Субсидия алуға өтінімді қарастыру нәтижелері туралы хабарлама



бет1/3
Дата21.12.2017
өлшемі0.52 Mb.
  1   2   3
«Асыл тұқымды мал шаруашылығын
дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің
өнімділігі мен сапасын арттыруды
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына
1-қосымша

Субсидия алуға өтінімді қарастыру нәтижелері туралы хабарлама

№_____

20 ___ жылғы «___» _________



Тауар өндіруші ______________________________________________________
(тегі, аты, әкесінің аты (жеке басын куәландыратын құжатта бар болса)
Жүгінудің мақсаты ___________________________________________________
                                (субсидияланатын бағыт)
Өтініш берген күні 20 ___ жылғы «_____» _____________________________

Комиссияның шешімі __________________________________________________


_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________ облысы ___________ ауданының (қаласының) ауыл шаруашылығы
бөлімінің басшысы ________________________________________ __________
                   (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)  (қолы)

«Асыл тұқымды мал шаруашылығын   


дамытуды, мал шаруашылығы өнімінің 
өнімділігі мен сапасын арттыруды  
субсидиялау» мемлекеттік көрсетілетін
қызмет стандартына       
2-қосымша           

1-нысан


____________________ облысы
_________________ ауданының
_____________________ бөлімі

Сатып алынған асыл тұқымды және селекциялық ірі қара малға, отандық және шетелдік асыл тұқымды зауыттардан және шаруашылықтардан сатып алынған асыл тұқымды қойларға, жылқыларға, шошқаларға, түйелерге, маралдарға (бұғыларға); етті және жұмыртқа бағытындағы асыл тұқымды тәуліктік балапандарға, сондай-ақ отандық және шетелдік асыл тұқымды құс фабрикаларынан асыл тұқымды инкубациялық жұмыртқаға (қажеттісін қалдырыңыз) субсидиялар алуға арналған өтінім



1. Тауар өндіруші (сатып алушы): ____________________________________
                              (тегі, аты, әкесінің аты (ол бар болса)
_____________________________________________________________________
(бұдан әрі – Т.А.Ә.), тауар өндірушінің/сатып алушының атауы)
2. Жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес сәйкестендіру нөмірі _____________________________________________________________________
                       (жеке/заңды тұлға үшін)
3. Тауар өндірушінің (сатып алушының) мекенжайы: ____________________
_____________________________________________________________________
4. Шаруашылықтың есептік нөмірі (бар болса): ________________________
5. 20__ жылы асыл тұқымды өнімнің (материалдың) нақты сатып алынғаны:
1) түрі: ____________________________________________________________
(ірі қара мал/қойлар/жылқылар/шошқалар/түйелер/маралдар (бұғылар)
_____________________________________________________________________
            (тәуліктік балапандар/асыл тұқымды жұмыртқа)
2) тұқым (кросс), өнімділік бағыты: _________________________________
_____________________________________________________________________
3) саны, жас-жыныстық тобы, жасы (сатып алу кезіндегі):
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                   (бас – санмен және жазбаша)
4) облысы, шығарылған елі: __________________________________________
_____________________________________________________________________
5) сатушы: __________________________________________________________

Р/с №

Деректер көзі

Қажетті мәліметтер

Деректер

1

2

3

4

1.

Асыл тұқымды малдарды, асыл тұқымды құс шаруашылығы өнімдерін сатып алу-сату/лизингілеу шарты

Шарт (тар) нөмірі



Жасасу күні



Бас саны



Бірлік құны, теңге



Шарт бойынша сомасы



Сатушы туралы деректер (ел, сатушының атауы, орналасқан жері)



2.

Асыл тұқымды малдарды және асыл тұқымды құс шаруашылығы өнімдерін сатып алу-сату шарты бойынша толық төлем жасауды және/немесе төлемнің кейінге қалдырылғанын растайтын төлем құжаттары

Құжат (тар) атауы



Бірлік құны, теңге



Барлық төленген сомасы, теңге



3.

Асыл тұқымды малға, асыл тұқымды тәулік балапандар мен асыл тұқымды жұмыртқаға асыл тұқымдық куәлік (сертификат) немесе асыл тұқымды және селекциялық ірі қара малға селекциялық карточка

Куәлік (тер) нөмірі



Берілген күні



4.

Жануарларды және құстарды кіріске алу актісі

Акт нөмірі



Күні



Саны



5.

Тауар өндірушіден карантинді алу туралы акті (асыл тұқымды және селекциялық ірі қара малды шетелден сатып алған жағдайда)

Акт нөмірі



Күні



Саны



6.

Құстарды торда немесе еденде күтіп-бағуға арналған технологиялық жабдықтың болуын растайтын құжаттар

Құжат (тар) атауы



Нөмірі және күні (бар болса)



7.

Асыл тұқымды ірі қара мал басын өсірумен айналысатын тауар өндірушілер үшін: тиісті тұқым бойынша Республикалық палатаның немесе тиісті тұқым бойынша Республикалық палата ұсынған жеке және заңды тұлғалардың консалтингтік сүйемелдеуі туралы шартының № және күні (тек асыл тұқымды аналық мал басын сатып алған жағдайда)

Шарт нөмірі



Жасасу күні



8.

ДНК–паспорты (асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды шетелден сатып алған жағдайда)

Құжат (тар) атауы



Нөмірі және күні (бар болса)



9.

Сатып алынған асыл тұқымды және селекциялық ірі қара малды пайдалану туралы келісім

Жасасу күні



Жануар түрі



Бас саны



Қолданылу мерзімі



10.

Ағымдағы шоттың болуы туралы екінші деңгейдегі банктiң немесе ұлттық почта операторының анықтамасы

ЖСН/БСН



Кбе



Банктің немесе почта операторының деректемелері:
Банктің немесе почта операторының атауы:



БСК



ЖСК



БСН



Кбе



      Ұсынылған ақпараттың шынайылығын растаймын және жалған мәліметтер ұсынған үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік туралы хабардармын.
      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Тауар өндіруші (сатып алушы): _______________________________________


                                                 (қолы)
_____________________________________________________________________
                       (басшының Т.А.Ә.)

      Мөр орны (бар болса)


«_____» ______________ 20__ жыл

Өтiнiм 20 __ жылғы «___»____________ қарауға қабылданды


____________________ облысы ______________________ ауданы
Ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы __________________________________
                                          (қолы) (Т.А.Ә.)

      Мөр орны

2-нысан

____________________ облысы


_________________ ауданының
_____________________ бөлімі

Жеке қосалқы шаруашылықтардың мал басынан құралған жалпы табында өсімін молайту үшін пайдаланатын етті, сүтті және құрама бағыттағы асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды күтіп-бағуға субсидиялар алуға арналған өтінім



Тауар өндіруші ______________________________________________________
                   (жеке тұлғаның Т.А.Ә./заңды тұлғаның атауы)
Облыс және аудан: ___________________________________________________
Тіркеу нөмірі, тіркелген күні: ______________________________________
Жалпы табында шығылыстыру үшін пайдаланылатын тұқымдық бұқалар

Тұқымдық бұқа туралы мәліметтер

Тұқымдық бұқаны пайдалану

жануардың жеке нөмірі (бұдан әрі - ЖСН)

инвентарлық нөмірі

лақап аты

жасы, (айы)

тұқымы

палатадағы тіркеу нөмірі

басталуы, күні

елді мекен

табынның атауы

1

2

3

4

5

6

7

8

9




























Р/с №

Деректер көзі

Қажетті мәліметтер

Деректер

1

2

3

4

1.

Жеке қосалқы шаруашылықтардың мал басынан қалыптастырылған жалпы табында етті, сүтті және қос бағыттағы асыл тұқымды тұқымдық бұқаларды бекітіп беру және пайдалану жөніндегі елді мекен тұрғындары жиналысының шешімі

Елді мекен атауы



Жиналыс өткізу күні



Аналық мал басы саны (екі жастан жоғары), бас



Еркін шағылыстыруға қатыстыруға жоспарланған аналық мал басы саны, бас



Асыл тұқымдық бұқалар саны, бас



Асыл тұқымдық бұқалардың бірдейлендіру нөмірлері



Тұқымы



АТЖ-дағы тіркеу нөмірі



Бұқа (лар) иесінің атауы



2.

Осы жалпы табындағы тұқымсыз бұқаларды піштіру туралы ауылдық округке бекітілген ветеринариялық дәрігер берген анықтама

Нөмірі және берілген күні



Ауылдық округ, елді мекен атауы



Жануар түрі



Бұқалар саны, бас



Анықтама берушінің ТАӘ



3.

Ағымдағы шоттың болуы туралы екінші деңгейдегі банктiң немесе ұлттық почта операторының анықтамасы

ЖСН/БСН



Кбе



Банктің немесе почта операторының деректемелері:
Банктің немесе почта операторының атауы:



БСК



ЖСК



БСН



Кбе



Тауар өндіруші: ___________ _________________________________________
                    (қолы)                (Т.А.Ә.,)

      Мөр орны (бар болса)


«____» _______ 20__ жыл

Өтiнiм 20 __ жылғы «___» ____________ қарауға қабылданды


____________________ облысы ______________________ ауданы
Ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы __________________________________
                                         (қолы) (Т.А.Ә.)

3-нысан


____________________ облысы
_________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Шаруашылық (фермерлік), жеке қосалқы шаруашылықтарда және өндірістік кооперативтерде ірі қара малдың/қойдың аналық мал басын қолдан ұрықтандыру жөніндегі шығындарды жеткізушілерге 100 %-ға дейін өтеуге субсидиялар алуға арналған өтінім



1. Жеткізуші: _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
      (жеке тұлғаның Т.А.Ә./заңды тұлғаның атауы, мекенжайы)
2. ЖСН/ БСН _________________________________________________________
                           (жеке/заңды тұлға үшін)
3. Жеткізушінің мекенжайы: __________________________________________
_____________________________________________________________________
                (облыс, аудан, қала/ауыл, көше, үй №)
4. Ірі қара малдың/қойдың аналық мал басын қолдан ұрықтандыру бойынша
__________ мал басына қызмет көрсетілді.

Р/с №

Деректер көзі

Қажетті мәліметтер

Деректер

1

2

3

4

1.

Шаруашылық (фермерлік), жеке қосалқы шаруашылықтарда және өндірістік кооперативтерде ірі қара малдың/қойдың аналық мал басын қолдан ұрықтандыру бойынша қызметтер көрсету жөніндегі шарт

Шарт нөмірі



Жасасу күні



2.

Отандық асыл тұқымдық орталықтан (асыл тұқымдық орталықтарды қоспағанда) ірі қара малдың аналық мал басы үшін ұрық сатып алуға арналған шарт

Шарт нөмірі



Жасасу күні



3.

Ірі қара малдың/қойдың аналық мал басын ұрықтандыру актісі және ұрықтандырылған ірі қара малдың аналық басын тексеру актісі

Акт нөмірі және күні



Жануар түрі



Ұрықтандырылған мал басы саны, бас



Ауылдық округ атауы және ұрықтандырушы-техниктің ТАӘ



4.

Ағымдағы шоттың болуы туралы екінші деңгейдегі банктiң немесе ұлттық почта операторының анықтамасы

ЖСН/БСН



Кбе



Банктің немесе почта операторының деректемелері:
Банктің немесе почта операторының атауы:



БСК



ЖСК



БСН



Кбе



      Ұсынылған ақпараттың шынайылығын растаймын және жалған
мәліметтер ұсынған үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
жауапкершілік туралы хабардармын.
      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Жеткізуші: _________ ________________________________________________


            (қолы)                  (басшының Т.А.Ә.)

      Мөр орны (бар болса)


«_____» _______________ 20__ ж.

Өтiнiм 20 __ жылғы «___»____________ қарауға қабылданды


Бөлімінің басшысы ___________________________________________________
                               (қолы) (Т.А.Ә.)

Мөр орны


4-нысан

____________________ облысы


_________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Бұқашықтарды бірінші деңгейлі өндірістегі бордақылау алаңдарына өткізуге субсидиялар алуға арналған өтінім

Шаруашылық жүргізуші субъектінің атауы: _____________________________
Облыс және аудан: ___________________________________________________
Тіркеу нөмірі, тіркелген күні: ______________________________________

Бордақылау алаңдарына өткізілген бұқашықтар туралы мәліметтер



ЖСН

Сатылған кезіндегі жасы, айы

Сатылған кезіндегі тірідей салмағы, кг

Сатылған күні

Сатып алушы

Бордақылау алаңының атауы

Есептік нөмірі

1

2

3

4

5

6





































Р/с №

Деректер көзі

Қажетті мәліметтер

Деректер

1

2

3

4

1.

Ағымдағы шоттың болуы туралы екінші деңгейдегі банктiң немесе ұлттық почта операторының анықтамасы

ЖСН/БСН



Кбе



Банктің немесе почта операторының деректемелері:
Банктің немесе почта операторының атауы:



БСК



ЖСК



БСН



Кбе



2.

Бұқашықтарды бордақылау алаңдарына сатып алу-сату шарты немесе дайындаушы ұйымдар арқылы өткізген кезде – тауар өндіруші, дайындаушы ұйым және бордақылау алаңы арасындағы ірі қара малды сатып алу шарты

Шарт нөмірі



Жасасу күні



Сатып алынған бұқашықтар саны, бас



Бір бастың құны, теңге



Шарт бойынша барлық сомасы, теңге



3.

Бұқашықтарды бордақылау алаңдарына қабылдап алу – беру актісі

Акт нөмірі және күні



Бұқашықтар саны, бас



      Ұсынылған ақпараттың шынайылығын растаймын және жалған мәліметтер ұсынған үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік туралы хабардармын.
      Ақпараттық жүйелерде қамтылған заңмен қорғалатын құпияны құрайтын мәліметтерді пайдалануға келісемін.

Тауар өндіруші (сатып алушы): __________________________________


                                                 (қолы)
________________________________________________________________
                       (басшының Т.А.Ә.)

      Мөр орны (бар болса)


«_____» ______________ 20__ жыл

Өтiнiм 20 __ жылғы «___»____________ қарауға қабылданды


____________________ облысы ______________________ ауданы
Ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы __________________________________
                                          (қолы) (Т.А.Ә.)

      Мөр орны

5-нысан

____________________ облысы


_________________ ауданының
ауыл шаруашылығы бөлімі

Ірі, шырынды және құрама жемшөптер мен жемшөптік қоспаларды


Каталог: services -> attached files
services -> «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясында Бірыңғай гербарий қоры құрылды Бүгінде «Азаматтарға арналған үкімет»
services -> Неке қиюды (ерлі-зайыптылықты) тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістер, толықтырулар мен
attached files -> Биоагенттерді (энтомофагтарды) және биопрепараттарды жеткізушіден арзандатылған құны бойынша сатып алған кезде ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге тиесілі субсидияларды төлеу туралы мақұлданған өтінімдер тізімі
attached files -> Инвестициялық субсидиялауға өтінім
attached files -> «Ауыл шаруашылығы дақылдарын қорғалған топырақта өңдеп өсіру шығындарының құнын субсидиялау»
attached files -> Некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы
attached files -> Жетім балаға (жетім балаларға) және ата-анасының қамқорлығынсыз
attached files -> «ІІ, ІІІ және IV санаттағы объектілер үшін қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат беру»


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет