«Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты» рмк №1-нұсқасы Іскерлік әдеп кодексіPdf көрінісі
бет1/3
Дата26.10.2018
өлшемі311.69 Kb.
  1   2   3

 

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 1-беті 

                       

 

 

   

 

 

2016 жылғы 18 қарашадағы  № 01-01-02/438-ө бұйрыққа 

2-қосымша 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

ҚР ДСМ «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу институты» 

РМК 

ІСКЕРЛІК ӘДЕП КОДЕКСІ 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 2-беті 

 

  Астана қ., 2016 

 

  

МАЗМҰНЫ 

 

 1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР МЕН  НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР   2-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ӘДЕПТІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН ҚАҒИДАТТАРЫ  

 3-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ ӘДЕП НОРМАЛАРЫ  

 

 4-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ   5-ТАРАУ. КОРПОРАТИВТІК МӘДЕНИЕТ 

 6-ТАРАУ. ҰЙЫМ ДӘРІГЕРЛЕРІНІҢ, ОРТА ЖӘНЕ КІШІ МЕДИЦИНАЛЫҚ 

ПЕРСОНАЛДЫҢ ӘДЕП НОРМАЛАРЫ  

 

7-ТАРАУ. ҚОРЫТЫНДЫ  

 

ҚОСЫМША  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 3-беті 

 1-ТАРАУ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР МЕН  НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР  

 

1. 

 Қазақстан 

Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрлігінің 

«Травматология  және  ортопедия  ғылыми-зерттеу  институты»  шаруашылық 

жүргізу  құқығындағы  республикалық  мемлекеттік  кәсіпорынның  (бұдан  әрі 

ТОҒЗИ)  осы  Іскерлік  әдеп  кодексі  (бұдан  әрі  –Кодекс)  Қазақстан 

Республикасының  заңнамасына,  ТОҒЗИ  Жарғысына  және  өзге  де  ішкі 

құжаттарына  сәйкес  әзірленді  және  іскерлік  әдеп  қағидалары  мен 

қағидаттарының жинағы болып табылады.   

2.

 Кодекс  ТОҒЗИ-дің барлық мүдделі  тұлғаларымен  әрекеттесудің  әдеп 

жағын,  корпоративтік  қарым-қатынастың  әдеп  нормаларын,  сондай-ақ  әдеп 

нормаларының  ТОҒЗИ-дің  күн  сайынғы  қызметіне  әсер  ету    механизмдерін  

реттейтін құжат болып табылады.  

3.

 

Кодекс  ережелері  атқаратын  қызметіне  байланыссыз  лауазымды тұлғаларға  және ТОҒЗИ-дің барлық қызметкерлеріне қолданылады.  

4.

 ТОҒЗИ  басшылығы    ашықтық  және  жауаптылық    жағдайларын 

жасау  үшін  жауапты  болады,  олар  бойынша  ТОҒЗИ  Қызметкерлері  заңсыз 

әрекеттердің жасалуына ұстамдылық танытып,  белсенді әсер етеді.  

5.

 ТОҒЗИ-да  белгіленген    моральдық-әдеп    нормаларын  сақтау    әр 

Қызметкердің бірінші міндеті болып табылады.  

6.

 

Әдеп нормаларын тиісті деңгейде ұстау үшін Қызметкерлер олардың ТОҒЗИ-да  сақталуына    және  өздері  үшін  жоғары  стандарттардың 

орнатылуына жауапкершілік алады.   

7.

 

 Кодекстің  мақсаты:  1)

 

стратегиялық  маңызды  шешімдерді  қабылдағанда,  сондай-ақ күнделікті жағдайларда ТОҒЗИ Лауазымды тұлғалары мен Қызметкерлері өз 

қызметінде  басшылыққа  алатын,    негіз  болып  табылатын  құндылықтарды, 

қағидаттар мен қағидаларды нығайту;   

2)

 ұжымда сенім ахуалын, өзара сыйлаушылықты және адамгершілікті 

қолдау  үшін  мінез-құлықтың  жоғары  этикалық  стандарттарына  негізделген 

ТОҒЗИ-дағы бірыңғай Корпоративтік мәдениетті дамыту;   

3)

 атқарып  отырған  қызметке  қарамай,    барлық  Қызметкерлердің 

Кодекс нормаларын біркелкі түсіну және орындау;   

4)

 

ТОҒЗИ  корпоративтік  басқару  механизмдерінің  тиімділігін жоғарылатуға көмектесу және  Мүдделі тұлғалармен ойдағыдай әрекеттесу; 

5)

 Іскерлік  мінез-құлықтың    ең  жақсы  тәжірибесін  қолдану  арқылы 

мемлекеттің    және  іскерлік  қоғамдастықтың    тарапынан  ТОҒЗИ-ға  деген 

сенімділікті жоғарылату және сақтау болып табылады.  

8.

 Кодекс ТОҒЗИ-дің өзге ішкі құжаттарымен бірге қолданылады және 

іскерлік  этика  мен    іскерлік  мінез-құлық  нормаларын  және  қағидаттарын 

сақтау  бөлігінде  ТОҒЗИ  Лауазымдық  тұлғалары  мен  Қызметкерлерінің  

қызметін  көрсетеді.   

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 4-беті 

9.

 Кодексте көрсетілген нормалар мен қағидаттар тізбесі толық болып 

табылмайды  және  белгілі  бір  шарттар  мен  жағдайлар  туындағанда  Байқау 

Кеңесімен нақтылануы, өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін.  

10.


 

ТОҒЗИ-дің  барлық  Лауазымды    тұлғалары,    Қызметкерлері  және 

серіктестері    нәсілі,  тілі,  саяси  және  діни  нанымдарына,  жыныстық,  ұлттық 

және  мәдени  тиесілігіне  қарамастан  адал  және  әділетті  қарым-қатынасқа 

құқылы.    Кез    келген  түрдегі  кемсітушілік  пен  қысымшылық  осы  Кодекске 

қайшы келеді және қолайсыз  мінез-құлық болып табылады. Егер кез келген 

Лауазымды  тұлға  немесе  Қызметкер  серіктесіне  немесе  басқа  Қызметкерге 

қысым  көрсететіні  немесе  құмартушылықпен  қарайтыны    анықталса,    оған 

тәртіптік әсер ету шаралары қолданылады.   

11.


 

ТОҒЗИ өз қызметкерлерінде және олардың жұмысында мыналарды:  

1)

 

ТОҒЗИ-дің стратегиялық мақсаттарына жетуіне бағдарлануды;    2)

 

кәсіпқорлықты және өзінің кәсіби деңгейін жоғарылатуға ұмтылуды;  3)

 

лауазымдық міндеттерді орындауда ынталылық пен белсенділікті;  4)

 

тәртіптілік пен жауапкершілікті;  5)

 

қызметкерлер арасындағы өзара қолдаушылықты;  6)

 

ТОҒЗИ жас мамандарына көмек көрсетуді бағалайды.  12.

 

ТОҒЗИ  қызметі  Іскерлік  әдеп  пен  мінез-құлық  қағидаларының талаптарын  сақтау  үшін  құрылып,  ТОҒЗИ  мен  барлық  Лауазымды 

тұлғалардың    қарым-қатынастарына  негізделген.  Өзара  міндеттемелерді 

сақтау – конструктивті жұмыстың қажетті шарты.  

13.


 

Кодексте  мынадай  ұғымдар  мен  терминдер  пайдаланылады: Уәкілетті  орган    -    Қазақстан  Республикасының  Денсаулық  сақтау 

министрлігі;  Іскерлік әдеп  - ТОҒЗИ, оның Лауазымды тұлғалары мен Қызметкерлері өз 

қызметінде басшылыққа  алатын  әдеп  қағидаттары  мен іскерлік  мінез-құлық 

нормаларының жиынтығы;   

Лауазымды  тұлға    -  Байқау  кеңесінің  мүшесі  және/немесе  Кәсіпорын 

басшылығы;  Мүдделі  тұлға  –  ТОҒЗИ  келісімдік  қатынастарға  түскен  немесе  түсуге 

ниеттенген    жеке  немесе  заңды  тұлға,  сондай-ақ  ТОҒЗИ-мен  байланысты 

мәмілелерге қатысы бар  тұлғалар.  

Заңнама  -    белгіленген  тәртіпте  қабылданған  Қазақстан  Республикасының 

нормативтік құқықтық актілерінің жиынтығы;   Мүдделер  қақтығысы  -    ТОҒЗИ  қызметкерінің  жеке  мүддесі  мен  оның 

ШЖҚ РМК қатысты міндеттерінің қақтығысы болатын  және мұнда ТОҒЗИ 

Қызметкерінің жеке мүдделілігі оның өз лауазымдық міндеттерін бейтарапты 

орындауына  әсер ететін немесе әсері тигізуі мүмкін жағдайы; Корпоративтік  мәдениет  –  ТОҒЗИ-ға  тән  өзіндік  құндылықтар  мен 

қағидаттар; іскерлік өзара қатынастардың әдептілік нормалары, мінез-құлық 

нормалары;  


 

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 5-беті 

Корпоративтік  тартыс  -    жалғыз  қатысушы  мен  ұйымның  ТОҒЗИ 

органдары  арасында  туындаған  келіспеушілік  пен  даулар  немесе  мынадай 

салдардың  біріне  әкелетін  немесе  әкелуі  мүмкін  ТОҒЗИ  органдары 

арасындағы келіспеушілік пен даулар:   

-  қолданыстағы  заңнама  нормаларының,  ТОҒЗИ  Жарғысының    немесе 

ішкі құжаттарының, Жалғыз қатысушы құқықтарының бұзылуы;  

- ТОҒЗИ-ға қойылатын талаптар. 

Әлеуметтік  жауапкершілік  -    ТОҒЗИ,  мемлекет  және  қоғамның    өзара 

мүдделеріне  сай  келетін,    өзіне  ерікті  түрде  қабылдаған  міндеттемелерді 

орындау; 

Қызметкер  –  ТОҒЗИ-мен  еңбек  қатынастарында  тұрған  және  еңбек  шарты 

бойынша тікелей жұмысты атқаратын жеке тұлға; Корпоративтік  дауларды  реттеу  –  Корпоративтік  дауларды    алдын  алуға 

немесе шешуге бағытталған рәсімдер кешенін жүзеге асыру.  

 

 2-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ӘДЕПТІҢ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ МЕН 

ҚАҒИДАТТАРЫ  

 

14.


 

Уәкілетті  органмен,  мемлекеттік  органдармен,  Лауазымды 

тұлғалармен,  ТОҒЗИ  Қызметкерлерімен,  серіктестерімен,  өзге  де  Мүдделі 

тұлғалармен    және  жалпы  ТОҒЗИ-мен  өзара  қатынастарда  стратегиялық 

маңызды  корпоративтік  шешімдерді  қабылдағанда,  сондай-ақ  ТОҒЗИ 

Лауазымдық  тұлғалары  мен  Қызметкерлері  соқтығысатын  әдеттегі 

ахуалдарда  да  ТОҒЗИ  осы  Кодексті  қабылдайды  және  талаптарын 

орындайды.  

15.

 

ТОҒЗИ  қызметін  қалыптастыруға    негіз  болатын  корпоративтік құндылықтар  -  адамгершілік,  сенімділік  және  оның  қызметкерлерінің 

қәсіпқойлығы,  еңбектерінің  тиімділігі,  өзара  көмек,  бір-біріне,  мүдделі 

тұлғаларға және жалпы ТОҒЗИ-ға  құрмет болып табылады. 

16.


 

ТОҒЗИ-да негізге алынатын корпоративтік қағидаттар:  

1)

 

Біліктілік  пен  кәсіпқойлық  –  ТОҒЗИ    қызметкерлерінде  тиісті білімі, жұмыс тәжірибесі болу керек, сарабдалдық және жауапты шешімдерді 

қабылдай  білуге  тиіс.    ТОҒЗИ  өз  Қызметкерлері  үшін  кәсіби  білімі  мен  

дағдылар  деңгейін  жоғарылатуға,  кәсіби,  шығармашылық  қабілеттерін  іске 

асыруға,  әлеуетін  дамытуға    және  мансаптық  өсу  мүмкіндігіне  жағдай 

жасайды;  

2)

 Отансүйгіштік  –  ТОҒЗИ-ға  мемлекет  тарапынан  жүктелген 

жоғары сенімділік пен оның әлеуметтік жауапкершілігі отансүйгіштік сезімін 

және  денсаулық  сақтау  жүйесінің  дамуына  себепші  болу  талпынысын 

тудырады. 

3)

 

Айқындығы  –  ТОҒЗИ  барынша  айқындыққа,  ашықтыққа  және ТОҒЗИ  туралы  ақпараттың,  оның  жетістіктері  мен  қызмет  нәтижелерінің 

 

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 6-беті 

сенімділігіне    тырысады.  ТОҒЗИ  уәкілетті  орган  мен  серіктестерді  істердің 

күйі  туралы  әділ,  уақтылы  хабардар  етуге,  Қазақстан  Республикасының 

заңнамасына  сәйкес  есептілік  пен  есепке  алу  сапасын  жақсарту  негізінде 

ақпараттың  айқындылығы  мен  қолжетімділігін  жоғарылатуға    тырысады. 

Сонымен  қатар,  ТОҒЗИ  коммерциялық  және  қызметтік  құпия  болып 

саналатын ақпарат пен мәліметтердің әйгіліленбеуін қадағалайды; 

4)

 Жауапкершілік  пен  адалдық  –  ТОҒЗИ    Қазақстан 

Республикасы  заңнамасының  талаптарымен  белгіленген,  өзіне  алған 

міндеттемелерге, 

шарттасқан 

қарым-қатынастарға, 

іскери 


айналыс 

рәсімдеріне және моральдық-өнегелілік қағидаттарға жауапкершілікпен және 

адал қарайды.  

5)

 Әділдік  пен  парасаттылық  -    ТОҒЗИ  қызметінің  және  оның 

іскерлік  атағының  негізі.  ТОҒЗИ  жеке  мүдделер  мен  кәсіби  қызмет 

арасындағы тартысқа жол бермейді. Алдаушылық, әдейі айтпау және жалған 

мәлімдемелер  Лауазымды  тұлғаның,  ТОҒЗИ  Қызметкерінің  мәртебесімен 

үйлеспейді; 

6)

 Жеке  тұлғаны  құрметтеу  -      лауазымына,    жұмыс  орнына, 

атқаратын қызметтік және еңбек міндеттеріне қарамастан, Лауазымды тұлға, 

ТОҒЗИ  Қызметкері  басшылыққа  алатын  негізгі  қағидат.  Жеке  тұлғаны 

құрметтеу  қағидатын  өзара  сақтау  –  Қызметкерлерге  қатысты  Лауазымды 

тұлғалармен,  сондай-ақ    Лауазымды  тұлғаларға  қатысты  Қызметкерлермен 

тең дәрежеде міндетті.   

 

3-ТАРАУ. ІСКЕРЛІК ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСТЫҢ  ӘДЕП НОРМАЛАРЫ 

 

3.1. ТОҒЗИ Лауазымды тұлғалары  мен қызметкерлері  

 

17.


 

 ТОҒЗИ Лауазымды тұлғалары мен Қызметкерлері: 

1)

 

Қазақстан  Республикасының  мемлекеттік  рәміздері  мен    ТОҒЗИ корпоративтік нышандарына құрметпен қарауға;  

2)

 көпшілік  қабылдаған  моральдық-әдеп    нормаларын  сақтауға, 

мемлекеттік  тілге  және  өзге  тілдерге,  басқа  халықтардың  дәстүрлері  мен 

әдет-ғұрпына құрметпен қарауға;  

3)

 жоғары кәсіби жұмысты атқару үшін барлық күш-жігерді жұмсауға, 

ТОҒЗИ мүлкіне ұқыпты қарауға, оны ұтымды және тиімді пайдалануға; 

4)

 

өзінің жұмысқа деген көзқарасы мен мінез-құлқы арқылы ұжымдағы тұрақты және оң ахуалды жасауға себепші болуға; 

5)

 сыпайы және әдепті болуға; 

6)

 немқұрайлық пен әдепсіздікке төзбеуге

7)

 әріптестерге қолдау мен көмек көрсетуге; 

8)

 басқа пікірді ескеруге; 

9)

 сөз бен істің бірлігін қамтамасыз етуге, уәдеде тұруға;  

 

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 7-беті 

10)


 

өз қателерін жасырмауға/ мойындауға;  

11)

 

өзіне  қатысты  (немесе  өзіне  қатысы  бар  тұлғаларға),  басқаларға қатысты мүдделер тартысын тудыруы мүмкін жағдайларға жол бермейтіндей 

етіп өзін ұстауға;   

12)

 

басқа  Қызметкерлерге  қатысты  жеке  субъективті  пікір  айтуға  жол бермеуге  және  басқа  Қызметкерлер  іс-әрекеттерінің  дұрыстығы  мен 

бұрыстығына жеке өзінің бағасын бермеуге; 

13)

 

құпиялылық  нормаларын  бұзбай  және  ТОҒЗИ  ішкі  құжаттарының талаптарын ескере отырып,  бір-біріне нақты ақпаратты уақтылы ұсынуға; 

14)


 

тікелей  ұсынылған  өкілеттіксіз  немесе  ТОҒЗИ  Лауазымды 

тұлғаларынан  тура  берілген  тапсырмасысыз  ТОҒЗИ  атынан  кез  келген 

тақырыпта  көпшілік  алдында  сөз  сөйлеуге,  пікір  білдіруге  немесе  сұхбат 

беруге жол бермеуге

15)


 

қоршаған ортаға құрмет көрсетуге және ұқыпты қарауға; 

16)

 

Кодекстің  талаптарын  мұқият  зерделеуге,  түсінуге  және  адал орындауға және келіскен жағдайда, тиісті үлгідегі растауды толтыруға (осы 

Кодекске қосымша); 

17)

 

өзіне қабылдаған міндеттемелерге жауапты болуға; 18)

 

лауазымдық  міндеттерді  орындағанда  жеке  қатынастарды  немесе жеке пайданы емес, ТОҒЗИ мүдделерін басшылыққа алуға; 

19)


 

іскерлік  әдеп  қағидаттары  мен  мінез-құлық  қағидалары  бұзылу 

мәселелері бойынша тексеру жүргізілген кезінде көмек көрсетуге; 

20)


 

өз жұмыс орнында тазалық пен тәртіпті сақтауға, сондай-ақ барлық 

жұмыс материалдарын тиісті күйде ұстауға тиіс. 

18.


 

ТОҒЗИ Лауазымды тұлғалары: 

1)

 

Кодекстің  негізге  алынатын  құндылықтары  мен  қағидаттарын  ескере отыра, басқару шешімдерін айқындық пен  бейтараптық қағидаттар негізінде 

қабылдауға; 

2)

 

 алдарына  қойылған  міндеттердің  іске  асырылуы  үшін    Қазақстан Республикасының  қолданыстағы  заңнамасымен  және  ТОҒЗИ  ішкі 

құжаттарымен көзделген жауапкершілікті атқаруға;  

3)

 

Кодекс талаптарын ұстанатындығын өзінің жеке тәлімімен көрсетуге және олардың сақталуын көтермелеуге ;  

4)

 бағынышты адамдар арасында корпоративтік рухты құруға, ТОҒЗИ –

дің  жалпы  миссиясы,  құндылықтары  және  қағидаттарымен  біріктірілген 

команданы  ұйымшыл ұжым етуге уақыт бөлуге; 

5)

 Қызметкерлер  алдына  анық    міндеттер  қоюға  және  қажет  болған 

жағдайда барынша нақты нұсқаулар беруге

6)

 

өз  жұмысын  орындау  үшін  Қызметкерлерге  қажет  ақпаратқа  ашық және тұрақты мүмкіндікті қамтамасыз етуге; 

7)

 қызметкерлерге кеңес беруге және бағыттауға ; 

 

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 8-беті 

8)

 қандай  жағдайларда  болмасын  ТОҒЗИ  Қызметкері  мәртебесін 

төмендетуге жол бермеуге міндетті. 

19.

 

ТОҒЗИ  Лауазымды  тұлғалары  мен  Қызметкерлері  өз  қызметтік міндеттерін орындағаны үшін: 

  1)заңды және жеке тұлғалардан ақша, қызмет және өзге түрдегі сыйақы; 

  2)кішіпейілділік пен қонақжайлылықтың көпшілік мақұлдаған нормаларына 

сәйкес ілтипат көрсетудің символдық ишараттарынан басқа, жұмыс бойынша 

оларға  бағынатын  заңды  және  жеке  тұлғалардан  немесе  хаттамалық    және 

өзге    ресми  іс-шараларды  жүргізу  барысында  сыйлықтарды  немесе 

қызметтерді қабылдауға құқылы емес. 

20.


 

ТОҒЗИ  басшылығы  агрессияны,  кемсітушілікті,  бұқтыруды  және 

қорқытуды  болғызбайтын  жұмыс жағдайын  ТОҒЗИ-да жасау  керек.  Осыған 

ұқсас жағдайға тап болған кез келген Қызметкер осындай тартыстарды шешу 

үшін өзінің тікелей басшысына бұл туралы хабарлауға құқығы бар.  

 

3.2. Уәкілетті орган   

 

21.


 

Уәкілетті  органмен  қарым-қатынастар  Заңнама,  ТОҒЗИ  Жарғысы 

және өзге ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес, айқындық, есеп берушілік 

және  жауапкершілік  қағидаттарына  негізделген.  ТОҒЗИ  уәкілетті  органмен 

қарым-қатынастарда белгіленген рәсімдерді дәл сақтайды. 

22.


 

ТОҒЗИ  және  уәкілетті  орган  арасындағы  ақпарат  алмасу  тәртібі 

Қазақстан Республикасының заңнамасымен, ТОҒЗИ Жарғысымен және ішкі 

құжаттарымен реттеледі.  

 

3.3

 

. Іскери серіктестер 

 

23.


 

ТОҒЗИ-дің  іскери  серіктестермен  әрекеттесуі  заңдылық,  адалдық 

және  тиімділік  қағидаттарындағы  шарттардың  талаптарына  сәйкес  өзіне 

қабылдаған  міндеттемелер  үшін  өзара  пайда,  айқындық  және  толық 

жауапкершілік қағидаттары негізінде жүзеге асырылады. 

24.


 

ТОҒЗИ  іскери  серіктестермен  жасасқан  шарттардың  талаптарын 

сақтайды және оларға қатысты өз міндеттемелерін орындайды. 

25.


 

ТОҒЗИ  өз  қызметінде  іскери  серіктестерге  негізсіз  жеңілдіктер  мен 

артықшылықтарды ұсынуға жол бермейді. 

 

3.4. ТОҒЗИ-дағы өзара қатынастар   

26.


 

ТОҒЗИ  Ұйымдармен  өзара  қатынасты  ҚР  Заңнамасына,  ТОҒЗИ  

Жарғысына,  ішкі  құжаттарына,  келісімдерге,  сондай-ақ  Ұйымдардың 

жарғыларына сәйкес жүзеге асырады. 

 


 

 

 «Травматология және ортопедия ғылыми-зерттеу 

институты» РМК

 

    №1-нұсқасы 

 

  

Іскерлік әдеп кодексі 

 26-беттің 9-беті 

3.5. Жұртшылық 

 

27.


 

ТОҒЗИ    жұртшылық  алдында  өзінің  әлеуметтік  жауапкершілігін 

сезінеді. 

28.


 

ТОҒЗИ  өзі жұмыс атқаратын және сыйластық, сенімділік, адалдық 

пен  әділдік  қағидаттарына  негізделген    берік  қарым-қатынастарды  жолға 

қоюға  тырысатын  қоғамдық  ортаның  ажырағысыз  элементі  ретінде  өзін 

есептейді. 

29.


 

ТОҒЗИ:  


1)

 

әлеуметтік маңызы бар мәселелерді шешуде оң ықпал етуге2)

 

қоғамға  қызмет  етуге,  кәсіби  білім  мен  білім  алу,  басқа  да  әлеуметтік бағдарламаларының  деңгейін  жоғарылатуға  бағытталған  бағдарламаларды 

қолдауға; 

3)

 

экономикалық  тиімді  және  орынды  болған  жағдайда,  жаңа  жұмыс орындарын 

құруға 


және 

қызметкерлердің 

кәсіби 

біліктіліктерін жоғарылатуға; 

4)

 қоғамдық  қарым-қатынастарды  жетілдіру,  қоршаған  ортаны  жақсарту 

және  өмір  сүру  қауіпсіздігін  қамтамасыз  ету  мақсатында  (қоғамдық, 

үкіметтік  емес  және  басқа)  ұйымдармен  конструктивті  қатынастарды 

орнатуға ұмтылады. 

30.

 

ТОҒЗИ  күмәнді  беделімен  заңды    және  жеке  тұлғалармен ынтымақтастықтан бас тарту міндеттемесін өзіне алады. 

31.


 

ТОҒЗИ  экологияны  және  қоршаған  ортаны  қорғау  бойынша 

бастамаларды қолдайды. 

32.


 

ТОҒЗИ халықтар арасындағы бейбітшілікті, достықты және келісімді  

нығайтуға көмек көрсететін жобаларды қолдауға ерекше көңіл бөліп, әртүрлі 

нысандағы қайырымдылық қызметті жүзеге асырады. 

33.

 

ТОҒЗИ  білім,  ғылым,  мәдениет,  өнер,  ағарту  жүйесінің  ,  сондай-ақ жеке тұлғаның  рухани дамуына көмек көрсетеді. 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет