалар9.5,9.6,9.7

Реферат,

сұрау


Микробтарға және

вирустарға қарсы

қолданылытын дәрілік заттар.


Қорытынды сабақ

Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар


10.4,10.5

Реферат,

сұрау


Модуль 3

Модуль 3


Антибиотиктер

Антибиотиктер

Тақта. Бор, конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар


Сұрау

Сульфаниламидтер

және нитрофурандар.Сульфаниламидтық

, нитрофурандық

препараттар


Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар

Сұрау

Антигельминтіктер

Антигельмиттиктер

Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар

Реферат,

сұрау


Инсектицидтік және

акарицидтік заттар.Қорытынды сабақ.

Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар

Реферат,

сұрау


Барлығы. 30

Барлығы-15

Тақта. Бор,

конспект,оқулықтар

ситуациялық тапсырмалар

Реферат,

сұрау  1. Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы

8 Кесте Оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы
Оқулықтар, оқу-әдістемелік

әдебиеттердің аттарыЖалпы саны

Студенттер

саны


Қамтамасыз етілу

пайызы,%


1.Кожанов К.Н. Ветеринариялық

фармакология. Алматы 200850

20

100

2 .Айтжанов С. Фармакология Алматы

2006


50

20

100

3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы,

2008


5

20

10

4. Соколов В.Д., Рабинович М.И.,

Горшков И.Г., Ноздрин Г.А. и др.

Фармакология. – М.: Колос, 2000.


10

20

50

5.Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова

О.И. Фармакология. – М.: Колос, 2003.

– 375 с.


20

20

100

6. Шәріпбаев Н. Ш. Пайдалы

өсімдіктерді мал дәрігерлігінде қолдану. – Алматы, Қайнар: 19882

20

25

7. Харкевич А.Д. Фармакология. – М.:

Медицина, 2002.1

20

20

7. Червяков Д.К. Фармакология с

рецептурой. - М.: Агропромиздат,1986.

60

20

120

  1. Әдебиеттер
Негізгі әдебиеттер:


 1. .Кожанов К.Н. Ветеринариялық фармакология. Алматы 2008

 2. .Айтжанов С. Фармакология Алматы 2006 3.Кожанов К.Н. Фитотерапия. Алматы, 2008Қосымша әдебиеттер:  1. Соколов В.Д., Рабинович М.И., Горшков И.Г., Ноздрин Г.А. и др. Фармакология. –

М.: Колос, 2000. – 575 с.

  1. Уша Б.В., Жуленко В.Н., Волкова О.И. Фармакология. – М.: Колос, 2003. – 375 с.

  2. Фармакопея СССР. – М.: Медицина, 1990. – 333 с.

  3. Харкевич А.Д. Фармакология. – М.: Медицина, 2002. – 722 с.

  4. Червяков Д.К. Фармакология с рецептурой. - М.: Агропромиздат, 1986. – 318 с.

  5. Шәріпбаев Н. Ш. Пайдалы өсімдіктерді мал дәрігерлігінде қолдану. – Алматы, Қайнар: 1988. – 243 б.

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
umkd -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
umkd -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Экотоксикология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені №1 басылым 050608-«Экология» мамандығына арналған
umkd -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет