Урок вивчення нового матеріалу. Обладнання: таблиці, підручник, збірник задачжүктеу 65.52 Kb.
Дата08.05.2017
өлшемі65.52 Kb.
түріУрок
Урок №38

Тема уроку: Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини.

Мета:

 • навчальна: ознайомити учнів з поняттями кількість речовини, одиницею кількості речовини, сталою Авогадро;

 • розвиваюча: розвивати в учнів логічне мислення, експериментальні вміння та дослідницький характер;

 • виховна: виховувати уважність, зацікавленість у матеріалі, що вивчається, правильність записів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: таблиці, підручник, збірник задач.

Методи уроку: бесіда, пояснювально-ілюстративний, робота з книгою, метод демонстрації, проблемно-пошуковий.


ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент.

Привітатися з учнями., зробити перекличку, наголосити на початку уроку і попросити учнів налаштуватися на роботу.


 1. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань.

Дайте відповіді на наступні запитання:

 1. Перелічіть відомі вам докази існування молекул.

 2. Наведіть факти, що показують подільність речовини.

 3. У чому полягає явище дифузії?

 4. У чому суть броунівського руху?

 5. Які досліди доводять, що між молекулами твердих і рідких тіл діють сили притягання і відштовхування?
 1. Повідомлення теми і мети уроку.

Тема сьогоднішнього уроку: «Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини».


 1. Мотивація навчально – пізнавальної діяльності.

Всі знаєте, що вода закипає при температурі при температурі С. Але відомі способи зробити температуру кипіння води вищою, або нижчою. Розглянемо їх нижче, там, де це явище використовується в побуті.


 1. Вивчення нового матеріалу.

План:

 1. Відносна молекулярна маса

 2. Кількість речовини

 3. Стала Авогадро

 4. Молярна маса
 1. ВІДНОСНА МОЛЕКУЛЯРНА МАСА

Маси окремих молекул дуже дрібні. Наприклад, маса однієї молекули води становить близько 3 • 10-26 кг. Молекули інших речовин мають маси такого ж порядку. Оскільки маси молекул дуже дрібні, у розрахунках зручно використовувати не абсолютні значення мас, а відносні. За міжнародною угодою, маси всіх атомів і молекул порівнюють з 1/12 маси атома Карбону. Головна причина такого вибору полягає в тому, що Карбон входить до складу великої кількості різних хімічних сполук.

Однак у більшості розрахунків (у тому числі розв’язуючи задачі) можна прийняти, що 1 атомна одиниця маси дорівнює масі атома Гідрогену.

Масу молекули, виражену в атомних одиницях маси, називають відносною молекулярною масою. Відносна молекулярна маса позначається Мг.

Відносна молекулярна маса Мг дорівнює відношенню маси молекули т0 певної речовини до 1 /12 маси атома Карбону

Аналогічно відносній молекулярній масі визначається й відносна атомна маса як маса атома, виражена в атомних одиницях маси.

Значення відносної атомної маси для певної речовини можна знайти за допомогою таблиці Менделєєва, округливши наведене в ній значення до цілого. Наприклад, відносні атомні маси Гелію, Карбону й Оксигену відповідно дорівнюють 4, 12 і 16.

Щоб визначити відносну молекулярну масу речовини, потрібно знати її хімічну формулу й відносні атомні маси атомів, що входять до складу молекули цієї речовини.

Наприклад, відносна молекулярна маса води дорівнює 18, тому що відповідно до хімічної формули води (Н20) молекула води складається з двох атомів Гідрогену (з відносною атомною масою 1) і одного атома Оксигену (з відносною атомною масою 16).


2. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ

Кількість речовини найбільш природно було б вимірювати числом молекул або атомів у тілі. Але число молекул у будь-якому макроскопічному тілі настільки велике, що в розрахунках використовують не абсолютне число молекул, а відносне.Фізичну величину, що визначає число молекул у певному тілі, називають кількістю речовини.

Як одиницю вимірювання кількості речовини вибрали таку кількість молекул, щоб їхня загальна маса, виражена в грамах, чисельно дорівнювала відносній молекулярній масі.

Оскільки маси окремих молекул відрізняються одна від одної, то однакові кількості різних речовин мають різну масу. Наприклад, 1025 молекул водню і 1025 молекул кисню вважаються однаковою кількістю речовини, хоча вони мають різні маси (33,45 г і 531,45 г відповідно). Отже, маса не є мірою кількості речовини.

Одиницею кількості речовини є моль.Один мольце кількість речовини, що містить стільки ж молекул, скільки атомів Карбону міститься у 12 г вуглецю. Кількість речовини в зразку, виражена в моль, позначається ��. Для більшості розрахунків (у тому числі для розв’язання задач) можна прийняти, що один моль містить стільки ж молекул, скільки атомів Гідрогену міститься в 1 г водню.
3. СТАЛА АВОГАДРО

Число N молекул, що містяться в тілі, пропорційне кількості речовини V, що міститься в цьому тілі: N ��. Коефіцієнт пропорційності називають сталою Авогадро й позначають NA .Кількість молекул в одному моль називається сталою Авогадро:

NA = 6,02 1023 моль-1.

Маса одного моль води, що містить NA молекул, дорівнює 18 г, а маса однієї молекули води дорівнює 18 а.о.м. Отже, стала Авогадро є перекладним множником між грамом і атомною одиницею маси: в одному грамі міститься МА атомних одиниць маси.

Оскільки стала Авогадро чисельно дорівнює числу молекул в одному моль, то

Якщо кількість речовини �� у певному тілі відома, легко обчислити число молекул N у цьому тілі:
4. МОЛЯРНА МАСА

Масу одного моль речовини називають молярною масою.

Маса т тіла пропорційна кількості речовини ��, що міститься в цьому тілі. Тому відношення — характеризує речовину з якої складається це тіло: чим «важчі молекули речовини, тим більше це відношення.

Відношення маси речовини т до кількості речовини �� називається молярною масою і позначається М :

Якщо прийняти в цій формулі �� = 1, отримаємо, що молярна маса речовини чисельно дорівнює масі одного моль цієї речовини.

Одиницею вимірювання молярної маси в системі СІ є кг/моль, оскільки маса вимірюється в кілограмах, а кількість речовини — у моль.

Якщо молярна маса М і кількість речовини V відомі, можна обчислити масу речовини:т = ��М.

Знання сталої Авогадро дозволяє обчислити масу однієї молекули. Нехай тіло містить 1 моль речовини. Тоді маса тіла чисельно дорівнює М, а число молекул у ньому чисельно дорівнює NА. Позначаючи масу однієї молекули т0, дістаємо:Можна сказати, що – це місток між макросвітом (світом тіл, що оточують нас) і мікросвітом (світом атомів і молекул). Якщо тіло містить �� моль речовини, то число молекул N у цьому тілі визначається виразом:Відношення числа молекул до об’єму V, який займають ці молекули, називається концентрацією молекул і позначають n:Концентрація молекул вимірюється в 1/м3.
 1. Узагальнення та систематизація знань.

Дайте відповіді на питання:

 1. Як можна обчислити масу молекули будь-якої речовини?

 2. Як обчислити число моль речовини в тілі, якщо відома його маса?

 3. Як обчислити число моль в тілі, якщо відоме число частинок у ньому?

 4. У чому вимірюється кількість речовини?

 5. Скільки молекул міститься в одному моль?

 6. Як обчислити відносну молекулярну масу речовини?

 7. Як пов’язані маса молекули, молярна маса і стала Авогадро?


Задача 1. Скільки моль міститься в 4 г водню?

Задача 2. Яка маса 10 моль води?

Задача 3. Який об’єм займають 4 моль алюмінію?


 1. Підведення підсумків уроку.

Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули тему, яку? «Маса та розміри атомів і молекул. Кількість речовини». Ви сьогодні гарно попрацювали, тому я виставляю Вам гарні оцінки.


 1. Оголошення домашнього завдання.

Запишіть домашнє завдання: опрацювати конспект і §40 за підручником: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Беттің және ауыз қуысы ағзаларының туа пайда болған ауытқуларының көріністерін анықтай білу
2016 -> Анатомо-физиологические особенности кожи. Кожа это трехмерная пограничная ткань Кожа
2016 -> Аппарат для локальной криотерапии фирмы tur therapietachnik GmbH
2016 -> Анальный полип. Что такое анальный полип?
2016 -> Уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта; уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта
2016 -> Дентальная имплантация
©stom.tilimen.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет