Студенттің Өзіндік жұмысына арналған әдістемелік өҢдеу қҰрылымы пән:бет1/5
Дата14.07.2017
өлшемі0.85 Mb.
түріРеферат
  1   2   3   4   5


Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы
Морфологиялық пәндер кафедрасы

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ ҚҰРЫЛЫМЫ
Пән: «Анатомия»

Пән коды: Ana - 1214

Мамандық – 5В110100 - «Мейіргер ісі»

Курсы – І, оқу семестрі - І

2013 жыл

Кафедра мәжілісінде талқыланды

«_____» _______ 2013 ж. Хаттама №_____
Кафедра меңгерушісі, профессор __________

Кредит №1

Тапсырма №1
1. Тақырыбы: Кеуденің физиологиялық, патологиялық пішіндері.Омыртқа бағанының физиологиялық, патологиялық қисаюы.
2. Мақсаты: Кеуде торының және омыртқа жотасының құрылысын, функциясын білу. Кеуде торының патологиялық пішіндерін және омыртқа жотасының физиологиялық және патологиялық қисаюын білу.
3. Тапсырма:

1. Кеуде торының қабырғалары.

2. Кеуденің физиологиялық пішіндері.

3. Кеуденің патологиялық пішіндері.

4. Омыртқа жотасы, құрылысы және функциясы.

5. Омыртқа жотасының физиологиялық қисаюы.

6. Омыртқа жотасының патологиялық қисаюы.

4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құру, тақырып бойынша глоссарий.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

СӨЖ критерилерінің орындауы:


 • Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

 • Презентация – ақпаратты әртүрлі техникалық құралдармен және оларсыз беру үлгілері. Ереже бойынша тың идеялар, жобалар, жұмыс түрлері және т.б. ұсынылады. Оған көркемдеу және біртұтас графикалық стильдегі мәтіндер беріледі.

 • Тестілік тапсырмалар – құрастыру кезінде 15 тесттен кем болмауы тиіс, 5 берілген дұрыс жауаптан біреуін дұрыс таңдауы.

 • Глоссарий – таблица түрінде келетін, берілген тақырып бойынша терминдер мен ұғымдардың сөздігі.


СӨЖ бағалау критерилері:

  • 0-49 балл – СӨЖ-дегі тапсырмаларды орындамағаны үшін қойылады.

  • 50-54 балл – берілген тапсырманы оқулықтан немесе интернет желісінен тікелей көшіріп алғаны үшін қойылады.

  • 55-59 балл – тақырыпты көшіріп, оны түсіндіре білгені үшін қойылады.

  • 60-64 балл – тақырыпты компьютерде тергені үшін қойылады.

  • 65-69 балл – тақырыпты тек реферат түрінде өткізгені үшін қойылады.

  • 70-84 балл – презентацияны, слайдты көрсетіп қорғағаны үшін қойылады.

  • 85-89 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және тест сұрақтарын дайындағаны үшін қойылады.

  • 90-94 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және глоссарий дайындағаны үшін қойылады.

  • 95-100 балл – жоғарыдағы аталған тапсырмаларды толығымен орындаған студентке қойылады.


6. Тапсыру мерзімі: 6-13 апта.
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: учебник в 3-х томах.- М.: 2008. – Т.1.-680 с.; Т.2.-496 с.; Т.3.-320с.

2. Билич Г.Л. Крыжановский В.А. Атлас анатомии человека: атлас в 3-х томах. – М: 2008. – Т. 1-800с.; Т. 2-800с.; Т.3-800с.

3. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,ІІ том. Алматы: «Кітап», 2006.

4. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,ІІ,ІІІ,ІV том. Астана: «Фолиант», 2005.

Қосымша:

1.Әубәкіров Ә.Б. Жаналиева М.К. «Адам анатомиясы» атлас.- Астана: 2012

2.Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. Алматы, 2007.

3. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.

4. Ситуационные задачи по физиологии с основами анатомии для самостоятельной работы студентов / Под ред. А.А. Утебергенова, Д.А. Адильбековой. – Шымкент: 2006.-66с.

5. Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. – Алматы: 2007Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


8. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Астеникалық кеуде дегеніміз не?

2. Кеуде торының деформациясының қандай түрлері болады?

3. Сколиоз дегеніміз не?
Кредит №1

Тапсырма №2
1. Тақырыбы: Аяқ ұшының күмбезі, майтабан, балалардағы ерекшеліктері. Кеуденің, қол-аяқтың туа біткен ақаулары.
2. Мақсаты: Балалардың қалыпты және патология кезіндегі аяқ ұшының күмбездерін оқып білу. Кеуденің және қол-аяқтың туа біткен ақауларын оқып білу.
3. Тапсырма:


  1. Аяқ ұшының бойлық (латералды және медиалды) күмбездері.

  2. Аяқ ұшының көлденең күмбезі.

  3. Аяқ ұшының медиалды бойлық күмбезін құрайтын сүйетер.

  4. Аяқ ұшының латералды бойлық күмбезін құрайтын сүйетер.

  5. Аяқ ұшының көлденең күмбезін құрайтын сүйетер.

  6. Майтабан түрлері.

  7. Суқуйғыш тәрізді кеуде торы.

  8. Киль тәрізді кеуде торы.

9. Төс сүйегінің өсіп бітпеуі (sternum bifidum)

10. Поланд синдромы немесе қабырғалық-бұлшықеттік дефекті (Poland's Syndrome)

11. Амелия – қол-аяқтың болмауы.

12. Полидактилия – саусақ санының ұлғайуы.

13. Синдактилия – бірнеше саусақтың бітісіп кетуі.

14. Ұршық буынының туа біткен тайып кетуі.


4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құру, тақырып бойынша глоссарий.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

СӨЖ критерилерінің орындауы:

 • Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

 • Презентация – ақпаратты әртүрлі техникалық құралдармен және оларсыз беру үлгілері. Ереже бойынша тың идеялар, жобалар, жұмыс түрлері және т.б. ұсынылады. Оған көркемдеу және біртұтас графикалық стильдегі мәтіндер беріледі.

 • Тестілік тапсырмалар – құрастыру кезінде 15 тесттен кем болмауы тиіс, 5 берілген дұрыс жауаптан біреуін дұрыс таңдауы.

 • Глоссарий – таблица түрінде келетін, берілген тақырып бойынша терминдер мен ұғымдардың сөздігі.


СӨЖ бағалау критерилері:

  • 0-49 балл – СӨЖ-дегі тапсырмаларды орындамағаны үшін қойылады.

  • 50-54 балл – берілген тапсырманы оқулықтан немесе интернет желісінен тікелей көшіріп алғаны үшін қойылады.

  • 55-59 балл – тақырыпты көшіріп, оны түсіндіре білгені үшін қойылады.

  • 60-64 балл – тақырыпты компьютерде тергені үшін қойылады.

  • 65-69 балл – тақырыпты тек реферат түрінде өткізгені үшін қойылады.

  • 70-84 балл – презентацияны, слайдты көрсетіп қорғағаны үшін қойылады.

  • 85-89 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және тест сұрақтарын дайындағаны үшін қойылады.

  • 90-94 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және глоссарий дайындағаны үшін қойылады.

  • 95-100 балл – жоғарыдағы аталған тапсырмаларды толығымен орындаған студентке қойылады.


6. Тапсыру мерзімі: 6-13 апта.
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: учебник в 3-х томах.- М.: 2008. – Т.1.-680 с.; Т.2.-496 с.; Т.3.-320с.

2. Билич Г.Л. Крыжановский В.А. Атлас анатомии человека: атлас в 3-х томах. – М: 2008. – Т. 1-800с.; Т. 2-800с.; Т.3-800с.

3. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,ІІ том. Алматы: «Кітап», 2006.

4. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,ІІ,ІІІ,ІV том. Астана: «Фолиант», 2005.

Қосымша:

1.Әубәкіров Ә.Б. Жаналиева М.К. «Адам анатомиясы» атлас.- Астана: 2012

2.Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. Алматы, 2007.

3. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.

4. Ситуационные задачи по физиологии с основами анатомии для самостоятельной работы студентов / Под ред. А.А. Утебергенова, Д.А. Адильбековой. – Шымкент: 2006.-66с.

5. Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. – Алматы: 2007Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


8. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Қандай ауру паралитикалық майтабан ауруына себеп болады?

2.Кеуденің ойық тәрізді деформациясының қанша дәрежелері болады?

3. Синдактилия дерті көбінесе аяқ басында болады ма, қол басында ма?

Кредит №1

Тапсырма №3
1. Тақырыбы: Тар жамбастың жіктелуі, босану кезінде жамбас өлшемдерінің маңызы.
2. Мақсаты: Тар жамбастың жіктелуін және қалыпты жағдай мен патология кезіндегі жамбас өлшемдерін білу.
3. Тапсырма:


   1. Жамбастың көлденең өлшемдері.

   2. Жамбастың алдынан – артқа қарай бағыттағы өлшемдері.

   3. Нағыз конъюгата.

4. Соловьев индексі.

5. Михаэлис ромбы.

6. Анатомиялық тар жамбас.

7. Клиникалық тар жамбас.

8. Жамбас тарылуының сатылары.

9. Тар жамбастың этиологиясы.4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құру, тақырып бойынша глоссарий.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

СӨЖ критерилерінің орындауы:

 • Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

 • Презентация – ақпаратты әртүрлі техникалық құралдармен және оларсыз беру үлгілері. Ереже бойынша тың идеялар, жобалар, жұмыс түрлері және т.б. ұсынылады. Оған көркемдеу және біртұтас графикалық стильдегі мәтіндер беріледі.

 • Тестілік тапсырмалар – құрастыру кезінде 15 тесттен кем болмауы тиіс, 5 берілген дұрыс жауаптан біреуін дұрыс таңдауы.

 • Глоссарий – таблица түрінде келетін, берілген тақырып бойынша терминдер мен ұғымдардың сөздігі.


СӨЖ бағалау критерилері:

  • 0-49 балл – СӨЖ-дегі тапсырмаларды орындамағаны үшін қойылады.

  • 50-54 балл – берілген тапсырманы оқулықтан немесе интернет желісінен тікелей көшіріп алғаны үшін қойылады.

  • 55-59 балл – тақырыпты көшіріп, оны түсіндіре білгені үшін қойылады.

  • 60-64 балл – тақырыпты компьютерде тергені үшін қойылады.

  • 65-69 балл – тақырыпты тек реферат түрінде өткізгені үшін қойылады.

  • 70-84 балл – презентацияны, слайдты көрсетіп қорғағаны үшін қойылады.

  • 85-89 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және тест сұрақтарын дайындағаны үшін қойылады.

  • 90-94 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және глоссарий дайындағаны үшін қойылады.

  • 95-100 балл – жоғарыдағы аталған тапсырмаларды толығымен орындаған студентке қойылады.


6. Тапсыру мерзімі: 6-13 апта.
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: учебник в 3-х томах.- М.: 2008. – Т.1.-680 с.; Т.2.-496 с.; Т.3.-320с.

2. Билич Г.Л. Крыжановский В.А. Атлас анатомии человека: атлас в 3-х томах. – М: 2008. – Т. 1-800с.; Т. 2-800с.; Т.3-800с.

3. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,ІІ том. Алматы: «Кітап», 2006.

4. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,ІІ,ІІІ,ІV том. Астана: «Фолиант», 2005.

Қосымша:

1.Әубәкіров Ә.Б. Жаналиева М.К. «Адам анатомиясы» атлас.- Астана: 2012

2.Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. Алматы, 2007.

3. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.

4. Ситуационные задачи по физиологии с основами анатомии для самостоятельной работы студентов / Под ред. А.А. Утебергенова, Д.А. Адильбековой. – Шымкент: 2006.-66с.

5. Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. – Алматы: 2007Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


8. Бақылау:

Сұрақтар:

1. Жамбас тарылуының қай дәрежесінде нағыз коньюгата 7,5-6,5 см тең болады?

2. Клиникалық тар жамбастың себептері қандай?

3. Жатырдағы ұрық басының шамасына қандай факторлар әсер етеді?

Кредит №1

Тапсырма №4
1. Тақырыбы: Асқорыту ағзаларының жасқа байланысты ерекшеліктері. Аппендэктомия отасы.
2. Мақсаты: Асқорыту жүйесі ағзаларының жастық ерекшеліктерін білу. Аппендэктомия отасының жасалынуын білу.
3. Тапсырма:


 1. Ауыз қуысының жастық ерекшеліктері.

 2. Жұтқыншақтың жастық ерекшеліктері.

 3. Өңештің жастық ерекшеліктері.

 4. Асқазанның жастық ерекшеліктері.

 5. Жіңішке ішектің жастық ерекшеліктері.

 6. Жуан ішектің жастық ерекшеліктері.

 7. Ұйқы безінің жастық ерекшеліктері.

 8. Бауырдың жастық ерекшеліктері.

 9. Өт қабының жастық ерекшеліктері.

 10. Өт жолдарының жастық ерекшеліктері.

 11. Аппендэктомия отасының жүргізілунің сипаттамасы.

 12. Аппендэктомия кезіндегі болуы мүмкін асқынулары.

 13. Антеградты аппендэктомия

14. Ретроградты аппендэктомия

15. Лапаросопиялық аппендэктомия4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құру, тақырып бойынша глоссарий.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

СӨЖ критерилерінің орындауы:

 • Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

 • Презентация – ақпаратты әртүрлі техникалық құралдармен және оларсыз беру үлгілері. Ереже бойынша тың идеялар, жобалар, жұмыс түрлері және т.б. ұсынылады. Оған көркемдеу және біртұтас графикалық стильдегі мәтіндер беріледі.

 • Тестілік тапсырмалар – құрастыру кезінде 15 тесттен кем болмауы тиіс, 5 берілген дұрыс жауаптан біреуін дұрыс таңдауы.

 • Глоссарий – таблица түрінде келетін, берілген тақырып бойынша терминдер мен ұғымдардың сөздігі.


СӨЖ бағалау критерилері:

  • 0-49 балл – СӨЖ-дегі тапсырмаларды орындамағаны үшін қойылады.

  • 50-54 балл – берілген тапсырманы оқулықтан немесе интернет желісінен тікелей көшіріп алғаны үшін қойылады.

  • 55-59 балл – тақырыпты көшіріп, оны түсіндіре білгені үшін қойылады.

  • 60-64 балл – тақырыпты компьютерде тергені үшін қойылады.

  • 65-69 балл – тақырыпты тек реферат түрінде өткізгені үшін қойылады.

  • 70-84 балл – презентацияны, слайдты көрсетіп қорғағаны үшін қойылады.

  • 85-89 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және тест сұрақтарын дайындағаны үшін қойылады.

  • 90-94 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және глоссарий дайындағаны үшін қойылады.

  • 95-100 балл – жоғарыдағы аталған тапсырмаларды толығымен орындаған студентке қойылады.


6. Тапсыру мерзімі: 6-13 апта.
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: учебник в 3-х томах.- М.: 2008. – Т.1.-680 с.; Т.2.-496 с.; Т.3.-320с.

2. Билич Г.Л. Крыжановский В.А. Атлас анатомии человека: атлас в 3-х томах. – М: 2008. – Т. 1-800с.; Т. 2-800с.; Т.3-800с.

3. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,ІІ том. Алматы: «Кітап», 2006.

4. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,ІІ,ІІІ,ІV том. Астана: «Фолиант», 2005.

Қосымша:

1.Әубәкіров Ә.Б. Жаналиева М.К. «Адам анатомиясы» атлас.- Астана: 2012

2.Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. Алматы, 2007.

3. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.

4. Ситуационные задачи по физиологии с основами анатомии для самостоятельной работы студентов / Под ред. А.А. Утебергенова, Д.А. Адильбековой. – Шымкент: 2006.-66с.

5. Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. – Алматы: 2007Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


8. Бақылау:

Сұрақтар:

1. 2,5жасар баланың қанша тісі бар?

2. Жаңа туылған нәресте өңешінің үзындығы қанша?

3. Аппендэктомия кезінде жиі қолданылатын тері тілігі?
Кредит №1

Тапсырма №5
1. Тақырыбы: Асқорыту жүйесі ағзаларының туа біткен даму ақаулары.
2. Мақсаты: Асқорыту жүйе ағзаларының туа біткен даму ақауларын үйрету.
3. Тапсырма:


 1. Қоян жырық немесе жоғарғы еріннің саңылауы.

 2. Қасқыр аузы немесе жоғарғы жақ сүйегінің өсінділерінің таңдай буылтықтарының бітіспеуі.

 3. Өңештің тарылуы.

 4. Бауырдың қосымша бөліктерінің және ұйқы безінің қосымша бөліктерінің түзілістері.

 5. Мықын ішектің дивертикулі.

 6. Анальді атрезия.


4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құру, тақырып бойынша глоссарий.
5. СӨЖ-ді орындау және бағалау критерилері:

СӨЖ критерилерінің орындауы:

 • Реферат – А4 форматындағы, 14 TNR шрифтімен жазылған 10-12 беттен тұратын тақырыптың мазмұны немесе қысқаша баяндау. Құрылымы дәстүрлі: титул парағы, кіріспе, негізгі бөлім, тұжырымдар, пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

 • Презентация – ақпаратты әртүрлі техникалық құралдармен және оларсыз беру үлгілері. Ереже бойынша тың идеялар, жобалар, жұмыс түрлері және т.б. ұсынылады. Оған көркемдеу және біртұтас графикалық стильдегі мәтіндер беріледі.

 • Тестілік тапсырмалар – құрастыру кезінде 15 тесттен кем болмауы тиіс, 5 берілген дұрыс жауаптан біреуін дұрыс таңдауы.

 • Глоссарий – таблица түрінде келетін, берілген тақырып бойынша терминдер мен ұғымдардың сөздігі.


СӨЖ бағалау критерилері:

  • 0-49 балл – СӨЖ-дегі тапсырмаларды орындамағаны үшін қойылады.

  • 50-54 балл – берілген тапсырманы оқулықтан немесе интернет желісінен тікелей көшіріп алғаны үшін қойылады.

  • 55-59 балл – тақырыпты көшіріп, оны түсіндіре білгені үшін қойылады.

  • 60-64 балл – тақырыпты компьютерде тергені үшін қойылады.

  • 65-69 балл – тақырыпты тек реферат түрінде өткізгені үшін қойылады.

  • 70-84 балл – презентацияны, слайдты көрсетіп қорғағаны үшін қойылады.

  • 85-89 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және тест сұрақтарын дайындағаны үшін қойылады.

  • 90-94 балл – егер студент жоғары берілген бағалау ережелерін орындаса және глоссарий дайындағаны үшін қойылады.

  • 95-100 балл – жоғарыдағы аталған тапсырмаларды толығымен орындаған студентке қойылады.


6. Тапсыру мерзімі: 6-13 апта.
7. Әдебиет:

Қазақ тілінде:

Негізгі:

1. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: учебник в 3-х томах.- М.: 2008. – Т.1.-680 с.; Т.2.-496 с.; Т.3.-320с.

2. Билич Г.Л. Крыжановский В.А. Атлас анатомии человека: атлас в 3-х томах. – М: 2008. – Т. 1-800с.; Т. 2-800с.; Т.3-800с.

3. Рақышев А.Р. Адам анатомиясының атласы, І,ІІ том. Алматы: «Кітап», 2006.

4. Жұмабаев У., Әубәкіров Ә.Б., Досаев Т.М. ж.т.б. Адам анатомиясы, атлас. І,ІІ,ІІІ,ІV том. Астана: «Фолиант», 2005.

Қосымша:

1.Әубәкіров Ә.Б. Жаналиева М.К. «Адам анатомиясы» атлас.- Астана: 2012

2.Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. Алматы, 2007.

3. Тебенов М.Е. Адам анатомиясы (ас қорыту және тыныс алу жүйесі). Оқу құралы. Қарағанды, 1993.

4. Ситуационные задачи по физиологии с основами анатомии для самостоятельной работы студентов / Под ред. А.А. Утебергенова, Д.А. Адильбековой. – Шымкент: 2006.-66с.

5. Нұрмұхамбетова Б.Н. Лимфа жүйесінің функционалдық анатомиясы. Оқу құралы. – Алматы: 2007Ағылшын тілінде:

Негізгі:

1. D.Chaurasia’s Human Anatomy. Regional and Applied, Dissection аnd Clinical. Fourth Edition, 2004.

2. Frank H. Netter, M.D. Atlas of Human Anatomy Fourth Edition, 2004.

Қосымша:

1. Chummy S. Sinnatamby. Last’s Anatomy. Regional and Applied. Tenth Edition.


8.Бақылау:

Сұрақтар:

1. Таңдайы бітпей қалған нәрестерерді қалай тамақтандырады?

2. Меккел дивертикулының қандай асқынулары болады?

3. Артқы өтіс атрезиясының клиникасы Қандай?

Кредит №1

Тапсырма №6
1. Тақырыбы: Балалардағы тыныс алу жүйесінің ерекшеліктері. Плевра пункциясы.
2. Мақсаты: Балалардың тыныс алу жүйесінің ерекшеліктерін білу. Плевра пункциясың жасау техникасын білу.
3. Тапсырма:


 1. Мұрын қуысының жастық ерекшеліктері.

 2. Көмейдің жастық ерекшеліктері.

 3. Кеңірдектің жастық ерекшеліктері.

 4. Басты бронхтардың жастық ерекшеліктері.

 5. Өкпенің жастық ерекшеліктері.

 6. Плевра пункциясының жасалынуына көрсеткіштер.

 7. Плевра пункциясын жасау кезіндегі негізгі ережелер.

 8. Плевра пункциясының асқынулары.


4. Орындау түрі: Реферат, презентация, тест тапсырмаларды құру, тақырып бойынша глоссарий.
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет